Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA „DIVITIA GRATIAE”

FACULTATEA DE TEOLOGIE ȘI MISIUNE


SECȚIA “TEOLOGIE PASTORALĂ”

MIHAELA DASCAL

SCHIȚA UNUI SIBIECT PRINCIPAL AL EPISTOLEI CĂTRE


ROMANI PENTRU GRUPURI MICI ÎN BISERICĂ

IDENTITATEA PAULINĂ A MESAGERULUI EVANGHELIEI

Concept (schiță)

CHIŞINĂU-2020
INTRODUCERE
Epistola către Romani este cea mai de seamă dintre scrierile Pauline. Despre ea marele
reformator Martin Luter a spus:
“Este cartea de capatâi a Noului Testament, evanghelia în starea cea mai pură. Niciodata nu
poți spune că ai citit-o sau ai studiat-o prea mult. Cu cât te adâncești mai mult în ea, cu atât o
prețuiești mai mult și gustul ei este mai bun. “
Această epistolă a fost folosită ca un tratat de teologie, îmbogățind viața spirituală și
trăirea practică a multor credincioși. În această perioadă când creștinismul este confruntat cu
multe învățături și practici pagâne, studiul epistolei către Romani ne va ajuta să descoperim ceea
ce este creștinismul în realitate și cum putem trăi ca un adevărat creștin.
Idei principale cu privire la valoarea epistolei lui pavel către Romani:
1. Valoarea acestei epistole este dată de faptul că: Este crezul apostolului Pavel.
2. Studiul epistolei către Romani este important pentru că mesajul ei: Este temelia
spirituală a unei biserici mature.
3. Mai este un lucru demn de remarcat cu privire la valarea epistolei catre Romani: Este
Cuvântul viu si lucrator a lui Dumnezeu.
Dacă și voi aveți framîntări sufletești, întrebări la care nu găsăți răspuns fiți gata să
parcurgeți această epistolă. Studiul ei vă va ajuta să descoperiți adevărata mărturisire de
credință, să aveți o temelie spirituală solidă pentru voi personal și biserica din care faceți
parte, și lăsând Cuvântul Lui Dumnezeu să lucreze, viata voastră nu va mai fi la fel.

1. IDENTITATEA MEA – CARTEA MEA DE VIZITĂ


Când cineva dorește să-și facă cunoscutp identitatea, își prezintă o “carte de vizită” sau
un CV. În prologul epistolei pe care o scrie Romanilor, apostolul Pavel face același lucru
prezentându-se pe sine, evanghelia pe care o propovaduiește și planurile pe care le are pentru
viitor. Între afirmațiile pe care apostolul Pavel le face despre sine, descoperim trei mărturisiri
care ne surprind:
1.1 – Cele 3 mărturisiri ale apostolului Pavel
Mărturisirea 1: “Pavel rob”.
Acest nume care și-l atribuie, nu era considerat unul de cinste sau de onoare în imperiul
Roman. În vremea aceea erau aproximativ 6 milioane de robi în tot imperiul, iar aceștia nu erau
recunoscuți ca și persoane. Stapânii lor aveau drept de proprietate asupra lor, puteau sa-I
vândă să-i pedepsească sau să-i omoare fără ca cineva să le ceară socoteală despre toate
acestea.

2
Privind statutul său civil, apostolul Pavel putea să se prezinte ca “cetatean roman”
(Fapte 22:22-29). Acest titlu iar fi conferit onoare, respect și nenumărate drepturi sociale. El se
prezintă însa ca rob , pentru că a descoperit un cadru în care și robul este cinstit; ca “rob a lui
Isus Hristos”.
Împărăteasa din Seba după ce a vizitat Ierusalimul și-a văzut slava împărăției lui Israel,
i-a fericit pe robii lui Solomon. (I Imp.10:8). Domnul Isus este mai mare ca Solomon, iar
împărăția Lui este cu mult mai slăvită, de aceea a fi robul Lui este cu adevărat mare cinste!

