Sunteți pe pagina 1din 11

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Eufrosina Popescu” Botoșești - Paia AVIZAT, RESP.

COMISIE METODICĂ:
ARIA CURRICULARĂ: „OM ȘI SOCIETATE” Profesor_________________
DISCIPLINA: RELIGIE ORTODOXĂ
NUMĂR DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 35
CLASA a V-a
PROFESOR: Pleșoianu Florin Mihai
ANUL ȘCOLAR: 2019-2020
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ- CLASA a V-a
conform Programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. Nr. 3393 / 28.02.2017

Unitate Competențe Nr. Săpt.


Domenii Conținuturile învățării Perioada Obs.
tematică specifice ore
SEMESTRUL I (15 săptămâni)
Recapitulare clasa a IV-a 1 S1 09 -13.09
S2 16 -20.09
1.1; 1.2 Crearea lumii (crearea lumii nevăzute, crearea lumii văzute). 2
S3 23 -27.09
Prima familie: Adam și Eva (crearea omului, căderea în păcat, S4 30.09-04.10
1.1; 1.2 1.3 2
promisiunea unui Mântuitor,responsabilitate față de creație). S5 07 -11.10

Prietenia lui Dumnezeu cu Noe și Avraam (credința în Dumnezeul


1.1; 1.3 cel adevărat; legământul lui Dumnezeu cu Noe și Avraam; 1 S6 14 -18.10
începuturile poporului ales).
Dumnezeu Dumnezeu
se face Tatăl prezent 1.1; 1.2; 1.3; Iosif și frații săi- model de iertare (Iacov și cei 12 fii; strămutarea în
cunoscut în creație și 1 S7 21 -25.10
2.1 Egipt a poporului ales; puterea iertării).
omului istorie 1.1; 1.2; 2.1; Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu (Eliberarea din robia
1 S8 28.10-01.11
2.2; 3.1 egipteană; drumul spre Țara Făgăduinței; primirea Decalogului).
Lectură aprofundare 1 S9 04 -8.11
De la regele David la Împăratul Hristos (regele David, strămoșul
1.3 1 S10 11 -15.11
Mântuitorului).
Recapitulare: Dumnezeu se face cunoscut omului, 1 S11 18 -22.11
Evaluare 1 S12 25 -29.11
S13 2 -06.12
Iubirea lui Viața omului 1.2; 2.2 Decalogul,importanța lui în viața omului,(actualitatea acestuia) 2
S14 09 -13.12
Dumnezeu cu Dumnezeu
3.2; 3.3 Nașterea Domnului, colinde 1 S15 10 -14.12
VACANȚĂ 21.12.2019 – 12.01.2020
SEMESTRUL al II – lea (20 săptămâni)

1.1; 1.2; 1.3; Răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu,(exemple de


3.1 1 S1 13-17.01
persoane ce au răspuns chemării Domnului)
1.1; 1.2; 1.3;
3.1 Aprofundare, evaluare 1 S2 20 -24.01

1.1; 3.1 Mărturisirea credinței în Vechiul Testament (modalități de


Iubirea lui 1 S3 27 -31.01
mărturisire a credinței în Vechiul Testament și exemple: Ilie/Daniel).
Dumnezeu
Viața omului 1.1; 3.1 Calitățile omului și slujirea lui Dumnezeu (rolul calităților
și
cu Dumnezeu personale în viața omului; exemple biblice de valorizare a calităților S4 03 -07.02
răspunsul 2
personale – construirea templului din Ierusalim/psalmii lui S5 10 -14.02
omului
David/pildele lui Solomon).
1.1; 1.2; 1.3;
3.1 Recapitulare:Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului 1 S6 17 -21.02

1.1; 1.2; 1.3;


3.1 Evaluare 1 S7 24 -28.02

Respectul în lumina credinței,(respectul față de sine, față de părinți,


1.1; 2.1; 3.1; 2 -6.03
față de colegii de clasă, față de semeni; exemple biblice: David și 1 S8
3.2
Ionatan/Ruth și Noemi/Daniel și prietenii lui).
1.1; 1.2; 2.2 Slujirea propiului popor (modalități de manifestare a iubirii față de
1 S9 9 -13.03
propriul popor; exemple biblice: Moise/Daniel).
A trăi
Ajutorul oferit semenilor,ajutorul, ca formă de exprimare a S10
Viața împreună cu
credinței și a iubirii lui Dumnezeu; ajutorul oferit părinților și 2 16 -20.03
creștinului ceilalți. Modele 3.1; 3.2; 3.3
colegilor; persoane care au nevoie de ajutor; modalități de ajutorare; S11 23 -27.03
împreună din Vechiul
exemple biblice de ajutorare: Iosif/Elisei).
cu semenii Testament
30.03
S12
SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL -03.04

