Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI


SPECIALIZAREA: TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ
sau
/Doctrină, ştiinţă, misiune
/Doctrina socială şi ecumenică a Bisericii în contemporaneitate
/Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar
Strategii Didactice de Comunicare şi Învăţare Eficientă
(după caz)

LUCRARE
DE
LICENŢĂ/DISERTAȚIE
(după caz)

Profesor coordonator:

Absolvent:
Numele I. Prenumele

Târgovişte
20….
UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
SPECIALIZAREA: TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ
sau
/Doctrină, ştiinţă, misiune
/Doctrina socială şi ecumenică a Bisericii în contemporaneitate
/Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar
Strategii Didactice de Comunicare şi Învăţare Eficientă
(după caz)

TITLUL LUCRĂRII

Profesor coordonator:

Absolvent:
Numele I. Prenumele

Târgovişte
20…