Sunteți pe pagina 1din 1

Radiatorul

Preluarea căldurii de la lichidul de răcire şi transmiterea acesteia mediului ambiant se


realizează prin intermediul radiatorului. Pentru a realiza transferul de căldură radiatorul trebuie
să dispună de o mare suprafaţă (15…25 m2 ).
Constructiv radiatorul este compus din corpul de răcire 5, două bazine colectoare 2,7 (unul la
intrarea lichidului altul la ieşire) racordurile de intrare şi ieşire, buşonul de umplere, robinet de
golire şi alte accesorii.
Corpul de răcire se realizează în general din tuburi şi plăci şi tuburi şi benzi şi tuburi lamelare.
Pentru a se asigura radiatorului rezistenţa necesară pe suprafeţele dintre benzi se lipesc plăci
rigide din oţel.