Sunteți pe pagina 1din 16

CAPITOLUL II

PREGATIREA TOPOGRAFICA
A PROIECTULUI DE SISTEMATIZARE

52
2.1. RETEAUA TOPOGRAFICA DE CONSTRUCTII

Se foloseste ca baza de trasare pentru aplicarea pe teren a proiectelor de constructii


industriale si civile din localitati, aeroporturi, etc., pe terenuri neconstruite sau care
permit vizibilitatea pe directiile laturilor reteleii . Se alcatuieste ca o retea compacta din
patrate si dreptunghiuri, intr-un sistem de axe de coordonate rectangulare, la care
directiile axelor sunt paralele, riguros, cu axele constructiilor si cu liniile rosii
(proiectate), ale cartierelor si cladirilor.
Punctele retelelor de constructie se noteaza prin numere curente, iar coordonatele
axelor retelei se trec in ordine obisnuita.
Varfurile patratelor si dreptunghiurilor se marcheaza prin borne de beton, fiind in
acelasi timp si repere de nivelment.
Practica a aratat ca pentru asigurarea preciziei la trasarea axelelor principale ale
constructiilor, eroarea de pozitie reciproca a punctelor vecine ale retelei de constructie cu
laturile de 200 m nu trebuie sa depaseasca in medie +/-2cm., iar unghiurile drepte ale
retelei trebuie sa fie obtinute cu o eroare de circa +/- 50cc.
Proiectarea retelei de constructie se executa la birou, pe planul general al
constructiei si consta in:
-alegerea punctelor retelei si determinarea coordonatelor varfurilor retelei;
-alegerea procedeului de trasare provizorie a retelei;
-calculul preciziei necesare masuratorilor unghiulare si liniare in reteaua trasata
provizoriu
-alegerea procedeului de compensare a bazei topografice
-alegerea procedeului de marcare pe teren a varfurilor retelei;
-alegerea metodei de reducere ( corectare) a punctelor retelei;
La proiectarea retelei topografice de constructie este necesara respectarea urmatoarelor
cerinte :
- asigurarea unor conditii comode in timpul trasarii;
- obiectivele principale ale complexului industrial sa fie amplasate in
interiorul figurilor geometrice ale retelelor de patrate sau dreptunghiuri;
- laturile R.T.C. sa fie paralele cu axele principale ale cladirilor de executat si sa fie
amplasate cat mai aproape de acestea;
- sa asigure conditii optime de masurare a unghiurilor si distantelor
- punctele principale ale R. T. C. sa fie amplasate in locuri convenabile
masuratorilor si sa fie asigurata conservarea lor in timp;
- lungimile laturilor vor fi proiectate in valori rotunjite la zeci de metri (se
accepta gi rotunjiri la 5 m.),
in cazul trasarii cu precizie ridicata a unor constructii, se realizeaza baza de trasare prin
axele principale ale acestora, de la care se efectueaza apoi trasarea in detaliu a punctelor
principale ale constructiilor.

53
In cazul cvartalelor sau cartierelor de locuinte, se realizeaza baza de trasare sub forma
RETELEI TOPOGRAFICE DE CONSTRUCTII.
Punctcle bazei de trasare se amplascaza in locuri care sa permita stabilirea si conservarea
lor in timp, pe toata perioada lucrarilor de constructii-montaj si pe cat posibil, dupa
terminarea executiei, pentru lucrarile de urmarire a comportarii in timp. In retelele de
trasare nu se introduc corectii de rcducere a laturilor masurate la suprafata elipsoidului de
referinta si de aducee in planul de proiectie.
Aplicarea acestor corectii, ar modifica, in unele cazuri, scara retelelor pe teren,
provocand neinchideri liniare la aplicarea pe teren a elementelor proiectate. In cazul in
care se utilizeaza puncte ale reteei de stat la alcatuirea bazei dc trasare, aceste corectii se
introduc cu semn schimbat, pentru ca reteaua sa capete scara ei initiala.

