Sunteți pe pagina 1din 48

Vârsta

Inocenţei
Revista Grupului Şcolar Roznov

Anul VIII, Numerele 14-15, aprilie 2011


Învăţământ primar şi gimnazial
Cuprins Vârsta inocenţei

Didactic Page 2 – 16
Page 17 – 24 Eveniment
Divertisment Page 25 – 26
Page 27 – 42 Monden şcolar
Cred Doamne Page 43 – 45

Revista Vârsta inocenţei – Grup Şcolar Roznov

Nr. 14-15 An şcolar 2010-2011

ISSN 1843 - 7753

1|Page
Didactic Vârsta inocenţei

Motto:
Azi când a mea iubire e-atâta de curată (...)
Când dorul meu e-atâta de adânc şi-atât de sfânt (...)
Azi văd din a ta vorbă că nu mă înţelegi!

Mihai Eminescu, Nu mă înţelegi

Iubirea eminesciană nu este numai albastră, Crăiasa din poveşti, O, rămâi etc.)
cântec, ci este meditaţie, dramă sfâşietoare, exprimă puterea de iluzionare, starea de
cataclism cosmic, bucurie şi durere, puritate visare, de aspiraţie spre fericire, poetul
şi lumină de lună. Pentru Eminescu, iubirea crezând cu ardoare în posibilitatea unei iubiri
nu este o relaţie întâmplătoare sau durabilă, desăvârşite. Natura este feerică, ocrotitoare,
ci se înscrie în ordinea cosmică, în principiile caldă, iar iubita este mângâietoare, şăgalnică,
fundamentale ale lumii, este similară cu ispititoare.
aspiraţia spre ideal şi căderea în nefiinţă. În A doua etapă a liricii erotice (1877-
numele acestui ideal de iubire, poetul 1883), se defineşte prin profunzimea
respinge mediocritatea şi meschinăria, filozofică a sentimentului de iubire, ceea ce
minciuna, neputinţa de a depăşi condiţia dă creaţiilor din această perioadă scepticism,
biologică, fuga după aparenţe şi indiferenţa melancolie, provocate de dezamăgirea eului
faţă de puritatea sentimentului. Dragostea, liric, aflat mereu în căutarea idealului de
aşa cum o visa poetul, este condiţia iubire. În poeziile din această perioadă
indispensabilă a vieţii spirituale, a creaţiei. (Departe sunt de tine..., De câte ori iubito...,
Vraja şi magia vechilor astrologii, a Trecut-au anii, Şi dacă..., Afară-i toamnă, De
mitologiilor şi credinţelor populare devin la ce nu-mi vii?, Atât de fragedă, Pe lângă
Eminescu visare şi contemplaţie, străbătute plopii fără soţ) domină deziluzia provocată
de un fior metafizic, de un sens al misterului. de neîmplinirea visului de iubire ideală.
Contemplaţia eminesciană identifică Acestei atitudini fundamentale îi corespunde
pierderea iubitei, ca dramă individuală, cu o natură tristă (plopi singuratici, ploi reci,
extincţia cosmică. Geniul eminescian a plasat cameră pustie), iar iubita este rece, străină,
în centrul poeziei sale creatorul de geniu statuară.
condiţionat de iubire. Aşa a rezultat motivul Însă iubirea este şi o chemare a
„neînţelegerii în iubire”. absolutului: este dor pur. Şi nu îşi are
Când poetul regreta vremea tinereţii, hotarele pe pământ, ci în cer. În poezia Peste
o făcea pentru iubirea din mijlocul naturii, al vârfuri, Eminescu exprimă dorul în esenţa lui
codrului – simbol al eternităţii vieţii. cea mai pură: năzuinţa către o „împlinire”, pe
Răspunzând unei astfel de iubiri, femeia care noi o căutăm aici pe pământ, fără a
simboliza însăşi bucuria de a trăi, fericirea ajunge vreodată la ea, căci a o atinge ar
vieţii împlinite. Momentele fericite se însemna a realiza Absolutul. Este aceeaşi
asociază cu un cadru natural, aflat în deplină dorinţă care îl apleacă pe Dumnezeu asupra
armonie cu stările sufleteşti ale poetului. făpturii sale şi care se numeşte, şi ea, iubire.
Poeziile din această perioadă, 1876-
1877, (Dorinţa, Lacul, Sara pe deal, Floare
Prof. Oana Ilarie

2|Page
Didactic Vârsta inocenţei

În procesul de învăţare multe sunt momentele


de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei
implicaţi, dar maxima încărcătură emoţională se
dezvoltă în timpul serbărilor şcolare.
Această plăcere am simţit-o atât în calitate de
părinte, participând la serbările copilului meu, dar şi
realizând serbări cu generaţii de elevi, în diverse
ocazii: sfârşitul clasei I, sfârşitul clasei a IV-a, Moş
Crăciun, ziua de 1 Iunie, etc.
Importanţa unor asemenea festivităţi este
deosebită pentru că: ele lărgesc orizontul spiritual al
elevilor şi contribuie la acumularea de noi cunoştinţe;
îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă stimulând
sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele slab
manifestate anterior; contribuie la dezvoltarea
simţului de răspundere, prin dorinţa de reuşită;
favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul
desfăşurării programului; prezenţa spectatorilor
(părinţi, bunici, cadre didactice) trezeşte în copil
energia de a învinge timiditatea, stimulează
independenţa de acţiune.
Pentru ca elevii să-şi motiveze participarea la
această aleasă activitate este foarte importantă
atmosfera realizată în timpul repetiţiilor, caracterizată
prin bună dispoziţie, dar şi prin seriozitate.
Serbările copilăriei, momentele acestea de
maximă bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, întăresc şi fortifică sufletele
viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei,
entuziasmului şi stimulează gândirea creatoare.
Serbările şcolare sunt un izvor de bucurii şi satisfacţii care creează copiilor stare
de bună dispoziţie favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât şi estetice.
Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri: cântăreţ, dansator, povestitor,
creator de obiecte artizanale formându-şi sau perfecţionându-şi o serie de abilităţi
artistice.
Această serbare a fost prilej de bucurie pentru sufletul nostru şi al invitaţilor,
mijloc de păstrare al tradiţiilor specifice Crăciunului.

Inst. Monica Drângu

3|Page
Didactic Vârsta inocenţei

MOTO: „A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva


pentru salvarea naturii atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea
omenirii”. (Eugen A. Pora)

Pădurea reprezintă o parte a general, să nu neglijeze


mediului înconjurător de o „plămânii” producători de oxigen.
importanţă vitală în păstrarea Astfel elevii clasei I C,
echilibrului ecologic. În România, îndrumaţi de doamna prof.
în ultimii ani se observă o scădere Dumitraşcu Elena, au ales să se
a suprafeţelor împădurite, ceea ce înscrie în programul internaţional
provoacă îngrijorarea tuturor. „Să învăţăm despre pădure”.
Astfel defrişările masive în Scopul acestui proiect este
vederea industrializării lemnului de a educa elevii în sensul
degradează atât podoaba conservării şi protejării pădurii, ca
Carpaţilor cât şi habitatul sursă vitală de oxigen şi
animalelor sălbatice, iar multe încurajarea acestora în găsirea de
aşezări omeneşti au şi ele de soluţii pentru rezolvarea
suferit datorită alunecărilor de problemelor legate de mediu.
teren ce au loc în urma tăierii În cadrul proiectului, în luna
copacilor. ianuarie am avut o activitate de
Supravieţuirea pădurilor depinde educaţie plastică cu tema
de noi toţi. Dacă se doreşte cu „SALVAŢI BRADUL DE
adevărat se poate ca atât CRĂCIUN!”. Elevii au realizat
România cât şi omenirea în picturi deosebite pe această temă.

Prof. înv. primar Elena Dumitraşcu

4|Page
Didactic Vârsta inocenţei

Să păstrăm câteva din valorile spiritualităţii poporului roman


(activitate culturală, educativă şi artistică)

În fiecare an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă organizez cu şcolarii mei un colaj de


datini şi obiceiuri tradiţionale, care fac parte din spiritualitatea poporului roman şi care sunt
o emanaţie a eternului univers al tradiţiilor autohtone.
Scopul unor asemenea activităţi este acela de a păstra vii şi nealterate aceste
obiceiuri transmise din moşi strămoşi, de a le face cunoscute fiecărei generaţii de elevi şi de
a le trezi acestora dorinţa de a le învăţa, practica şi transmite la rândul lor generaţiilor
următoare.
Activitatea de anul acesta s-a desfăşurat în cadrul comisiei metodice a învăţătorilor
de la Grupul Şcolar Roznov, într-o atmosferă deosebită, în sala CDI. Colajul de datini şi tradiţii
s-a axat pe mai multe directii: culturală, educativă şi artistică.
Micii artisti s-au implicat din punct de vedere emoţional foarte mult, reuşind astfel să
transmită spectatorilor - colegi, învăţători, directori şi părinţi - trăirile personale.

Să mergem la teatru!
(activitate culturală, educativă şi artistică)

E iarnă.
Zi de Gerar, cu zapadă ici-colo, cu temperaturi scăzute. Soarele strălucitor
pătrunde cu îndrăzneală prin ferestrele claselor cu şcolari. Le mângăie căpşoarele cu fete
senine şi vesele, mânuţele care scriu, cărţile şi caietele de pe bancă.
Peste o oră, clasele vor rămâne pustii. Astăzi vom merge la TEATRU.
Ora 11:30. Sosesc autocarele cu care ne vom deplasa la Piatra Neamţ. Elevii
radiază de bucurie, abia aşteaptă îmbarcarea.
Ora 12:30. Ne oprim în faţa Casei de Cultura din Piatra Neamt, coborâm, ne
organizăm şi, plini de emoţie, intrăm în sala mare, luminoasă, cufundată într-o linişte
adâncă.
Fiecare mic spectator îşi ocupă locul rezervat şcolii noastre. Mai vin şi alţi elevi de
la şcolile din oraş.

5|Page
Didactic Vârsta inocenţei

Sala freamată de zumzetul atâtor glasuri pure şi nevinovate. Atmosfera veselă şi


destinsă, cadru deosebit pentru desfăşurarea activităţii noastre extraşcolare.
Vom viziona spectacolul Dănilă Prepeleac de Ion Creanga, în interpretarea unui
grup de actori de la Teatrul V.I. Popa din Barlad.
Luminile se sting, bate gongul şi spectacolul începe.
Atmosfera incendiară!

Înv. Rodica Neamţu

SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE: PROTEJEAZĂ ŞI IUBEŞTE NATURA!

Ce poate fi mai frumos decât să ai în


jurul tău un mediu sănătos? Ce poate fi mai
important decât să trăieşti într-o societate
care protejează natura şi resursele ei?
Am ales să ne înscriem în programul
LeAF deoarece protecţia mediului a fost şi este
una din priorităţile noastre. Protecţia mediului
trebuie să fie preocuparea fiecăruia dintre noi.
Resursele naturale ale planetei sunt pe zi ce
trece tot mai puţine, astfel se întrevede
epuizarea unora dintre ele. Cu toate acestea,
un comportament responsabil din partea
noastră, a tuturor, poate aduce beneficii mari.
Împreună vom înţelege că trăim pe aceeaşi
planetă de care trebuie să avem grijă noi toţi.
Ceea ce natura a creat în milioane de ani, se
poate distruge în câteva zile, luni sau ani.
Pentru a evita distrugerea mediului trebuie să
cunoaştem legile acestuia şi să acţionăm în
conformitate cu ele, trebuie să învăţăm să
protejăm, să ocrotim şi să conservăm
elementele mediului natural, să avem o
atitudine critică faţă de cei care poluează orice
element al mediului, să iniţiem campanii

6|Page
Didactic Vârsta inocenţei

pentru protejarea mediului, să realizăm activităţi de menţinere a


curăţeniei..Nu trebuie să uităm: „Omul nu poate supravieţui fără natură,
pe când natura poate exista şi fără prezenţa omului”.
În cadrul acestui proiect elevii clasei a III-a A, îndrumaţi de prof.
înv. primar Monica Jbanca au desfăşurat o activitate în luna aprilie 2010,
în parteneriat cu Ocolul Silvic Brateş. Copiii au vizitat serele şi pepinierele
de la Brateş, apoi au mers în pădure unde au plantat puieţi ajutaţi de
către angajaţii Ocolului Silvic. Pe parcursul activităţii îndrumările şi
explicaţiile au fost oferite de către Ing. Ocolul Silvic Brateş - Paul Ioan
Ritan.

Prof. înv. primar Monica Jbanca

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie?

