Sunteți pe pagina 1din 3

Unități de competențe Detalieri de conținut Nr.

Data Resurse Evaluare


de ore
Recapitularea achizițiilor curriculare pentru perioada instruirii la distanță: martie-mai 2020 (modulul Arta acului )
Evaluarea calității lucrului îndeplinit: Normele sanitar-igienice și regulile de 1 Aplicații practice: Primul ajutor Colocviu: reguli
în aspect tehnologic,în aspect estetic. protecție a muncii. medical acordat în caz de mici accidente de protecție a
Tehnici de cusut și brodat. la bucătărie. muncii, norme de
Realizarea unui mileu în miniatură.EI 1 igienă;

UNITATEA: ORIGINEA ALIMENTELOR


1.1. Recunoaşterea varietăţii Alimente de origine minerală: apă, 1 Conversaţii/ discuţii/ observăre: conversaţii
produselor sare. varietatea alimentelor şi originea lor. discuţie
alimentare. Alimente de origine vegetală: în stare Aplicaţii practice: exerciţii de alcătuire
proaspătă(fructe, legume) şi prelucrate a meniului pentru dejun, elevilor în baza Elaborare plan de
1.2.Explicarea preferinţelor în (zahăr, ulei, cereale). chestionărilor privind respectarea proiec
alegerea alimente-lor pentru o Alimente de origine animală: carne, 1 regimului alimentar;
alimentaţie sănătoasă. lapte, ouă. evaluarea meniurilor întocmite de elevi Discuţii
corespunzător alimentaţiei echilibrate. Chestionar-
Criterii de selecţie a produselor 1
Exerciţii de respectare a normelor autoevaluare
alimentare:Caracteristici
igienice şi protecţie a muncii la
organoleptice; informaţii de pe
prepararea şi consumarea alimentelor;
etichete,ambalaje, prospecte etc.;
exerciţii de verificare a calităţii Meniu pentru o zi
valoare nutritivă şi energetică.
produselor alimentare (ouă, lactate) (completare plan
Vesela, tacâmurile, utilajul și 1
după aspect, miros, greutate, gust etc.; de proiect)
dispozitivele din bucătărie.EF
prevenirea contaminării alimentelor în
fazele tehnologice.

UNITATEA:PRELUCRAREA CULINARĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE


2.1. Diferenţierea specificului Prelucrarea primară. 1 Criteriile de evaluare la lucrările Discuții
prelucrării Prelucrarea termică. practice Preparare tartine
primare şi termice a Prelucrarea şi înfrumuseţarea 1 Aplicaţii practice: lucrări practice de reci, calde,
produselor alimentare. bucatelor din legume fierte,crude, ouă prelucrarea primară(selectarea, sandviciuri
etc. sortarea, spălarea, curăţarea etc. ); Fișa teh-nologică
. Aranjarea şi servirea mesei. 1 prelucrarea termică(fierberea, coacerea, Preparare ouă
frigerea etc.); înfrumuseţarea bucatelor umplute
din (notițe în jurnal)
legume fierte, crude, ouă etc.
Lucrări practice activităţi de aranjare şi
servire a mesei: aranjarea
spaţiului şi a mesei;înfrumuseţarea
bucatelor.
UNITATEA: PROIECT
3.1. Realizarea unui proiect de Alcătuirea meniului.Criterii de 1 Conversaţii/ discuţii/ observare: reguli Fişa tehnologică
pregătire a unor bucate sănătoa-se întocmire. Relaţia dintre alimentaţia de comportare la masă.
respectând succe-siunea operaţiilor corectă şi condiţiile geografice, Întreţinerea ordinii şi curăţeniei,
tehnologice. climate-rice, starea de sănătate, folosirea corectă a tacâmurilor. Activitate
3.2. Realizarea activităţilor necesare vârstă, anotimp, activităţi desfăşurate, Identificarea unor posibilităţi de practică:
la aranjarea mesei cu veselă şi profesii etc utilizare şi decorare; Realizarea
tacâmuri. Meniuri pentru diferite ocazii/ 1 Descrierea etapelor tehnologice utilizate proiectului
anotimpuri/ situaţii deosebite. în activităţile practice de lucru.
Aranjarea şi servirea mesei pentru 1 Aplicaţii practice: elaborarea proiectelor
dejun. de pregătire a unor bucate, mâncăruri
Terminologia specifică. EF 1 simple ce ţin de alimentaţia zilnică,
aranjarea mesei, înfrumuseţarea.

UNITATEA: EVALUAREA ȘI VALORIFICAREA PROIECTELOR


4.1. Evaluarea întregului proces de Autoevaluarea și prezentarea 1 Conversații/discuții: descrierea etapelor Autoevaluarea
preparare a produselor și a mesei proiectului tehnologice utilizate în activitățile lucrării realizate
servite pentru dejun. Evaluare sumativă 1 practice. Aplicații practice: evaluarea reflecţii
Activități diferențiate postevaluare 1 proiectelor de preparare a produselor Grilă de evaluare
pentru dejun; aranjarea mesei; criterială
înfrumusețarea. Evaluare
sumativă