Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

INTRODUCERE.................................................................................................3
CAPITOLUL 1 – CADRUL TEORETIC............................................................7
1.1 PREMIZELE APARIŢIEI DELINCVENŢEI JUVENILE.........................7
1.1.1 FACTORII INDIVIDUALI PREDISPOZANŢI..............................9
1.1.1.1 PREDISPOZIŢIA GENETICĂ............................................................9
1.1.1.2 TULBURĂRILE DE CARACTER.................................................11
1.1.2 FACTORII EXTERNI DETERMINANŢI.............................................12
1.1.2.1 FACTORI PSIHO-PEDAGOGICI DE ORDIN FAMILIAL....................12
1.1.2.2 FACTORI SOCIALI, EXTERNI.........................................................16
1.2 ROLUL EDUCAŢIEI ŞCOLARE ÎN PREVENIREA DELINCVENŢEI
JUVENILE………………………16
1.3 CATEGORIA DE ADOLESCENT DELINCVENT SAU POTENŢIAL
DELINCVENT.....17
1.4 TENDINŢELE ACTUALE ALE CRIMINALITĂŢII....................................19
1.5 MODELAREA COMPORTAMENTULUI ADOLESCENTULUI.........26
1.6 VIOLENŢA SPORTIVĂ SAU CONVERTIREA VIOLENŢEI PRIN
SPORT......................32
CAPITOLUL 2 ─ OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII.....35
2.1 OBIECTIVUL CERCETĂRII..................................................................35
2.2 IPOTEZE....................................................35
2.2.1 IPOTEZA1...............................................................................................35
2.2.2 IPOTEZA 2........................................................................................35
2.2.3 IPOTEZA3.........................................................................................35
2.3 METODOLOGIA CERCETĂRII........................................36
2.3.1 PARTICIPANŢI...................................................................................36
2.3.2 INSTRUMENTE UTILIZATE.....................................................................36
2.3.3 DESIGNUL EXPERIMENTAL..............................................................36
2.3.3.1 SELECŢIA SUBIECTILOR..........................................37
2.3.3.1.1 ACORDUL INCS, I.S.J. MUREŞ ...........................................................37
2.3.3.1.2 PRETESTARE VOLUNTARIAT............................................................37
2.3.3.1.3 ALEGEREA LICEELOR.........................................................................37
2.3.3.1.4 GRUPURLE EXPERIMENTALE ŞI GRUPURLE DE CONTROL......38
2.3.3.1.5 EŞANTIONARE.......................................................................38
2.3.3.2 APLICAREA CHESTIONARELOR............................................38
2.3.3.3 CENTRALIZAREA DATELOR...................................................39
2.3.3.4 METODE DE ANALIZĂ A DATELOR........................................39
CAPITOLUL 3 ─ REZULTATELE CERCETĂRII..........................43
3.1 PREZENTAREA ŞI ANALIZA DATELOR STATISTIC........................43
3.2 TESTAREA IPOTEZELOR ŞI INTERPREAREA DATELOR
STATISTICE.....76
3.2.1 IPOTEZA1..................................................................................................76
3.2.2 IPOTEZA 2..............................................................................................79
3.2.3 IPOTEZA 3................................................................................91
CAPITOLUL 4 ─ CONCLUZII ŞI IMPLICAŢII..................................96
4.1 CONCLUZIA CERCETĂRII......................................................................96
4.2 LIMITE ALE CERCETĂRII....................................................................96
4.3 DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE............................................97
4.4 APLICABILITATE PRACTICĂ A REZULTATELOR CERCETĂRII........97
REZUMATUL LUCRĂRII ─ LIMBA ROMÂNĂ.....................................98
REZUMATUL LUCRĂRII ─ LIMBA ENGLEZĂ..............................................99
BIBLIOGRAFIE..............................................................................................100
A AN NE EX XE E. .. .. .. .. .. .. .... .. .1 10 03 3
ANEXA 1: AVIZUL INCS ..............................................................................103
ANEXA 2: CHESTONAR INCS “Inventar de Ostilitate”..................................104
ANEXA 3: ACORDUL ISJ.................................................................107
ANEXA 4: EŞANTIONAREA GRUPULUI DE CONTROL.............................108
ANEXA 5: EŞANTIONAREA GRUPULUI EXPERIMENTAL........................109