Sunteți pe pagina 1din 40

30.07.

2020 Ilustratii predica

Căutare 

 100% (2) · 2K vizualizări · 79 pagini


Descărcați Acum
TITLURI CONEXE
 Căutați document 
Ilustratii predica
Încărcat de Nick Munteanu în Mar 08, 2011

Descriere completă

    
Salvare 100% 0% Inserare Partajare Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey -
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de…

Imprimare

Descărcați Acum
Titluri conexe  Căutați document 


 

Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

G E N E S
CULEGERE DE ILUSTRATII PENTRU
EDITIE REVIZUITA SI IMBUNATATITA A VOLUMULUI „STR

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 1/40
30.07.2020 Ilustratii predica

 BENONE CORNELIU
Căutare LUP

Descărcați Acum  Căutați document 

ACŢIUNE

Era în anul 345 î. Hr. Filip II Macedoneanul, ameninţa Grecia. A


atenţiei lui. Sub această ameninţare se convoacă adunarea populară. Doi
Primul este Eskines Politicianul. El este adeptul unei politici pasnice
împăratului Filip. Aceasta va cruţa naţiunea de război. Vorbirea
elocventă, în stilul politicianului versat. Mulţimea l-a aclamat spunân
orator”. A urmat Demostene – simplu, grav si la obiect. El gândea că A
va exista doar cât va fi liberă. El era pentru libertate. Poporul asculta cu
a zis: „ Mergem fraţilor?” Tot poporul i-a răspuns: „ Să mergem”. A
Titluri conexe împotriva lui Filip.


Aplicatie
Decizia nu poate fi luată decât dacă este cineva care să păsea
Aceasta este întrebarea esenţială care trebuie să se audă si astăzi, chema
Isaia spune: ”Un vuiet se aude pe munţi ca vuiet de popor mult...Domnu
care va da lupta”- Is. 13: 4. 

ADEVĂRUL
Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

Se spune că, odată, adevărul s-a hotărât să meargă la oras. Era


că după mai multe ore de mers se opri să se răcorească în unda limped
avea timp, se dezbrăcă de haine si se aruncă în apa binefăcătoare. Minc
vine pe urmele adevărului, porni si ea spre oras. A ajuns la lac si deoare
hotărât să facă si ea o baie. Pe când se dezbrăca, a zărit hainele adevăru
o idee; se dezbrăcă iute de hainele ei, îmbrăcă hainele adevărului si po
a ajuns la oras, multă lume s-a bucurat zicând: „Iată, a sosit adevărul.”
În timpul acesta, adevărul iesi din apă si când îsi căută hainele
minciunii. Înţelegând înselătoria, si pentru că el era adevărul, a re
 preferând mai degrabă să meargă dezbrăcat, decât în hainele minciunii
ii l
https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica i d ii l ii d l l l 2/40
30.07.2020 Ilustratii predica
p g g ,
oamenii l-au recunoscut zicând unii către alţii: „Iată adevărul gol goluţ.”
Aplicatie Căutare 
Minciuna în hainele adevărului rămâne minciună. Oricât de m
deghizeze nu va putea să-si schimbe caracteul murdar. Din nefericire, m
de înselăciune, de aceea, pentru siguranţa noastră, este bine să „cunoa
Descărcați Acum
8:32, si să „credem în el”- 2 Tes.2:12.  Căutați document 

ADOPTARE

epocă laAdoptarea
alta sau decopiilor este olapractică
la o cultură foarteunei
alta. Potrivit veche. Obiceiurile
cronici din EvuldeMa
în Spania exista o ceremonie specială legată de acest eveniment. În ved
era luat de tatăl sau mama adoptivă, sub mantie, ţinut cu grijă câteva m
scos ca „nou născut”. Din acest motiv, spune cronica, copiii adoptivi se
ai hainei”
Aplicatie
Apostolul Pavel spune că „am fost înfiaţi ca să căpătăm răscum
„ să fim îmbrăcaţi în haine albe”-Apoc. 3:5; 4:4. Vezi ca aplicaţie si ca
Titluri conexe 5; cazul lui Rut, Rut 3:9.


