Sunteți pe pagina 1din 134

Gradul I

Cunoaşterea şi investigarea sistemelor nevii. Noţiuni de


radiestezie.

1
Cursuri de inforenergetică – gradul I

Cunoaşterea şi investigarea sistemelor nevii. Nişa IE = spaţiul maxim din care şi în care un sv ( vegetal, animal sau uman
) poate recepţiona şi genera câmpuri energetice ( E ) şi
Noţiuni de radiestezie. informaţionale ( I ).
Operator = persoana care practică radiestezia
radiestezist
I. Noţiuni introductive
Extrasensi- = capacitatea unui sv de a recepţiona semnale generate de
II. Indicatoare radiestezice în trecut şi prezent
bilitate alte sisteme vii, pe alte cai, prin alte mijloace decât prin
III. Clasificarea surselor de semnal
intermediul organelor de simţ şi de a decodifica semnalele IE prin alte
IV. Clasificarea radiesteziei mijloace decât acelea convenţionale
V. Metode de cercetare radiestezică - cele mai vechi probe materiale despre existenţa şi aplicaţiile radiesteziei
VI. Ecuaţia radiestezică provin din jurul anului 3.000 î.e.n., din regiunea Chinei, unde au fost
VII. Starea ready descoperite pietre sculptate ce reprezentau diferite persoane făcând
VIII. Exerciţii de antrenament investigaţii radiestezice cu beţişoare; din aceste sculpturi reiese faptul că
IX. Fazele investigaţiei radiestezice aceste persoane făceau parte din familii imperiale, nobiliare.
X. Surse de semnal teluric ( SST ) - în toate ţările lumii există legende despre oameni cu calităţi radiestezice
XI. Radiaţiile Hartmann - în România au fost găsite, prin procedee radiestezice cca. 50% din
XII. Determinarea poziţiei unei surse de apă zăcămintele de petrol şi aur ( între 1935 – 1940 ), de către inginerul Simu
XIII. Orientarea pe glob Simeon, care s-a ocupat cu poziţionarea şi determinarea zăcămintelor de
XIV. Tipuri de fenomene petrol din zona Prahovei şi din alte zone; el este considerat părintele
XV. Introducerea în inforenergetică radiesteziei în România, publicând primul manual de radiestezie în 1940, în
care specifică metode de investigare, diferiţi parametrii ai unor zăcăminte
şi descrie modul de lucru cu indicatorul în formă de “ V “ care îi poartă
L1 numele ( format din două nuiele legate la capăt )
Biodetecţia: procedura prin care se determină de către un OR unghiul
format de direcţia pe care se găseşte sursa de semnal şi o
Noţiuni introductive anumită direcţie considerată “ direcţia 0 “

Radiestezia = fenomenul prin care un sistem viu ( SV ) recepţionează


extrasenzorial ( în afara organelor de simţ ), din oceanul Relevment: este unghiul format între “ direcţia 0 “ şi direcţia pe care se
energetic şi informaţional, un anumit semnal inforenergetic ( IE găseşte SS biodetectată
), căutat anterior şi în cazul descoperirii, reacţionează într-un Biolocaţia: procedura prin care se determină poziţia unei SS; ea se poate
mod prestabilit ( printr-o senzaţie sau mişcare fizică realiza prin două sau mai multe biodetecţii succesive sau
particulară sau prin stări afectiv-sentimentale specifice ). Prin
aceste senzaţii sau mişcări, propria raţiune ia act de existenţa
sau inexistenţa anumitor caracteristici ale generatorului de
semnal aflat în nişa IE a operatorului radiestezic ( OR ) (
aerian, terestru, acvatic, subteran etc ).

3
Cursuri de inforenergetică – gradul I

simultane ( atunci când sunt doi sau mai mulţi OR ) sau printr-o biodetecţie stringurilor, care le determină “ citirea ţintelor “ ( de exemplu, vulturii şi
şi o determinare la distanţă până la SS alte răpitoare zburătoare, terestre sau acvatice fac biodetecţia într-un
L
2 mod foarte perfecţionat; pe acestea nu numai auzul, văzul şi mirosul le
ajută să determine caracteristicile "“ţintei "“biodetectate, ci la toate
aceste animale, ca şi la erbivore – care migrează către locurile unde se
Indicatoare şi mijloace radiestezice în trecut găseşte hrana, deşi acestea se află mult dincolo de bătaia organelor de
simţ, necesităţile fundamentale ale lor de tipul foame, sete, evitarea unor
şi în prezent catastrofe, le amplifică potenţele de biodetecţie, în unele cazuri chiar de
zeci de ori )
Necesităţile de supravieţuire amplifică şi potenţele de biodetecţie
2.1 Istoric extrasenzorială; acesta este un argument în plus pentru care este bine
ca oamenii să ţină post!
- mai înainte de 70.000 ani î.e.n. se folosea vizionarea ( închideau ochii şi “
vedeau “ figuri, fiinţe, ce se întâmplă cu “ ţinta “, intrau în legătură cu “ 2.2. Indicatoare şi mijloace radiestezice
ţinta “ şi aveau imagini vizuale despre aceasta ); oamenii din acele vremuri
erau în stare să simtă “ ţinta “, citeau “ ţinta “, aceasta fiind de fapt Citirea utilizate în prezent
în Duh, de care erau capabili şi diferiţi sfinţi
- în acele vremuri nu erau necesare indicatoare radiestezice
A) nuiaua de alun – folosită de către fântânari, aurari etc, se culege doar
- în perioada 70.000 – 40.000 î.e.n., biodetecţia se realiza tot fără
de la anumiţi aluni şi poate fi folosită uscată sau verde; pentru
indicatoare radiestezice, pe baza extrasensibilităţilor personale,
biodetecţie se ţine uşor înclinată, fără să atingă solul, în
utilizânduse direcţia “ lungul nasului “;oamenii de atunci, când erau pe
momentul detecţiei SS începând să aibă o mişcare oscilatorie,
direcţia SS căutată, simţeau o stare tensională de decodificare
care se amplifică odată cu apropierea de SS
- primele indicatoare radiestezice aveau formă de baston, băţ, toiag, fiind
B) indicatorul în formă de “ V “ sau bagheta lui Simu Simion – este
confecţionate din lemn foarte uscat şi uşor, cu lungimea de 1 – 2 m; acestea
formată din două vergele elastice din lemn, legate la un capăt; pentru
au apărut acum cca. 40.000 de ani
biodetecţie se ţine orizontal, cu palmele întoarse spre exterior, oscilând în
plan vertical, cu o anumită amplitudine în momentul biodetecţiei ( această
- pentru biodetecţie se ţineau de mijloc, în mână, pe orizontală; lemnul, pe
codificare, se rotea şi vibra, iar toate acestea se interpretau
corespunzător.
- cu cca 20.000 de ani î.e.n., indicatoarele radiestezice au început să se
diversifice, apărând indicatoare din lemn de diferite tipuri; ulterior
materialele s-au diversificat, confecţionându-se indicatoare din oase de
peşte şi de pasăre şi din diferite tipuri de metal
- evoluţia construcţiei indicatoarelor radiestezice este paralelă cu
variabilitatea spirituală a calităţilor umane, marcate prin parametrii I.E.
- animalele şi plantele încă mai realizează biodetecţia prin intermediul

4
Cursuri de inforenergetică – gradul I

amplitudine are anumite semnificaţii prestabilite de OR, în funcţie de rea ready baghetele sunt convergente, cu vârfurile apropiate, iar pe măsura
apropierii de SS vârfurile încep să se încrucişeze, cu atât mai mult cu cât
C) pendulul sideral – a apărut cu cca. 1.700 de ani î.e.n. şi a fost SS este mai aproape, iar când se ajunge pe SS, vârfurile sunt încrucişate,
perfecţionat în special în secolul al XVIII – lea de către radiesteziştii suprapuse
francezi; constă dintr-un obiect suspendat de un fir inextensibil. - distanţa de la vârful baghetelor la punctul de încrucişare este
Clasificare: a) după lungime: - scurte, ( l < 15 cm ) proporţională cu distanţa dintre OR şi SS; astfel, împărţindu-se lungimea
- lungi ( 15 cm < l < 80 cm ) baghetei într-un anumit număr de unităţi de lungime convenţională, se poate
b) după forma corpului suspendat: sferă, picătură, determina cu aproximaţie distanţa OR - SS
cilindru, inel, cruce, spirală, con etc - dacă se face biodetecţia SS, acesta se află pe direcţia bisectoarei
c) după masa corpului suspendat : - uşoare ( m < 8 g ) unghiului format de baghete
- medii ( 8g < m< 15g ) - se poate lucra şi cu un singur “ L “, caz în care direcţia la SS este directă,
- grele ( m > 15 g ) iar deasupra SS bagheta ajunge în poziţia “ la 90º “ faţă de direcţia iniţială
- nu contează forma sau materialul din care este confecţionat pendulul, ci - există şi baghete în “ L “ cu probe, care la mâner au un locaş pentru
greutatea şi lungimea lui introducerea probelor
- se pot utiliza pendule cu probe, care include în obiectul suspendat E) rigla Tourenne – se utilizează pentru analize cantitative şi calitative ale
eşantioane de structuri fizice, bucăţi de ţesut conservat etc; aceste probelor
eşantioane sunt folosite pentru detecţia “ în cunoştinţă de cauză “ a unui - pentru determinări cantitative se parcurge rigla de la platanul A ( unde se
anumit tip de mineral, zăcământ, substanţă. pune un eşantion din proba martor ) la platanul B ( unde se pune un eşantion
- OR poate avea o trusă cu eşantioane din proba de cercetat ) cu pendulul, iar în momentul în care acesta începe să
- mişcările pendulului – ovoidale sau liniare, spre stânga sau spre dreapta, oscileze perpendicular pe direcţia riglei, se citeşte valoarea de pe riglă,
trebuie să aibă o semnificaţie prestabilită de operator care reprezintă ce procent din proba martor conţine proba cercetată
- creşterea amplorii mişcării de oscilaţie are sensul apropierii de SS, iar
scăderea amplorii mişcării de oscilaţie are sensul depărtării de SS
D)indicatoare în formă de “ L “ – primul indicator în formă de “ L “ se
găseşte reprezentat pe o sculptură chinezească în piatră cu cca. 2.500 ani
î.e.n.
- aceste indicatoare se pot confecţiona din lemn, os, metal, sticlă, plastic
etc
- în 1978 a apărut bagheta în formă de “ L “, perfecţionată la noi în ţară de
către dr. ing. Cojocaru de la Spitalul Militar Central din Bucureşti în 1982
- acest indicator este dublu, fiind format dintr-o pereche de baghete în
formă de “ L “ paralele
- “ L “ – urile se folosesc în special pe terenuri întinse, vânt, pentru ţinte
îndepărtate sau pentru determinări subacvatice; pentru determinările
subacvatice, baghetele trebuie să aibă o greutate de maximum 300 g (
inclusiv proba )
- OR începe investigaţiile cu baghetele orientate paralel; la intrarea în sta-

5
Cursuri de inforenergetică – gradul I

F) morişca inductoare – este o elice foarte uşoară, verticală, aşezată pe un dar se poate executa şi din Ag sau Cu cu ø = 0,6 – 2 mm., important fiind ca
vârf de ac, astfel încât frecarea să fie minimă
G) compensatorul Maurry – este un aparat folosit pentru diagnosticări
medicale
C1 – cadran pentru acord brut ( în sute de unităţi )

L
2

P2

B2
C2 - cadran pentru acord fin ( zeci şi unităţi ) Clasificarea surselor de semnal
L1 – sursă de lumină pentru acord brut ( led )
L2 – sursă de lumină pentru acord fin ( led )
B1 – buzer pentru acordul brut B2 – buzer pentru acordul fin 1. după natura SS:
P1 – potenţiometru acord brut P2 – potenţiometru acord fin a) SS teluric ( SST )
A – led semnalizare de alimentare I – întrerupător de alimentare - b) SS provenind de la sv. ( SSV ) terestre diferite: - vegetale -
pacientul atinge cu mâna membrana de cauciuc PC, care asigură un semnal animale -
magnetic şi electric; se reglează acordul brut din potenţiometrul P1 în sute umane
şi acordul fin din potenţiometrul P2 în zeci şi unităţi, se adună valorile citite c) SS astrale ( SSA )
pe cadranele C1 şi C2 atunci când ledurile L1 şi L2 au luminozitate minim ă 2. d.p.d.v. al locului unde se află sursa:
reglată, iar semnalele sonore ale buzerelor B1 şi B2 s-au stins ( iniţial erau a) surse subacvatice sau subterane
puternice la atingere ) b) surse aflate la suprafaţa pământului sau a apei
- în funcţie de valoarea finală se determină afecţiunile predominante ale c) surse aeriene aflate în atmosfera terestră
pacientului, prin comparare cu valorile înscrise în tabelul anexat aparatului d) surse aeriene aflate în afara atmosferei terestre
H) ansa şi raportorul – inventate de d-l Claudian Dimitriu şi brevetate de 3. după starea de agregare:
acesta la Osim în 1996; ansa se execută, de obicei, din sârmă oţelită, a) surse materiale: I) solide
II) lichide
III) gazoase
IV) plasmatice

