Sunteți pe pagina 1din 5

Definiție- Un lambou este o masă de ţesut care conţine o reţea vasculară aptă să-i

asigure supravieţuirea şi care este parţial sau total detaşată de ţesuturile


înconjurătoare pentru a fi mutată la nivelul unei zone receptoare aflată în
vecinătate sau la distanţă de zona donatoare.
Clasificarea lambourilor
În funcție de structură
1.Lambouri simple: -Cutanate (tegument+fascie superficială)
- Fasciocutanate (include și fascia profundă)
- Musculare
- Fasciale.
2.Lambouri compozite: - Musculocutanate
- Osteomusculocutanate, osteomusculare,
osteofasciocutanate
-Articulare
-Digitale

În funcție de conexiunile existente între lambou și zona donatoare:


1.Lambouri pediculate: -cu pedicul cutanat
-cu pedicul subcutanat
-cu pedicul fascio- sau musculocutanat
-cu pedicul muscular și insulă tegumentară.

2.Lambouri insulare
Singura conexiune cu zona donatoare este pediculul vascular al lamboului:
-cutanate, fasciocutanate
-musculare, musculocutanate
-osteomusculocutanate, osteofasciocutanate
-digitale

3.Lambouri libere
Întreruperea oricărei legături cu zona donatoare:
-Cutanate, fasciocutanate, fasciale
-Osteofasciocutanate
-Musculare, musculocutanate
-Osteomusculocutanate
-Articulare
-Digitale

În funcție de raportul existent între zona donatoare și cea receptoare:


- Lambouri locale, când zona donatoare se află în imediata vecinătate a
defectului de acoperit (de rotație, de transpoziție, de avansare)
- Lambouri regionale, când zona donatoare se află la nivelul aceleieași regiuni
anatomice dar la distanță de defectul ce trebuie acoperit
- Lambouri la distanță, când zona donatoare și zona receptoare se află la
nivelul unor zone anatomice diferite

În funcție de sursa de vascularizație:


- Din sistemul cutanat direct (cu circulație aleatorie sau axială)
- Prin perforante musculocutanate
- Prin perforante fasciocutanate

Din punct de vedere al formei:


- Lambouri peninsulare
- Lambouri insulare
- Lambouri cilindrice

Din punct de vedere al pediculului nutritiv:


- Lambouri cu pedicul nutriritv permannet
- Lambouri cu pedicul temporar (cross-finger, cross-hand, cross-leg, inghinal,
plastia italiană și alte lambouri abdominale etc)

Particularități: Lambourile cu vascularizaţie aleatorie


Sunt lambouri tegumentare pediculate care nu dispun de un pedicul vascular
identificabil şi care, pentru a supravieţui, trebuie prelevate respectandu-se un raport
lungime/lăţime care să nu depăşească 2/1. Nutriţia acestor lambouri este asigurată
prin vase cu orientare întâmplătoare care le abordează la nivelul pediculului
cutanat.
Vasele cutanate directe sunt artere, de obicei însoţite de vene, care merg în
ţesutul conjunctiv-adipos subcutanat paralel la suprafaţa cutanată.
În cazul lambourilor fascio-cutanate sau musculo-cutanate axul vascular este
reprezentat de artera nutritivă a muşchiului sau este situat la nivelul septurilor
intermusculare. Din acesta se desprind perforante fasciocutanate sau
musculocutanate pentru tegumentul din componenţa lamboului.
Lambourile insulare, comparativ cu lambourile pediculate peninsulare, au
mobilitate mult mai mare, putându-se utiliza la o distanţă mai mare în raport cu
zona donatoare
Lambourile liber transferate sunt o importantă soluţie de acoperire şi
reconstrucţie a defectelor tisulare complexe. O menţiune specială trebuie făcută
pentru transferurile libere funcţionale la nivelul membrului superior, care utilizează
elemente musculare de la distanţă pentru refacerea mişcărilor de flexie-extensie ale
degetelor
Planificarea lambourilor
-Desenul – care să asigure absenţa tensiunii în lambou
-Baza lamboului trebuie să fie întotdeauna mai largă decât vârful (lambourile
cutanate pe circulatie aleatorie)
-Stabilirea punctului pivot al lamboului (pentru cele pediculate şi insulare) sau a
punctului care reprezintă centrul arcului de rotaţie în jurul căruia se mişcă lamboul.
-Pentru lambourile pediculate la distanţă - asigurarea unei poziţii postoperatorii
confortabile pentru pacient
-Recoltarea lambourilor să se facă cu o rezervă (cca.20-30%), rezecţia excesului
fiind preferabilă suturii în tensiune

Evaluarea circulației
Evaluarea preoperatorie a circulaţiei arteriale locale este foarte importantă în
stabilirea metodei chirurgicale de acoperire sau reconstrucţie.
Această evaluare se face prin metode clinice si paraclinice.