BAZA DE TRASARE trebuie sa indeplineasca doua conditii principale:


- sa fie realizata dintr-un numar minim dc puncte
- eroarea maxima admisa a trasarii sa nu fie depasita in nici un punct al constructiei, care
se traseza din punctele bazei.
Factorii tehnico-economici care influenteaza proiectarea bazei de trasare sunt:
- marimea suprafetei ocupate de santierul de constructii
- proiectul constructiei de executat;
- precizia ceruta in aplicarea pe teren a constructiilor
Etapele de alcatuire si dezvoltare a retelei de trasare sunt urmatoarele
- proiectarca retelei tinand cont de conditiile enuntate mai sus;
- veriiicarea pe teren si reproiectarea, in cazul unor modificari majore ale proiectului
initial
- marcarea si semalizarea pe teren a punctclor retelei;
- incadrarea bazei de trasare in sistemul geodezic al zonei, ca pozitic si oricntare (in acest
scop determinandu-se coordonatele in sistem geodezic pentru punctele bazei dc trasare);
- verificarea periodica a pozitiei punctelor bazei dc trasare in timpul executiei
constructiilor
Ca metode de determinarc a pozitici in plan a punctclor bazei de trasare se cunosc :
- microtriangulatia de trasare;
- microtrilateratia;
- poligonometrie de precizie;
- retelele liniar unghiulare;
- reteaua topogratica de constructii;
- retele spatiale ingineresti;
Factorii care influenteaza asupra trasarii in detaliu a unei constructii sunt:
- materialele de constructii;
- particularitati ale tehnologiilor de constructii;
- locul dc amplasare al constructici, masuratorile topografice

54
Eroarea totala sau abaterea punctelor unei constructii trasata fata de pozitia lor
teoretica (proiectata) este data de relatia .
Proiectul unei constructii trebuie sa prevada in mod obligatoriu o abatere maxima
admisibila Δ, sau o toleranta t pentru pozitia unui punct oarecare al constructiei
respective.
Acesti doi parametrii ne indica abaterile ce pot fi admise intre punctele trasate si
cele date din proicct.
Pentru calculul preciziei necesare se folosesc trei principii:
-principiul influentei egale a erorilor componente
-principiul infuentelor diferentiate a erorilor;
-principiul factorilor (coieficientilor) de precizie.

CONTINUTUL PROIECTULUI LUCRARILOR


TOPOGRAFICE DE TRASARE

Un asemenea proiect se elaboreaza pe baza studiilor efectuate pe plan general,


iar prin intermediul proiectului se stabilesc:
l. Modul de asigurare a preciziei cerute de beneficiar;
2. Metodele de trasare;
3. Proiectul retelelor de trasare (a bazei de trasare) in cazul in care acestea exista

55
PROIECTAREA REIELELOR DE CONSTRUCTIE

Pe oricare santier de constructii, pentru orice lucrare care solicita pozitionarea in


spatiu a unui obiect trebuie realizata o baza de trasare, care sa indeplineasea urmatoarele
conditii:
- aplicarea pe teren a axelor principale ale obiectivului respective;
- veriticarea periodica a pozitiei acestora
- indesirea bazei topografice in scopul ridicarilor de executie sau a lucrarilor de urmarire
in timp a comportarii constructiei. Exista tendinta de a se utiliza in acest scop reteaua de
ridicare.
Acest lucru este posibil atunci cand reteaua de ridicare raspunde cerintelor de
precizie cerute de obiectivul de trasat, de conditiile specifice ale amplasamentului, de
modu1 de executie.

LUCRARI TOPOGRAFICE IN TIMPUL EXECUTIEI CONST RUCIIILOR

Aceste lucrari se refera la aplicarea pe teren a proiectului unei constructii, acestea


necesitand doua etape distincte:
- lucrari de birou;
- lucrari de teren.
Aplicarea pe teren a unei constructii trebuie facuta in functie de precizia solicitata,
corelata cu natura, dimensiunile si destinatia constructiei respective.
Lucarari de birou
Se refera la pregatirea topografica a trasarii (calculul elementelor de trasare,
caleulul
precizici necesare, deducerea metodei de lucru, a instrumentului si a accesoriilor
necesare, intocmirea schitelor de trasare, etc,).
Lucrari de teren
Presupune trasarea axelor constructiei, a conturului obiectivului si a detaliilor de
constructie in timpul executiei si a masuratorilor de control (ridicari de executie), precum
si masuratori legate de montarea unor echipamente tehnologice.
Etapele trasarii:
In cazul in care exista o retea de trasare, etapele trasarii unei constructii sunt:
1. Trasarea axelor principale ale constructiei (precizia de trasare a axelor principale este
data de precizia punctelor retelei de trasare si de abaterea standard de pozitie a punctelor
axelor principale).
2.Trasarea in detaliu a constructiei se poate executa pornind de la axele principale ale
acesteia, aceasta insemnand:
-trasarea unor axe secundare (transversale);
-trasarea in detaliu a elementelor de constructie
56
Trasarea in detaliu stabileste pozitiile reciproce ale elementelor componente ale
constructiei cu o precizie ridicata.
3.Trasarea axelor de montaj sau pozitionarea axelor de montaj fata de care se
amplaseaza echipamentele industriale.

