Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA DE EVIDENȚĂ A ORELOR DE INSTRUIRE PRACTICĂ GĂRZI

SEMESTRULⅠ (10 gărzi x 6 ore - 60 ore – 2 credite)

Secția Data Nr.De ore Semnătura


a/m de
gardă

TOTAL
FIȘA DE EVIDENȚĂ A ORELOR DE VOLUNTARIAT
SEMESTRULⅠ(4 ore x 15 săpt – 60ore – 2 credite)
a elev ___________________________________
anul IV grupa _____calificarea Asistent medical , specialitatea medicina generala
Secția Data Nr.De ore Semnătura
a/m de
gardă

TOTAL