Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicații TC 2

1) Poșta Română inițiază procedura de achiziție a unui program informatic de contabilitate.


Instituția declară câștigătoare oferta în valoare de 1.000 lei, la care se adaugă TVA 19%. Durata
de utilizare estimată este de 4 ani.
Prezentați notele contabile aferente următoarelor operațiuni:
a) achiziția programului informatic de la furnizor;
b) plata prin bancă a furnizorului;
c) amortizarea anuală a programului informatic;
d) scăderea din evidență a programului informatic cu valoarea amortizată.

2) Întocmiţi fişele de cont şi prezentaţi RD, RC, TSD, TSC şi soldul final pentru conturile
implicate în operaţiunile următoare:
a) soldul contului Clienți este de 10.000 lei;
b) soldul contului Provizioane este de 20.000 lei;
c) se încasează contravaloarea unei facturi de la un client în contul bancar, în valoare de
2.000 lei;
d) se achiziţionează materiale consumabile în valoare de 550 lei;
e) se plăteşte datoria faţă de furnizorul de materiale consumabile prin bancă;
f) se înregistrează factura de curent electric în valoare de 7.000 lei.

3) Prezentați notele contabile aferente următoarele operaţiuni desfășurate de către instituția X:


a) Instituţia depune numerarul din casierie în valoare de 1.000 u.m. în contul de la bancă.
b) Instituţia cumpără materiale consumabile în valoare de 4.000 u.m. de la furnizori.
c) Instituţia restituie un împrumut din emisiunea de obligațiuni în valoare de 2.000 u.m. prin contul
de la bancă.
d) Instituţia consumă materiale consumabile în valoare de 1.000 u.m. pentru desfăşurarea unei
sesiuni de instruire a angajaţilor.
e) Înregistraţi în contabilitate achiziţionarea de apă minerală plată în sumă de 345 u.m. (pentru
protocolul conducătorului).