Sunteți pe pagina 1din 12

GRADINITA “CASUTA DE TURTA DULCE” CONSTANTA

GRUPA MIJLOCIE
AN SCOLAR 2014-2015
PROFESOR: LIDIA OANA ILIE

REZULTATELE OBȚINUTE ÎN PREGĂTIREA PREȘCOLARILOR


MATERIALIZATE ÎN
PROGRESUL COPIILOR PE DOMENII DE DEZVOLTARE

Evaluarea la GRUPA Mijlocie a vizat, în primul rând, observarea capacităţii de integrare în grup şi de relaţionare cu educatoarea şi cu ceilalţi copii,
precum şi observarea comportamentului copiilor la primul contact cu educatoarea, colegii, sala de grupă.
Obiectivele stabilite pentru evaluarea au urmărit nivelul la care se află copiii la intrarea în grădiniţă, până la finalul grupei mici şi au vizat următoarele
domenii:
●Dezvoltarea intelectuală – cunoştinţe despre mediu (culori, animale, obiecte), cunoştinţe ce permit înţelegerea poziţiilor spaţiale, cunoaşterea propriului corp,
nivelul de dezvoltare a simţurilor (gust, văz, auz).
●Dezvoltarea fizică – înălţime, greutate, echilibru, indică diferite părţi ale corpului, execută mişcări simple la comandă.
●Dezvoltare artistică – ţine creionul, desenează linii, colorează, cântă.
●Dezvoltare socio-emoţională - capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viaţă al grădiniţei, participarea, stabilitatea şi autocontrolul în activitate,
cooperarea în grupa de copii, rezistenţa la efort.
Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse şi au fost selectate ţinând cont de vârsta mică şi de faptul că grupa este formată din 31 copii de patru ani,
deci nu au încă cunoştinţe, pricepri şi deprinderi specifice. De aceea s-a urmărit în primul rând cunoaşterea mediului din care provin copiii pentru a stabili gradul
de dezvoltare la care s-a ajuns în familie şi pentru a crea acea legătură atât de importantă între grădiniţă şi familie.
I. DOMENIULDEZVOLTAREALIMBAJULUIŞI A COMUNICĂRII-15 puncte
Dezoltarealimbajuluişi a comunicării
●Comportamente urmărite:
-discută cu colegii şi educatoarea;
-primeşte mesaje, îndeplineşte instrucţiuni simple;
-ştie să se prezinte;
-denumeşte 4-5 jucării şi formulează o propoziţie simplă despre o jucărie denumită;
-răspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune.

II. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ


1. Dezvoltare socială-10 puncte
●Comportamente urmărite:
-manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu cei din jur; utilizează formulele: Te rog şi Mulţumesc;
-încearcă să se autoservească în situaţii simple care impun acest lucru (masă, spălător, dormitor);
-reuşeşte să aştepte într-o situaţie dată;
-se joacă împreună cu alţi copii;
-ştie să salute când vine şi când pleacă de la grădiniţă.
2. Dezvoltare emoţională-10 puncte
●Comportamente urmărite:
-se prezintă pe sine;
-răspunde la întrebări privind identitatea personală;

III. DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVĂ


Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme
●Comportamente urmărite:
-observă obiectele din sala de grupă;
-recunoaşte, numeşte obiectele indicate;
-separă jucăriile de alte obiecte;
-construieşte după model o figură simplă.

2.Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii

●Comportamente urmărite:
-descoperă elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea organelor de simţ;
-plasează obiecte în diferite poziţii spaţiale (sus, jos);
-recunoaşte acţiuni ale omului şi este capabil să le imite;
-recunoaşte 2 din 3 culori.

IV. DOMENIUL DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ PERSONALĂ


1. Dezvoltare fizică
●Comportamente urmărite:
-îşi coordonează mişcările cu ritmul solicitat de educatoare (întinde, ridică mâinile şi bate din palme);
-merge sau aleargă în direcţia indicată de educatoare;
-poate să stea într-un picior 3 secunde.

2. Sănătate şi igienă personală


●Comportamenteurmărite:
-respectă regulile de igienă personală şi colectivă;
-recunoaşte obiectele de uz personal şi cunoaşte modul de întrebuinţare a acestora.