Anul 1918 reprezintă în prin fapta Viteazului – fusese naţionale a românilor la


istoria poporului român anul doar o clipă de vis, la 1 sfârşitul primei conflagraţii
triumfului idealului naţional, Decembrie 1918 devenea cea mondiale trebuie înţeleasă ca o
anul încununării victorioase a mai miraculoasă realizare a firească împlinire, ca o
lungului şir de lupte şi acestui popor. Organizaţi în necesitate istorică impusă de
sacrificii umane şi materiale state separate din punct de evoluţia statului naţional şi de
pentru făurirea statului vedere politic, ameninţaţi necesitatea desăvârşirii sale şi
naţional unitar. Aceste mereu de expansiunea vecinilor nu ca urmare a efortului
memorabile momente din 1918 mai puternici, românii şi-au militar al României.
au făcut ca jertfa ostaşilor păstrat dintotdeauna Marea Adunare
români în primul război conştiinţa că aparţin aceluiaşi Naţională de la Alba-Iulia a
mondial să nu fi fost popor, că au aceeaşi geneză. proclamat unirea „acelor
zadarnică. Ceea ce la 1600 – Desăvârşirea unităţii români şi a tuturor teritoriilor

7|Page
Didactic Vârsta inocenţei

locuite de dânşii cu România.” dragostea şi preţuirea pentru versuri patriotice în


Unirea din 1918 într-un eroii săi. adevăratul sens al cuvântului,
singur stat a tuturor românilor Şi elevii claselor primare transmiţând astfel emoţie şi
s-a realizat, aşadar, ca o din Grupul Şcolar Roznov şi- încântare. Transpunerea
expresie a voinţei populare au impus o adevărată tradiţie teatrală cu mult talent a unei
într-un context favorabil. S-a de a sărbători marea scenete istorice a trezit în
creat astfel un cadru favorabil sărbătoare a naţiunii române inima spectatorilor fiorul
dezvoltării societăţii în fiecare an. Ei sunt antrenaţi participării directe la

româneşti, intrată într-o nouă de către cadrele didactice într- evenimente, iar interpretarea
etapă a evoluţiei sale. Marea un adevărat maraton de sensibilă a cântecelor
Unire din 1918 a încununat activităţi cultural – artistico - patriotice de către elevii
aspiraţiile de veacuri ale educative. Se urmăreşte astfel claselor a IV-a a încununat
românilor de a vieţui într-un trezirea interesului faţă de spectacolul oferit de către cei
singur stat. trecutul glorios al poporului mai mici elevi ai şcolii.
De zeci de ani poporul român. Într-un cadru festiv Momentul final şi
român a încercat şi a reuşit să- oferit cu generozitate de sala memorabil în mintea copiilor,
şi exprime sentimentele C.D.I. copiii au îmbrăcat cu dar şi al cadrelor didactice a
patriotice, bucuria şi mândria mândrie costumul popular fost interpretarea vocală şi
că aparţin acestui neam păstrat cu sfinţenie de prinderea într-o horă a Unirii
binecuvântat de Dumnezeu. familiile lor din generaţie în care a avut rolul de a recrea
În fiecare an de Ziua generaţie şi au pregătit atmosfera şi bucuria din
Naţională ei îşi manifestă momente memorabile şi sincere. vremurile trecute pricinuite de
Au încântat audienţa cu un asemenea eveniment.

Prof. înv. primar Manuela Nicorescu

Comisie metodică IV B

8|Page
Didactic Vârsta inocenţei

Toamna darnică

Minunatul anotimp al miresmelor şi culorilor, al belşugului şi bucuriei păşeşte cu


alaiul său de frumuseţi şi bogăţii şi în şcoala noastră.
În fiecare an, în ziua de 14 octombrie, de Sfânta Cuvioasa Parascheva, cu mic, cu
mare, elevi şi profesori sărbătorim acest feeric anotimp, printr-un program artistic şi o
expoziţie cu o multitudine şi diversitate de creaţii ale elevilor şcolii noastre: picturi, colaje,
machete, tablouri, ghirlande, creaţii literare etc. Coşuri cu flori de toamnă, dovlecei ca nişte
chipuri de copii dolofani, „mere, pere în panere şi gutui amărui cu puf galben ca de pui”,
struguri cu boabe aurii şi „tot felul de legume, de nu le mai ştii pe nume“, toate îţi desfată
privirea şi te fac să-I mulţumeşti bunului Dumnezeu pentru nenumăratele daruri cu care ne
răsplăteşte istovitoarea muncă a verii.
Frumuseţile toamnei se aştern pe minunate tablouri create de mâini dibace de copii a
căror imaginaţie îţi deschide porţi spre tărâmuri de basm. Emoţionaţi, cu ochii strălucind de
bucurie, elevii înalţă cântece de slavă „zânei toamna“.
Devenit tradiţie, acest eveniment al şcolii noastre, ajuns în acest an la a VI-a ediţie,
este mult îndrăgit de copii, învăţători, părinţi, care participă cu entuziasm şi dăruire,
îmbogăţind viaţa şcolii şi prestigiul ei.
Mulţumim tuturor învăţătorilor, profesorilor şi elevilor pentru participare şi aşteptăm
ca an de an omagiul adus “toamnei rodnice“să fie mai înălţător, mai emoţionat şi mai bogat.
Înv. Minodora Adăscăliţei

9|Page
Didactic Vârsta inocenţei

Toamna se numără bobocii

Activitatea „Toamna se numără În cadrul primei secţiuni, elevii,


bobocii”, din cadrul proiectului „Atelierul împărţiţi în trei echipe (Echipa
plăsmuirilor literar–artistice: Şcoală a Iepuraşilor, Echipa Albinuţelor şi Echipa
devenirii umane”, a avut loc pe data de Furnicuţelor) şi-au disputat locul I,
21.10.2010 şi a fost realizată de prof. înv. interpretând cântece de toamnă, recitând
primar Vasile Alina, în cadrul clasei sale de poezii despre toamnă sau rostind
elevi, I B. frământări de limbă.
Activitatea a debutat cu o prezentare La activitate au fost invitaţi părinţii
powerpoint ce conţine peisaje şi imagini de elevilor, o parte dintre aceştia au făcut
toamnă şi un scurt moment artistic închinat parte din juriul ce a acordat puncte
acestui frumos anotimp. fiecărei echipe, pe baza unor criterii
De asemenea, în clasă a fost dinainte stabilite. A fost ales şi un
amenajată o expoziţie intitulată „Toamna preşedinte al juriului, care, la final, a
darnică” cu lucrări ale elevilor: planşe acordat premiile.
realizate la orele de educaţie plastică şi La sfârşit, copiii au primit diplome,
diferite obiecte confecţionate din fructe şi dulciuri, semne de carte, sponsori fiind
legume de toamnă. unii părinţi din clasă.
Activitatea, concepută sub forma unui Activitatea a avut un impact pozitiv şi
concurs, s-a desfăşurat pe două secţiuni: a fost foarte apreciată de cei prezenţi.
Concurs de interpretare, recitare şi Această activitate extraşcolară a avut un
dicţie; rol educativ deosebit, prin faptul că a
„Balul fructelor şi legumelor“, ce a stimulat interesul elevilor pentru frumos,
cuprins selectarea şi premierea, cu pentru latura artistică şi a creat o
premiile I, II şi III, a celor mai reuşite atmosferă de competiţie şi afirmare
trei obiecte realizate de către elevi din personală, dar şi de grup a elevilor.
fructe şi legume.
Prof. înv. primar Alina Vasile

PE ARIPILE PRIETENIEI
(parteneriat educaţional şcoală – grădiniţă)

În cadrul parteneriatului educaţional încheiat între clasa I B, îndrumată de d-na prof.


înv.primar Vasile Alina şi grupa mijlocie A, îndrumată de d-na educatoare Anghel Maria, a
avut loc în data de 20. I. 2011 activitatea intitulată „Basme şi poveşti la gura sobei“.

10 | P a g e
Didactic Vârsta inocenţei

Copiii sunt primiţi în sala de grupă din grădiniţă şi sunt invitaţi, pentru început, să
urmărească un CD cu poveşti. Urmează apoi repovestiri ale copiilor din scurte fragmente de
poveşti şi basme cunoscute de către cele două grupuri de copii.
Activitatea îşi urmează cursul prin organizarea unui joc intitulat „Recunoaşte
personajul”, prin care copiii sunt solicitaţi să participe activ pentru a recunoaşte păpuşi
reprezentative, imagini şi jetoane din poveşti îndrăgite.
În partea a doua a activităţii, atât elevii clasei I B, cât şi preşcolarii au prezentat, pe
rând, un colaj de cântece, poezii şi ghicitori despre iarnă.
În final, copiii au făcut fotografii împreună şi s-au declarat încântaţi de astfel de
activităţi comune.
Prof. înv. primar Alina Vasile & Educatoare Maria Anghel

STOP ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE - VIAŢA ARE PRIORITATE!

,,Era o zi frumoasă de toamnă. Vântul adia uşor şi purta frunzele uscate care
acopereau trotuarul cu un covor arămiu.
Ora de pictură s-a terminat. Eu şi Adi ne îndreaptam spre casă. Grăbit ca întotdeauna
să ajungă mai repede, Adi trecu strada în fugă fără să se asigure.
– Aşteaptă-mă, Adi, vin cu tine!
– Da, dar vino repede că mă grăbesc! a fost răspunsul pe care l-am primit.
– Adi, ce-i cu tine?
– Uf, cu tine nu poate câştiga omul câteva secunde – spuse Adi!
– Dar nu vezi şi nu ştii oare că pe aici nu e voie să traversezi? În plus nu ai văzut că
autoturismul acela care circula pe stradă te putea lovi?
– Aveam timp să-i trec prin faţă!
***
Ajunsă acasă am început să-mi fac lecţiile. Sună telefonul. Mama a răspuns. După
expresia feţei mi-am dat seama că s-a întâmplat o nenorocire.
Cu ochii în lacrimi mama mi-a spus că Adi a fost lovit de o maşină iar acum se află la
Spitalul Judeţean – Secţia Chirurgie.
Când am ajuns la şcoală şi am intrat în clasă, locul din banca a doua era gol. Colegii
m-au înconjurat îngrijoraţi şi m-au întrebat ce s-a întâmplat. Am hotărât să mergem
împreună la spital.
L-am găsit într-un pat cu ambele picioare în ghips. Ochii îi erau trişti şi abia a putut să
spună:
– Îmi pare rău că nu te-am ascultat!...
Abia acum înţelegea ce înseamnă sfatul unui prieten...’’.

11 | P a g e
Didactic Vârsta inocenţei

Dragi copii, pentru a nu suferi ca Adi un accident de circulaţie, respectaţi


următoarele sfaturi:
• traversaţi strada în pas vioi, nu alergând, doar pe trecerile pentru pietoni sau la culoarea
verde a semaforului electric;
• înainte de a traversa prin locurile permise, asiguraţi-vă că în acel moment nu se apropie
vehicule sau conducătorii acestora au sesizat intenţia voastră şi au oprit pentru a vă acorda
prioritate de trecere;
• dacă în timpul traversării sunteţi surprinşi de semnalul roşu al semaforului iar drumul este
prevăzut cu refugiu sau spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, aşteptaţi pe acesta apariţia
semnalului de culoare verde;
• în lipsa indicatoarelor şi a marcajelor, traversaţi numai pe la coltul intersecţiei, după ce v-
aţi asigurat că o puteţi face în siguranţă (Atenţie, în aceste locuri nu aveţi prioritate!) ;
• aşteptaţi sosirea mijloacelor de transport public numai pe trotuar sau pe refugiile special
amenajate. După ce coborâţi, traversaţi strada numai prin locurile rezervate trecerii
pietonilor, după plecarea acestor vehicule din staţie;
• alegeţi-vă locurile de joacă unde nu circulă maşini: parcurile, terenurile de sport, curtea
casei sau a şcolii sunt cele mai recomandate;
• fiţi foarte atenţi la traversarea străzii după lăsarea serii sau în orice altă situaţie, când
vizibilitatea este redusă. Ideal ar fi să aveţi aplicate pe haine accesorii reflectorizante;
• nu circulaţi cu bicicletele pe drumurile publice, acest lucru fiind permis numai după
împlinirea vârstei de 14 ani;
• când vă deplasaţi cu rolele, cu trotineta sau cu skate boardul, trebuie să respectaţi
aceleaşi reguli de circulaţie ca şi pietonii.

JOC - ACCIDENT!

Din bastoane şi corzi se amenajează cu Reguli:


ajutorul copiilor o ,,şosea’’, cu circulaţia în 1. ,,Pietonii’’ au voie să ,,traverseze
ambele sensuri. În cele două extremităţi şoseaua’’ cu condiţia să nu fie
ale ,,şoselei’’, în punctele A,B,C,D, se află ,,accidentaţi’’ (atinşi de cerc).
câte un copil. Copiii din punctele A şi C au 2. ,,Soşeaua’’ se traversează
câte un cerc în mână, pe care îl perpendicular , fără a alerga, privind
rostogolesc la colegul din faţă, care îl mai întâi în stânga şi în dreapta,
predă celui din dreapta (B lui C şi D lui A). înainte de a traversa.
Se continuă această acţiune, până când 3. În momentul în care un copil este
cercurile (maşinile) se rostogolesc cu 4. atins de cerc, organizatorul jocului
viteză în ambele sensuri, pe partea strigă : ,,Accident!’’, jocul se opreşte
dreaptă a ,,şoselei’’. imediat, copilul ,,accidentat’’ este

12 | P a g e
Didactic Vârsta inocenţei

,,transportat de urgenţă la spital’’. pe ceilalţi, în timp ce traversează.


Din punct de vedere metodic, jocul La sfârşitul jocului se trag anumite
poate fi abordat astfel: mai întâi se învăţăminte: mulţi copii au fost
introduce un singur cerc, mai ales la copiii accidentaţi pentru că s-au angajat în
din clasa I, apoi două cercuri, la copiii mai traversarea şoselei fără a se asigura dacă
mari. Pentru copiii din clasa I jocul se din stânga sau din dreapta se apropie vreo
poate realiza pe un spaţiu mai mic ( covor maşină, au ţâşnit pe şosea, au apărut
lung = strada ) iar rolul de maşină poate fi brusc în faţa maşinii, pierzându-şi viaţa sau
jucat de un copil care încearcă să-i atingă fiind accidentaţi grav.