VACANȚĂ 04 -21.04.2020, 19–21 aprilie Sfintele Paști

Dialogul despre credința în Dumnezeu (dialogul despre


1.1; 3.1 Dumnezeu; contexte de dialog despre credință; exemple de 1 S13 21 -24.04
persoane biblice care au vorbit semenilor despre Dumnezeu.
Recapitulare Viața creștinului împreună cu semenii 1 S14 27.04 -1.05
Evaluare 1 S15 04 -08.05
Sărbătoarea – timp sfințitor și de bucurie (pregătirea pentru
1.1; 3.1 1 S16 11 -15.05
sărbătoare; cum participă copiii la sărbători).
Viața Relația dintre sărbătorile religioase și alte sărbători (Florii, Paști
comunității 1 S17 18 -22.05
Sărbătorile în și Rusalii).
și 3.1; 3.2; 3.3
viața omului Recapitulare Viața comunității S18 25 -29.05
sărbătorile 1
și sărbătorile creștine
creștine 1 01 -05.06
3.1; 3.3 Evaluare S19
1.1; 2.1; 3.1; 1 08 -12.06
Recapitulare, sistematizare , evaluare anuală, S20
3.2
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Eufrosina Popescu” Botoșești - Paia AVIZAT, RESP. COMISIE METODICĂ:
ARIA CURRICULARĂ: „OM ȘI SOCIETATE” Profesor_________________
DISCIPLINA: RELIGIE ORTODOXĂ
NUMĂR DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 35
CLASA a VI-a
PROFESOR: Pleșoianu Florin Mihai
ANUL ȘCOLAR: 2019-2020
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ CLASA A VI- A
conform Programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. Nr. 3393 / 28.02.2017

Nr. Unitate Competențe Nr.


Conținuturile învățării Săpt. Perioada Obs.
crt. tematică specifice ore
SEMESTRUL I (15 săptămâni)
•Recapitulare clasa aV-a. S1 9-13.09
2
•Testare iniţială S2 16 -20.09
• Ţara Sfântă în vremea Mântuitorului (aspecte geografice şi istorice; aspecte generale
2 S3 23 -27.09
privind viaţa religioasă, socială şi familială a evreilor)
S4 30.09 -04.10
1.1;1.2;1.3; • Naşterea şi copilăria lui Iisus Hristos
S5 07 -11.10
1
(Bunavestire; Naşterea şi copilăria lui Iisus Hristos; Sfânta Fecioară Maria – Născătoarea de
Dumnezeu) S6 14 -18.10
• Botezul Domnului
1.1; 1.2;1.3; 2.1 (Viaţa şi predica Sfântului Ioan Botezătorul;Botezul Domnului) 1 S7 21-25.10

• Iisus Hristos, Învăţătorul lumii


1.1; 2.1 S8 28.10-01.11
(Alegerea Apostolilor; învăţarea directă prin pilde şi prin minuni; marea poruncă a 2 04-08.11
I. Dumnezeu
iubirii; iubirea faţă de toţi semenii) S9
se face
I cunoscut • Iisus Hristos, Mântuitorul lumii
omului 1.1; 1.3; (Pătimirile, Jertfa pe Cruce, moartea şi Învierea Domnului; deschiderea raiului 1 S10 11-15.11
2.1 pentru toţi oamenii)
•Înălţarea Domunui Iisus Hristos:
1.1; 1.3; (Înălţarea Domnului la cer şi trimiterea Duhului Sfânt; misiunea Apostolilor şi a urmaşilor 2 S11 18-22.11
2.1 acestora; prezenţa Mântuitorului în Sfânta Lirturghie) S12 25-29.11

1.1; 1.2;1.3; 2.1; •Recapitulare . Sistematizare. S13 02-06.12


3.1 •Evaluare capitol
2 09-13.12
S14
3.1; 3.2; • Naşterea Domnului
1 S15 16 -20.12
3.3 •Colinde
VACANȚĂ 21.12.2019 – 12.01.2020

SEMESTRUL al II – lea (20 săptămâni)