Clinic
- Prezenţa sau absenţa pulsului la arterele principale ale segmentului respectiv.
-Aprecierea culorii şi temperaturii tegumentelor. Paloarea semnifică ischemie şi se
asociază cu deget sau mână albe, fără turgor. Cianoza apare ca urmare a drenajului
venos deficitar şi se asociază cu deget albastru-închis, edemaţiat, cu umplere
capilară accentuată.
-Pulsul capilar (viteza de recolorare a patului unghial in cazul degetelor) apreciază
starea arteriolelor locale. Un puls capilar întârziat semnifică insuficienţă arterială,
în timp ce accelerarea acestuia sugerează probleme în drenajul venos.
-Testul Allen arată patenţa anastomozelor de la nivelul mâinii între arterele radială
şi ulnară.

Paraclinic
-Echo-doppler presupune examinarea ultrasonică a vascularizaţiei. Sunt apreciate
calibrul, permeabilitatea si eventuale anomalii anatomice ale vaselor, dar poate fi
evaluat şi fluxul sangvin. Înregistrează circulaţia în vase relativ mari. Avantajul
metodei este dat de faptul că se pot obţine date asupra tipului de flux – venos sau
arterial, viteza şi volumul sanguin pe unitatea de timp. Dezavantajele sunt legate de
imposibilitatea determinării fluxului tisular propriu-zis.

-Arteriografia este o investigaţie invazivă ce necesită injectarea unei substanţe de


contrast radioopacă în sistemul arterial al membrului toracic. Furnizează informaţii
mult mai fidele decât dopplermetria ultrasonică despre calibrul arterelor, anomalii
anatomice şi arborizaţiile arteriale fine ale arterelor importante.
Prelevarea unui lambou
-La nivelul feţei nu există un plan natural net, dar datorită bogatei reţele vasculare
subdermice, lambourile pot fi recoltate în planul grăsimii din imediata profunzime
a dermului.
-La nivelul scalpului, prelevarea lambourilor se face în planul dintre galee şi
aponevroza epicraniană.
-La nivelul trunchiului, planul de prelevare este subfascial profund
-La nivelul membrului superior şi al membrului inferior (cu excepţia gambei)
lambourile pot fi prelevate in plan supra- sau subfascial.
-La nivelul gambei planul este obligatoriu subfascial.

Foarte important în prelevarea lambourilor fasciocutanate şi musculocutanate este


evitarea decolării componentei cutanate de structurile subiacente prin solidarizarea
acestor elemente cu fire rare de sutură.
Aceasta previne întreruperea conexiunilor vasculare intre tegument şi structurile
subiacente

Intraoperator
-Disecţia pediculilor vasculari sau vasculo-nervoşi şi observarea aspectului vaselor,
a arterelor în special, apreciindu-se calibrul, calitatea pereţilor vasculari, lungimea
pediculilor vasculari pentru anumite lambouri, aprecierea arcului de rotaţie din
punct de vedere al mobilizării lamboului
-Se urmăresc pulsatilitatea arterelor şi eventuale anomalii de poziţie, calibru,
origine sau absenţa unor trunchiuri arteriale.
-Aspectul intraoperator al arterelor poate avea un rol decisiv în păstrarea indicaţiei
operatorii iniţiale sau schimbarea acesteia. De asemenea, anumite particularităţi ale
vaselor sangvine descoperite intraoperator, pot duce la adoptarea unor artificii
tehnice menite să asigure succesul intervenţiei chirurgicale.
-În cazul replantărilor şi a transferurilor libere, este important studiul secţiunii
vaselor, cu aprecierea integrităţii tunicilor, aprecierea fluxului sangvin şi unele
anomalii sau stări patologice cum ar fi prezenţa unor plăci de aterom sau pereţi
vasculari rigizi, fibrozaţi pe fondul unor iradieri sau altor afecţiuni preexistente.

Monitorizarea postoperatorie a lambourilor


Este utilă atât pentru lambourile axiale insulare sau peninsulare, cât mai ales în
cazul lambourilor transferate liber şi replantărilor.
Monitorizarea lambourilor are o componentă clinică şi una paraclinică.

Tehnici de monitorizare specifice


Coloraţie
Umplerea capilară
Turgor
Temperatura la suprafaţa lamboului
Sângerarea
Aderenţa grefei PLD
Aprecierea sonografică a circulaţiei sanguine