6
Cursuri de inforenergetică – gradul I

b) surse energetice
c) surse informaţionale
L4
d) surse conceptuale, supraconceptuale
4. după modul în care se găsesc în natură:
Clasificarea radiesteziei
a) zăcăminte
b) surse de apă – localizate – la suprafaţă
- în profunzime Teoria informaţională a radiesteziei
- temperatură - reci
- termale 1) Radiestezia fizică – are la bază teoria radiativă, conform căreia orice
c) accidente carstice ( fracturi de plăci tectonice, falii etc. ) SS emite propriul semnal I.E., pe baza căruia
d) construcţii poate fi detectată
e) diverse obiecte nevii – presupune o experienţă şi o capacitate de concentrare mai mare din
f) diverse sisteme vii partea OR; are la bază teoria informaţională, care afirmă că în Univers
5. după modul lor de apariţie: 2) Radiestezia există o Bancă de Date Divină ( BDD ), în care se
a) naturale 3) mentală află toate semnalele I.E. corespunzătoare
b) artificiale ( teleradiestezia ) tuturor SS din Univers
6. în funcţie de distanţa dintre sursă şi OR:
BDD – este caracteristică şi specifică I.E. şi nu poate
a) surse aflate în limita potenţelor organelor de simţ
fi accesată decât treptat, proporţional cu meritele dobândite prin
b) surse aflate în afara potenţelor organelor de simţ
7. după modul în care pot fi biodetectate: Teoria
a) surse pentru care OR se deplasează pe jos
b) surse pentru care OR trebuie să se deplaseze cu diferite mijloace
de transport
BDD
8. după cinematica sursei:
a) surse fixe SS
b) surse mobile
eforturi spirituale, conform învăţăturilor Mântuitorului Isus
9. după vârsta sursei în ani tereştri:
Cristos, descoperirilor ştiinţelor moderne şi semnificaţiilor din
a) surse tinere ( cu vârsta sub 10 ani )
I.E.; de aici rezultă necesitatea unor calităţi spirituale din ce în ce
b) surse de vârstă medie ( între 10 - 100 de ani )
mai ridicate ale OR pentru ca acesta să fie capabil să acceseze
c) surse cu vârstă mare ( între 100 – 1.000 de ani )
BDD - formarea de algoritmi de codificare – decodificare cât mai
d) surse antice ( peste 10.000 de ani )
complecşi, elaboraţi, precişi, constituie unul din scopurile I.E., care
e) surse astrale ( peste un milion de ani )
nu se poate atinge decât cu multă cunoaştere şi voinţă
Pentru biodetecţie nu există limite distanţă şi nu există obstacole
fizice!!!

7
Cursuri de inforenergetică – gradul I

L
5 4) metoda centrală – cel mai frecvent utilizată; în cadrul ei OR se
află în interiorul terenului de cercetat şi cu
instrumentul radiestezic în mână balează circular
Metode de cercetare radiestezică terenul respectiv, de la stânga la dreapta (
metoda inversă ) sau de la dreaptă la stânga (
metoda directă ), biodetectând astfel direcţia pe
care se află SS căutată

1) metoda drumurilor - în cadrul căreia terenul de cercetat este par-


succesive curs de OR în sensul săgeţii din figură:

metoda directă metoda inversă


- substanţele levogire sunt benefice – au sensul vieţii
inversă directă - substanţele dextrogire sunt considerate mai malefice
( dextrogir ) ( levogir ) - metoda centrală poate fi aplicată de un singur OR sau de doi sau mai mulţi
2) metoda pătratelor succesive: OR simultan, pentru biodetecţia SS;
- în punctul O1 OR biodetectează limita exterioară stângă a SS, obţinând
relevmentul R1 şi apoi limita exterioară dreaptă a SS, obţinând relevmentul
R2; în punctul O2, OR biodetectează limita exterioară dreaptă a SS,
obţinând relevmentul R3 şi apoi limita exterioară stângă, obţinând relev-

directă ( lev ogir )


inversă (dextrogir )

8
Cursuri de inforenergetică – gradul I

5 5) metoda triangulaţiei – se utilizează atunci când între OR şi SS se - pe lângă aceste trei structuri, fiinţele umanoide
interpune un obstacol care nu poate fi trecut ( o apă, un munte, deal mai pot avea, în funcţie de gradul lor de elevare
etc ); foloseşte teorema sinusurilor din geometrie. spirituală, un număr de până la 7 structuri
supranoesice
- se cunosc: O1O2, unghiurile R1 şi R2; unghiul A = 180º - ( R1 + R2 )
- teoria lui Eugen Makovski a fost completată ulterior de d-l Claudian
- O1O2 AO1 AO2
Dumitriu în I.E., pe baza constatării că fiecare structură are mijloace de a
= =

sin A sinR2 sinR1 recepţiona E şi I specifice ei, cu o rezultantă per total sv, după cum una sau
sinR2 x O1O2 AO = alta din aceste structuri este cu un rol coordonator în cadrul sv, conform
1 sin A liberului albitru momentan al acestuia
- potrivit ecuaţiei realităţii, cantitatea totală de I, E şi Alg pe care o
sinR1 x O1O2 AO =
2 sin A deţine un sv la un momentdat este egală cu cantitatea totală de I, E,
Alg preluată prin intermediul organelor de simţ, la care se adaugă
cantitatea de I, E, Alg obţinută prin intermediul SN şi supranoesice
L6 (adică prin intermediul extrasensibilităţilor )
totală sv organe simţ SN

Ecuaţia realităţii
Q = Q + Q
I,E,Alg I,E,Alg I,E,Alg

organe simţ văz auz miros pipăit gust QI,E,Alg = Q


I,E,Alg + Q
I,E,Alg + Q
I,E,Alg + Q
I,E,Alg QI,E,Alg

- se fac următoarele notaţii:


a)
1 1 1

QI QE QAlg
cantităţile de I, E, Alg la momentul de timp t1
2 2 2

QI QE QAlg
cantităţile de I, E, Alg la momentul de timp t2, unde t2 > t1 b)
2

∆QI =QI - QI

- are la bază teoria academicianului român Eugen Makovski, potrivit căreia 2 1

orice sv. este polistructurat, fiind alcătuit din cel puţin trei structuri: ∆QE = QE – QE
a) structura fizică ( SF )
b) structura biosică = raţiunea ( SB )
c) structura noesică = sufletul ( SN )
2 1 ∆QAlg = QAlg – QAlg

- există următoarele situaţii posibile:

9
Cursuri de inforenergetică – gradul I

1) ∆QI > 0 indică faptul că persoana în cauză s-a ocupat de acti- 12) aplicarea şi conştientizarea regulilor de smerenie personală
∆QE > 0 vităţi care au dus la evoluţia ei, la creşterea faţă de Entităţile Divine ale Sfintei Treimi, în relaţiile cu
cantităţii ∆QAlg> 0 de I şi E de pe toate structurile ei şi la ceilalţi oameni
organizarea lor
mai eficientă în Alg L
7
2) ∆QI = 0
∆QE = 0 indică pierdere de timp din partea persoanei
∆QAlg= 0 Starea ready

3) ∆QI > 0 în acest caz persoana a acumulat I care au pus în mişca- 7.1. Definiţie
∆QE > 0 re mai multe energii, dar gradul lor de organizare în Alg
∆QAlg < 0 a scăzut; poate fi o persoană erudită, dar nu inteligentă - este acea stare de concentrare I.E. semiconştientă, specifică
inves-tigaţiei radiestezice, în care trebuie să intre OR pentru a-şi
putea induce la nivelul subconştientului său algoritmul de cercetare
4) ∆QI < 0 persoana s-a ocupat de activităţi care au dus la involu-
formulat raţional şi pentru a-şi transfera inforenergiile structurilor
∆QE < 0 ţia ei
inferioare ( SF şi SB ) pe SN şi per total; intrarea în această stare
∆QAlg < 0
înseamnă deschiderea căilor de comunicare între subconştient şi
conştient
- pentru elevare spirituală se recomandă:
- fazele şi condiţiile necesare intrării în starea ready sunt următoarele:
1) sacralizarea activităţilor personale
a) deconectarea de la orice subiect raţional, în afara algoritmului
2) dezvoltarea şi manifestarea sentimentelor de iubire de
de lucru
Dumnezeu şi a Creaţiei Lui
b) cunoaşterea teoretică a subiectului investigat
3) eliminarea tendinţelor de a-i judeca pe alţii
c) cunoaşterea fazelor de lucru, a metodelor şi procedeelor
4) eliminarea suspiciunilor, bănuielilor, laudelor, criticilor,
practice ce vor fi aplicate pentru rezolvarea subiectului cercetat
înjurăturilor, negaţilor
d) mobilizarea şi concentrarea tuturor potenţelor pentru
5) nerezonarea la manifestările meschine, rele, ale altora
parcurgerea succesivă sau simultană şi rezolvarea fiecărei etape
6) ţinerea posturilor mici şi mari, fără excepţie, facerea de cel
de lucru de către OR
puţin de două ori pe zi a rugăciunilor către Sfânta Treime
- starea ready se consideră atinsă atunci când:
7) spovedirea şi primirea Sfintei Împărtăşanii de cel puţin patru
1) au dispărut orice alte preocupări în afara subiectului cercetat,
ori pe an
a rămas doar cunoaşterea lui
8) participarea la Sfânta Liturghie cel puţin o dată pe săptămână
2) apar diferite senzaţii fizice şi o anumită stare tensională în
( Duminica )
tot corpul sau doar în anumite zone
9) cunoaşterea Sfintei Scripturi, a vieţii sfinţilor importanţi şi
3) apare o stare de linişte şi siguranţă
aplicarea celor însuşite în viaţa personală
10) facerea a cât mai multe fapte bune
11) neacceptarea laudelor

10
Cursuri de inforenergetică – gradul I

7.2. Codul etic al OR


1) să fie modest şi să-şi cunoască limitele
2) să tindă spre perfecţionare spirituală, morală, profesională
3) să nu urmărească câştiguri materiale
4) să urmărească în primul rând binele celor din jur şi apoi acela propriu
5) să prevină evenimentele negative cu foarte mare atenţie şi după multe
investigaţii, cunoscând că acestea nu depăşesc niciodată limitele personale
de a le rezolva
6) să mulţumească Sfintei Treimi, pentru ajutorul primit, după fiecare
investigaţie şi să se străduiască în permanenţă să conştientizeze că
rezultatele obţinute sunt de fapt Lucrarea Sfintei Treimi prin fiinţa lui

7.3. Algoritmul de codificare - decodificare

- este o schemă bloc necesară parcurgerii succesiunii fenomenelor care au


loc în timp ce OR face investigaţia
- condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească OR pentru realizarea unei
investigaţii corecte sunt:
a) să se afle într-o stare de echilibru psihic, de linişte sufletească
b) să aibă încredere deplină în ceea ce face
c) să înlăture bruiajele de orice fel: vorbăria, neîncrederea,
mişcarea haotică în incinta unde lucrează, emiterea de gânduri
negative
d) să aibă cât mai multe date despre ceea ce investighează
e) să aleagă mijloacele şi codificările adecvate în funcţie de
mediu şi de sursă
SF
f) să aibă o stare de sănătate bună şi să fie odihnit
- informaţiile despre SS din memorie ajung la nivelul raţiunii, unde sunt
organizate în algoritmi şi atunci când OR intră în stare ready, trec la nivelul
subconştientului; tot la nivelul subconştientului ajung şi informaţiile despre
SS, captate prin intermediul BCF, direct de la sursă
- cele două semnale se suprapun şi subconştientul comandă organelor de
simţ, care determină mişcarea instrumentului în modul prestabilit
Autor: C. Dumitriu – 18 ianuarie 2002
- la nivel sufletesc apare o senzaţie de linişte, semn că investigaţia s-a
realizat
- raţiunea ia act de rezolvarea investigaţiei datorită mişcării instrumentului