•Mărturii despre ajutorul primit de la Dumnezeu: (ajutorul primit în diferite situaţii ale vieţii;
1.1; 1.3; 2.1; S1 13-17.01
importanţa mărturisirii ajutorului primit; exemple biblice- vindeca- rea celor doi orbi /vindecarea 1
2.2
slăbănogului de la Vitezda)
1.1; 2.1; • Aprofundare. Sistematizare. 1 S2 20 -24.01
•Evaluare 1 S3 27 -31.01
1.1; 1.2; •Recunoştinţa pentru binele primit:
Iubirea lui (recunoştinţa faţăde părinţi, faţă de colegi şi semeni; exemple biblice- mulţumirea adusă de 1 S4 03-07.02
1.3; 2.1; leprosul vindecat
Dumnezeu
şi răspunsul 2.2; 3.1 •Efortul pentru schimbarea vieţii : (importanţa autocunoaştere şi nevoia de îndrumare
II duhovnivească; rolul rugăciunii şi al spovedaniei; exemple biblice- Sf. Ap. Matei/Zacheu)
1 S5 10-14.02
omului
•Mărturisirea credinţei în Iisus Hristos: (Apostolii modele de mărturisire a credinţei;
exemple biblice: potolirea furtunii pe mare/pescuirea minunată/mărturisirea lui Petru şi cea a
lui Toma, înainte şi după Înviere;exprimarea credinţei în viaţa de zi cu zi)
1 S6 17 -21.02
1.1; 1.2;1.3;
2.1; 3.1 •Lectură de folos – Sfinţii Evanghelişti (II)
• Recapitulare. Sistematizare. 1 S7 24 - 28.02
Evaluare capitol 1 S8 02-06.03
•Rugăciunea, temei şi puterea vieţii creştine: (rolul rugăciunii; rugăciunea în familie;
exemple de rugăciuni pentru sine, pentru membrii familiei şi pentru semeni; pilde despre 1 S9 09 -13.03
Viaţa puterea rugăciunii – Pilda vameşului şi afariseului/Iair/femeia canaaneancă)
creştinului 1.1; 2.1; S10 16 20.03
III împreună cu 3.1
• Rugăciunea „Tatăl nostru” (semnificație, explicare, contexte de rostire) 2 23 27.03
S11
semenii
S12 30.03 -3.04
SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL

Vacanță 4 -21.04/2020, 19–21 aprilie Sfintele Paști

• Iertarea, semn al bunătății sufleteşti (rolul împăcării şi al iertării în relațiile cu Dumnezeu,


1.1; 2.1; cu sine şi cu semenii; cuvintele Mântuitorului despre iertare; Pilda celor doi datornici; 1 S13 21 -24.04
Viaţa
3.1 dragostea, respectul şi iertarea în familie)
creştinului
III • Milostenia, manifestare a iubirii față de semeni (semnificație, rol, modalități de împlinire;
împreună cu
semenii înmulțirea pâinilor şi a peştilor, darul oferit de un copil/ transformarea apei în vin la nunta din
Cana, prin mijlocirea Maicii Domnului)
1 S14 27.04-1.05
•Proiect educaţional: Virtutea iertării şi efectul ei asupra vieţii
1.1; 1.2; 1.3;
•Recapitulare. Sistematizare. 1 S15 04-08-05
3.1
Evaluare capitol 1 S16 11-15.05

3.1; 3,2; •Tradiţii de Crăciun. Tradiţii de Paşti, Înălțare și Rusalii; S17- 18 -22.05
Viaţa •Pelerinaje şi procesiuni creştine 2 S18 25 -29.05
comunităţii 3.3
IV •Proiect educaţional: La drum cu Dumnezeu
şi
sărbătorile 1.1; 2.1; S19- 1 -05.06
creştine 3.1; 3.2 •Recapitulare, sistematizare şi evaluare finală 2
S20 08 -12.06
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Eufrosina Popescu” Botoșești - Paia AVIZAT, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,
ARIA CURRICULARĂ: „OM ȘI SOCIETATE” Profesor: ---------------------------------
DISCIPLINA:RELIGIE ORTODOXĂ
NUMĂR DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ:1
NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI:35
CLASA aVII-a
PROFESOR: Pleșoianu Florin Mihai
ANUL ȘCOLAR: 2019-2020

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ - CLASA a VII-a


conform Programei școlare aprobate prin O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017

Nr. Unitatea Competențe specifice Conținuturile învățării Nr. Săptămâna Perioada Obs.
crt. tematică ore