Inst. Ana-Simona Ilie

Violenţa este arma celor slabi


Violenţa în şcoală poate lua mai multe
forme: violenţa verbală, fizică, sexuală, emotională, etc.

 Violenţa verbală se referă la toate înjurăturile,


insultele, jignirile şi chiar unele ironii sau chiar glume pe
care le fac oamenii. Ameninţările pot fi încadrate tot aici, „Violenţa este
dar pot fi considerate şi ca o formă a violenţei emoţionale. dezorganizarea brutală
sau continuă a unui
 Violenţa fizică presupune atingerea efectivă a sistem personal, colectiv
celuilalt: de la palme, îmbrânceli la lovituri cu pumnii, sau social şi care se
picioarele sau chiar folosind anumite obiecte (rechizitele, traduce printr-o pierdere a
piesele de mobilier, etc.) integritatii ce poate fi
fizică, materială sau
 Violenţa sexuală poate avea mai multe faţete, de la psihică. Această
cele mai grave cum ar fi violul sau abuzul sexual, la unele dezorganizare poate să
pe care poate că unii dintre noi nu le consideră chiar atât de opereze prin agresiune,
serioase cum ar fi gesturile obscene, propunerile indecente, prin utilizarea forţei,
supărătoare, atingerile nepotrivite pe care cel care le iniţiază conştient sau inconştient,
încearcă să le transforme în glumă atunci când este însă poate exista şi
confruntat. violenţa doar din punctul
de vedere al victimei, fară
 Violenţa emoţională reprezintă acel tip de violenţă ca agresorul să aibă
verbală, fizică, sexuală, care aduce după sine o perturbare a intenţia de a face rău”.
echilibrului emoţional al persoanei, care o face să se (Debarbieux)
îndoiască de propria valoare. Aici se poate încadra şi
respingerea socială, atunci când nu acceptăm în grupul
nostru un copil, un tânăr, o persoană pentru că este de altă
etnie sau provine din alt mediu sau are alte păreri sau pur şi
simplu este diferit.

13 | P a g e
Didactic Vârsta inocenţei

Violenţa în şcoală are uneori şi valenţe financiare.


De exemplu, aşa-numitul fenomen de„bullying”, adică
intimidarea celorlalţi pentru a-i pune în situaţii umilitoare
are de cele mai multe ori ca scop luarea de bani victimei.
Pentru a combate violenţa este necesară implicarea.
A lasa să se întâmple acte de violenţă în jurul nostru
înseamnă aproape a participa la ele. Dacă nu ne opunem
violenţei, ci îi încurajăm pe cei care o practică, îi
aplaudăm atunci când se bat, îi felicităm când aruncă o
remarcă jignitoare colegului, colegei sau chiar
profesorului, nu facem decât să sporim forţele acestui
flagel şi să ne autocondamnăm la a trăi înconjuraţi de
frică şi de nesiguranţă (de unde ştim că mâine nu vom fi
noi victimele?).
Mahatma Gandhi spunea că „violenţa este arma
celor slabi” şi că e nevoie de mult mai multă putere
pentru a te împotrivi violenţei, pentru a te implica într-o
activitate în folosul comunităţii decât pentru a-ţi face
„dreptate” cu pumnul.
Tinerii Grupului Şcolar Roznov dovedesc faptul că ştiu
acest lucru, participând la activităţi de voluntariat care au
drept scop prevenirea şi diminuarea violenţei în şcoala
lor. Cei 10 elevi de liceu, voluntari, şi-au propus să
descopere, împreună cu elevii claselor a IV-a B şi a VII-a
B, noi modalităţi de a preîntâmpina comportamentele
indezirabile din şcoală. Astfel, pornind de la convingerea
că fiecare persoană are ceva de dăruit celorlalţi, ceva
special şi personal, s-au realizat exerciţii de
autocunoaştere şi de intercunoaştere. S-au pus în evidenţă
implicarea emoţiilor şi a nevoilor personale în actele
comportamentale, dar şi responsabilitatea personală faţă
de propriul comportament. Ulterior, au descoperit
valenţele comunicării şi modalităţile de a întreţine o
comunicare eficientă.
Apropierea de vârstă a permis accesibilizarea
informaţiei şi crearea unui climat familiar, empatic, toţi
participanţii simţind că aparţin grupului, că sunt
apreciaţi, că fiecare dintre ei contează pentru ceilalţi.
Implicarea voluntarilor i-a responsabilizat pe aceştia cu
roluri adulte (organizatori ai clasei, alegerea şi învăţarea
informaţiei pentru a fi transmisă) şi cu reprezentarea de
modele în faţa elevilor mai mici.
Coordonator proiect,
prof. psiholog Emanuela Cojocaru

14 | P a g e
Didactic Vârsta inocenţei

Cercetare şi documentare
Opţionalul „Cercetare şi documentare”,
desfăşurat anul trecut la clasa a VI-a B, s-a
concretizat cu realizarea şi prezentarea unor
proiecte de cercetare documentară. Elevii s-au
grupat în echipe de câte 4 elevi, şi-au ales o
temă, şi-au distribuit sarcinile în grupă, şi au
urmat un demers de cercetare a informaţiei,
astfel:

1. Căutarea - analizarea subiectului; mobilizarea cunoştinţelor;


subiectului (Ce? realizarea unei vederi de ansamblu asupra
Cine? Unde? subiectului; investigarea subiectului, stabilirea
Cum? De ce?) pistelor de tratare şi căutarea cuvintelor-cheie;
schiţarea unui plan provizoriu şi unui plan de lucru;
organizarea timpului.
2. Căutarea - identificarea tipurilor de documente necesare;
surselor de localizarea documentelor; căutarea informaţiilor cu
informaţie ajutorul cuvintelor-cheie.
3. Selectarea - alegerea documentelor necesare în funcţie de
documentelor subiect şi de termenul de restituire; notarea
referinţelor; clasarea şi selectarea informaţiei
găsite; identificarea conţinuturilor necesare.
4. Culegerea - citirea rapidă a documentelor; selecţionarea
informaţiilor acestora; citirea atentă şi luarea de notiţe; clasarea
notiţelor şi revizuirea planului provizoriu.
5. Tratarea - analiza informaţiilor reţinute; vedere de
informaţiilor ansamblu asupra lucrării; analizarea informaţiei în
cazul mai multor tipuri de documente.
6. Comunicarea - redactarea lucrării; respectarea sarcinilor; citarea
informaţiilor surselor; verificarea lucrării; confruntarea
demersului şi a rezultatului cu criteriile de reuşită.
Proiectele prezentate:
1. Secretele Egiptului
(Alexandra Lupaşcu, Elena Crîşmariu, Dumitriţa Căpitanu)
2. Bolile copilăriei
(Lavinia Darie, Victoria Lupaşcu, Alexandra Aciocoiţei, Ioana
Dumitraşcu, Sabina Aursulesei)
3. O eră dispărută – Dinozaurii
(Iustina Muraru, Mădălin Blaga, Maria Baghiu, Gabriela Irimia)
4. Lumea astrologiei
(Bianca Drăguşanu, Carmen Luca, Claudia Boboc, Roxana Corchez)
5. Minunata lume a animalelor
(Larisa Vatamanu, Teofana Mocănaşu, Diana Ghiurea, Florin Albu)

Prof. responsabil CDI, Oana Ilarie

15 | P a g e
Didactic Vârsta inocenţei

La Francophonie 2011

de solidaritate, de dăruire, de prietenie, de


ajutorare: accueillant, avec, agapes, cordée,
choeur,complice, fil, harmonieusement,
main, réseauter.
Sub îndrumarea prof. Mihaela Staicu
Ca în fiecare an, pe 20 martie
şi prof. Delia Topoliceanu, elevii Grupului
francofonii din întreaga lume sărbătoresc
Şcolar Roznov-clasele a VII-a A şi a VII-a
Ziua Internaţională a Francofoniei,
C-s-au implicat activ în desfăşurarea
eveniment dedicat limbii franceze în scopul
activităţii prin realizarea de afişe
promovării solidarităţii şi cooperării între
reprezentative pentru fiecare cuvânt,
statele francofone. Alături de celelalte 74 de
utilizarea internetului pentru realizarea de
ţări membre sau observatori ai Organizaţiei
prezentări PPT, au învăţat poezii ce conţin
Internaţionale a Francofoniei (OIF), România
cuvintele amintite. Elevii clasei a VI-a A au
dedică evenimentului manifestări culturale,
contribuit la marcarea evenimentului prin
artistice si educaţionale.
confecţionarea unei machete dedicată ţărilor
În preajma Zilei Internaţionale a
francofone şi prin amintirea câtorva date
Francofoniei la Grupul Şcolar Roznov au loc
importante despre Francofonie. Cel mai
în fiecare an activităţi specifice sărbătorii.
aşteptat moment a fost recompensarea
Astfel, în data de 18 martie la şcoala noastră
claselor participante cu medalii şi diplome.
s-a desfăşurat în CDI activitatea „Dis-moi
Luând în considerare interesul şi
dix mots qui nous relient”, bazată pe
entuziasmul manifestat de copii, considerăm
iniţiativa Ministerului Culturii şi
că activitatea s-a bucurat de succes,
Comunicării din Franţa de a propune în
încadrându-se în spiritul dăruirii şi prieteniei
fiecare an zece cuvinte-cuvintele anului -
ce au dominat anul acesta sărbătoarea.
alese în funcţie de sens, de sonoritate, de
capacitatea de a exprima o temă dată. Cele
zece cuvinte ale anului 2011 exprimă ideea Prof. Mihaela Staicu

16 | P a g e
Eveniment Vârsta inocenţei

Să ne păstrăm tradiţiile!

Parteneriatul ce există la nivel local între parohiile


oraşului Roznov şi elevii Grupului Şcolar Roznov s-a
concretizat în manifestarea cultural-artistică ce s-a desfăşurat
pe data de 20 decembrie 2010, în sala de festivităţi a sediului
Protopopiatului Roznov, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. La
această manifestare au participat conducerea unităţii de
învăţământ (directori prof. Socol Elena, prof. Topciu Claudia,
prof. Simerea Paulina), cadre didactice şi elevi – în calitate de
organizatori, reprezentanţi ai Protopopiatului Roznov – în
calitate de gazdă, autorităţile locale, părinţi şi credincioşi – în
calitate de invitaţi.
Într-un cadru festiv, elevii au prezentat un program
diversificat, atent pregătit, ce a cuprins colinde, cântece
religioase şi populare, scenete, pluguşor, jocul caprei, care a
reuşit să creeze o atmosferă caldă de sărbătoare în inimile
tuturor celor prezenţi.
În susţinerea programului s-au implicat preşcolari,
îndrumaţi de doamnele educatoare Sârbu Alexandrina,
Şnaider Cezarina şi Gârcineanu Violeta, elevi ai ciclului
primar, îndrumaţi de doamnele învăţătoare Adăscăliţei
Minodora, Jbanca Monica, Neamţu Rodica, Ilie Simona,
Bogus Verona şi elevi din ciclul gimnazial şi liceeni, îndrumaţi
de doamnele profesoare Liche Nuţa, Frăsilă Elena, Rusu
Raluca şi instructorul de dansuri populare Coroi Sebastian.
Programul artistic susţinut de participanţi a fost
completat de atelierul de confecţionare de metanii executate
de tinerii elevi din ATOR Roznov şi de expoziţiile de pictură
organizate de doamnele profesoare Rusu Raluca şi Buruiană
Mihaela. Prezentarea evenimentului a fost făcută cu multă
însufleţire de doamna învăţătoare Ilie Simona (consilier
educativ) şi de elevii Munteanu Bogdan şi Bîzgan Diana.
Din partea protopopiatului Roznov, P.C. Părinte
Protoiereu Ţoc Vasile a oferit cadouri tuturor participanţilor.
Imagini de la Serbarea de Craciun puteti urmari pe site- ul
scolii: www.grupscolar.roznov.ro
A fost prima ediţie a unui program care se doreşte să
devină o tradiţie ...

Instit. Ana-Simona Ilie

17 | P a g e
Eveniment Vârsta inocenţei

Serbarea Crăciunului la parohia Chintinici


(parteneriat Biserică-Şcoală)

Ca o extensie a parteneriatului Crăciun la parohia Chintinici s-a


Şcoala Biserică existent la nivel local la desfăşurat un program ce a cuprins
iniţiativa P.C. Părinte Vasile Iulian colinde, cântece religioase şi populare.
(Chintinici) şi sub îndrumarea doamnelor Activitatea a fost susţinută de elevii din
învăţătoare Alina Vasile şi Muraru parohie, din toate ciclurile de învăţământ
Simona (Şcoala Slobozia) în prima zi de de la Grupul Şcolar Roznov.

18 | P a g e
Eveniment Vârsta inocenţei

Mamă, eşti primăvara mea!

