Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnica a Moldovei

la experienţa de laborator frontala

Verificarea experimentala a legii conservarii


energie mecanice la rostogolirea unei bile pe
un uluc inclinat

A efectuat stundent(ul/a) grupei:

Numele si prenumele elev(ului/ei):

A verificat profesorul:
Chisinau 2017

1. Scopul experienţei:
Verificarea experimentala a legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe
un uluc înclinat

2. Aparate şi accesorii:
Calculator, soft pentru procesarea datelor experimentale, cablu COM, cronometru electronic,
1 senzor, uluc înclinat, bilă, şubler, cântar, riglă.

3. Dependenţa studiată:

4. Schema experienţei:
5. Tabelul măsurărilor:

m 0,032 kg; x2  0,247 m;

g m
H 0,178 m; 9,81 ;
s2
R 0,011 m; e  0,0035 m;

N t1 , s X  Ec , J
1 0,0162 0,04264
2 0,016 0,04371
3 0,016 0,04371
4 0,0161 0,04317
5 0,0159 0,04426
6 0,0162 0,04264
7 0,0163 0,04212
med 0,0161 0,04318

N
1
 t  t1  
2
 s t1  0,00032 s;
N  N  1
1i
i 1

N
1
 E  Ec 
2
 sY   s Ec  0,00172 J;
N  N  1
ci
i 1

6. Tabelul valorilor medii:

H
X  E p  mg  x2  x1  , J Y  E  2mR  1  
2
2R 2
n x1 , m t1 , s x2 , J
t12  5  R 2  e 2  
c
 
1 0,006 0,01371 0,0545 0,05951
2 0,018 0,01404 0,0518 0,05675
3 0,041 0,01481 0,0466 0,051
4 0,054 0,0153 0,0437 0,04782
5 0,074 0,0161 0,0391 0,04318

7. Prelucrarea datelor experimentale:

p  1,06936 ; b
0,00124 J;
=

8. Calculul erorilor:

p  0,00977; 0,00914;b0,00046 Jpentru nivelul de


încredereP0,683;

p  0,00977 t (0,999;4)  0,00977  8,610  0,0841197;  0,78663; b 


0,00046 t(0,999;6)J = 0,00396 J pentru nivelul de încredere P  0,999 ;

9. Rezultatul final:

p  ( 1,06936±0,00977 ) ;   0,00914 %.

10. Concluzii:

În urma efectuării laboratorului dat, am verificat experimental conservarea


energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe o pantă înclinată, astfel am studiat
așa noțiuni ca mișcare de translație și de rotație, energia cinetică a lor și viteza
unghiulară, de asemenea formularea coerentă a noțiunii de conservare a energiei
mecanice. Avînd toate acestea, este necesar de verificat corectitudinea efectuării
lucrării de laborator în raport cu diferite nivele de încredere.

1. De aici este necesar de axat pe rezultatele obținute pentru nivelul de încredere


P*=0,683 unde Δb < b. În acest caz putem concluziona că lucrul forţei de frecare
de rostogolire este mai mare decât erorile comise în experiment, acesta putând fi
măsurat indirect ca diferenţa energiilor cinetică şi potenţială, Dar un alt moment,
pentru P*=0,999 se obține Δb=0,00396 J > b , ceea ce semnifică că dreapta în
limitele erorilor experimentului trece prin originea de coordonate după cum o
cere dependenţa teoretică iar lucrul forţei de frecare de rostogolire poate fi
neglijat, valoarea lui fiind de ordinul erorilor comise în experiment.

2. De asemenea pentru ca legea conservării energiei mecanice să se respecte


trebuie ca lucrul forţei de frecare de rostogolire să fie cu mult mai mic decât
fiecare din energiile cinetice și potențiale. Forța aceasta se aplică la punctele de
contact cu ulucul iar viteza instantanee a acestor puncte este egală cu zero, de
aceea forţa de frecare de rostogolire nu efectuează lucru mecanic şi nu modifică
valoarea energiei cinetice a bilei în mişcarea ei de rostogolire cu condiția că
corpurile sunt absolut rigide, dar aceasta nu este așa, de aceea se efectueaza un
lucru mecanic negativ. Dar observind relațiile Y=pX+b și

putem face concluzia că acest lucru


mecanic este egal cu termenul liber(b). Cu toate acestea luînd în considerație Ec
finală a bilei egală în mediu cu 0,04318 și lucrul mecanic negativ egal 0,00124,
ceea ce satisface condițiile teoretice.

3. Rezultatul final pentru panta dreptei p=1,06936±0,0841197 pentru nivelul de


încredere P*=0.999 arata că p(teoretic)=1, cu o probabilitate înaltă, astfel aflîndu-
se în interiorul intervalului de încredere, ceea ce înseamna că legea conservării
energiei mecanice în experiment a fost efectuată la un nivel înalt.

4. Relaţia verificată este valabilă numai dacă bila în procesul de rostogolire nu


alunecă. Alunecarea bilei nu se produce atâta timp cât forţa de frecare de
rostogolire este mai mică decât forţa de frecare la alunecare. Condiția data este
valabilă pîna la unghiul de 69 grade,fiindcă suprafața la bilă este de gumă și µ este
egal cu 0.8, iar să fi fost bila din oțel, µ ar fi fost egal cu 0.2 și unghiul la care
condiția ar fi valabilă, era să fie <30 grade.

5. De asemenea pentru a efectua această experiență este necesar fixarea trecerelor


bilei de senzor a t1<2sqrt(2/a). Aici se efectuează o eroare sistematică mică, care
se neglijează.
Astfel putem concluziona că efectuarea lucrării de laborator date a avut loc cu
succes.

11.Graficul dependenţei studiate: