Sunteți pe pagina 1din 1

4.

3 Textele liturgice şi biblice ale Liturghiei în vreme de pandemie

Răspunzând nevoii spirituale de a implora de la Dumnezeu sfârşitul actualei pandemii,


Congregația pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor a elaborat textele unei Liturghii
speciale, intitulate "Liturghie în vreme de pandemie". Prefectul acestei Congregaţii romane,
cardinalul Robert Sarah, menționează în decretul de promulgare că aceste rugăciuni pot fi
folosite de către episcopi şi preoți pentru a celebra sfânta Liturghie în orice zi din perioada
actualei crize cu excepția solemnităților, a duminicilor din Advent, Postul Mare şi Timpul
Pascal, a zilelor din Octava de Paşte, a Pomenirii credincioşilor răposaţi, a Miercurii Cenuşii
şi a zilelor din Săptămâna Sfântă.
Cuvintele introductive din decretul congregației ne îndeamnă să implorăm cu
încredere ajutorul divin în aceste vremuri de restriște: "Nu te vei teme de ciuma care se
răspândeşte în întuneric, nici de molima care bântuie în plină zi (Ps 90, 5-6). Aceste cuvinte
ale psalmistului ne invită să avem mare încredere în iubirea fidelă a lui Dumnezeu care nu îşi
abandonează niciodată poporul în timpul încercării". Rugăciunile Liturghiei în vreme de
pandemie îmbrățișează întreaga umanitate care suferă din cauza noului corona virus şi invocă
milostivirea divină mai ales asupra celor bolnavi, a medicilor şi lucrătorilor sanitari, a tuturor
celor se angajează în lupta împotriva răspândirii virusului, dar şi a celor care au răposat în
această perioadă dificilă. Alături de textele rugăciunilor, decretul indică şi unele texte biblice
din Lecţionarul Român care pot fi proclamate în cadrul Liturghiei cuvântului atunci când se
celebrează Liturghia conform noului formular.
Pentru a înlesni folosirea acestor texte ale "Liturghiei în vreme de pandemie" ataşăm
la finalul acestei prezentări un document aprobat de PS Iosif Păuleţ ce cuprinde rugăciunile şi
lecturile acestui formular în ordinea firească a celebrării. În formularul respectiv a fost
introdus şi un text cu Rugăciunea credincioşilor, într-o formă adaptată la specificul acestei
sfintei Liturghii.
Celebrarea sfintei Liturghii în vreme de pandemie va respecta rubricile prevăzute de
către Liturghierul Roman cu privire la Liturghiile şi rugăciunile pentru diferite necesități sau
intenții (Liturghierul Roman, pag. 1148). În acest sens celebrarea acestei Liturghii se face cu
haine de culoarea proprie zilei sau timpului (în Timpul Pascal culoarea albă) sau de culoare
violet, întrucât are un caracter penitenţial. Lecturile indicate în acest formular sunt
facultative, putându-se opta şi pentru proclamarea lecturilor proprii zilei liturgice. În Timpul
Pascal la antifona de intrare şi de împărtăşanie se va adăuga proclamarea pascală "aleluia", iar
la prima lectură se va opta pentru textul ce provine din Noul Testament.