AJUTOR 

În culegerea de meditaţii Sămânţa bună, se povesteste despr 


săracă din Scoţia, care se ruga Domnului să-i trimită pâine. În drum sp
văzut-o rugându-se si au auzit cererea ei înaintea lui Dumnezeu. Ei
Schite de predici -
faptă bună, asa Philip
Studiu Biblic
că auYancey
cumpărat
-
pâinea si întorcându-se
ilustratii predica Predica
au dat drumul pâ
Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Când femeiea a de…
Dezamagit auzit pâinea căzând, s-a ridica, a luat-oSchite
inmormantare dindesem
Pre
si a îngenunchiat din nou să mulţumească lui Dumnezeu. Băieţii de afară
credeau că lor li se datorează cuvintele de mulţumire au strigat:

Dumnezeu,
dacă ci diavolul
a adus-o noi... Noi!”am adus pâinea !” „Ba nu, a răspuns femeia, Do
Aplicatie
”Nu vă înselaţi , spune Iacov, orice ni se dă bun, orice dar d
 pogorându-se de la Tatăl luminilor...”- Iacov 1: 16-17

AJUTOR 

Indigenii din Timorlaut, Arhipelagul Asiatic, adoră ca Dumn

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 3/40
30.07.2020 Ilustratii predica

După credinţa lor, ei sunt convinsi că la începutul fiecărui an,odată


Căutare

 ploios, soarele coboară ca să fertilizeze pământul. Pentru îndeplinirea


opreste într-un smochin sacru, de unde nu mai poate coborî decât cu aj
Descărcați Acum
vină în ajutor, indigenii asează sub arboreoCăutați cu sapte trepte. 
scarădocument

AJUTOR ZADARNIC

Septimius Sever era protejatul împăratului filosof Marcus Au


 proconsul al Siciliei si apoi de guvernator al Panoniei Superioare, la
sprijinit de legiunile militare a ajuns la Roma unde s-a urcat pe tronul im
a fost închinată activităţii militare. Dorea să cucerească tot mai mu
Bitinia, într-o campanie militară, a fost rănit de moarte. Avea 65 de
moarte si-a adunat toate gândurile într-o tristă reflecţie: „ Am avut
slujeste la nimic!”
 Aplicatie
Toate bogăţiile si faima nu sunt de nici un folos în ceasul m
Titluri conexe


apostolul
cunoasteriiPavel, socotesc toate
lui Hristos”Fil. aceste lucruri ca o pierdere pentru „pre
3: 7-8.

  AMÂNARE

Archias, regele Tebei, stătea într-o seară cu câţiva prieteni la ma
toi, s-a prezentat un servitor, care a înmânat regelui o scrisoare, făcând m
foarte important si urgent si că trebuie să o citească chiar atunci. Pl
Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel…
răspuns: „ Nu am
Inductiv
timp pentru fleacuri
Dezamagit de…
acum...Nu vezi că mă distrez!?
inmormantare
M
Schite de Pre
scrisorii.” Spunând acestea, aruncă scrisoarea pe un fotoliu si continuă
care a urmat regele a căzut victima unui complot si a fost ucis. Scrisoar
întregului complot urzit împotriva sa si de care ar fi fost scăpat dacă
timp. Amânarea a însemnat pieirea lui.
Aplicatie
Amânarea face parte din arsenalul vrăsmasului si are scopul de
 personală pentru venirea lui Hristos. Un exemplu remarcabil este cel
Atunci când Pavel i-a arătat „Calea”, răspunsul dregătorului a fost: „D
voi mai avea prilej, te voi chema”- Fapte 24:25. Altădată! Aceasta însea

