Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Instituția : Colegiu de medicina din Orhei


Profesor : Moșanu Vera
Data :
Disciplina : Boli infecțioase cu NS
Grupa : 47,48,49 , 21 a/m
Subiectul : Structura și manifestarile procesului epidemic. Masuri de prevenire și combatere a bolilor infecțioase
Tipul lecției : Lecție practica
Timp de realizare : 180 minute
Competențe si abilitați:
1.Definiția noțiunilor : proces epidemic , focar epidemic
2.Identificarea și caracterizarea factorilor procesului epidemic
3.Specificarea principiilor de prevenire și combatere a bolilor infecțioase
4.Identificarea masurilor realizate fața de sursa de infecție, mecanismul de transmitere și populația receptiva
5.Elaborarea planului de masuri combative în focarul de boli infecțioase
6.Informarea cu specificul de activitate a cabinetului de boli infecțioase și obligațiunile personalului medical
7. Aplicarea regulilor de utilizare a dezinfectantelor in prelucrarea produselor patologice,veselei,lengeriei
8.Identificarea masurilor de profilaxie specifica
9.Identificarea masurilor de prevenire a infecților nozocomiale in secția de boli infecțioase
10.Familiarizarea cu obligațiunile personalului medical in inregistrarea , raportarea și evidența infecțiilor nosocomiale
Metode de predare : Demonstrația , conversația euristica ,problematizarea , demonstrația vaccinelor ,lucrul in cabinetul
infecționistului și cabinetul de vaccinari
Mijloace didactice : curriculum , proiect de lunga durata , proiect didactic , manualul de “Boli infecțioase cu NS”, indicații metodice
pentru elevi , calendarul vaccinarilor ,activitatea in CBI și cabinetul de vaccinare
Surse bibliografice : manualul de “Boli infecțioase cu NS”- Cobîleanschi , “Boli infecțioase cu epidemiologie ”-Volovscaia , “Boli
infecțioase ”-Voiculescu
Evocare (25 min): Profesoara capteaza atenția elevilor , controleaza prezența , respectarea echipamentului medical.
Profesoara discuta despre cazurile de boli infecțioase din RM (232 cazuri de rujeola , 70 BDA, peste 100 de cazuri de
--------------- -dizenterie in orasul Chișinau )
Realizarea sensului (110 min): Elevilor le se dau intrebari orale , individuale pe:
1. Noțiunea de epidemiologie
2. Procesul epidemic (sursa de infectie,mecanismul de transmitere ,caile de transmitere )
3. Lucrul in focarul epidemic
4. Formele de raspandire a bolilor infecțioase din focarul epidemic
5. Imunizarea conform calendarului de vaccinari 2016-2020

Elevi implinesc agendele conform cerințelor ,î-și fixează Fisa nominala F-0584 ,Masurile de neutralizare a focarului epidemic ,
activitatea asistententului medica in focar,fac cunoștința cu substanțele ce se folosesc in dezinfecția ,dezinsecție ,deratizație ,lucreaza
cu calendarul de vaccinari.
Elevi raspund oral ,individual la tabla :
1. Numiți verigile procesului epidemic .
Caracterizați sursa de infecție
2. Caracterizați mecanismele și caile de transmitere a bolilor infecțioase cu demonstrarea pe planșa
3. Vorbiți despre veriga a 3-a a procesului epidemic
4. Studiu de caz:
Sunteți asistenta medicala și sunteți chemata la un bolnav care acuza : dureri de cap,frisoane , amețeli
Care sunt masurile dumneavoastra in cazul dat.
Se modeleaza un joc de rol , elevul pune diagnoza ,acorda ajutorul medical daca este necesitatea , daca este o urgenta
cheama ambulanta , indeplinește fișa nominala F-0584
5. In focarul epidemic vine și cerceteaza epidemiologul și propune masuri de neutralizare
6. Dezinfectatorii propun masurile de dezinfecție ,dezinsecție și deratizație
7. Toți elevi indeplinesc in agendele lor fișa nominala (F-0584)
8. Toți elevi î-și fixeaza calendarul de imunizari 2016-2020
Împreuna cu elevii se analizeaza virsta,vaccinele,indicațile , contraindicațile
Elevi studiaza vaccinele
Reflecția (48 min) : profesorul propune pentru generalizare sa fie prezentate fișele nominale (F-0584) și prezentate .Se face analiza
_ fiecarei fișe .Daca sunt greșeli se argumenteaza de catre profesor .Elevii repeta pașii care trebuie sa i efectuieze ca
wwwwwwwwwww sa nu se raspandeasca bolile infecțioase din focarul epidemic

Extinderea(2 min) : Se noteaza elevii si se comenteaza .


