Sunteți pe pagina 1din 4

/t -. c2!

, 2/
1.Lista utilajului special pentru sistem de Control a accesului si
suprav re video interior si control tem

Denumirea
Caracteristicele tehnice
mirfii
- Minim 2 Megapixel
- Rezolulia in calitatea maximala -min.1920x 1080 @ 30fps.
- Rezolufia Full-HD Real-time nnin 1920x1080 (1080P)@30fps.
- Matricea - min. 712.8" Progressive Scan CMOS
- Obiectiv - min. 2,8 mm
- Sensibilitatea min.O.O1lux @(F1.2,AGC ON), O Lux with lR
- Compresia video min.H .264|MIJPEG,
- Microfon si Difuzor incorporal:
Camera video - Audio bidirecfional
IP cube - BLC (Backlight CompensationL ) 3D DNR, WDR Cifric.
interioara - Filtru IR incorporat (True Day,Night ICR),
- IR nu mai mic de 10m.
- Alimentarea DCl2V, PoE. 802.3 af
- Temperatura de lucru de la t -30'C pina la t +60'C
- Slot pentru Micro SD card pina la min.128GB
- Posibilitatea de stocare a arhivr:i video pe NASi server.
- Trighere de alarmi: Detecfie de intruziune, Detecfie de traversare a
liniei, Deteclie de migcare, Analizd dinamicS, Alarma de modificare,
deconectare retea, conflict de adrese IP. exceotie de stocare
- Minim 4 Megapixel
- Rezolulia- min.2680 x1520@25fps
- Matricea - min.l/1.8" Progressive Scan CMOI;
- Obiectiv -motorizatvarifocal, diapazon minim-2.8 mm-12 mm
- Sensibilitatea de cel pufin- Col,rr: 0.002 Lux @) (F1.2, AGC ON), 0.0027
Lux @ (Fl.4, AGC ON), 0 Lux.with IR
- Compresia video min.H .264+ 1H.264,44PEG4,
Camera Video - Viteza obturatorului I s la I / 100.000 s
IP Bullet ( - BLC (Backlight Compensation ) 3D DNR, WDR 140dB.
recunoaqtere a - Filtru IR incorporat (True DaylNight ICR),
pllcutelor de - iluminare IR nu mai putin de 30m.
inmatriculare - Filtru Anti-ceata
- Posibilitatea de stocare a arhivei video si infonnafiei pe NAS seryer.
auto)
- Detector de calitate video, seleclia si prelucrarea imaginei reuqite.
- Rata procentuala minima de precizie pentru captarea si
recunoaqterea plicutelor de inmatriculare aurto la nivel mondial:
o Rata de captare >99yo
o Rata de recunoagtere>9t1"/o
- Alimentarea DC12Y, PoE. 802:.3 af
o - Rezistenta factori climarterici cel outin ..lP 67
Camera termala bispectrald
-Senzor optic cu rezolufia cel pufin 4mpx (2688 x 1520 pixel), cel pulin
25 cadre pe secunda. iluminare irrfrarogie la distanta de cel pufin 30 metri.
-Senzor termal cu rezolufia cel pujin 320 x 240 pixel.
-Funcfie de deteclie si captare faciala a persoanei.
-Distanta de misurare a temperaturii de la 1,5m pina la 2.5m.
-Posibilitatea de a detecta temperatura corporala a cel pulin 10 persoane
pe secunda.
-Marja de eroare a detecJieitemperaturii cel mult 0,5oC
-Diapazon de mlsurare de la 30o(l pina la +45 o(:
-Posibilitatea de detecjie si mdsurare a temperaturii doar a oamenilor
pentru a exclude erori de mdsurarea temperaturii altor obiecte.
-Difuzor incorporat pentru redarea semnalelor dLe alarma, redarea
semnalelor de alarma obligatoriu in limba de stat.
-Blil LED incorporat pentru atenlionare luminoiasa a semnalelor de alarmd
-Posibilitatea de emitere a semnalelor de ararmaL in canildetectdrii
persoanelor cu temperatura ridicata si in cazul dletect[rii persoanelor care
nu poafta masca de protec{ie corect sau lipseqte
-Slot pentru card de memorie tip MicroSD cu capacitatea de cel pulin
l28cb
-Posibilitatea de stocare a arhiveri video si infonnaliei pe NAS server.
-Camera trebuie sa includd interfele de comunicare tip:
Alarm Inlout -212, Audio In/out - l/1, RJ45 Ethernet -1, RS-4g5 pentru
transmisie semnale catre alte dispositive (monitor, sisteme de alarmare,
s.a.)

