Sunteți pe pagina 1din 3

Data

Nr. Data eliberare Cod


Nr. crt înregistrare Filiala Localitate Județ
cerere adeverinţă adeverinţă personal

164 13.05.2008 III.457 04.06.2008 06006 Iași Iași Iași

317 06.12.2006 III.140 12.12.2006 00408 Iași Iași Iași

545 31.03.2017 III.1071 31.03.2017 20183 Iași Iași Iași

730 19.11.2015 III.246 04.12.2015 02365 Iași Iași Iași

1217 07.07.2007 III.360 10.07.2007 03897 Iași Iași Iași

1514 07.07.2007 III.357 10.07.2007 04053 Iași Iași Iași


Numele şi Data aprobare
Comisia Specialitatea Telefon
prenumele Comisie aplicativă

Comisia de psihologie
Psihopedagogie
Burlea Georgeta educațională, consiliere Da/04.06.2008 0232-217666
specială
școlară și vocațională

Comisia de psihologie
Crăciun Adriana Psihopedagogie
educațională, consiliere Da/08.12.2006 0332-800116
Elena specială
școlară și vocațională

Comisia de psihologie Competență în -


Gherguț Alois educațională, consiliere Psihopedagogie Da/31.03.2017 0740163370
școlară și vocațională Specială

Comisia de psihologie
Karner-Huţuleac Psihopedagogie
educațională, consiliere Da/04.12.2015 0722614641
Adina Nicoleta specială
școlară și vocațională

Comisia de psihologie
Preduchin Valentina Psihopedagogie 0232-254715;
educațională, consiliere Da/05.07.2007
Sabina școlară și vocațională specială 0232-222027

Comisia de psihologie
Vasiliu Coca Psihopedagogie
educațională, consiliere Da/05.07.2007 0742202727
Marlena specială
școlară și vocațională
Mail

georgeta_burlea@y
ahoo.com

raia_adriana@yaho
o.ro

alois@uaic.ro

adinakarner@yahoo
.com

radutzu@yahoo.co
m

cocavasiliu@yahoo.
com