Sunteți pe pagina 1din 66

LISTA INVENTARELOR FONDURILOR ŞI COLECŢIILOR DATE ÎN CERCETARE LA SALA DE STUDIU

A ARHIVELOR NAŢIONALE IAŞI 2017


Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
1. 2209 Academia de Arte „George Enescu” Iaşi 1960-1972
2. 613 Academia de Arte Frumoase Iaşi 1859-1950
3. 612 Academia de Muzică şi Artă Dramatică „George Enescu” Iaşi 1860-1948
4. 1400 Academia Mihăileană 1829-1861
Administraţia Comercială a Stabilimentelor Industriale ale
5. 1190 1941-1947
Aeronauticii Militare (A.S.A.M.)
6. 2558 Adunarea Electivă Legislativă a Moldovei 1859-1861
7. 1462 Agenţia Cezaro - Crăiască în Principatul Moldovei 1800-1872
Agenţia de Valorificare a Produselor Agricole Iaşi
8. 2173 1951-1962
(A.G.E.V.A.C.O.O.P.)
9. 2354 Arhiva de Cancelarie a Arhivelor Statului Iaşi 1832-1960
10. 1024 Asociaţia Cercetaşilor din Primul Război Mondial 1916-1942

11. 1273 Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor Iaşi (A.S.I.T.) 1950-1956

12. 2230 Ateneul Popular Tătăraşi Iaşi 1921-1950


13. 1216 Banca „Energia” Iaşi 1947-1948
14. 1171 Banca Comerţului Moldovean 1923-1946
15. 1245 Banca Naţională a României, filiala Iaşi 1922-1949

1
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
16. 689 Banca Populară a Profesorilor din Iaşi 1939-1948
17. 1170 Banca Românească Sucursala Iaşi 1941-1950
18. 2100 Baroul Avocaţilor Iaşi 1888-1965
19. 601 Baroul Iaşi Tr. 185 1865-1914
20. 1204 Biblioteca Populară „Ion Creangă” Iaşi 1941-1944
21. 1154 Biroul Cenzorului Statistic al Plăşii Bivolari, judeţul Iaşi 1946-1947
22. 1158 Biroul Cenzorului Statistic al Plăşii Bucium 1946-1950
23. 1155 Biroul Cenzorului Statistic al Plăşii Copou 1942-1950
24. 1156 Biroul Cenzorului Statistic al Plăşii Podul Iloaei 1943-1950
25. 1153 Biroul Cenzorului Statistic al Plăşii Şipote, judeţul Iaşi 1945-1950
26. 928 Biroul de Măsuri şi Greutăţi Fălticeni 1934-1952
27. 927 Biroul de Măsuri şi Greutăţi Iaşi 1908-1950
28. 935 Biserica Banu Iaşi 1838-1951

29. 980 Biserica „40 Sfinţi” Iaşi 1827-1904

30. 997 Biserica „Sf. Dumitru” Prigoreni Iaşi 1894-1945


31. 967 Biserica „Sf. Nicolae” din Iarmaroc Socola Iaşi 1827-1852, 1876
32. 950 Biserica „Sf. Vasile” Tătăraşi Iaşi 1873-1875
33. 918 Biserica „Vovidenia” Iaşi 1860-1907
34. 957 Biserica Bărboi Iaşi 1863-1899

2
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
Biserica Golia Iaşi (Cuprinde şi Filiala Sf. Ioan Botezătorul şi
35. 919 1863-1912
Vovidenia)
36. Biserica Sf. Gheorghe Lozonschi Iaşi (Dosare- 1 u.a.) 1863

37. Biserica Sf. Gheorghe din Galaţi – (Dosare 2-u.a.) 1837-1838

38. Biserica Sf. Lazăr din Iaşi (Dosare- 1 u.a.) 1844


Biserica Sf. Nicolae (cel Mare) Domnesc din Iaşi (Documente p.1
39. 2613 1869
-2 u.a)
40. 1148 Camera de Agricultură a judeţului Iaşi 1939-1944
41. 1249 Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi 1868-1950
42. 1282 Camera de Muncă Iaşi 1922-1948
43. 1335 Casa Asigurărilor Sociale Iaşi (C.A.S.) 1912-1949
44. 569 Casieria Generală a Judeţului Iaşi 1888-1890
45. 566 Casieria Generală a Judeţului Iaşi Tr. 1766 1862-1874
46. 567 Casieria Generală a Judeţului Iaşi Tr. 1766 1863-1881
47. 568 Casieria Generală a Judeţului Iaşi Tr. 1766 1882-1886
48. 570 Casieria Generală a Judeţului Iaşi/Administraţia Financiară 1891-1892
49. 1958 Căminul Cultural „Sf. Gheorghe” Bârnova Iaşi 1934-1954
50. 1244 Căminul Cultural Judeţean „Unirea” Iaşi 1931-1956

3
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
51. 1166 Căminul de Copii nr.2 „Ilie Pintilie” Iaşi 1948-1954
52. 945 Căminul de Orfani Iaşi 1948
53. 2127 Centrul de Cercetări Biologice 1964-1980
54. 1161 Centrul de Predare Cai nr.1 Iaşi 1945-1946
55. 1162 Centrul de Predare Vite nr.1 Iaşi 1945-1947
56. 1798 Centrul Hidrometeorologic Brăila 1953-1957
57. 1801 Centrul Hidrometeorologic Bucureşti 1949-1959
58. 1806 Centrul Hidrometeorologic Iaşi 1937-1957
59. 1160 Centrul Regional de Planificare 1948-1951

60. 931 Chestura de Poliţie – Biroul Populaţiei Iaşi 1918-1948

61. 846 Chestura de Poliţie Iaşi 1882-1954


62. 860 Circumscripţia a II-a de Poliţie Iaşi 1916-1948
63. 861 Circumscripţia a III-a de Poliţie Iaşi 1924-1952
64. 862 Circumscripţia a IV-a de Poliţie Iaşi 1912-1954
65. 863 Circumscripţia a V-a de Poliţie Iaşi 1935-1949
66. 1033 Circumscripţia aVI-a de Poliţie Târgu Frumos 1926-1948
67. 859 Circumscripţia I de Poliţie Iaşi 1915-1950

68. 2687 Colecia „Gheorghe Ghibănescu (1864-1936) <achiziţia 2015> Sec. XVII-XX Format
electronic

4
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
69. 1310 Colecţia „Antonovici Ioan” 1422-1929
70. 1278 Colecţia „Bogdan N.A.” 1853-1938
71. 2671 Colecţia „Cădere Victor” 1918-1921
72. 1271 Colecţia „Costăchescu Mihai” 1873-1966
73. 1819 Colecţia „Documente Spiridonie” vol. I Pachet 1- 20
74. 1820 Colecţia „Documente Spiridonie” vol. II Pachet 21-36
75. 1821 Colecţia „Documente Spiridonie” vol. III Pachet 37-66
76. 2118 Colecţia „Documente Spiridonie” vol.IV Pachet 67-85
77. 1115 Colecţia „Documente” Pachet 1-50
78. 1116 Colecţia „Documente” Pachet 50-100
79. 1117 Colecţia „Documente” Pachet 101-150
80. 1118 Colecţia „Documente” Pachet 151-200
81. 1119 Colecţia „Documente” Pachet 201-250
82. 1120 Colecţia „Documente” Pachet 251-300
83. 1121 Colecţia „Documente” Pachet 301-350
84. 1122 Colecţia „Documente” Pachet 351- 400
85. 1123 Colecţia „Documente” Pachet 401- 410
86. 1124 Colecţia „Documente” Pachet 411- 420
87. 1125 Colecţia „Documente” Pachet 421- 430

5
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
88. 1126 Colecţia „Documente” Pachet 431- 450
89. 1127 Colecţia „Documente” Pachet 451-500
90. 1128 Colecţia „Documente” Pachet 501-550
91. 1129 Colecţia „Documente” Pachet 551-572
92. 1130 Colecţia „Documente” Pachet 573-583
93. 1131 Colecţia „Documente” Pachet 586-600
94. 1132 Colecţia „Documente” Pachet 601-615
95. 1133 Colecţia „Documente” Pachet 616-630
96. 1134 Colecţia „Documente” Pachet 631-650
97. 1135 Colecţia „Documente” Pachet 651-700
98. 1136 Colecţia „Documente” Pachet 701-735
99. 1137 Colecţia „Documente” Pachet 736-770
100. 1314 Colecţia „Documente” Pachet 771-800
101. 1315 Colecţia „Documente” Pachet 801-820
102. 1316 Colecţia „Documente” Pachet 821-840
103. 1317 Colecţia „Documente” Pachet 841-860
104. 1318 Colecţia „Documente” Pachet 861-880
105. 1319 Colecţia „Documente” Pachet 881-910
106. 1320 Colecţia „Documente” Pachet 911-1018

6
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
Pachet 1019-
107. 2529 Colecţia „Documente” format
1040 electronic
Pachet 1041-
108. 2530 Colecţia „Documente” format
1060 electronic
Pachet 1061-
109. 2541 Colecţia „Documente” format
1067 electronic

110. 2686 Colecţia „Documente” pachetele 1068-1077 1605-1976 Format


electronic
111. 1275 Colecţia „Dugan Opaiţ Ilie şi Arcadie” 1860-1951

112. 2556 Colecţia „Gheorghe Ghibănescu” 1858-1965 format


electronic
113. 1436 Colecţia „Juvara George” 1869-1954
114. 26 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „ P” volum I 1825-1834
115. 4 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „A” 1826-1836
116. 5 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „B” volum I 1826-1835
117. 9 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „Ci” 1826-1834
118. 10 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „D” 1825-1835
119. 11 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „E” 1826-1834
120. 12 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „F” 1824-1835
121. 13 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „G” 1826-1835
122. 14 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „Gi” 1826-1834

7
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
123. 15 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „H” 1826-1833
124. 16 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „I” 1826-1834
125. 17 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „Ia” 1825 1834
126. 18 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „Iu” 1827-1832
127. 19 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „Δ 1828-1833
128. 20 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „J” 1826-1832
129. 8 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „K” volum II 1824-1935
130. 21 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „L” 1826-1838
131. 22 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „M” volum I 1825-1835
132. 24 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „N” 1826-1835
133. 25 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „O” 1826-1834
134. 28 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „R” 1826-1834
135. 29 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „S” volum I 1826-183
136. 31 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „Ş” 1825-1833
137. 32 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „Şt” 1827-1834
138. 33 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „T” 1826-1834
139. 34 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „Ţ” 1826-1834
140. 35 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „U” 1825-1934
141. 36 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „V” 1826-1835

8
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
142. 37 Colecţia „Litere Gh. Asachi” – Litera „Z” 1826-1834

143. 1439 Colecţia „Manuscrise” vol. II, nr. 1842-2678 Format


electronic
144. 789 Colecţia „Manuscrise” vol.I, nr. 1 -1841 Format
electronic
145. 1326 Colecţia „Melchisedec Ştefănescu” 1836-1891
146. 790 Colecţia „Planuri şi Hărţi” vol. I
147. 1313 Colecţia „Planuri şi Hărţi” vol. II
148. 1503 Colecţia „Planuri şi Hărţi” vol. III
149. 792 Colecţia „Sigilii” vol. I
150. 1141 Colecţia „Sigilii” vol.II

151. 793 Colecţia „Stampe şi Fotografii” vol. I Format


electronic
152. 1983 Colecţia „Stampe şi Fotografii” vol. II Format
electronic
153. 2252 Colecţia „Stare Civilă oraş Iaşi” născuţi, căsătoriţi, morţi 1865-1905

154. 2671 Colecţia „Victor Cădere” 1902-1966 Format


electronic
155. 1034 Colegiul General al Farmaciştilor – Caziere şi corespondenţă 1945-1948
156. 1013 Colonia de minori Copou/Şcoala de Îndreptare 1921-1953
Combinatul Raional de Producţie a Cooperativelor Iaşi
157. 2174 1952-1957
(COMRAIPROD/I.R.A.V.I.C.O.O.P)
158. 2415 Comisariatul de Poliţie al Garii Paşcani 1946-1949