Profesorul propune elevilor sa faca o informație despre situatia epidemiologica in rujeola in RM pe bolile
infectioase
Proiect didactic

Instituția : Colegiu de medicina din Orhei


Profesor : Moșanu Vera
Data : 09.2018
Disciplina : Boli infecțioase cu NS
Grupa : 47,48,49 , 21 a/m
Subiectul : Generalitați ale procesului infecțios . Organizarea serviciului antiinfecțios
Tipul lecției : Lecție practica
Timp de realizare : 180 minute
Competențe si abilitați:
1. Definiția noțiunilor de infecție ,proces infecțios ,boala infecțioasa
2. Caracterizarea factorilor procesului infecțios
3. Identificarea particularitaților și perioadele bolilor infecțioase
4. Clasificarea bolilor infecțioase dupa criterii
5. Identificarea factorilor specifici si nespecifici de rezistența
6. Familiarizarea cu structura , funcția și amenajarea secției de boli infecțioase
7. Efectuarea tratării sanitare primare a bolnavilor cu boli infecțioase
8. Completarea documentației medicale
9. Realizarea masurilor de dezinfecție in secție
Metode și procedee : Demonstrația , conversația euristica ,problematizarea ,inspecția,palpația ,percusia ,auscultația ,culegerea datelor
pașaportale ,de la pacienți din secție
Mijloace didactice : curriculum , proiect de lunga durata , proiect didactic , manualul de “Boli infecțioase cu NS”, foaia de observație
clinica,ordine pe activitatea secției de boli infecțioase ,indicații pentru elevi ,calculator,planșe
Surse bibliografice : manualul de “Boli infecțioase cu NS”- Cobîleanschi , “Boli infecțioase cu epidemiologie ”-Volovscaia , “Boli
infecțioase ”-Voiculescu
Evaluare : orala
Evocare (25 min) : Profesoara capteaza atenția elevilor , controleaza prezența , respectarea echipamentului medical,cerințe fața de
lecția practica in cabinetul preclinic și secția de boli infecțioase
Profesorul discuta despre bolile infecțioase in republica , pe glob. Insemnatatea primordiala a cunoașterii noțiunei
de infecție , proces infecțios , boala infecțioasa
Realizarea sensului (110 min) : Elevilor li se da un studiu de caz cu epidemia de la Atena
Elevi i-l citesc si î-și exprima sugestiile . Indrumați de profesor cauta informații in calculator
Profesorul anunta obiectivele lecției :
1. Ce cunoașteți despre descoperirile efectuate de oamenii de știința pe parcursul viacurilor –
Tucidide,Hipocrate , Samoilovici , E.Jener , Lui Pastior , Robert Cox , Sarli Lui , I.Mecnicov, V.Babeș ,
Ion Cantacuzino , Toma Ciorba , Felix Drobinschi , C.Andriuța , S.Tîbuleac , Victor Pîntea , Viorel
Prisacari , Elishleahov , Pbacinta
2. Elevii raspund noțiunile de infecție , proces infecțios ,boala infecțioasa
3. Prin studii de caz i-și aduc aminte de perioadele bolilor infecțioase și particularitațile decurgerii
bolilor infecțioase
4. Clasificarea bolilor infecțioase , noțiunea de imunitate
5. Demonstrarea secției de boli infecțioase din SROrhei , palatele,amenajarea,Nr paturi,demonstrarea
bolnavilor , culegerea anamnezei , indeplinirea foii de observație
6. Cerințele fața de substațele dezinfectante si pregatirea lor
7. Participarea elevilor la efectuarea tratarii sanitare primare a bolnavilor ce sunt primiți in secție
Refleția ( 48 min) : Profesorul propune pentru generalizare modelarea situației de lucru :
1) Culegerea datelor pașaportale si indeplinirea foii de observație clinica
I echipa
2) Pregatiți substanțele dezinfectante :
a) Pentru dezinfecția miinilor
b) Pentru dezinfecția veselei
c) Pentru dezinfecția in saloane , coridoare și vicee
II echipa
3) Tratarea sanitara primara a bolnavilor infecțioși
III echipa
Extinderea (2 min) : Profesorul propune elevilor sa se informeze despre situația epidemiologica in republica , lume pe bolile infectioase
Proiect didactic

Instituția : Colegiu de medicina din Orhei


Profesor : Moșanu Vera
Data :
Disciplina : Boli infecțioase cu NS
Grupa : 47,48,49 , 21 a/m
Subiectul : Principii de diagnostic , tratament si NS in bolile infecțioase
Tipul lecției : Lecție practica
Timp de realizare : 180 minute
Competențe si abilitati:
1. Identificarea obiectivelor și principiilor de diagnostic de laborator in bolile infecțioase
2. Colectarea datelor clinice , epidemiologice și interpretarea acestora
3. Aprecierea sindroamelor și semnelor clinice specifice in bolile infecțioase
4. Caracteristica metodelor specifice in diagnoza bolilor infecțioase
5. Aplicarea standartelor de recoltarea ,etichetare și transportare a produselor patologice (sîinge , materii fecale,urina,secreții
nazofaringiene , LCR , mase vomitive ) pentru examenul microbiologice si serologice
6. Identificarea principiilor generale de tratament in bolile infecțioase
7. Realizarea masurilor regimului igieno-curativ ,dietetic in tratamentul bolnavilor infecțioși
8. Culegerea datelor de la bolnavii cu elaborarea si aplicarea planului de ingrijiri a bolnavilor cu boli infecțioase