Mărturisirea 2: “apostol”.
Identitatea sub care era cunoscut în cadrul bisericii primare a fost cea de prigonitor. El
însusi se prezinta astfel atunci cînd vorbește despre trecutul său: (Filipeni 3:6). Deși a fost
considerat cel mai temut dușman al creștinismului din epoca primară, el se prezintă romanilor
într-o altă identitate: “apostol” ce exprima cea mai înaltă poziție, pe care o poate avea cineva
care urmează pe Hristos.
Faptul acesta evidențiază minunea schimbării pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui,
prin care cel mai înversunat dușman a devenit cel mai devotat slujitor. Chemarea la apostolie
pentru Pavel, nu a fost un merit personal, ci o expresie a harului lui Dumnezeu! (1 Cor. 15:9-
10).

Mărturisirea 3: “vestitor (mesager) al Evangheliei ”.


Cunoaștem că Pavel a fost un înfocat propovaduitor și apărător al Legii. (Fil.3:4-6). Un
luptător împotriva Evangheliei și a celor care o propovăduiau. Cum a ajuns el să fie un mesager
al Evangheliei ?
Aceasta este marea minune pe care Dummnezeu a făcut-o în viața lui, la întîlnirea cu
Domnul Isus pe drumul Damascului. Atunci Dumnezeu I-a schimbat inima, mesajul și misiunea.

REFLECȚIE
1. Aveți o dorință puternică de a vesti celor necredincioși mesajul Evangheliei? Dacă nu,
spuneți ce vă împiedică să realizați acest lucru? Dacă da, spuneți ce schimbare radicală a
făcut Dumnezeu în viața voastră ca voi să aveți o dorință arzătoare de a vesti mesajul
evangheliei?
2. Ați putea să vă atribuiți identității personale această expresie: “X rob al lui Isus Hristos”?
Considerați că aceasta ar fi o onoare personală?

3
1.2 – Cele 7 chei ale smereniei apostolului Pavel
1) Ascultarea de Cuvânt:
 Baza smereniei este: Cuvântul lui Dumnezeu! În Biblie găsim exemple ca și Domnul Isus
(Filipeni 2:5-11), alți credincioși, găsim avertismente de persone mândre care au căzut,
găsim valoarea smereneniei! – Proverbe 15:33.
 Dumnezeu prin Biblie ne poruncește să fim smeriți!
 Tefania 2:3, GBV 2001: “Căutaţi-L pe Domnul, voi toţi cei blânzi ai ţării, voi care aţi
împlinit judecata Sa! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi ascunşi în
ziua mâniei Domnului”. Doar smerenia ne ajută să Îl căutăm pe Dumnezeu, apoi să ne
supunem Lui și astfel să scăpăm de judecata divină!
 1Petru 5:6, GBV 2001: “Smeriţi-vă deci sub mâna puternică a lui Dumnezeu, ca să vă
înalţe, la timpul potrivit”. Doar smerenia este calea lui Dumnezeu, este calea înălțării la
poziția pregătită de El, pe care o va face la timpul potrivit!

2) Gândire corectă:
 Ascultarea de Cuvânt nu trebuie să fie mecanică! Nu trebuie doar în situațiile evidente să
ne smerim! O gândire (mentalitate) corectă în orice timp este o cheie a smereniei!
 Apostolul Pavel îi îndemnă prin Spirit pe creștinii din Filipii: „nimic să nu fie din duh de
partidă sau glorie deşartă, ci, în smerenie, unul considerându-l pe altul mai presus de
sine însuşi, nu privind fiecare la ale lui, ci fiecare şi la cele ale altora. Pentru ca acest
gând să fie în voi, care era şi în Hristos Isus: care, fiind în chip de Dumnezeu, n-a
considerat de apucat să fie egal cu Dumnezeu, ci S-a golit pe Sine Însuşi, luând chip de
rob, făcându-Se în asemănarea oamenilor. Şi, la înfăţişare fiind găsit ca un om, S-a
smerit pe Sine, făcându-Se ascultător până la moarte, şi chiar moarte de cruce” –
Filipeni 2:3-8, GBV 2001.
 Urmând exemplul lui Cristos, să ne însușim modul lui de gândire, care deși avea forma
(chipul) lui Dumnezeu, nu a socotit un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu; ci, s-a
smerit, făcându-se mai inferior de cum era asemenea oamenilor! La fel noi să-I
considerăm pe frați mai presus de noi, chiar dacă noi suntem egali, să-i privim
(considerăm) mai presus de noi! Putem să ne concentrăm pe părțile lor pozitive, poate în
unele domenii sunt mai pricepuți ca noi.