9
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
159. 942 Comisariatul Gării Iaşi 1939-1947
160. 2552 Comisariatul Militar Iaşi 1942-1950
161. 944 Comisariatul Poliţiei Palatului 1942-1948
162. 275 Comisia Epitropicească Tr.74-1778 1832-1865
Comitetul pentru Ajutorarea Regiunilor Secetoase Iaşi
163. 807 1946-1947
(C.A.R.S.)
164. 1755 Comitetul Central de Inspecţiune Şcolară Iaşi 1849-1881
165. 1214 Comitetul de Restaurare al Biserici Golia 1942-1947
166. 619 Comitetul Democratic Evreiesc Iaşi 1948-1951
Comitetul Judeţean Iaşi al Frontului Democraţiei şi Unităţii
167. 2484 1968-1986
Socialiste (F. D.U.S.)
168. 2258 Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.) 1945-1950

169. 2463 Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.) 1969

Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)


170. 2462 1968
vol. II cuprinde şi Colegiul de partid
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
171. 2464 1970
vol. I
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
172. 2465 1971
vol. I

10
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
173. 2466 1972
vol. I şi II
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
174. 2467 1973
vol. I şi II
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
175. 2468 1974
vol. I şi II
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
176. 2469 1975
vol. I şi II
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
177. 2470 1976
vol. II
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
178. 2471 1977
vol. II
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
179. 2472 1978
vol. II
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
180. 2473 1979
vol. II
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
181. 2474 1980
vol. II
182. 2475 Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.) 1981

11
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
vol. II
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
183. 2476 1982
vol. II
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
184. 2477 1983
vol. II
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
185. 2478 1984
vol. II
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
186. 2479 1985
vol. II
Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.)
187. 2480 1986
vol. I
188. r 2442 Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Naţional Popular (P.N.P) 1946-1949
189. 2445 Comitetul Judeţean Iaşi al Apărării Patriotice 1945-1948
190. 2482 Comitetul Judeţean Iaşi al Femeilor 1968-1986
191. 2443 Comitetul Judeţean Iaşi al Frontului Unic Muncitoresc 1945-1947
Comitetul Judeţean Iaşi al Organizaţiei Democrate a Unităţii
192. 2491 1981-1986
Socialiste (O.D.U.S.)
193. 2441 Comitetul Judeţean Iaşi al Partidului Social Democrat (P.S.D.) 1944-1947

194. 2459 Comitetul Judeţean Iaşi al Pionerilor 1951-1967

12
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
195. 2460 Comitetul Judeţean Iaşi al Pionerilor 1968-1986

196. 2453 Comitetul Judeţean Iaşi al Sindicatelor 1943-1967

197. 2454 Comitetul Judeţean Iaşi al Sindicatelor 1968-1986


Comitetul Judeţean Iaşi al Uniunii Femeilor Democrate Române
198. 2447 1945-1953
(U.F.D.R.) vol. I
199. 2446 Comitetul Judeţean Iaşi al Uniunii Patrioţilor 1944-1946
Comitetul Judeţean Iaşi al Uniunii Tineretului Comunist
200. 2456 1949-1967
(U.T.C.)
Comitetul Judeţean Iaşi al Uniunii Tineretului Comunist
201. 2457 1968-1986
(U.T.C.)
202. 2494 Comitetul Judeţean Iaşi Crucea Roşie 1975-1986
203. 2452 Comitetul Judeţean Iaşi de Luptă pentru Pace 1952-1958
204. 1187 Comitetul Judeţean Iaşi de Patronaj 1943
205. 2448 Comitetul Judeţean Iaşi Democrat Evreiesc 1946-1953
206. 2455 Comitetul Minicipal Paşcani al Sindicatelor 1969- 1986
Comitetul Municipal Paşcani al Uniunii Tineretuluii Comunist
207. 2458 1968-1986
(U.T.C.)

208. 2440 Comitetul Municipal Iaşi al Femeilor 1958-1965

209. 2490 Comitetul Municipal Iaşi al Femeilor 1969-1986

13
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
Comitetul Municipal Iaşi al Frontului Democraţiei şi Unităţii
210. 2489 1969-1986
Socialiste (F.D.U.S.)
Comitetul Municipal Iaşi al Organizaţiei Democraţiei şi Unităţii
211. 2493 1983-1985
Socialiste (O.D.U.S).
212. 2435 Comitetul Municipal Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.) 1951-1967
213. 2497 Comitetul Municipal Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.) 1968-1986
214. 2486 Comitetul Municipal Iaşi al Pionerilor 1968-1986
215. 2488 Comitetul Municipal Iaşi al Sindicatelor 1968-1986
Comitetul Municipal Iaşi al Uniunii Tineretuluii Comunist
216. 2487 1968-1974
(U.T.C.)
217. 2495 Comitetul Municipal Paşcani - Crucea Roşie 1978-1986
Comitetul Municipal Paşcani al Frontului Democraţiei şi
218. 2485 1968-1986
Unităţii Socialiste (F.D.U.S.)
219. 2483 Comitetul Municipal Paşcani al Femeilor 1969-1986
Comitetul Municipal Paşcani al Organizaţiei Democraţiei şi
220. 2492 1983-1986
Unităţii Socialiste (O.D.U.S.)
Comitetul Municipal Paşcani al Partidului Comunist Român
221. 2481 1968-1986
(P.C.R.)
222. 2461 Comitetul Municipal Paşcani al Pionerilor 1968-1986

14
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
223. 2681 Comitetul Municipal U.T.C. Iaşi 1975-1986
224. 1180 Comitetul Naţional pentru Ocrotirea Copilului Iaşi 1947-1948
225. 1203 Comitetul pentru ridicarea statuii lui Mihail Kogălniceanu Iaşi 1910

226. 2433 Comitetul Raional Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.) 1950-1967

227. 2437 Comitetul Raional Hârlău al Femeilor 1958-1967


Comitetul Raional Hârlău al Partidului Comunist Român
228. 2432 1951-1967
(P.C.R.) vol. II

229. 2439 Comitetul Raional Iaşi al Femeilor 1952-1967

230. 2436 Comitetul Raional Paşcani al Femeilor 1958-1967


Comitetul Raional Paşcani al Partidului Comunist Român
231. 2431 1950-1967
(P.C.R.)
Comitetul Raional Tg. Frumos al Partidului Comunist Român
232. 2430 1950-1960
(P.C.R.)
Comitetul Raional Vlădeni al Partidului Comunist Român
233. 2434 1956
(P.C.R.)
234. 2665 Comitetul Regional Iaşi al Partidului Comunist Român (P.C.R.) 1906-1959
235. 2438 Comitetul Regional Iaşi al Femeilor 1951-1967
Comitetul Regional Iaşi al Partidului Muncitoresc Român
236. 2259 1950-1967
(P.M.R.)

15
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
Comitetul Regional Iaşi al Uniunii Tineretuluii Comunist
237. 2518 1947-1988
(U.T.C.)
238. 2444 Comitetul Regional Moldova al Frontului Plugarilor 1945-1953
Comitetul Regional Moldova al Partidului Comunist Român
239. 2257 1944-1947
(P.C.R.)
240. 224 Comitetul Sănătăţii 1828-1862
241. 1411 Compania de Pompieri Iaşi 1922-1947
242. 1010 Comunitatea Evreiască Lespezi Paşcani 1945-1949
243. 2648 Condica Asachi (Manuscris nr. 628) 1422-1742

244. 2649 Condica Asachi (Manuscris nr. 629- 630) 1460-1818

245. 2539 Consilieratul Agricol Iaşi 1919-1949 format


electronoc
246. 2179 Consiliul Popular al oraşului Paşcani (Primăria Paşcani) 1946-1969
Consiliul Regional Iaşi al Asociaţiei Române de Strângerea
247. 2450 1950-1961
Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A.R.L.U.S.) vol. I
248. 2553 Cooperativa „7 Noiembrie” 1950-1957
249. 1552 Cooperativa „Ilie Pintilie” Iaşi 1949-1957
250. 1546 Cooperativa „Metalul” Iaşi 19581960
251. 1744 Cooperativa „Metalul” Iaşi 1958-1959

16
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
252. 2033 Cooperativa „Unirea” Iaşi 1951-1952
Cooperativa Agricolă de Producţie Răducăneni judeţul Iaşi
253. 2216 1959-1992
(C.A.P.)
Corpul Contabililor Autorizaţi, Experţi, Stagiari şi Contabili
254. 1329 1939-1951
Cooperatori Iaşi
255. 1430 Corpul IV de Armată -Consiliul de Război 1892-1947
256. 624 Creditul Funciar Urban Iaşi 1893-1949
257. 1186 Creditul Naţional Agricol Iaşi 1938-1948
258. 2496 Crucea Roşie - Comitetul Municipal Iaşi 1978-1986
259. 1268 Crucea Roşie - Comitetul Raional Iaşi 1955-1960
260. 1261 Crucea Roşie - Comitetul Raional Paşcani 1939-1960
261. 1472 Crucea Roşie - Comitetul Raional Paşcani 1951-1965

262. 1262 Crucea Roşie - Comitetul Raional Roman 1952

263. 1267 Crucea Roşie - Comitetul Raional Tg. Frumos 1952-1960


264. 1269 Crucea Roşie - Comitetul Regional Iaşi 1950-1966
265. 1270 Crucea Roşie filiala Iaşi 1913-1966
266. 1258 Crucea Roşie subfiliala Podu Iloaiei 1939-1943
267. 1461 Curtea Administrativă Iaşi 1930-1948
268. 1236 Curtea de Apel Iaşi secţia I 1889-1912

17
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
269. 2269 Directoratul VI Ministerial Iaşi 1930-1934
270. 2669 Directoratul VI Ministerial Iaşi 1930-1934
Direcţia Avicolă de Producţie a Cooperativelor Iaşi
271. 2172 1952-1957
(D.A.P.C.O.O.P.)
272. 2550 Direcţia de Gospodărire a Apelor Siret -Prut 1955-1966
273. 2126 Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi 1930-1985
274. 2185 Direcţia Miliţiei regiunea Bârlad 1948-1956
275. 1151 Direcţia Orăşenească de Statistică Iaşi 1951-1954
276. 2560 Direcţia Poştelor Moldova 1853-1862
277. 571 Direcţia Regională aII-a Silvică Iaşi 1880-1948
278. 1324 Direcţia Regională C.F.R. Iaşi Serviciul Tracţiune 1930-1951
279. 1149 Direcţia Regională de Statistică Iaşi 1951-1954
280. 2256 Divanul Ad-hoc al Moldovei 1857
281. 2561 Divanul Ad-Hoc al Moldovei 1857-1862 B
282. 2222 Divanul de Apel al Ţării de Jos 1827-1845
283. 2221 Divanul de Apel al Ţării de Sus 1829-1845
284. 2219 Divanul Domnesc 1817-1865
Divanul/Curtea de Întărituri/Confirmaţie Tr. 1616, 1697, 1698,
285. 564 1851-1862
1749, 1750

18
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
286. 2202 Editura „Junimea” Iaşi 1970-1980
287. 1457 Eforia oraşului Galaţi 1831-1859
288. 462 Eforia oraşului Iaşi 1832-1864
289. 464 Eforia oraşului Iaşi inventar general 1832-1865
290. 1410 Eforia Sanitară a judeţului Iaşi 1942-1948
291. 2646 Eforia/Epitropia Şcoalelor din Moldova 1488-1863
Episcopia Huşi (Documente p. 1-72 şi Manuscris/condici nr.
292. 2573 1433-1889
543-546, 652 )
293. 2577 Episcopia Roman (Documente p. 1-25); 190 u.a. 1471-1888
294. 2647 Epitropia Averilor Sfântului Mormânt din Moldova 1827-1871
295. 2223 Epitropia Generală a Casei Spitalelor „Sf. Spiridon” Iaşi 1824-1948
296. 1540 Fabrica C.F.R. „Wuch” Podu Iloaiei 1917-1937
297. 1185 Fabrica de Bere „Zimbrul” Iaşi 1929-1948
298. 1743 Fabrica de Cărămizi C.F.R. Ciurea 1922-1958
299. 1875 Fabrica de Cărămizi, Ţigle şi Teracotă „Rameder” Iaşi 1947-1948
300. 1435 Fabrica de Ţigarete Iaşi 1897-1948
301. 2097 Fabrica de Ţigarete Iaşi 1908-1974
302. 1757 Facultatea de Agronomie proiecte de diplomă 1938-1971
303. 2124 Facultatea de Chimie 1874-1955