11
Cursuri de inforenergetică – gradul I

L
8
8.3. Reguli de protecţie ale OR

Exerciţii de antrenament I) OR trebuie să aibă o SS bună şi să fie odihnit


II) OR trebuie să se afle în stare de echilibru psihic
III) se întrerupe lucrul radiestezic sau I.E. în cazul apariţiei
8.1. Exerciţii simptomelor: - senzaţie de uscăciune în gură sau în jurul ochilor
- apariţia de migrene, senzaţie de vomă sau de gol în
stomac
1) căutarea obiectelor ascunse
- apariţia de junghiuri în diferite organe sau părţi ale
2) se iau patru ceşcuţe cu apă, iar într-una din ele dizolvăm zahăr sau
corpului, cârcei, ameţeli sau senzaţii de leşin
sare; se biodetectează ceaşca ce conţine substanţa
- apariţia de diferite sunete profunde în urechi, vâjâituri
3) biodetectarea cu ansa a cartonaşelor colorate cu diferite culori, cărţi
IV) este interzis lucrul sub influenţa alcoolului
de joc
V) este interzis ca la început OR să lucreze în condiţii neigienice, de
4) etalonări de lungimi, lăţimi, înălţimi, suprafeţe, volume etc.
poluare sonoră sau chimică intensă
5) etalonări temporare retro şi pre
VI) OR trebuie să se antreneze la început în condiţii uşoare de muncă şi
6) etalonări de nume
apoi în condiţii de bruiaj sonor, luminos sau în condiţii meteo grele
7) orice fel de exerciţii de etalonare, inclusiv cu aplicabilitate, la locul de
VII) OR trebuie să fie întotdeauna pozitivist, optimist şi să aibă
muncă
încredere în munca şi în rezultatele sale
Recomandări:
8.2. Scala valorică de apreciere personală 1) OR nu trebuie să aibă idei preconcepute
2) Este bine să lucreze cu toate instrumentele
- se defineşte randamentul, eficenţa OR astfel: 3) Este bine să lucreze cu ambele mâini

număr de măsurători corecte L


9
N = x 100
număr total de măsurători

1) N < 81 % - nesatisfăcător; nu se indică ca persoana în cauză să facă Fazele investigaţiei radiestezice


măsurători pentru alţii
2) 81 % < N ≤ 87 % - cazul este satisfăcător
1) cunoaşterea cerinţelor beneficiarului
3) 87 % < N < 90 % - cazul este bun

4) 90 % < N < 97 % - cazul este foarte bun


5) 97 % < N ≤100 % - cazul este excepţional; în acest caz se pot face
măsurători pentru alţi beneficiari

12
Cursuri de inforenergetică – gradul I

2) cerere de determinare, de investigare a unei SS Petri cu bacterii ţinute în aceleaşi condiţii de temperatură, luminozitate,
3) precizarea necesităţilor beneficiarului umiditate etc.
4) documentarea OR, cunoaşterea zonei din hârţi sau planuri sau prin - prima cutie s-a ţinut ca probă martor
deplasarea la faţa locului; cunoaşterea intimă a obiectivelor cercetării ( - bacteriile din a doua cutie Petri au fost supuse unei forţe de
cunoaşterea proprietăţilor fizico-chimice ale surselor investigate, strângere F1 între un şurub şi o piuliţă
cunoaşterea caracteristicilor geologice şi hidro-meteo ale zonei şi - bacteriile din a treia cutie Petri au fost supuse unei forţe de
împrejurimii ) strângere F2, unde F2 > F1
5) familiarizarea cu obiectivele şi condiţiile cercetării în teren - după 48 de ore s-a constatat că bacteriile s-au înmulţit după
6) întocmirea planului de investigaţie ( minim doi OR ) următoarele suprafeţe haşurate:
7) executarea cercetării propriu-zise, cu notarea rezultatelor
8) ordonarea rezultatelor şi analiza lor
9) întocmirea raportului de cercetare radiestezică cu planuri, concluzii şi
cercetări
10) predarea lucrării

L10

10.1 Surse de semnal teluric ( SST ) - concluzie: în funcţie de forţa de strângere a şurubului, care dă
mărimea SST, bacteriile ( materia vie ) au suferit o stagnare, viaţa
- teluric = material a fost abătută de la evoluţia ei firească
- constituie o SST orice discontinuitate dintr-un mediu omogen solid, - fenomenul de ducere şi subducere a plăcilor tectonice generează o
lichid sau gazos; discontinuitate = orice ruptură, lovitură, orice formă radiaţie de tip teluric foarte puternică; radiaţia telurică este însoţită
obţinută în special prin impact sau în urma unor fenomene termice ( întotdeauna de tensiuni foarte puternice, forţa de împingere între plăcile
topiri, evaporări ), fenomene carstice subterane şi formele care le tectonice având valori de milioane de tone ( kN )
însoţesc ( peşteri, falii, rupturi în plăcile tectonice, avene ) - atunci când forţele de împingere depăşesc rezistenţa de rupere a rocilor
- o SST o constituie şi clădirile din placa tectonică, aceste plăci se fracturează, forţele existente se
- radiaţiile emise de SST au un caracter nociv pentru orice celulă vie sau micşorează, consumându-se prin mişcări seismice; de aceea, după seisme,
structură noesică de sine stătătoare ( dar numai pentru cele benefice ); SST se modifică
pentru astfel de sv., nocivitatea constă în frânarea, blocarea sau anihilarea - intrarea în rezonanţă cu radiaţiile telurice duce la stări de oboseală,
semnalelor I.E. care circulă de-a lungul meridianelor bioenergetice slăbiciune, ameţeală, tahicardie etc.
cunoscute, precum şi procesele metabolice fundamentale ale celulelor vii
sau a programelor informaţionale fundamentale implementatorii ale acestor
celule 10.2 Determinarea adâncimii la care se
- nocivitatea acestor radiaţii a fost testată şi la noi în ţară de un colectiv găseşte o SS subteran
de la Spitalul Militar din Bucureşti ®experiment: - s-au folosit trei cutii

13
Cursuri de inforenergetică – gradul I

- semnalul I.E emis de o sursă se propagă cu aceeaşi intensitate, uniform, în


toate direcţiile, indiferent dacă există sau nu medii materiale
- cu cât distanţa dintre direcţia de deplasare a OR şi sursă este mai mare (
adică cu cât adâncimea la care se găseşte SS subterană este mai mare ), cu
atât OR preia semnalul de la SS de la o distanţă mai mare faţă de proiecţia
sursei la suprafaţa pământului

a1 = a1' a2 = a2' a3 = a3'


- ne aflăm la suprafaţa solului şi dorim să identificăm o SS subterană
- facem biodetecţia direcţiei pe care se află SS căutată şi apoi pornim cu
ansa în direcţia proiecţiei SS la suprafaţa pământului ( vârful ansei este
paralel cu direcţia de deplasare )
- în punctul A1, vârful ansei începe să se deplaseze faţă de direcţia de
înaintare, iar în punctul B1 ajunge să fie perpendiculară pe aceasta - din
punctul B1 în B1' ansa nu-şi schimbă orientarea; după B1' ansa revine încet la
poziţia iniţială, până când în A1' ajunge din nou paralelă cu direcţia de
înaintare
- deosebim: - două zone de semnal I.E. variabil: - A1B1
- B1' A1'
- o zonă de semnal I.E. constant: B1B1'
Hn = k1 x a n + k2 x an + k3
x

an = distanţa de la care este percepută o sursă aflată la adâncimea Hn


k1, k2, k3 = coeficienţi constanţi specifici OR
x = puterea specifică OR
⊾ α ( dintre tangenta la curbă şi perpendiculara dusă din punct la suprafaţa
pământului ) reprezintă indicele de sensibilitate a OR, iar mărimea lui este
direct proporţională cu sensibilitatea la semnal a OR; acest unghi creşte
când OR capătă experienţă şi poate să scadă atunci când OR nu lucrează mai
multă vreme
- contactul I.E. cu ţinta biodetectată este cu atât mai mare cu cât fiinţa
umană este mai elevată ( spiritual, profesional )
- sensibilitatea radiestezică personală ( SRP ) este o funcţie dependentă de
gradul de elevare ( ca orice parametru I.E. )
- relaţia de mai sus poate fi utilizată pentru determinarea adâncimilor la
care se găseşte SS, dacă OR cunoaşte valorile k1, k2, k3 şi x pentru
determinarea acestor valori se poate lua o SS la suprafaţa pământului, OR
deplasându-se ca în figura de mai jos; se aleg patru distanţe diferite faţă
de SS, măsurându-se în teren patru perechi de valori a H
-14
se formează un sistem cu patru necunoscute (k1, k2, k3 şi x )
Cursuri de inforenergetică – gradul I

H3 1) datorită amplificării sensibilităţii OR, atunci când diferenţele de


H2 adâncime constatate în realitate depăşesc cu ± 2 % adâncimea determinată
H1 radiestezic, tabelul şi graficul trebuie refăcute
H1 = 29 m H2 = 21 m H3 = 15 m H4 = 7 m 2) refacerea este indicată la început din trei în trei luni, după un an din
a
1 = m a2 = 19 m a3 = 14 m a4 = 7 m şase în şase luni şi ulterior la un an
24 3) după câţiva ani de lucru se ajunge la un regim optim constant şi numai
x
H1 = k1 x a 1 + k2 x a1 + k3 este necesară refacerea
H2 = k1 x ax2 + k2 x a2 + k3
H3 = k1 x ax3 + k2 x a3 + k3 L
11
x
H4 = k1 x a 4 + k2 x a4 + k3

- pe baza acestor perechi de valori se poate întocmi tabelul personal 11.1 Radiaţiile Hartmann
periodic al OR astfel:

- în anul 1940, cercetătorul german Joseph Hartmann a făcut următoarea


a experienţă:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a pus pe pământ mai multe cuşti cu şoareci şi a observat că
aceştia se adunau cu regularitate în aceleaşi locuri, pe care le-a
0 7 însemnat, apoi a schimbat poziţia cuştilor şi a constatat că
animalele au revenit pe locurile însemnate, evitând aceleaşi zone

10 15 21

20 29

30

- se adună valorile de pe orizontală cu valorile de pe verticală, obţinânduse


astfel a, iar în căsuţa din tabel se trece valoarea lui H corespunzătoare
acelui a

- pe baza perechilor de valori a – H se poate construi un grafic personal, cu


ajutorul căruia se poate determina adâncimea SS, cunoscând distanţa a de
la care este biodetectat

15
Cursuri de inforenergetică – gradul I

- concluzia finală a cercetărilor lui Hartmann a fost că: pământul emite o importante traversând continentele sau arhipelagurile şi formând în prezent
reţea de radiaţii organizate sub forma unor benzi, întocmai ca “ lanţurile de foc “ de-a lungul acestora ( linii continue de vulcani )
paralelele şi meridianele geografice, orientate pe direcţia N – S şi E – - proporţional cu grosimea plăcii tectonice, cu variabilitatea densităţii,
V naturii rocilor către suprafaţă, forţele de împingere ale magmei difuzează
- radiaţiile Hartmann ( rH ) sunt născute de presiunile magmei asupra în masa plăcii, având tendinţa de a se egaliza, pe principiul vaselor
părţilor rigide ale plăcilor tectonice , prin intermediul zonelor vâscoase, comunicante, de la punctul de naştere al forţei către punctul de aplicaţie;
plăcile tectonice având o grosime între 70 – 190 km ca urmare a acestora, apar atât radiaţiile rectangulare de tip Hartmann,
- presiunea la nivelul inferior al plăcii tectonice se manifestă conform celor cât şi variabilităţile acestora în timp, ca şi curbarea acestora, care la
cunoscute din hidraulică: perpendicular ( perpendiculara locului este suprafaţa plăcii atinge un unghi de 70° faţă de verticala locului;
dreapta care uneşte centrul pământului cu punctul observatorului de - această curbare având loc faţă de perpendiculara locului, pe axele N – S şi
referinţă ) E – V, are ca urmare un aspect de inflorescenţă la nivelul planului plăcii, care
- forţele de împingere ale magmei determină apariţia tensiunilor interioare, se amplifică de-a lungul verticalei locului, astfel încât la anumite înălţimi
care sunt proporţionale cu aceste forţe variabile, deasupra plăcii, extremităţile benzilor Hartmann se unesc,
- când aceste forţe de împingere depăşesc rezistivitatea specifică a plăcii, determinând o sferă spaţială în jurul pământului, la înălţimi variabile în timp,
aceasta se fisurează, iar magma accesează prin fisuri structurile ei în care rH au densitate uniformă, omogenă şi nu heterogenă ca la suprafaţa
superioare pământului ( unde există benzi Hartmann )
- zona de radiaţii telurice omogene este caracterizată de lipsa benzilor
Hartmann şi este o zonă mai favorabilă vieţii, zonă ce se apropie de
N – S N
suprafaţa pământului în timpul seismelor şi imediat după aceea
- tensiunile interne din plăci sunt constituite din E şi I, având caractere
malefice, orientate pe direcţiile fisurilor şi a coşurilor vulcanilor, prin care,
atunci când sunt excedentare rezistivităţii specifice, erup, consumându-se
E – V
i prin lucrul mecanic executat de seism şi/sau prin mişcarea ascendentă sau
lE - V
pe orizontală a magmei
- în prezent, echilibrul plăcilor tectonice este numai temporar, nu este
N - S
E
i

stabil şi continuu, cu motivaţii ce depăşesc cunoaşterea gradului I


V
- încă de la Facere, toate creaţiile Tatălui Ceresc au fost subordonate
omului, creat în ziua a şasea
- cataclismele tectonice care au fost, sunt şi vor mai fi, sunt permise de
Legile Divine, ca urmare a activităţilor executate cu liberul albitru de către
oamenii având caracter malefic; de aceea, în urma cataclismelor tectonice
S
îşi pierd viaţa ateii, orgolioşii, cei cu păcate depăşind o anumită limită
bandă Hartmann punct critic ( nod ) permisă, precum şi aceia care acceptă iubirea acestora
i = interval l = lăţimea benzii - după fiecare seism, erupţie, rămân numai atâţia din cei de mai sus câţi
- forţele de împingere ale magmei, maxime, au creat până în prezent, în sunt necesari pentru a aduce suferinţă celor benefici, mai elevaţi, rămaşi în
plăcile tectonice, fisurile de eliberare ale suprapresiunilor, de-a lungul zona plăcii, pentru a-şi rezolva problemele reciproce spirituale încă
contururilor continentelor, al rifturilor oceanice, precum şi fisuri nerezolvate; seismele şi erupţiile nu vor mai fi necesare şi nu vor mai avea