ANTILUCRARE

De multe ori crestinismul a fost pătat de viaţa murdară a acelo


Dorinţa de îmbogăţire, spiritul colonialist, încrestinările cu sabia, au
degrabă niste apostoli ai iadului decât ai lui Hristos. Mulţi băstin
spănzurându-se sau otrăvindu-se împreună cu copii lor, numai să nu în
astfel de oameni.
Istoria colonizării vorbeste despre un sef băstinas, numit Hatu
reziste. A fugit împreună cu supusii în munţii Cubei. Acolo a arătat supu
â d l A t t d
https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica l ti il Di l i it
4/40
30.07.2020 Ilustratii predica
spunându-le: „Acesta este dumnezeul crestinilor. Din cauza lui au murit
După trei luni, Hatuey, a fost prins si legat de un stâlp care urm
Căutare 
rug. Înainte să se aprindă focul i s-a promis mântuirea si gloria vesnică
se boteze. Dar Hatuey a întrebat: „În cerul acesta locuiesc si crestini ?”
Descărcați Acum  Căutați document 

fu răspunsul. „Atunci
„Atunci aleg iadul”, zise Hatuey,
Hatuey, si focul începu să trozne
Aplicatie
Cu siguranţă iadul va fi plin de mulţi crestini, care au făcut din
mijoc de atingere a intereselor lor vremelnice. Unii ca acestia „au doa
Titluri conexe tăgăduindu-i puterea”- 2 Tim. 3:5.


APARENŢE

Într-o pădure mare bufniţa a făcut cuib, a depus ouă si într-o node fericire si încântată de frumuseţea puilor ei a zburat la cuibul celorlal
în liniste,
liniste, stri
strigând
gându-le:
u-le: „Am cei mai frumosi pui.” Somn Somnoroas
oroasee păsăr
vedem asta mâine !”
Schite de predici - Studiu Biblic
AplicatiePhilip
  Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre
Aparenţele sunt atât de înselătoare încât prind în capcană chiar s
El însusi devine un înselat. Cazul lui Iuda este un exemplu remarcabil în
APARENŢE

Despre călugărul Bernhard se spune că avea o viaţă simplă si u


Citiți o previzualizare
numeroase călătorii în care să încurajeze pe tovarăsii de credinţă din dif
vizitând o mănăstire, a fost Încărcați
surprinsdocumente
de răcealapentru
cu care a fost primit. Înt
a descărca.
motivu
mot ivul,l, a des
descop
coperi
eritt că ace
acesta
sta se dat
datora
ora fap
faptul
tului
ui că sau
sauaa pe car
caree
ornamentată, lucru care nu se potrivea cu gândirea călugărilor, orient
mintea lor, călugărul misionar, pierduse lecţia umilinţei, asa că prefera
Încărcați pentru a descărca
fost curând surprinsi când călugărul Bernhard le-a spus că nici nu a obse
Atât calul cât si saua erau împrumutate
împrumutate,, asa că nu a avut prea mult timp
Aplicatie SAU
  Aparenţele nepotrivite devin de cele mai multe ori „pricini
semenii nostri. Lucrul Lucrul acestaDeveniți membru
este foarte
foa Scribd
rte grav. pentru
Afirm
Afirmaţia a citi
aţia și
făcută de Mân
fie aruncat în mare decât decât să facădescărca
pe unul documente
acestcomplete.
din acesti i micuţi să păcătuiască
păcătuiască
de riscant este să tolerăm Începeți
astfel deperioada
aparenţe. Pe de de
GRATUITĂ altăprobă
parte,
de 14doar salvar
 pedepsei nu rezolvă cu nimic problema. Drept zile este să fim cinstiţi cu no
având o viaţă curată ca să nu se vorbească de rău Cuvântul Domnului”
https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 5/40
30.07.2020 Ilustratii predica
având o „viaţă curată ca să nu se vorbească de rău Cuvântul Domnului
Căutare 
APARTENENŢĂ – „GARDUL PROTECTOR”
Puţină lume a auzit de „Ciupercile de mărgean”. Acestea sunt b
Malvine, numite asa după forma lor de ciupercă.
Descărcați Acum 
Vestite pentru conflic
 Căutați document
desfăsurat în jurul lor, mai păstrează si faima unei imense plantaţii de c
întreaga insulă.
Cocotierii sunt
sunt împărţiţi
împărţiţi între locuitorii insulelor, asa
asa încât fiec
Fiecare îsi cunoaste copacii si nimeni nu se atinge de parcela celuilalt. E
care îngăduie celui care a văzut o nucă căzută pe pământ să si-o însuse
văzut-o primul nu o poate ridica imediat, el are dreptul să o încercu

 nimeni Aplicatie
nu se atinge de ea.
  Sing
Singura
ura sans
sansăă a omului
omului este
este înterven
întervenţia
ţia lui Dumne
Dumnezeu,
zeu, c
neprihănire si îndurare”- Ps. 32. 10. Isaia spune că Dumnezeu „înco