PRECIZIA LUCRARILOR DE T RASARE

Lucrarile de trasare trebuie sa asigure respectarea formei geometrice si a


dimensiunilor proiectate, inclusiv pozitionarea reciproca (functie de alte obiective sau
constructii existente sau in curs de executie) cu precizie sau pozitionarea reciproca a unor
elemente ale aceleiasi constructii.
Prin calculul preciziei necesare se stabileste precizia optima de aplicare pe teren a
obiectului respectiv. O precizie exagerata poate conduce la o prelungire a termenului de
executie, la un consum de materiale si forta de munca, iar o precizie mai redusa fata de
cea optima poate compromite lucrarea.

RETEAUA TOPOGRAFICA DE CONSTRUCTII (R.T.C.)


Se utilizeaza la trasarea pe teren a constructiilor industriale si civile:
- Complexe industriale;
- Obiective social- culturaleg
- Cartiere de locuinge;
- Aeroporturi;
- E.t.c.;
Prin R.T.C. se intelege stabilirea configuratiei unei retele de trasare, in care
punctele retelei ocupa pozitii care genereaza patrate sau dreptunghiuri, astfel incat fiecare
obiectiv de trasat sa tie incadrat intr-un "ochi" de retea. Rezulta in acest caz o retea
compacta de dreptunghiuri si de patrate, intr-un sistem de axe de coordonate rectangulare,
la care directiile axelor sunt paralele riguros cu axele constructiilor ti cu liniile rosii
proiectate) ale cartierelor si cladirilor.
Varfurile patratelor si dreptunghiurilor retelei se marcheaza prin borne de beton,
fiind in acelagi timp si repere de nivelment.
R.T. C. se poate reprezenta sub doua aspecte:
- retea principala, cu laturile de 200-400 m
- regea suplimentara, cu laturi de 20-50 m, create in interiorul retelei principale, in
scopul pozitionarii unor utilaje tehnologice.
Dupa forma R.T.C. poate fi:
- de patrate;
- de dreptunghiuri;
- combinata.
Practica a aratat ca pentru asigurarea preciziei la trasarea axelor principale ale
constructiilor industriale, eroarea de pozitie reciproca a punctelor vecine ale R.T.C., cu
laturile de 200 m nu trebuie sa depaseasca in medie +/-2 cm., iar unghiurile drepte ale
retelei trebuie sa fie obtinute cu o eroare de circa 50cc.
57
Ca baza a trasarii in inaltime se cere ca erorile diferentelor de nivel intre
punctele vecine ale retelei de constructie (privite ca repere de nivelment) sa nu
depaseasca +/-2-3 mm.