19
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Drept – Rectorat
304. 2228 1865-1949
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Drept dosare personale licenţiaţi Universitatea „Al.
305. 2024 1942-1948
I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Drept dosare personale studenţi
306. 594 1864-1915
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Drept: dosare personale - licenţiaţi, exmatriculaţi
307. 1854 1903-1941
Universitatea „Al. I. Cuza”Iaşi
Facultatea de Drept: dosare personale exmatriculaţi
308. 2025 1927-1948
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Drept: dosare personale exmatriculaţi
309. 2026 1942-1948
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Drept: dosare personale licenţiaţi
310. 2023 1931-1948
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Litere în istoria învăţământului şi a culturii
311. 2218 1866-1944
româneşti Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Litere şi Filologie vol. I şi vol.2: dosare personale 1932-1944
312. 2022
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 1945-1955

20
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
Facultatea de Litere şi Filologie: dosare personale
313. 1816 1914-1940
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Litere şi Filologie: dosare personale
314. 1817 1908-1931
Universitatea „Al. I. Cuza”Iaşi
Facultatea de Litere şi Filozofie: dosare personale
315. 596 1865-1928
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Matematică: dosare personale
316. 2125 1936-1955
Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi
317. 1756 Facultatea de Medicină Veterinară: proiecte de diplomă 1965-1973
Facultatea de Ştiinţe Naturale: dosare personale
318. 2123 1941-1972
Universiatea „Al.I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Ştiinţe: corespondenţă
319. 2048 1866-1950
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
320. 1352 Federala Iaşi 1918-1951
321. 2169 Filarmonica „Moldova” Iaşi 1953-1960
322. 1351 Flotila de Aviaţie I Iaşi 1937-1939
323. 1207 Flotila Galaţi 1883-1896
324. 2358 Fond familial „Bacovia George şi Agatha” 1903-1988
325. 1957 Fond familial „Câmpan Teodor şi Florica” 1899-1979

21
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
326. 2104 Fond familial „Mihail Paul (1905-1994) şi Eugenia –Zamfira ” 1708-1980
Fond familial „Paul I. Mihail (1905-1994), cu fiica, Zamfira-
327. 2557 1939-1994
Eugenia Mihail” (n. 1937)
328. 2136 Fond familial „Poni Petru” (1841-1925) vol. I, II 1804-1965
329. 2538 Fond familial „Teodosiu” 1806-1901
330. 1985 Fond personal „Şuţu Dimitrie” 1868-1983
331. 2548 Fond personal „ Ionescu I. Vasile” (1912-1982) 1860-1987
332. 2001 Fond personal „Andronic Alexandru” (1915-1995) 1937-1981
333. 2249 Fond personal „Apostolescu Virgil” 1741-1951
334. 1998 Fond personal „Armeanu Emilia” 1955-1971
335. 2545 Fond personal „Balica Gh. Gheorghe ” (1920-1982) 1884-1980
336. 2190 Fond personal „Baliff Ernest” 1915-1940
337. 2137 Fond personal „Băileanu Gheorghe” 1550-1975
338. 2068 Fond personal „Bogdan Petru” (1873-1944) 1876-1963
339. 2035 Colecţia „Borcea”- „Cărăuşu ” 1926-1980
340. 2546 Fond personal „Borcea P. Paul” (1919-1999) 1919-1968
341. 2261 Fond personal „Bratu Traian” 1929-1940
342. 1956 Fond personal „Brînzei Constantin” 1932-1959
343. 2517 Fond personal „Bujor Gh. Paul” 1883-1976

22
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
344. 2248 Fond personal „Carp Petre şi Ana” 1898-1980
345. 2204 Fond personal „Cassetti Şerban şi Maria” 1910-1980
346. 2041 Fond personal „Ceaicovschi Emil” 1854-1869
347. 2235 Fond personal „Constantinescu Radu Teodor” (1900-1985) 1900-1985
348. 2191 Fond personal „Cotrău Marţian” (1923-1998) 1942-2000
349. 2520 Fond personal „Dâmboviţa Mircea Petrescu” 1913-2006
350. 2547 Fond personal „Delion I. Pavel” (1913-1997) 1938-1994

351. 2672 Fond personal „Enescu C. Nicolae (1894-1971)” 1933-1971 Format


electronic
352. 2672 Fond personal „Enescu C. Nicolae” (1894-1971) 1933- 1971
353. 2047 Fond personal „Fratoştiţeanu Gheorghe" 1956-1960
354. 2255 Fond personal „Gămănescu Petre” 1917-1973

355. 2522 Fond personal „Gonţa Alexandru” 1412-1996 format


electronic
356. 2521 Fond personal „Gore Paul” 1776-1927 format
electronic
357. 2005 Fond personal „Grămadă Ilie” (1911-1999) 1911

358. 1984 Fond personal „Grigoroviţă Mircea” 1978-1981


359. 2668 Fond personal „Grogorovici L. Alois” 1935-1975
360. 2250 Fond personal „Hacman Maximilian” 1903- 1941
361. 1994 Fond personal „Harea Vasile” 1957-1981

23
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
362. 2196 Fond personal „Herescu I. Nicolae” 1906-1944
363. 2203 Fond personal „Husar Alexandru” 1972-1985
364. 2074 Fond personal „Ilie Gheorghiţă” (1897-1978) 1666-1950

365. 2684 Fond personal „Ioan Muscalu” 1927-2013 Format


electronic
366. 2046 Fond personal „Lungulescu Gheorghe” 1918-1972
367. 2004 Fond personal „Macarovici Neculai” 1892-1975
368. 2032 Fond personal „Mărgărit Gheorghe” 1946-1971
369. 2077 Fond personal „Naghiu Iosif” 1918-1985 1938-1985
370. 2061 Fond personal „Nădejde Camelia” (1888-1971) 1888-1984
371. 2130 Fond personal „Neculau Eugen” 1927-1970
372. 2217 Fond personal „Negru Radu” 1964-1996
373. 2006 Fond personal „Nonea Constantin” 1940
374. 2236 Fond personal „Obreja Alexandru” (1908-198) 1908-1974
375. 2075 Fond personal „Obreja Gheorghe” 1913-1956
376. 1852 Fond personal „Orac Radu” 1950-1986
377. 2359 Fond personal „Ostap Constantin” (1925-) 1972-1995
378. 2549 Fond personal „Pânzaru Gheorghe” 1895-1944

379. 2528 Fond personal „Pavel G. Emilia” 1925-2005 format


electronic

24
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
380. 2038 Fond personal „Popa T. Grigore” 1936-1942
381. 2360 Fond personal „Porcescu Scarlat” 1815-1834
382. 1971 Fond personal „Posluşnicu Mihai” 1900-1936
383. 2076 Fond personal „Regleanu Mihai” 1942-1978
384. 2338 Fond personal „Savul Mircea Ion” (1895-1964) 1893-1963
385. 2237 Fond personal „Seftiuc Ilie” (1936-1996) 1763-19994

386. 2129 Fond personal „Serafimi Ion” 1938-1972

387. 2128 Fond personal „Simenschy Theofil” (1892-1968) 1925-1959


388. 1853 Fond personal „Steriade Florica” 1912-1976
389. 2238 Fond personal „Stoide A. Constantin” 1579-1979
390. 2034 Fond personal „Strătilescu Tereza” 1895-1911
391. 2253 Fond personal „Sturdza Ileana” 1519-1949
392. 2260 Fond personal „Şvarţ – Kara Iţic” 1761-1970
393. 2069 Fond personal „Tarangul Erast” (1901-1985) 1794-1985
394. 2183 Fond personal „Timofte Leon” 1911-1980
395. 2239 Fond personal „Turcu Constantin” vol.II Manuscrise 1535-1975
396. 1963 Fond personal „Turcu Constantin”Corespondenţă (lit. A-J) 1935-1980
397. 2112 Fond personal „Verigeanu - Drăgănescu Veturia” 1937-1980

25
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
398. 2427 Frontul Renaşterii Naţionale 1939-1940
399. 1283 Fundaţia Culturală „Regele Ferdinand I” Iaşi 1931-1947
400. 1032 Garda Financiară Iaşi 1945-1950
401. 1345 Gimnaziul „Alexandru cel Bun” Iaşi 1865-1937
402. 1178 Gimnaziul „Cuza Vodă” Belceşti, judeţul Iaşi 1923-1927
403. 2234 Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Iaşi 1888-1938
404. 2361 Gimnaziul Franciscan Hălăuceşti Roman 1938-1947
405. 2140 Gimnaziul Industrial de Băieţi „V. Mălinescu” Iaşi 1908-1947
406. 2362 Gimnaziul Industrial de Fete „Tereza Milicescu” Iaşi 1920-1944
407. 932 Gimnaziul mixt „L.Trancu” Tg. Frumos 1920-1938
408. 922 Gimnaziul Unic comuna Andrieşeni Iaşi 1945-1946
409. 2214 Gimnaziul Unic Evreiesc 1946-1948
Gimnaziul Unic Organisation Reconstruction et Traval Iaşi
410. 2213 1946-1948
(ORT)
411. 1438 Grupul de Pompieri Bârlad 1946-1947
412. 1451 Grupul de Pompieri Iaşi 1938-1951
413. 2524 Inspectoratul de Jandarmi Iaşi 1918-1949
414. 946 Inspectoratul General Administrativ Bacău 1930-1944
415. 672 Inspectoratul General Administrativ Iaşi 1930-1949

26
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
416. 1195 Inspectoratul General de Statistică Iaşi 1942-1951
417. 1252 Inspectoratul Industrial al Regiunii a III-a Iaşi 1920-1948
418. 926 Inspectoratul IV Verificări de Măsuri Iaşi 1951-1952
419. 1799 Inspectoratul IX Drumuri Iaşi 1936-1945
420. format
2542 Inspectoratul Regional Agricol Iaşi 1944-1948
electronic
421. 1007 Inspectoratul Regional al Muncii Iaşi 1929-1950
422. 1322 Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi 1915-1951
423. 684 Inspectoratul Sanitar General Iaşi 1920-1949
424. 1344 Inspectoratul Sanitar General Iaşi: Caziere
Inspectoratul Statistic Regional al Moldovei de Nord şi Bucovinei
425. 1152 1943-1949
de Sud
426. 1157 Inspectoratul Statistic Regional Iaşi 1950
427. 1140 Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi
428. 1025 Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi: Caziere lit. A-H
429. 1026 Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi: Caziere lit.I-Z
430. 1138 Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi: Corespondenţă 1909-1934
431. 1139 Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi: Corespondenţă 1935-1948

432. 2537 Inspectoratul Tehnic Cadastral Iaşi 1864-1960 format


electronic
433. 2527 Inspectoratul Vamal Iaşi 1944-1950

27
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
434. 687 Inspectoratul Zootehnic Iaşi 1923-1949