4
3) Îmbrăcarea inimii cu smerenie:
 Coloseni 3:12-13, GBV 2001: „Îmbrăcaţi-vă deci, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi
şi preaiubiţi, cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândeţe, îndelungă-
răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unii altora, dacă are cineva vreo
plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-a iertat, aşa şi voi”.
 Pentru a îmbrăca o inimă smerită, trebuie să dezbrăcăm inima de orice formă de mândrie
ca: trufia, superioritatea, încrederea în sine, smerenia falsă. Și să ne îmbrăcăm cu
smerenie, umilință, încredere în Isus Cristos, răbdare. Cum putem să ne îmbrăcăm inima
cu aceste calități? Reacționând pozitiv la sfaturile lui Dumnezeu la toate dovezile de har,
nu să ne împietrim ca și evreii (Matei 13:15).
 Noi trebuie să ne adăpăm zilnic din izvorul de har al Domnului, astfel să ne
îmbrăcăm “cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândeţe, îndelungă-
răbdare”.

4) Voință în direcția smereniei:


 În multe pasaje din Biblie, observăm că omului i se poruncește să se smerească, este ceva
ce poate el să facă!
 De pildă: Iacob 4:10, GBV 2001: “Smeriți-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa”.
 1Petru 5:5, GBV 2001: „…şi toţi încingeţi-vă cu smerenie unii faţă de alţii, pentru că
„Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi“.
 Iată! Petru i-a îndemnat pe creștini: „încingeţi-vă cu smerenie unii faţă de alţii”,
responsabilitatea era a lor!
 Era o acțiune a minții (1Petru 1:13), sentimentelor și în final a voinței lor, de a se încinge
unii față de alții, adică de a avea o atitudine, comportare, purtare a smereniei!

5) Mulțumirea:
 A fi mulțumit cu ceea ce aveam, cu starea materială în care suntem, duce la smerenie, dar
și smerenia duce la mulțumire! Apostolul Pavel spune în Filipeni 4:11-12, GBV
2001: „Nu vorbesc despre lipsuri, pentru că eu am învăţat, în împrejurările în care
sunt, să fiu mulţumit. Ştiu să fiu şi smerit, ştiu să fiu şi în belşug. În orice şi în toate
sunt deprins şi să fiu sătul şi să fiu flămând, şi să fiu în belşug şi să fiu în lipsă”.
 Atunci când permitem nemulțumirii să ne domine poate duce la mândrie sau la moarte!
 Mulțumirea pentru toate (1Tesaloniceni 5:18) este smerenia că noi nu suntem mai
deștepți ca Dumnezeu! Mai drepți sau mai permisivi (comp. cu Ecleziast 7:16-17). Doar

5
El știe de ce îngăduie anumite lucruri, supunându-ne voinței Celui care Stăpânește
toate vom rămâne smeriți! – Iacob 4:6-7; 1Petru 2:21-23; 1Petru 4:19.

