Sunteți pe pagina 1din 1

Menţionez că până în prezent elevul/ eleva are motivate un număr de ……… absenţe în baza art.

102
alin. (5) din OMENCS nr. 5079/31.08.2016.

Avizat diriginte,
(nume, prenume şi semnătura) Aprobat director …………………….
………………………………………………
Nr. ……../…………….
DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul/a ……………………………….………………………………… părintele elevului/ei


…………………..………………………………..……/elev major din clasa ………., de la Colegiul
Național ” Şcoala Centrală” din Bucureşti, sector 2, vă rog să aprobaţi, în baza art. 102 alin. (5) din
OMENCS 5079/31.08.2016, motivarea absenţelor fiului meu/ fiicei mele din data de
………………………… an şcolar 2017-2018, când a fost reţinut/ă de mine din următoarele motive:
…………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………
Cunosc prevederile art. 102 din Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016.

Data, Semnătura părinte,


…………………………………….. …………………………………..

D-nei Director a Colegiului Național ”Şcoala Centrală” Bucureşti, Sector 2

Menţionez că până în prezent elevul/ eleva are motivate un număr de ……… absenţe în baza art. 102
alin. (5) din OMENCS nr. 5079/31.08.2016.

Avizat diriginte,
(nume, prenume şi semnătura) Aprobat director …………………….
………………………………………………
Nr. ……../…………….
DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul/a ……………………………….………………………………… părintele elevului/ei


…………………..………………………………..……/elev major din clasa ………., de la Colegiul
Național ” Şcoala Centrală” din Bucureşti, sector 2, vă rog să aprobaţi, în baza art. 102 alin. (5) din
OMENCS 5079/31.08.2016, motivarea absenţelor fiului meu/ fiicei mele din data de
………………………… an şcolar 2017-2018, când a fost reţinut/ă de mine din următoarele motive:
…………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………
Cunosc prevederile art. 102 din Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016.

Data, Semnătura părinte,


…………………………………….. …………………………………..

D-nei Director a Colegiului Național ”Şcoala Centrală” Bucureşti, Sector 2

S-ar putea să vă placă și