Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA “OVIDIUS”, CONSTANȚA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINȚELE EDUCAȚIEI

VALORIFICAREA JOCULUI DE ROL


IN FORMAREA UNOR COMPETENTE DE DEZVOLTARE
PERSONALA LA PRESCOLARI

Coordonator ştiinţific,
Conf. Univ. Dr. CRISTIAN PETRE

Prof. Înv. Preprimar: Vădănoiu (Chirvase) Raluca Alexandra


Grӑdiniṭa P. P. “Lumea Florilor”, Nӑvodari

Constanța
2019-2021
CUPRINS
CAP. I. – Jocul de rol în grădiniță
I. 1. Atribute ale jocului
1. 1. Teorii. Funcții
1. 2.Tipologii
I. 2. Jocul de rol- strategie de management al învățării
2. 1. Concept. Note definitorii
2. 2. Tipologie. Funcții
I. 3. Jocul de rol ca proiect pedagogic
3. 1. Condiții psihopedagogice
3. 2. Elemente de proiectare
CAP. II. – Competențe de dezvoltare personală la preșcolari
II. 1. Dezvoltarea personală la preșcolari
1.1. Conceptul de dezvoltare personală. Teorii psihologice
1. 2. Teorii pedagogice
II. 2. Competențe de dezvoltare personală în preșcolaritate
2. 1. Profilul preșcolarului
2.2. Particularități ale dezvoltării personale în preșcolaritate. Intenții curriculare
CAP. III. – Jocul de rol în dezvoltarea personală la preșcolari- cercetare empirică
III. 1. Ipotezele cercetării
III. 2. Obiectivele cercetării
III. 3. Scopul cercetării
III. 4. Variabilele cercetării
III. 5. Etapele cercetării
III. 6. Lotul de subiecţi
III. 7. Metodele utilizate în cercetare
III. 8. Limitele cercetării
III. 9. Prezentarea rezultatelor cercetării în urma evaluării inițiale
III. 10. Prezentarea rezultatelor cercetării în urma evaluării finale
III. 11. Comparare rezultate
ARGUMENT

• În structura activităţilor psihice, jocul figurează ca formă de activitate cu


origine în ontogeneza timpurie. Dezvoltarea psihologică a copilului nu se
realizează de la sine, în mod instinctiv ci prin două instrumente
fundamentale: jocul şi imitaţia.

• În cadrul programului instructiv-educativ din grădiniţă, copilul este cooptat


într-un proces de construire sau elaborare a unui comportament care să-i
permită afirmarea eului prin descoperirea competenţelor sale ori prin
constatarea dificultăţilor pe care le are de învins.

• În desfăşurarea jocurilor se realizează compensaţii psihice pentru copii. Au


loc unele substituţii pe care le acceptă între real şi ceea ce reprezintă
imaginarul. Jocul este întotdeauna autentic, captivant, o bucurie şi o plăcere
reală, o angajare între lumea imaginară a energiilor şi a încercării proprii.
CAP. I. – Jocul de rol în grădiniță
DEFINIRE: Jocul este o formă de activitate specifică pentru copil și FUNCȚII:
ATRIBUTE hotărâtoare pentru dezvoltarea lui psihică, (U. Schiopu in Dictionar de Funcția adaptivă, ce se manifestă
prin asimilarea realității fizice și
ALE JOCULUI psihologie 1997).
sociale și prin acomodarea eu-lui
În Dicționarul de psihologie (1978), P. Popescu-Neveanu precizează: la realitate
jocul este un mod de dobândire și precizare a cunoștințelor prin Funția formativă. Jocul este un
acțiune. mobil al dezvoltării cognitive,
afectiv-emoționale, psihomotorii
TIPOLOGIE și de modelare a personalității.
Nivel cognitiv (J. Piaget): Jocul prin natura lui are următoarele valenţe formative: Funcția informativă. Prin
-Jocurile exercițiu 1. Dezvoltă spiritul de observaţie şi de investigaţie al copilului; intermediul jocului, copilul
-Jocurile simbolice 2. Dezvoltă gândirea logică, creativă şi flexibilă; achiziționează informații, noțiuni,
-Jocurile cu reguli 3. Cultivă imaginaţia; concepte necesare înțelegerii și
4. Dezvoltă memoria; integrăriilumii reale.
-Jocul funcțional
5. Formează conduită morală. Funcția de socializare este
-Jocul de construcție concretizată în exersarea prin joc
-Jocul de rol și asimilarea în plan
-Jocul cu reguli DEFINIRE: Jocul de rol Inspirat din teoriile psihodramei, comportamental a exigențelor
Dimensiune socială constituie jocul cu cele mai dezvoltate de către Moreno, jocul vieții sociale.
(M.Papalia): multe valențe în dezvoltarea de rol se desfășoară în patru etape Funcția de relevare a psihicului.
-Joc independent solitar generală și, în special, în (Pânișoară, I.O., 2008, p. 369): Copilul transpune în joc trăiri,
-Jocul în asociere dezvoltarea limbajului • Descrierea situației; sentimente, intenții neîmplinite în
-Jocul cooperant organizat copilului. Prin jocurile de rol • Repartizarea rolurilor real, impresii, temeri, gânduri,
(descrierea rolului ce va trebui atitudini, conflicte intrapsihice sau
copiii pot reprezenta interrelaționale.
întâmplările prin care au trecut urmat);
sau ceea ce știu ei despre • Role-playing-ul propriu-zis
JOCUL DE ROL oameni și situații (Dumitrana, (jocul de rol);
M., 1999). • Analiza activității, reliefarea
-strategie de concluziilor.
management
TIPOLOGIE: Jocuri de rol: - cu caracter general (de decizie, de arbitraj, de competitie (de obtinere)a unor
al învățării performante;
- cu caracter specific (de-a ghidul si vizitatorii, de vanzare –cumparare)
CAP. II- COMPETENȚE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ LA PREȘCOLARI