6) Cumpătarea:
 A fi smerit nu însemnă a avea o părere foarte proastă despre noi! A fi umil nu însemnă a
exagera părțile negative din noi și a minimalize părțile pozitive! A fi smerit însemnă a
avea o optică corectă (cumpătată) despre noi în lumina lui Dumnezeu! Nici o părrere prea
bună, dar nici prea proastă; ci, realitatea!
 Romani 12:3, GBV 2001: “Pentru că, prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia care
este între voi să nu aibă gânduri înalte, peste ceea ce trebuie să gândească, ci să
gândească aşa ca să fie cumpătat, după cum Dumnezeu a împărţit fiecăruia o măsură
de credinţă”.
 Deci nu gânduri înalte despre noi; ci gânduri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe
care a primit-o de la Dumnezeu. Astfel gândirea noastră nu are o imagine înaltă despre
noi, nici joasă; ci, potrivită, și în armonie cu credința lui, cu ceea ce este el în realitate
prin harul lui Dumnezeu! – Efeseni 4:7.

7) Înțelepciunea:
 Înțelepciunea ne va feri de mândrie, arătându-ne pericolele mândriei (Proverbe 16:18),
foloasele smereniei (Proverbe 29:23), după cum este scris: „Când vine mândria, atunci
vine şi ruşinea; dar înţelepciunea este cu cei smeriţi” – Proverbe 11:2, GBV 2001.
 Înțelepciunea divină urăște mândria! Deoarece teama de Iehova este începutul
înțelepciunii (Psalm 110:10), iar această teamă ne va face să urâm mândria (Proverbe
8:13).
 Domnul Isus ca Înțelepciune (1Corinteni 1:24) a învățat: „Oricine se va înălţa, va fi
smerit; şi oricine se va smeri, va fi înălţat” – Matei 23:12, GBV 2001.

2. CONCEPTUL PAULIN AL MESAGERULUI EVANGHELIEI

2.1 Mesagerul Evangheliei: “Răspunde la chemarea lui Dumnezeu”.


Pavel nu ar fi ajuns nicidecum altfel un vestitor al Evangheliei, dacă nu ar fi fost chemat
de Dumnezeu. Sunt cîtiva termeni pe care îi foloseste Pavel ca să sublinieze această experiență:
“chemat să fie apostol”, “pus deoparte ca să vestească Evanghelia Lui Dumnezeu” (Rom.
1:1), apoi: ” am primit harul si apostolia ( trimiterea-încredintarea )” (Rom.1:5).

6
Urmărind aceste afirmații, observăm că apostolul Pavel era conștient că a ajuns
mesagerul evangheliei, nu datorită diplomelor sau a abilităților sale.
Această slujire a căpătat-o prin harul Lui Dumnezeu care l-a pus deoparte, l-a chemat și
apoi l-a trimis. Toate meritele pentru slujirea pe care o împlineste, el le atribuie lui Dumnezeu.
(1 Cor.15:9-10). Mai sunt și altfel de propovaduitori ai Evangheliei: “unii propovăduiesc pe
Hristos din pizmă și din duh de ceartă” ( Filipeni 1:15-17). Rezultatul slujirii lor este
autoînșelare pentru ei, rătăcire pentru ascultători și durere pentru ceilalți slujitori.
Tu cu cine te asemeni? Dumnezeul care l-a chemat pe apostolul Pavel este Dumnezeul
care îti vorbește și ție. Fii gata să răspunzi acestei chemări spunând ca și apostolul Pavel: “Noi
dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos; și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă
rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu ! ” ( 2 Cor. 5:20 ).