Luna martie este prima lună când


primăvara îşi face apariţia în toată splendoarea
ei, aducând pe aripile sale străvezii sărbătoarea
Mărţişorului, precum şi ziua femeii şi a
mamelor din lumea întreagă.
Mama – cuvânt mai dulce ca mierea,
mai gingaş ca o petală, mama – bunătate şi
candoare, mama – primul cuvânt rostit de
prunci când încep să desluşească chipurile şi
tainele lumii. Câte lucruri ştiute şi neştiute se
ascund în acest cuvânt!
Nicăieri în lume nu găsim căldură şi
mângâiere mai mare ca în braţele mamei.
Mamele ne sunt prietene, surori, sfătuitoare,
ocrotitoare şi de aceea trebuie să le arătăm
întotdeauna dragostea şi respectul nostru.

În şcoli şi grădiniţe ziua mamei este marcată


prin serbări, spectacole şi alte activităţi
interesante şi atractive.
La iniţiativa doamnelor director: Elena
Socol şi Maria Topciu, această zi deosebită a
fost sărbătorită şi în şcoala noastră.
Activitatea s-a desfăşurat în sala de
festivităţi a Protopopiatului Roznov şi a
debutat printr-o paradă a uniformelor şcolare
prezentată de elevii claselor I C şi IV B,
însoţiţi de către doamnele învăţătoare Elena
Dumitraşcu şi Minodora Adăscăliţei.
Preşcolarii, îndrumaţi de doamnele
educatoare Maria Anghel, Violeta Gârcineanu,
Maria Iacob şi Cezarina Şnaider, au surprins
publicul prin talentul lor.
Elevii claselor I B, II A, II B, II C, III
B, IV A, IV B, IV C, coordonaţi de doamnele învăţătoare Alina
Vasile, Rodica Neamţu, Verona Bogus, Maria Drângu, Rodica Creţu, Monica Jbanca,
Minodora Adăscăliţei, Carmen Ciurlă, au adus un omagiu mamei şi primăverii, încântând prin
poeziile, cântecele şi dansurile prezentate.

19 | P a g e
Eveniment Vârsta inocenţei

La manifestare au prezentat diferite cântece, poezii, prezentări


power-point, expoziţii de mărţişoare şi elevii din ciclul gimnazial şi
liceal. Doamna consilier educativ Simona Ilie s-a preocupat de
organizarea unei frumoase expoziţii de mărţişoare şi felicitări dedicate
mamelor, create de elevii claselor primare şi gimnaziale, îndrumaţi de
învăţători şi profesori.
Mama - cea mai importantă fiinţă din lume, a fost sărbătorită astfel într-un mod plăcut
în şcoala noastră prin această activitate care a încântat şi impresionat invitaţii prin lumină,
culoare şi zâmbet.

Înv. Creţu Rodica

Concurs
„Prietenii lui Eminescu„
O literatura trainică, în stare să ne placă nouă şi să fie
originală pentru alţii, nu se poate întemeia decât pe graiul
viu al poporului, pe tradiţiile, obiceiurile şi istoria lui, pe
geniul lui. (M.Eminescu)

În ziua de 15 ianuarie 2010, în sala C.D.I. a


Grupului Şcolar Roznov s-a desfăşurat concursul
literar-artistic Prietenii lui Eminescu. Proiectul
educaţional a cuprins trei secţiuni: Creaţii literare ale
elevilor, Creaţii artistico-plastice inspirate din opera
eminesciană şi Cel mai bun recitator. Concursul a fost
organizat de către prof. Ilarie Oana – învăţământ
gimnazial şi prof. înv. primar Vasile Alina şi a avut
colaboratori, ca membri în comisiile de jurizare, pe
doamnele profesoare: Ţepeş Oana, Stănoaie Narcisa,
Rusu Raluca şi doamnele învăţătoare: Nicorescu Manuela şi Ilie Simona. Preşedinta juriului a
fost doamna directoare Socol Elena.
În desfăşurarea concursului s-au implicat toate cadrele didactice din ciclul primar prin
pregătirea la nivel de clasă a lotului de elevi care au participat la una sau două dintre
secţiunile concursului. Concursul s-a finalizat cu acordarea, într-an cadru festiv, de diplome
tuturor participanţilor şi realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor de la secţiunea Creaţii
artistico-plastice. Activitatea a fost interesantă, plăcută şi i-a stimulat şi ajutat pe elevi să
recepteze şi să înţeleagă mai bine stările şi sentimentele eului liric eminescian, stârnindu-le,
totodată, interesul pentru a afla mai multe despre viaţa şi opera marelui nostru poet.

Prof. Oana Ilarie & Prof. înv. primar Alina Vasile

20 | P a g e
Eveniment Vârsta inocenţei

Creaţia eminesciană – operă deschisă


Simpozion judeţean 15.01.2011

Colegiul Naţional „Roman-Vodă” a Înainte de începerea dezbaterilor pe


organizat prima ediţie a simpozionului secţiuni, au fost premiaţi câştigătorii celor
judeţean „Creaţia eminesciană - operă trei concursuri desfăşurate în săptămâna
deschisă”, dedicat vieţii şi operei poetului precedentă, derulate, de asemenea, sub
naţional Mihai Eminescu. La eveniment au genericul simpozionului: concursul de
fost prezenţi inspectorul şcolar general interpretare la prima vedere a unui text din
adjunct Vasile Munteanu, inspectorul creaţia eminesciană „Strai de purpură şi
şcolar pentru limba română Gheorghe aur”, concursul de creaţie pentru elevi,
Brânzei, profesori şi elevi de la şcoala având ca pornire poezia eminesciană
gazdă, de la şcolile partenere (Colegiul „Culorile poeziei” şi concursul de
Tehnic „Ion Creangă”, Târgu-Neamţ şi cunoştinţe din opera şi creaţia eminesciană
Grupul Şcolar Roznov) şi de la alte colegii adresat elevilor de gimnaziu „Tot mai citesc
din judeţ. măiastra-ţi carte”.

21 | P a g e
Eveniment Vârsta inocenţei

Elevii de la Colegiul Naţional bine cunoscut, literar sau publicistic, de a


„Roman-Vodă” şi de la Colegiul Tehnic „Ion vorbi despre o operă al cărei conţinut pare
Creangă” au prezentat un frumos moment a nu se goli niciodată de sensuri.
artistic. Considerăm că fiecare generaţie are
"În perioada în care a fost revizor dreptul de a vorbi, de a înţelege în limitele
şcolar pentru ţinutul Neamţului, Mihai propriilor repere o operă, un text literar, ca
Eminescu a vizitat, la 26 martie 1876, un exerciţiu de evaluare a percepţiei
Şcoala de fete nr. 1, ce va deveni apoi estetice, de perfecţionare a competenţelor
Liceul Sturdza Cantacuzino, legându-şi de interpretare şi comunicare, de afirmare
pentru totdeauna numele de Colegiul a vocii naratorului din spatele fiecărei cărţi
Naţional «Roman-Vodă». Prima ediţie a citite. Prin acest simpozion, încercăm
acestui simpozion oferă posibilitatea revitalizarea interesului cititorului tânăr
actualilor cititori - cadre didactice şi elevi pentru opera eminesciană, ieşirea din
de liceu, în egală măsură, şansa de a-şi şablon, descoperirea unui mare artist prin
exprima opinia, de a interpreta un text implicarea în descifrarea farmecului
literar în afara sferei curriculare sau de a intrinsec al scrierilor sale".
aduce o nouă viziune asupra unui text deja
Prof. coordonator proiect Gabriela Romano
Colegiul Naţional "Roman Vodă"

Concursurile naţionale Proeducaţia

CONCURSURILE NAŢIONALE PROEDUCAŢIA, dau posibilitatea elevilor să


participe la o competiţie la nivel naţional, fără a fi nevoie să se deplaseze la o altă şcoală sau
într-o altă localitate. De asemenea îi obişnuieşte pe elevi cu cerinţele şi obligaţiile unui
concurs, le oferă prilejul să-şi verifice cunoştinţele dobândite la materiile de concurs (lb.
română, matematică şi ştiinţe ale naturii) şi să înţeleagă ce este aceea o competiţie între colegi
sau elevi de aceeaşi vârstă cu ei.
Aceste concursuri se desfăşoară la noi în şcoală de şase ani, în două ediţii: cea de
toamnă şi cea de primăvară şi cuprinde trei secţiuni:
„LIBRIA” – concurs de limba română, pentru elevii din clasele I-VIII. Acest concurs
valorifică cunoştinţele elevilor dobândite la orele de Limba şi literatura română. Subiectele se
prezintă sub forma unor enunţuri simple sau complexe care vizează cunoştinţe de literatură
din anul în curs, lectura suplimentară din anul curent şi anii trecuţi, gramatică aplicată în text
precum şi noţiuni de vocabular.
„EUCLID” – concurs de matematică, pentru elevii din clasele I-VIII. Subiectele
concursului sunt concepute astfel încât să realizeze evaluarea privind logica, intuiţia,

22 | P a g e
Eveniment Vârsta inocenţei

creativitatea, abilităţile şi competenţele elevilor participanţi având la bază etapa şcolară


parcursă, punându-se accentul pe caracterul practic-aplicativ.
„EXPLORATORII” – concurs de ştiinţe, pentru elevii din clasele I-IV. Se adresează
elevilor care îndrăgesc ştiinţele naturale, istoria, geografia şi cărora le place să descopere în
viaţa de zi cu zi ceea ce învaţă la şcoală.

Prof. înv. primar Verona Bogus

Album foto premianţi concursuri ciclul primar

Ediţii de toamnă 2010: Libria, Euclid şi Exploratorii


Concursuri organizate de prof. înv. primar Verona Bogus

Cănguraşul explorator 2010 Rudolf 2011


Organizator prof. înv. primar Elena Dumitraşcu Organizator inst. Monica Drângu

Euroşcolarul 2011 Prietenii lui Eminescu 2011


Organizator înv. Ioan Stroea Organizator prof. înv. primar Alina Vasile

23 | P a g e
Eveniment Vârsta inocenţei

Drumeţii prin România Excursie la Braşov

Propunători: prof. Mihaela Staicu, prof. Petronela Lupu


Parteneri: prof. Oana Ilarie, prof. Maria Vasilache, prof. Nuţa Liche
Participanţi: elevii claselor a V-a B , a VI-a A, a VI-a B, a VII-a B
Durata: 3 zile
Perioada: 4-6 iunie 2010
Itinerar: Roznov, Piatra Neamţ, Bicaz, Lacul Roşu, Gheorghieni, Praid,
Sovata, Sighişoara, Sibiu, Braşov, Bran, Moeciu, Valea Prahovei
(Predeal, Buşteni, Sinaia), Râşnov, Pasul Oituz, Oneşti, Bacău,
Roznov.

Obiective
propuse:
 Cunoaşterea
frumuseţilor patriei;
 Promovarea
obiectivelor turistice din
ţara noastră (Cheile
Bicazului, Salina Praid,
Poiana Braşov);
 Sensibilizarea
elevilor faţă de
obiectivele istorice
(Cetatea Sighişoarei,
Palatul Brukenthal,
Castelul Bran, Castelul
Peleş, Cetatea Râşnov,
Biserica Neagră);
 Socializarea
elevilor într-un grup.

24 | P a g e
Divertisment Vârsta inocenţei

Glume faine !

Badea Gheorghe pleacă cu prietenii la o Mergeau pe tren un ardelean şi un oltean... şi


plimbare prin Bucuresti cu maşina. Pe la începe ardeleanul să mănânce nişte slană cu
Arcul de Triumf, încurcă circulaţia şi un roşii şi cu brânză.
bucurestean ţipă la el pe geam: Şi olteanului i se face foame, şi zice în
- Bă, Gheorghe! gândul lui:
Gheorghe al meu le spune prietenilor: - "Mă, dacă intru în vorbă cu ăsta, poate îmi
- Vedeţi, bă, pe mine mă cunoaşte toata dă şi mie".
lumea! Se hotărăşte şi deschide vorba.
- Pe mine mă cheamă Ionescu.
Doi maramureşeni călătoreau cu trenul. Vine La care baciul se uită la el şi zice:
naşul. - Apoi, dacă te cheamă, du-te...
- Biletele la control, vă rog!
- Mă, Gheorghe, noi avem belet? Într-o dimineaţă, se scoală Badea Gheorghe,
- No. deschide larg fereastra, admirându-şi turma si
- N-avem belet, domn controlor! exclamă bucuros:
- Bani de amendă aveţi? - Vai, ce oi multe şi frumoase am !!!
- Mă, Gheorghe, bani de amendă avem? Se aude ecoul:
- No. - Vai, ce oi multe şi frumoase am ...
- N-avem bani, domn controlor! A doua zi, la fel.
- Vă bateţi joc de mine? Bilet nu aveţi, bani A treia zi, Badea Gheorghe deschide
nu aveţi! Atunci, ce aveţi? fereastra şi, nemaivăzând nicio oaie, zice:
- Ce-avem, mă Gheorghe? - Vai, unde sunt oile mele ????
- Avem abonament. Ecoul:
- Nu ştiu... Nu ştiu...

Asta-i culmea s-o mai ştiu şi p-asta!


Culmea geografiei: Să deschizi "Porţile de Fier" cu "Cheile Bicazului".
Culmea cascadoriei: Să te arunci de pe bloc şi să te prinzi de bordură!
Culmea ghinionului: Să faci pe prostul şi să rămâi aşa!
Culmea aglomeraţiei: Să meargă şoferul de la autobuz pe scară!
Culmea fizicii: Să vezi un cal putere păscând pe un câmp magnetic!
Culmea agronomului: Să facă să înflorească un boboc de raţă...
Culmea forţei: Să strângi o moneda de 100 lei în mână şi să-i iasă limba lui Mihai Viteazul.
Culmea cutremurului: Să urci cu liftul şi să cobori cu apartamentul!
Culmea gheţuşului: Să te dai pe gheţuş şi să ţi se lustruiască pantofii!
Culmea unui cuţit de bucătărie: Să taie pofta de mâncare a mesenilor.
Culmea lăcomiei: Să mănânci bătaie şi să nu te saturi!