435. 2168 Institutul Agronomic Iaşi 1904-1970

436. 1520 Institutul Agronomic Iaşi – Administrativ 1933-1960


437. 1522 Institutul Agronomic Iaşi – Contabilitate 1919-1959
438. 1524 Institutul Agronomic Iaşi – Ferma Bucovăţ 1922-1944
439. 1525 Institutul Agronomic Iaşi – Ferma Buicani 1934-1944
440. 1530 Institutul Agronomic Iaşi – Ferme diverse 1919-1948
441. 1521 Institutul Agronomic Iaşi – Plan 1924-1960
442. 1519 Institutul Agronomic Iaşi – Rectorat 1921-1960
443. 1523 Institutul Agronomic Iaşi Facultatea de Agronomie 1922-1960
444. 1526 Institutul Agronomic Iaşi Ferma Costiugeni (Lăpuşna) 1928-1944
445. 1527 Institutul Agronomic Iaşi Ferma Manzâr (Tighina) 1932-1944
446. 1528 Institutul Agronomic Iaşi Ferma Todireşti 1933-1944
447. 1529 Institutul Agronomic Iaşi Ferma Trifăuţi/Vasilcău 1935-1944
448. 1280 Institutul Antirabic Iaşi 1941-1947
449. 1321 Institutul de Artă „Matei Millo” Iaşi 1948-1951
450. 939 Institutul de Chimie Iaşi 1885-1942
451. 1323 Institutul de Educaţie a Fiicelor de Ofiţeri „Regina Maria” Iaşi 1929-1947
452. 1011 Institutul de Igienă Iaşi 1929-1952

28
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
453. 2661 Institutul de Igienă Iaşi. Plasa Sanitară Model Tomeşti 1929-1949
454. 2098 Institutul de Medicină Legală Iaşi 1950-1967
455. 1500 Institutul de Medicină şi Farmacie Iaşi: dosare personale 1879-1942
456. 1545 Institutul de Medicină şi Farmacie Iaşi: Rectorat 1950-1965
457. 2229 Institutul de Medicină şi Farmacie Iaşi: Rectorat 1881-1947
458. 2536 Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare Iaşi ( I.S.E.P.) 1948-1955 B
459. 2205 Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare Iaşi (I.S.E.P.) 1948-1955
460. 2053 Institutul Liceal „Notre Dame de Sion” Iaşi 1894-1950
Institutul Pedagogic de 2 ani Iaşi: dosare personale şi
461. 2121 1950-1955
corespondenţă Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
462. 2180 Institutul Pedagogic de 3 ani Iaşi 1959-1971
463. 1945 Institutul Politehnic Iaşi Prorectorat Ştiinţific 1950-1960

464. 1946 Institutul Politehnic Iaşi: Prorectorat Didactic 1950-1960

465. 1835 Institutul Politehnic Iaşi: Rectorat 1938-1964


466. 1954 Institutul Politehnic Rectorat: lucrări de doctorat 1956-1985
467. 1952 Institutul Politehnic: Contabilitate vol. I 1913-1954
468. 1953 Institutul Politehnic: Contabilitate vol. II 1954-1960
469. 2184 Intendenţa Militară:Tr. 1762 op. 2011 1862
470. 252 Isprăvnicia ţinutului Bacău: Tr. 884, 909, 928 1832-1836

29
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
471. 253 Isprăvnicia ţinutului Bacău: Tr. 938-1332 1828-1852
472. 254 Isprăvnicia ţinutului Bacău: Tr.132-1332 1828-1852
473. 251 Isprăvnicia ţinutului Bacău: Tr.132-373 1828-1835
Isprăvnicia ţinutului Botoşani Tr.1256, 1328, 1333, 1350, 1501,
474. 563 1832-1852
1503, 1634, 1649, 1664, 1683
475. 245 Isprăvnicia ţinutului Cârligătura: Tr. 616; Herţa Tr.359 1829-1835
476. 2254 Isprăvnicia ţinutului Dorohoi 1832-1833
477. 461 Isprăvnicia ţinutului Dorohoi Tr. 447, 1785 1832-1857
478. 1454 Isprăvnicia ţinutului Fălciu 1828-1858
479. 248 Isprăvnicia ţinutului Fălciu: Tr. 627, 926, 1339 1828-1852
480. 460 Isprăvnicia ţinutului Hârlău Tr. 398 1828-1835
481. 2226 Isprăvnicia ţinutului Iaşi 1828-1860
482. 2227 Isprăvnicia ţinutului Iaşi 1828-1859

483. 241 Isprăvnicia ţinutului Neamţ: Tr. 634 1828-1856

484. 243 Isprăvnicia ţinutului Neamţ: Tr.1111-1183 1835-1856


485. 242 Isprăvnicia ţinutului Neamţ: Tr.634 op. 696 1828-1836
486. 1452 Isprăvnicia ţinutului Roman 1828-1858
487. 557 Isprăvnicia ţinutului Roman: Tr. 1312, 1336, 1584 1832-1858
488. 458 Isprăvnicia ţinutului Suceava Tr. 1615 1829-1848

30
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
489. 457 Isprăvnicia ţinutului Suceava Tr. 1615 1829-1848
490. 459 Isprăvnicia ţinutului Suceava Tr. 1763 1848-1852
Isprăvnicia ţinutului Suceava Tr. 285, 288, 290, 301, 527, 614,
491. 455 1828-1841
744, 781, 784, 807
492. 456 Isprăvnicia ţinutului Suceava Tr. 807, 941, 1437 1832-1849
493. 1396 Isprăvnicia ţinutului Suceava Tr.1437, op. 1638 1842
494. 250 Isprăvnicia ţinutului Tecuci: Tr. 507, 1785 1832-1858
495. 244 Isprăvnicia ţinutului Tutova: Tr. 360, 760, 1446 1828-1848
496. 1453 Isprăvnicia ţinutului Vaslui 1832-1852
497. 256 Isprăvnicia ţinutului Vaslui: Tr.726-1438 1832-1852
498. 1655 Întreprinderea „Recolta” Raion Iaşi 1955-1959
499. 1543 Întreprinderea Economică Raională Iaşi 1951-1960
500. 1501 Întreprinderea Agricolă de Stat Bucium judeţului Iaşi (I.A.S.) 1953-1960
501. 1475 Întreprinderea Comercială de Stat „Recolta” Tg. Frumos 1953-1957
502. 2685 Întreprinderea de Gospodărie a Locuinţelor şi Localurilor Iaşi 1960-1970
503. 1229 Întreprinderea de Stat „Textila Roşie” Iaşi 1880-1948
504. 1006 Întreprinderea de Stat „Ţesătura” Iaşi 1891-1947
Întreprinderea de Stat „Ţesătura” Iaşi
505. 1409 1947-1948
(întreprinderi particulare textile unificate)

31
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
506. 2018 Întreprinderea de Stat „Ţesătura” Iaşi 1945-1965
507. 2015 Întreprinderea de Tricotaje „Moldova” Iaşi 1948-1963
508. 1741 Întreprinderea Metalurgică „23 August” Iaşi 1948-1959
509. 1549 Întreprinderea Metalurgică „23 August” state de plată 1948-1959
510. 1201 Întreprinderea particulară „Mihel Daniel” Iaşi 1890-1906
511. 1502 Întreprinderea Poligrafică Iaşi 1946-1962
512. 2030 Întreprinderea Poligrafică Iaşi 1963-1972
513. 276 Judecătoria ţinutului Bacău Tr.75-1035 1831-1851
514. 267 Judecătoria ţinutului Botoşani Tr. 68-1701 1826-1860
515. 268 Judecătoria ţinutului Botoşani Tr.802-1756 1830-1860
516. 5 282 Judecătoria ţinutului Dorohoi 1855-1894
517. 281 Judecătoria ţinutului Dorohoi Tr. 1839 1828-1888
518. 279 Judecătoria ţinutului Dorohoi Tr.80-759 1824-1842
519. 280 Judecătoria ţinutului Dorohoi Tr.811-1756 1832-1860
520. 269 Judecătoria ţinutului Fălciu Tr. 203-1759 1827-1849
521. 270 Judecătoria ţinutului Fălciu Tr. 203-867 1832-1842
522. 307 Judecătoria ţinutului Iaşi secţia I Ajutătoare Tr.144-535 1832-1839
523. 310 Judecătoria ţinutului Iaşi secţia I Ajutătoare Tr. 1127 1832-1843
524. 309 Judecătoria ţinutului Iaşi secţia I Ajutătoare Tr.800 1832-1840

32
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
525. 701 Judecătoria ţinutului Iaşi secţia I Tr. 82 op. 90 1824-1821
526. 287 Judecătoria ţinutului Iaşi secţia I Tr. 891-1414 1825-1855
527. 289 Judecătoria ţinutului Iaşi secţia I Tr.1154-1756 1832-1860
528. 285 Judecătoria ţinutului Iaşi secţia I Tr.82-567 1824-1838
529. 288 Judecătoria ţinutului Iaşi secţia I Tr.942 1835-1845
530. 283 Judecătoria ţinutului Iaşi Tr. 82-742 1824-1839
531. 56 Judecătoria ţinutului Neamţ 1835-1851
532. 57 Judecătoria ţinutului Neamţ 1835-1855
533. 58 Judecătoria ţinutului Neamţ 1832-1864
534. 271 Judecătoria ţinutului Putna Tr. 70-670 1827-1840
535. 272 Judecătoria ţinutului Putna Tr. 817-1756 1832-1860
536. 273 Judecătoria ţinutului Roman Tr. 72-746 1827-1842
537. 274 Judecătoria ţinutului Roman Tr. 881-1756 1832-1854
538. 239 Judecătoria ţinutului Suceava Tr. 86-899 1827-1842
539. 240 Judecătoria ţinutului Suceava Tr.873-1704 1832-1857
540. 61 Judecătoria ţinutului Tecuci 1829-1840
541. 62 Judecătoria ţinutului Tecuci 1832-1860
542. 264 Judecătoria ţinutului Tutova Tr. 1769,1802 1832-1868
543. 266 Judecătoria ţinutului Tutova Tr. 1828 1832-1873

33
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
544. 263 Judecătoria ţinutului Tutova Tr.808-1756 1831-1859
545. 59 Judecătoria ţinutului Vaslui 1830-1860
546. 60 Judecătoria ţinutului Vaslui 1832-1864
547. 1189 Laboratorul de Bacteriologie Veterinară şi Zootehnică Iaşi 1931-1933
548. 1249 Laboratorul de Chimie Iaşi 1885-1949
549. 2363 Laboratorul de Geologie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 1884-1943
550. 856 Legiunea de Jandarmi 6 Mobilă Iaşi 1944-1945
551. 855 Legiunea de Jandarmi Bacău 1942-1949
Legiunea de Jandarmi Bacău (posturi - Agăş, Călugăra, Morţun,
552. 1403 1943-1945
Prăjeşti )
553. 857 Legiunea de Jandarmi Baia 1938-1944
554. 849 Legiunea de Jandarmi Fălciu 1914-1948
555. 1404 Legiunea de Jandarmi Fălciu (posturi- Arsura, Jigălia, Olteneşti) 1944-1945
556. 854 Legiunea de Jandarmi Iaşi 1935-1953
Legiunea de Jandarmi Iaşi (posturi- Aroneanu, Bădeni, Băiceni,
Bălţaţi, Belceşti, Bivolari, Bosia, Brăieşti, Bucium, Cepleniţa,
557. 1405 Ciurea, Coarnele Caprei, Copou, Corneşti, Costuleni, Cotnari, 1932-1949
Covasna, Cucuteni, Dumeşti, Erbiceni, Fântânele, Focuri,
Golăeşti, Grajduri, Gropniţa, Grozeşti, Hermeziu, Holboca,

34
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
Leţcani, Lungani, Mădârjac, Mironeasa, Miroslava, Mogoşeşti,
Movileni, Osoi, Plugari, Pocreaca, Podu Iloaiei, Poieni, Popeşti,
Poricani, prisăcani, Probota, Războieni, Rediu Tătar, Roşcani,
Sârca, Scobinţi, Sculeni, Sineşti, Şipote, Tomeşti, Trifeşti,
Ţigănaşi, Ţuţora, Uricani, Vânători, Vlădeni, Voineşti)
558. 852 Legiunea de Jandarmi Neamţ 1942-1948
Legiunea de Jandarmi Neamţ: (posturi- Bălăneşti, Bălţăteşti,
Bârgăoani, Borca, Broşteşti, Căligpreni, Ceahlăul, Dochia,
559. 1406 1943-1945
Fărcaşa, Galu, Girov, Hangu, Mădei, Mărgineni, Pângăraţi,
Petricani, Războieni, Roman, Şerbeşti)
560. 1030 Legiunea de Jandarmi Roman 1940-1947
Legiunea de Jandarmi Roman: (posturi- Dobrovăţ, Gherăieşti,
561. 1407 1942-1945
Hălăuceşti, Icuşeşti, Miclăuşeni)
562. r 851 Legiunea de Jandarmi Vaslui 1941-1949
Legiunea de Jandarmi Vaslui: (posturi- Avereşti, Lunca Banului,
563. 1408 1943-1945
Pungeşti, Tăcuta)
564. 1277 Liceul Clasic Mixt nr. 3 Iaşi 1899-1959
565. 1248 Liceul Comercial de Băieţi „Gh. Mîrzescu” Iaşi 1894-1972
566. 673 Liceul Comercial de Băieţi „Mihail Kogălniceanu” Iaşi şi cursul 1926-1947

35
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
seral
567. 1 805 Liceul Comercial Evreiesc Mixt Iaşi 1940-1945
Liceul de Fete „Elena Mîrzescu” Iaşi – Reuniunea Femeilor
568. 2240 1875-1949
Române (RFR) Iaşi
569. 1239 Liceul de Fete „Oltea Doamna” Iaşi 1865-1965

570. 1243 Liceul de Stat al Refugiaţilor Iaşi 1917-1918

571. 2131 Liceul Evreiesc de Băieţi Iaşi 1940-1944


572. 2058 Liceul Evreiesc de Fete Iaşi 1940-1944
Liceul Industrial „Alexandru I. Cuza” Iaşi (cuprinde şi Şcoala
573. 2111 1890-1964
Generală de Băieţi nr.2 „Cuza Vod㔺i Şcoala Generală Nr.3)
574. 2080 Liceul Industrial de Băieţi nr. 6 Iaşi 1914-1951
575. 1142 Liceul Internat „Constantin Negruzzi” Iaşi 1895-1943
576. 2243 Liceul Internat „Constantin Negruzzi” Iaşi 1944-1969
577. 1923 Liceul Internat „Constantin Negruzzi” state personale
578. 1254 Liceul Militar „G-ral Macarovici” Iaşi 1857-1948
579. 2244 Liceul Militar „G-ral Macarovici” Iaşi Caziere
580. 610 Liceul Naţional/Şcoala Medie de Băieţi „M. Sadoveanu” Iaşi 1861-1952
581. 2055 Liceul Ortodox de Fete „Elena Odobescu” Iaşi 1921-1948

582. 632 Liceul Teoretic de Băieţi „Mihail Kogălniceanu” Iaşi 1919-1948

36
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
Manuscris nr. 549 - Mănăstirile Putna, Moldoviţa, Bisericani,
583. 2637 Bistriţa, Pângăraţi
Manuscris nr. 606 - Schitul Tisa.
Manuscris nr. 1258 Moşia Cobâla
Manuscris 607 Mănăstirea Sf. Spiridon Bârlad
584. 2644
Manuscris nr. 632 Borăşti, Budeşti, Feredeşeni, Buscoteni,
Ocşeni, Răzina, Săcăleşeşti, Mogoşeşti, Băimăceni şi Albeşti
585. 2594 Mănăstirea /Schitul Cetatea Mică (Documente p. 1-1 bis) 1800-1857
Mănăstirea /Schitul Gorovei (Documente p. 2-6; Dosare 11
586. 2604 1665-1875
u.a.)
587. 2606 Mănăstirea /Schitul Golgota (Documente p. 1-11) 1575-1868

588. 2607 Mănăstirea /Schitul Mălineşti ( Documente p. 1) 1810-1857


Mănăstirea /Schitul Mera –Vaslui (Documente p. 1 cu 3 u.a.;
589. 2607 1832-1839
Dosare 15 u.a.)
590. 2625 Mănăstirea /Schitul Scânteia (Documente p. 1-2) 1790-1861
Mănăstirea /Schitul Ştoboreni, Moşia Ocnii (Manuscris nr. 605,
591. 2642 1399-1871
657)
592. 2578 Mănăstirea Adam (Documente p. 1-11; Dosare 23 u.a.) 1463-1890

37
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
593. 2583 Mănăstirea Agapia (Documente p. 1-15; Dosare 55 u.a.)) 1506-1866
594. 2583 Mănăstirea Agathon (Documente p. 1-6; Dosare 7 u.a.)) 1589-1885
Mănăstirea Aron Vodă (Documente p. 1-5, Manuscris nr. 644;
595. 2583 1477-1890
Dosare 11 u.a.)
Mănăstirea Bârnova (Documente p. 1-20, Manuscris nr. 547,
596. 2588 1494-1861
646, Dosare 74 u.a.)
597. 2584 Mănăstirea Barnovschi (Documente p. 1-7; Dosare 20 u.a.) 1629-1846
598. 2645 Mănăstirea Barnovschi (Manuscris nr. 645) 1619-1811

599. Mănăstirea Berzunţi (Dosare-11 u.a.) 1865-1887


600. 2588 Mănăstirea Bisericani (Manuscris nr. 548) 1507-1772
601. 2585 Mănăstirea Bisericani (Documente p. 1-19) 1490-1861
602. 2637 Mănăstirea Bisericani (Manuscris nr. 549)
603. 2586 Mănăstirea Bistriţa Moldova (Documente p. 1-14) 1491-1685
604. 2637 Mănăstirea Bistriţa Moldova (Manuscris nr. 549)
605. 2589 Mănăstirea Bogdana (Documente p. 1-58) 1489-1863
606. 2593 Mănăstirea Caşin (Documente p. 1-12) 1581-1854

607. 2594 Mănăstirea Cetăţuia (Documente p. 1-17) 1552-1885

608. 2594 Mănăstirea Coşula ( Documente p.1-13, Manuscrise nr.551-552) 1800-1857

38
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
609. 2592 Mănăstirea Dancu (Documente p. 1, Dosare 13 u.a. ) 1702-1861
610. 2592 Mănăstirea Dobrovăţ (Documente p.1-2, Dosare 22 u.a) 1860-1884
611. 2597 Mănăstirea Doljeşti (Documente p. 1-32) 1481-1855
612. 2637 Mănăstirea Doljeşti (Manuscris nr. 597) 1630-1783
613. 2598 Mănăstirea Doljeşti (Manuscrise nr. 601, 650)
614. 2599 Mănăstirea Fâstâci (Documente – 1 u.a. Dosare 10 u.a) 1834-1890

615. 2600 Mănăstirea Floreşti (Documente p. 1-4; Dosare 29 u.a) 1441-1850

616. 2600 Mănăstirea Frumoasa (Documente p. 1-2; Dosare 10 u.a) 1752-1859

617. 2600 Mănăstirea Galata (Documente p. 1-17, Manuscris nr. 555) 1422-1894

618. 2650 Mănăstirea Galata (Dosare-28 u.a.) 1841-1894

619. 2603 Mănăstirea Giurgeni (Documente p. 1-5) 1612-1853

620. 2600 Mănăstirea Golgota (Documente p.1-8, Manuscris nr. 651) 1575-1872

621. 2606 Mănăstirea Golia (Documente p. 1; Dosare 8 u.a) 1574-1887

622. 2606 Mănăstirea Grumăzoaia – moşie ( Documente p. 1 cu 2 u.a.) 1802-1832

623. 2607 Mănăstirea Mavromolu (Documente p. 1-24; Dosare 22 u.a.) 1656-1869

624. 2609 Mănăstirea Neamţ (Documente p. 1-50) 1397-1879

39
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
625. 2610 Mănăstirea Neamţ (Documente p. 51- 143) 1397-1879

626. 2640 Mănăstirea Neamţ (Manuscrise nr. 1262-1263) 1495-1846

627. 2611 Mănăstirea Neamţ (Manuscrise nr. 566-570) 1632-1857

628. 2612 Mănăstirea Nicoriţă (Documente p. 1-14; Dosare 7 u.a) 1546-1882

629. 2611 Mănăstirea Pângăraţi (Documente p. 1-3) 1577-1873

630. 2617 Mănăstirea Pobrata (Documente p.1-20) 1404-1861

631. Mănăstirea Popăuţi (Dosare- 17 u.a.) 1852-1882

632. Mănăstirea Precista Mare din Roman (Dosare- 1 u.a.) 1869-1875

633. Mănăstirea Precista din Bacău (Dosare- 1 u.a.) 1869

634. Mănăstirea Precista din Galaţi (Dosare- 5 u.a.) 1863-1885

635. 2616 Mănăstirea Precista-Răducanu (Documente p. 1-24) 1489-1868


Mănăstirea Râşca (Documente p. 1-30, Manuscris nr. 576,
636. 2621 1488-1859
1220, 1266)
Mănăstirea Răchitoasa (Documente p. 1- 29, Manuscris nr. 572-
637. 2618 1452-1864
575)
638. 2627 Mănăstirea Secu (Documente p. 1) 1455-1823

40
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
2607
639. Mănăstirea Sf. Ioan Gură de Aur - Zlataust (Documente p.1-38) 1469-1865
2608
Mănăstirea Sf. Nicolae din Galaţi (Documente p.1-14; Dosare 1
640. 2612 1678-1864
u.a )
641. 2624 Mănăstirea Sf. Sava din Iaşi (Documente p. 1-188) 1392-1873

642. 2613 Mănăstirea Sf. Spiridon Iaşi (Documente p. 1-2) 1799-1886

643. 2627 Mănăstirea Slatina (Documente p. 1-8) 1634-1849

644. 2627 Mănăstirea Socola (Documente p. 1-8, Manuscris 577) 1583-1870

645. 2627 Mănăstirea Soveja (Documente p.1-12) 1617-1882

646. 2641 Mănăstirea Soveja (Manuscris nr. 656) 1609-1794

647. 2612 Mănăstirea Tazlău (Documente p. 1-8; Dosare 15 u.a.) 1419-1874


Mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi (Documente p.1, Manuscrise nr.
648. 2633 1547-1875
578-579; Dosare 14)
649. 2634 Mănăstirea Unsa (Documente p. 1) 1590--1890

650. 2635 Mănăstirea Văratic (Documente p. 1-18) 1422-1882

651. 2613 Mănăstirea Vizantea (Documente p.1) 1610-1882

41
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
652. 2645 Mănăstirea Vizantea (Manuscris nr. 580) 1552-1790

653. 2612 Mănăstirea Vorona (Documente p. 1-17) 1602-1887

654. 2645 Mănăstirea Vorona (Manuscris 1184-1185) 1598-1865

655. 2636 Mănăstirea Zagavia (Documente p. 1-4) 1731-1857


656. 2591 Mănăstirea/Schitul Brazi (Documente p. 1-81) 1626-1882
657. 2594 Mănăstirea/Schitul Cotumba (Documente p.1) 1757-1812

658. 2607 Mănăstirea/Schitul Nechitu (Documente p. 1) 1793-1843

659. 2632 Mănăstirea/Schitul Ştoboreni (Documente p.1-23) 1462-1858


660. 2220 Miliţia Pământească 1830-1862
Ministerul Controlului Statului Moldova/Obştescul control din
661. 2562 1832-1862
Moldova
662. 2563 Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice Moldova 1804-1862
Ministerul de Interne al Moldovei/ Departamentul Trebilor din
663. 215 Lăuntru: Tr.256 op. 281, Tr. 696 op. 772, Tr. 444 op. 482, Tr. 361 1828-1838
op. 392, Tr. 608 op. 663.
Ministerul de Interne al Moldovei/ Departamentul Trebilor din
664. 216 1832-1838
Lăuntru Tr. 797 op. 907