16
Cursuri de inforenergetică – gradul I

loc atunci când oamenii nu vor mai greşi, nu vor mai păcătui ( ca în timpul malefice., entităţile atrase, inclusiv îngerii păzitori ai karmelor celor din
ultimilor 500 de ani din cei “ 1000 de ani Pace “ ) zonă îşi realizează propriile misiuni, după care, în funcţie de I.E rămase,
- rH constituie rezultanta configurării forţelor din plăcile tectonice la rămân numai entităţile corespunzătoare
suprafaţa acestora, corespunzător profilului lor; ele sunt rezultatul - beneficitatea activităţii oamenilor din zonă este un factor favorabil, care
armonizării forţelor tensionale ale magmei la suprafaţa plăcii tectonice se implementează sub formă de E şi I în amprentele I.E. create în placă
- fiecare placă, corespunzător caracteristicilor sale fizico-chimice, are - activităţile malefice ale oamenilor ( războaie, legi având caracter călcător
rolul de a compune şi a descompune forţele pe care le armonizează sub de Legi Divine, conflicte de diferite tipuri, articole scandaloase din mass-
forma rH; de aici rezultă că benzile de rH nu sunt egale pe fiecare placă media ) creează decalaje nepermise, incompatibile de E antagonice, care
tectonică, ele diferă, ceea ce explică şi variabilităţile locale şi în timp ale perturbă starea de echilibru I.E. a plăcii
acestora, inclusiv prin producerea seismelor în unele locuri - de exemplu, pentru perioada aprilie – mai 1999, evenimentele care au dus
- acest lucru arată că limitele de producere a seismelor în fiecare zonă, la acumularea de I.E. au fost:
ţară, placă tectonică, pentru rH sunt diferite ( diferă viteza şi direcţia de - benefice – vizita papei şi rugăciunile din toate bisericile creştine
variabilitate a benzilor ) - malefice – conflictul din Yugoslavia, aprobarea survolării,
- nocivitatea radiaţiilor în timpul seismelor scade şi astfel, paradoxal, în aprovizionării şi staţionării trupelor NATO pe teritoriul ţării
timpul distrugerii fizice apar şi condiţiile necesare renaşterii Observaţii: - pe 15 V 1999, dimensiunile benzilor Hartmann au fost:
măsurători făcute în perioada 28 IV – 15 V 1999 - maxim de activitate - i = 11 cm, respectiv 15 cm
seismic în 15 V , ora 6:45 ® viteza de deplasare a benzilor spre S – E = 45,8 - l = 6,5 cm, respectiv 6,6 cm
cm / oră şi spre S – V = 37,5 cm - la momentul critic: - i = 7,5 cm, respectiv 9 cm
- în paralel cu creşterea vitezei de deplasare a caroiajului Hartmann apare - l = 1,7 cm, respectiv 2,1 cm
şi o mişcare de rotaţie a acestuia ( maximum 3° în 12 ore ) Atenţie: panica - variaţiile caroiajului Hartmann, precum şi alte SST afectează negativ I.E.
favorizează şi amplifică efectele seismului şi seismul în declanşarea lui fundamentale ale sv, determinând apariţia oboselii fizice, precum şi apariţia
Pe 14 V 1999, caroiajul Hartmann s-a rotit levogir cu 12°în 330 de minute ( sentimentelor de teamă nejustificată, nelinişte etc.
2°18' /oră ) - se recomandă, ca la apariţia acestor sentimente şi vibraţii să se verifice
dimensiunile caroiajului Hartmann pentru o perioadă de mai multe zile,
- în fiecare dimineaţă, răsăritul soarelui determină atât rearanjarea, cât şi
pentru a se observa dacă ele scad şi se apropie de cotele de pericol
amplificarea rH ( cresc lăţimile benzilor şi intervalele ), diminuând riscul
- lăţimi ale benzilor mai mici de 2 cm şi a intervalelor sub 10 cm indică
producerii seismelor
probabilitatea unor seisme de magnitudine mai mare de 7° pe scara
- la apusul soarelui apare fenomenul invers: noaptea amplifică riscul de
Richter
producere al seismelor, prin mişcarea ei de la vest la est
- marile seisme se pot disipa în mai multe seisme de magnitudine mică
- activitatea informaţională malefică din zona plăcilor tectonice determină
acumularea atât de I cât şi de E malefice în plăci; atunci când aceste
Caracteristicile radiaţiilor Hartmann
acumulări malefice depăşesc anumite limite permise posibile, prin lucrul
mecanic al seismului, E malefice se consumă, iar suferinţele oamenilor,
provocate în zonă, anihilează I de tip malefic acumulate în plăci
- aceste I.E. malefice acumulate în plăci de activităţile ( sentimente,
gânduri, vorbe, fapte ) malefice ale oamenilor din zonă sau alte zone, atrag
de asemenea entităţi malefice specifice tipului de I.E.
- în timpul seismului, când se declanşează şi se consumă aceste I.E.

17
Cursuri de inforenergetică – gradul I

1) tendinţa fundamentală de descreştere în timp – s-a cutremure devastatoare ( dacă acest fenomen este meritat )
constatat că în timp dimensiunile benzilor şi ale intervalelor se sau pot avea loc mai multe cutremure de intensitate mică care
modifică, fără a fi modificată orientarea lor eliberează energiile tectonice în mod gradat; acestea sunt
2) prezintă variaţii momentane înaintea, în timpul şi după momente de cumpănă şi salt în istoria omenirii
producerea cutremurelor; astfel, înaintea unei mişcări seismice - în 1860 a început ultimul ciclu
din 1991 s-au semnalat valorile: - iN – S = 11 cm 5) la acelaşi moment de timp, dimensiunile rH prezintă variaţii în spaţiu;
- iE – V = 12 cm în diferite puncte de pe glob, rH diferă ca dimensiuni, datorită
- lN – S = 4 cm particularităţilor scoarţei terestre şi a plăcilor tectonice din zonă
- lE – V = 5 cm 6) punctul de intersecţie al benzilor se numeşte punct critic şi este de
- când viteza de deplasare a benzilor depăşeşte 15 cm /1 h, cca. 6 – 7 ori mai nociv decât o bandă de radiaţie
cutremurul este iminent - pisicile îşi încetează ( reduc ) propriile activităţi energetice ca să poată
dormi şi se odihnesc în special pe punctele critice
măsurători pentru Bucureşti - când punctul critic se suprapune peste o altă SST, creşte nocivitatea
radiaţiilor
- păsările îşi construiesc cuibul în zonele de interval între benzile
an 1940 1986 1990 1994 Hartmann, iar dacă sub cuibul unei păsări ajunge un nod, atunci pasărea
dimensiuni părăseşte acel cuib
7) rH sunt provocate de diferite structuri angajate tensional, fiind
i
E – V 2m 92 cm 45 cm 25 cm generate de la adâncimi cuprinse între 70 – 170 km
- faţă de verticala locului fac un unghi de 70°

lE - V 36 cm 18 cm 16 cm 14 cm

i
N – S 1,92 m 86 cm 36 cm 23 cm

L
N - S 32 cm 15 cm 14 cm 12 cm

3) viteza de deplasare normală a unei plăci tectonice este de 4


– 6 cm / an; când i < 11 cm şi l < 5 cm, producerea seismului are
loc în cca. 1 - 1½ h
- în timpul seismelor, dimensiunile reţelei ajung la 0 cm; practic
reţeaua dispare, după care revine la dimensiunile iniţiale
4) rH prezintă o periodicitate de 140 ± 8 ani, când dimensiunile
devin i = l = 0 şi astfel, la aceste intervale de timp pot apare

18
Cursuri de inforenergetică – gradul I

- în atmosferă, acolo unde i = l = 0, se formează o sferă


benefică în jurul pământului, care nu este perturbată de rH
8) în cazul producerii cutremurelor, punctul de emisie de rH
este mult mai apropiat de scoarţa terestră; cu cât benzile sunt
mai late, cu atât ele sunt generate de la o adâncime mai mare
- atunci când adâncimea de emisie este sub 20 km, cutremurul
este iminent
9) un strat de apă cu o grosime peste 15 m opreşte penetrarea 3) pe aceeaşi direcţie se continuă căutarea, folosind algoritmul: „ În
rH şi le anihilează efectul nociv; pe mări şi pe oceane nu există numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai limita dinspre
reţele de rH mine a următoarei benzi Hartmann; când ajung pe ea, ansa să facă 90°
cu direcţia de înaintare ”
- se determină astfel limitele benzii 2 ( în mod similar ca şi banda 1 )
11.2 Algoritmul de determinare al 4) se alege un alt punct de staţie B şi o direcţie de înaintare
radiaţiilor Hartmann perpendiculară pe prima şi în mod analog se determină limitele benzilor
3 şi 4

1) se alege un punct de staţie A şi se stabileşte direcţia de înaintare ( - se găsesc astfel limitele benzii 1 din figură
se determină direcţia nord ); OR se concentrează pe algoritmul: „ În
L
12
numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai limita benzii
Hartmann cea mai apropiată de acest punct; când ajung pe ea, ansa să
facă 90° cu direcţia de înaintare ” Determinarea poziţie unei surse de apă prin
- se determină astfel două puncte ale limitei
metoda centrală
2) menţinând direcţia, OR se concentrează pe algoritmul: „ În numele
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai cealaltă limită a
acestei benzi Hartmann; când ajung pe ea, ansa să facă 90° cu direc- 1) cu ajutorul metodei centrale se delimitează mai întâi suprafaţa unde
ţia de înaintare ” se găseşte SS ( mai ales când terenul de cercetat are o suprafaţă mare )

19
Cursuri de inforenergetică – gradul I

R2 50 m
R4

01 02

- metoda poate fi aplicată de un singur OR ( prin măsurători succesive )


sau de doi OR concomitent
L
2) după ce s-a delimitat zona, se determină conturul SS ( proiecţia la 13
suprafaţă a SS )

Orientarea pe glob

5) - după ce se alege “ direcţia 0 “, OR aflat în punctul de staţie 0


biodetectează SS, găseşte relevmentul R şi apoi se deplasează din
punctul 0 în punctul A concentrându-se pe algoritmul: „ În numele
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai conturul SS; când Na – nordul adevărat Nm –Rnordul
a – relevment
magnetic
adevărat
Nc – nordul
Dm compas
– drumuldmagnetic
– declinaţia
al navei
ajung pe el, ansa să facă 90° cu direcţia de înaintare ” magnetică dc – deviaţia compas
Rm – relevment
specifică aparatului
magnetic deDmăsură
a – drumul adevărat al navei