25 | P a g e
Divertisment Vârsta inocenţei

Culmea curajului: Să sari de pe un bloc de desen!


Culmea economiei: Să pui pe uşă un bilet: "Nu sunaţi! Ies eu din când în când!"
Culmea ceasului deşteptător: Să sune ocupat...
Culmea dresajului: Să faci să latre un căţel de usturoi.
Culmea ingineriei: Să scoţi apă cu o pompă funebră.
Culmea internetului: Să intri pe internet cu un calculator de buzunar!
Culmea prostiei: Să fi copiat la examen şi să nu treci!
Culmea vitezei: Să stingi lumina şi să ajungi înaintea ei în pat!
Culmea inteligenţei: Să înţelegi tot, dar să nu şţii nimic.
Culmea bogăţiei: Să-ţi cumperi şi la ochelari lentilă de termopan!
Culmea culmilor: Un mut să-i spună unui surd că-l urmăreşte un chior!

Curiozităţi din lumea plantelor

1. Cele mai mari frunze le are palmierul rafie transpiră foarte mult. Are 150 de metri
de pe malurile Amazonului. înălţime şi, după bambus, creşte cel mai
Frunzele acestui palmier ajung până rapid. Din trunchiul său drept şi
la 22 m lungime şi circa 12 m rezistent se fac catarge pentru
lăţime. 10 oameni se pot adăposti vapoare.
sub asemenea frunză. 6. Arborii sequoia ating înălţimi
2. În pustiurile din Peru creşte un de 80 de metri. Ei conţin o
cactus care poate să meargă. În loc cantitate de lemn din care s-ar
de rădăcini el are nişte excrescenţe putea fabrica 5 miliarde de beţe de
acoperite cu ţepi ascuţiţi. Când bate un chibrit. Aceşti arbori au scoarţa foarte
vânt puternic, cactusul se deplasează groasă şi sunt rezistenţi la incendii.
pe distanţe mari, luându-şi umezeala şi 7. Bambusul este planta care creste
hrana nu din sol, ci din aer. cel mai repede. Într-o oră, tulpina de
3. Baobabul poate trăi până la 5000 de bambus creşte cu 2-3 cm, iar în 5-6
ani? Urmează măslinul - 2000, săptămâni atinge înalţimea de 18-20
stejarul - 1600, teiul - 1150, cedrul - m.
800, părul - 400, chiparosul - 350, 8. Ştiaţi că florile nu se deschid
ulmul - 335. toate la aceeaşi oră? Muşcata se
4. Trunchiul pinului este deschide dimineaţa, garoafele spre
întotdeauna înclinat spre sud. După acest prânz, iar regina-nopţii seara.
semn poţi determina punctele cardinale. 9. Tulpina nufărului alb de baltă poate
5. Specia de copaci cei mai înalţi este atinge 4-5 metri. Floarea se ofileşte imediat
eucaliptul, numit şi copacul fără umbră, care ce este ruptă, chiar dacă este pusă în apă.

Prof. Oana Teacu

26 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

Inima mi-i pom împovărat, un ghem strâns, birou, lovindu-mă la mână. Nu-mi păsa de
nervos, aşteptând să explodeze. Atârnă de el durere, o meritam. M-am privit în ecranul negru
greutăţi mult prea grele de dus – cu ochii închişi al calculatorului – răvăşit, distrus, cu ochii roşii.
încercam să mă calmez. „OK, totul o să fie bine”, Faţa îmi ardea de parcă stăteam cu ea prea
dar în zadar. Mă simţeam mizer, de parcă eram aproape de un foc de tabără. Puteam şi să mor, le
murdărit de toate sentimentele de durere şi era mai bine fără mine.
mâhnire, de parcă am fost azvârlit în cel mai În momentul acela, biroul era acoperit cu
întunecat loc al minţii omeneşti. Vină, mânie, hârtii: desene nereuşite, poezii făcute în miez de
durere, greutate, nestăpânire, mânie! noapte, cântece puse pe note probabil pentru
Mama intră în cameră, deschizând uşa din chitara mea, ce se odihnea pe biblioteca din lemn.
lemn ce scârţâi de-mi asurziră urechile, Am citit o poezie scrisă alaltăieri:
întinzându-mi nervii la maximum. „Nu are cum să ţină mai mult decât are să ţină,
- Ieşi! am urlat, cu ochii reci şi ficşi. căci într-o zi îndepărtată-ţi vei curăţa această
- Dar..., zise ea, însă nu apucă să termine vină, oricum acestea trec, într-un sfârşit vor fi
fraza. motivele pentru care o să râzi într-o bună zi”
- Ieşi afară! Acum! Acum nu credeam aceste cuvinte. Atunci le
Mă privi o clipă, îşi lăsă faţa în jos şi ieşi credeam. Am mototolit foaia sperând să fie dată
din cameră suspinând. O făcusem să plângă – şi pe foc. Apoi am luat o filă goală. Trebuia s-o
mai bine, de parcă situaţia nu era deja perfectă! umplu...şi mi-am scris mintea pe hârtie.
Mă aşezasem pe un scaun şi am dat cu pumnul în
Bâlici Mihnea – VI B

Într-o seară de vară, urmând o cărăruie şerpuitoare ce se pierdea printre copaci, am


ajuns în adâncul unei păduri. O linişte deplină domnea aici; luna se vedea printre crengile
bătrânilor copaci, izvoarele se auzeau suspinând iar păsările somnoroase se odihneau pe
ramuri. Chiar şi florile puternic mirositoare dormeau. Încet, încet, vântul a adus deasupra
pădurii nori grei şi plumburii, din care au început să picure stropi mari şi reci. Codrul negru
tăcea, doar vântul care hoinărea printre crengile uscate şi izvoarele care curgeau în valea-
ntunecată se mai auzeau. După un timp, luna tăcută şi-a arătat iar chipul auriu, alături de
stelele ce aveau raze de foc. O adiere înmiresmată plutea dinspre valea argintie şi un miros
de pământ reavăn îmi fremăta nările. Pătrunsă de farmecul pădurii m-am reîntors pe aceeaşi
cărare al cărei capăt se pierdea în zorii unei proaspete dimineţi.

Leonte Brânduşa – V A

Când eram mai mică, mama avea multă grijă de mine. Eu o iubeam, o răsfăţam cu
dragostea ce i-o purtam în suflet şi îi spuneam că voi rămâne mereu în satul meu natal,
alături de ea. Însă... timpul, împrejurările schimbă totul. Aşa că mi-am urmat drumul,
departe de măicuţa mea, de meleagurile copilăriei mele, viaţa purtându-mi paşii într-un colţ
de ţară străină.

27 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

Dar, într-o zi, m-am simţit cuprinsă de un dor aşa de adânc de mama mea, încât am
hotărât că e timpul să mă întorc în satul meu cel plin de amintiri duioase. Însă, am găsit totul
schimbat: satul nostru se transformase în oraş, multe clădiri impunătoare răsăriseră pe
străzile asfaltate şi era multă aglomeraţie. Însă privirea mea s-a oprit deodată pe chipul
mamei mele... Era ea... cu câteva fire albe, cu ceva mai multe riduri, dar în ochii ei străluceau
veselia şi tinereţea de altădată. O priveam şi, în acelaşi timp, o vedeam cu ochii minţii pe
acea mamă care m-a îngrijit, m-a educat şi m-a alintat când eram copil.
Mi-am dat seama că acum este rândul meu s-o ajut, să-i fiu un sprijin în toamna vieţii
şi am hotărât că e timpul să-mi ţin promisiunea făcută cândva.

Tuduran Ştefana – V A
Mama
Mama e-o fiinţă sfântă, Ziua mamei
E un înger pe pământ...
E o magică făptură Mărţişoare, mărţişoare
Şi-o iubesc nespus de mult! Şi multe raze de soare
I le dau mămicii mele
Ochii ei sunt două pietre preţioase,
Să se bucure de ele.
Părul ei e ca o pânză fină de mătase,
Pielea ei catifelată îmi aduce mângâiere,
Ghiocei cu clopoţei,
Lângă ea petrec doar clipe de plăcere.
Ce sunt tare mititei,
Şi chiar de voi creşte mare, Îi adun în bucheţele
Şi chiar de voi fi departe, Ca să-i dau măicuţei mele.
Gândul meu la ea se va abate
Şi cu sufletul-i voi fi aproape! Tuduran Ştefana – V A
Savin Mădălina – V A

Peticele alburii de ieri au dispărut, topite de un soare inexistent în momentul de faţă, deoarece
plumbul atmosferic în forma unui abur gros prin care niciun cuţit, oricât de ascuţit sau puternic ar
fi, nu îl poate pătrunde, şi-a dezvăluit razele în fugă ieri seară.
Dealurile sunt anoste – un timp ploios se apropie. În aer pluteşte un fel de mireasmă grea de
parcă densitatea acestuia se dublase sau se închegase.
E martie; calendaristic vorbind, e prima lună de primăvară, dar parcă era o toamnă timpurie,
cu cascade de întunecime ce acopereau văzduhul, împiedicându-l pe Dumnezeu să ne vadă sub
plapuma de nouri.
Iarba pare uscată la atingere, moartă, cu toate că prinde o nuanţă închisă de verde plictisitor.
Ghioceii au întârziat, abia acum grădina mai dă viaţă câtorva inocenţi clopoţei albi, o nouă
plapumă de zăpadă florală pe pământ. Nişte ciori orbitează în jurul unui brad maiestuos,

28 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

extraordinar de înalt, un astru în mijlocul unor arbori goi şi pustiiţi, un zeu printre orăşenii de
rând, un geniu într-un trib păgân decăzut. Celelalte păsări, de ele nu se ştie. Le mai aud cântând
vag în dimineţile mai răzleţe. Probabil vor fi mai multe, într-un târziu, dar Atotştiutorul ştie când.
„Minune!” gândesc eu, privind crăpătura din plumbul ceresc. Răsar câteva raze, formând
cercuri aurii pe covorul de verdeaţă.
Dar bucuria este risipită în secunda următoare. Cerul se regenerează, ca o cicatrice ce se
vindecă, un mic sentiment de dor îmi apare-n suflet, apoi o ploaie se naşte sub ochii mei....
Martie. Ploaia udă speranţa fiecăruia. Doar ea moare ultima...

Bâlici Mihnea – VI B

Iepuraşul mititel
Stă tot timpul cuminţel;
El ne pregăteşte nouă
Anul acesta, primăvara a sosit
Cozonac, pască şi ouă.
cam târziu. Însă primăvara tot
Paştele azi a sosit, primăvară rămâne. Totul s-a schimbat
Iepuraşul e grăbit. ca prin farmec: soarele alintă
Îmbrăcat în haină nouă, pământul cu razele sale calde, ghioceii
Ne aduce-un coş cu ouă. şi toporaşii – primele flori –
răspândesc parfumul lor dulceag în
Astăzi, el ne dăruieşte adierea tandră a vântului, albinele
Tot ce ne înveseleşte. zumzăie printre ramurile pomilor
El vrea doar să fum cuminţi înmuguriţi iar păsările călătoare se
Şi să ascultăm de părinţi! întorc la cuiburile lor.

Spânache Andreea – V A Spânache Andreea – V A

Toamna
E o zi frumoasă de toamnă, chiar prea frumoasă pentru o zi de toamnă. Mergând spre bunici,
admiram frumuseţile naturii.
Soarele trandafiriu şi-a mai pierdut de strălucirea de astă vară. Mă gândeam la ploile reci şi
mărunte care vor veni peste lanurile de porumb parcă adormite. Iarba se uscase, copacii cei bătrâni şi
roşiatici îşi scuturaseră frunzele ruginii, şi singurele care rămăseseră viu colorate erau legumele din
grădini şi fructele pomilor care te îmbiau să le mănânci.
Un popor întreg de păsări străbat cerul, printre norii negri ce dau semn de ploaie, spre
tărâmuri mai calde, unde soarele mângâie duios şi nostalgic sufletele îngheţate.
Deşi toamna e un anotimp al bogăţiei naturii ce răsplăteşte munca din primăvară a
gospodarilor, mie îmi place mai mult vara care, din păcate, acum îmi pare că a trecut ca lumina unei
stele căzătoare.

