Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie
Departamentul: Inginerie Industrială şi Management
Domeniul de studii: Ingineria transporturilor
Programul de studii: Ingineria transporturilor şi a traficului

Tematica şi bibliografia
EXAMENULUI DE LICENTA – ITT 2014

DISCIPLINE FUNDAMENTALE
Studiul materialelor

1. Structura cristalină a metalelor şi aliajelor metalice;


2. Deformarea plastică şi ruperea materialelor metalice;
3. Diagrame de echilibru;
4. Fierul şi aliajele fier - carbon;
5. Transformări în stare solidă la aliajele fier - carbon;
6. Tratamente termice şi termochimice.

Bibliografie – Studiul materialelor

1. Bibu, M. – Metalografia aliajelor feroase şi neferoase, Editura Universităţii "Lucian


Blaga" din Sibiu, ISBN 973-651-027-1, Sibiu, 2000;
2. Bibu, M. – Metode şi tehnici de analiză structurală a materialelor metalice, Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 973-651-030-1, Sibiu, 2000;
3. Bibu, M. – Studiul materialelor – Bazele teoretice ale ştiinţei şi ingineriei materialelor
metalice, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 973-651-824-8, Sibiu,
2004;
4. Bibu, M. – Studiul materialelor – Materiale utilizate în construcţia de maşini, Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 973-651-825-6, Sibiu, 2004;
5. Domşa, A., Domşa, S. – Materiale metalice în construcţia de maşini şi instalaţii, Editura
Dacia, Bucureşti, 1981;
6. Gâdea, S., Petrescu, M., ş.a. – Metalurgie fizică şi studiul metalelor, vol.I, II şi III, E.D.P.,
Bucureşti, 1979, 1981, 1988;
7. Geru, N. – Metalurgie fizică, E.D.P., Bucureşti, 1981;
8. Geru, N., ş.a. – Analiza structurii materialelor metalice, E.T., Bucureşti, 1991;
9. Geru, N., ş.a. – Materiale metalice. Structură, proprietăţi, utilizări, E.T., Bucureşti, 1985;
10. Mitelea, I., Radu, B. – Selecţia şi utilizarea materialelor inginereşti, Editura Politehnica,

Timişoara, 1998;
11. Mitelea, I., ş.a. – Ştiinţa materialelor în construcţia de maşini, Editura Sudura, Timişoara,
1999;
12. Truşculescu, M., ş.a. - Studiul metalelor - tehnici de laborator, Editura Facla, Timişoara,
1977.

Mecanisme

1.Elemente cinematice-definire,clasificare.

2.Cuple cinematice-definire,clasificare.Clasa cuplelor cinematice.

3.Lanturi cinematice,definire,clasificare,grade de libertate.Lanturi cinematice in structurile


auto.
4.Mecanisme,definire,clasificare,gradul de mobilitate,familia mecanismelor in structurile
auto.
5.Cinematica mecanismelor auto.Metoda conturului vectorial.
6.Cinematica mecanismelor spatiale in structurile auto
7.Mecanisme cu roti dintate angrenaj,transformaea mecanismului,cinematica
mecanismului.Mecanismul de directie.Cutii de viteza
8.Mecanisme cu came definire,clasificare.Mecanismul de distributie

Bibliografie – Mecanisme

1. Barbu .St .Mecanisme.Ed.Universitati Lucian Blaga Sibiu 2006.


2. Handra-Luca V .Introducere in teoria mecanismelor.Editura DACIA1982.
3 Atanasiu V., Mecanisme.Editura Universitatii ’’Gh.Asachi’’, Iasi, 1998
4. Demian T.s.a., Mecanisme de mecanica fina, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti,
1982
5. Dudita F. Transmisii cardanice Editura Transilvania Expres Brasov,2003
6.Razmerita, Gh. Mecanisme si dinamica masinilor,Galati 1998

Rezistenţa materialelor

1. Tensiuni normale si tensiuni tangentiale


2. Curba caracteristica, pentru incercarea la tractiune a otelului
3. In ce consta calculul de dimensionare a unui element de rezistenta
4. In ce consta calculul de verificare a unui element de rezistenta
5. In ce consta calculul de capacitate de incarcare a unui element de rezistenta
6. Modul de solicitare a unui element de rezistenta - clasificare, caracteristici
7. Caracteristicile geometrice ale sectiunii transversale ale unui element de rezistenta

Bibliografie - Rezistenţa materialelor

1. Sofonea, G., Marcu, F. Rezistenta materialelor- curs. Editura Univ. “Lucian Blaga
Sibiu”
2. Buzdugan Ghe. Rezistenta materialelor curs.
3. Nicolae Posea. Rezistenta materialelor curs.

