Sunteți pe pagina 1din 5

Caracaș Victoria,Con-192

Douăzeci și trei aprilie

Subiectul: Ion Druța „Păsările tinereții noastre”- atelier de lectură

Citeste foarte atent drama ”Pasarile tinereții noastre” și raspunde la următoarele


întrebari pentru a demonstra lectura dramei, încercuind răspunsul corect .
1. Cine este mătuşa Ruţa ?
 o bătrânică
 o cucoană
 o tânără
2. Unde se desfăşoară acţiunea dramei ?
 Valea Cucoarelor
 Valea Ciocârliei
 Valea Crucii
3. În ce relaţie de rudenie sunt mătuşa Ruţa, Pavel Rusu, Andron ?
 Pavel Rusu, Andron sunt nepoţi de la soră
 Pavel Rusu, Andron sunt nepoţi de la frate
 Mătuşa Ruţa este mama lui Pavel Rusu şi Andron
4. Ce funcţie ocupa Pavel Rusu ?
 Brigadir de colhoz
 Preşedinte de colhoz
 Preşedinte de raion
5. De ce a venit Andron la mătuşa Ruţa ?
 Să o ajute să facă tizâc
 Să ceară leacuri pentru Pavel Rusu
 Să o vadă ce face
6. Cu ce făcea focul mătuşa Ruţa ?
 Cărbune
 Lemne
 Tizîc
7. Ce funcţie ocupa Andron ?
 Primar în sat
 Cioban
 Brigadier în colhoz
8. Ce făcea mătuşa Ruţa cînd a venit Andron?
 Făcea tizâc
 Stătea lângă vatră şi se ruga
 Făcea curat în ogradă
9. Cine este Paulina ?
 Soţia lui Pavel Rusu
 Soţia lui Andron
 Fiica mătuşii Ruţa
10. Cum se numeşte satul în care trăia mătuşa Ruţa?
 Valea Crucii
 Valea Ciocârliei
 Valea Cucoarelor
11. De ce nu putea ateriza avionul?
 Satul nu avea pistă pentru aterizare
 Era defectă o roată
 Pământul era arat
12. Cine era în avion ?
 Doctorul
 Preşedintele
 Ministrul
13. De unde venea avionul?
 Chişinău
 Bălţi
 Raion
14. La cine a venit medicul?
 Paulina
 Pavel Rusu
 Mătuşa Ruţa
15. Cine sunt personajele cu care comunică Pavel Rusu?
 Omul cu ochelari, Ostaşul, Fata, Artina, Mama, Domnul
 Omul cu ochelari, Ostaşul, Fata, Mama, Domnul
 Omul cu ochelari, Dochiţa, Ostaşul, Fata, Mama, Domnul
16. Cine este Artina?
 Vădană de război, colhoznică
 Adolescentă
 Elevă
17. Cine este personajul Fata din dramă?
 Prima dragoste a lui Andron
 Prima dragoste a lui Omului cu ochelari
 Prima dragoste a lui Pavel Rusu
18. De ce vine Paulina, la finalul dramei, la mătuşa Ruţa?
 Pentru a o ajuta la muncă
 PEntru a-i spune că este însărcinată
 Pentru a o ajuta să facă tizîc
19. Nunta cui este prezentată în dramă?
 Artina
 Dochiţa
 Pavel Rusu
20. Cine este Dochiţa?
 Sora Artinei
 Fiica mătuşii Ruţa
 Fiica Artinei
21. Ce lucra Dochiţa?
 Învăţătoare
 Vînzătoare
 Colhoznică
22. Cu cine se mărită Dochiţa?
 Fratele lui Andron
 Feciorul lui Pavel Rusu
 Feciorul Cojocarilor
23. Cîţi copii avea Pavel Rusu?
 3
 5
 2
24. Prin ce o recunoaşte, în sfîrşit, Pavel Rusu pe mătuşa Ruţa?
 Prin baticul pe care îl purta
 Prin mirosul de tizîc
 prin voce
25. Ce i-a adus mătuşa Ruţa lui Pavel Rusu?
 Vin
 Pîine
 Apa neîncepută
26. De unde a luat mătuşa Ruţa apa?
 de la izvor
 de la rîu
 de la fîntînă
27. Continuaţi afirmaţia mătuşii Ruţa: Pîinea este ......
 Viaţă
 Bogăţie
 Viitor
28. Continuaţi afirmaţia lui Pavel Rusu: Sufletul este.......
 o foaie curată
 o pasăre în colivie
 pasăre liberă
29. Continuaţi afirmaţia mătuşii Ruţa : Cucostîrcii sunt....
 suflet din sufletul nostru
 păsările satului
 vestitorii primăverii
30. Continuaţi afirmaţia mătuşii Ruţa: Sufletul este ......
 o pasăre în colivie
 un pămînt oarecare
 viaţă
31. De ce era supărată mătuşa Ruţa?
 că nu are cu ce face focul
 că nu are casă
 că fratele a bătut-o cu hlanţugul
32. Ce pasăre îi este dragă lui Pavel Rusu?
 Pupăza
 Cocoarele
 Ciocîrliile
33. Ce pasăre îi este dragă mătuşii Ruţa?
 Ciocănitoarea
 Ciocîrliile
 Cucostîrcul
34. În ce anotimp se desfăşoară acţiunea în part. I ?
 Primăvara
 Vara
 Iarna
35. În ce anotimp se desfăşoară acţiunea în part.II?
 Primăvara
 Iarna
 Toamna
36. De ce boală suferea Pavel Rusu?
 Ficat
 Cancer
 Faringită
37. Cîte case erau în sat?
 541
 869
 836
38. Unde locuia mătuşa Ruţa?
 Lîngă pădure
 În mijlocul satului
 în vale
39. De unde lua mătuşa Ruţa apa neîncepută?
 de la rîu
 de la izvor
 de la fîntînă
40. Cine cîntă Iertarea?
 Ostaşul
 Omul cu ochelari
 Ţiganul, nepotul lui Gabulică
41. În ce era îmbrăcat Pavel Rusu?
 În costum
 În halat albastru
 În halat vişiniu
42. Cine este Ostaşul?
 Vechi prieten de al lui Pavel Rusu
 Feciorul mătuşii Ruţa
 Fratele lui Andron
43. Opera Păsările tinereţii noastre aparţine genului...
 liric
 dramatic
 epic
44. Păsările tinereţii noastre, ca specie literară este...
 nuvelă
 roman
 dramă
45. Drama este structurată ...
 în 2 părţi
 în 5 cînturi
 în 6 acte
46. Fericirea, după Pavel Rusu, este...
 împlinire sufletească
 linişte sufletească
 tulburare dulce a sufletului
47. De ce vine Artina la mătuşa Ruţa?
 să o ajute să facă tizîc
 să o ajute la lucru
 să-i tragă cărţile
48. De ce era supărată mătuşa Ruţa pe Pavel Rusu?
 pentru că nu a ajutat-o
 pentru că a bătut-o
 pentru că i-a luat cucostîrcii
49. Ce era în şipurile mătuşii Ruţa cînd a venit la Pavel Rusu?
 Vin, apă
 Vodcă, pîine şi sare
 Apă neîncepută, samagoncă
50. Ce se întîmplă cu Pavel Rusu?
 se însoară cu prima dragoste
 Moare
 Mătuşa Ruţa îl lecuieşte

S-ar putea să vă placă și