Sunteți pe pagina 1din 2

Str. Cărvunarilor nr. 2, sect. 6, Bucureşti e-mail: bisericabelvedere@yahoo.

com

Cuvânt pen ru suflet


26 oct †) Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie Izvorâtorul de Mir

„Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea,


Purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni.
Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor,
aşa, Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă!”

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie


Acest mare mucenic a trăit în a doua jumătate a sec. al III-lea, în cetatea
Thesalonicului din Grecia, în timpul împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu.
Dimitrie se naşte din părinţi aleşi – tatăl era conducător al provinciei Iliria iar mama
sa era o bună creştină, care a transmis fiului ei evlavia şi dragostea de cele sfinte. Tatăl îl va
instrui în viaţa militară, mama în vieţuirea creştină. Dimitrie s-a
dovedit ascultător faţă de amândoi: a ajuns un tânăr înţelept,
un model pentru mulţi tineri din vremea sa pentru calităţile
sufleteşti cu care îşi împodobise viaţa - un creştin desăvârşit.
Dimitrie va îmbrăţişa cariera militară, bucurându-se de
aprecierea tuturor, inclusiv a împăratului care, după moartea
tatălui său, pe când tânărul Dimitrie avea numai 20 de ani, îl va
numi general peste provincia Iliria.
Împăraţii Diocleţian şi Maximian erau păgâni şi
porunciseră crunte persecuţii pentru toţi creştinii. Aceste porunci
veneau în conflict cu simţămintele religioase ale lui Dimitrie, care
a început să-L propovăduiască pe Hristos pe faţă. Auzind
acestea, împăratul Maximian îl cheamă la el pe Dimitrie şi-l
întreabă dacă este creştin; la răspunsul său afirmativ, îl
sfătuieşte să se lepede de Hristos, să i se închine lui şi să aducă
jertfe idolilor şi zeilor păgâni, căci în caz contrar îl va ucide. Dimitrie refuză categoric acest
lucru, zicând: “Cinstesc pe împăratul, dar pe Hristos mai mult!” Auzind această
mărturisire, împăratul s-a mâniat cumplit pe Dimitrie, poruncind să fie aruncat în temniţă.
Pentru a-i înfricoşa până şi pe cei mai curajoşi dintre creştini, împăratul a organizat
un spectacol sângeros în mijlocul Tesalonicului, punându-i pe creştinii pe care îi prinsese să
se lupte cu un soldat fioros pe nume Lie, un om de statura lui Goliat din Biblie. Astfel, mulţi
creştini au fost măcelăriţi de crudul soldat.
Un tânăr creştin, pe nume Nestor, nemaiputând răbda uciderea creştinilor, s-a dus în
temniţă la Sfântul Dimitrie cerându-i binecuvântare pentru a se lupta cu uriaşul; Sfântul
Dimitrie l-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci şi i-a zis: "Du-te, frate, şi te luptă cu Lie, că
şi pe Lie îl vei birui şi pe Hristos Îl vei mărturisi! ". Precum David odinioară, şi Nestor
avea să-l biruiască pe Lie, spre uimirea tuturor. Atunci împăratul, mâniindu-se foarte, a
poruncit să-i taie capul Sfântului Nestor, împlinindu-se profeţia dascălului său Dimitrie. Apoi
a trimis ostaşi în temniţă să-l ucidă cu suliţele şi pe Marele Mucenic Dimitrie.
Văzând că i-a sosit sfârşitul, Sfântul Dimitrie s-a închinat şi a mulţumit lui Dumnezeu
pentru toate, apoi şi-a ridicat mâna dreaptă şi a fost străpuns cu suliţele de ostaşi în tot
corpul, dându-şi sufletul cu pace în mâinile lui Hristos.
Slujitorul său credincios, Lupu, a luat toga sa de purpură,
plină de sânge şi inelul său de general şi tămăduia cu ele
pe mulţi bolnavi. Trupul lui Dimitrie a fost luat şi îngropat
cu multă cinste de către creştini.
Mai târziu, după ce au încetat prigoanele împotriva
Bisericii creştine, un creştin evlavios, pe nume Leontie, a
zidit pe locul unde a murit Sfântul Dimitrie, o biserică mare
şi frumoasă. Când se săpa la temelia bisericii, s-au găsit
sfintele moaşte, din care a izvorât mir şi – până în zilele
noastre - mulţi credincioşi, închinându-se cu credinţă în
faţa sfintei racle, se vindecă de multe boli şi suferinţe.
Un om care a arătat că mai de preţ decât poziţia
socială, averile sau funcţiile pe care le poate dobândi
cineva în această viaţă, este credinţa în Dumnezeu, râvna pentru viaţa veşnică în
comuniune cu Dumnezeu – acesta a fost Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Numele său
îndeamnă la respect, cinstire şi la urmarea exemplului său extraordinar.
Să nu uităm că şi noi suntem ostaşi ai lui Hristos şi fii ai Bisericii Ortodoxe. Deci, să
avem curaj şi să nu dăm înapoi în faţa ispitelor şi necazurilor vieţii. Fără râvnă şi bărbăţie,
fără rugăciune şi smerenie, fără iubire creştină şi biserică, fără răbdare şi ajutorul sfinţilor nu
ne putem mântui.
Să-l rugăm pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie să ne fie călăuză, ajutător, model de
jertfă şi rugător înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin.

Surse: Sinaxar, Părintele Ilie Cleopa; crestinortodox.ro; oradereligie.wordpress.com

“Jertfa nu se identifică cu moartea, după cum se crede în general, ci devine


calea spre viaţă. Jertfa este mister şi operă a lui Dumnezeu; moartea este opera
diavolului. Jertfa este mişcare autentică, creatoare, este “da” spus lui Dumnezeu;
moartea este “nu”, refuz demonic. Jertfa este conştientă; moartea este cădere în
inconştienţă. Jertfa este liberă; moartea este obligatorie, suspendare a libertăţii. Jertfa este
profetică şi vizionară; moartea este întuneric.” – Părintele Constantin Galeriu

Istorioară - Creştinul nu se laudă


O familie de credincioşi nu se ducea la culcare fără să-I mulţumească lui Dumnezeu.
Într-o seară, unul din copii a fost biruit de somn şi a adormit înainte de a-şi face rugăciunea.
Ceilalţi copii i-au zis tatălui:
- Vezi tată, fratele nostru doarme, iar noi ne rugăm.
Tatăl le-a răspuns:
- Dragii mei, mai bine dormiţi decât să vă mândriţi cu rugăciunea.
Trei gropi ne deschid diavolii: întâi, ne opresc de la facerile de bine, apoi, dacă nu
reuşesc, caută să ne determine să facem binele fără Dumnezeu, iar, dacă nici aşa nu pot, ne
laudă pentru binele făcut pentru a ne mândri. (Sfântul Ioan Scărarul)

Tuturor celor care poartă numele Sfântului M.Mc. Dimitrie


le dorim multă sănătate, pace şi bucurie duhovnicească!
LA MULŢI ANI!

Preot Paroh Liviu Popa – tel. 0722 280 003 Pr. Dr. Mihail Popescu – tel. 0744 673 946
Contul bisericii: BCR, Sect. 4, PAROHIA BELVEDERE – RO41RNCB0069007665720001