Metode de predare : Demonstrația , conversația euristica , studiu de caz ,culegerea anamnezei de la bolnavi (inspecția,palpația
,percusia ,auscultația) repartizarea medicamentelor pe saloane și controlul perfuziilor in saloane
Mijloace didactice : curriculum , proiect de lunga durata , proiect didactic , manualul de “Boli infecțioase cu NS”,indicații metodice
pentru elevi , foaia de observație clinica , foi de temperatura , preparate medicamentoase
Surse bibliografice: manualul de “Boli infecțioase cu NS”- Cobîleanschi , “Boli infecțioase cu epidemiologie ”-Volovscaia , “boli
infecțioase cu nevoile afectate “ – Moșanu Vera
Evocare(25 min): Profesoara capteaza atenția elevilor , controleaza prezența , respectarea echipamentului medical(halat,boneta,
botoșei , masca). Profesoara atrage atenția elevilor despre respectarea regimului sanitaroantiepidemic de fiecare elev
in staționar . Atrage atenția cum sa se comporte elevii la patul bolnavului. Datele de la bolnavi se fie insemnate in
carnete
Realizarea sensului (110 min) : Elevilor li se demonstreaza pacienți cu diferite patologii infecțioase
1. Se culege anamneza de la pacienți ,se inspecteaza pielea , mucoasele , limba
2. Se palpeaza ganglioni limfatici
3. Se palpeaza intestinul subțire , intestinul gros , ficatul , splina
4. Se lucreaza cu foaia de observație clinica , atragem atenția la hemograma , analiza urinei , analiza
maselor fecale , analizele serologice ș.a. , foaia de tempreatura
5. Aplicarea standartelor de recoltare și transportare a produselor patologice ( sîinge , materii fecale ,
urina ,secreții nazofaringiene , LCR, mase vomitive) . Indeplinirea bunurilor de trimitere a analizelor
prelevate
6. Identificarea principiilor generale de tratament in bolile inf. , realizarea masurile regimului igieno-
curativ
7. Culegerea datelor de la bolnavi cu elaborarea si aplicarea planului de ingrijiri a bolnavilor cu boli
infecțioase
Elevii impreuna cu profesoara culeg datele pașaportale de la pacienți , acuzele pacientului la
spitalizare . Semnele caracteristice . Profesoara demonstreaza cum se palpeaza ganglioni limfatici ,
ficatul , splina , percutia ficatului . Cum se inspecteaza ochii , limba , mucoasele, pielea . Se culege
anamneza epidemiologica de la pacient de unde aflam ce a miincat , cît , unde , cu cine a fost in
contact , daca nu a venit de peste hotare , de unde foloseste apa , daca respecta igiena personala ,
daca a fost in contact cu bolnavi , daca a fost vaccinat , daca nu a fost mușcat , ințepat de țințar sau
capușe,purici,paduchi , daca nu a fost mușcat de animale salbatice sau domestice
Se pune diagnoza preliminara și se enumera nevoile afectate in patologia data
Se enumera ce masuri se vor acorda de prim ajutor , izolarea pacientului și controlul contacților in
focarul epidemic
Aplicarea standartelor in recoltarea , impachetarea , transportarea , analizelor de laborator ,
indeplinirea bonurilor de trimitere
Se atrage atenția la identificarea principiilor de tratament in bolile infecțioase : regimul igieno-
curativ , tratamentul etiopatogenetic , simptomatic
Elevii culeg datele de la bolnavi și alcatuiesc un plan de ingrijiri
Elevii î-și noteaza in agenda
Reflexia ( 48 min) : Profesorul propune pentru generalizare urmatoarele studii clinice

Studiu clinic I
Pacientul K-23 ani acuza dureri in burta, grețuri , voma , temperatura -38,6 C , diaree – 6 ori
Anamneza epidemiologica : cu o zi in urma a fost la o zii onomastica unde a servit masa cu tot felul de bucate
Sarcini : 1. Diagnoza presupusa
2.Primul ajutor
3. Enumerați ce analize se vor preleva

Studiu clinic II
Bolnavul C -48 ani , lucreaza macelar la piața . Dupa ce a taiat carnea unui vițel el a simțit oboseala, slabiciune ,
temperatura – 38,2 C , cefalee , pe degetul 4 al miini drepte a aparut o macula care apoi s-a transformat in vezicula si
care nu-i provoaca durere
Sarcini : 1.Diagnoza preliminara
2.Numiți masurile ce se vor lua in focar

Studiu clinic III


Pacienta Z-57 ani acuza slabiciune , pierderea poftei de miincare . Obiectiv fața este subicterica , pielea , ochii.Se
socoate bolnava de HVC de 3 ani
Sarcini:1. Enumerați sursa de infecție și caile de transmitere a HVC
2. Analizele de laborator necesare
3. Profilaxia HVC
Extinderea ( 2 min) : Se noteaza elevii și se comenteaza notele. Profesorul propune tema 4 ( NS in febra tifoida , botulismul ) .
Tratamentul conform PCN
Sa pregateasa informatie despre cazurile de boala in raionul , satul de unde locuiesc