- se găseşte astfel punctul A a) se măsoară relevmentul Rc R


– crelevment
cu aparatul
compas
de măsură Dc – drumul compas al navei
- din punctul A OR schimbă algoritmul de lucru: „ În numele Tatălui, al b) se calculează Rm din relaţia Rm = Rc + d c
Fiului şi al Sfântului Duh, vârful ansei să indice conturul SS “ Rm = Dm – RP / d
6) în cazul surselor de apă se determină liniile batimetrice la diferite
adâncimi şi alte caracteristici ale sursei de apă respective:
temperatură, debit şi, dacă este cazul, gradul de potabilitate, sensul - d este specifică aparatului de măsură; anual toate aparatele se verifică şi
de curgere ( în cazul râurilor subterane ), compoziţie chimică i se ataşează fiecăruia un tabel cu deviaţii anuale
detaliată etc. c) se stabileşte valoarea Ra din relaţia: Ra = Rm + dla zi
20 m d
la zi = D
m an hartă +
Dd

unde D d = danual de pe hartă x numărul anilor de pe hartă până în prezent


30 m Exemplu: - în 1996 d = - 2' Þ în 2002 Dd = (- 2' ) x 6 = - 12'
45 m - se calculează la zi: 2° + ( - 12' ) = 1°48'

20
Cursuri de inforenergetică – gradul I

- pe hartă şi în documente trebuie trecute numai valorile adevărate şi nu pe


acelea măsurate
14.2 Fenomene exotice ( PSI; ESP )
Determinarea punctelor de coordonate:
A) cu relevmentul la relee terestre
B) cu drepte de înălţimi astronomice ( la stele, soare, lună )
14.2.1 Fenomene exotice extrasenzoriale
C) cu ajutorul sateliţilor navigatori
D) cu aparate radio de navigaţie – se determină poziţia navei pe baza 1) telepatia – fenomen caracterizat prin transfer informaţional între doi
diferenţelor de timp subiecţi, prin alte canale decât cele senzoriale cunoscute
2) clarviziunea – un subiect achiziţionează I de la o sursă exterioară, care
nu este un sv. cu trup, raţiune şi suflet
L
14 3) precogniţia – achiziţia de I din viitor
4) retrocogniţia – achiziţia de I din trecut
5) radiestezia – percepţia de I de la surse telurice pe alte căi,
Tipuri de fenomene extrasenzoriale
6) paradiagnoza – I achiziţionate, care se referă la afecţiunile unui
pacient
14.1. Clasificare 7) psihometria – achiziţia de I este stimulată şi orientată de un obiect
inductor, care a aparţinut unei anumite persoane

- conform clasificării inginerului Adrian Pătruţ fenomenele pot fi:


I) 1) nepotenţiale ( nu au existenţă obiectivă ) 14.2.2 Fenomene exotice psihokinetice
2) potenţiale ( au existenţă obiectivă )
- mai pot fi:
II) 1) nemanifeste ( au existenţă obiectivă, dar sunt nonspaţiale şi Psihokinezia – se ocupă cu mişcarea obiectelor sub acţiunea psihicului
nontemporale şi aparţin unei realităţi de obicei necunoscute de - poate fi:
oameni, pe care aceştia nu o pot accesa ) 1) psihokinezia ( PK ) de poziţie – se modifică poziţia unui obiect fizic
2) manifeste ( au existenţă obiectivă şi se desfăşoară într-un aflat la distanţă; ea poate fi: a) telekinezie – mişcarea obiectului are loc în
anumit cadru spaţio-temporar; ele aparţin realităţii fizice ) plan orizontal
III) 1) cauzale ( se supun legilor cauză-efect ) b) levitaţie -– mişcarea obiectului are loc
2) asociative (se bazează pe coincidenţe necauzale, prin pe verticală
unirea de factori asociativi ) 2) PK de traiectorie – se modifică traiectoria unui obiect aflat în mişcare
IV) 1) comune ( sunt considerate normale şi explicate de teorii 3) PK de coeziune – este solicitată coeziunea unui sistem fizic prin
ştiinţifice actuale, naturale ) deformări, rupturi etc.
2) exotice ( sunt considerate paranormale şi nu sunt explicate încă 4) PK de stare – modificarea stării mecanice, electrice, quantice a unor
de ştiinţă ) sisteme fizice

21
Cursuri de inforenergetică – gradul I

14.2.3. Psihofotografia Introducere în I.E.


- subiectul acţionează asupra emulsiei fotografice, acest lucru fiind vizibil - inforenergetica este o ştiinţă nouă, anunţată:
după developare - intern în 1997 Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă la Brăila
14.2.4. Conceptofonia - internaţional – în 1992, între 9 – 12 septembrie, cu ocazia
Antantei Medicale Intermediteraniene din partea Uniunii Medicale
Balcanice, de către domnul Claudian Dumitriu, fondatorul acestei
- se acţionează PK asupra benzii magnetice, rezultând semnale de ştiinţe
audiofrecvenţă umană; fenomenul s-a extins şi în arta video - raportorul centesimal, ansa şi întreg aparatul teoretic al inforenergeticii
sunt brevetate la Osim în 1996 de acelaşi Claudian Dumitriu
- această ştiinţă, deocamdată de graniţă, se ocupă cu studiul regulilor,
14.2.5 Poltergeist efectelor şi aplicaţiilor care se referă la organizarea unei cantităţi de I
într-un Alg mai mult sau mai puţin complex, implementat pe un suport
energetic oarecare de un anumit tip ( electric, magnetic, electromagnetic,
- se manifestă prin mişcări haotice ale obiectelor, spargerea acestora,
mecanic, caloric, chimic etc. )
distrugeri, mişcări de mobilier etc.
- acest suport – volum energetic, conţinând anumite I – Alg activi, vizând
- acest fenomen apare în locuri infestate de evenimente dramatice
un anumit scop, este delimitat într-un spaţiu de sine stătător, cu anumite
consumate anterior sau în apropierea unor persoane care sunt dominate de
efecte, urmărite într-o anumită perioadă de timp, într-un anumit spaţiunişă
un puternic conflict interior neconştientizat; în I.E. aceste fenomene sunt
I.E. sau într-o anumită zonă specifică, asupra sv. sau nevii din acel spaţiu
întotdeauna malefice, determinate de entităţi malefice
Caracteristicile inforenergetici sunt:
1) existenţa şi determinarea unor unităţi de măsură I.E. conform scalei
14.2.6. Materializări unice de valori I.E. şi utilizarea acestora în scopul stabilirii unei ( unor )
stări I.E. momentane sau în timp, aferente unui sv. polistructurat sau
unei structuri fizice
- pot fi: - propriu-zise ( de condensare )
2) existenţa unui portofoliu de parametrii I.E., a căror mărime, pe o scară
- aporturi de substanţă ( fantome )
a valorilor unică între – 100 şi + 100, indică o anumită caracteristică
I.E. şi fizică a fiecărei structuri a sv. şi per total sv.
-corelaţia ( inclusiv matematică ) dintre parametrii I.E. ai sv., exprimaţi
14.2.7. Theta în unităţi de măsură specifice, indică o anumită stare particulară şi de
elevare a sv., conform unor reguli de apreciere standardizate; această
- I.E. de mediumitate scară de valori unică pentru toate sv. a fost determinată pe baza unui
volum imens de măsurători, determinări, făcute de autori, repetate şi
confirmate de mii de cercetători I.E. ulterior
L15

22
Cursuri de inforenergetică – gradul I

3) constituie o ştiinţă spirituală, care face legătura dintre religie şi


toate ştiinţele moderne pe care le include, dovedind colinearitatea
lor şi faptul că nu sunt antitetice; ierarhizează toate teoriile
existenţiale, în funcţie de importanţă astfel:
I) categorii de tip supraconceptual
II) categorii de tip conceptual, determinate de categoriile
de tip supraconceptual
III) categorii de tip informaţional, determinate de
categoriile de tip conceptual
IV) categorii de tip energetic, determinate de categoriile de
tip informaţional
V) categorii de tip material, determinate de categoriile de
tip energetic
4) punerea la punct a tehnicilor, procedeelor, a metodelor de acţiune
I.E. în scopul depărtării sau anihilării factorilor I şi E malefici şi a
redre-sării, corectării, ameliorării acelora benefici, a stărilor I.E. a
sv. sau a structurii lor fizice cu anumite carenţe
5) cunoaşterea Legilor Divine şi aplicarea I.E. numai în acord cu ele
6) aplicarea de către inforenergeticeni a I.E. şi a regulilor de lucru, cu
prioritate asupra propriei persoane, apoi acelora dragi, asupra
prietenilor, cunoscuţilor, colegilor, dar numai când aceştia au nevoie,
solicită aceasta
7) are un pronunţat caracter creştin, regulile şi legile ei fiind acelea
spuse de Mântuitorul Isus Cristos sau deduse din faptele şi viaţa lui
şi a sfinţilor apostoli, precum şi din spiritualitatea populaţiilor
predacice, dacice şi a celor din prezent, utilizând tezaurul spiritual,
ştiinţific, cultural autohton în principal

23
Cursuri de inforenergetică – gradul I

Gradul II

Cunoaşterea şi investigarea sistemelor


vii

25
Cursuri de inforenergetică – gradul II
Cursuri de inforenergetică – gradul II

Cunoaşterea şi investigarea sistemelor vii. Electronografia


Cuprins: - electronografia este o metodă de cercetare electronomagnetică a
corpurilor ( fără efecte negative asupra acestora )
XVI. Electronografia
- corpurile sunt supuse acţiunii unui impuls electric continuu sau alternativ
XVII. Biocâmpuri fizice ( BCF )
de intensitate mare, într-un timp foarte scurt; răspunsul sistemului se
XVIII. Variabilitatea circadiană a biocâmpurilor
înregistrează pe o placă fotografică sau film, iar la developare se constată
XIX. Biocâmpurile palmelor
că în exteriorul sistemului apare o zonă luminoasă formată din strimeri şi o
XX. Biocâmpurile animalelor şi plantelor
aură, diferite la fiecare sistem în parte.
XXI. Anomalii bioenergetice
- electronografia relevă faptul că toate sv. au la suprafaţă o zonă de
XXII. Starea de sănătate ( SS )
interfaţă cu o grosime de până la 5 cm, care prezintă o variabilitate foarte
XXIII. Starea de vitalitate ( SV )
pronunţată, unde se produc radiaţii sub formă de strimeri, cu luminescenţă,
XXIV. Energii benefice fundamentale ( EBF ) formă şi structură variabile; aceşti strimeri sunt de două categorii:
XXV. Despre bine şi rău electropozitivi şi electronegativi.
XXVI. N-versurile existente - elctronografia poate fi:
1. tip kirilian – realizată prin curenţi alternativi
2. tip Florian Dumitrescu – realizată prin curenţi polarizaţi, mai
bogată în informaţii
Cunoaşterea şi investigarea sistemelor vii. *Kirilian – fotograf rus, care a făcut întâmplător această
descoperire în 1950!
Noţiuni generale - amplitudinea şi forma fiecărui tip de strimer diferă, deşi deţin acelaşi tip
de informaţie despre caracteristicile beneficiarului electronografiei:
- inforenergetica sv. studiază structurile sv., biocâmpurile ( BCF ) proprii, - la persoanele sănătoase, strimerii sunt lungi, organizaţi armonios, sunt
care le înconjoară, centrii I.E. ai lor, variabilităţile lor, tipul acestora, drepţi, luminoşi, pe toată suprafaţa sistemului
caracteristicile lor, cauzele variabilităţilor I.E. ale acestora, urmările - la persoanele bolnave ( sv. bolnave ), apar pete întunecate ( regiunile
acestor variabilităţi, aprecierea lor, măsurile care se iau pentru corec- respective nu răspund la impulsul electric ), strimerii sunt curbaţi, cu
tarea carenţelor şi amplificarea calităţilor sv., de asemeni comunicarea luminozitate scăzută, cu striuri etc.
dintre sv., dintre structurile lor, corectarea semnalelor I.E. ale lor, mij- - strimerii sv. prezintă o variabilitate momentană şi în timp, care la
loace , metode de ameliorare a lor şi de anihilare a carenţelor de comu- sistemele nevii lipseşte ( la acestea strimerii sunt uniformi ca luminozitate )
nicare. - strimerii palmelor unui inforenergetician, după optimizare, devin mai lungi,
- variabilitatea I.E. a sv. este diferită de aceea a sistemelor nevii, în sensul mai strălucitori, dispar petele întunecate, striurile capătă caracteristici
că la sv., cantitatea de I., E., şi Alg. conţinută şi vehiculată de structurile, speciale.
biocâmpurile şi centrii lor I.E. prezintă o variaţie mult mai mare decât la
sistemele nevii.

