Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT URGENȚE MEDICALE

INSTRUCȚIUNE PRIVIND COMPLETAREA


FORMULARULUI ELECTRONIC AFERENT RAPORTULUI DE GARDĂ

PASUL 1: ACCESAREA FORMULARULUI RAPORT DE GARDĂ


- Se poate utiliza orice tip de aplicație browser pentru autentificare în Microsoft Office Cloud,
accesând https://portal.office.com
- Pentru autentificare veți folosi credențialele, respectiv numele de utilizator și parola,
furnizate anterior prin intermediul adresei de e-mail a fiecărei instituții

- Odată autentificat, în aplicația de e-mail Outlook, se regăsește e-mail-ul ce conține link-ul


necesar accesării formularului ”Raportul de gardă”

Pagina 1 din 4

”Document care contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului nr. 679/2016”
Tel. 021 206 87 11 – Fax 021 313 71 55 – e-mail: dgamu@mai.gov.ro
Bucureşti, Piaţa Revoluţiei Nr. 1A, Sector 1, Cod poştal 010086
- Dați click pe link-ul furnizat în e-mail și se va deschide formularul de raportare

PASUL 2: COMPLETARE RAPORT DE GARDĂ

- Formularul ”Raportul de gardă” conține mai multe zone în care se vor introduce datele
solicitate. Aceste zone sunt reprezentate de câte o casetă de introducere a datelor

- Formularul se completează de două ori în decurs de 24 de ore: la ora 08:00 și la ora 20:00
ale fiecărei zile. În cazul în care din anumite motive formularul se completează ulterior (dar
nu mai târziu de 3 ore), el va conține datele corespunzătoare datei și perioadei la care face
referire raportul de gardă
- În cazul in care activitatea este organizată în ture care nu se încheie la ora 08:00 sau la ora
20:00, raportul de gardă se va completa similar: la ora 08:00 și la ora 20:00. În acest caz
numele medicilor care au lucrat în perioada respectivă se va completa de fiecare dată, chiar
Pagina 2 din 4

”Document care contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului nr. 679/2016”
Tel. 021 312.25.47 – Fax 021 313 71 55 – e-mail: dsu@mai.gov.ro
Bucureşti, Piaţa Revoluţiei Nr. 1A, Sector 1, Cod poştal 010086
dacă un nume se va repeta în două rapoarte succesive. Exemplu: un serviciu care lucrează în
două ture de 7 ore și gardă de 10 ore, se va completa formularul la ora 08:00, menționând
medicii care au fost de gardă în cursul nopții și cu activitatea din intervalul 20:00 – 08:00 iar
la ora 20:00 se va completa formularul menționând medicii care au fost în tura de dimineață
(08:00 – 15:00) la care se vor adăuga cei din tura de după-amiază (15:00 – 22:00) iar datele
care vor fi colectate și introduse sunt cele din intervalul 08:00 – 20:00

- Punctul 1 și 2: vor fi completate numele județului și denumirea spitalului


- Punctul 3 – 14: vor fi completate numele medicilor care și-au desfășurat activitatea

- Punctul 15 (nr. raport): se va introduce numărul curent al raportului conform registrului de


evidentă al fiecărei unități în parte
- Punctul 16 (data raportării): va conține data corespunzătoare încheierii turei a cărei
activitate se raportează. Exemplu: pentru activitatea din 1 februarie primul raport completat
la ora 20:00 va avea ca și dată 1 februarie, raportul următor completat în data de 2 februarie
la ora 08:00 va avea ca și dată 2 februarie

Pagina 3 din 4

”Document care contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului nr. 679/2016”
Tel. 021 312.25.47 – Fax 021 313 71 55 – e-mail: dsu@mai.gov.ro
Bucureşti, Piaţa Revoluţiei Nr. 1A, Sector 1, Cod poştal 010086
- Punctul 17 (raport tura): se va introduce intervalul orar la care face referire raportul astfel:
pentru intervalul 08:00 – 20:00 se va introduce cifra 1 iar pentru intervalul 20:00 – 08:00
se va introduce cifra 2

În continuare se va introduce numărul pacienților la care s-au efectuat investigațiile


respective. Exemplu: dacă unui pacient i s-au efectuat 2 radiografii, CT de craniu si CT de
coloană cervicală, el va fi raportat o singură dată la radiografii și o singură dată la CT-uri.
Va fi introdus numărul pacienților care au decedat în urma unui SCR instalat pentru
prima dată în UPU, în câmpul următor numărul pacienților care au suferit un SCR în
prespital și care inițial a fost resuscitat în prespital iar în ultimul câmp numărul pacienților
care au fost aduși decedați în UPU/CPU.

- Punctul 94: se va menționa categoria de situații în care v-ați confruntat cu probleme în


cursul gărzii
- Punctul 95: se va menționa daca ați anunțat medicul șef sau persoana care îi ține locul de
existența problemei respective
- Punctul 96: detalierea problemei menționate la punctul 94
- Punctele 97-100: se vor completa numele medicului responsabil de tură care predă, a celui
care preia precum și numele asistentul șef de tură care predă si respectiv care preia (nu
asistentul șef al serviciului). În casetele goale se va consemna (după listare) semnătura și
parafa medicului șef UPU respectiv semnătura asistentului șef UPU/CPU. Acestea se pot
aplica (în cazul rapoartelor de gardă completate la ora 20:00 sau în zilele libere) în
momentul prezentării formularului la raportul de gardă al secției

PASUL 3: PRINTARE RAPORT DE GARDĂ.

- În interval de maxim 10 secunde de la trimiterea formularului ”Raport de gardă” (prin


apăsarea butonului SUBMIT) în aplicația Outlook se va primi un e-mail cu raportul de garda
generat automat
- Se va deschide email-ul respectiv și se va imprima

OBSERVAȚIE: Pentru orice probleme de ordin tehnic, suport sau întrebări, vă adresăm
rugămintea de a vă adresa prin e-mail la adresa dsusupport@dsu.smurd.ro

Pagina 4 din 4

”Document care contine date cu caracter personal protejate conform Regulamentului nr. 679/2016”
Tel. 021 312.25.47 – Fax 021 313 71 55 – e-mail: dsu@mai.gov.ro
Bucureşti, Piaţa Revoluţiei Nr. 1A, Sector 1, Cod poştal 010086