Sunteți pe pagina 1din 2

DE TINE SE BUCURĂ

AXION LA LITURGHIA MARELUI VASILE

Glas 5 Πα

de Ștefanache Popescu, transcriere psaltică: George Jerdea

D
2

e ti ne se bu u u cu u u u ră ce ea a ce ești

pli i nă ă ă de e da ar toa a tă ă făp tu u u u u ra

so bo o o ru u u so bo rul î în ge e e e e re e esc

și neaa a a a mul nea a mu ul o o o me e e ne e esc

ce ea ce e ești lă ca a aș sfi i i i i i in ți it și

ra a a a ai și rai cu vân tă ă to o or și la a a la

u da fe cio ri i i i i e ei din ca re Dum ne ze e e


2

eu s-a a a a î în tru u pat și pru u u u u u unc pru u u unc

S-a a fă ă ă cu u ut Cel mai na i i i in te e e

de ve e e e e eci Dum ne ze u ul no o o o o o o o

o o stru u u u u că mi i i i i i tra a a a

a su u u u u ul tă ău sca a a a a a un sca a a a

1
a un l-a a a a a a a fă ă ă cu u u u ut și

i i i și pâ â â ân te ce e le e e e e e2 e tă ă2

ă ă ău mai des fă ta a aa a a a a a at de cât

ce ru ri i le e e e e e e la a a a a lu u u

u u u u cra a at de ti ne se bu cu u ră ce ea ce e e

e ești pli nă de e e da a a a a a a a a a a a

a a ru uri toa a a a a a toa a tă făp tu u u u u

u u u u u ra a a a a a a mă ri i i i i i i i mă

ri re e ți i i i i e ee e e e ee e e e e

S-ar putea să vă placă și