Sunteți pe pagina 1din 7

CAPITOLUL III

CALCULUL ELEMENTELOR TOPOGRAFICE PENTRU


TRASAREA IN DETALIU A CONSTRUCTIILOR

99
3.1.CALCULUL ELEMENTELOR TOPOGRAFICE PENTRU
TRASAREA IN DETALIU A CONSTRUCTIILOR

ORGANIZAREA LUCRARILOR DE TRASARE PRIN METODA


COORDONATELOR RECTANGULARE

Se va organiza trasarea in teren a punctului prin metoda coordonatelor


rectangulare pentru urmatoarele date:
Toleranta:
- Δ = 2,5 cm.
-a=43,7 cm,
- b = i = 20,83 cm.
Se va determina procedeul de lucru pe teren si caracteristicile intrumentelor
pentru trasarea unghiurilor si a lungimilor prin masurarca directa cu ruleta.
a) Organizarea trasarii unghiului β cu teodolitul
b)
Eroarea medie patratica totala dc trasare "M" a punctului. Sc alegc ca jumatatea
tolerantei
M = Δ/2 = ±12,5mm
dar,

mb 2
M 2 =2m 2s =m 2a + m b2 +( +m e2.r +m
2
) f
q*a
Unde :
m s = eroarea datorata punctelor bazei de trasare;
m a ,b = eroarea de trasarc a ordonatei Y si a abscisei X
m B = eroarea de construire a unghiului drept B
m e.r = eroarea de centrare si rcductie
m f = eroarea de fixare
dar:

m a mb m d
  eroarea relativa de masurare a distantei
a b d

100
In acest caz rezulta ca:
2 md m 2b 2
M =2m +(a+b)
2
s + + m e2.r + m f
d (q * a)

Ne propunem:
2m s =0.5M
4m 2s =0.25M
2m 2s =0.125M 2 =19.53mm 2

Mai propunem: m f =1mm


E1=0.5mm
Deci se centreaza cu dispozitiv optic.
, a=1mm
a 2
E2 = =0.18mm
8
Se foloseste tinta de vizare:

, e= e12  e22  0.53mm

b 20.83
M=e* =0.53* =0.25mm
a 43.7
Notam:

mb m2 * D
N2 =  (a 2  b 2 ) 2 *
(q * a ) D
N= M 2  2ms2  me , r  m 2f
N=11.6m
Aplicam principiul influientei egale al erorilor

mb m2 D 2
( * a) 2  (a 2  b 2 ) 2  m1
q D3
N
N 2 =2m 12 -m 1 = =8.2mm
2
mD m1 1 1
  
D a b
2 2
a  b 6000
2 2

m 1

D Tmediu

101
Unde m i -componenta erorii de index
m m -componenta erorii de masurare
m CE -componenta erorii de divizare
Aplicam principiul influientei egale al erorilor:
m i = m m = m CE =m 2
mdir
m2 =  58 cc ,21
2
m m =m 2 = mc2  mv2
unde:
m rc -componenta erorii de rotunjire a citirilor
m v -componenta erorilor medii de vizare
mc= m v
mm=mv 2
m v =41 cc
dar:
mv
mv= =m
2
200
M= m  5 x
v

mi  m c
; n= =1serie
0.1m
Se foloseste THEO 010 cu M=25X

b)Organizarea trasarii lungimii prin masurarea directa

Treapta I de calcul a preciziei:

mD 1 1
 
D Tmediu 6000
1 1 1 1 1
   
T nTmediu T 7 * 6000 42000
Unde:
,n = 7 erori intamplatoare si sistematice

102

1) Eroarea de etalonare:

Presupunem ca masuram cu a=43.7m cu ajutorul unei panglici de 30m,


caracteristici ei:
L=50m
Α=11.5*10 1 /m/grad
Latimea=12mm
Grosimea=0.4mm
T 0 =20
Po=15kgf
e 50.1
ΔL   1.1mm
T 42000
Ruleta se poate compara cu ruleta etalonata.
2) Eroarea de temperatura:

Δ=2.1 grade
Se poate folosi un termometru pus direct pe ruleta

3) Eroarea de tensiune:

Δ  =±2.3kgf

4) Eroarea de jalonare sau de inclinare a capetelor panglicii:

2 2
Δ L  5000  34.5cm
T 42000
5) Eroarea de inclinare a capetelor ruletei:

2
nL  64.5cm
T
Este necesar sa se execute un nivelment trigonometric
L2
n   17.2cm
h*t

6) Eroarea de sageata datorita convexitatii terenului:


e 1 5000 1
f   12.2cm
2 T 2 42000

103

PRECIZIA DE TRASARE PRIN METODA


COORDONATELOR POLARE

Se verifica precizia de trasare a unui punct prin metoda coordonatelor polare,


cand se dau urmatoarele date:
Δ =2,5 cm
b = 48,4310 m elementele de trasat ale punctului 6
β = 71.69.31
A = 92.000 latura de orientare a retelei de constructie
S-au ales in functie de aparatura si de procedeul topogratic valorile pentru precizia
distantei b si a unghiului β.
1
μ 2 = 2000
m b =±20 cc
e = eroarea de centrare =±3mm
δ= eroarea dc fixare = 13mm
Pentru deteminarea preciziei rctelei de constructie
m 0 =μ*a
Eroarea medie de trasare este:
M t = Δ/2=2.5/2=1.25cm=12.5mm
Coeficientul de precizie K, pentru cazul cand influienta retelei de sprijin estc de
20% se calculcaza astfel:
1
K= 2
1.25 * 0.2

Eroarea medie admisa pentru trasarea punctului 6, tinand cont dc influienta


Preciziei retelei de sprijin este:

106

Mt
2
 1.02cm
m tr = 1
1  
k
Mt
ma ≤  0.51cm
k
m a = μ 1 *a=0.51cm

1
μ 1 = 18000
Verificarea preciziei punctului

Pentru verificare se determina eroarea medie patratica. La trasarea prin metoda


coordonatelor polare a punctului, care se compara apoi cu toleranta in trasarea punctelor
constructiei.
2
  m 
2

M=±  1 * a 2
   2 * b  2
 
  * b   e e1 * a  
 2

   
e 1 =e 2 =3 2 =4.2mm
2 2 2

M=± 0.512  
48410 * 10   20.48.410 * 10   48.41 
    0.3   0.42 *   0.3
2 2

 2000   636620   92 
M=±2.5cm

107