SEMESTRUL I – 15 săptămâni
Să ne amintim din clasa a VI-a! 1 S1 9–13 sept
Lucrăm împreună! – Evaluare inițială 1 S2 16–20 sept
1. Dumnezeu 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2 • Viața omului și asemănarea cu Dumnezeu 1 S3 23–27 sept
se face 1.1, 1.2, 1.3 • Lucrarea Duhului Sfânt în lume 1 S4 30 sept– 4 oct
cunoscut 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 • Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime 1 S5 7–11 oct
omului • Sfintele Taine în viața creștinilor (I) 1 S6 14–18 oct
1.2, 3.1, 3.2 Sfintele Taine în viața creștinilor (II) 1 S7 21–25 oct
1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 • Darurile Duhului Sfânt 1 S8 28 oct– 1 nov.
1.2, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, Lucrăm împreună!–Recapitulare/Evaluare 1 S9 4–8 nov.
3.1, 3.2, 3.3
2. Iubirea lui 1.2, 2.2, 3.1, 3.2 • Credința în primele comunități creștine 1 S10 11–15 noi
Dumnezeu 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 • Comuniunea credincioșilor în Biserică 1 S11 18–22 noi
și 1.2, 1.3, 3.1 • Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului 1 S12 25–29 noi
răspunsul 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 • Biserica în istorie 1 S13 2–6 dec
omului 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, Lucrăm împreună! – Recapitulare/Evaluare 1 S14 9–13 dec
3.1, 3.2, 3.3
3.1; 3.2; 3.3 • Nașterea Domnului – obiceiuri și tradiții creștine* 1 S15 16–20 dec

VACANȚA DE IARNĂ: 21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020


SEMESTRUL al II-lea – 20 de săptămâni
2. Iubirea lui
Dumnezeu și 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 13–17 ian
răspunsul 3.1, 3.2, 3.3 • Proiect educativ: „Să dăruim bucurie”* 2 S1–S2 20–23 ian
omului
3. Viața 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 • Manifestarea bucuriei în viața omului 1 S3 27–31 ian
creștinului 1.3, 2.2, 3.1, 3.2 • Frumosul în viața creștinului 1 S4 3–7 feb
împreună cu 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 • Prietenia și iubirea, valori pentru viață 1 S5 10–14 febr
semenii • Proiect educativ: „De la Înviere la Înălțare” 2 S6–S7 17–21 febr
Sărbătorile 24–28 febr
în viața • Recapitulare 1 S8 2–6 martie
omului Lucrăm împreună!-Evaluare 1 S9 9–13 martie
3.1, 3.2, 3.3 • Pregătire pentru Sfintele Paști* 2 S10–S11 16–20 martie
23–27 martie
„ȘCOALA ALTFEL”30 martie – 3 aprilie 2020 (S12)
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ: 4–21 aprilie 2020, 19–21 aprilie Sfintele Paști
4. Viața 22–24 aprilie
comunității 1.3, 3.1, 3.3 • Praznice împărătești 2 S13–S14 27–30 aprilie
și sărbătorile
creștine
1.3, 3.1, 3.3 • Sărbători închinate Maicii Domnului și sfinților 2 S15–S16 4–8 mai
11–15 mai
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, • Proiect educativ „Lapbook” 2 S17–S18 18–22 mai
3.1, 3.2, 3.3 25–29 mai
• Lucrăm împreună! – Recapitulare/Evaluare 1 S19 1–5 iunie
• Recapitulare/Evaluare finală –Portofoliul personal 1 S20 9–12 iunie
VACANŢA DE VARĂ: 13 iunie 2020

Notă:

*Lecție din orele la dispoziția profesorului.


• Zile libere legale: 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, 1 Decembrie –Ziua Națională, 24 Ianuarie –Unirea Principatelor Române,1 Mai –Ziua Muncii, 1 Iunie –Ziua Copilului,28 mai – Rusaliile.
• Manifestări specifice conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar:
5 octombrie– ZiuaEducației, 5 iunie – Ziua Învățătorului.
• Programul național„Școala altfel” se desfășoară pe parcursul a cinci zile lucrătoare consecutive, în funcție de decizia fiecărei unități de învățământ și respectând intervalul: 7 octombrie 2019 – 29
mai 2020(conform art. 5 din Structura anului școlar 2019–2020, aprobată prin Ordinul MEN nr. 3191/2019).
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Eufrosina Popescu” Botoșești - Paia AVIZAT, RESP. COMISIE METODICĂ:
ARIA CURRICULARĂ: „OM ȘI SOCIETATE” Profesor_________________
DISCIPLINA: RELIGIE ORTODOXĂ
NUMĂR DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 35
CLASA a VII-a
PROFESOR: Pleșoianu Florin Mihai
ANUL ȘCOLAR: 2019-2020