-Porturi Ethernet:
o 2 porturi-uplink
minim 1.0/100/1000 MtriVs
Switch o8 porturi PoE minim 10/100 Mbit/s
(comutator de - Capacitate de comutare - minim 3.6 Gbit/s 2
4
refea) 10 - Standarde PoE suslinute IEEEtt02. 3 af, IEEE8 Ct2.3 at. Hi -poE
porturi - Puterea de consum PoE: Porturi2-B minim 30w fiecare, port 1_ minim
60W, Puterea totala minim 110\ru
- Proteclie impotriva trdsnetului min. 2kV

-Porturi Ethernet:
o 2 porturi-uplink minim 10/100 MbiVs
Switch
. 4 porturi PoE minim 10/100 Mbit/s
- Capacitatea de comutare - minjim 1,2 Gbit/s
5 (comutator de 2
- Standarte PoE sustinute IEEE8i02.3af, IEEE8OiI.3at, Hi-poE
retea) 6 porturi - Puterea de consum PoE: Porturri 2-4 minim 3tlw fiecare, port L minim
60W, puterea totala minim 60W
- Proteclie impotriva trisnetului min. 6kV
-conceput pentru a controla diferrite tipuri de dispozitive - u;i, turnichete,
Controler bariere, po(i qi altele.
universal ACS -Memorie non-volatila pentru:
. Cel pufin 100.000 de identificatori
cu suport
. Cel pu{in 300.000 evenimente
6 pentru
-Interfald de comunicare Ethernet.
-
gestionarea a
- Posibilitate de conectare a cel pulin 4 cititori prin interfafa RS-485 sau
cel putin 2 Wiegand (W261W34)
puncte de acces. - Sa includi sursa de alimentare cu DC 12v si sa permita instalarea unui
acumulator 12B,7Alh
-Parametri pentru cititor:
o Frecvenla de citire de 13.56Mfu
r Distanta de citire cel putin 50 mm
Cititor de o Card de tip Mifare
carduri -Semnal sonor audio 28
Mifare -Indicafii LED alimentare, Stare r:onexiune, Acces permis lrefuzal
-Suport Protocoale de refea Wiegand, RS-485
-Condilii de operare -40' C ... + 70 o C
-Proteclie cel pulin IP65
Terminal acces - Trebuie sa conlini camera video dubla cu rezolutia cel pulin 720p
control - Ecran tactil LCD cu diagonala cel pufin 4.3-inc.h
8 biometric cu - Distanta de recunoastere faciala de la terminal pina la persoana nu mai 2
recunoastere pulin de 1,5m
faciala - Timpul de recunoa;tere faciala r:el mult 0.2sec
- Rata de precizie a recunoagteriii felei > gg%o
- Memorie pentru 150 000 evenimente
- Baza de date incorporata pentru cel pufin I 500 de persoane
- Microfon si boxa incorporata
- Cititor de card tip Mifare incorporat

Program,,Soft" p Ulrent-Server pentru Sistemul de Control al accesului,


Client-Server o si camera termala pe o platfbrma unica integrata in

d{i iectului cu amplasarea


ului re video si access control
esto ,r notificdri de alarma
- sa
ulqgr: informalia pe harta interactiva, sa includi posibilitatea de accesare,
administrare si reacfie la anumit,e evenimente.

