Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativă

Varianta I
Clasa IX-a
Disciplina: Geografie
Subiectul: Agricultura și industria alimentară
Eleva: Gorbenco Dumitrița.
I.
1.Încercuiește varianta corectă de răspuns:
1.Principala subramură a culturii plantelor din țara noastră, în funcție de suprafața cultivată
este:
a. cultura plantelor cerealiere ✓ b. cultura plantelor tehnice
c. legumicultura d. cultura plantelor furajere
2. Cultura agricolă care necesită o cantitate mai mare de căldură și umezeală este :
Cultura agricola care necesita o cantitate mai mare de caldura si umezeala este :
✓ a.porumbul b. orzul c. grâul d. sfecla de zahăr

3. Grupul de plante etero-oleaginoase sunt:

a. soia, trandafirul b. secara, mărarul


✓ c. levănțica, salvia d. grâul, menta

2. Stabilește corespondența dintre subramurile industriei alimentare din coloana A și


centrele industriale din coloana B, scriind cifra corespunzătoare din dreptul literelor.

Coloana A Coloana B
A. Industria zaharului 1. Râbnița
B. Industria vinicolă 2. Mileștii Mici
C. Industria conservelor de 3. Drochia
fructe și legume 4. Orhei
5. Florești
6. Călărași
Standard: Cunoașterea și utilizarea notiunilor geografice
Scrie în casetă DA sau NU
Da 1. Podgoria este un areal specializat în cultura viței-de-vie, având condiții specifice de
climă, relief și sol
Da 2. Materia primă este materia destinată procesării (prelucrării), în vederea fabricării unui

produs finit
Da 3. Cultura plantelor este principala ramură a agriculturii în țara noastră

II.
Pornind de faptul că orașul Chișinău este principală piața de desfacere a producției agro-
alimentare din țara noastră, calculează distanța în kilometri de la orașul Briceni până la
orașul Chișinău, utilizând scara hărții
Scara : 1 cm=22 km
22*10=220 km

III. Explică un factor care determină amplasarea întreprinderilor industriei produselor


lactate
Un factor care determină amplasarea înterprinderilor industriei produselor lactate este găsirea
fabricilor în zonele de creștere a animalelor, deoarece aceasta ajută la nealterarea rapidă a
materiei prime finite

2.Completează tabelul „ Cauze-Consecințe” la subiectul: „ Agricultura Republicii


Moldova”, indicând pentru fiecare câte o consecință

Cauze Consecințe
Utilizarea mijloacelor tehnice primitive în Recoltele mici, asta ducând la apariția
agricultură fenomenelor de foamete
Folosirea în cantități limitate a Reducerea recoltelor aceasta ducând la
îngrășămintelor minerale și a mijloacelor de creșterea paraziților în agricultură
protecție a plantelor

IV. Apreciaza importanța industriei vinicole pentru economia țării, indicând: a) rolul
industriei vinicole în economia națională; b) doi factori principali care determină
amplasarea interprinderilor industriei vinicole; c) un factor care a determinat micșorarea
suprafeței viticole în ultimele trei decenii; d) două propuneri pentru promovarea
producției vitivinicole autohtone în toată lumea
Industria vinicolă este în primul rând ca o carte de vizită a Republicii Moldova, dar și unul dintre
punctele cu care se slăvește țara noastră. Poziționate pe zone de relief favorabile pentru turiști ,
interprinderile propriu-zise se bucură din plin și de vizite atât de turiști atâr și de conaționalii care
sunt interesați de a descoperi locurile ce sunt incadrate în patrimoniul național. Poziționarea
podgoriilor este la fel un factor ce se încadrează în amplasarea interprinderilor deoarece dacă vor
fi așezate pe un teren unde solul , îngrășămintele nu sunt avantajoase pentru realizarea mărfii .
Actual, în ultimile decenii din cauza temperaturilor ridicate și insuficiența în totalitate de apă
pentru podgoriile vițelor-de- vie au dus la micșorarea suprafeței viticole. Țara noastră are spre
import vinuri de calitate ce sunt apreciate astfel propunerile pentru promovarea producției ar fi
participarea la unele concursuri cu degustări de vinuri și importul cât mai des pentru ca cei de
peste hotare să se facă cunoscuți cu producția plaiului nostru

S-ar putea să vă placă și