V. DOMENIUL CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE


(Curiozitate şi interes. Iniţiativă. Persistenţă în activitate. Creativitate.)
●Comportamente urmărite:
-participă la activităţile de învăţare şi la cele de joc atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de ascultător;
-acompaniază cântecele cu bătăi din palme sau jucării sonore (tobă, clopoţel);
-ascultă cu atenţie şi interes cântece pentru copii şi poate să reproducă corect un cântec simplu (înălţimea sunetelor), după modelul educatoarei;
-poate să ţină corect creionul în mână;
-se ,,joacă” cu plastilină.

REZULTATELEȘIPROGRESUL INDIVIDUAL

LEGENDĂ DOMENII DE DEZVOLTARE


 Dezvoltarea Limbajului și Comunicării = DDLC
 Dezvoltare Cognitivă = DDG
 Capacități și Atitudini de Învățare = DCADÎ
 DezvoltareFizică, SănătateșiIgienăPersonală = DDFSIP
 Dezvoltare Socio-Emoțională = DDSE

Nr. Nume DDLC DDG DCADÎ DDFSIP DDSE PROGRES


crt. Prenume
EVALUARE I FC F I FC F I FC F I FC F I FC F
1. B V CD CD CÎ CD CD CÎ CD CI CI CD CD CD CD CI CI
Progres CD CD CI CD CI
2. C D CÎ CÎ CÎ CD CD CÎ CD CÎ CÎ CD CI CI CÎ CI CI
Progres CÎ CD CI CI CI
3. C C NS CD CD NS NS CD CD CD CD NS CD CD CD CD CD
Progres CD NS CD CD CD
4. C Th NS NS CD NS NS CD CD CD CD NS CD CD CD CI CI
Progres NS NS CD CD CI
5. C A CD CD CÎ CD CD CÎ CD CI CI CD CI CI CD CI CI
Progres CD CD CI CI CI
6. C Al CD CÎ CÎ CD CÎ CÎ CD CÎ CI CÎ CI CI CD CI CI
Progres CÎ CÎ CI CI CI
7. C R CD CD CÎ CD CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CD CD CI CÎ CI CI
Progres CD CÎ CÎ CD CI
8. D B CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CI CÎ CÎ CI CÎ CÎ CI
Progres CÎ CÎ CI CI CI
9. D M NS CD CD NS NS CD CD CD CI NS CD CD CD CD CD
Progres CD NS CD CD CD
10. D T CD CD CD CD CÎ CÎ CD CI CÎ CD CD CÎ CD CI CI
Progres CD CÎ CI CD CI
11. F L CÎ CÎ CÎ CD CD CÎ CD CD CD CD CD CI CÎ CÎ CI
Progres CÎ CD CD CD CI
12. G A CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CI CI CÎ CÎ CI CÎ CÎ CI
Progres CÎ CÎ CÎ CI CI
13. G A CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CI CI CÎ CÎ CI CÎ CÎ CI
Progres CÎ CÎ CI CI CI
14. I A NS CD CD NS CD CD NS CD CD CD CD CI CD CD CI
Progres CD CD CD CD CD
15. I Th CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CI CI CÎ CÎ CI CÎ CÎ CI
Progres CÎ CÎ CI CI CI
16. J D CD CÎ CÎ CD CD CÎ CD CI CI CÎ CI CI CD CD CI
Progres CÎ CD CI CI CD
17. K E CD CD CÎ CD CD CD NS CD CÎ CD CD CI CD CD CD
Progres CD CD CD CD CD
18. L D CD CD CD NS CD CD NS CD CD CD CD CD CD CI CI
Progres CD CD CD CD CI
19. L M NS CD CD CD CD CÎ CD CD CI CÎ CI CI CD CD CD
Progres CD CD CD CI CD
20. M B NS CD CD NS CD CD CD CD CD CÎ CÎ CI CD CÎ CI
Progres CD CD CD CI CI
21. M D NS NS CD NS CD CD CD CD CI CD CD CI NS CD CD
Progres NS CD CD CD CD
22. M Ș CD CD CD CD CD CÎ CD CD CD CD CD CD NS CD CD
Progres CD CD CD CD CD
23. O R NS NS CD NS CD CD NS CD CD CD CD CI CD CD CD
Progres NS CD CD CD CD
24. P S CD CD CÎ NS CD CD CD CD CI CD CD CD CD CD CI
Progres CD CD CD CD CI
25. P M NS CD CD NS CD CD CD CD CD CD CD CI CD CD CD
Progres CD CD CD CD CD
26. S S NS NS CD CD CD CD CD CÎ CI NS CD CI NS CD CI
Progres NS CD CI CD CD
27. S A CÎ CÎ CÎ CD CD CÎ CD CÎ CI CÎ CÎ CI CD CD CI
Progres CÎ CD CI CI CD
28. S R CÎ CÎ CÎ NS CD CD CD CD CD CD CD CI NS CD CD
Progres CÎ CD CD CD CD
29. Ș A CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CÎ CI CÎ CÎ CI CÎ CÎ CI
Progres CÎ CÎ CI CI CI
30. T P CD CD CD CD CD CÎ CD CI CI CD CD CD CD CÎ CI
Progres CD CD CI CD CI
31. T M CD CD CD NS NS CD CD CD CD CD CD CD NS CD CD
Progres CD NS CD CD CD
Domeniu Domeniul Domeniul Domeniul Domeniul Domeniul