DEFINIRE: Dezvoltarea umană este un proces dinamic, activ, care se


Dezvoltarea realizează ca o consecință a influențelor factorilor externi (mediul
personală a social, educație etc) asupra particularitaților individuale ale copilului.
preșcolarului Teorii psihologice: Teoria psihanalitică (Sigmund Freud)
Teoria psihosocială (Erik Erikson)
Teoria învățării (Condiționarea clasică- John Watson, Condiționarea operantă- B.F.Skinner)
Teoria umanistă (A. Maslow, C. Rogers)
Teoria dezvoltării conitive (J. Piaget)
Teoria dezvoltării morale (L. Kohlberg)
Abordarea socioculturală (Vîgotski)

Teorii pedagogice: Teoria ereditaristă


Teoria ambientalista (sociologista)
Teoria dublei determinari 

DEFINIRE: O competenţă cuprinde un ansamblu de cunoştinţe declarative,


cunoştinţe procedurale şi atitudini pe care le posedă o persoană, care sunt
activate, transformate şi integrate în planificarea şi executarea unei sarcini
caracteristice, într-un domeniu dat, într-o anumităsituaţie, care necesită un
Competențe de număr mare de operaţii (Brien, 1997, Dulamă, 2009).
dezvoltare personală
în preșcolaritate Domenii ale dezvoltării copilului:
 dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală
 dezvoltarea socio-emoţională;
 dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;
 dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii;
 capacităţi și atitudini în învăţare.
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA CERCETĂRII APLICATIVE

IPOTEZA CERCETĂRII:
Aplicarea, de către profesorul pentru învățământul preșcolar, a unei varietăți de jocuri
de rol, generează efecte formative la nivelul competențelor de dezvoltare personală ale
copilului preșcolar.

SCOPUL CERCETĂRII:
Studierea impactului pe care îl are utilizarea jocurilor de rol în formarea competențelor
de dezvoltare personală la preșcolari.

OBIECTIVELE CERCETĂRII:
• Realizarea unei analize comparative (final de experiment vs. faza inițială) a nivelului
de perfomare de către preșcolari a competențeor selectate, ca urmare a utilizării
jocurilor de rol în cadrul activităților instructiv-educative.
• Configurarea unei baterii de jocuri de rol al căror impact formativ asupra
competențelor de devoltare personală a fost confirmat.
METODELE CERCETĂRII:
• Experimentul a constat în măsurarea efectului produs ca urmare a introducerii
jocului de rol. Experimetrul se desfasoară folosind mai multe tehnici: tehnica
grupului, pe care se experimentează, tehnica grupelor paralele (experimentală și
de control), având același număr de subiecți și fiind aproximativ egale din punct
de vedere al vârstei.

• Observația a avut drept scop surprinderea unor elemente ale dezvoltării personale
atât în activitațile liber alese în care copilul se manifestă spontan și liber mai
aproape de ceea ce este mai puțin controlat și cenzurat, cât și în cadrul
activităților comune desfașurate cu întreaga grupa de copii sub îndrumarea directa
a educatoarei.

• Analiza produselor activității copiilor a adus informații utile despre abilități,


creativitate, imaginație, gândire. Au fost adunate într-un portofoliu fotografiile
care pot informa despre realizările și evoluția în timp a competențelor de
dezvoltare specifice.
Grilă/Fisă de observații
(fragment)
Comp Competența Indicatori comportamentali Joc de rol Nume și prenume copil
etenta specifică propus
genera

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

DEZV Promovarea Participă la pregătirea unor gustări „De-a


OLTA sănătății și sănătoase bucătarii”
REA nutriției
FIZIC Recunoaște feluri de mâncare „De-a
Ă, sănătoase. restaurantul”
SĂNĂ
TATEA Promovarea Utilizeazã corect și independent „La
ȘI îngrijirii și periuța de dinți. stomatolog”
IGIEN igienei personale Recunoaste produse de igienă
„De-a
A personală.
magazinul”
PERS
ONAL Promovarea Respectã regulile de comportare „De-a
Ă practicilor pe stradă, în transportul public și agentul de
privind în alte locuri publice. circulație”
securitatea
Identifică persoanele care să-l „De-a
personală
sprijine în situații periculoase pompierul”
(politist, pompier, medic). „La medic”