42
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
Ministerul de Interne al Moldovei/ Departamentul Trebilor din
665. 217 1827-1843
Lăuntru Tr. 844 op.961
Ministerul de Interne al Moldovei/ Departamentul Trebilor din
666. 219 1831-1848
Lăuntru Tr. 1772, op. 2020, vol. I
Ministerul de Interne al Moldovei/ Departamentul Trebilor din
667. 220 1848-1852
Lăuntru Tr. 1772 op. 2020, vol. II
Ministerul de Interne al Moldovei/ Departamentul Trebilor din
668. 221 1852-1856
Lăuntru Tr.1772 op. 2020, vol. III
Ministerul de Interne al Moldovei/Departamentul Trebilor din
669. 222 1856-1862
Lăuntru Tr. 1772 op. 2020 , vol. IV
Ministerul de Interne Moldova/ Departamentul Trebilor din
670. 2559 1834-1864 B
Lăuntru Moldova
Ministerul de Justiţie al Moldovei (opis de Condicile, Anaforalele
671. 453 1834-1861
şi Hrisoavele Domneşti) vol. I-III
Ministerul de Justiţie al Moldovei/Ministerul Dreptăţii/
672. 446 1828-1856
Departamentul Dreptăţii
Ministerul de Justiţie al Moldovei/Ministerul Dreptăţii/
673. 447 1831-1841
Departamentul Dreptăţii
674. 448 Ministerul de Justiţie al Moldovei/Ministerul Dreptăţii/ 1839-1858

43
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
Departamentul Dreptăţii
Ministerul de Justiţie al Moldovei/Ministerul Dreptăţii/
675. 449 1832-1862
Departamentul Dreptăţii
Ministerul de Justiţie al Moldovei/Ministerul Dreptăţii/
676. 450
Departamentul Dreptăţii opis general
Ministerul de Justiţie al Moldovei/Ministerul Dreptăţii/
677. 451 1829-1861
Departamentul Dreptăţii
Ministerul de Justiţie al Moldovei/Ministerul Dreptăţii/
678. 452 1849-1878
Departamentul Dreptăţii
679. 2565 Ministerul de Război Moldova 1835-1862 B
680. 2564 Ministerul Lucrărilor Publice al Moldovei 1831-1861 B
681. 2569 Mitropolia Moldovei (Documente p. 1-159) 1427-1889 B
682. 2570 Mitropolia Moldovei (Manuscris/ condici. nr. 522-542) 1427-1853 B
683. 605 Mitropolia Moldovei şi Sucevei (pe grupe de probleme) vol. II 1790-1902
Mitropolia Moldovei şi Sucevei (probleme Administrative şi
684. 606 1825-1901
Bisericeşti) vol.I
685. 2231 Muzeul de Antichităţi Iaşi 1916-1952
686. 1200 Muzeul Municipal Iaşi 1921-1935
687. 558 Nâzăria Ţiganilor Ocârmuirii/Comisia Dezrobirii Ţiganilor 1831-1846

44
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
688. 2566 Obişnuita Obşteasca Adunare a Moldovei 1825-1849
689. 2567 Obştescul Divan al Moldovei 1849-1857
Ocârmuirea Rusească/Administraţia Rusă/Judecătoria Civilă
690. 436 1828-1834
Rusă Tr. 83
691. 1298 Ocolul Agricol Bivolari 1946
692. 1284 Ocolul Agricol Podu Iloaiei 1945-1948
693. 1304 Ocolul Agricol Şipote 1947
694. 1285 Ocolul Agricol Tg. Frumos 1945-1946
695. 2551 Ocolul Silvic Fâstâci 1880-1888
696. 1183 Oficiul de Muncă, Plasare şi Îndrumare Iaşi 1945-1951
697. 249 Pârcălăbia Galaţi 1831-1852
698. 706 Parchetul General al Curţii de Apel Iaşi 1892-1944
699. 1974 Penitenciarul Bârlad 1951
700. 1975 Penitenciarul Huşi 1930-1952
701. 1168 Penitenciarul Iaşi 1910-1950
702. 1973 Penitenciarul Iaşi 1961-1977
703. 1976 Penitenciarul Vaslui 1942-1976
704. 685 Pepiniera Vişan 1906-1946
705. 943 Poliţia Gării Ungheni 1940

45
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
706. 2366 Poliţia oraşului Huşi 1914-1949
707. 2189 Postul de Jandarmi C.F.R. Mărăşeşti 1944-1947
708. 2188 Postul de Jandarmi C.F.R. Tecuci 1947-1948
709. 2416 Postul de Jandarmi CFR Paşcani 1945-1949
710. 259 Prefectura judeţului Iaşi 1860-1919
711. 1240 Prefectura judeţului Iaşi 1920-1944
712. 261 Prefectura judeţului Iaşi - Sfatul Popular Regional Iaşi 1945-1949
713. 1634 Pretura plăşii Băceşti 1945-1950
714. 1644 Pretura plăşii Bivolari Circa Financiară nr.8 1946-1949
715. 2653 Pretura plăşii Bucium (cuprinde şi Circa Financiară nr.7) 1941-1954
716. 2544 Pretura Plăşii Copou 1906-1953
717. 2519 Pretura Plăşii Hârlău 1945-1961
718. 1340 Pretura Plăşii Lespezi 1933-1950
719. 1339 Pretura Plăşii Mirceşti 1919-1950
720. 1341 Pretura Plăşii Paşcani 1919-1950
Pretura plăşii Podu Iloaiei
721. 1646 1947-1950
Circa Financiară nr.10
722. 1342 Pretura Plăşii Podul-Iloaiei 1919-1950
723. 1640 Pretura plăşii Răducăneni 1932-1950

46
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
724. 1641 Pretura plăşii Şipote Vlădeni 1945-1950

725. 1253 Pretura Plăşii Tg. Frumos 1919-1950

726. 1642 Pretura plăşii Ungheni 1926-1948


727. 2371 Primăria comunei Bălcescu N. 1926-1958
728. 2368 Primăria comunei Andrieşeni 1864-1950
729. 1575 Primăria comunei Armăşoaia 1925-1949
730. 2369 Primăria comunei Aroneanu 1908-1950
731. 1697 Primăria comunei Bâcu (Ipatele), judeţul Vaslui 1946-1950
732. 1674 Primăria comunei Bazga 1880-1889
733. 2370 Primăria comunei Bădeni 1921-1950
734. 1660 Primăria comunei Băiceni 1939-1950
735. 2419 Primăria comunei Bălţaţi 1927-1947
736. 2372 Primăria comunei Bivolari 1945-1950
737. 2417 Primăria comunei Bohotin, judeţul Fălciu 1942-1953
738. 1699 Primăria comunei Borăşti, judeţul Vaslui 1920-1927
739. 1700 Primăria comunei Boroşeşeti, judeţul Vaslui 1937
740. 2373 Primăria comunei Bosia 1878-1959
741. 2420 Primăria comunei Brăeşti 1944-1954
742. 1686 Primăria comunei Brătuleşti 1946-1950

47
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
743. 2421 Primăria comunei Bucium 1919-1950
744. 1687 Primăria comunei Butea, judeţul Roman 1947-1950
745. 2374 Primăria comunei Buznea 1932-1956
746. 2375 Primăria comunei Cepleniţa 1867-1951
747. 2376 Primăria comunei Ciorteşti 1877-1953
748. 2377 Primăria comunei Ciurea 1917-1953
749. 1581 Primăria comunei Codăeşti 1870-1950
750. 1192 Primăria comunei Codăeşti, judeţul Vaslui 1864-1930
751. 2422 Primăria comunei Copou 1864-1950
752. 2378 Primăria comunei Corneşti 1928-1962
753. 2379 Primăria comunei Costeşti judeţul Baia 1942-1968
754. 2380 Primăria comunei Costuleni 1947-1951
755. 2418 Primăria comunei Cotnari 1946-1950

756. 2670 Primăria comunei Cozmeşti, judeţul Iaşi 1944-1967 Format


electronic
757. 1702 Primăria comunei Crăciuneşti, judeţul Vaslui 1944-1945
758. 2381 Primăria comunei Cristeşti judeţul Baia 1944-1954
759. 2423 Primăria comunei Cucuteni 1864-1943
760. 1703 Primăria comunei Cuza – Vodă (Ipatele), judeţul Vaslui 1930-1938
761. 2382 Primăria comunei Cuza –Vodă judeţul Roman 1915-1950

48
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
762. 2383 Primăria comunei Dagâţa judeţul Roman 1940-1953
763. 2384 Primăria comunei Deleni 1921-1961
764. 2385 Primăria comunei Doagele judeţul Vaslui 1864-1939
765. 2386 Primăria comunei Dobrovăţ 1879-1950
766. 1676 Primăria comunei Dolheşti, judeţul Fălciu 1941-1950
767. 1704 Primăria comunei Drăguşeni, judeţul Vaslui 1941-1950
768. 1592 Primăria comunei Dumbrăveni, judeţul Vaslui 1926-1930
769. 2387 Primăria comunei Erbiceni 1940-1952
770. 2388 Primăria comunei Fântânele 1938-1950
771. 1594 Primăria comunei Flămânzi 1908-1950
772. 2389 Primăria comunei Focuri 1939-1950
773. 2390 Primăria comunei Frumuşica 1913-1950
774. 2424 Primăria comunei Galata 1865-1906
775. 1220 Primăria comunei Glăvăneşti 1947
776. 1600 Primăria comunei Golăieşti 1938-1950
777. 2391 Primăria comunei Gorban judeţul Fălciu 1918-1955
778. 2392 Primăria comunei Grajduri 1865-1955
779. 1599 Primăria comunei Gropniţa 1910-1950
780. 2393 Primăria comunei Grozeşti judeţul Fălciu 1864-1951

49
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
781. 2394 Primăria comunei Hârlău 1932-1950
782. 1690 Primăria comunei Hălăuceşti, judeţul Roman 1932-1950
783. 1662 Primăria comunei Hărmăneşti, judeţul Baia 1879-1951
784. 2395 Primăria comunei Heleşteni judeţul Roman 1867-1962
785. 1601 Primăria comunei Hermeziu 1907-1950
786. 2396 Primăria comunei Holboca 1885-1950
787. 1603 Primăria comunei Horleşti 1936-1950
788. 1705 Primăria comunei Ipatele, judeţul Vaslui 1917-1950
789. 2397 Primăria comunei Lespezi judeţul Baia 1863-1951
790. 1606 Primăria comunei Leţcani 1934-1950
791. 2398 Primăria comunei Lungani 1921-1955
792. 2399 Primăria comunei Mădârjac 1923-1953
793. 2400 Primăria comunei Miclăuşeni judeţul Roman 1937-1950
794. 2428 Primăria comunei Mirceşti 1864-1950
795. 1715 Primăria comunei Miroslava 1884-1950
796. 2401 Primăria comunei Mogoşeşti 1910-1965
797. 1665 Primăria comunei Mogoşeşti- Siret, judeţul Roman 1922-1950
798. 1679 Primăria comunei Moşna, judeţul Fălciu 1934-1948
799. 1666 Primăria comunei Moţca, judeţul Baia 1940-1953

50
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
800. 1608 Primăria comunei Movileni 1921-1950
801. 1694 Primăria comunei Muncelul de Sus, judeţul Roman 1930-1949
802. 1611 Primăria comunei Osoi 1939-1950
803. 1695 Primăria comunei Oţeleni, judeţul Roman 1942-1950
804. 2402 Primăria comunei Plugari 1937-1957
805. 2403 Primăria comunei Pocreaca 1926-1957
806. 1614 Primăria comunei Podu- Iloaiei 1940-1952
807. 1615 Primăria comunei Poiana Cârnului, judeţul Vaslui 1910-1925
808. 2425 Primăria comunei Popricani 1945-1956
809. 1706 Primăria comunei Pribeşti, judeţul Vaslui 1930-1950
810. 2404 Primăria comunei Prigoreni 1932-1945
811. 1613 Primăria comunei Prisăcani 1943-1950
812. 2405 Primăria comunei Probota 1939-1963
813. 2406 Primăria comunei Pungeşti, judeţul Vaslui 1874-1949
814. 2262 Primăria comunei Răchiteni 1908-1967
815. 1680 Primăria comunei Răducăneni 1939-1950
816. 1685 Primăria comunei Războieni 1939-1951
817. 1714 Primăria comunei Rediu – Tătar 1866-1950
818. 1621 Primăria comunei Româneşti 1943-1952

