Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: INFORMATICA
Clasa: VII
Data: 19.11.2018

Unitatea de învțare: Sisteme de operare

Subiectul:Ferestre de aplicații. Ferestre de dialog. Ferestre de navigare. Ferestre


de explorare.

Tipul Lecția de formare a priceperilor şi deprinderilor


lecției

Subcompetențe: identificarea, utilizarea ferestrelor

Obiective operaționale

- Să identifice tipurile de ferestre;


- Să distingă elementele unei ferestre de aplicaţii.
- Să explice şi să utilizeze ferestre de dialog şi elemente de control.
- Să distingă şi să utilizeze elemente de control ale ferestrelor de dialog.
- Să utilizeze aplicaţiile multimedia

Tehnologii didactice de predare-învățare-evaluare

a) forme : individual, independent, în grup.

b) metode,procedee,tehnici didactice: demonstrația, exercițiul, explicația, lucru


independent.

c) materiale didactice: carte, caiet, calculator.

Surse bibliografice: Manual clasa a 7-a, A. Gremalschi, surse din internet


SCENARIUL LECȚIEI

Secvențele Activitatea profesorului și a elevilor Evaluare


lecției
Evocare Captarea atenţiei Explicare
- Ce reprezintă o interfaţă om-maşină? Frontal
- Care sunt obiectele grafice utilizate în SO Windows? Oral
- Care sunt tehnicile de lucru cu şoricelul în SO Windows?

Realizarea Anunțarea temei: Ferestre de aplicații. Ferestre de dialog. Explicare


sensului Ferestre de navigare. Ferestre de explorare. Frontal
Anunțarea obiectivelor operaționale. Oral
1. Studierea temei.
2. Ce funcţie îndeplineşte fereastra de aplicaţie?
3. Care sunt elementele unei ferestre de aplicaţii?
4. Ce funcţie îndeplineşte o fereastră de dialog în SO
Windows?
5. Care sunt obiectele utilizate în SO Windows?

Reflecție Analiza ferestrelor de aplicaţie, după elementele utilizate, ale Lucrul cu


aplicaţiilor Notepad şi Calculator? manualul,
Ex. 3 pag. 40 din manual. la
De găsit toate elementele de control din ferestrele de dialog calculator,
Mouse Propertis, Date/Time Propertis şi Find (aplicaţia individual,
Notepad)? frontal,
Ex. 7 pag. 49 din manual. oral
Ex. 8 pag. 49 din manual.

Extindere Tema pentru acasă: Ex. 3 pag. 49 din manual.


Ex. 9 pag. 50 din manual.
Timpul efectuării: 15 minute
Notez elevii.