Dezvoltarealimbajuluiși a Dezvoltarecognitivă Capacități și atitudini de Dezvoltare fizică, sănătate și Dezvoltare socio-emoțională


comunicării învățare igienă personală

EVALUARE I FC F I FC F I FC F I FC F I FC F

10 12 22 9 11 16 16 21 17
8 copii 6 copii 15 copii 17 copii 5 copii 8 copii
CÎ(comp. însușit) copii copii copii copii copii copii copii copii copii
26% 19% 48% 55% 16% 26%
32% 39% 71% 29% 35% 52% 52% 68% 55%

9
17 19 12 16 15 18 15 10 14 19 14
CD (comp. copii 21 copii 16 copii 14 copii
copii copii copii copii copii copii copii copii copii copii copii
îndezv.) 29% 68% 52% 45%
55% 61% 39% 52% 48% 58% 48% 32% 45% 61% 45%

4 0 0 10 4 0 12
NS 5 copii 0 copii 0 copii 4 copii 0 copii 0 copii 4 copii 0 copii
copii copii copii copii copii copii copii
(necesităsprijin) 16% 0% 0% 13% 0% 0% 13% 0%
13% 0% 0% 32% 13% 0% 39%
1dezvoltare
3 fizica,
2 Dezvoltare
4 sanatate si igiena personala
socio emotionala
61%
Evaluare
1
55% 268% 3 4 iniţială
55% Evaluare
Dezvoltare fizica, sanatate si igiena
52%
45%
45%
48% 45%
Evaluare
iniţială
formativ
continuă
1
parsonala
2 3 4
39% 52% 52%
Evaluare 48%
Evaluare finală Evaluare
19% formativ iniţială
26% 13% continuă 39% Evaluare
35% formativ
0%0% 32%
16% Evaluare 29% continuă
13% finală
C Însușit C în dezv. Necesită Evaluare
sprijin finală
0% 13%

C C în Necesită 0%
Însușit dezv. sprijin

C Însușit C în dezv. Necesită


sprijin
1 268% Dezvoltare
3 4 cognitiva
Evaluare iniţială
55% 52%
48% Evaluare formativ
45% continuă

Evaluare finală
19%
13%

0%0%

C Însușit C în dezv. Necesită


sprijin
1 Dezvoltarea
2 limbajului
3 4 si a comunicarii
71%
61% Evaluare
55% iniţială
Evaluare
formativ
39% continuă
32% Evaluare
29%
finală