51
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
819. 2407 Primăria comunei Româneşti 1943-1952
820. 2408 Primăria comunei Roşcani 1940-1950
821. 1667 Primăria comunei Ruginoasa, judeţul Baia 1945-1950
822. 2409 Primăria comunei Scânteia 1864-1955
823. 1622 Primăria comunei Schitu – Duca 1933-1950
824. 1681 Primăria comunei Scopoşeni, judeţul Fălciu 1921-1950
825. 1623 Primăria comunei Sculeni, judeţul Iaşi 1939-1950
826. 2410 Primăria comunei Sineşti 1945-1963
827. 1668 Primăria comunei Sireţel, judeţul Baia 1945-1950
828. 1669 Primăria comunei Stolniceni Ghiţescu, judeţul Baia 1939-1950
829. 1670 Primăria comunei Stolniceni-Prăjescu, judeţul Baia 1940-1950
830. 1672 Primăria comunei Stroieşti, judeţul Baia 1916-1951
831. 2411 Primăria comunei Strunga, judeţul Roman 1891-1950
832. 1707 Primăria comunei Şcheia, judeţul Vaslui 1945-1955
833. 1709 Primăria comunei Tansa, judeţul Vaslui 1944-1950
834. 2412 Primăria comunei Tăcuta, judeţul Vaslui 1864-1948
835. r 1673 Primăria comunei Tătăruşi, judeţul Baia 1942-1950
836. 1713 Primăria comunei Tg. Frumos 1912-1953
837. 2426 Primăria comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi 1901-1950

52
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
838. 1626 Primăria comunei Trifeşti, judeţul Iaşi 1944-1950
839. 1710 Primăria comunei Tungujei, judeţul Vaslui 1919-1950
840. 1711 Primăria comunei Ţibana, judeţul Vaslui 1922-1954
841. 1712 Primăria comunei Ţibăneşti, judeţul Vaslui 1900-1950
842. 2413 Primăria comunei Ţigănaşi, judeţul Iaşi 1945-1960
843. 1627 Primăria comunei Ţuţora, judeţul Iaşi 1932-1951
844. 1716 Primăria comunei Uricani, judeţul Iaşi 1906-1955
845. 1630 Primăria comunei Vânători, judeţul Iaşi 1937-1951
846. 1629 Primăria comunei Vlădeni, judeţul Iaşi 1922-1955
847. 2414 Primăria comunei Voineşti, judeţul Iaşi 1938-1954
848. 468 Primăria Iaşi 1866-1883
849. 484 Primăria Iaşi 1884-1898
850. 496 Primăria Iaşi 1899-1905
851. 497 Primăria Iaşi 1900-1909
852. 500 Primăria Iaşi 1906-1918
853. 501 Primăria Iaşi 1910-1925
854. 505 Primăria Iaşi 1926-1928
855. 507 Primăria Iaşi 1929-1936
856. 508 Primăria Iaşi 1935-1939

53
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
857. 509 Primăria Iaşi 1936-1939
858. 510 Primăria Iaşi 1940-1942
859. 1458 Primăria Iaşi (pe secţii) 1942-1950
860. 1433 Primăria Iaşi Secretariat 1943-1950
861. 1279 Regia Autonomă de Transport Auto (R.A.T.A) 1946-1947
Regimentul 4 de Jandarmi Prut, Inspectoratul Regional de
862. 925 1920-1948
Jandarmi Iaşi
863. 2186 Regimentul 7 Infanterie 1861-1867
864. 2651 Regiunea Agricolă Ungheni, judeţul Iaşi 1921-1940
865. 1191 Regiunea Fitosanitară Iaşi 1944
Regiunea IPACA (Institutul pentru Planurile de Amenajare
866. 1810 1951-1956
Integrală a Cursurilor de Apă ) sector Iaşi
867. 1165 Restaurant Iosub Climer –state de plată 1938-1940
868. 1179 Revizoratul Militar Şcolar al judeţului Iaşi 1907
869. 1353 Revizoratul Şcolar Iaşi 1864-1938
870. 1753 Rezidenţa Regală a ţinutului a Prut 1938-1940

871. 1211 Sanatoriul TBC Erbiceni 1941-1943

872. 2600 Schitul Drăguşani – Frumoasa-Frumuşani (Documente p.1) 1634-1825

54
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar

873. Schitul Almaşul 1805-1847

874. 2590 Schitul Bradu – Drăgeşti (Documente p. 1) 1779- 1857


875. 2645 Schitul Brazi (Manuscris nr. 581) 1688-1835
876. Schitul Brăteşti (Dosare - 2 u.a.) 1887

877. Schitul Buciumeni (Dosare - 2 u.a.) 1861-1881

878. Schitul Buhalniţa (Dosare - 1 u.a.) 1873

879. Schitul Cartibaşi (Dosare - 1 u.a.) 1885

880. Schitul Cozancea (Dosare - 1 u.a.) 1881

881. 2594 Schitul Cruceanu – Pârveşti (Documente p. 1-2; Dosare 4 u.a.) 1717-1884

882. 2599 Schitul Dumbrăviţa (Documente 1 u.a.) 1845

883. Schitul Frumuşica (Dosare 5 u.a.) 1835-1857

884. Schitul Grăjdeni (Dosare 3 u.a.) 1843-1863

885. 2605 Schitul Hârşova (Documente p. 1; Dosare1 u.a.) 1532-1840

886. Schitul Lipova (Dosare 1 u.a.) 1861

887. Schitul Rafaila (Dosare 4 u.a.) 1849-1852

55
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
888. Schitul Runcu (Dosare 6 u.a) 1841-1883
889. 2225 Secretariatul de Stat al Moldovei 1832-1862
890. 1255 Seminarul „Veniamin Costachi” Iaşi 1834-1940
891. 2245 Seminarul Teologic Huşi 1852-1933

892. 1800 Serviciul Apelor Regiunea a XII-a Iaşi 1911-1961

893. 2652 Serviciul Apelor Regiunea II Bucureşti 1926-1942


894. 1031 Serviciul Sanitar al Judeţului Iaşi 1910-1951
895. 1221 Serviciul Sanitar al Municipiului Iaşi 1928-1949

896. 1331 Serviciul Sanitar Veterinar al circumscripţiei IV Ungheni 1914-1922

897. 1223 Serviciul Sanitar Veterinar al judeţului Iaşi 1915-1927


898. 2662 Sfatul Popular oraş Iaşi secţia Agricolă şi Prevederi Sociale 1949-1967
899. 2657 Sfatul Popular oraş Iaşi secţia Arhitectură şi Sistematizare 1953 - 1969
900. 2660 Sfatul Popular oraş Iaşi secţia Artă şi Cultură 1951-1970
901. 2655 Sfatul Popular oraş Iaşi secţia Cadre 1946-1968
902. 2654 Sfatul Popular oraş Iaşi secţia Comercială 1950-1966

903. 2674 Sfatul Popular oraş Iaşi – secţia Financiară 1942-1973 Format
electronic

56
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
904. 2673 Sfatul Popular oraş Iaşi – secţia Gospodărei Comunale 1946-1969
905. 2656 Sfatul Popular oraş Iaşi secţia Învăţământ 1949-1968

906. 2523 Sfatul Popular oraş Iaşi secţia Sanitară 1951-1967 format
electronic
907. 2555 Sfatul Popular oraş Iaşi secţia Oficiul Juridic 1953-1962
908. 2658 Sfatul Popular oraş Iaşi secţia Planificare 1949-1968
909. 2554 Sfatul Popular oraş Iaşi secţia Secretariat 1947-1968
910. 1481 Sfatul Popular Raion Hârlău state de salarii 1948-1968
911. 2659 Sfatul Popular Raion Vlădeni 1955-1956
912. 1474 Sfatul Popular RaionTg. Frumos state de salarii 1950-1960
913. 2187 Societatea Anonimă Româno-Italiană 1906-1948
914. 1434 Societatea Apelor Potabile Iaşi 1897-1950
Societatea Comunală de Electricitate/Societatea Comunală de
915. 2106 1900-1948
Preluare Electricitate şi Transport Iaşi
Societatea de Binefacere şi Ajutor Reciproc „Fraterna Română”
916. 923 1772-1952
Iaşi
917. 920 Societatea de Binefacere şi Ajutor Reciproc „Jubileul Carol I” Iaşi 1906-1951
918. 1202 Societatea de Binefacere şi Ajutor Reciproc „Moldova” Iaşi 1912-1950
919. 1485 Societatea de Medici şi Naturalişti Iaşi 1830-1949
920. 1188 Societatea Funcţionarilor Publici Iaşi 1894

57
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
921. 1182 Societatea Meseriaşilor Creştini „Frăţia” Iaşi 1902-1935
922. 623 Societatea pentru Învăţătura Poporului Român 1867-1943
923. 858 Spitalul de Adulţi Bivolari, Iaşi 1937-1944
924. 1760 Spitalul de Neuropshiatrie „Socola” Iaşi 1906-1943
925. 2543 Spitalul Dr. „C.I. Parhon” Iaşi 1938-1949
926. 2102 Spitalul Militar Iaşi 1949-1950
927. 1193 Spitalul Militar Iaşi Zona Interioară nr.267 1916-1918
928. 987 Spitalul mixt „D. Borş” Tg. Frumos 1940-1944
929. 1811 Staţia Hidrometeorilogică de Ordin I Roman 1953-1954
930. 1455 Stărostia Putna 1829-1858
931. 1851 Studioul de Radio şi Televiziune Iaşi 1957-1975
932. 2094 Studioul de Radio şi Televiziune Iaşi 1976-1985
Şcoala Comercială Elementară de Băieţi „Gheorghe Mîrzescu”
933. 2251 1880-1937
Iaşi
934. 1250 Şcoala Comercială Elementară de Fete Iaşi 1921-1935
935. 1246 Şcoala Comercială Practică „N.V. Ştefăniu” Iaşi 1922-1935
936. 2241 Şcoala Comercială Superioară de Fete Iaşi 1926-1951
Şcoala de Aplicaţie afiliată Şcolii Pedagogice nr. 1 – Şcoala
937. 2138 1933-1955
Normală de Fete „M. Sturdza” Iaşi

58
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
Şcoala de Aplicaţie de pe lângă Şcoala Normală „Vasile Lupu”
938. 717 1887-1957
Iaşi
939. 2078 Şcoala de Arte şi Meserii Iaşi 1893-1941
940. 715 Şcoala de Băieţi „Moritz Wachtel” Iaşi 1914-1948
941. 1981 Şcoala de Băieţi nr. 1 „Vasile Conta” Iaşi ( de 4 ani) 1954-1963
942. 2159 Şcoala de Conducători Automobile Iaşi 1941-1944
943. 2198 Şcoala de Fete nr. 8 „ P. Rîşcanu” Iaşi 1938-1949
944. 1014 Şcoala de Gospodărie Rurală „Procopie Florescu” Tăuteşti Iaşi 1919-1948
945. 2247 Şcoala de Gospodărie Rurală Brăteşti – Fălticeni 1925-1947
946. 2151 Şcoala de Meserii şi Profesională de Construcţii Iaşi 1955-1960
947. 2073 Şcoala de Subingineri Lucrări Publice Iaşi 1943-1948
948. 2163 Şcoala de Supraveghetori Şantiere Iaşi 1944-1948
949. 2119 Şcoala Elementară de 7 ani nr. 14 Idiş 1948-1961
950. 1961 Şcoala Elementară de Agricultură Belceşti 1904-1920
951. 2215 Şcoala Elementară de Agricultură Dobrovăţ 1908-1930
952. 1977 Şcoala Elementară de Băieţi nr. 3 „V.Conta „Iaşi 1937-1975

953. 2051 Şcoala Elementară de Fete nr. 10 Iaşi 1950-1954 Vezi şi inv.
2049, 2059
954. 2199 Şcoala Elementară nr.8 „V.Adamache” Iaşi 1924-1926
955. 2177 Şcoala Generală de 10 ani Şcheia 1877-1964

