Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Litere

Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism

Cursuri opționale propuse în anul universitar 2020-2021*

*Sunteți rugați să vă exprimati opțiunea pentru unul dintre cele două cursuri
opționale din fiecare pachet. Astfel, fiecare student va completa acest document,
menționând exclusiv opțiunea sa de curs opțional (de limbă română și de literatură
română), iar pe celălalt îl va șterge.
Pe fișă, se va indica numele și prenumele studentului, anul de studiu și
specializarea.

Limbă si literatură (RE/ER,RF)

Anul al II-lea

semestrul I – Curs optional de limba română


Interferențe lingvistice în discronia limbii române
Tradiție și inovație în morfologia limbii române actuale

semestrul al II-lea – Curs optional de literatura română


Avangarda literară românească. Genuri și specii
Poetici romanești interbelice

Notă: În semestrul I, studenții trebuie să opteze pentru încă un curs opțional, valabil pentru
întreaga specializare, nu doar pe componenta de română sau de engleză / franceză.

Cursurile propuse sunt:

 Etică și integritate academic

 Informatică aplicată la limbaje