2.2 Mesagerul Evangheliei: “Vestește mesajul lui Dumnezeu”.


Ca mesager al Evangheliei, apostolul Pavel știa ce trebuie să comunice ascultătorilor
sau cititorilor săi. El își definește mesajul ca fiind “Evanghelia lui Dumnezeu” (Rom.1:1).
Evanghelie înseamnă “veste bună”. Mesagerul Evangheliei este purtătorul unei vești bune,
primite de la Dumnezeu. Atâția astăzi au pretenția a fi mesageri ai Evangheliei, dar poartă ca
mesaj învățături ale oamenilor, sau o evanghelie trunchiată, din care au scos adevăruri sau la
care au adăugat tradiții și obiceiuri bisericești sau pagâne ( 2Tim.4:2-4, Gal.1:7-9).
Mesajul apostolului Pavel a fost clar, cuprinzând esența Scripturilor așa cum au fost
revelate de Dumnezeu prin prooroci: “Isus Hristos, născut din samânța lui David, în ce
privește trupul, Fiul Lui Dumnezeu, dovedit cu putere prin învierea morților și Domnul
nostru” (Rom1:2-4 ). Deși atât de concisă, evanghelia lui Pavel a cuprins toate elementele
mesajului pe care Dumnezeu voia să-l facă cunoscut: Întruparea Domnului Isus, viața Sa fără
de păcat, învierea Sa ca dovadă a puterii Lui Dumnezeu (Fapt.17:30-31) și domia Sa asupra
noastră.
Care este mesajul pe care îl comunici tu ? Ce spui celor pe care îi întâlnești? Un
mesager al Evangheliei cunoaște mesajul și îl comunică așa cum l-a primit.

2.3 Mesagerul Evangheliei: “Urmează planul lui Dumnezeu”.


Pavel știa că este un apostol, trimis de o autoritate pentru a împlini o anumită slujbă. De
aceea se conformează întru totul, planului lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu așa cum el
mărturisește este: “să aducem pentru Numele Lui, la ascultarea credinței pe toate neamurile”
(Rom 1:5). Sunt anumite detalii ale planului lui Dumnezeu pe care el le accentuiază: el nu este

7
numai un crainic care dă în știre vestea bună a evangheliei, ci unul direct interesat și de
răspunsul oamenilor la acest mesaj. Încredințarea pe care a primit-o era: “să aducă” pe
oameni; slujire care implica îndrumare, călăuzire și o anumită schimbare.
Oamenii din starea de rebeliune și vrăjmășie față de Dumnezeu să vină la “ascultarea
credinței”. Această slujire cuprindea “toate Neamurile” și avea să fie împlinită pentru slava
Numelui Lui Dumnezeu. O perspectivă a planului lui Dumnezeu! Pavel știa cine l-a trimis, ce
trebuie să facă, cine sunt aceia pe care trebuie să-i slujească și a cui este gloria. Când scrie
epistola celor din Roma, apostolul Pavel îi considera o parte integranta a acestui plan ca și
“preaiubiți ai lui Dumnezeu”, “chemați să fie ai lui Hristos “, având o viață de sfințenie
(Rom.1:6-7).
De multe ori mesagerii evangheliei astăzi au planurile și interesele lor, care sunt atât de
diferite față de planul Aceluia care I-a trimis. În slujirea lui apostolul Pavel a urmat întocmai
planul lui Dumnezeu.

2.4 Mesagerul Evangheliei: “Aplică strategia lui Dumnezeu”.


Urmarind versetele 8-15 din capitolul 1 al epistolei catre Romani, descoperim care a fost
modul de lucru al apostolului Pavel. El nu s-a mulțumit numai să trimită o scrisoare celor din
Roma, ci a dorit să fie în mijlocul lor și să dezvolte o relație mai strânsă cu ei. Cîți dintre
mesagerii evangheliei își mai fac astăzi timp să dezvolte o relație cu oamenii ? Așa de mulți sunt
prinși de problemele personale sau de problemele slujirii încît cu greu ajung și la timpul
planificat pentru a ține predicile în bisericile în care slujesc.
Apostolul Pavel a dovedit că îi iubea pe cei din Roma, deși nu-i cunoștea, pentru că a
mulțumit lui Dumnezeu pentru ei toti (Rom.1:8), îi pomenea neîncetat în rugaciunile sale
(Rom.1:9) și dorea cu ardoare să ajungă în mijlocul lor (Rom.1:10). Părtășia cu ei pentru Pavel,
era cea mai înaltă dorință a sufletului său (Rom.1:11 și 15), o datorie pe care o avea față de toți
(Rom.1:14), o cauză pentru care a cerut ajutorul lui Dumnezeu (Rom.1:10) și pentru care a fost
gata să înfrunte orice obstacol, ca și din mijlocul lor să adune roadă pentru împărăția lui
Dumnezeu (Rom 1:10-13).
Ce strategie deosebita ! Pavel, ca mesager al Evangheliei, n-a socotit nici un efort prea
mare și nici un preț prea scump, pentru a dezvolta relații cu oamenii și a fi în mijlocul lor.
Aceasta a fost și strategia lui Dumnezeu, pentru câștigarea lumii. A venit la noi prin Domnul
Isus (Ioan 1:14).
Ai aceeași dorință pentru câștigarea altora pentru Hristos ? Mesagerul Evangheliei știe
că înainte ca oamenii să vină, el trebuie să meargă! Dacă apostolul Pavel a fost un bun exemplu
ca mesager al Evangheliei pentru cei din generația lui, fii gata să i te asemeni, pentru ca prin

