Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 4

II.Containerizarea – este o metodă de distribuție a mărfurilor într-o formă unitară,


standardizată. Astfel ea furnizează dezvoltarea unui sistem de transport multimodal sau
combinat. Unitatea de transport o reprezintă containerul. Containerul este un ambalaj din metal
în care se întroduc mărfurile ambalate, câteodată și mărfuri neambalate (în vrac). Containerul
este un ambalaj intermediar între mijlocul de transport și ambalajul mărfii, asigură protejarea
mărfii și manipulare. Trebuie luate în considerație regulile de umplere a containerelor cu diferite
mărfuri.
Terminalele de containere – este locul dotat cu utilaje pentru primirea containerelor în vederea
depozitării și redistribuirii lor. Sunt în porturi și centre de expediție.

III.Transportul internațional
Transportarea se face conform condițiilor prescrise în INCOTERMS.
Transportul maritim
Baza materială a transportului maritim o constituie porturile și navele.
Portul maritim este o așezare la marginea mării, în locuri adăpostite, dotate cu investiții
susceptibile să asigure primirea și depozitarea mărfurilor în vederea expedierii lor în afara sau în
interiorul țării; încărcarea și descărcarea navelor, încărcarea și descărcarea unităților de transport
care operează pe uscat și care fac legătura cu navele. Suplimentar porturile sunt dotate cu
terminale de containere, șantiere pentru construcția și repararea de nave, instalații pentru
reambalarea mărfurilor, depozite pentru conservarea mărfurilor. Mai sunt diferite clădiri
administrative, pentru vămuirea mărfurilor, pentru controlul mărfurilor. Porturile se calsifică:
-în funcție de importanța comercială: porturi internațional și naționale;
-în funcție de așezarea geografică: porturi maritime și maritime fluviale;
-în funcție de scopul principal: porturi comerciale, militare, speciale, de pescuit, industriale etc.
Navele maritime – mijloc de transport pentru deplasarea bunurilor și persoanelor dintr-un port
maritim în altul.
Tipuri de nave:
a)Cargou cu 2-3 punți pentru mărfuri generale ambalte în lăzi, pachete, legături, saci, butoaie;
b)Cargouri cu o singură punte pentru mărfuri generale;
c)Cargou pentru mărfuri uscate;
d)Nave pentru mărfuri lichide în vrac;
e)Nave mixte;
f)Nave cu grad de specializare ridicat;
g)Nave pentreu mărfuri agabaritice.
Sistemele de transport maritim
Se disting două sisteme de organizare a transportului maritim:
-sistemul tramp este un sistem neregulat, bazat pe nave tramp, fără itinerar prestabilit, care pot fi
angajate oricând, dacă sunt libere.
-sistemul de linie este un sistem care asigură transportul regulat, după un anumit orar și pe un
itinerar precizat. Este preponderent în transportul de mărfuri generale și aproape exclusiv în
transportul mărfurilor containerizate.
Prin navlosare se înțelege negocierea unui contract prin care armatorul (proprietarul navei)
vinde, iar navlositorul (beneficiarul de transport) cumpără o prestație de transport maritim.
Contractul de transport maritim este acel contract prin care cărăușul se obligă față de încărcător,
contra unei sume de bani numită navlu să transporte mărfuri pe mare de la un port maritim la
altul.
I. Contracte de navlosire care sunt numai contracte de închiriere de nave
1.Contractul de navlosire care sunt numai contractele de închiriere de navei
2.Contract de navlosire pe o perioadă de timp (chiriașul devine navlositor-amator pe toată
perioada contractată)
II. Contracte de transport (charter-party)
III.Contract de transport sub formă de aviz de angajament (se rezervă doar o parte din
spațiul navei).
IV. Contractul de transport maritim reprezentat prin conosament
Conosamentul este documentul care dovedește că mărfurile sunt încărcate pe navă sau au fost
preluate în vederea încărcării.
V.Tipuri specifice de contracte
-contracte de transport pe timp determinat
-contracte de transport pe voiaj
Conosamentul este documentul eliberat de comandantul navei prin care se adeverește că marfa a
fost încărcată pe navă sau a fost preluată de navă pentru încărcare, în vederea transportării până
la portul de destinație. Este unul din cele mai importante documente în transportul maritim.
Se înregistrează operațiile în registre, se emit certificate referitoare la navă, documentele se emit:
1.conosamentul, 2.documentul de transport combinat, 3.contractul de transport maritim, 4.avizul
de angajament, 5.setul de documente comerciale, 6.alte documente necesare.
Transportul fluvial
Reprezintă după transportul maritim cea mai ieftină modalitate de transport. Volumul
mărfurilor transportate depinde de numărul și capacittaea navei.
Se încheie contract de transport fluvial, care se manifestă sub forma ”scrisorii de transport
fluvial”, se încheie între cărăuș și expeditor. Scrisoarea de transport fluvial este un document
prin care cărăușul se obligă să preia mărfurile expeditorului, în cantitatea și calitatea descrise,
pentru a fi transportate până într-un port numit și să le predea destinatarului.
Transportul feroviar internațional
Se realizează cu vagoane, locomotive și utilaje pentru încărcare, descărcare, manipulare,
aparținând în principal administrațiilor de cale ferată din diverse țări și în subsidiar diverselor
firme particulare specializate. În majorittatea statelor căile ferate sunt în proprietatea statului.
Acesta a permis elaborarea de Convenții internaționale ce se referă la reguli uniforme aplicate
căilor ferate.
Printre Convențiile multiple sunt de menționat:
1.Convenția referitoare la transporturile internaționale feroviare – COTIF, cuprinde două
părți:
a)Reguli uniforme privind contractul de transport feroviar internațional al călătorilor și bagajelor
– CIV
b)Reguli uniforme privind contractul de transport internațional feroviar al mărfurilor CIM
2.Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de mărfuri în trafic internațional
-RIV – prevede modul de folosire reciprocă a vagoanelor de marfă, containerelor, paletelor și
rechizitelor de import, în baza lui se face primirea/predarea vagoanelor, încărcate sau goale.
Contractul de transport feroviar poartă denumirea de scrisoarea de trăsură feroviară.
Tarifle de transport feroviar reprezintă prețurile de transport al mărfurilor și diferă din punct de
vedere al sferei de aplicare și al construcției tarifare. Prin tarifele feroviare se încurajează sau se
descurajează transportul pe calea ferată a unor mărfuri.
- Transportul mărfurilor containerizate
Căile ferate pot primi pentru transport containere de diferite capacități, inclusiv containere de
mare capacitate. Ca regulă, pentru fiecare container se întocmește scrisoare de trăsură în care
se indică indicatoare de recunoaștere.
- Transportul mărfurilor cu vagoane particulare
Există un număr mare de vagoane care circulă pe calea ferată în trafic internațional,
aparținând unor firme particulare specializate sau unor mari producători, care au un volum
important de transport ce necesită tipuri de vagoane speciale. Ele trebuie înmatriculate la
sediul căii ferate implicate pentru a fi admise în trafic internațional.
- Expedierea în trafic feroviar consolidat
În cazul partizilor mici de mărfuri, provenind de la diverși exportatori, având destinație în
aceeași țară, tranzitarul face grupajul acestora în vagoane colective, realizând economii
substanțiale. Pentru fiecare vagon se întocmește scrisoare de trăsură, la al cărui original se
atașează un borderou cu menționarea certificatelor de agent de transport și copii de pe aceste
certificate.