Titluri conexe


 

Schite de predici - sădeste


Studiu Bibliccu un Philip
gard”- Is.- 18: ilustratii
Yancey 11, „ predica
pe dinapoi si pe dinainte”
Predica si,Ioan
Dr Ceuta „î
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre
-Ps.139:5. Legea lui Dumnezeu este un gard ocrotitor.

APEL DISPERAT –„ULTIMA SCRISOARE”

Dezvoltarea căilor de comunicaţii a avut un rol important în istor


 Era postei
postei electronice,
electronice, a telefoniei
telefoniei celulare si a comunicaţiilor
comunicaţiilor ultrarap
ultrarap
abandonare a metodologiei clasice. Un mod foarte pitoresc de a tri
ajutorul mai puţin obisnuit al curenţilor marini. De la marele navigator
s-au expediat mii de scrisori pe această cale. Sticlele si butoiasele er
mărilor
rătăceausiscrisorile
ai oceanelor sprealteori
primite, locuriînsă
necunoscute.
le duceau De celedemai
destul multede
aproape ori,de
Una din cele mai valoroase scrisori a fost găsită în 1938, si v
tragic al Titanicului. Ea a fost recuperată pe coasta Islandei, după
catastrofei. Scrisoarea conţine câteva fraze scurte:
„ ...Stau pe punte cu un copil. Ultima barcă a plecat. Orchestra cântă un
de lângă mine se roagă. Ne scufundăm. Sfârsitul se apropie. Vă rog tran
Aplicatie 
O lume gata de prăbusireCitiți
îsi scrie în grabă ultima epistolă. Est
o previzualizare
degrabă
degr abă epilogul
epilogul unei călătorii
călătorii esuate? Nici ea nu stie Este poate
poate ult
https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 6/40
30.07.2020 Ilustratii predica
degrabă
degrabă epilogul
epilogul unei călătorii
călătorii esuate? Nici ea nu stie
stie.. Este poate
poate ult
Încărcați documente pentru a descărca.
dispariţie.
Ţi aminte deMăcar dacăLc.
mine...”- această ultimă scrisoare
ultimă
23: 42-43. ar fi una de căinţă
Căutare si poc
Încărcați pentru a descărca
AŞTEPTARE
Descărcați Acum  Căutați document 
Este binecunoscută relaţia dintre SAU un stăpân si câinele său. D
nefericire, ca stăpânul să plece sau membru
Deveniți să dispară, câinele
Scribd pentru va continua
a citi și să îl
gata să sosească chiar în acel moment.
descărca documente complete.
Un caz interesant s-a petrecut în Japonia, unde un câine obis
Începeți perioada GRATUITĂ de probă de 14
stăpânul în fiecare dimineaţă si seară, până la gara din localitate. Dimi
zile
seara, când trenul sosea, venea înaintea lui si îl astepta. În urma unu
murit. Câinele însă a continuat să-si astepte stăpânul. În fiecare seară m
aproximativ o oră, apoi se întorcea acasă. Lucrul acesta l-a făcut tim
îmbătrânit de tot si n-a mai putut să se miste. Chiar si atunci, întorce
vadă dacă nu va veni stăpânul.
Atitudinea acestui câine a impresionat autorităţile japoneze ca
statuie si au amplasat-o în câteva scoli.
Titluri conexe Aplicatie


Credinciosia acestui animal este un bun exemplu pentru noi. Co
de multe ori ameninţată de necazuri si greutăţi. Suntem prinsi de proble
asteptători...Alteori obosim pe cale sau, chiar mai rău, uităm de Stăpân
murit privind după stăpân
stăpân cu atât mai mult ar trebui să fim gata în vede
nostru Stăpân. 