59
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
956. 2037 Şcoala Generală nr. 32 Galata Iaşi 1865-1948
957. 1943 Şcoala Generală nr. 5 „Costache Negri” Iaşi str. Ciric 1870-1974
958. 1949 Şcoala Generală nr. 7 Iaşi 1951-1973
959. 2044 Şcoala Generală Perieni Probota Iaşi 1919-1949
960. 2246 Şcoala Germană Evanghelică Iaşi 1902-1911
961. 2210 Şcoala Interjudeţeană de Partid Iaşi (P.C.R.) 1950-1989
962. 1016 Şcoala Medie Serală a Ministerului Forţelor Armate 1952-1958
963. 2158 Şcoala Medie Tehnică de Construcţii Civile şi Industriale Iaşi 1952-1958
964. 2165 Şcoala Medie Tehnică de Drumuri şi Lucrări de Artă Iaşi 1948-1953
965. 2164 Şcoala Medie Tehnică de Drumuri şi Poduri Iaşi 1950-1954
966. 2152 Şcoala Medie Tehnică de Mecanică Iaşi 1952-1954
Şcoala Medie Tehnică de Ştiinţe Comunale şi Lucrări Edilitare
967. 2166 1949-1956
Iaşi
968. 2533 Şcoala Medie Tehnică Iaşi 1948-1966
969. 1177 Şcoala Mixtă rurală Osoi, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi 1869-1944
970. 1432 Şcoala Muncitorească de 3 ani Iaşi 1957-1960
971. 1015 Şcoala Normală „Principele Mircea” Bădeni Iaşi 1917-1929
972. 716 Şcoala Normală de Băieţi „V. Lupu” Iaşi 1856-1959
973. 2242 Şcoala Normală de Fete „M. Sturdza” Iaşi 1834-1956

60
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
974. 992 Şcoala Normală Superioară Iaşi 1881-1898
975. r 2141 Şcoala Pedagogică de Educatoare nr.2 Iaşi 1919-1954
976. 1272 Şcoala Pregătitoare de Fete Buhalniţa 1918-1919
977. 2067 Şcoala Primară Blăgeşti Iaşi 1938-1939
978. 2667 Şcoala Primară Comarna Iaşi 1893-1908
979. 2050 Şcoala Primară de Băieţi nr. 5 „V. Alecsandri” Iaşi 1897-1967
980. 991 Şcoala Primară de Băieţi nr. 7 „Gh. Asachi” Iaşi 1893-1948
981. 994 Şcoala Primară de Băieţi nr.1 „Trei Ierarhi” Iaşi 1829-1896
982. 2192 Şcoala Primară de Băieţi nr.2 Sărărie 1877-1882
983. 989 Şcoala Primară de Băieţi Tg. Frumos 1875-1910

984. 2049 Şcoala Primară de Fete „Principesa Maria” Iaşi 1893-1951 Vezi şi inv.2059,
2051
985. 2059 Şcoala Primară de Fete nr.1 Sărărie Iaşi 1862-1921 Vezi şi inv.2049,
2051
986. 1308 Şcoala Primară de Fete nr.1 „Hatmanul Nicoară” Tătăraşi Iaşi 1864-1943
987. 1920 Şcoala Primară de Fete nr.11 „Gh. Mîrzescu” Iaşi 1893-1953
988. 1979 Şcoala Primară de Fete nr.6 „Ana Conta Kernbach”Iaşi 1945-1958
989. 1309 Şcoala Primară de Fete „Al. Bădărău” Iaşi 1892-1973
990. 2052 Şcoala Primară de Fete nr. 7 „Elena Doamna” Iaşi 1890-1948
Şcoala Primară de Fete/Institutul Liceal de Domnişoare „M.
991. 2064 1920-1948
Kogălniceanu” Iaşi

61
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
992. 1176 Şcoala Primară Mixtă Scobinţi comuna Bădeni - Iaşi 1945-1946
993. 2666 Şcoala Primară Rurală Mixtă Suhuleţ Vaslui 1894-1929
994. 2066 Şcoala Primară Stroieşti – Iaşi 1893-1894
Şcoala Primară şi Complementară de Fete de pe lângă
995. 2201 1910-1947
„Reuniunea Femeilor Israelite” Iaşi
996. 2065 Şcoala Primară Todireşti judeţul Iaşi 1903-1904
997. 2540 Şcoala Primară Ţibăneşti 1867-1900
998. 1020 Şcoala Primară Urbană a Orfelinatului Popricani 1924-1943
999. 1017 Şcoala Primară Urbană de Băieţi nr. 2 „Carol I” Iaşi 1894-1948
1000. 1837 Şcoala Primară Urbană de Băieţi nr. 2 Păcurari Iaşi 1893-1895
1001. 2233 Şcoala Profesională de Construcţii şi Meserii Iaşi 1934-1963
1002. 2054 Şcoala Profesională de Fete „Steaua” Iaşi 1937-1944
1003. F 2147 Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli Hălăuceşti 1961-1969
Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli Podu Iloaiei, judeţul
1004. 2144 1961-1970
Iaşi
1005. 2146 Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli Tg. Frumos, judeţul Iaşi 1961-1970
1006. 2145 Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli Vlădeni, judeţul Iaşi 1961-1969
1007. 2148 Şcoala Profesională de Tractorişti Paşcani 1951-1954
1008. 2072 Şcoala Profesională de Ucenici Industriali nr. 2 Iaşi 1922-1948

62
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
1009. 2160 Şcoala Profesională de Ucenici Metalurgie Iaşi 1949-1958
1010. 2156 Şcoala Profesională de Ucenici TRCL „Filimon Sîrbu” Iaşi 1955-1958
1011. 2071 Şcoala Profesională Industrială de Ucenici nr. 1 Iaşi 1922-1949
1012. 2153 Şcoala Profesională Metalurgică nr. 1 „23 August” Iaşi 1948-1963
1013. 2154 Şcoala Profesională Metalurgică nr. 2 Iaşi 1951-1956
1014. 2200 Şcoala Societăţii „Cultura” Iaşi 1899-1949
1015. 2081 Şcoala Superioară de Arte şi Meserii Iaşi 1893-1942
1016. 2143 Şcoala Tehnică Agricolă Podu Iloaiei 1962-1969
1017. 1276 Şcoala Tehnică Profesională de Fete nr.2 „Sf. Sava” Iaşi 1879-1950
1018. 1933 Şcoala Tehnică Specială G.O.S.C.O.L. Institutul Agronomic Iaşi 1954-1963
1019. 2170 Şcoala Urbană de Gospodărie gr. I şi II Iaşi 1930-1949
1020. 1833 Teatrul Evreiesc de Stat Iaşi 1950-1963
1021. 671 Teatrul Naţional „V. Alecsandri” Iaşi 1879-1970
Tribunalul Criminalicesc/Departamentul Criminalicesc /Curtea
1022. 442 1823-1862
Criminală Iaşi Tr.1570-1758
Tribunalul Criminalicesc/Departamentul Criminalicesc/Curtea
1023. 439 1813-1838
Criminală Iaşi Tr. 107, 443, 554
Tribunalul Criminalicesc/Departamentul Criminalicesc/Curtea
1024. 440 1789-1848
Criminală Iaşi Tr.564 -1121

63
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
Tribunalul Criminalicesc/Departamentul Criminalicesc/Curtea
1025. 444 1837-1862
Criminală Iaşi Tr.1758
Tribunalul Criminalicesc/Departamentul Criminalicesc/Cutea
1026. 438 1813-1832
Criminală Iaşi Tr. 107, 443
1027. 921 Tribunalul de Comerţ Galaţi 1832-1860
1028. 294 Tribunalul Iaşi secţia I Tr. 1788 1831-1863
1029. 1437 Tribunalul Iaşi secţia a III-a 1875-1923
1030. 343 Tribunalul Iaşi secţia a III-a Tr. 1765 opis 2014 1833-1871

1031. 344 Tribunalul Iaşi secţia a III-a Tr. 1779 1832-1862

1032. 345 Tribunalul Iaşi secţia a III-a Tr. 1782 opis 2032 1862-1864
1033. 346 Tribunalul Iaşi secţia a III-a Tr. 1784 opis 2034 1832-1862
1034. 348 Tribunalul Iaşi secţia a III-a Tr. 1790 opis 2041 1862-1871
1035. 602 Tribunalul Iaşi secţia I Curtea de Juri Tr. 1850, 1860 1863-1938
1036. 312 Tribunalul judeţului Neamţ Tr. 1774 1839-1873
1037. 313 Tribunalul ţinutului Iaşi secţia a II-a Tr. 1775 opis 2024 1832-1864
1038. 1295 Trustul G.O.S.T.A.T. Iaşi 1951-1976
1039. 1964 Uniunea Artiştilor Plastici – Fondul Plastic Iaşi 1953-1970
1040. 2534 Uniunea Confecţionarilor din Iaşi (U.N.I.C.O.N.) 1931-1936
1041. 2175 Uniunea Judeţeană a Cooperaţiei Iaşi (U.J.C.O.O.P./I.C.R.) 1954-1958

64
Nr. Nr.
Denumirea fondului/colecţiei Anii extremi Obs.
crt. inventar
1042. 2007 Uniunea Regională a Cooperativei de Consum Iaşi 1949-1964
1043. 948 Uniunea Salariaţilor din Industrie şi Comerţ Iaşi 1945-1952
1044. 2021 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Rectorat 1945-1955
1045. 2122 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Iaşi – Personal 1948-1955
1046. 2224 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Iaşi – Rectorat 1860-1944
1047. 986 Universitatea Populară Ungureni Botoşani 1927-1950
Uzina Electrotehnică Bucureşti, Grupul de Şantiere Moldova Iaşi
1048. 2535 1953-1954
SOVROMCONSTUCT
1049. 2103 Vama Iaşi 1944-1948
1050. 2568 Visteria Moldovei 1834-1862 B
1051. 2532 Visteria Moldovei vol. II 1841-1861
1052. 2531 Visteria Moldovei, vol. I 1763-1840
1053. 559 Vornicia de Aprozi 1829-1866
1054. 560 Vornicia de Aprozi 1829-1866
1055. 561 Vornicia de Aprozi 1850-1859
1056. 2232 Ziarul „Flacăra Iaşului” 1947-1990
1057. 2135 Zona a III-a de Apărare Pasivă 1943-1944
Note:
1 – Facultăţile din cadrul Institutului Agronomic Iaşi şi cele care au aparţinut de Universitatea „Al. I. Cuza” au fost incluse la
litera F;
65
2 – Fondurile personale şi familiale sunt prezentate în cadrul literei F;
3 – Inventarele colecţiilor personale, „Planuri şi Hărţi”, „Litere”, „Manuscrise”, „Sigilii”, „Stampe şi Fotografii” au fost incluse
la litera C (colecţie);
4 – Inventarele tuturor secţiilor de pe lângă Tribunalul Iaşi sunt cuprinse la litera T.
5 – Formaţiunile comuniste (P.C.R., P.M.R etc.) au fost incluse la litera C (comitet).
6 – Fondurile bisericeşti au fost incluse în parte la litera B (biserici).
7 - Inventarele fondurilor transferate de la Bucureşti, documente din aceste fonduri fiind deţinute şi de SJAN Iaşi, au fost
marcate la rubrica observaţii cu litera „B” (Bucureşti).
8 – Lista va fi completată şi modificată ori de câte ori se va impune.
9 – Mitropolia Moldovei, Epitropia Averilor Sf. Mormânt din Moldova, Episcopia Romanului, Episcopia
Huşi şi o parte a fondurilor mănăstireşti, transferate de la Arhivele Naţionale ale României, cuprind
documente, condici şi dosare. Inventarele acestora din urmă sunt disponibile doar în format electronic
(scanate), urmând a fi tehnoredactate în cel mai scurt timp. La finalizarea operaţiunii vor fi trecute în
prezenta Listă.
10 - Documentele fondurilor şi colecţiilor prezentate în listă vor fi date în cercetare în limitele condiţiilor impuse de articolul 22 şi
anexa 6 din Legea Arhivelor Naţionale 16/1996 şi a prevederilor Procedurii privind asigurarea accesului la informare şi
cercetarea documentelor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale, aprobată prin dispoziţia nr.1/2 din 08.02.2013 a Directorului
Arhivelor Naţionale.

66