DISCIPLINE DE SPECIALITATE
Cunoaşterea autovehiculelor şi a circulaţiei rutiere

1. Mecanismul motor;
2. Mecanismul de distribuţie;
3. Construcţia instalaţiei de alimentarea motoarelor cu aprindere prin scânteie;
4. Construcţia instalaţiei de alimentare a motoarelor cu aprindere prin compresie;
5. Instalaţia de ungere;
6. Instalaţii de răcire;
7. Ambreiajul automobilelor;
8. Cutia de viteze;
9. Puntea din spate motoare;
10. Puntea din faţă;
11. Sistemul de direcţie;
12. Sistemul de frânare;
13. Suspensia automobilelor.

Bibliografie - Cunoaşterea autovehiculelor şi a circulaţiei rutiere

1. Gh. Frăţilă, M. Frăţilă, S. Samoilă, Automobile: cunoaştere, întreţinere şi reparare, Ed.


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007

Retele şi logistica transporturilor

1. Elementele constitutive ale transportului auto


2. Oganizarea unitatilor si procesului de transport
3. Retele de transport feroviar in Romania si la nivel mondial
4. Retele de transport uzinal
5. Baza tehnico-materiala a transportului pe cale ferata
6. Organizarea transpotului de transport maraf si calatori pe calea ferata
7. Transporturi aeriene (aeronve si aeroporturi)
8. Transporturi navale (cai navigabile, nave si porturi)

Bibliografie - Reţele şi logistica transporturilor

1. Purcar, Carmen, Reţele şi logistica transporturilor, note de curs

Transport urban

1. Sisteme de transport-Clasificare caracteristici


2. Strada - Clasificare caracteristici
3. Clasificarea intersectiilor de strazi
4. Partile componente ale unei intersectii de strazi la acelasi nivel
5. Punctele de conflict de trafic in zona intersectiilor de strazi
6. Factorii care influenteaza capacitatea de circulatie a strazilor
7. Parametrii traficului urban
8. Fluctuatiile traficului urban
9. Factorii care influenteaza distanta de franare a autovehiculelor

Bibliografie - Transport urban

1. Adrian Sachelarie Trafic si securitate rutiera


2. Dan Popa, Ion Malcoci Optimizarea transportului urban.
3. Dan Popovici, Vasile Boboc, Izabela Galusca—Sisteme de transport urban, Editura
Societatii academice “Teiu Botez” 2004.
4. Nicoara Laurentiu , Lucaci Gheorghe. Trafic si autostrazi.
5. SR 10144-4 Amenajarea intersecţiilor de străzi
6. SR 1848-4 Semafoare pentru dirijarea circulaţiei
7. SR 7348 Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacităţii de circulaţie
8. STAS 10144/5-89 Calculul capacităţii de circulaţie a străzilor.
9. STAS 10144/2-91 Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti.
10. STAS 10144/6-89 Calculul capacităţii de circulaţie a intersecţiilor de străzi.
11. Şerban Raicu, Sisteme de transport, Ed. AGIR 2007.

Sisteme de transport

Sistemul de transport rutier; infrastructura, mijloace de transport.


Sistemul de transport feroviar; infrastructura, mijloace de transport.
Sistemul de transport naval; infrastructura, mijloace de transport
Sistemul de transport aerian; infrastructura, mijloace de transport

Bibliografie – Sisteme de transport

1. Şerban Raicu, Sisteme de transport, Editura Agir, Bucuresti 2007.