Astancăi Maria – V A

29 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

Septembrie
E septembrie la noi,
Şi-n livezi e zarvă mare -
Dau în pârg pomii de soi: A sosit toamna. Soarele şi-a luat concediu pentru un timp
Mere, nuci şi pere moi. îndelungat. Copiii încep şcoala iar cei din clasa întâi sunt
nerăbdători să înceapă primul an şcolar.
Nu-i pe cer, dar este luna, Frunzele ca de bronz ale copacilor se lasă purtate de
E bogata şi e una - puternicul vânt al toamnei, ducând cu ele amintirile unei veri
Cu ea toamna a-nceput frumoase. Puţinele raze ale soarelui rămase mângâie delicat
Şi cămările-a umplut... fructele care se coc şi care ne dau bogăţia de vitamine. Toamna
trimite pe pământ armata stropilor de ploaie, învăluind totul într-o
umezeală rece. Oricât ar fi toamna de tristă, ne bucurăm de
Octombrie roadele ei minunate.
Noaptea mereu se măreşte, Andrieş Mihai Alexandru – V B
Iarba-ncet se ofileşte,
Bruma rece a picat - O, toamnă dragă!
Florile s-au scuturat.
Toamna a venit din nou şi copacii îşi pierd frunzele,
E luna cea mijlocie formând un covor foşnitor. Norii cenuşii se adună deasupra
Dintr-o toamnă aurie pădurii, aducând cu ei ploaia măruntă şi deasă. Păsările
Care-ncet se pregăteşte zboară spre zări mai senine, doar vrăbiuţele rămân să
Iarna rece o vesteşte! înfrunte frigul pătrunzător al toamnei. M-am întâlnit cu
prietenul meu, care era tare supărat din cauză că au plecat
Lefter Mariana – V C rândunelele de la streaşina casei lui. Însă nu numai el era
trist, ci şi pisica...
Bigiu Cosmin – V A

Vraja pădurii
Este o după-amiază dezmierdată de vântul plăpând de toamnă. După o săptămână
agitată, trebuia să vină şi weekendul. Eu, împreună cu tata şi cu mama, mergem la ţară, la
bunica, întrucât aceasta ne aşteaptă cu struguri ce au boabe ca perlele negre, cu mere aurii,
parfumate şi miez dulce, cu gutui şi, bineînţeles, cu faimoasele ei plăcinte, pe care le face
mereu când vin nepoţii la ea.
Pe drum, tata opreşte neaşteptat maşina lângă o pădure tristă, pustie, aproape moartă,
ignorată de verde. Îmi dau seama că singurii amici care i-au mai rămas sunt vântul şi frigul.
Tata insistă să o privim cu atenţie şi să observăm vraja pădurii, toamna. Nu durează mult şi
descopăr de ce tata pare atât de încântat de acest peisaj mirific. Această padure nu este alta
decât aceea în care veneam la iarbă verde vara trecută. Nu-mi vine să cred! Totul este atât de
diferit… Mă plimb domol pe poteca împodobită cu frunze şi nuci îmbrăcate în cămăşi
zdrenţuite din care curge mustul amar. Stratul gros al frunzelor galben-maronii a reuşit să
mărginească cărarea.
Intru în pădure şi văd uimită cum pare totul o magie a locurilor tainice, a locurilor ce
ar putea însemna o minunăţie pentru mulţi dintre noi. Farmecul toamnei a schimbat totul în

30 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

ceva nevăzut, trecând de la “foarte frumos” şi ajungând la expresia “ceva ce n-a mai văzut
pământul”: râul încă şi-a mai păstrat limpezimea, covorul multicolorelor frunze se întinde la
nesfârşit, iar cerul este pătat cu fum gri. Copacii sunt trişti fiindcă le-au pierit mulţi fraţi,
maroniul închis fiind culoarea lor de bază. Fiecare lucru are o taina a sa, una mai specială ca
alta. Poate nimic nu ar fi fost la fel fără strigătul cerbului înfrigurat de bătrânul vânt ce se
crede domnitorul tuturor.
Soarele, palid printre ramurile nemişcate, ne va mai lumina încă puţin. Dar deodată,
ploaia începe să pălmuiască parcă cu fiecare picătură tulpina copacilor, vântul ridică frunzele
ude de la pământ, iar fulgerele, tunetele le sperie şi mai mult pe puţinele vieţuitoare. Noi ne
urcăm repede în maşină şi vedem cum ceaţa zglobie îi joacă feste pădurii. Greierii, pe aripi
pudraţi cu brumă, sunt trişti acum că vor răbda, din nou o iarnă întreagă, de foame.
Răcoarea serii se lasă încet, iar noaptea îşi aşterne perdeaua peste pământul mohorât.
Tata porneşte repede maşina, pentru a nu o lăsa pe bunica să ne mai aştepte mult şi să nu se
răcească plăcintele. Nu uit însă să observ un lucru: nu doar păsările călătoare nu se mai află în
acest peisaj, ci nici picior de om, acesta neştiind să aprecieze vraja pădurii în plină toamnă.

Vatamanu Larisa – VII B

Iarnă în miez de noapte


Ninge cu steluţe mari de gheaţă, care cu băgare de seamă. Covorul de aştri de pe
trec încet peste chipul meu şi mi-l mângâie uşor, plapuma cerească găzduieşte în mijlocul lui
apoi îşi continuă drumul până ajung pe ochiul iernii. Umbrele oamenilor de zăpadă
pământul rece şi îngheţat. Veşminte albe, parcă ar fi fantome, iar întunericul acutizează
strălucite şi-au pus pe ei copacii, iar argintul frica pe care o am. Mă-ndrept uşor cu
crengilor se vede în lumina lunii, strălucind. lumânarea-n mână, şi privesc dubios la ceas…
Cerul şi-a închis culoarea posomorât, iar sita este miezul nopţii, iar eu încă nu-mi găsesc
uriaşă a iernii cerne de zor steluţe călătoare. În somnul. Imaginaţia mea o ia razna; în noapte,
marea de zăpadă, casele din apropiere nici că se iarna mi se pare o piază rea şi-o vrăjitoare, însă
mai văd. Iarna a acoperit totul sub vraja ei ea are sufletul curat ca neaua. Întunericul îmi
îngheţată, suflând un vânt rece şi poleind totul pătrunde în gândiri.
cu un sclipici argintiu. Zăbovirea mea de câteva ore a luat
Privesc afară pe geamul îngheţat, iar o sfârşit odată cu venirea somnului. Am adormit
tăcere nocturnă îmi străbate sufletul. E o linişte sub privirea atentă a iernii…
prea mare şi bizară care îmi dă fiori prin tot
corpul. Amintiri, sentimente… îmi trezeşte
priveliştea, iar ochiul argintiu al lunii mă priveşte
Hodor Dayana – VI B

Iarna
Toamna se terminase. În nopţile de singurătate, pădurea, aflată în goliciunea iernii, îşi
purta tristeţea unor zile trăite în visări, care păreau a fi fără sfârşit. Iarna a sosit, iar copacii,
opriţi să mai viseze la primăvară, au intrat într-o adâncă melancolie.

31 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

Se face linişte! Şi ultimele pânze de crepuscul au dispărut în cea mai neagră noapte ca
şi o stea în oceanul de cer. Un vânt adie domol printre nevârstnicii brazi, dar parcă se face tot
mai rece. Însă acum, natura a înţeles: vine crivăţul împreună cu primii fulgi de nea. Ninge
liniştit şi, iată, după o lungă noapte de fulguială, pădurea cade în robia atotstăpânitoarei ierni.
Copacii de promoroacă poartă pe braţele ostenite o povară mult prea grea. Razele
palide ale soarelui le mai dau o ultimă speranţă, deşi norii negri ca nişte balauri arată cu
mândrie că peste lume stăpâneşte iarna.
Vin colindătorii şi vestesc naşterea Mântuitorului, vin şi multe alte sărbători, de parcă
timpul ar zbura nebuneşte şi ne surprindem visând la primăvară.

Lupaşcu Alexandra – VII B


Mama, fiinţa cea mai dragă
Strechie Raluca – III B

Mama este fiinţa cea mai apropiată de mine. Ea întruchipează dragoste nesfârşită,
căldură şi zâmbet, bunătate şi iertare, povaţă şi exemplu. O văd în fiecare zi trebăluind în
preajma mea şi mă bucur nespus când ştiu că nu numai eu, dar şi alţi oameni o stimează şi o
respectă foarte mult.
Mi-e nespus de dragă. Mi-e drag chipul ei blând, ochii ei plini de bunătate, frumuseţea
ei sufletească.
Când ştiu că trebuie să sosească acasă, o aştept la fereastră. O privesc cu drag când
intră în casă. E de statură mijlocie şi merge cu paşi uşori. Are părul negru şi chipul e mereu
luminat de un zâmbet duios. Când intră în casă, totul se luminează.
Pentru ceea ce este şi ce face pentru mine, toată viaţa o voi iubi şi respecta.
Mama e fiinţa cea mai dragă!

Constantin Brâncuşi
Enache Andreea – IV C

Constantin Brâncuşi a trăit în perioada 19 februarie 1876 – 16 martie 1957.


A fost sculptorul român cu o contribuţie covârşitoare la înnoirea limbajului şi viziunii
plastice în sculptura contemporană.
În opera sa, Brâncuşi a oglindit felul de a gândi, lumea ţăranului român. Prin obârşia
sa ţărănească, şi-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale în tradiţiile, miturile şi funcţia magică
a artei populare româneşti.
Reprezentant al mişcării artistice moderne, Constantin Brâncuşi este considerat de
mulţi ca fiind cel mai important sculptor al secolului al XX-lea.
Sculpturile sale se remarcă prin eleganţa formei şi utilizarea sensibilă a materialelor,
combinând simplitatea artei populare româneşti cu rafinamentul avangardei pariziene.
Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densitatea, cât şi importanţa acordată luminii
şi spaţiului sunt trăsăturile caracteristice creaţiei lui Brâncuşi.

32 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

O vizită în atelierul lui Brâncuşi


Coclici Raluca – IV C

Cella Delavrancea era la Paris în anul lăsat în voie, mâinile agere. Era îmbrăcat cu
1922. Ea a mers într-o zi de primăvară o haină de lucrător. Se înălţau ca trestiile
întârziată la atelierul lui Brân1cuşi. El o alămuri cioplite în felurite forme, de pe
aştepta. I-a deschis uşa. Doi ochi mici, diferite poliţe de cărămidă, văruite şi ele. Din
albaştri au sfredelit-o cu privirea din umbra acelaşi metal, erau nişte pepeni ovoidali, pe
orbitelor adânci. A întâmpinat-o cu glas un scrin. Brâncuşi a spus că le şlefuieşte luni
cântărit. A intrat în casă. de zile până sunt însufleţite. I-a arătat Cellei
Avea o casă ca din satul nostru portretul unei domnişoare. În faţa ei, domina
românesc: odaie mare, pereţi văruiţi, vatră vertical o bucată voluminoasă de alamă.
imensă, cu un ceaun negru pe pirostii, masă Sculptorul i-a zis să ghicească ce reprezintă
rotundă, tăiată în trunchi de copac, iar acea lucrare şi o să ia prânzul cu el. Ea
scaunele erau butuci pe trei picioare. asemănă lucrarea cu un cocoş.
Brâncuşi o examina fără indulgenţă. Brâncuşi a rămas uimit de imaginaţia
Era un om vioi, cu barbă sură, părul ei şi a felicitat-o.

MICII ECOLOGIŞTI
„De sute de ani, omenirea priveşte cerul printr-o gaură de tun.”

Oamenii, plantele şi animalele au dreptul să trăiască.


Omul este o fiinţă superioară care trebuie să manifeste grijă şi compasiune pentru
speciile pe cale de dispariţie. Oamenii nu ar putea exista fără plante şi animale. Plantele sunt o
sursă de hrană pentru animale şi om, produc oxigen, vindecă boli, sunt folosite la
înfrumuseţarea spaţiilor de locuit. Animalele dau oamenilor hrană şi îi ajută la muncă.
Poluarea mediului de viaţă al plantelor şi animalelor duce la dispariţia acestora.
Tumurug Alexandra – III C

Apopei Cristina III C

Părerea mea este că această afirmaţie se referă la distrugerea „stratului de ozon”.


Dacă stratul de ozon nu ar exista, viaţa pe Pământ nu ar fi posibilă, deoarece acesta ne
protejează de razele ultraviolete, de căldura excesivă emanată de soare. Mai mulţi oameni de
ştiinţă au descoperit acum zeci de ani că la polul Sud, şi mai puţin la Polul Nord, a apărut o
„gaură” în stratul de ozon. De aceea, în aceste zone a scăzut foarte mult concentraţia de ozon.

33 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

S-a arătat că la distrugerea stratului de ozon contribuie avioanele supersonice prin


emanarea de gaze, precum şi unii produşi chimici.
Urmările distrugerii stratului de ozon constau în creşterea cantităţii de raze ultraviolete
ce ajung pe Pământ. De asemenea, pot să ducă la distrugerea unor specii de plante şi animale,
atât pe uscat, cât şi în oceane.
Responsabilitatea noastră, a tuturor, este să avem grijă să protejăm natura pentru a
putea păstra viaţa pe Terra.
Alwin Costin – III C

Pădurea
Leonte Brânduşa – IV B

Ce poate fi mai minunat decât sub un ciot uscat am văzut o floricică ce


pădurea adâncă şi răcoroasă? Îmi place scăpase ca prin minune. M-am apropiat de ea
adierea vântului printre crengile copacilor, şi-am întrebat-o:
mirosul dulce al aerului de pădure, farmecul - Ce s-a întâmplat cu pădurea?
de umbre şi culori, cântecul ei minunat. - Oamenii au venit şi au ars iarba, au
Aşa gândeam îndreptându-mi paşii rupt crengile copacilor şi au lăsat deşeuri în
spre pădurea mult dorită. Când am ajuns urma lor!
acolo, în loc să văd copacii acoperiţi de Nu mi-am putut imagina niciodată că
verdeaţă şi împodobiţi cu flori, crengile erau oamenii pot face aceste lucruri. Eu nu îmi
zdrenţuite, iarba arsă, florile triste şi cu dădeam seama cum oamenii nu pot să
capetele aplecate. Pădurea plângea de durere. iubească pădurea. Din suflet am simţit
Plângeau frunzele plopului tremurător, răsărindu-mi o lacrimă fierbinte. Pădurea era
plângea fagul cel falnic, până şi stejarul cel foarte tristă şi pustie. Oamenii au uitat că în
tare ca stânca vărsa lacrimi de durere. M-am frumuseţea vieţuitoarelor se oglindeşte
înfiorat. Inima mea era sfâşiată de durere şi frumuseţea pădurii.
lacrimile îmi curgeau fără voie. Ce se Ocrotiţi pădurea! Ocrotiţi animalele şi
întâmplase? Nu înţelegeam nimic. Noroc că plantele ei, de nu, lumea va dispărea!