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ - CLASA a VII-a


conform Programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. Nr. 3393 / 28.02.2017
SEMESTRUL I SEMESTRUL AL II-LEA
Nr Nr.ore Nr.ore Nr.ore Nr.ore
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE Nr. total Nr. ore Nr.total Nr.ore
crt. recapitulare/ la dispoziția recapitulare la dispoziția
ore predare ore predare
Evaluare profesorului /evaluare profesorului
Dumnezeu se face cunoscut
1. 7 6 1
omului
Iubirea lui Dumnezeu și
2. 5 3 1 1 2 1 1
răspunsul omului
Viața creștinului împreună
3. 8 5 2 2
cu semenii
Viața comunității și
4. 6 5 1
sărbătorile creștine
Activități extracurriculare:
1 1
„Școala altfel”
Recapitulare
2 2
clasa a VI-a
Recapitulare semestrială/
1 1 2 2
finală
TOTAL 15 9 5 1 20 10 6 4
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Eufrosina Popescu” Botoșești - Paia AVIZAT, RESP. COMISIE METODICĂ:
ARIA CURRICULARĂ: „OM ȘI SOCIETATE” Profesor_________________
DISCIPLINA: RELIGIE ORTODOXĂ
NUMĂR DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 35
CLASA a VIII-a
PROFESOR: Pleșoianu Florin Mihai
ANUL ȘCOLAR: 2019-2020

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ - CLASA a VIII-a


Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009

Nr. Unități de Competențe Nr.


Conținuturile învățării Săpt. Perioada Obs.
crt. învățare specifice ore
SEMESTRUL I
Recapitulare / testare inițială 1 S1 09-13.09
Crezul – sinteza învățăturii de credință S2 16 -20.09
1.1 2
S3 23 -27.09
Învățătura despre Sfânta Treime în Crez S4 30.09 -04.10
1.1 2
S5 07 -11.10
I Credința Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică S6 14 -18.10
creștină 1.1 2
S7 21 -25.10
Credința în Înviere și viața veșnică S8 28.10-01.11
1.1 2
S9 04 -8.11
1.1 Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Credința creștină" 1 S10 11 -15.11
Trăirea 3.3; 4.1 Pilda viței și a mlădiței – viața în Hristos 1 S11 18 -22.11
învățăturii 3.3; 4.1 Pilda semănătorului – primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 1 S12 25 -29.11
II
creștine 3.3; 4.1 Pilda neghinei – îndelunga răbdare și dreptatea lui Dumnezeu 1 S13 02 -06.12
1.2; 3.3; 4.1 Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Trăirea învățăturii creștine" 1 S14 09 -13.12
Marile
sărbători 1.2 Nașterea Domnului. Colinde 1 S15 16 -20.12
creștine
VACANȚĂ 21.12.2019 – 12.01.2020
SEMESTRUL al II – lea

Exprimarea S1 13-17.01
2.1; 3.1 Biserica, locaș de închinare 2
III învățăturii S2 20 -24.01
creștine 2.1; 3.1 Icoana – fereastră spre cer 1 S3 27 -31.01
2.1; 3.1 Cântarea religioasă – formă de rugăciune 1 S4 03 -07.02
Exprimarea
2.1; 3.1 Călătorind cu Dumnezeu – pelerinajul la biserici și mănăstiri 1 S5 10 -14.02
III învățăturii
creștine Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Exprimarea învățăturii
2.1; 3.1 1 S6 17 -21.02
creștine"
Iubirea față de Dumnezeu și de aproapele – Legea desăvârșită a S7 24 -28.02
Sfânta 1.2; 4.2; 5.1 2
Noului Testament S8 02-06.03
Scriptură –
1.2; 4.2 Răbdare și încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov 1 S9 09 -13.03
IV izvor de
înțelepciune
și iubire 1.2; 4.2; 5.1 Imnul dragostei creștine 1 S10 16 -20.03

1.2 Sfintele Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos 1 S11 23 - 27.03
SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL 30.03 -3.04
VACANȚĂ 04 -21.04 /2020, –21 aprilie Sfintele Paști
IV Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Sfânta Scriptură – izvor de
1.2; 4.2; 5.1 1 S13 22 -24.05
înțelepciune și iubire"
S14 27.04 -1.05
Organizarea 3.2 Semnificația întemeierii mitropoliilor românești 2
s15 04 -08.05
Bisericii
V 3.2 Întemeierea Patriarhiei Române 1 S16 11 -15.05
Ortodoxe 3.2 S17 18 -22.05
Române Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române 2
S18 25 -29.05
3.2 Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S19 1 -5.06