Transportul rutier internațional


Transportul rutier prezintă avantajul că se realizează direct și rapid , din poartă în poartă.
Permite o mai bună conservare a mărfii și reduce cheltuielile cu ambalarea și manipularea
intermediară.
Reglementările naționale în domeniul transportului rutier sunt foarte diverse, de la țară la
țară. În cadrul transportului internațional au fost elaborate diferite convenții multelaterale și
bilaterale guvernamentale prin care se reglementează aspecte referitoare la transport.
1. Convenția referitoare la Transportul Internațional Rutier - CMR. Principala reglementare
a CMR se referă la contractul de transport internațional. Se aplică pe întreg lanțul de
tarnsport, chiar dacă pe parcurs apar porțiuni când autocamioanele sunt încărcate în
vagoane sau pe nave. Marfa rămâne în răspunderea cărăușului rutier.
2. Convenția vamală referitoare la transporturile internaționale de mărfuri sub acoperirea
carnetului TIR. Are ca scop facilitarea și încurajarea transporturilor rutiere internaționale.
3. Acordul cu privire la Transporturile Internaționale de Mărfuri Perisabile și la Instalațiile
Speciale pentru aceste Transporturi – ATP. Scopul protejării transporturilor
internaționale de produse perisabile și ocrotirii sănătății.
4. Acorduri bilaterale prin care se reglementează probleme speciale.
Contractul de transport rutier poartă denumirea de scrisoare de trăsură internațională.
Scrisoarea de trăsură se întocmește pentru fiecare autocamion în parte.

Transportul aerian internațional


Cea mai dinamică modalitate de transport este cea aeriană. Traficul internațional se
dublează fiecare 5 ani. Azi în traficul internațional aerian au apărut linii aeriene
specializate în transportul de mărfuri.
Au fost elaborate pe parcursul anilor mai multe convenții, De menționat este Asociația
Internațională a Transportului Aerian – IATA, care prevede condiții de transport.
Contractul de transport aerian internațional este scrisoarea de transport aerian. Scrisoarea
face dovadă primirii mărfii de către compania aeriană implicată.

S-ar putea să vă placă și