ATITUDINE SCHIMBĂTOARE
Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Pe Dezamagit
coastele de…
nordice ale Yucatan-ului, îninmormantare
„Câmpia de Schite de und
piatră”, Pre

mai vechi culturi Maya, a sosit în anul 1549, însoţit de un detasament militar, epis
de Landa. Călare pe cal,
cal, cu crucea în mână,
mână, Diego de Landa a ajuns
ajuns la templele
se găsea o bibliotecă vastă, în care se aflau manuscrisele poporului maya. Cerc
episcopul a spus: „Aceste cărţi nu conţin decât superstiţii si scorneli diavolesti.
Zile întregi au ars manuscrisele
manuscrisele..
A trecut timpul
timpul si după douăzeci
douăzeci de ani, episcopul
episcopul Landa,
Landa, care a trăi
trăitt
 poporului în tot acest timp, descoperindu-l
descoperindu-lee cultura, viaţa si obiceiurile, s-a
alcătuiască o istorie a poporului maya. Tot ce distrusese altă dată acum a ajuns
„Scornirile diavolesti”, arse cu ani în urmă, au devenit în lucrarea lui, capodoper
Iar cartea a ajuns opera vieţii
vieţii sale.
A li ti
https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 7/40
30.07.2020 Ilustratii predica
Aplicatie 
Inconsecvenţa este un „dar”al naturii umane. Când vântul bate favorabil în
direcţie sunt mulţi într-acolo. DacăCăutare
mulţi care să meargă într-acolo. se schimbă directia  s
directia vântului
vor schimba drumul. Dictează interesele. „Un astfel de om să nu se astepte să pri
de la Domnul căci este nehotărât si nestatornic...”- Iacov 1:8. Psalmistul spune: „p
un duh nou si statornic”-
statornic”- Ps. 51: 10.
Descărcați Acum 
Căutați document 
AVORT

Parabola
Parab ola urmatoare
urmatoare nu are supor
suportt teologic,
teologic, dar are o profundă
profundă aplicaţie
aplicaţie
este cu atât mai mult valabilă cu cât societatea actuală face cu greu faţă crizei avo
„Dragă mamă:
Citiți
Eu sunt în cer acum si tocmai sunt cu oIsus.
previzualizare
El mă iubeste foarte mult. Vrea
că eu am dorit să fiu fetiţa ta însă nu stiu ce s-a întâmplat. Am fost atât de bucuro
realizat că exist! Ce-i drept, nu Încărcați
era foartedocumente pentrudar
comod acolo, a descărca.
pe măsură ce trecea
dezvoltam din ce în ce mai mult si abia asteptam să ies afară. Petreceam mult tim
gândind. Aceste zile au fost cele maiÎncărcați
minunatepentru
pentru mine. Era o legătură specia
a descărca
si tine. Chiar te auzeam cum îmi cântai uneori sau îmi vorbeai. Eram fericită.
Alteori te auzeam plângând. Odată stiu că erai tare nefericită si speram să
SAU
Titluri conexe ai plâns toată ziua. Aproape că plângeam si eu desi nu-mi imaginam ce înse
nefericit. În aceeasi zi s-a petrecut
petrecut ceva oribil. Nu stiu, ceva ca un monstru a in