2.2.PROIECTAREA REIELEI TOPOGRAFICE DE


CONSTRUCTIE

Se executa la birou, pe planul general de constructie al complexului industrial,


tinandu-se seama de urmatoarele cerinte:
-asigurarea unor conditii comode in timpul trasarii;
-obiectivele principale ale complexului industrial sa fie amplasate in interiorul
figurilor geometrice ale retelei de patrate sau dreptunghiuri;
-laturile R.T.C. sa fie paralele cu axele principale ale cladirilor de executat si sa fie
amplasate cat mai aproape de acestea;
-sa asigure conditii optime de masurare a unghiurilor si distantelor
-punctele principale ale R.T.C. sa fie amplasate in locuri convenabile masuratorilor si sa
fie asigurata conservarea lor in timp;
-lungimile laturilor vor fi proiectate in valori rotunjite la zeci de metri (se accepta si
rotunjiri la 5 m).
-lungimea maxima a laturilor R.T.C. se stabileste pe baza relatiei:
Lmax.=Δ c ρ cc / Δ u
Unde;
Δ c: - abaterea standard de trasare a punctelor proiectate ale constructiilor (solicitata de
proiectantul general sau calculate din abaterea maxima admisa).
Δ u : - abaterea standard de masurare a unghiurilor orizontale din retea;
· Se ia in functie de aparatura de masurare din dotare.
R. T. C. va avea o densitate a punctelor corespunzatoare scopurilor urmarite, iar
precizia ei va trebui sa permita utilizarea in toate lucrarile de trasare, pe toata perioada
realizarii constructiei respective.
Proiectarea R.T,C. pe planul general de constructie se face prin metoda grafo-
analitica.
Unul din punctele retelei, ales in coltul de S- V al retelei se considera punctul
"origine" si primeste coordonate arbitrare, intr-un sistem de coordonate local, in raport cu
care sunt determinate prin calcul, coordonatele celorlalte puncte ale R T.C., care vor avea
valori pozitive.

58
TRASAREA PROVIZORIE A RTC PROIECTATE

Dupa proiectarea R T. C. pe planul general, se studiaza posibilitatea de legare


(incadrare) a acesteia de punctele geodezice deja existente in zona respectiva. In acest
scop se determina gratic coordonatele (in sistem graiic) a minim trei puncte situate pe
"baza" R.T.C. (latura 5-6 de exemplu), aleasa aproximativ in mijlocul retelei. Se
determina apoi orientarea medie a acestei laturi, care va fi orientarea R. T. C. in sistemul
geodezic considerat.
Se calculeaza elementele de trasare ale bazei retelei si se traseaza pe teren aceste
puncte, prin una din metodele cunoscute.
Dupa trasarea bazei R T. C. se trece 1a trasarea provizorie a celorlalte puncte ale
retelei, prin metoda coordonatelor rectangulare, cu o precizie relativa de trasare a
distantelor de 1/1000-1/2000. Se materializeaza pe teren punctele R. T. C. trasata
provizoriu .

CALCULUL PRECIZIEI DE TRASARE A RTC

R. T. C. trebuie sa fie astfel executata pe teren incat sa poata asigura trasarea


elementelor proiectate ale constructiilor cu precizia solicitata. Pornind de 1a valoarea
cunoscuta a lui Δ c se determina abaterile standard de masurare a directii1or Δ dir , a
unghiurilor Δu 5i a lungimilor Δ s .
Fata de aceste valori se executa proiectarea topo-inginereasca in vederea masurarii
unghiurilor si a lungimilor, alegandu-se aparatura, metodele de masurare, modul de
centrare, accesorii pentru atenuarea inf1uentei reductiei, etc.

59
MASURAREA UNGHIURILOR SI LATURILOR RTC TRASATA
PROVIZORIU

In functie de abaterile standard de masurare a unghiurilor se stabileste


instrumentul si metoda de masurare a unghiurilor R.T.C.
In functie de eroarea relativa de masurare a lungimilor se alege dispozitivul de
masurare.
Se masoara pe teren unghiurile si distantele intre punctele R.T.C. trasata
provizoriu .

COMPENSAREA MASURATORILOR

Compensarea masuratorilor executate in R. T. C. trasata provizoriu se poate face


utilizand metoda celor mai mici patrate.

C OMPENSAREA MASURATORILOR UNGHIULARE

-Se calculeaza neinchiderile unghiulare fβ in toate figurile (poligoanele) R.T.C.


Aceasta nu trebuie sa depaseasca abaterea maxima admisa:
Fβadm=: +/-2δβ n
( n- numarul de unghiuri masurate in figura)
-Se scriu ecuatiile normale ale corelatelor pentru reteaua data;
-Se rezolva sistemul ecuatiilor normale ale corelatelor, obtinandu-se in urma rezolvarii
valorile corelatelor kj;
-Se determina corectiile valorilor unghiulare masurate, se corecteaza aceste valori
masurate si se obtin unghiurile compensate.