L1
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- în timpul somnului, în timpul anesteziei sau după exces de cafea, precum şi rezultate în urma comprimării şi a constatat că greutatea totală a materiei
în cazul unor maladii, stări patogene, strimerii sv. sunt mult diminuaţi, puţin vii, în urma comprimării a scăzut şi astfel s-a pus în evidenţă existenţa
luminoşi, faţă de strimerii din starea normală de sănătate. structurii biosice dezintegrate şi a structurii noesice care a plecat
- strimerii se pot clasifica după: - formă - prin presare s-a demonstrat că sv sunt întotdeauna poroase la nivelul SF,
- tip deci orice SF îşi poate micşora volumul; un sv care moare îşi schimbă
- suprafaţă greutatea ( aceasta scade în urma decesului )
- conturul generator - o altă experienţă făcută de E. Makovski a fost următoarea: dintr-o
- normalitatea sistemului investigat cantitate de boabe de grâu a luat un eşantion pe are l-a încălzit la
- electronografia furnizează o imagine simplificată, corespunzătoare temperatura de 80°C, apoi l-a analizat la microscop, constatând că în urma
fenomene I.E. care au loc în structurile fizice ale sv. sau nevii încălzirii nu a apărut nici o modificare fizico-chimică la nivelul SF şi a
semănat atât eşantionul încălzit, cât şi lotul iniţial, constatând că boabele
L
2 încălzite ( practic omorâte ) nu au mai încolţit; concluzia a fost că lotul
încălzit la 80°C şi-a pierdut SN şi implicit pe aceea biosică
- teoria lui E. Macovski a fost sincretizată şi pentru faptul că arată că SN
Biocâmpurile fizice ( BCF ) la fiinţele vii decedate rămâne între 9 şi 40 de zile în apropierea SF

2.1. Istoric 2.2. Definiţia sv.

- în anul 1982, acad. român Eugen Makovski publică lucrarea: “ Teoria Definiţia sv: orice sistem care are structuri, BCF şi centrii I.E. este viu;
biostructurală a sistemelor vii “ , conform căreia orice sv. are 3 structuri lipsa acestora indică o existenţă nevie.
cunoscute, iar sv. umane pot avea cel puţin 2 structuri superioare acestora ( - orice sv. ( vegetal, animal sau uman ) este înconjurat de 7 BCF; acestea
4 + 5 ): pornesc de la limita externă a sv, până la distanţe care sunt variabile şi
1) structura fizică ( SF ) specifice fiecărui sv.
- BC au conţinut de I.E., a căror specificitate este dată atât de reacţiile sv
2) structura biosică ( SB ) – corpul eteric ( al memoriei,
respectiv, cât şi de influenţa altor sv cu care acesta intră în rezonanţă
sensibilităţii )
- denumirile, funcţiile şi caracteristicile BC sunt aceleaşi pentru toate sv.,
3) structura noesică ( SN ) – corpul astral, al dorinţelor
indiferent dacă sunt vegetale, animale sau umane
4) structura enisică
- fiecare structură, datorită activităţii bioelectrice proprii, generează în
5) structura eonică
jurul ei BCF, caracteristice, după cum în jurul unui conductor electric
- această lucrare a fost publicată în patru limbi, fiind o descoperire de
străbătut de curent electric se formează câmpuri electrice caracteristice
mare valoare, însă la noi în ţară ea a fost minimalizată, deoarece demonstra
curentului, care se determină conform regulilor lui Fleming
ştiinţific existenţa sufletului şi contrazicea materialismul dialectic în vogă
- fiecare structură şi BCF sunt coordonate de centrii I.E. proprii – chakre
la acea vreme
- fiecărui centru I.E. îi corespunde o culoare, care se păstrează şi la nivelul
- Eugen Makovski şi-a demonstrat teoria astfel: a luat o secţiune de
BCF şi al structurii coordonate
materie vie, care pusă la microscop prezenta spaţii interstiţiale, apoi a
comprimat-o – pusă din nou la microscop, proba nu mai prezenta interstiţii;
a măsurat greutatea iniţială, apoi greutatea finală rămasă, greutatea apei
Cursuri de inforenergetică – gradul II

1. Biocâmpul vital ( BCFV ) - Vishuda, Ajna şi Sahasrara se numesc centrii superiori şi coordonează
2. Biocâmpul de control-supraveghere ( BCFCS ) structurile superioare
3. Biocâmpul de protecţie ( BCFP ) - orice existenţă este caracterizată de:
4. Biocâmpul de contact informaţional teluric ( BCFCIT ) a) o structură materială, E, I, conceptuală, supraconceptuală b) un
5. Biocâmpul de emisie ( BCFE ) volum spaţial specific acelei existenţe
6. Biocâmpul de recepţie ( BCFR ) c) o anumită formă specifică volumului existenţei
7. Biocâmpul de control informaţional cu Universul ( BCFCIU )
8 = interfaţă ( zonă de perturbare I.E. )

Nr. Culoare Centrul de


Biocâmp
criteriu specifică coordonare I.E.

1. BCFV roşu Muladhara

2. BCFcs portocaliu Svadisthana

3. BCFP galben Manipura

4. BCF
CIT verde Anahata

5. BCFE albastru Vishuda

6. BCFR indigo Ajna

- dacă existenţa este vie, ea mai are:


7. BCF
CIU violet Sahasrara a)BCF, care constituie spaţii înconjurătoare existenţei, însă de la
următoarea stare de existenţă superioară: adică o existenţă
materială este înconjurată de un spaţiu E, I, conceptual şi
- Muladhara, Svadisthana, Manipura şi Anahata se numesc centrii I.E. supraconceptual, care repetă forma existenţei, urmărindu-i
inferiori, primii trei coordonând SF, iar Anahata coordonând SB contururile spaţiale, după anumite proporţii, în timp ce o existenţă
E este
Cursuri de inforenergetică – gradul II

înconjurată de un spaţiu cu energii mai subtile: I, concepte şi intră în spaţiul sv., bun sau rău, el informează subconştientul, care emite
supraconcepte, iar o existenţă I este înconjurată de un spaţiu semnale specifice ( de simpatie, bucurie, plăcere, repulsie, frică etc. ).
conceptual şi supraconceptual, cărora ştiinţele moderne nici nu le Aceste semnale trec la nivelul conştientului, care astfel este informat de
intuiesc prezenţa. ceea ce se întâmplă în spaţiul sv. Dacă BCFP este mic, toate aceste
- spaţiile exterioare sv. se numesc BCF, iar existenţele interioare - decodificări şi automatisme, inclusiv decizia conştientă, se declanşează cu
structuri întârziere şi persoanele nu reuşesc să reacţioneze în timp util. Astfel de
b)fiecare structură şi BCF ale unui sv. sunt coordonate de centrii persoane sunt predispuse la accidente! Persoanele cu BCFP sub 1,80 m nu
I.E.; cu cât numărul de structuri şi BCF active configurate este mai trebuie să lucreze în locuri periculoase!!! BCFP se micşorează în stări de
mare sv. este mai complex şi invers oboseală, în timpul bolilor, în stare de ebrietate şi în timpul fumatului.
- orice structură vie, chiar şi acelea mai simple, trebuie să aibă două 4) BCFCIT – răspunde de capacitatea sv. de a comunica cu corpul ceresc pe
structuri temporare ( SF şi SB ) configurate, specifice sv., iar dintre care se află, comunicarea fiind inconştientă sau conştientă ( în cazul
structurile nemuritoare, cel puţin o structură activă configurată ( SN ) persoanelor antrenate ). Prin acest BCF se primesc semnale de la diverse
- existenţele lipsite de SN nu pot avea nici SB, deci acestea sunt existenţe SST, semnale ce premerg diverse catastrofe fizice şi tot prin acest BCF,
nevii sv. transmite pământului variabilităţile sale I.E.
- sv sunt ierarhizate în funcţie de mărimea configurării structurilor, BCF şi 5) BCFE – răspunde de influenţa sv. asupra mediului înconjurător; prin acest
centrilor lor I.E., fiecare sv. diferind de toate celelalte, atât prin mărimea biocâmp se realizează comunicarea sv. cu alte sisteme din jur, de acelaşi fel
configurării structurii, BCF şi centrilor I.E., cât şi prin particularităţile sau diferite. BCFE participă la realizarea telepatiei.
caracteristice acestora 6) BCFR – răspunde de capacitatea sv. de a recepţiona, de a prelua I.E. din
- o structură poate fi: materială, E, I, conceptuală sau supraconceptuală şi mediul înconjurător. Prin acest BCF se realizează comunicarea sv.,
mixtă preluându-se semnalele I.E. de la alte sv., structuri fizice sau diferite
existenţe I.E. ( entităţi, gânduri, sentimente etc. ). O caracteristică
2.3. Caracteristicile BCF importantă a tuturor BCF, dar în special a BCFR este aceea că intră în
rezonanţă numai cu variabilităţile I.E. care influenţează sv. şi nu cu orice
semnal I.E. din mediul înconjurător.
7) BCFCIU – este responsabil de capacitatea sv. de a genera I.E. organizate
1) BCFV - coordonează viaţa sv., fiindu-i caracteristice I.E. de tip vital (
în algoritmi specifici propriilor activităţi şi stări ( gânduri, sentimente,
necesare vieţii ). Sv. în suferinţă au un BCFV redus ca mărime, aflat sub
vorbe, activităţi practice etc. ). Toate acestea se înregistrează şi rămân
limita normală. La o persoană sănătoasă, BCFV ( măsurat pe direcţia
implementate în BDD. Prin BCFCIU se realizează schimbul de informaţii cu
anterioară, pornind de la piept ) este cuprins între 1,2 – 1,8 m. La o persoana
Universul, cu versurile ( cerurile ) din care face parte sv., precum şi cu
în suferinţă, BCFV scade, putând ajunge chiar sub 80 cm, iar în cazul
Dumnezeu.
bolnavilor de neoplasm, SIDA etc. BCFV poate să scadă chiar sub 50 cm.
- după deces dispar BCF 1, 2, 3, şi 6 şi rămân activate un timp BCF 4, 5, şi 7;
2) BCFCS – prin el se manifestă capacitatea sv. de autoreglare a funcţiilor
BCFCIT păstrează un timp legătura cu Pământul, BCFV generează amprenta I.E.
proprii, de regenerare a cel. afectate, de iniţiere a unor procese
specifică sv.; pe baza acestor argumente se pot depista modul în care a avut
producătoare de substanţe necesare revenirii sistemului la funţionarea
loc decesul, cauza lui etc.
normală. Amplificarea acestui BCF produce intensificarea funcţiilor de
revenire a sv. respectiv la funcţionalitatea normală.

3) BCFP - este răspunzător de protecţia sv., influenţând capacitatea


acestuia de a decela un eventual factor agresor. El sesizează tot ceea ce
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- există şi structuri fizice care au anumite BCF: moaştele sfinţilor, icoanele - de-a lungul vieţii, un sv. prezintă o anumită evoluţie a BCF sale, în funcţie
făcătoare de minuni, diferite alte obiecte cu puteri magice. de calitatea sv. şi de activităţile în care acesta este implicat.
- dincolo de cele 7 BCF există o zonă de interfaţă ( cu mediul în care se - în momentul în care un anumit factor penetrează BCF, sv. realizează
găseşte ) perturbarea, înainte ca ea să se producă fizic; se determină astfel direcţia
şi sensul mişcării unui anumit factor, după maximul densităţii de semnal şi
2.4. Configuraţia biocâmpurilor viteza de variabilitate a semnalului respectiv

