Sunteți pe pagina 1din 1

Textele liturgice şi biblice ale Liturghiei în vreme de pandemie

Răspunzând nevoii spirituale de a implora de la Dumnezeu sfârşitul actualei


pandemii, Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor a elaborat
textele unei Liturghii speciale, intitulate "Liturghie în vreme de pandemie". Prefectul
acestei Congregaţii romane, cardinalul Robert Sarah, menţionează în decretul de
promulgare că aceste rugăciuni pot fi folosite de către episcopi şi preoţi pentru a
celebra sfânta Liturghie în orice zi din perioada actualei crize cu excepţia
solemnităţilor, a duminicilor din Advent, Postul Mare şi Timpul Pascal, a zilelor din
Octava de Paşte, a Pomenirii credincioşilor răposaţi, a Miercurii Cenuşii şi a zilelor
din Săptămâna Sfântă.

Cuvintele introductive din decretul congregaţiei ne îndeamnă să implorăm cu


încredere ajutorul divin în aceste vremuri de restrişte: "Nu te vei teme de ciuma care
se răspândeşte în întuneric, nici de molima care bântuie în plină zi (Ps 90, 5-6).
Aceste cuvinte ale psalmistului ne invită să avem mare încredere în iubirea fidelă a
lui Dumnezeu care nu îşi abandonează niciodată poporul în timpul încercării".
Rugăciunile Liturghiei în vreme de pandemie îmbrăţişează întreaga umanitate care
suferă din cauza noului coronavirus şi invocă milostivirea divină mai ales asupra
celor bolnavi, a medicilor şi lucrătorilor sanitari, a tuturor celor se angajează în lupta
împotriva răspândirii virusului, dar şi a celor care au răposat în această perioadă
dificilă. Alături de textele rugăciunilor, decretul indică şi unele texte biblice din
Lecţionarul Roman care pot fi proclamate în cadrul Liturgiei cuvântului atunci când
se celebrează Liturghia conform noului formular.

Pentru a înlesni folosirea acestor texte ale "Liturghiei în vreme de pandemie" ataşăm
la finalul acestei prezentări un document aprobat de PS Iosif Păuleţ ce cuprinde
rugăciunile şi lecturile acestui formular în ordinea firească a celebrării. În formularul
respectiv a fost introdus şi un text cu Rugăciunea credincioşilor, într-o formă
adaptată la specificul acestei sfintei Liturghii.

Celebrarea sfintei Liturghii în vreme de pandemie va respecta rubricile prevăzute de


către Liturghierul Roman cu privire la Liturghiile şi rugăciunile pentru diferite
necesităţi sau intenţii (Liturghierul Roman, pag. 1148). În acest sens celebrarea
acestei Liturghii se face cu haine de culoarea proprie zilei sau timpului (în Timpul
Pascal culoarea albă) sau de culoare violet, întrucât are un caracter penitenţial.
Lecturile indicate în acest formular sunt facultative, putându-se opta şi pentru
proclamarea lecturilor proprii zilei liturgice. În Timpul Pascal la antifona de intrare şi
de împărtăşanie se va adăuga proclamarea pascală "aleluia", iar la prima lectură se
va opta pentru textul ce provine din Noul Testament.