meu confortabil. Eram speriată siDeveniți
am începutmembru ScribdVroiam
să plâng. pentru asă
citi și după ajuto
strig
nu mă auzea. Probabil că nici tu nu descărcam-ai auzit.documente
Monstrulcomplete.
a venit încet spre mine
am strigat:” Mamă, mamă, ajută-mă Începeți...Ajută-mă mamă!” de probă de 14
perioada GRATUITĂ
 Nici un răspuns. Monstrul
Monstrul m-a prins si o durere zile inimaginabilă m-a m-a cuprins
de frică. Monstrul mi-a smuls
smuls braţul...apoi picioarele...!
picioarele...! Nu pot să-ţi explic  dur
simţit-o. Am stiut că n-am să te mai văd niciodată si mi-am adus aminte atunci d
îmi spuneai că mă iubesti, când îmi cântai sau mă strigai. Îmi făcusem planuri să t
Schite de predici - siStudiu
doream foarte mult
Biblic săYancey
Philip fiu fetiţa
- ta.ilustratii
Acum predica
totul s-a dus! Visul meu s-aDrspulberat.
Predica Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre
în sângeEusi nu pot mare
într-o să-ţi povestesc
durere. ce s-a
M-am trezîntâmplat
înt
it âmplat
trezit alăturidupă
de unaceea.
înger.Nu
El stiu
m-a decât
dec
lut âtdecămân
er
la Isus. Când m-a văzut, m-a luat în braţe si mi-a spus că mă iubeste si că nici un
va întâmpla. L-am întrebat ce s-a întâmplat cu mine. El mi-a răspuns trist: „Avor
continuat: „Îmi pare rău pentru tine căci Eu stiu ce ai simţit”. Eu nu stiu ce este
 presupun că este numele
numele monstrului care
care m-a ucis. Îţi scriu, mamă,
mamă, pentru că te iu
să-ţi spun că mi-am dorit foarte mult să fiu fiica ta. Am vrut să trăiesc dar monstru
 puternic decât mine. Mi-a zdrobit mâinile si picioarele... capul... Mi-a fost imposi
în viaţă. Desi am făcut totul să rămân cu tine nu s-a putut. Te rog să nu fii s

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 8/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 
asemena, te rog să te păzesti de monstul avortului, poate să-ţi facă ceva rău. Eu te
vreau să simţi durerea pe care am simţit-o eu. Vreau să rămâi în viaţă. Fii te rog cu
Descărcați Acum Cu dragoste, a ta mică fetiţă.”  Căutați document 
BÂRFĂ

Un editor parizian, hotărât să câstige cu orice chip din munca sa, a scris
filoso
filosofi
fiii fo
foar
arte
te cu
cuno
nosc
scuţ
uţii ur
urmă
măto
toar
arel
elee râ
rând
ndur
uri:
i: „A
„Amm un nunumă
mărr fo
foar
arte
te ma
marr
scandaloase despre dumneavoastră, dar nu le-as tipări dacă îmi veţi trimite p
 personal 100 de monezi
monezi de aur”.
La acestea filosoful a răpuns: „Vă mulţumesc din inimă domnule pentru
dumneavoastră, dar vă pot spune că posed si eu o colecţie impresionantă
scandaloase despre mine,
mine, asa că vi le pot pune cu plăcere la dispoziţie
dispoziţie pentru 50
aur”.
Aplicatie 
Există mult „folklor” pe seama fiecăruia dintre noi. Multe povesti sunt sim
Titluri conexe altele
cel ce poate
nu-si au un ţine
sâmbure dePild.20:
adevăr. 19.
Sfatul
Iar înţeleptului Solomon este: „Să nu„Nu
te


poate gura”- în cartea Eclesiastului se spune:
la toate vorbele care se spun, ca să nu auzi.... vorbindu-se de rău”- Ecles 7: 21-22.

BIBLIA

La sesiunea Conferinţei Generale CitițiaoBisericii Adventiste de Ziua aŞapt


previzualizare
Ellen White a participat pentru ultima oară. Era în vârstă si abia a putut ro
cuvântare. La încheiere s-a ridicat, Încărcați
avânddocumente
având pentru în
Sfânta Scriptură
Scriptură a descărca.
mână. A ridicat-o
mână. ridicat-o s
Schite de predici - recomand această carte.”
Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… Încărcați pentruinmormantare
a descărca Schite de Pre
BIBLIA