13%

0%0%

C Însușit C în dezv. Necesită


sprijin

RAPORT SINTETIC AL REZULTATELOR OBŢINUTE LA


EVALUĂRILE:INIȚIALĂ, FORMATIV CONTINUĂ
ȘI FINALĂ, CU EVIDENȚIEREA
PROGRESULUI ŞCOLAR

AN ŞCOLAR 2013– 2014


La sfârşitul perioadei de evaluare iniţială se constată că dintre copii 12 copii au un comportament atins în ceea ce priveşte
adaptarea la regimul de viaţă al grădiniţei şi îşi ajustează comportamentul şi reacţiile la circumstanţele sociale, 6 copii manifestă un
comportament în dezvoltare, iar 5 copii- au nevoie de sprijin pentru a reuşi să se adapteze şi să capete autocontrol şi stabilitate
emoţională.
În ceea ce priveşte limbajul şi comunicarea 7 copii au o exprimare şi o pronunţie corectă, 8 copii întâmpină greutăţi la pronunţarea
unor sunete sau în exprimare, iar 9 copii-, au nevoie de sprijin când se exprimă, au dificultăţi în pronunţie, vocabular sărac.
Rezultatele obţinute la dezvoltarea cognitivă arată că 5 copii sunt capabili să înţeleagă şi chiar să găsescă soluţii pentru o
,,situaţie-problemă”, 8 copii întâmpină dificultăţi, dar sunt capabili să înţeleagă şi să execute o acţiune simplă, iar 7 copii posedă
cunoştinţe minime şi au nevoie de sprijin pentru a cunoaşte lumea înconjurătoare.
Puţini copii 8-manifestă capacităţi şi atitudini de învăţare, 6 copii întâmpină greutăţi în trasarea liniilor sau colorare, iar 6 copii
nu participă la activităţile de învăţare sau la cele de joc, nu au deprinderea de a ţine creionul în mână şi necesită sprijin.
Din punct de vedere fizic sunt bine dezvoltaţi, îşi coordonează suficient de bine mişcările pentru nivelul lor de vârstă 14 copii-
au un comportament atins la toate probele, iar 9 copii- au comportamente în dezvoltare), iar 6 copii necesită sprijin în a respecta
comenzile date de educatoare, în a merge sau alerga în direcţia indicată.
Rezultatele evaluării iniţiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, elaborarea unei planificări a
activităţilor instructiv-educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze
copiilor priceperile şi deprinderile de bază, necesare integrării active în activitatea educaţională din învăţământul preşcolar.
Pe tot parcursul anului şcolar am alipcat tehnici de adaptare individuala în funcţie de informaţiile culese în urma observării
si analizarii portofoliilor prin:
-incurajarea intereselor copiilor utilizand o activitate deja cunoscută copiilor prin integrarea unor activităţi cat mai bogate, care sa
satisfacă inresele individuale şi de grup ale preşcolarilor din grupa mica;
-lucrul în perechi sau pe grupe pentru stimularea acelor deprinderi, abilitati care necesita mai mult suport;
-axarea pe nevoi specifice in cazul copiilor care întâmpina dificultatii in derularea anumitor activitati,
-organizarea activitatilor pe grupuri mici centrate pe anumite sarcini.
In urma evaluării finale se poate concluyiona:
1.Constatări privind comportamentul cognitive:
Marea majoritate a copiilor din grupă care au un potenţial cognitiv foarte bun;capacităţi perceptive bine dezvoltate, spirit de
observaţie, gîndire logică şi rapidă, capacitate flexibilă de operare cu noţiuni, date, ritm de învăţare foarte bun, cu mici excepţii, care
se încadrează la un nivel mediu
2.Constatări privind comportamentul verbal:
Comportamentele verbale măsurate au fost atinse în cea mai mare parte de majoritatea copiilor,o proporţie mai mică au aceste
comportamente în dezvoltare Ceilalţi copii au fost antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale, fiind
solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai complicate, cu grad de dificultate mai ridicat.
3. Constatăriprivindcomportamentulpsihomotor:
În ceea ce priveşte activitatea de scriere, majoritatea copiilor scriu într-un spaţiu dat, respectând orientarea în pagină în timp ce doar
câţiva se orientează foarte greu în spaţiul de scriere. Ca urmare am aplicat programe de exersare individuală, antrenând şi familia în
acest sens.Pentru ceilalţi copii am desfăşurat activităţi de orientare în spaţiu după un reper dat, dezvoltare fizică generală, gimnastică
de înviorare zilnică, divertisment, acţiuni de educaţie fizică, jocuri în aer liber.
4. Comportament socio-afectiv:
Toţi copiii manifestă iniţiativă într-o mare măsură, în executarea unor sarcini colective. Socializarea prin joc este foarte bună; pentru
optimizarea acesteia am folosit, ca modalităţi de realizare, jocurile cu subiect şi roluri, lucrul în echipă, cooperarea.
Grupa, în ansamblul ei, prezintă un comportament socio-afectiv bun şi foarte bun, cu unele mici excepţii(copii cu personalitate
puternică care uneori, din dorinţa de afirmare perturbă activitatea celorlalţi).
Concluzii
Se remarcă rezultate îmbucurătoare pentru o parte dintre copii care au progresat vizibil, grupa în ansamblul ei situându-se la un nivel
maximal

Director,
Prof. LIDIA OANA ILIE