8
îndemnul său el ne cheamă: “Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos
” (I Cor.11:1)

REFLECȚIE
1. Ați reușit să vă identificați chemarea personală pentru lucrarea în împărăția lui
Dumnezeu? Dacă nu, ce vă împiedică să doriți să o aflați? Dacă da, cum sporiți în de
vestirea mesajului Evangheliei lui Isus Hristos Domnul?
2. Cât de des discutați cu prietenii, colegii voștri care nu-L cunosc pe Domnul, despre
mesajul Evangheliei? Ce dificultăți întâmpinați în transmiterea mesajului Evangheliei?
Cum vedeți care ar fi soluțiile la problemele cu care vă confruntați în transmiterea
mesajului?
3. Vă considerați o persoană care disciplinată din punct de vedere spiritual? Dacă nu, ce vă
împiedică să vă disciplinați propria viață după standardul Apostolului Pavel, despre care
știm bine că l-a urmat pe Domnul Isus ca exemplu? Dacă da, ce sfaturi ați putea oferi cu
privire la importanța unei discipline spiritual? Cât de mult vă ajută aceste discipline
spirituale să urmați planul lui Dumnezeu?
4. Aveți aceeași dorință puternică de a transmite mesajul Evangheliei precum a avut-o
Pavel? Dacă nu, care ar putea fi piedicile din calea voastră? Cum ați putea soluționa
problema acestor piedici? Dacă da, care este cea mai frumoasă experință pe care ați avut-o
cu privire la transiterea mesajului Evangheliei persoanelor necreștine?

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Epistola către Romani este „magnum opus”-ul apostolului Pavel. Nici una dintre celelalte
scrieri ale sale nu este la fel de bogată sau de organizată. Deosebit de ceilalți apostoli ai
Domnului Isus, Pavel este definit ca ,,apostolul Neamurilor“. Este mult mai corect să-l numim
însă ,,apostolul Harului“, ca opus al Legii. Urmăriți cu atenție și veți observa că fiecare epistolă
scrisă de el se termină cu o încredințare a destinatarilor în grija Harului lui Dumnezeu (Rom.
16:24; 1 Cor. 16:23; 2 Cor. 13:14; Gal. 6:18; Efes. 6:24; Filip. 4:23; Col. 4:18;1 Tes. 5:28; 2
Tesal. 3:18).
Smerenia a fost o trăsătură a caracterului Domnului Isus, această trăsătură a fost
dezvoltată și la apostolul Pavel. Smerenia este ca întotdeauna să nu ne facem pe noi centrul
vieții, ci pe Dumnezeu și aproapele. Bineînțeles, în primul rând Dumnezeu, dar și aproapele. În