2. Turbuţ Gh. Sisteme de transport, Editura tehnică, Bucuresti 1978
3. Caraiani, Gh., Transporturile feroviare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998
4. Caraiani, Gh., Transporturile fluviale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998
5. Caraiani, Gh., Transporturile maritime, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998
6. Caraiani, Gh., Transporturile şi expediţiile rutiere, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998
7. Stanciu, V., Transporturile aeriene, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997

Fiabilitate şi mentenanţă

1. Fiabilitatea sistemelor
2. Determinarea fiabilităţii elementelor şi sistemelor
3. Mentenabilitatea şi înoirea sistemelor. Disponibilitatea sistemelor.
4. Mentenanţa. Sisteme de mentenanţă. Strategiile activităţii de mentenanţă.
5. Mentenanţa productivă totală într-o organizaţie.
6. Metode, sisteme, tehnici şi instrumente în managementul calităţii
7. Calitatea produselor. Caracteristici tehnico-economice.
8. Caracteristicile calităţii automobilelor.
9. Calitatea produselor hardware şi software pentru autoturisme
10. Controlul statistic al calităţii şi fiabilităţii.
11. Capabilitatea proceselor de fabricaţie

Bibliografie - Fiabilitate şi mentenanţă


1. Ţîţu, M. Fiabilitate şi mentenanţă, Editura AGIR, Bucureşti, 2008.
2. Oprean, C., Ţîţu, M. Managementul calităţii în economia şi organizaţia bazate pe
cunoştinţe, Editura AGIR, Bucureşti, 2008.
3. Ţîţu, M., Oprean, C. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Partea I (2006),
Partea a II-a (2007) şi Studii de Caz (2007), Editura Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu, Sibiu.

Paletizare şi containerizare

1. Noţiuni introductive. Locul şi rolul paleţilor şi containerelor în cadrul intreprinderii.


2. Terminologie, condiţii impuse, clasificarea paleţilor şi containerelor, exemple de utilizare
3. Orientarea reperelor sau a subansamblelor în paleţi sau containere. Baze şi sisteme de
baze de orientare.
4. Orientarea paleţilor pe suprafeţe plane.
5. Orientarea containerelor pe suprafeţe cilindrice
6. Transportatoarele cu organ flexibil de tracţiune
7. Transportatoarele fără organ flexibil de tracţiune
8. Instalaţii de transbordare a paleţilor sau containerelor
9. Instalaţii pentru transporturi terestre
10. Instalaţii pentru transporturi suspendate

Bibliografie - Paletizare şi containerizare

1. Iordache, G., Utilaje şi instalaţii de transport continuu. Editura Matrixrom, Bucureşti,


2007.
2. Neguţ, N., Maşini şi instalaţii de transport continuu. Volumul I – Transportoare cu
organ flexibil de tracţiune, Editura Politehnica, Timişoara, 2008
3. Neguţ, N.L., Neguţ, I.A., Maşini şi instalaţii de transport continuu. Volumul II – A.
Transportoare fără organ flexibil de tracţiune. B. Instalaţii auxiliare pentru
transportoare, Editura Politehnica, Timişoara, 2009.
4. Pintilie, Gh., Albuţ, A., Ingineria transportului uzinal. Editura Tehnica Info, Chişinău,
2007
5. Raicu, Ş., Sisteme de transport. Editura AGIR, Bucureşti, 2007.

Analiza costurilor în transporturi rutiere

1. Noţiunea şi sfera de cuprindere a costurilor, clasificarea costurilor şi cheltuielilor de


producţie în transporturi rutiere.
2. Procedee de calculaţie a costurilor în transporturi rutiere
3. Bugetarea costurilor
4. Urmărirea prin contabilitatea de gestiune a activităţii desfăşurate în cadrul firmelor de
transporturi rutiere
5. Verificarea pe parcurs a cunoştinţelor dobândite
6. Analiza costurilor în transporturi rutiere

Bibliografie - Analiza costurilor în transporturi rutiere


1. Dan, Nicoleta – Managementul pe centre de responsabilitate, note de curs.
2. Dan, Nicoleta –Adaptarea contabilităţii la necesităţile de determinare a rezultatelor
financiare pe centre de profit – teză de doctorat, decembrie, 2004.
3. Diaconu, P., ş.a., Contabilitate managerială aprofundată, Editura Economică Bucureşti,
2003
4. Diaconu, P., ş.a., Contabilitate managerială, Editura Economică Bucureşti, 2002
5. Rusu, C., Voicu, Monica – Managementul pe baza centrelor de responsabilitate,
Editura Economică, Bucureşti, 2001

Transporturi speciale

1. Generalităţi privind mărfurile periculoase


2. Transportul naval al mărfurilor periculoase
3. Transportul rutier al mărfurilor periculoase
4. Transportul feroviar al mărfurilor periculoase

Bibliografie - Transporturi speciale

1. Stancu, Ghe. – Dreptul Transporturilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.

2. Mazilu, D. Dreptul comerţului internaţional, Partea Specială, Ediţia V, Editura Lumina


Lex, Bucureşti, 2006.