Buna mea învăţătoare


Enache Andreea – IV C

Buna mea învăţătoare m-a învăţat multe lucruri bune.


Începând din clasa I, m-a învăţat să scriu, să citesc, să socotesc, să desenez, să cânt.
Am petrecut patru ani cu doamna noastră. În tot acest timp, doamna a fost alături de noi în
fiecare moment, în fiecare clipă sprijinindu-ne, îndrumându-ne, ajutându-ne.
Cu doamna învăţătoare am fost în multe excursii, în care am văzut locuri minunate,
am organizat serbări cu diferite ocazii, momente deosebite ce vor rămâne veşnic în amintirea
şi sufletul nostru.

34 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

Acum suntem bucuroşi că vom termina patru ani de şcoală, că suntem mai mari şi mai
înţelepţi, dar totodată suntem şi trişti pentru că ne vom despărţi de doamna noastră
învăţătoare, care a fost pentru noi ca o mamă.

Dor de Eminescu
Romedea Diana – IV B

Iubesc foarte mult poeziile lui Mihai Eminescu. Am încercat să-i calc pe urme. Am
mers la Ipoteşti, locul său natal. Am vizitat casa sa.
M-am dus la lac. Nuferii galbeni încă plâng după el, iar lebedele îl aşteaptă să se-
ntoarcă. Lacului albastru, limpede şi liniştit îi e dor de Eminescu. Codrul acum e ruginit şi
trist. Copacii privesc înapoi şi aşteaptă primăvara să se întoarcă.
Seara se lasă. Dealul îl aşteaptă şi el pe marele poet. Cerul senin şi plin de stele e trist.
Naturii îi e dor de Eminescu, nouă ne e dor de el. Să vină înapoi în sufletele noastre, să
dăinuie mereu!

Luna şi stelele
Suspinul Stănescu Rodica - II C
Şerban Ana-Maria - VI C
Codrul verde a înflorit,
Prin pădurea argintie Păsările-au ciripit,
Eu colind adeseori, Stelele-au strălucit,
Pe cărările bătute Seară de toamnă Luna chiar a şi zâmbit.
Doar de gingaşi căpriori. Popa Daniela - IV B Oamenii s-au bucurat
Păsări mici cu trilul fin E seară şi e toamnă! Căci şi luna s-a culcat.
Mă aşteaptă să le-ngân, O rază de lumină coboară Stelele au adormit,
Şi să cânt alături lor Peste dealuri şi câmpii, Cerul este mulţumit.
Despre dragoste şi dor. Peste cărări şi păduri pustii.
Revedere
Nimeni nu va auzi Stoluri târzii de rândunele Roman Iulian – I A
Ce în suflet voi găsi Duc gândurile mele cu ele,
Doar codrul va asculta Duc zilele calde-ale verii Când vine primăvara
Suspinul şi dragostea. Şi clipele plăcute ale serii, Cu soare sclipitor,
Iar codrul înverzeşte
Uite aşa-mi trec mie anii Când ascultam înfiorată Şi capătă decor,
Doar cu codrul şi duşmanii. O poezie fermecată Stoluri de păsărele
Eu ascult doar vorba lor A marelui domn Eminescu, Se-ntorc la cuibul lor,
Ei aşteaptă doar să mor. Luceafărul nostru terestru. Pe care îl găsesc
Astfel viaţa mea se scurge, Rece uscat şi gol.
E seară şi e toamnă! Ele străbat oceanul
Prin pădure, la răscruce Mărita lună, ca o doamnă,
Şi mereu voi respecta Şi marea-n lung şi-n lat
Veghează acum la Ipoteşti Sperând ca să ajungă
Pădurea şi viaţa sa. O mândră lume ca-n poveşti. De unde au plecat.

35 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

În memoria lui Eminescu Anotimpurile Eminescu


Tăbăcaru Larisa – VIII B Savin Mădălina –V A Toma Ştefania – II B

Din generaţii de demult Primăvara va sosi, Trăia demult un poet mare


Un mare geniu s-a născut, Câmpul îl va înverzi, Era ca o rază de soare
Făcând cu viaţa legământ Florile vor înflori, Eminescu se numea
Ca să transforme orice gând Parfum ne vor dărui. Şi poezii el compunea.
În poezii scrise profund,
Trimise-n adieri de vânt Vara caldă va veni, În codru lui îi plăcea,
Toată suflării de pe pământ, Vacanţă ne va dărui. Adesea lângă izvor dormea
A lui menire împlinind Noi ne vom bucura Frumoase versuri compunea
Că-i talentat şi are alură În tabere vom pleca. Când din natură se inspira.
Spre artă şi literatură.
Natura i-a împrumutat Iar acasă vom veni El din lume a plecat,
Un ghid superb, purificat, Când toamna ne va vesti Dar de noi nu e uitat.
De unde el a adunat Că vara bună-a plecat În fiecare an îl cinstim,
Buchete de expresii care, Şi vacanţa s-a-ncheiat. Cu drag de el ne-amintim.
În vers, prind viaţă şi culoare,
Precum petalele de floare Iarna rece a sosit
Şi strofe lungi cu-a lor Câmpul de omăt e-acoperit
savoare Toate păsările-au plecat
Se-aştern în rimă de cristale. Căci iarna le-a alungat.
Cu ochii minţii, a lui vedere
Dezleagă marile mistere,
Scriind a lui apreciere
Prin poezii din alte ere.
Noi le considerăm avere
Şi le păstrăm cu preţuire,
Iar pe poet îl venerăm,
În orice an comemorăm Toamna
Poemele lui minunate Leonte Brânduşa –V A
Ce nu vor fi nicicând uitate.
În pădurea-ntunecată,
Lângă apa fermecată,
Vara Noaptea în sat Copacii cu crengi dezgolite
Tuduran Ştefana – V A Popa Paula – I B Îşi amintesc de zilele-nsorite.

Vara caldă va veni Peste satul adormit Alaiul păsărilor sure,


Lumea este fascinată Noaptea iarăşi a venit Zboară-n graba mare,
De frumuseţea ce a revenit, Şi-a adus luna cea plină Apoi se pierd în zare
De câmpul verde, înflorit. Să ne-mprăştie lumină. Şi-ncet întunericul apare.

Noi o întâmpinăm cu flori Păsările s-au culcat, Vântul aspru biciuie


Crini, garoafe şi bujori Totul e întunecat Şi răcoarea se aşterne,
Primăvara pleacă suspinând, Doar stelele strălucesc, Iar de-acum toamna se lasă
Iar vara vine zburdând. Lumina lor o vestesc. Peste pădurea cea deasă.

36 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

Dorinţa
Vatamanu Larisa – VII B
A fost odată…
Mă trezesc adesea cu gândul la tine Tofan Izabela – II A
Căci vreau să fii mereu lângă mine.
Te chem acum, căci mi-e foarte greu A fost odată ca-n poveşti
Să uit cele-ntâmplate, în sufletul meu. Un crai vestit în Ipoteşti,
Născut în luna lui Gerar
Tu reuşeşti să mă faci să uit de toate, Şi cel mai mic, mare hoinar.
Când nu sunt cu tine, parcă sunt pe moarte!
Numai la tine pot să-mi caut mângâierea De dimineaţă până noaptea
Şi doar tu reuşeşti să-mi alini durerea. Umbla hai-hui îngândurat
S-asculte-ale naturii şoapte
Dacă aş şti cum să reuşesc Si să-şi aline sufletul curat.
Să te am aproape de câte ori doresc
Cred că nu ar fi clipă să nu fii lângă mine Avea ca sfetnici codrii deşi
Căci fără tine, viaţa e pustie. Izvoare limpezi, plopi făr‟de soţ,
Iar ca luminători aleşi
Soarele şi Luna şi-aştrii toţi.

Fără speranţă
Lupaşcu Alexandra – VII B

Într-un vis fără speranţă,


Soarta mă-nşeală cu nonşalanţă. Noaptea
Tu, iubita mea eşti departe, Ilie Andreea – IV A
Iar visele-mi sunt spulberate!
Izvoarele sunau încetişor
Într-un voal negru mă cuprind… Şi un miros venea adormitor,
Şi încă te mai văd zâmbind, Cum nopţi întregi el a rămas
Cu acelaşi chip fermecător S-asculte al valurilor glas.
Stând lângă nuferii plutitori.
Răsare luna drept în a lui faţă,
De ce? De ce eşti aşa departe, Pe câmpuri, argintiul strat de ceaţă,
Când eu îţi sunt aşa aproape? Sclipiri pe cer, văpaie peste ape
Îmi amintesc de tine cu drag, Apăreau, venind tot mai aproape.
Amintirile se pierd într-un vis vag…
Un înger atât de frumos
Mă simt singur şi întristat Veni cu trupul radios,
Pe o mare de amar uitat. Prin hainele lui se vedea fin
Strig într-un ultim vis de speranţă, Trupul său cel alb deplin.
Strig, nu mă lăsa fără viaţă!

37 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

Iarna
Ilie Larisa – I B
A venit iarna drăguţa
Cu zăpadă şi polei.
Hai, copii cu bucurie,
Să ieşim în calea ei!
Zarvă multă se aude,
Toţi copiii sunt la joacă
Şi mai mari şi mai micuţi
Catană Alexandru – I B „Nalţă omul de zăpadă.
Ilie Larisa – I B
Gerul le-nroşeşte nasul,
Obrăjorii-s doi bujori
Dar iubesc cu toţii jocul
Aşa-i iarna pe la noi!

Primăvara
Strechie Răducu – I B

Colobanea Nicola – I B A sosit o zână bună Andries Ilinca – IV B


Flori de măr poartă-n mână.
Toţi copiii o iubesc
Şi părinţii o-ndrăgesc.
Ne-a adus alai de flori
Şi strai nou de sărbători.
Primăvara o numim
Şi cu ea ne veselim.
Savin Emilian – IV C Dragă, dragă primăvară Corchez Lorena – III B
Tu ne-aduci în inimi iară
Ghiocei şi viorele
Şi un cer senin cu stele.

Venirea primăverii
Pântea Laurenţiu – I B
Dup-o iarnă întristată
Totul acum prinde viaţă.
Primăvara ce-a venit
Ne-a adus ce ne-am dorit.
Soarele din nou răsare,
Obrăjorii prind culoare,
Ciobanu Elena – III C Zâmbetu-i din nou pe faţă, Tuduran Erica – I B
Toată fiinţa prinde viaţă.

38 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

Zâna Zăpezii Primăvara


Filip Victoria – I B Coşerariu Ioana – I B

Zână albă, preafrumoasă, Primăvara a sosit


Ne-ai adus lumină-n casă Natura toată-a înverzit
Peste ape ai pus punţi, Albinele s-au dezmorţit
Cuşmă groasă peste munţi. Şi gândăceii au ieşit.
Cu bagheta fermecată Pe ramuri înflorite
Ai ţesut perdea-n fereastră. Vezi păsări călătoare
Peste arborii din curte Ce zboară înalt pe cer
Presari salbă de steluţe S-ajungă pân‟ la soare.
Şi mai mari şi mai micuţe. Coserariu Ioana – I B
Ghiocelul
Iarna Toma Emilia – IV B
Bontea Mădălina – II C
Primăvara a sosit,
A venit iarna tiptil Natura toată a înverzit.
Într-o zi de dimineaţă Sub soarele strălucitor
Şi mă bucur că-s copil, A răsărit şi ghiocelul albişor.
Mă voi da acum pe gheaţă. Ghiocelul cel frumos
Scoate capul curios
Arborii sunt încărcaţi
De zăpada ca de pluş, Apopei Cristina – III C Şi întreabă-ncetişor:
Toţi copiii încântaţi - Oare tu eşti, mărţişor?
Fug acum pe derdeluş. - Eu sunt, dragă frate
Şi-am veşti minunate.
Iar Azor, cu mine-aleargă Cu un dar eu vin la tine
Prin nămeţii albi de nea Şi-ţi aduc ce se cuvine.
Şi atât îmi eşti de dragă
Iarnă, iarnă, zâna mea!
Primăvara
Filip Elisabeta – III B
Sosirea primăverii Chiriac Giuliana – I B
Colobanea Nicola – I B Primăvara cea voioasă
La noi iarăşi a sosit!
În curând, la noi în ţară Cu flori multe, ghiocei,
Primăvara va sosi Păsări ce se-ntorc acasă,
Păsările călătoare Zâmbet, soare, veselie,
De departe vor veni. Cântece şi bucurie!
Ghiocei vor înflori,
Toţi copacii înfloresc
Copacii vor înfrunzi,
Haina groasă de zăpadă Şi albinele roiesc,
Îndată se va topi Iustina Muraru – VII B Cucul cântă-n dumbrăvioară,
Căci soarele va străluci. Coloraţii fluturi zboară!

