Sunteți pe pagina 1din 2

„Pălăriile gânditoare” Vrăjitorul din Oz

Pălăria
Pălăria
Pălăriaalbă
albă Pălărianeagră
neagră
Informează Aspecte negative
Informează! ! Aspecte negative
Ce
Scrie:
Scrie: Cecrezi
crezicăcăs-ar
s-arfifiîntâmplat
întâmplatcucuomul
omuldede
tinichea
tinichea dacă Dorothy nu l-ar fi unscucu
titlul:___________________________________ dacă Dorothy nu l-ar fi uns
titlul:___________________________________
autorul:_________________________________ ulei?
autorul:_________________________________ ulei?
_______________________________________ ___________________________________
_______________________________________ ___________________________________
timpul și ___________________________________
timpul și ___________________________________
locul:___________________________________ ___________________________________
locul:___________________________________ ___________________________________
_______________________________________ ___________________________________
_______________________________________ ___________________________________
personajele:_____________________________ ___________________________________
personajele:_____________________________ ___________________________________
_______________________________________ ___________________________________
_______________________________________
_______________________________________ ___________________________________
_______________________________________ ___________________________________
_______________________________________ ___________________________________
_______________________________________
_____
_____
____________
____________
__________________
__________________
_________-
_________-

Pălăria
Pălăriagalbenă
galbenă Pălăria
Pălăriaalbastră
albastră
Aspecte pozitive Clarifică
Aspecte pozitive
Dorothy Clarifică! !
Dorothycălătorea
călătoreaînsoțită
însoțitădedeprieteni.
prieteni.De
De Unde
Undemergeau
mergeauToto,
Toto,Dorothy
DorothyșișiSperie
Sperie
cececrezi
crezi că este important să aiprieteni?
că este important să ai Ciori? Ce își dorea fiecare?
prieteni? Ciori? Ce își dorea fiecare?
____________________________________
____________________________________ _____________________________________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________ _____________________________________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________ _____________________________________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________ _____________________________________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________ _____________________________________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________ _____________________________________
_____________________________________
Pălăria
Pălăriaverde
verde Pălăria roşie
Pălăria roşie
Idei
Ideinoi
noi Spune ce simţi !
Spune ce simţi !
Cum
Cum crezicăcăarată
crezi aratăOrașul
OrașuldedeSmarald?
Smarald? Sperie
SperieCiori
Cioridorea
doreapuțină
puținăminte,
minte,iar
iaromul
omuldede
Descrie-l
Descrie-lînîncâteva
câtevaenunțuri.
enunțuri. tinichea își dorea o inimă. Dacă ai fi în locul
___________________________________ tinichea își dorea o inimă. Dacă ai fi în locul
___________________________________ lor,
___________________________________ lor,tutuceceți-ai
ți-aidori?
dori?
___________________________________ _______________________________________
___________________________________ _______________________________________
___________________________________ _______________________________________
___________________________________ _______________________________________
___________________________________ _______________________________________
___________________________________ _______________________________________
___________________________________ _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________