3. Reglementări legate de transportul de mărfuri şi mărfuri periculoase, Ed. Allcert, 2005.

Siguranţă, ergonomie şi confort în transport 

1. Generalităţi privind siguranţa transporturilor


2. Caracteristicile arterelor rutiere
3. Siguranţa autovehiculelor – siguranţa activă
4. Siguranţa autovehiculelor – siguranţa pasivă
5. Modalităţi de testare a siguranţei autovehiculelor – sisteme şi modalităţi de punctare
6. Introducere în ergonomie
7. Ergonomia aplicată la proiectarea mijloacelor de transport
8. Software şi aplicaţii pentru proiectarea ergonomică a mijloacelor de transport
9. Asigurarea confortului în transporturi

Bibliografie - Siguranţă, ergonomie şi confort în transport 

1. Gaiginschi, R., Gaiginschi, Lidia., Filip, I., Drosescu, R., Sachelarie, A., Pintilie, M.
Siguranţa circulaţiei rutiere vol. I şi II Ed. Tehnică, 2006.
2. Garett, T., K., ş.a., The motor vehicle, Reed Educational and Professional Publishing, 2001.

Trafic rutier
1. Sistemul traficului rutier
2. Fluxuri rutiere. Parametrii fluxurilor rutiere
3. Modele de prognoză a fluxurilor rutiere
4. Densitatea traficului rutier. Cozile de asteptare. Intârzierile
5. Rolul factorului uman in traficul rutier
6. Tipuri de intersecţii. Caracteristici. Alegerea tipului de intersecţie
7. Capacitatea de circulatie
8. Nivelurile de serviciu
9. Metode de optimizare a traficului rutier

Bibliografie – Trafic rutier

1. Alexandrescu, C.M., Gh.Stan, M.Minea –„ Managementul centralizat al traficului


rutier urban”, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti 2007
2. Ashton, W. – The Theory of Road Traffic Flow – College London
3. Brilon,W., J. Geistefeld, M. Regler, in Transportation and Traffic Theory, ed. by
H.S. Mahmassani. Proceedings of the 16th Inter. Sym. on Transportation and Traffic
Theory, (Elsevier, Amsterdam, 2005)
4. Coifman, B., S. Dhoorjaty and Z.-H. Lee. „Estimating median velocity instead of mean
velocity at single loop detectors”. Transportation Research, Part C, vol 11C, 2003;
5. Edward Lieberman, Ajay K. Rathi. Traffic Simulation
6. Florea D. Managementul traficului rutier, Ed. Universitatea Transilvania Braşov,
2006
7. Kerner, B.S.. In Transportation and Traffic Theory, ed. by A. Ceder. Elsevier
Science, Amsterdam, 1999

Proba 1 din cadrul examenului de licenţă (Evaluarea cunoştințelor


fundamentale și de specialitate) se va desfăşura oral. Studenţii vor primi bilete
cu subiecte de sinteză pentru rezolvarea unor probleme specifice competenţelor
şi abilităţilor dobândite în anii de studiu, conforme cu programele analitice
parcurse.

Şef colectiv TCM: Prof. univ. dr. ing. Paul Dan Brîndaşu

Comisia de întocmire a tematicii de licenţă:

Preşedinte : Prof. univ. dr. ing. Mircea Bădescu

Membru: Prof. univ. dr. ing. Ştefan Barbu

Membru: Prof. univ. dr. ing. Marcu Frăţilă

Membru : Şef lucr. dr. ing. Carmen Purcar

Membru : Şef lucr. dr. ing. Lucian Lobonţ

Membru : Şef lucr. dr. ing. Marinela Inţă