Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL DE MEDICINĂ ORHEI

PORTOFOLIUL
STAGIULUI DE PRACTICĂ

STAGIUL PRACTIC DE SPECIALITATE

Îngrijirea bolnavilor în staționar

A elevului (ei) Vasilică Ariadna

Specialitatea Medicină Generală

Calificarea Asistent  medical

Anul  V grupa 59

Curator metodist: Stăvila Svetlana

Jalbă Inga