39 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

Primăvara Sosirea primăverii


Popa Daniela – IV B Toma Sara – III A

Primăvara mă numesc Iarna s-a sfârşit. A sosit primăvara!


Şi în ţară eu vestesc Soarele străluceşte mai tare, iar ghioceii gingaşi şi
Soare, floare şi culoare zglobii au scos căpuşorul de sub plapuma de nea. Ei sunt
Pentr-un gând de bunăstare. vestitorii primăverii.
Din pământul umed au început să apară timid
Ghiocei şi bucurii, primele fire de iarbă. Pomii înmuguresc, mieii zburdă pe
Pentru voi, iubiţi copii câmpii, iar păsările călătoare se întorc din îndepărtatele
Zăpada eu o topesc meleaguri calde. Cucul cântă voios şi adie vânt cald de
Şi aşa întineresc. primăvară. Copiii, cu ochii scânteind şi obrajii
îmbujoraţi, au ieşit la joacă plini de veselie. Pe ogoare şi
Iar acum eu vă spun, în livezi oamenii au început munca.
Un secret ce e stăbun Bine-ai venit, primăvară!
Martie, Aprilie, Mai
Aduc frumuseţi de rai!

Veniţi în luminiş
Cu sufletul deschis!
Veniţi cu toţii iarăşi
Pe aripi de primăvară! Enache Andreea – IV C Filip Victoria – I B

Păsările călătoare
Irimia Gabi – I B

Departe, departe, în ţările cu mult soare păsările


călătoare se pregătesc pentru lunga călătorie ce o au de
făcut pentru a se întoarce la noi în ţară. Noi le aşteptăm
cu drag pentru a ne încânta cu trilurile lor minunate.
De cum ajung în ţară, păsările încep să-şi refacă
sau construiască cuiburile părăsite toamna. Ele adună
Lucrări elevi I B beţişor cu beţişor, pai cu pai pentru a face adăpost pentru
ele şi puişorii lor. După ce termină această muncă grea,
ele nu se odihnesc, ci încep să depună ouăle, din care vor
ieşi peste câteva săptămâni puişori mici şi pufoşi. Când
vor fi mai mărişori, puişorii vor fi învăţaţi de părinţi să
zboare pentru a fi pregătiţi de plecare atunci când iarna e
aproape şi ei nu mai pot suporta frigul năpraznic.
Dar acum le aşteptăm cu nerăbdare pentru că
primăvara bate la uşă şi noi cu toţii, oameni sau păsări,
Ocneanu Maria – IV C simţim acest lucru.

40 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

Natura primăvara Primăvara


Aparaschivei Diana – II C Torok Cosmina – II C
Păsările ciripesc,
A sosit primăvara cea mult aşteptată. Odată cu ea
Copacii înfloresc,
De bucuria lor, au venit şi păsările călătoare care ne încântă cu cântecul
Fluturii zboară uşor. lor.
Copacii s-au îmbrăcat de sărbătoare. Florile au
Cerul e senin
început să îşi deschidă petalele şi să parfumeze aerul din
Şi de soare plin.
Natura are viaţă jurul lor. Buburuza a ieşit di crăpăturile scoarţei
Dis-de- dimineaţă. copacului să privească soarele rotund şi vesel.
Vieţuitoarele sunt foarte vesele primăvara.
Toate anotimpurile sunt frumoase, dar parcă
Iepuraşul de Paște primăvara ocupă primul loc în inima mea.
Corchez Lorena – III B Nimic nu este mai frumos decât un peisaj de
primăvară.
Cu sfială-n ochi şi-n paşi,
A sosit un iepuraş
Îmbrăcat în haină nouă
În braţe c-un coş cu ouă.

Câte unul încetişor


Le aşază binişor
Abigail Baghiu – II A Magdalena Ana Maria – II A
Printre firele de iarbă,
Dar încet, să nu se spargă. Toamna
Brânduşa Leonte – IV B

E septembrie…Copiii se bucură că va suna iar


clopoţelul şcolii.
Văl de brumă argintie a împodobit grădinile şi
livezile. Crengile umede şi fără veşmânt ale copacilor se
leagănă în bătaia vântului. Lacrimi de ploaie măruntă se
varsă pe pământul umed şi rece. Vântul iute duce
Grigorcea Iustin – IV B frunzele multicolore ale copacilor în pribegie .
Stoluri de cocori vâslesc în înălţimile albastre, iar
întârziata fără vreme, dulcea toamnă, îmbelşugată se
plimbă prin grădinile bogate. Oamenii culeg strugurii
aurii şi fac must dulce ca mierea şi vin parfumat. În
livezi se culeg gutui pufoase, mere rumene, prune dulci
şi pere zemoase.
Toamna este cel mai frumos anotimp!
Simion Samira – IV B Ea este iubită de toţi!

41 | P a g e
Monden şcolar Vârsta inocenţei

Fărâmă de viaţă Primăvara


Muraru Ana-Aurelia – II B Chiriac Giuliana – I B

Voi ştiaţi că viaţa este Natura s-a trezit iarăşi la viaţă.


Ca o frază de poveste? Soarele ne zâmbeşte vesel, cerul este senin, iar
Ori e bine, ori e rău… vântul adie uşor. Ghioceii şi păsările călătoare vestesc
Aşa cum vrea DUMNEZEU. sosirea primăverii.
Iat-o, a sosit! A venit cu zumzet de albine printre
Un copil poate să-nveţe, flori, cu miei care zburdă pe câmpii, cu parfum de flori
Dintr-o mie de poveţe, proaspete. Copacii se îmbracă cu haină verde, iar crângul
Cum să fii în astă lume: răsună de glasul păsărilor călătoare.
Să faci numai lucruri bune! Primăvara este cel mai frumos anotimp pentru că
totul revine la viaţă.
Voi ştiaţi că-n viaţa toată
Poţi învinge dintr-o dată
Griji, necazuri şi durere?
DUMNEZEU îţi dă putere!

Lucrări elevi II B

Îngerul păzitor
Popa Paula – I B

Tu seara când te rogi copile


Să ştii că Domnul nu te-a uitat, Lucrări elevi I B
Prin grija Lui de împărat
Un înger păzitor ţi-a dat
Să te ferească de păcat.

Tu dimineaţa te-ai sculat


Şi povesteşti tot ce-ai visat
Despre al lumii Împărat
Cum moartea pentru noi şi-a dat
Ca să ne scape de păcat.

42 | P a g e
Cred Doamne Vârsta inocenţei

Cercul de pictură Trepte spre lumină

În incinta Şcolii
Roznov a avut loc în data pascală şi ouă
de 14.04.2011, în cadrul încondeiate.
parteneriatului existent Activităţile cercului s-au
între instituţia Bisericii şi desfăşurat pe perioada
a şcolii la nivel local, un mai multor săptămâni,
program artistic susţinut având ca organizatori pe
de elevii şcolii, ca prof. religie şi pictor
preambul pentru bisericesc Nuţa Liche (în
întâmpinarea sfintelor sărbători pascale. cadrul proiectului educaţional Trepte spre
Programul a cuprins recitare de lumină), prof. educaţie plastică Raluca Rusu
poezie şi intonarea de cântece religioase, apoi (în cadrul opţionalului), prof. înv. primar
s-a finalizat cu decernarea diplomelor de Alina Vasile (în cadrul proiectului Atelierul
merit pentru 60 elevi din toate ciclurile de plăsmuirilor literar artistice – Şcoală a
învăţământ, care au expus icoane (pe sticlă, devenirii umane) şi parohia Chintinici – prin
lemn şi hârtie) realizate în cadrul cercului de preotul paroh Iulian Mihail Vasile –
pictură Trepte spre lumină. D-na înv. Simona susţinătoarea financiară a evenimentului.
Muraru (şcoala. Slobozia) a fost Îndrumătorii evenimentului au fost
colaboratoare în cadrul proiectului. dir. prof. Elena Socol şi dir. adj. prof. Maria
Alături de organizatorii proiectului, Topciu. Momente ale atelierului de lucru şi
au fost membrii ATOR Roznov, elevi şi expoziţiei au fost prezentate pe blogul
cadre didactice din şcoală, care au expus catedrei de religie a Şcolii Roznov: Ora de
diverse desene, colaje, machete cu tematică religie – Timp al devenirii umane.

43 | P a g e
Cred Doamne Vârsta inocenţei

Cine este Dumnezeu?

Dumnezeu este speranţa, atunci când avem nevoie nu ne lasă atunci când
mila, iubirea, în toate de El, avem nevoie de o avem nevoie de lumină!
acestea noi îl regăsim fără minune ... Minune, ce Dumnezeu este atât de
să ne dăm seama. În primul cuvânt mare, oare mie mi mic încât să încapă în
rând ştim că El ne iubeşte, s-a întâmplat vreo minune; fiecare din sufletele
ajutându-ne să înţelegem nu, nu, spun mulţi, dar ei noastre, dar atât de mare
Cuvântul lui Dumnezeu nu ştiu câte minuni face încât poate să fie oriunde,
Tatăl că a suferit şi a cerut Dumnezeu pentru noi. oricând, iar noi suntem atât
iertare faţă de cei care L-au În ziua de astăzi multe de mari încât niciodată nu
răstignit pe Cruce. Noi, da sunt minunile pe care le am putea sa intrăm în
noi, Îi răsplătim cu faptele face Domnul pentru noi, sufletul unui om, dar atât
şi vorbele care nu dar când se mai întâmplă de mici faţă de lumea asta
demonstrează altceva decât câte ceva mai puţin bun mare!
lipsa de respect faţă de El. înseamnă că El vrea să ne Dumnezeu este ca un
Eu cred că din această trezească din somnul soare, El răsare în vieţile
cauză lumea se păcatelor. Nu este aşa că noastre, ne încălzeşte, ne
rostogoleşte din ce în ce mulţi dintre noi creştinii luminează, dar spre
mai mult în gol. am descoperit căile deosebire de soare, El stă
Să spui Dumnezeu şi să Domnului după ce s-a sus pe cer; în unele
explici asta este un lucru întâmplat câte ceva în viaţa momente ale vieţii însă,
greu, noi ştim despre El că noastră care ne-a făcut să poate apune, dar nu uită
suferim? Dar Dumnezeu niciodată să răsară.
este Sfânt şi fără de păcate,
singurul care ne poate ajuta
Miruna Todiraşcu – VI A

44 | P a g e
Cred Doamne Vârsta inocenţei

La biserica din sat


Popa Paula – I B
La biserica din sat
Mulţi copii s-au adunat
Pe cărarea cu voinţă
Să se ducă la credinţă.
Oamenii s-au dus şi ei
Copii mari şi mititei
La biserica lor plină
Să se umple de lumină.
Blaga Mădălin – VII B Ei s-au dus, s-au închinat Andronache Georgiana – VII C
Pe Domnul L-au lăudat
Să se bucure de toate
Spre iertare de păcate.

Sidor Cristi – VII A


Zota Mihai –VII C
Îngerul păzitor
Muraru Aurelia – II B
Cine ne veghează? Cine ne ajută?
Cine stă de pază cu puterea-i multă?
Este-al nostru înger, înger păzitor,
Ce-şi revarsă grija şi-al său ajutor.
Noi toţi îl iubim, la el ne rugăm,
Din zori până-n seară
Lui Dumnezeu să-ceară: Timofte Oana – VII C
Albaţă Mădălina – VII A Sănătate şi câte-un strop de iubire

Domnul Iisus Hristos


Vasile Matei II B
În fiecare seară m-am închinat
Şi Domnul sănătate mi-a dat
Eu sunt un copil credincios
Şi Domnul îmi dă ce-i de folos.
Cu dreptate Domnul va judeca
Pe fiecare după fapta sa
Dumitriu Teodor – VII C De vom curăţa inima noastră Vatamanu Larisa – VII B
Pe toţi are să ne mântuiască.

45 | P a g e
Echipa de redacţie Vârsta inocenţei

Vârsta inocenţei
Nr. 14-15 An şcolar 2010-2011
Apare semestrial
ISSN 1843 - 7753

Editor:
Grup Şcolar Roznov

Directori:
Prof. Elena Socol
Prof. Maria Topciu

Redactori coordonatori:
Prof. Oana Ilarie
Prof. înv. primar Alina-Camelia Vasile
Pr. drd. Iulian-Mihail Vasile

Colaboratori:

Elevii Grupului Şcolar Roznov

Profesori Învăţători

Nuţa Liche Rodica Neamţu Minodora Adăscăliţei


Raluca Rusu Verona Bogus Simona Ilie
Oana Teacu Rodica Creţu Ioan Stroea
Mihaela Staicu Monica Jbanca Carmen Ciurlă
Oana Ţepeş Monica Drângu Manuela Nicorescu
Emanuela Cojocaru Elena Dumitraşcu

Tehnoredactare & Design:


Prof. Oana Ilarie
Pr. drd. Iulian-Mihail Vasile

Adresa redacţiei:
Grup Şcolar Roznov-Neamţ
Str. Tineretului nr. 648
Telefon/fax: 0233/665694
Email:grupscolarroznov@yahoo.com
Site http://www.grupscolar.roznov.ro

Partener-sponsor
Parohia „Sf. Ilie” Chintinici-Roznov

46 | P a g e
ISSN 1843 – 7753

S-ar putea să vă placă și