Sunteți pe pagina 1din 7

Previziunea financiară a întreprinderii

Aplicaţia 1.

Ce reprezintă previziunea financiară?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________

Aplicaţia 2.

Indicaţi principalele sarcini ale previziunii financiare.

Obiectivele previziunii financiare

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Aplicaţia 3.

Explicaţi rolul previziunii financiare.

Previziunea financiară pe termen lung

Tipuri de
previziune Previziunea financiară pe termen scurt
financiară
Aplicaţia 4.

92
Explicaţi în spaţiile libere etapele procesului bugetar al întreprinderii.

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

Etapa V

Aplicaţia 5.
93
Ce reprezintă bugetul?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________

Aplicaţia 6.

În ce constă elaborarea bugetului vânzărilor?


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_

Aplicaţia 7.
Ce factori influenţează la elaborarea bugetului vînzărilor?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________________

Aplicaţia 8.
Ce numim bugetul producţiei?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________

Aplicaţia 9.

94
Planificarea volumului de producţie decurge din bugetul vânzărilor şi are loc
ţinând cont de următoarele elemente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Aplicaţia 10.

Ce reprezintă pragul de rentabilitate şi care este necesitatea determinării


acestuia?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

Aplicaţia 11.

Scrieţi formula de calcul a pragului de rentabilitate

Pragul de rentabilitate(Q) =

Aplicaţia 12.
Întreprinderea „Senic” produce două tipuri de produse. Cantitatea
producţiei fabricate alcătuieşte, respectiv 360 bucăţi - produsul A şi
270 bucăţi – produsul B. Preţul de vînzare este de 250 lei / bucată şi
300 lei / bucată. Consumurile variabile totale constituie pentru A – 95
48500 lei şi pentru B – 57500 lei, iar consumurile fixe totale 24500 lei.
Să se calculeze volumul producţiei pentru care întreprinderea va atinge
pragul de rentabilitate.
Rezolvare

Aplicaţia 13.

În ce constă elaborarea bugetului consumurilor indirecte de producţie?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Aplicaţia 14.

Ce reprezintă bugetul de trezorerie?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________

Aplicaţia 15.

96
Explicaţi fazele elaborării bugetului de trezorerie.

Previziunea încasărilor Previziunea plăţilor

Elaborarea
bugetului de
trezorerie

Aplicaţia 16.

Prezentaţi schematic succesiunea elaborării bugetelor întreprinderii

97
Aplicaţia 17.

Ce reprezintă echilibrul financiar?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________

Aplicaţia 18.

Indicaţi relaţiile de exprimare a echilibrului financiar.

98

S-ar putea să vă placă și