Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Babes Bolyai

Facultatea de Psihologie si Știinte ale Educatiei


Specializarea :Pedagogia învătămantului primar și preșcolar
Anul I 2019/2020 (invățămant la distanță)
Extensia:Tîrgu Mureș
Propunator:Luca Zamfira Jozefina(cas.Nohai)

Activitati psihologie
1.Activitate la clasa a IV a ,privind dezvoltarea rezilientei la școlarii mici

Temă:Cum depășim dificultățiile?


Scopul:Dezvoltarea aptitudinilor elevilor potrivit căreia ajutorul este posibil si necesar
persoanelor care se afla într o situație critică.
Finalități:Elevii vor descoperi modalități concrete de a putea trece peste probleme.
Elevii vor deveni încrezători că sunt capabili să resolve probleme de viață.
Metode:conversația euristică,reflecția,joc de rol
Durata:50 min
Resurse necesare:instrumente de scris,tablă magnetică,flipchart,hartie,fise de lucru.
Desfășurarea activității
1.Brainstorming
Elevii sunt întrebați :
-Pot fi evitate dificultățile ,problemele sau situațiile de criză din viața noastra?
2.Conversația
Abordari adecvate/neadecvate
-Cum rezolvi tu problemele si dificultățiile pe care le întampini?
-se dau exemple de probleme la care se vor găsi aborările adecvate în funcție de contextul dat
impreuna cu învatătorul.
Se întocmește o lista ,împreuna cu elevii,cu posibile probleme,dificultăți sau situații criză ce
pot apărea în viata lor,pe flipchart.
Se afișează lista astfel încat toti elevii să o poată vedea.
Se împarte clasa în grupuri de cate patru persoane.Fiecare grupă discută modalități de
depășire a problemelor evidențiate și elaborează o listă cu aborbări adecvate/neadecvate a
acestora.
Se alege un reprezentant al fiecărei grupe care va prezenta lista.
Se dezbate fiecare abordare in parte,iar după ce toată lumea este de acord cu aceasta,se va
trece pe tabla magnetica la lista comună.
Învațătorul va specifica distincția dintre cei doi termini:căi adecvate /căi neadecvate de
solutionare a problemelor,deoarece felul in care abordăm unele situații duce la evitarea unei
supraîncărcări.
3.Joc de rol
Cel care…se îmbrățișează!
Participanții se plimbă in cerc,învățătorul spune o trăsătură,activitate,etc. cu voce tare iar cei
care împărtățesc aceasta trăsătura se imbrațișează.
Se efectuează jocul de rol:EX:Învățătorul spune-Cei care au părul blond să se
imbrățișeze!/care dețin un caine!etc.
Prin enumerarea trăsăturilor,cadrul didactic are grijă ca toti elevii sa participle.Învățătorul
multumeste fiecăruia pentru deschidere si dorința de participare.
Mentinerea elevilor în siguranță
Se asigură accesul general la activitate și spatial adecvat desfășurării acesteia.
Evaluare (feedback)
Li se cere să completeze in scris,sub anonimat trei propoziții:
-A fost nou pentru mine…
-Am descoperit că….
-Am fost surprins să aflu ….

2.Activitatea la învațămantul preșcolar privind constientizarea rolurilor

Metoda:Rolurilor asumate
Domeniul de dezvoltare:Dezvoltare socio-emotională
Aspect specific:Constientizarea de sine(întelegerea de sine și constientizarea de roluri)
Indicatori:
Conștientizarea rolului său în activitate,precum și rolul celorlalți,datorită modificării rolurilor
în cadrul activității.
Descrierea metodei:
Metoda Rolurilor asumate este o tehnică didactică complexă care are ca fundament crearea
unor situații de învățare /exersare a abilităților sociale și de comunicare prin valorizare
individuală.
Activitatea are ca țintă organizarea unui eveniment care se va desfăsura in două planuri:
-expunerea unor lucrări realizate de copii pe parcursul unui proiect tematic;
-derularea evenimentului în sine.
Accesibilitare:copii cu varsta de 5-6 ani(grupa mare)
Strategii de dezvoltare:
Pasul 1
Stabilirea datelor
Educatoarea anunță organizarea unei activități în care vor fi expuse lucrările copiilor din
cadrul proiectului tematic în curs,la care vor fi invitați colegii lor de la grupa mijlocie.
Activitatea va purta numele de : Vernisaj
Într o discuție cu preșcolarii,vor fi stabilite următoarele:
-Ce vom expune?(lucrări ale copiilor)
-Unde vom expune?(în sala de serbare)
-Cand vom expune?(în penultima zi a proiectului tematic-joi)
-Pe cine invităm?(colegii de la grupa mijlocie)
-Cum invităm?(verbal,invitații)
Pasul 2 Selectarea lucrărilor
Copii isi vor alege din portofoliile personale,trei lucrări,care se încadrează temei date.
După ce fiecare a ales ,împreună cu colegii,vor alege o singura lucrare per persoana,pentru
expoziție.
Pasul 3
Organizarea expoziției
Educatoarea propune preșcolarilor diferite ateliere de lucru necesare organizării expoziției:
-expunerea lucrărilor în spațiul stabilit;
-realizarea invitațiilor
Printr o discuție liberă,copii isi vor alege atelierul unde doresc sa lucreze.
Copii vor oferi invitațiile (se vor utiliza formule de politețe adecvate)cerințelor
evenimentului)
La final,copii merg în spațiul expoziției(lucrările vor fi amenajate la nivelul visual al
copilului) pentru a se acomoda cu spațiul si lucrările expuse.
Pasul 4
Asumarea de roluri
Printr o discuție de grup,educatoarea prezintă copiilor cum se desfășoara un astfel de
eveniment.
Sunt stabilite rolurile:
Gazdele:
-echipe de 2-3 preșcolari care întampină invitații oferindu-le un mic souvenir(un măr roșu)
,direcționandu-i spre vernisaj.
Copii vor fi încurajați să folosească formulele de politețe.
Prezentatorii :
-echipe de 2 preșcolari care prezintă lucrările din vernisaj.
Reporterii:
-echipe de 2 preșcolari care,prin metoda interviului,culeg informații de la invitați despre cee
ace le a plăcut,ce lucrare este interesantă,etc.
Culegătorii de impresii:
-echipe de 2-3 copii care strang simboluri,aprecieri ale invitațiilor,intr-o cutiuță cu
emoricoane.
Pasul 5
Desfășurarea propriu zisă a Vernisajului
Vernijajul este deschis de un grup de copii,după care musafirii sunt invitați să viziteze
expoziția.
Rolurile sunt exercitate simultan.Cadrul didactic încheie evenimentul.
Pasul 6
Prelucrarea informațiilor
Cadrul didactic facilitează exprimarea impresiilor ,emoțiilor prin întrbări (ex:Ce v a
plăcut?;Ce v a deranjat?;Unde a fost dificil?;De ce?)
Prelucrarea informațiilor se va face într o secventa separată,de obicei a doua zi.

S-ar putea să vă placă și