Sunteți pe pagina 1din 45

DOCUMENTAREA ŞI

UTILIZAREA BAZELOR
DE DATE
Baze de date - concepte cheie

Dată/ datele constituie o reprezentare a faptelor, conceptelor sau


instrucțiunilor, ce pot fi procesate de către o persoană, mașină sau
un echipament informatic, sub forma unei informații ce poate fi
comunicată. Datele brute pot fi ceva simplu și aparent aleator. Ele
pot fi considerate inutile până în momentul în care sunt
interpretate și procesate, pentru a determina adevăratul lor sens.
Baze de date - concepte cheie

• O bază de date, uneori numită și bancă de date (abreviat BD), este o colecţie
organizată de informaţii sau de date structurate, stocate electronic într-un
computer. O bază de date este controlată, de regulă, de un sistem de
management al bazelor de date (DBSM).

• Cumulat, datele, DBMS şi aplicaţiile asociate reprezintă un sistem de baze de


date, denumit prescurtat bază de date.
Baze de date - concepte cheie

• Un DBMS (sistem de management al bazelor de date), este un program ce


serveşte drept interfaţă între baza de date şi utilizatori sau programe,
permiţând acestora să preia, să actualizeze şi să gestioneze modul în care
informaţiile sunt organizate şi optimizate.

• Exemplele de software-uri cunoscute de baze de date sau DBMS: MySQL,


Microsoft Access, Microsoft SQL Server, FileMaker Pro, Oracle Database şi
dBASE.
Tipuri de baze de date:

Există mai multe tipuri de baze de date, spre exemplu:

• Baze de date relaţionale – Elementele dintr-o bază de date relaţională sunt


organizate ca un set de tabele, cu rânduri şi coloane.
• Baze de date orientate pe obiecte  – Informaţiile dintr-o bază de date orientată
pe obiecte sunt reprezentate sub formă de obiecte (utilizate în programarea
orientată pe obiecte).
• Baze de date distribuite – O bază de date distribuită constă în două sau mai
multe fişiere aflate în site-uri diferite.
• Depozite de date – O colecţie centrală de date, reprezentând un tip de baze de
date creat special pentru interogări şi analize rapide.
Diferența dintre o bază de date și o foaie de calcul:

Bazele de date şi foile de calcul (precum Microsoft Excel) reprezintă modalităţi alternative de a
stoca informaţiile. Diferenţele principale dintre acestea sunt:
• modul în care datele sunt stocate şi gestionate
• accesul la date
• cantitatea de date care poate fi stocată

Foile de calcul au fost create iniţial pentru un singur utilizator şi caracteristicile acestora reflectă
acest lucru.

 Sunt excelente pentru un singur utilizator sau pentru un număr mic de utilizatori, care nu au
nevoie de o gestionare complexă a datelor.1

1
https://www.oracle.com/ro/database/what-is-database.html#WhatIsDBMS
Explozia informațională

(sursa: https://www.theatlas.com/charts/E1Wxox0c)
Big Data (datele mari)

Big Data - Seturi de date ce nu mai pot fi gestionate și interpretate într-un


timp relativ scurt, cu metodele și programele tradiționale de prelucrare și
analiză (Fan & Bifet, 2012).

Dificultatea în managementul acestor mari seturi de date (cunoscute sub


numele de datele mari, Big Data în engleză), prin utilizarea metodelor și
programelor tradiționale (de stocare, gestionare și analiză), se datorează, în
principal, volumului mare de seturi de date generate, varietății – formatului
complex și diversității surselor de la care provin, vitezei de generare,
precum şi volatilității lor (pentru ce perioadă de timp sunt stocate sau
disponibile).
Vizualizarea și interpretarea datelor
O imagine valorează cât o mie de cuvinte.

Credit: CB Insights
https://www.cbinsights.com
Cifra 4
4 6 5 9 7
5 8 7 6 5
6 9 9 4 3
3 3 4 8 9
8 5 2 2 9
9 3 9 1 3
2 4 1 3 2
1 7 8 5 1
7 5 1 4 2
1 1 3 6 1
6 2 4 7 3
5 8 6 8 1 Cifra 4
4 6 5 9 7
5 8 7 6 5
6 9 9 4 3
3 3 4 8 9
8 5 2 2 9
9 3 9 1 3
2 4 1 3 2
1 7 8 5 1
7 5 1 4 2
1 1 3 6 1
6 2 4 7 3
5 8 6 8 1 Cifra 4
4 6 5 9 7
5 8 7 6 5
6 9 9 4 3
3 3 4 8 9
8 5 2 2 9
9 3 9 1 3
2 4 1 3 2
1 7 8 5 1
7 5 1 4 2
1 1 3 6 1
6 2 4 7 3
5 8 6 8 1 Cifra 4
1 1 1 1 1
1 2 1 2 1
2 3 2 3 1
3 3 3 4 2
4 4 4 4 2
5 5 4 5 3
5 5 5 6 3
6 6 6 6 3
6 7 7 7 5
7 8 8 8 7
8 8 9 8 9
9 9 9 9 9
4 6 5 9 7
5 8 7 6 5
6 9 9 4 3
3 3 4 8 9
8 5 2 2 9
9 3 9 1 3
2 4 1 3 2
1 7 8 5 1
7 5 1 4 2
1 1 3 6 1
6 2 4 7 3
5 8 6 8 1 Cifra 5
4 6 9 7

5
8 7 6
5

5
6 9 9 4 3
3 3 4 8 9
8 2 2 9

5
9 3 9 1 3
2 4 1 3 2
1 7 8 1

5
7 1 4 2
5

1 1 3 6 1
6 2 4 7 3
8 6 8 1
5

Cifra 5
Imagine: Ashley Howard Neville
Imagine: Ashley Howard Neville
Ce este diferit ?
Dar aici?

S-ar putea să vă placă și