La 2 iunie 1960, un copil de 8 ani a fost găsitSAU stând pe o stâncă, la circa u


depărtare de lacul Tarton, în Manitoba, Canada. Avionul în care călătorise el si
Deveniți membru
 prăbusise. În urma impactului, avionul Scribd
a luat foc, iarpentru
tatăl aa citi și Supravieţ
murit.
minune, micul Walter a asteptat 15descărca documente
zile lângă grămadacomplete.
de fiare ale aparatului.
Foamea l-a adus în pragul delirului. Când
Începeți a fostGRATUITĂ
perioada descoperit,desalvatorii
probă de 14 au fost mira
 băiatul stătea alături de cutia de supraveţuire a aparatului
zile care conţinea
conţinea 20 de raţii
ca el să stie de aceasta.
Aplicatie 
Mulţi sunt
sunt pe moarte desi
desi stau lângă adevărat
adevărataa pâine fără să stie de ea.
„Eu sunt pâinea vieţii” -Ioan 6: 48, „Adevărata pâine se coboară din cer si dă l
Ioan 6: 33-34. Neglijarea ei duce la epuizare spirituală si în cele din urmă mo
acum echipamentul de supraveţuire !

  BIBLIA

Biblia este o predică înainte chiar de a fi deschisă si citită. Este lega


marginile sunt vopsite în rosu, iar înlăuntru paginile ei sunt albe. Dumneze
mântuirea chiar si asa; Neagră era viaţa mea înainte de a-l cunoaste pe El. Prin
sângele Lui care mă curăţeste si îmi dă putere să ajung alb, la fel de curat ca
https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 9/40
30.07.2020 Ilustratii predica
g ţ p j g ,

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (paginile


8-21) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Titluri conexe


Continuați gratuit

Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 10/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 11/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 12/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 13/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 14/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 15/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 16/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 17/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Citiți o previzualizare 
Căutare 
Deblocați accesul complet (pagina
28) prin încărcarea unor documente
sau cu o perioadă de 14 de zile de
Descărcați Acum
probă gratuită.  Căutați document 
Continuați gratuit

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 18/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 19/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 20/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 21/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 22/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (paginile


33-59) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Titluri conexe Continuați gratuit


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 23/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 24/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 25/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 26/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 27/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Citiți o previzualizare  
Deblocați accesul complet (paginile
Schite de predici -
64-65) prin
Studiu Biblic
încărcarea ilustratii
Philip Yancey -
documentelor
predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv sau cu o perioadă
Dezamagit de…gratuită de probă inmormantare Schite de Pre
de 14 zile
Continuați gratuit

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 28/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 29/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 30/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 31/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 32/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 33/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 34/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 35/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 36/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Citiți o previzualizare  

Deblocați accesul complet (paginile


Schite de predici - 73-78) prin
Studiu Biblic Philipîncărcarea
Yancey - documentelor
ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv
sau cu o perioadă gratuită de probă inmormantare
Dezamagit de… Schite de Pre

de 14 zile
Continuați gratuit

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 37/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica Dr Ceuta Ioan
Puterea Numel… Inductiv Dezamagit de… inmormantare Schite de Pre

Răsplătiți-vă curiozitatea
Tot ce doriți să citiți
https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 38/40
30.07.2020 Ilustratii predica
Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Citiți gratuit pentru 14 zile

Fără obligații. Anulați oricând.

Partajați acest document


    

Documente similare cu Ilustratii predica

Schite de predici - Studiu Biblic Philip Yancey - ilustratii predica Predica


Puterea Numelui… Inductiv Dezamagit de… inmormantare
D l i ISUS d D
ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE
mdunareanu DAN myalaura Gavriliuc N… Ionut Dura

DESPRE ASISTENȚĂ

Despre Scribd Ajutor / Întrebări frecvente

Presă Accesibilitate

Blogul nostru Ajutor achiziționare

Alăturați-vă echipei noastre! AdChoices

Contactați-ne Editori

Invitați prieteni

Cadouri

Scribd pentru Companii

JURIDIC
https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 39/40
30.07.2020 Ilustratii predica

Termeni    
Confidențialitate Căutare 
Drepturi de autor

Descărcați Acum
Drepturi de autor © 2020 Scribd Inc. . Răsfoiți cărți . Director site  Căutați
. Limba document
site-ului: român 

https://ro.scribd.com/doc/50264074/Ilustratii-predica 40/40

S-ar putea să vă placă și