Sunteți pe pagina 1din 1

Popoare şi spaţii istorice în Antichitate cucerit de Akkad. Acesta a creat prima armată permanentă din istorie.

Popoarele Orientului antic Imperiul Akkadian a fost primul imperiu cunoscut din istorie.
Asirienii - origine semitică, care a ocupat, încă din mileniul al III-lea î.Hr., o
-Orientul a reprezentat cea mai întinsă arie geografică a antichității, din regiune din nordul Mesopotamiei. Ei au întemeiat o serie de orașe-state,
estul Mării Mediterane până la țărmurile Oceanelor Indian și Pacific. precum Assur și Ninive. Asiria își extinde dominația asupra întregii
-Existau toate formele de relief. Mesopotamii. Fondatorul Imperiului Asirian este considerat
-Climatul era arid, îmblânzit de marile fluvii:Tigru, Eufrat, Nil, Fluviul Tiglatpalassar I (1115-1076), a cărui stăpânire ajunge până la Marea
Galben, Indus, Gange. Primele civilizaţii au apărut și s-au dezvoltat de-a Mediterană și Golful Persic. Asiria s-a prăbușit în urma loviturilor date de
lungul acestor mari fluvii. regele Babilonului, Nabucodonosor al II-lea (605 î.Hr.).
Primele comunități stabile au apărut pe teritoriul cuprins între fluviile Babilonienii (amoriții) - s-au stabilit în Mesopotamia la începutul
Nil, Tigru și Eufrat numit „Semiluna fertilă”. mileniului al II-lea î.Hr. Ei au întemeiat prima dinastie din Babilon, oraș-stat
Principalele ocupații ale locuitorilor Orientului Antic: din centrul Mesopotamiei.
-agricultura; creșterea animalelor; meșteșugurile; mineritul; comerțul (troc – Regatul Vechiului Babilon (1894-625 î.Hr.)
în natură, apoi prin folosirea monedei); În timpul lui Hammurabi (1728-1686 î.Hr.), au fost unite ţinuturile din
-Drumuri comerciale: pe apă, Drumul mătăsii, Drumul regal. centrul şi sudul Mesopotamiei punând bazele Imperiul Babilonian.
Originea POPOARElor ORIENTULUI ANTIC Hammurabi a fost primul suveran care a oferit poporului un set de
⦿ origine necunoscută – sumerienii; reguli. Decăderea statului babilonian după moartea lui, a dus la cucerirea
⦿ popoare semite: acestuia de către asirieni.
-în Canaan/Palestina - arameenii, fenicienii, filistenii, evreii; Regatul Noului Babilon (625-539 î.Hr.) a fost întemeiat de Nabopalassar
-în Mesopotamia (între Tigru şi Eufrat) - akkadienii, amoriții (625-605 î.Hr.). Fiul său, Nabucodonosor al II-lea (605-562 î.Hr.) și-a
(babilonienii), chaldeenii, asirienii, arameenii); concentrat atenția pe ridicarea unor edificii impunătoare (Poarta zeiței Iștar,
⦿ popoare hamito-semite – Africa de Nord - egiptenii; grădinile suspendate ale Semiramidei). În 539 î.Hr. Babilonul este cucerit
⦿ popoare indo-europene: de perși.
- în Pod. Iran – mezii și persii; Egiptenii
- în India - indo-arienii, -Poporul egiptean se formează în NE Africii, de-a lungul fluviului Nil, în
⦿ sino-tibetanii – în China. mileniul al IV-lea î.Hr. prin contopirea populației autohtone cu populația
Popoarele Mesopotamiei (,,țara dintre fluvii”, Tigru și Eufrat). hamito-semită. Necesitatea de a controla Nilul și revărsările acestuia duce la
Sumerienii formarea a două nuclee statale: Egiptul de Jos (în nord) și Egiptul de Sus (în
-Au o origine nesigură. S-au stabilit în sudul Mesopotamiei pe la începutul sud). Egiptenii aveau ocupații precum agricultura, creșterea animalelor,
mileniului al IV-lea î.Hr.. meșteșugurile, comerțul.
-Sunt creatorii celei mai vechi civilizații regionale cunoscute. Evreii - au fost de origine semită. Ei s-au așezat la începutul mileniului al II-
-Se ocupau cu agricultura, creșterea animalelor, meșteșugurile. lea în Siria sub conducerea lui Abraham (Avraam). Din cauza secetei
-Sumerienii au cunoscut și au folosit: roata olarului, carul cu roți, plugul, prelungite, sub conducerea lui Iacob (nepotul lui Abraham), evreii s-au
metalurgia. Au inventat scrierea cuneiformă. Au construit primele ziggurate. stabilit în Egipt. După 400 de ani de robie, Moise, trimisul lui Dumnezeu, i-a
-Erau organizați în orașe-state independente, conduse de un rege. eliberat și i-a dus în Palestina. Călătoria a durat în jur de 40 de ani, timp în
Principalele orașe-state din Sumer: care, evreii primesc de la Moise „Legea lui Moise’’și cele 10 porunci .
- Ur, Uruk (prima cetate care a dominat Mesopotamia. Se presupune că Urmașul lui Moise, Iosua, reușește să cucerească Ierusalimul.
legendarul rege Ghilgameș, eroul celei mai importante epopei sumeriene, este În secolul al XI-lea î.Hr. datorită pericolului , unor triburi de războinici
originar din această cetate.), Nippur, Umma (sub conducerea acesteia se numiți filisteni, care au atacat Palestina, îi determină pe evrei să se unească
realizează primul stat unitar sumerian), Lagaș (primul oraș descoperit) sub conducerea lui Saul. Astfel se formează statul Israel. El a fost urmat la
Akkadienii – de origine semiți, au pătruns în regiunea centrală a conducere de David, care a pus capăt amenințării filistenilor. Urmașul lui
Mesopotamiei la începutul mileniului al III-lea, unde s-au dezvoltat David a fost Solomon, care a transformat regatul în imperiu și rămâne
importante centre politice și economice importante: Akkad, Kiș, Babilon. În cunoscut în istorie pentru templul care îi poarta numele (,,Templul lui
timpul regelui Akkadului, Sargon cel Mare ( 2371-2315 î.Hr), Sumerul este Solomon’’).

S-ar putea să vă placă și