Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VII-a

Substantivul. Locuțiunea substantivală

1. Completează cu atribute exprimate prin adjective și substantive:


a. Clădirea (care?)
(ce fel de?)
(a cui?)

CENTRU ADJUNCT

b. rochia (care?)
(ce fel de?)
(a cui?)

2. Analizează atributele substantivale prepoziționale. Atenție la cazul substantivelor!


a. Pădurile de foioase sunt caracteristice zonei de deal.
b. Privirea de om îngrijorat era o mască înșelătoare.
c. Temele la matematică sunt necesare.
d. Obținerea postului daorită calităților de necontestat l-a încântat.
e. Oamenii din încăpere erau consternați.
f. Râsul ei, aidoma clinchetului unui clopoțel îi făcea pe toți să zâmbească.
g. Să nu uiți cartea căzută din spatele raftului!
3. Identifică circumstanțialele exprimate prin substantive. Subliniază cuvântul determinat cu
linie punctată.
a. De frică nu mai scotea niciun cuvânt.
b. Mereu merge după cornuri proaspete dimineața.
c. După spectacol actorii nu se odihnesc.
d. A așezat după ghiveci rama stricată ca să nu fie certat.
e. Mergea ca un melc, toți îl certau.
f. Ploaia, asemenea unei mângâieri cădea pe pământul însetat.
g. Înaintea mesei își spală temeinic mâinile.
4. Alcăruiește enunțuri în care substantivul „stea” și locuțiunea substantivală „părere de rău”
să îndeplinească funcțiile sintactice cerute:

Asp (D)

np stea Ci

Asg Asp (G)

Cp
părere de rău
Asp (Ac)

S Np
Clasa a VII-a

5. Construiește locuțiuni substantivale pornind de la locuțiunile verbale date:

a trece cu vederea

a nu băga de seamă

a-și bate joc

6. Alcătuiește enunțuri în care una din locuțiunile substantivale de la exercițiul anterior să


îndeplinească următoarele funcții sintactice:
a. subiect
b. nume predicativ (Ac)
c. nume predicativ (G)
d. atribut substantival genitival prepozițional
e. complement indirect
f. circumstanțial de mod (Ac)
g. circumstanțial de mod (G)
7. Încercuiește varianta corectă:
 În enunțul „Dar erau armăsari...” substantivul are funcție sintactică de:
a. atribut substantival (N); b. nume predicativ; c. complement direct;
 În enunțul „El lupta împotriva destinului.” substantivul are funcție sintactică de:
a. circumstanțial de mod; b. Complement prepozițional; c. complement
indirect
 În enunțul „Orașul Brașov e preferatul meu.” substantivul marcat are funcție
sintactică de:
a. atribul substantival genitival; b. atribul substantival (N); c. subiect.
8. Explică în 40-60 de cuvinte o figură de stil exprimată prin substantive:
a. „În grădina-n care scriu
Cerne aur argintiu
O fâșie ca de jar
Spânzurată-ntr-un arțar.” (T. Arghezi – „Creion”)
b. Când a deschis fereastra, petalele zorilor inundaseră toată grădina.