60
COMPENSAREA CRESTERILOR DE COORDONATE PROVIZORII

-Pornind de la o orientare cunoscuta a unei laturi a R.T.C. sc calculcaza orientirile


celorlalte laturi, utilizand valori compensate ale unghiurilor.
-Sc calculcaza drumuiri poligonometrice inchise, pentru fiecare poligon, rezultand
cresteri dc coordonate provizorii;
-Sc calculcaza neinchiderile in fiecare figura (exprimate in mm si se calculcaza in
acelasi sens - sensul orar, de exemplu):
fx=Σδx i
fy=Σδy i

-Se scriu ecuatiile pentru fiecare figura, rczultand sistemele normalc ale corelatelor
pentru cele doua categorii de valori (abscise si ordonate);
-Cele doua sisteme normale sunt asemanatoare, diferenta dintre ele fiind data de termcnii
liberi;
-Se rezolva simultan cele doua sisteme, rezultand corelatele pentru abscise si ordonate
-Se calculcaza corectiilc cresterilor dc coodonate, cu ajutorul carora se obtin coordonate
absolute ale R. T. C. trasata provizoriu.
Acest ansamblu dc calcule si de operatii dc teren este necesar deoarece R.T.C.
trasata provizoriu are o precizie relativa de 1/ 1000-1/2000 si rczulta diferente notabile
intre coordonatele reale ale punctelor (rezultate in urma masuratorilor si a compensarii
acestora) si cele proiectate.

61
CALCULUL REDUCTIILOR SI TRASAREA DEFINIT IVA A
PUNCTELOR R.T.C.

Din coordonatcle proiectate si cele reale se calculcaza elementele reductiilor


polare (Ri βi) sau rectangulare (cxi si cyi), care se aplici pc teren fata de punctele trasate
provizoriu.
Se stabileste in acest mod, pe teren, pozitia proicetata a punctclor R.T.C. Aceste
puncte se materializeaza definitiv pe teren, prin bornare.
Indesirea R.T.C. in proccsul dc executic este nccesara daca aceasta nu a fost
proiectata corect si o parte insemnata din punctele si sunt distruse in timpul lucrarilor de
constructii montaj, impiedicand astfel stabilirea "vizibilitatilor" in vederea orientarii
directiilor de trasat si scazand astfel eficacitatea retelei.
Reteaua de indesire (care cuprinde atat bornele ramase ale R.T.C. cat si punctele
noi, suplimentare) se alcatuieste prin metoda poligonometriei sprijinita pe punctele fixe
ale R.T.C.

2.3.METODE DE T RASARE IN PLAN A PUNCTELOR


CONSTRUCTIILOR

Axele de puncte caracteristice ale constructiilor sc traseaza pe teren prin diferite


metode.
Stabilirea mctodei de trasare se face in functic de urmatorii factori :
- conditiilc de masurare - gradul de accidentare a terenului, eventualele obstacole,
eventualele masuratori pestc apa, masuratori in subteran, ctc.;
- natura obiectului de trasat - dimensiunea si forma obiectului in plan;
- precizia ceruta la trasare;
- modul dc realizare a retele de trasare;
- aparatura avuta la dispozitic.

62
METODA COORDONATELOR POLARE

Aceasta metoda se recomanda in situatiile in care lucrarile se executa in zone in


care sunt posibile atat masuratori de distante cat si de unghiuri orizontale, iar reteaua de
trasare este alcatuita dintr-o drumuire poligonometrica sau retea topografica de
constructii.

desen

PRINCIPIUL T RASJARII: Trasarea pe teren a pct. C se face prin aplicarea din


pct.
A al reTelei de trasare a uNghiului orizontal B (unghi polar) fata de latura retelei AB
considerata directie de referinta si a distantei orizontale D din proiet, numita raza
vectoare.
PREGATIREA TOPOGRAFICA A TRASARII: presupune calcularea
elementelor de trasat: β si D.
Se cunosc :
Punctelez A (XA, YA) si B (XB , YB) - punctele retelei de trasare;
Se cere: β si D.
θ AB =arctgΔy AB /ΔX AB - β= Θ AC - Θ AB
θ AC =arctgΔy AC /ΔX AC
Determinarea distantei orizontale D : D =ΔX 2AC +Δ Y 2AC