- Expedierea instantanee a notifirrdrilor de evenimente prin e-mail gi


notificdri de tip ,,Push" cdtre dispozitive mobile.
- Posibilitatea de gestionare si analiza informatie:i camerei termale.
expediere rapoarte pe mail, notificari push in cazrul detectarii persoanei cu
temperature ridicata.
S€
- Posibilitatea de afiqare simultand a minim 200 de canale video pe minim
4 monitoare. (suport centru monitorizare interactiv)
- Modul de monitorizare a,,sdndtd{ii,, sistemului cu notr Ilcarea rnstantanee
in situatii de abateri sau defectiuni.
- Modul de inregistrare si afigare a informa{iei referitoare la toate acfiunile
utilizatorilor in cadrul sistemului de securitate.
- Modul de control bariera si accr:s automat vehir:ule de transport: funcfii
de integrare si automatizare barierra de acces automobile pe teritoriu,
recunoagterea pldcutelor de inmatriculare auto, inregistrarea automata in
sistem a evenimentului de trecerer a automobilelo,r.
- Posibilitatea de acces instantaneu a secvenlei video a faptului traversrrii
automobilului prin c[utarea dupd numdrul de inmatriculare sau proprietar.
- Posibilitatea de a calcula numdrul de magini intrate si iegite de pe
teritoriu cu generarea rapoartelor si anumitor rear:fii.
- Posibilitatea de a vedea secvenfe video direct diin accesarea
evenimentelor de trecere prin u;ilLe controlate de sistemul acces control de
la camerele aflate in apropiere, tnasarea automata prin video a persoanei
conform accesdrii punctelor de trr;cere in cadrul instituliei.
- Generare rapoarte si urm[rire a timpului aflFrii apersonalului in incinta
institufiei, calcularea timpului de lucru.
Cartele de acces
Mifare Printabile Posibilitatea de a aplica imprimare color
l0 Grosime cel pulin 0.8mm 400
Tip cartela de acces - Mifare

-Tip,,Bolt"
-Incorporabil - placa ingustd
Lacdt
11 -Durata de viati cel pulin 100 000 deschideri 2
electromecanic
-Rezistenta efort cel pufin 1000 klg
-Indicator LED
-Condilii de operare -40-+60'C
Lacdt
12 - Cu rezistenta la minim 280 kg
electromagnetic I
-pentru ugi cu greutatea de cel putin 40-80 kg
Amortizor
13 -funcfionare in celpulin 2trepk>
pentru ugd
-Material-Aluminiu
-Pentru sursa de alimentare de rezerva
14 Acumulator -Tensiune 12V
-Capacitate cel pu!in 7A/h
- Box metalic m[rimi min. 500nnm*400mm*220mm
- Panou atagabil intern pentru montarea echipamentului
15 Box metalic 2
- Ugd metalica cu licata incorporata
- Rezistenta factori climaterici cel putin - IP 31
Materiale de
I6 Materiale de fixare 40 ..t
hxare
Accesorii si
I7 Accesorii si unitdti conectare 40r It
unitati conectare
Box termoplastic - Dimensiuni recomandate 1 30* 130*50
18
TIPl - Rezistenta factoriclimaterici cr-.1 putin - lp 65 2
Box termoplastic Dimensiuni recomandate 3 00*250* I 20
T9 a
TIP2 Rezistenta factori climaterici cel pujin - IP 65 J

- UTP CAT 5e 4 perechi


- conductoare de cupru cu un sinLgur miez
Cablu p-u
- Standard de 24AWG (0,52 mrnL). 25 t )
20 transmisie date
- Rezistenta factori climaterici:
TIPl m
- Pentru uz exterior
- Rezistenta la temperatura minim de la -20"C pina la +7soc
Cablu p-u UTP CAT 5e 4 perechi
21 transmisie date conductoare de cupru cu un singur miez 1l t
TIP2 Standard de 24AWG (0,52 mm) m
Cablu de - Tip 2x1.5
22 650
alimentare - Conductoare de cupru 1

aa - Diametru d.16mm
z.) Tub gofrat TIPI 100: 't
- Plastic
- Diametru d.20mm
24 Tub eofrat TIP2 400r
- Plastic
25 Tros - Tros metalic 100r
Cablu canal
26 Dimensiuni: 20*10 260
plastic TIPl n

Cablu canal
27 Dimensiuni: 25*16 240 I
plastic TIP2
Lucrdri de configurare, ajustare, :montare si programare a sistemului nou
28 Lucrari I ser
instalat si demontare a sistemuluii vechi existent

* Tot echipamentul activ si partea de program "soft" al sistemului trebuie sa fie


elaborate de acelagi producetor.