Sunteți pe pagina 1din 5

Realizaţi o analiză SWOT privitoare la propria activitate de învăţare

ANALIZA SWOT
Puncte tari Puncte slabe

-experiență in domeniu de aproape 13 ani -absența unei diplome de studiu a invațamantului


-cunoașterea documentelor necesare bunei desfașurari superior
a activității -utilizarea calculatorului in redactarea temelor
-cunoașterea orarului preșcolarilor si a necesitații -lipsa timpului
jocului in viata preșcolarilor -lipsa materialelor(cărților)si procurarea greoaie a
-ambiție acestora
-talent la desen și lucru de mâna
-onestitate,sinceritate

OPORTUNITATI RISCURI

-existenta invatamantului la distanta pentru a mi -lipsa timpului


continua studiile -deteriorarea situatiei financiare
-posesia permisului și a masinii personale pentru a mă -lipsa motivatiei
putea deplasa la sediul facultații
-situație financiara
-susținerea familiei
PLAN DE DEZVOLTARE PROFESIONALA
Aspecte care necesita dezvoltare Dezvoltarea abilitatilor de lucru in grup
Obiective de dezvoltare Asumarea efectuarii temelor in format electronic
Manifestarea comportamentelor de acceptare a
acestor indicatii in cadrul activitatilor si a temelor
Exprimarea clara si argumentata a opiniei
proprii:necesitatea folosirii scrisului de mâna
Activități în vederea atingerii obiectivelor Implicarea in efectuarea temelor in format
electronic
Implicarea in activitati de grup care presupun
realizarea unor prezentari in power point,pentru
a aduna informatii despre programele necesare
realizarii prezentarii:Office,Office Open etc.
Discuții cu colegii care imi pot oferi indicații cu
privire la aceste programe.
Discuții cu profesorii
Efectuarea temelor sub supravegherea unui coleg
care se pricepe.
Indicatori de reușita Depașirea rezervei de a rezolva temele in format
electronic.
Asumarea fara rezerve a efectuării temelor.
Performanțe școlare bune.
Realizati o pagina de notite după sistemul Cornell

Sistemul Cornell
Fundamentele psihologiei
Modulul 1-Drumul spre
statultul de știința a
psihologiei
CUVINTE CHEIE PAGINA DE NOTITE
Etapele formarii psihologiei Psihologia a parcurs multe etape pana a ajuns
ca știința știința.A pornit de la psihologia de bun
simț(proverbe,zicale)pană la opere literale și
filosofice(behaviorismul fiind punctul culminant
care a dat startul cercetărilor asupra psihologiei
umane)
Psihologia de bun simț Oamenii nu au așteptat construirea unei știinte
psihologice,pentru a și pune intrebări despre viata
sufletească,despre modul de comportare a
semenilor sau despre insușirile
personale(G.L.Lessing)
Din răspunsurile date,s a născut o psihologie de
bun simț,fixată si transmisă pe cale
orală(proverbe,zicători,etc.),care consemnează
notațiile psihologice validate de o indelungată
experiența.
Psihologia preștiințifica In paralel cu psihologia de bun simț,s a dezvoltat o
psihologie preștiințifica presărată in scrieri literare
sau sistematizată,in operele moraliștilor,filosofilor.
Specialitatea moralistului este aceea de a se apleca
asupra conduitei umane,de a i descifra motivele
ascunse sau explicite.
Psihologia științifică In jumatatea a doua a secolului trecut,psihologia
devine o ramură de sine stătătoare a științei.
Prima lucrare cu caracter științific a apărut in1860
și aparține lui Th.Fechner.
Lucrarea se intitulează ELEMENTE DE PSIHOFIZICĂ
și studiază,in principal,raportul dintre modificarile
sistemului fizic și variațiile corespunzatoare,în plan
senzorial.
Primele laboratoare de În 1879,la Leipzig(Germania),se înființeaza primul
psihologie laborator de psihologie,de catre W.Wundt,urmat
de alte laboratoare in intreaga lume.
Legitățile psihologiei Ca știinta,psihologia se supune catorva
legitați,grupate de Lomov în:legi ale psihofizicii,legi
ale dezvoltării psihice a omului și legi ale dinamicii
proceselor psihice.
Rezumat:Fiecare știintă cercetează o clasă sau o categorie de fenomene care formează
obiectul ei specific.Psihologia și a câștigat statutul de știința în sec.XX,prima lucrare fiind a lui
Fechner iar primul laborator a fost înființat de Wundt.
Sintetizaţi matrice conceptuală o temă din cadrul unuia din suporturile de curs pentru acest an
academic

Psihologia de bun Psihologia Psihologia


simț preștiințifica științifica

Etapele formării ca
știinta a psihologiei

Primul laborator de
psihologie aparut Fundamentele psihologiei
in 1879,la Leipzig- Drumul spre statutul de
Germania,înființat știința
de Wundt

Legi ale
Legi ale dezvoltării psihice
psihofizicii

Legitățiile psihologiei,dupa
Lomov

S-ar putea să vă placă și