D=ΔY AC /sin θ AC = ΔX AC /cos θ AC

63
Trasarea:
Se stationeaza cu taodolitul in A si fata de directia de referinta AB se traseaza
unghiul B (procedeul dc trasare a unghiului β se alege in concordanta cu precizia
necesara trasarii unghiului) determinate in faza de proiectare topo-inginereasca. Pe
directia astfel obtinuta se va aplica distanta D, la capatul ei materializandu-se punctul C
de trasat.

desen

Controlul trasarii se poate efectua:


a.Trasand punctul C1 din alt punct al retelei de sprijin;
b.Trasand punctul C1 prin alta metoda dc trasare - matoda coordonatelor
ractangulara:
c. Compararaa distantelor si unghiurilor dintre punctele trasate obtinute prin
masurare si compararea lor cu analoagele lor indicate in proiect.

D mas C1C2-D pr C1C2<=ΔD


γ mas - γ pr <=Δu

AD — abatcrca maximé admisé la trasarca laturii construqicig


Au — abatcrca maximé admisé la c0nstruc‘gia unghiurilor.

64
Precizia trasarii

Desen neterminat nici de scris-formule

Daca nu se tine seama de influenta erorilor punctelor dc sprijin si de erorile de


fixare din fig. I se obtine::
Δc=(Δl 2 + Δt 2 ) 1 / 2 =

Trecand la abaterile standard si tinand seama si de erorile punctelor de sprijin si de erorile


de fixare, vom avca:
(1)
Undc:
-0s - A.S. punctc dc sprijin;
- 0F - A.S. dc iixarc;
- 0D - A.S. de trasare a distamci;
- cp - A.S. dc trasarc a unghiului orizontal ~;
- p°°- factor dc transformarc in radiani.
Pentru A.S.longitudinala: ol = +/0% + 021)
Pcntru A.S.transvc1·sala : ot 3 zh /0% +¥ * D2 + 0%
P
Calculul prccizici ncccsarc a lucrarilor dc trasarc sc face pomind dc la rcla;ia (1) in care
oc este
cunoscut :
AATT
GC: — ..... — = — ..... —
2346
A - abatcroa maxima admisa dc pozigic a punctului C;
T - tolcranga dc trasarc a punctului C
65

METODA COORDONATELOR RECTANGULARE

Metoda se aplica in cazul punctelor constructiilor situate in apropierea


aliniamentului ce uneste doua puncte ale retelei de trasare.
Eficienta metodei este conditionata de pozitia punctelor retelei de trasare pe
directia unei axe de coordonate, cand calculul elementelor de trasare este foarte usor.

PRINCIPIUL METODEL

Reteaua care satisface cerintele enuntate este reteaua topografica de constructii.

Desen

AX - abaterea la trasare a abscisei X;


AY - abaterea la trasare a ordonatei Y;
Aβ - abaterea la trasare a unghiului drept
Desen

67
Metoda consta in materializarea pe teren a pct. C al construcitei proiectate prin
aplicarea in lungul aliniamentului ce uneste cele doua puncte de sprijin (AB) a abscisei
X, iar din punctul astfel rezultat (P) a unei perpendiculare de lungime Y.

PREGATIREA T OPOGRAFICA A T RASERII : constia in deteminarea coordonatelor


relative X si 1:

a)in cazul dispunerii punctelor de sprijin pe diretia unei axe de coordonate (fig. I )
X=XC-XA
Y=YC- YA
b) in cazul unei pozitii oarecare a punctelor de sprijin fata de axele de coordonate

Desen

X =(X C - X A )* cos θ AB +(Y C - Y A )* sin θ AB


X = (Y C - Y A )* cos θ AB - (X C - X A )* sin θ AB
XC, IA,XB, IB - coordonatele punctelor de sprij in
XC, YC - coordonatele punctului de trasat

TRASAREA :

Trasarea punctului C presupune urmatoarele etape:


-se aseaza teodolitul in statie in pct. A, se vizeaza pct. B si pe acest aliniament se traseaza
abscisa X in valoare orizontala, materializand pct. P
-se instaleaza teodolitul in pct. P si fata de directia PB se traseaza un unghi de 1006 . Pe
directia astfel rezultata se aplica in valoare orizontala ordonata Y, rezultand pozitia pe
teren a pct. C din proiect.
68