9
Epistola către Filipeni, Apostolul Pavel spune: „Gândul acesta să fie în voi, care era și în
Hristos” (Filip. 2:5).
Fericirea care vine prin persecuţie este a opta fericire. Numai când poporul Domnului a
avut unele din aceste binecuvântări anterioare ale harului, numai atunci se poate “bucura în
necazuri”, cum s-a bucurat apostolul Pavel. Dar Domnul nostru face deosebire atentă între
diferitele feluri de persecuţii, marcând felul de persecuţie binecuvântat, care este diferit de toate
celelalte feluri. Noi nu trebuie să invităm persecuţia prin găsire de greşeli, arţag general şi
împotrivire combativă faţă de toţi şi faţă de toate; nici nu trebuie să invităm persecuţia prin
fanatism. Mai degrabă trebuie să cultivăm “spiritul minţii sănătoase” şi să învăţăm treptat ce este
mintea sănătoasă a Domnului, aşa cum este revelată în Scripturi. Chiar şi atunci, fără îndoială
lumea ne va acuza de “fanatism” pe nedrept, fiindcă înţelepciunea lui Dumnezeu este socotită
adesea de oameni ca nebunie, cum adesea înţelepciunea oamenilor este nebunie din punctul de
vedere divin.
Dumnezeu niciodată nu trece peste promisiunile Sale, El vrea toată inima noastră să fie
dedicată doar Lui. Apostolul Pavel se prezintă prin cele 3 mărturisiri personale, evidențiind
prioritatea lui Dumnezeu în viața sa. Smerenia lui Pavel se observă prin atitudinea sa față de cei
din jur și față de Domnul. Domnul i-a transformat viața, și find ascultător de Cuvântul lui
Dumnezeu, a dobândit înțelepciunea și o gândire corectă în conformitate cu Cuvântul. A învățat
să fie mulțumit de tot ce făcea Domnul în viața sa, a înțeles că trebuie să dorească să aibă o
sperenie a inimii ne silit de nimeni.
Am aflat că un mesager al lui Dumnezeu trebuie să răspundă la chemarea Domnului.
După ce un mesager își descoperă această chemare, el începe să vestească mesajul lui Dumnezeu
cu o râvnă deosebită, urmând planul Domnului de mântuire a tuturor celor ce nu s-au împăcat cu
Dumnezeu.
Fiți aproape de Domnul, trăiți o viață curată. Căutați să aflați voia lui Dumnezeu pentru viața
voastră. El are un plan pentru fiecare. Suntem noi oare gata să ascultăm de planul lui Dumnezeu
pentru viața noastră? Ce ne împiedică să ne încredem viața noastră în mâna Domnului? Fiecare
dintre noi să medităm la aceste întrebări. Să căutăm fața lui Dumnezeu, deoarece El este sursa
existenței noastre. Domnul să ne călăuzească pe fiecare să ne descoperim chemarea personal și
să putem fi mesageri ai lui Dumnezeu aici pe pământ, în țara în care ne aflăm, în localitatea
noastră, în familia noastră.

10
BIBLIOGRAFIE
Cărți:
1. Biblia, Noul Testament - Traducerea Dumitru Cornilescu, 1921
2. Biblia, Noul Testament - Traducerea Dumitru Cornilescu (revizuită), 2019

Resurse internet:
1. Noul Testament – Manual pentru învățătorul de la seminar:
https://media.ldscdn.org/pdf/manuals/new-testament-seminary-teacher-
manual/12339_000-new-testament-seminary-teacher-manual-ron.pdf?lang=eng
2. Comentariu – Romani 1: https://mybible.ro/vdc/romani/1/comentariu
3. M.G. de Koning, Comentariu asupra epistolei către Romani:
https://www.oudesporen.nl/Download/OS1375.pdf
4. J. Piper, Cel Mai Măreţ Lucru din Lume: Un Rezumat Romani 1-7:
https://www.desiringgod.org/messages/the-greatest-thing-in-the-world?lang=ro
5. Epistola lui Pavel către Romani – Ghid pentru studiul biblic:
https://bbht.ro/wp-content/uploads/2015/04/romani1.pdf

11