Sunteți pe pagina 1din 3

TEST la disciplina

SECURITAEA VITALITĂȚII

 Nume, Prenume__________Agrici
MAriana____________________________________

1. Care este primul lucru pe care trebuie să îl faceţi când constataţi un incendiu?
a) Să vă ocupaţi de propria dumneavoastră siguranţă.
b) Să anunţaţi poliţia.
c) Să anunţaţi pompierii.

2. Cum poate fi limitată cel mai bine expunerea la substanţe toxice?


a) Desemnând mereu aceeaşi persoană să lucreze cu substanţele toxice.
b) Utilizând o altă substanţă, care nu este toxică.
c) Instruind angajaţii referitor la lucrul cu substanţele toxice.

3. Substanţele periculoase sunt împărţite în categorii. Care dintre cele de mai jos sunt
exemple de categorii?
a) Combustibile - corozive - inofensive.
b) Dăunătoare- cancerigene - asfixiante.
c) Explozibile - uşor/foarte uşor inflamabile - dăunătoare.

4. Care sunt masurile la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului
ajutor:
a) Verificarea starii de conștiență a victimei.
b) Solicitarea ajutorului (medic sau persoana desemnată pntru acordarea de prim ajutor).
c) Eliberarea căilor respiratorii ale victimei.
d) Stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.
e) Minimalizarea riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii.

5. Cum se actionează în caz de electrocutare ?


a) se acordă primul ajutor;
b) se scoate accidentatul de sub influența curentului electric și intreruperea alimentării cu energie
electrică;
c) se determină starea de sănătate a accidentatului și se anunță salvarea.

6. Unde se anunță un început de incendiu ?


a) angajatorului;
b) la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
c) la lucratorul desemnat.

7. Unde se amplaseaza stingatoarele ?
a) oriunde, dar nu la mai mult de 2m de la sol;
b) in spatii ferite de intemperii;
c) la loc vizibil, pana la 1,4m de la sol.

8. Mijloacele tehnice de stingere a inendiilor sunt:


a) apa;
b) spumanții;
c) stingatoarele și hidranții.
9. După producerea unui incendiu sau a unei calamități naturale suntem obligați să salvăm
victimele sau bunurile materiale ale societății. În timpul acestor acțiuni salvatorul poate fi
accidentat. Cum se consideră acest accident ?
a) nu este accident de munca
b) este accident de muncă pentru salvarea de vieți omenești;
c) este accident de muncă pentru salvarea de bunuri materiale ale societății.

10.Ce varsta minima trebuie sa aiba un muncitor care lucreaza la inaltime?


a)     16 ani
b)     17 ani
c)     18 ani

11. Care sunt efectele produse de curentul electric?


a)   efectul termic
b)   efectul chimic
c)   efectul magnetic
d) efectul tehnic

12. Care este prima măsura de prim ajutor ce se ia în cazul unui electrocutat?
a) scoaterea de sub tensiune;
b) anunțarea salvării;
c) anunțarea șefilor erarhici.

13. Câmpul eletromagnetic este un:


a) câmp electric;
b) câmp magneic;
c) câmp fizic;
d) câmp electric și magnetic.

14. Expunerea la câmpul magnetic este:


a) ocupațională și premeditată;
b) ocazională și frecventă;
c) inconștientă și permanentă;
d) ocupațională și ambientală.

15. Arderea poate fi:


a) completă și incompletă;
b) lentă și rapidă;
c) difuză și cinetică;
d) omogenă și eterogenă.

16. Materialele electrotehnice se clasifică:


a) materiale izolante și conductoare;
b) materiale conductoare și neconductoare;
c) materiale inerte și inflamabile.

17. Ergonomia este ştiinţa despre:


a) condițiile de economie curentului electric;
b) acomodarea condiţiilor de muncă la posibilităţile funcţionale ale omului;
c) atingerea rezultatelor cu cheltuieli minime, bazată pe economia materialelor de producere.
18. Care sunt efectele unui curent prin corp mai mic de 0.5 mA?
a) Letale
b) Neglijabile
c) Spasme nervoase

19. Fumatul este permis:


a) in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis;
b) in incaperile cu echipament electronic de calcul;
c) numai in locurile special amenajate in acest scop.

20. Este permisa depozitarea materialelor si a altor obiecte in fata tablourilor electrice,
hidrantilor, stingatoarelor?
a) Da;
b) Nu;
c) Da, daca acestea au fost depozitate pentru o perioada de timp limitata

21. Iluminatul se caracterizează prin:


a) intensitatea luminii;
b) puterea luminii;
c) cantitatea luminii.