Sunteți pe pagina 1din 3

Igor Guţu liceul teoretic “Ion Creangă” Informatica

Proiect didactic cl. VII-a


1. Date generale
Data
Şcoala medie
Clasa VII-a
Obiectul: Informatica
Subiectul: Ferestre de aplicaţie. Ferestre de dialog
Tipul lecţiei: Lecţie de formarea priceperilor şi deprinderilor.
Durata: 45
2. Obiectivul cadru: Cunoaşterea structurii şi principiului de funcţionare a calculatorului:

3. Obiective operaţionale:

O1 - Să identifice tipurile de ferestre;


O2 - Să distingă elementele unei ferestre de aplicaţii.
O3 - Să explice şi să utilizeze ferestre de dialog şi elemente de control.
O4 - Să distingă şi să utilizeze elemente de control ale ferestrelor de dialog.
O5 - să utilizeze aplicaţiile multimedia

4. Strategiile didactice
5.1 Mijloace didactice
a) materiale didactice: tabla, creta, fişe cu sarcini, programe scrise la calculator,
5.2 Metode şi procedee de învăţământ: A22, A25, A26, C1, C5, C6, C8, C11, C14, C27, Problematizarea, Exerciţii,
5.3 Moduri de activitate cu elevi: 1) Instruirea în grupuri; 2) Instruirea reciprocă ; 3) Consolidarea teoriei prin practică

Surse informaţionale: Manual cl. VII-a Informatica.

Pagina 1 din 3 s. Popeştii de Sus


Igor Guţu liceul teoretic “Ion Creangă” Informatica

Subiectul: Ferestre de aplicaţii §2.3 Tipul lecţiei: Lecţie de asimilare a cunoştinţelor


Nr. Evenimentele O. Activităţi, conţinuturi Metode de Forme de Metode de
d/r instrucţionale învăţare lucru evaluare
I Momentul I 1. Captarea atenţiei Explicarea frontal orală
organizatoric - Ce reprezintă o interfaţă om-maşină?
2. Anunţarea obiectivelor.

II Reactualizarea II 1. Care sunt obiectele grafice utilizate în SO Windows? Explicarea frontal orală
cunoştinţelor 2. Care sunt tehnicile de lucru cu şoricelul în SO Windows?

III Prezentarea situaţiei O1. III Ferestre de aplicaţii Lucrul cu Individual, orală
de învăţare 1. Studierea temei. manualul, la frontal
2. Ce funcţie îndeplineşte fereastra de aplicaţie? calculator
3. Care sunt elementele unei ferestre de aplicaţii?

IV Fixarea noilor IV 1. Analiza ferestrelor de aplicaţie, după elementele utilizate, ale Lucrul la individual, orală
cunoştinţe şi aplicaţiilor Notepad şi Calculator? calculator, în grup
realizarea feedback- 2. Ex. 3 pag. 40 din manual. cercetare
ului

V Lucrul pentru acasă V De învăţat tema:


Ferestre de aplicaţii §2.3

Pagina 2 din 3 s. Popeştii de Sus


Igor Guţu liceul teoretic “Ion Creangă” Informatica

Subiectul: Ferestre de dialog §2.5 Tipul lecţiei: Lecţie de asimilare a cunoştinţelor


Nr. Evenimentele O. Obiectivele de Activităţi, conţinuturi Metode de Forme de Metode de
d/r instrucţionale referinţă, operaţionale învăţare lucru evaluare
I Momentul I 1. Captarea atenţiei Explicarea frontal orală
organizatoric - Ce reprezintă un meniu?
2. Anunţarea obiectivelor.

II Reactualizarea II 1. Care sunt tipurile de meniuri în SO Windows? Explicarea frontal orală


cunoştinţelor 2. Unde se întâlneşte fiecare tip de meniu?
3. Ce notaţii pot fi întâlnite în opţiunile
meniurilor?

III Prezentarea situaţiei O1. III Ferestre de dialog Lucrul cu Individual, orală
de învăţare 4. Studierea temei. manualul, la frontal
5. Ce funcţie îndeplineşte o fereastră de dialog în calculator
SO Windows?
6. Care sunt obiectele utilizate în SO Windows?

IV Fixarea noilor IV 1. De găsit toate elementele de control din Lucrul la individual, orală
cunoştinţe şi ferestrele de dialog Mouse Propertis, calculator, în grup
realizarea feedback- Date/Time Propertis şi Find (aplicaţia cercetare
ului Notepad)?
2. Ex. 7 pag. 49 din manual.
3. Ex. 8 pag. 49 din manual.

V Lucrul pentru acasă V De învăţat tema:


Ferestre de dialog §2.5
Ex. 3 pag. 49 din manual.
Ex. 9 pag. 50 din manual.

Pagina 3 din 3 s. Popeştii de Sus