Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data:117.02.2015
Clasa a-IX-a
Profesorul:Pocletari Diana
Subiectul:Evaluarea sumativa
Tipul Lectiei: Lecţie de verificare şi apreciere a cunoştinţelor.

Competențe specifice:
CS1,CS5,CS6,CS7

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:


O1 .să definească tipurile de date simple;
O2 .să aplice tipurile de date simple la rezolvarea problemelor;
O3. să reprezinte sintaxa instructiunii if.

Metode didactice:
.problematizarea
.algoritmizarea
.rezolvare de exerciţii şi probleme

Mijloace de învăţământ: Evaluare sumativa.

Metode şi instrumente de evaluare: evaluare la calculator.

Tipuri de itemi folosiţi: 1.Itemi obiectivi

2. Itemi semiobiectivi – de completare.

3. Itemi subiectivi – rezolvare de probleme.

1
SCENARIUL LECŢIEI:

Evenimentul Activitatea Activitate


Etapa Conţinutul
instrucţional profesorului a elevilor

Salutul.Sa asigura Raspund


disciplina in cererilor
1. Captarea clasa.Profesorul va profesorul
atenţiei intreba elevii daca ui, se
exista neclaritati in organizeaz
ceea ce priveste a si
materia parcursa pregatesc
de respectiva pentru
unitate. inceperea
evaluarii

Elevii
Profesorul noteaza
2. Evocare raspunde raspunsuri
Actualizarea intrebarilor le la
cunoştinţelor adresate de elev, intrebari
Comuni- clarificind
care nelamuririle
acestora

Profesorul va Anexa1 Elevii vor


stringe manualele oferi
3. Evaluarea elevilorva manualele
repartiza testele, profesorul
de evaluare pe ui, isi va
numere si le va ura pregati
succes elevilor in materialel
rezolvarea e necesare
acestora, pentru
supraveghind in rezolvarea
continuare buna testului,pi
desfasurare a orei x si foaie

2
si corectitudinea apoi dipa
elevilor in primirea
rezolvarea testelor testului se
de evaluare vor
concentra
asupra
rezolvarii
acestora

Se string lucrarile
si se fac aprecieri  
7. Concluzii. asupra modului de
Realizarea desfasurare a orei.
feedback-ului.
Notarea
elevilor.

Anexa1

Test sumativ la informatică Tipuri de date simple

3
Elev: _________________________________ clasa a XI-a, „ ”
Data:________

Nr Itemii Scor
.

1 Continuă propozițiile astfel, încât ele să fie adevarate.


L
0
a) Tipul de date integer este format din numere______________
1
b) Operatii care se pot face cu tipurile de date integer
2
sunt:____________________________________________________
3
c) Tipul de date integer reeturnează valori____________________
4
d) Declararea variabilelor se face cu ajutorul cuvintului________________

2 Indică Afirmațiile false(F) și adevărate(A)


L
a) Tipul de date real este format din numere reale
0
b) Operatiile +,-,*,/ se pot face cu valorile reale
1
c) Tipulde date boolean ia valor true si false
2
d) Operațiile cu tipul de date boolean sunt doar not si or
3
e) Tipul de date char etse o multime finita de numere
4
5

3 Definiți următoarele noțiuni L


0
a) Tip de date boolean
1
2
b)
3
Instrucțiunea if
4
5
c)
6
Instrucțiunea for

4 Scrieți un program care calculează Media a trei numere cu L


ajutorul instructiunii for 0
1
2

4
3
4
5
6
7

5 Scrieți un program care calculează minimu a trei numere cu L


ajutorul instructiunii if 0
1
2
3
4
5
6
7
8

Barem de notare si apreciere


I.Cîte 1 punct pentru completarea spațiilor-4p
II.Cîte 1 punct pentru răspuns corect -5p
III.Cîte 2 punct pentru notiunea corecta-6p
IV.Cîte 1puncte pentru programarea corectă(declararea
programului,variabilelor determinarea tipului de date,scrierea
formullei, scrierea si citirea datelor,scrierea begin si end.,introducerea
instructiunilor)-7 puncte.
V.Cîte 1punct pentru programare corectă (declararea
5
programului,variabilelor determinarea tipului de date,scrierea
formullei, scrierea si citirea datelor,scrierea begin si end.,introducerea
instructiunilor)--8 p

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Puncte 30 29-26 25-21 20-16 15-10 6-9 5-4 3-2 2-0