Sunteți pe pagina 1din 2

Vine

Recapitulare semestrul I vacanța


MEM !

1. Scrie:
a) numerele naturale de la 595 la 601. Înconjoară numerele impare.
_______, ______, ______, ______, ______, ______, ______;

b) numerele cuprinse între 766 si 774. Înconjoară numerele pare.


______, _______, ______, ______, ______, ______, ______;

c) numerele care se pot forma cu ajutorul cifrelor 1, 6, 8


_______, ______, ______, ______, ______, ______;

2. Compară numerele folosind unul din semnele de relație: <, >, =

3. Ordonează:
a) descrescător numerele: 321, 566, 709, 656, 132, 970;
_______, ______, ______, ______, ______, ______;
b) crescător numerele: 665, 128, 756, 699, 332, 656;
_______, ______, ______, ______, ______, ______;
c) crescător nr. care au la ordinul zecilor cifra 8:
148, 308, 982, 883, 828, 888, 658, 800, 880;
______, _______, ______, ______;

4. Calculează:
205 + 623 =_____ 569 – 257 =_____ 4 x 7 =____ 6 x 3 =____
456 + 73 =_____ 671 – 445 =_____ 5 x 3 =____ 2 x 7 =____
827 + 153 =_____ 849 – 572 =_____ 3 x 3 =____ 5 x 9 =____
468 + 289 =_____ 600 – 251 =_____ 8 x 4 =____ 6 x 5 =____

5. Află:
a) suma nr. 78 și 106 ______________________
b) diferența nr. 532 și 76 ______________________
c) produsul nr. 4 și 6 ______________________
d) dublul nr. 7 ______________________
e) triplul nr. 5 ______________________
f) produsul vecinilor nr. 3 ______________________
6. Calculează câți cărbuni au folosit copiii la construcția celor 4 oameni de zăpadă.
a) prin adunare repetată

_____________________________________

b) prin înmulțire
_____________________________________

7. Scrie:
 adunările de termeni egali ca înmulțiri:

5 + 5 + 5 + 5 =______________ 7 + 7 + 7 =_____________ 10 + 10 =______________

 înmulțirile ca adunări de termeni egali:

4 x 3=_____________________ 6 x 2=_____________________________ 2 x 8=______________

8. Rezolvă:

a) La diferența numerelor 302 și 67 adaugă produsul numerelor 3 și 6.


_____________________ _____________________ _____________________

b) Din suma numerelor 563 și 58 scade triplul nr. 4.


_____________________ _____________________ _____________________

c) Mărește de 5 ori diferența numerelor 672 și 665.


_____________________ _____________________

9. Problemă
Bunica are în curte 8 gâște, rațe de 4 ori mai multe decât gâște, iar găini cât gâștele și rațele
la un loc. Câte păsări are bunica?
Rezolvare

1. __________________________________________ ___________________________________________

2. __________________________________________ ___________________________________________

3. __________________________________________ ___________________________________________

R: ___________________________