2.5. Variabilitatea biocâmpurilor


- factorii de variabilitate a BCF sunt de două feluri:
a)factori personali interni:
- vârsta
- SS şi SV momentană
- activităţile în care este implicat sv. ( fizice,
intelectuale sau afectiv sentimentale )
- respiraţia şi pulsul ( o respiraţie profundă măreşte
BCF, pe când o respiraţie accelerată sau un puls
accelerat le micşorează )
- sexul ( în general bărbaţii au mai mari primele trei
BCF, iar femeile ultimele trei ).
b b)factori externi:
c - factori sociali, de colectiv sau de mediu
- factori meteorologici ( ploaie, soare, vânt şi ciclul
diurn – nocturn )
- factori telurici de tip SST
- factori astrali – semnale I.E. generate de diferite
corpuri cereşti, configuraţia planetelor etc.
- apropierea altor existenţe, cu sau fără structură
fizică
- factorii care amplifică BCF sunt favorabili, benefici, pozitivi, iar cei
care le micşorează sunt nefavorabili, malefici!!!
- păcatele umane diminuează un BCF al unei structuri veşnice, sau altul, în
funcţie de gravitatea păcatului, producând astfel perturbări I.E. mai mari
sau mai mici, într-o structură sau alta; ulterior această perturbare va migra
în cursul unei perioade de timp mai scurte sau mai lungi, ajungând în final pe
structura fizică, însă amplificată de 3 - 6 ori la fiecare trecere pe fiecare
structură.
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- BCF pot fi variate voliţional, pe concentrare, intensificându-se astfel b) timpul de lucru a fost de 24 ore
activitatea centrilor I.E. cu care aceştia interacţionează c) s-au măsurat ambele mâini pe partea anterioară şi posterioară
- orice stare patogenă diminuează întâi BCFV, apoi BCFCS, şi din ce în ce mai
puţin pe celelalte
- atunci când două sv. se apropie, primul lor contact I.E. ( prima lor
comunicare ) se realizează prin BCF; acestea interferează progresiv şi sv.
iau cunoştinţă unul de caracteristicile I.E. ale celuilalt, chiar mai înainte de a
se vedea fizic
- dacă se întâmplă ca doi duşmani sau două sv incompatibile să se apropie,
BCF unuia suferă o diminuare bruscă, iar al celuilalt o amplificare la fel de
rapidă; se produce astfel fuga şi atacul
- micşorarea BCF înseamnă frică, iar frica înseamnă dezorganizare de A
- o fiinţă vie nu va fi atacată dacă îşi amplifică BCF de la nivelul de contact
I.E., dar sentimentele de antipatie, neplăcere, nelinişte sunt semnale certe
că BCF s-au micşorat, deci sv. respectiv a ieşit din starea de normalitate;
momentul reducerii BCF transformă sv. în victimă şi determină automat
mărirea BCF şi atacul din partea agresorului
- BCF sv. agresat se retrage, lăsându-l pe acesta descoperit; în acelaşi timp
BCF agresorului se amplifică în direcţia sistemului agresat
- amplificarea voliţională a BCF şi în special a BCFP şi a celor superioare,
precum şi înfrânarea senzaţiilor de frică, neplăcere, nelinişte îndepărtează
agresiunea sau o blochează
- în cazul diminuării BCF se pot lua următoarele măsuri:
a) persoanele antrenate îşi amplifică BCF pe concentrare
b) persoanele neantrenate îndepărtează factorul agresor până când
BCF încetează să interfereze
- atunci când două sv. sunt compatibile, BCF lor se amplifică, se atrage şi
rezonează puternic
- ierarhia BCF este aceeaşi pentru toate sv., iar variaţia unuia dintre ele
determină variaţia tuturor celorlalte în acelaşi sens
L
3

3.1. Variabilitatea circadiană a biocâmpurilor


- pentru determinarea acestei variabilităţi, s-au efectuat măsurători în
următoarele condiţii:
a) măsurătorile s-au efectuat din oră în oră
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- BCFCIU variază conform graficului, între un minim personal şi un maxim depăşită şi în momentul în care există riscul ca bilanţul I.E. al sv. să scadă
personal, având în anumite momente nişte scăderi bruşte, cu valori de sub o anumită valoare minimă, datorită particularităţilor de consum I.E.
amplitudine mică şi de durată foarte scurte, numite “ descărcări “ zilnic, se produce, din palme, o descărcare I.E. în emisferele cerebrale
- se poate spune din acest grafic că BCF palmelor se comportă ca nişte “ coordonatoare, pentru revenirea şi energizarea organismului prin
saci energetici “ , care se încarcă timp de 15 ore într-o zi şi se descarcă în 9 meridianele I.E. cunoscute – de aici I.E. ajung în Anahata, de unde sunt
ore; descărcare lor are rolul de a “ încărca “ sv., emisferele cerebrale cu redistribuite în întreg organismul
I.E. de tipul celor din BCF palmelor, care sunt apoi redistribuite în întreg - palmele sunt considerate în I.E. ca acumulatori – receptori de I.E. pentru
organism sv.; poate de aceea ele utilizează peste 40% din suprafaţa emisferelor
- se observă că practic principala energizare a sv. cu aceste I.E. are loc cerebrale
între orele 0 – 9, când BCF palmelor se descarcă - palmele sunt considerate de indieni ca fiind al 6-lea simţ
- la ora 9 se atinge minimul I.E. al BCF palmelor, corespunzător momentului - orice personalitate spirituală are BCF palmelor mari, dar reciproca nu este
de încărcare maximă a emisferelor cerebrale; de aici rezultă necesitatea întotdeauna adevărată ( există persoane care au BCF palmelor mari, dar nu
somnului în această perioadă de evoluţie sunt elevate )
- la ora 24 se atinge nivelul maxim al BCF palmelor, corespunzător
descărcării I.E. a emisferelor cerebrale
3.2 Modelul teoretic al variabilităţii
- în timpul somnului, organismul se încarcă cu I.E. de la palme, iar SN
degajată se încarcă cu I.E. din cerurile corespunzătoare acesteia, care se circadiene al biocâmpurilor palmelor.Modelul
vor “ descărca “ în organism şi vor fi consumate abia după trezire, între
orele 6 şi 24
programatorului I.E. personal
- palma dreaptă se descarcă în emisfera cerebrală stângă, iar palma stângă
se descarcă în emisfera cerebrală dreaptă - este un model matematic care ilustrează modul de variaţie al BCF palmelor
- sv. diurne şi cele cu viaţă nocturnă, devenite prădătoare s-au maleficizat; în timpul unei zile şi de-a lungul vieţii unei persoane
ele au apărut după căderea lui Adam din Rai, ca urmare a influenţei directe a - modelul nu este valabil pentru persoanele care îşi amplifică BCF pe
omului asupra lor, deoarece plantele şi animalele au emisie numai către om ( concentrare; el se bazează pe un număr foarte mare de măsurători ale BCF
nu pot comunica direct cu Dumnezeu, ci doar prin om ) palmelor, făcute la momente de timp diferite, pentru categorii diferite de
- variabilitatea BCF: - la bărbaţi D BCF = 55 % din BCFmax oameni, de profesii şi vârste diferite ( perioada măsurătorilor a fost între
- la femei D BCF =33 % din BCFmax 1985 – 1987 în principal )
- D BCF = BCFmax - BCFmin - s-au făcut observaţiile: - pd < ad – 75 % din zi
- în timpul unei zile, BVF alternează anterior – posterior şi au loc diverse “ - pd > ad – 25 % din zi
descărcări “ ale acestor BCF, cu rol de reîncărcare a sv.; acestea sunt - în emisferele cerebrale, descărcările de I.E. sunt mai dese şi mai mici la
minimum 7 la bărbaţi şi 9 la femei femei comparativ cu bărbaţii
- femeile îşi revin I.E. în general mai rapid decât bărbaţii, sunt mai - în final, suma tuturor vectorilor BCF este variabilă
armonioase decât ei, deoarece au consumurile I.E. mai mici şi reîncărcarea,
reechilibrarea mai rapidă
- cu cât conurile I.E. ale palmelor sunt mai mari, cu atât persoana respectivă
poate influenţa mai mult şi mai uşor sv. din mediul înconjurător
- între orele 9 şi 24 sunt absorbite prin palme I.E. necesare sv., iar în
momentul în care capacitatea de păstrare a acestora în BCF palmelor este
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- deoarece segmentele ad, pd, as ,ps au aceeaşi variabilitate, putem reprezenta total al BCF palmelor în decursul unei zile - este bine ca aceste măsurători
printr-un segment de dreaptă vectorul I.E. total al ambelor mâini v v = ad + sa se facă atât în condiţii normale, cât şi în condiţii de activitate intensă sau
pd + as +ps de stres
- variaţia vectorului v în decursul unei zile va fi: - de obicei:
- până la cca. 35 de ani, ziua biologică este mai mică decât ziua cronologică
Vector total palma dreaptă - între 35 – 36 ani ziua biologică este egală cu ziua cronologică
Mâna dreaptă - peste 36 ani, ziua biologică este mai mare decât ziua cronologică ( valori
medii )

24

Axa timpului

Programatorul I.E pe
-
toate racteristicile sv.
cap nştientizare a sv., a

programatorul I:E. perso


- vectorul v de realităţiîn care se găseşte
- variaţiile BCF ( între valorile minime şi maxime e reprezintă spaţial printr- - de-a lungul vieţii unui sv., vectorul total al ambelor mâini variază astfel:
o elice; numărul de spire al elicei este leg de viteza programatorului I.E.
personal, iar aceasta din urmă este mai mică la începutul vieţii şi este mai 1) momentul concepţiei 2) momentul naşterii
mare la sfârşitul ei, precum şi la eforturi 2 – 3 = copilărie (până la 7 – 14 ani )
- diametrul maxim al corpului descris de programator este maxim la ora 24 3 – 4 = tinereţe ( până la 30 – 35 ani )
al fiecărei zile, iar minimul este la ora 9 ( în medie ), acest lucru fiind dat de 4 – 5 = maturitate ( până la aproximativ 50 – 55 ani )
descărcările în emisferele cerebrale - se recomandă să se facă măsurători, 5 – 6 = bătrâneţe 6 – 7 = senilitate
pentru fiecare persoană, timp de 7) deces clinic 8) deces biologic
24 de ore, pentru a determina exact ora de maxim şi de minim a vectorului
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- dacă segmentul AB este mai mare decât segmentul A'B', atunci persoana a întregului corp şi ca urmare a acestui fapt, aceste persoane capătă anumite
involuat în acea viaţă, iar dacă segmentul AB este mai mic decât segmentul extrasensibilităţi, proporţional cu gradul de invaliditate
A'B', atunci este posibil să fi evoluat în viaţa respectivă - BCF palmelor se măsoară atât pe partea anterioară cât şi pe partea
- capătul din stânga indică mărimea SN în momentul concepţiei ( cu care se posterioară a acestora, existând un vector total pentru fiecare palmă şi un
naşte ), iar capătul din dreapta indică mărimea SN care pleacă în urma vector total al ambelor mâini
decesului ( când începe viaţa entităţii noesice ) - variabilitatea BCF este în general mai mare la bărbaţi decât la femei
- începutul vieţii este caracterizat de o viteză mai mică a programatorului
I.E. personal, viteză care se măreşte treptat, atingând maximul spre
sfârşitul vieţii
- variabilitatea strimerilor şi a BCF este specifică sv.
- dacă viteza de derulare a vieţii cronologice este constantă, curgerea vieţii
biologice este variabilă; lungimea şi viteza de curgere a vieţii biologice
determină lungimea vieţii cronologice a fiinţei respective ( longevitatea )
- timpul cronologic ( tc ) = timpul solar legal
- timpul biologic ( tb ) = timpul specific sv. în nişa sa I.E., a cărui viteză de
curgere este marcată şi determinată de
densitatea de fenomene, procese şi variabilităţi
I.E. ale lor, în unitatea de timp cronologic.
- există un decalaj între tb şi tc, în sensul că la majoritatea oamenilor de
astăzi, tb < tc ( vârsta biologică este mai mică ca vârsta cronologică ) până în
jurul vârstei de 50 de ani, când tb = tc, iar peste 50 ani tb > tc
- timpul Tatălui Ceresc ( Tc ) reprezintă vectorul total, rezultant, al
tuturor manifestărilor, proceselor supraconceptuale, conceptuale, I, E,
specifice şi proprii fiecărui vers, care coroborează la realizarea 100 % a
conceptului Tatălui Tuturor Începuturilor ( Domnul Dumnezeu ), la
perfecţionarea Esenţei Sale Divine, specific fiecărui vers ( între o valoare
minimă şi una maximă ) şi populaţiilor lor
- pentru fiecare fiinţă umană în parte, în funcţie de gradul ei de elevare şi
de epoca în care trăieşte, există o acceleraţie specifică a programatorului
I.E. personal

L4

Biocâmpurile palmelor
- în dreptul palmelor şi tălpilor picioarelor există nişte conuri I.E.; acestea
au aspectul unor “ rădăcini “ în oceanul I.E. înconjurător
- în cazul persoanelor invalide, funcţiile acestor conuri sunt preluate de BCF
Cursuri de inforenergetică – gradul II

L
5 - animalele de pradă şi-au dezvoltat în special câmpul de emisie, pentru a-şi
paraliza victima, făcând-o să-i fie frică; în replică, animalele erbivore (
victime ) şi-au dezvoltat în special câmpul de recepţie, pentru a fi capabile
5.1. Biocâmpurile plantelor în orice moment să deceleze un atac
- dresarea animalelor se poate face în două feluri:
a) prin vibraţii afective, schimb de I, E pozitive prin BCF
- plantele sunt deosebit de sensibile la BCF altor sv. şi în special la cele
b) prin frică – animalul îşi retrage BCF şi se creează în timp un
umane; ele au cea mai mare sensibilitate de recepţie dintre toate sv. ,
reflex continuu de retragere a BCF la vederea dresorului
amplificându-şi sau diminuându-şi BCF sub influenţa acestora
- unele sv. vegetale sunt mai benefice, altele mai puţin benefice sau chiar
malefice, atât fizic prin SF, cât şi prin BCF lor
- se constată în natură că plantele care se agreează îşi atrag BCF, iar acelea
Algoritmul de determinare a biocâmpurilor
care nu se garează reciproc îşi resping BCF; necesitatea, tendinţa de fizice
normalitate determină convergenţa sau divergenţa tulpinilor acestora, care
se înclină corespunzător – sv. mai viguroase au înclinare minimă în această
situaţie, iar acelea mai slabe au înclinare mai mare 1) se intră în starea ready
- sv. sunt foarte sensibile şi reacţionează foarte puternic, specific, la 2) se pleacă cu ansa pe direcţia aleasă pe codificarea: „ În numele Tatălui,
prezenţele cu diferite motivaţii a sufletelor umane malefice sau benefice al Fiului şi al Sfântului Duh, caut limita exterioară a BCFv; când vârful
din zonă; de aceea copacii din curţile spitalelor sunt întotdeauna cu ansei va atinge această limită, să facă 90º pe direcţia de înaintare “
malformaţii, bolnavi, cu cât mai mult cu cât spitalul este mai vechi 3) se marchează locul găsit
- semănatul cu mâna, de către persoane benefice, are o influenţă foarte 4) se continuă căutarea din locul găsit sau plecând tot de lângă sv., cu ansa
bună asupra seminţelor, mărind capacitatea de germinare a acestora orientată pe aceeaşi direcţie, folosind algoritmul: „ În numele Tatălui,
- amplificarea BCF plantelor determină obţinerea de producţii mari la ha, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut limita exterioară a BCFCS; când vârful
rezistenţă crescută la diferite boli sau dăunători etc. ansei va atinge această limită, să facă 90º pe direcţia de înaintare “
5) se procedează identic pentru toate celelalte câmpuri
6) după determinarea celor 7 câmpuri, mulţumim Sfintei Treimi pentru
5.2 Biocâmpurile animalelor ajutorul primit şi ne facem Semnul Crucii.

