Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE DREPT

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA PROGRAMELE


DE MASTER DIN CADRUL FACULTĂŢII DE DREPT A
UNIVERSITĂŢII ”NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI
ETAPA I : AUGUST- SEPTEMBRIE 2014

1. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI


ADMIŞI ESTE CONDIŢIONATĂ DE PLATA PRIMEI
TRANŞE DIN TAXA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL
UNIVERSITAR 2014-2015 PÂNĂ LA DATA DE 24
SEPTEMBRIE 2014.

2. NEPLATA PRIMEI TRANŞE A TAXEI DE ŞCOLARIZARE


ÎN TERMENUL MENŢIONAT LA PUNCTUL 1 ATRAGE
PIERDEREA LOCULUI OCUPAT PRIN CONCURS,
URMÂND CA LOCURILE VACANTE SĂ FIE OCUPATE, ÎN
ORDINEA MEDIILOR, DE CANDIDAŢII DECLARAŢI
RESPINŞI ÎN ETAPA I.

3. CANDIDAȚII CARE NU AU FOST DECLARAȚI ADMIȘI ÎN


URMA SUSȚINERII PROBEI ORALE (INTERVIUL) DIN
DATA DE 18.09.2014 VOR FI REDISTRIBUIȚI LA
CELELALTE PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE
MASTER ÎN LIMITA CIFREI DE ȘCOLARIZARE ȘI A
OPȚIUNII EXPRIMATE DE ACEȘTIA ÎN PERIOADA 19.09
– 24.09.2014.

În urma interviului( proba orală) desfăşurat la data de 18.09.2014 publicăm


rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi.
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI


FACULTATEA DE DREPT
PROGRAMUL DE MASTER DFBA
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI


LA PROGRAMUL DE MASTER
DFBA

Nr.crt Nume şi prenume Nota obţinută


1. Andrei M Niculina Diana 10.00
2. Bodron I. Dănuţ-Mădălin 10.00
3. Bucur Gh Nicoleta 10.00
4. Bunescu C. Maria 10.00
5. Buzea Gh. Mihai-Cristian 10.00
6. Constantin M Camelia Elena 10.00
7. Coșa D.Dănuț 10.00
8. Creţ I Iulian Cezar 10.00
9. Cristache I Alexandra 10.00
10. Iştoc G Alina Alexandra 10.00
11. Mititelu CO Andreea Simona 10.00
12. Samoilescu C.M. Ion-Cristian 10.00
13. Wlassopol M.S. Ovidiu-Răzvan 10.00
14. Bugheanu C Eugen-Andrei 9.00
15. Ionescu D Corina Ioana 9.00
16. Ionescu TC Elena 9.00
17. Toncea G.D.Meda Andreea 9.00
18. Davidescu I.L. Maria Raluca 8.50
19. Dragomir F. Beatrice-Alina 8.50
20. Gărăiacu M Diana 8.50
21. Preda CD Vladimir Eugen 8.50
22. Stancu I Iuliana Nicoleta 8.50

Preşedintele comisiei de admitere


Conf.univ.dr.
BOGDAN MICU
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE DREPT

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI RESPINȘI ÎN URMA PROBEI


ORALE(INTERVIULUI) DIN DATA DE 18.09.2014
PROGRAMUL DE MASTER – DFBA

Nr.crt Nume şi prenume Nota obţinută


1. Dănilă Gh Ştefan Matei Absent
2. Ifrim O. Luiza-Alexandra Absent
3. Ioniţă Gh. Loredana Absent
4. Nechita C. Petru Absent
5. Radu N.C. Elfis-Marilena Absent
6. Rujan F Florenţa Cristina Absent
7. Sărăcuţu V Cătălina Absent
8. Stroe F Iulia Absent

Preşedintele comisiei de admitere


Conf.univ.dr.
BOGDAN MICU