Sunteți pe pagina 1din 3

UNITĂȚI DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIME

Prin convenție internațională, unitatea principală de măsurat lungimi este metrul ( m ), însă se
utilizează multiplii și submultiplii acestuia.
Metrul reprezintă una dintre cele 7 unități fundamentale ale Sistemului Internațional ( lungime,
masă, timp, curent electric, temperatură termodinamică, cantitate de substanță, intensitate
luminoasă ).
Originea metrului datează din secolul al XVIII-lea.
Un metru este distanța parcursă de lumină prin vid într-un interval de timp de 1⁄299.792.458 dintr-
o secundă.
Multiplii metrului:
- Decametrul ( dam )
- Hectometrul ( hm )
- Kilometrul ( km )
- Megametrul ( Mm )
- Gigametrul ( Gm )
- Terametrul ( Tm )
- Petametrul ( Pm )
- Exametrul ( Em )
- Zettametru ( Zm )
- Yottametru ( Ym )
Submultiplii metrului:
- Decimetrul ( dm )
- Centimetrul ( cm )
- Milimetrul ( mm )
- Micrometrul ( micron, µm )
- Nanometrul ( nm )
- Picometrul ( pm )
- Femtometrul ( fm )
- Attometrul ( am )
- Zaptometrul ( zm )
- Yoctometrul ( ym )
Pentru a transforma o unitate de măsură în alta, vom utiliza următoarea schemă:

1
Concluzie:

1. Unitățile mici se transformă în unități mari prin împărțire la 10n, n fiind numărul
de segmente dintre cele două unități de măsură;
2. Unitățile mari se transformă în unități mici prin înmulțire cu 10n .

Remarcă:
Lungimile se măsoară cu diverse instrumente de măsurat lungimi: rigla gradată, metrul
obișnuit, metrul de croitorie, metrul tîmplarului, ruleta, lanțul, șublerul, micrometrul ,etc.
De reținut, faptul că unitatea de măsură este o convenție.
Exemple:
1 m = 10 dm
1m = 100 cm
1m = 1000 mm
1 dam = 10 m
1 hm = 100 m
1 km = 1000 m
200 dam = ? km
Pentru a vedea câți kilometri reprezintă 200 dam , ne uităm pe schema prezentată mai sus
și numărăm câte segmente sunt între cele două unități de măsură ( observăm că există 2
segmente ), deci vom împărți cu 102 = 100.
Prin urmare, 200 dam = 200 : 100 = 2 km.
0,4 m = ?dm
0,4 m = 4 dm ( se înmulțește cu 10, deoarece metrul este o unitate superioară decimetrului )
0,85 m =? cm
0,85 m = 85 ( se înmulțește cu 100, deoarece metrul este o unitate de măură superioară
centimetrului, iar între metru și centimetru există două segmente: matru-decimetru,
decimetru-centimetru )
Curiozități:
Alte unități de măură pentru lungime din întregul univers:
- Mila marină ( mila nautică ) = 1852 m
- Milă terestră = 1609, 344 m
- Leghe = 5,55955 km
- Yard = 0,9144 m
- Picior = 0,3048 m
- Inch = țol = 2,54 cm
- Furlong = 220 yarzi ( adică 201,168 m )
- Verstă = 1,0668 km ( veche unitate de măsură rusă )
- Shaku = 30,3 cm ( unitate de măsură japoneză )
- Li- ( unitate de măsură tradițională a distanței în China ) = 500 m

2
- An –lumină = 9500 miliarde km ( distanța parcursă de o rază de lumină prin vid, în
timpul unui an iulian
Temă:
Ex. 1,2, 3/111-112
Facultativ, ex. 8, 13/112
Prof. dr Nicoară Ștefan