- BCF se modelează la distanţe diferite de exteriorul corpurilor, în funcţie Rapoartele R1, R2, R3
de elevarea spirituală a acestora, de modul lor de viaţă ( carnivore sau
erbivore ), de vârstă etc.
- animalele au tendinţa de a-şi dispune BCF în mod egal în jurul corpului, 1) R1 = ØBCF / Ø v ( numărul de unităţi de biocâmp pe unitate de v. ); se
pentru a se putea apăra în toate direcţiile consideră unitatea de sv. în partea cea mai dezvoltată a acestuia R1V =
- şarpele are cele mai mari BCF dintre toate animalele cunoscute Ø CV / Ø v ( numărul de unităţi de BCFV pe unitatea de v. ) R1CS = Ø CS
- animalele sălbatice au capacitatea de a-şi mări de 3 – 4 ori BCF într-un / Ø v, etc.
timp foarte scurt; agresorii au întotdeauna BCF mai mari ( în timpul atacului
), iar victimele BCF mai mici ( când le este frică )
Cursuri de inforenergetică – gradul II

2) R2 = Ø BCF / Ø CV ( numărul de unităţi de BCF pe unitatea de câmp indicând o stare patogenă a sv.
vital ) - condiţiile de redresare I.E. a unei ABEP sunt
3) R3 = Ø BCF1 – 7 ( valoarea momentană ) / Ø BCF1 – 7 ( valoarea a) anomalia nu trebuie prelungită în timp
maximă ) b) cauzele anomaliei nu trebuie să se repete mai înainte de
- aceste rapoarte sunt specifice fiecărui sv. şi dau caracterul de unicitate al redresare
sv. respectiv; cu ajutorul lor se pot ierarhiza sv. în funcţie de o anumită c) anomalia nu trebuie menţinută la nivel ridicat prin activităţile
calitate, care prezintă interes pentru o anumită activitate care o provoacă sau prin alte activităţi ce determină mărirea
- valorile acestor rapoarte indică gradul de elevate al persoanelor în cauză anomaliei
Exemple: - o perturbare în limite normale poate fi redusă de sv. într-un interval de 24
R1 – câmp vital mare = SS bună, longevitate, funcţionalitate maximă de ore , fără intervenţie din afară
R1 – CS mare = denotă capacitate de recuperare crescută după - ABEP sunt determinate de suprasolicitări repetate, de eforturi prea mari,
traume de orice fel care nu pot fi redresate de sv. în acest timp de 24 de ore
R1 – CP mare = persoană care poate lucra în condiţii grele sau în - intervalul cuprins între 30 % şi 100 % reprezintă scala ABEP
locuri periculoase - intervalul cuprins între 0 % şi 30 % reprezintă PBEN
R1 – CIT mare = indică o corelaţie puternică şi activă între sv. - intervalului cuprins între 30 % şi 100 % i se aplică o nouă scală a valorilor
respectiv şi planeta pe care se găseşte de la 0 % la 100 %, rezultând:
R1 – CE mare = persoane care pot acţiona în mod eficient asupra 1) ABEP mici, cuprinse între 0 – 30 %
mediului înconjurător, care pot fi buni emiţători în cazul 2) ABEP mijlocii, cuprinse între 30 – 60 %
transmisiei telepatice 3) ABEP mari, cuprinse între 60 – 90 %
R1 – CR mare = persoane care pot recepţiona semnale din mediul 4) ABEP deosebit de grave, cuprinse între 90 – 100 %
înconjurător în afara mijloacelor organelor de simţ, având - apariţia anomaliilor se datorează imposibilităţii centrilor I.E. inferiori ( 1,
capacitate de recepţie mare 2, 3 şi 4 ), sub influenţa centrilor I.E. superiori ( 5, 6, 7 ), de a furniza sv.
R1 – CIU mare = arată că schimbul de I dintre sv. şi Univers este necesarul I.E. pentru compensarea I.E. consumate în 24 de ore normale
puternic şi se face în ambele sensuri - cu cât numărul celulelor afectate într-un organ sau zonă este mai mare, cu
- orice sv. are un cod I.E. unic; cunoaşterea şi folosirea codului atât acest vector va fi mai mare
I. E. personal este interzisă oricărui sv., aceasta fiind posibilă
numai entităţilor divine ale Sfintei Treimi şi împuterniciţilor ei !!!

L6

6.1 Anomalii bioenergetice ( ABE )

- perturbările I.E. ale unui sv. pot fi:


1) în limite normale ( PBEN ) – situaţie care nu determină o stare
patogenă
2) ABE patogene ( ABEP ) – perturbări I.E mai importante ca
mărime, care determină disfuncţii, modificări structurale,
Cursuri de inforenergetică – gradul II

Scala valorică de apreciere a unei ABEP 10) colonul transvers


11) splina şi pancreasul
100 12) tiroida
90 Modificări structurale deosebit de grave 13) plămânii
14) articulaţia coxo-femurală
80 15) ggl. inghinali şi axilari
Modificări structurale 16) coloana vertebrală – regiunea cervicală
70 17) coloana vertebrală – regiunea sacrală
ABEP - valoarea 0 % a ABEP indică lipsa ABEP, deci o stare de sănătate perfectă,
60 iar valoarea 100 % este echivalentă cu distrugerea organului sau a zonei
50 respective
Disfuncţii
40
6.2 Algoritmul de determinare al ABEP
30
20
Perturbări I.E. normale ( PBEN )
1) în starea ready se parcurge sv. cu ansa paralelă cu corpul, folosind
10 - o ABE algoritmul: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut doar
este o perturbare a BCF sistemului respectiv, în special a BCFV, care indică ABEP; în dreptul organului sau a zonei cu ABEP, ansa să facă 90˚ faţă
deficitul de I.E. a celulelor dintr-o anumită zonă sau organ de poziţia iniţială ( faţă de paralela la suprafaţa corpului ) “
- orice ABE de pe SF îşi găseşte cauza în carenţe de ordin afectiv 2) se parcurge organul sau zona respectivă, concentrându-ne pe
sentimental; dacă nu se are în vedere eliminarea acestor carenţe, eforturile algoritmul: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut doar
pentru redresarea sănătăţii sunt zadarnice – de aceea se spune că trupul valoarea maximă a ABEP la nivelul acestui organ “
este bolnav pentru că sufletul este bolnav 3) se caută conturul spaţial ( ABEP au un contur spaţial în plan orizontal ),
după algoritmul: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, vârful
- organele ( cu activitate foarte intensă ) care produc perturbări I.E. în mod
ansei să urmărească conturul spaţial al acestui ABEP “
permanent, normal, sunt: inima, stomacul, ficatul, organele genitale, rinichii,
4) se măsoară cu ansa şi raportorul valoarea ABEP respective
splina, pancreasul
5) se continuă căutarea de-a lungul corpului sv., pentru determinarea altei
- ierarhizarea organelor în raport cu constatarea ABEP:
ABEP ş.a.m.d.
1) ficat
6) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face Semnul
2) vezica biliară
Crucii
3) stomac
Observaţie: se poate determina valoarea maximă a ABEP şi prin măsurare
4) inima
directă, folosind algoritmul: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh,
5) colonul ( descendent )
caut valoarea maximă a ABEP la nivelul organului…………( sau a zonei
6) rinichii ( în special cel drept )
7) colonul ascendent

8) rect
9) uter şi ovar
Cursuri de inforenergetică – gradul II

respective ) “, iar în timpul măsurătorii se vizualizează organele şi zonele - 81 % = limita minimă de normalitate pentru SS
respective - între 81 – 90 % - SS satisfăcătoare sau bună
- între 90 – 97 % - SS foarte bună
L - între 90 – 100 % - SS excepţională
7
- SS = 100 % indică SS perfectă, integritate structurală şi
funcţională perfectă a structurilor la care se referă
Starea de sănătate - SS = 30 % indică decesul clinic, încetarea tuturor funcţiilor
fundamentale a structurii respective, remanenţa I.E fundamentale
vieţii numai în anumite grupuri de celule, limita inferioară de
SS = starea I.E. de existenţă momentană a structurii la care se supravieţuire
referă, a organului sau a zonei respective, comparativ cu starea - SS = 0 % indică decesul biologic al structurii, inexistenţa I.E.
perfectă ( 100 % ) a sa; ea poate fi percepută cu ajutorul organelor fundamentale vieţii
de simţ sau prin extrasensibilităţi 2) se măsoară pe fiecare structură ( SF, SB, SN ) şi pe total sv.,
Caracteristici: vectorul total referindu-se la întregul sv., considerat ca un întreg,
1) se măsoară în procente, aplicându-se următoarea scală cu toate structurile sale ( prin SN se înţelege toate structurile de
valorică unică: tip noesic şi supranoesic pe care le posedă fiinţa măsurată )
3) semnificaţia pe structuri:
a) pe SF – toate organele, zonele şi sistemele, precum şi SF pe
ansamblu se află în starea indicată de valoarea SS măsurată (
corespunzător scalei valorice unice )
b) pe SB:
I) SS = 100 % - înseamnă că în fiecare por al SF este
implementată SB, în cantitatea şi de calitatea corespunzătoare sv.
şi funcţionează la capacitatea maximă posibilă
II) SS = 81 % - indică capacitatea de formare de Alg corecţi,
specifici, pentru rezolvarea unor probleme, dar cu nivel minim
III) 70 % < SS < 81 % - este cazul persoanelor surmenate
intelectual, incapabile de a face analize şi sinteze corecte raţional
IV) 50 % < SS < 70 % - persoane cu psihoze uşoare
V) SS < 50 % - este cazul persoanelor cu psihoze deosebit de
grave, ca urmare a unor şocuri care au afectat SB
c) pe SN:
I) SS = 100 % - are semnificaţia existenţei SN corecte,
implementate în SF, a îndeplinirii 100 % a tuturor funcţiilor
sufletului care animă SF respectivă
II) SS = 81 % - reprezintă starea I.E. minimă pentru trăirea
afectiv – sentimentală normală a sv. respectiv ( sensibilitate,
Cursuri de inforenergetică – gradul II

afectivitate şi rezonarea la sentimentele altora minime admisibile


Starea de vitalitate ( SV )
), limita minimă de normalitate a funcţionării SN
III) SS < 81 % indică persoane aflate în suferinţă afectiv -
sentimentală, după anumite şocuri afectiv-sentimentale ( drame, SV – se referă la starea I.E. a unei structuri, ea indicând potenţialul
tragedii etc. ) I. E. de care dispune structura în momentul măsurătorii
d) pe total sv.: valorile de pe total indică, în funcţie de apropierea Caracteristici:
valorică de una sau alta dintre structuri, nivelul de elevare al 1) se măsoară pe fiecare structură şi pe total sv.
persoanei respective, de care dintre structuri este coordonată 2) pentru interpretarea rezultatelor se foloseşte aceeaşi scală
acea fiinţă: valorică ca şi pentru SS:
I) dacă valoarea de pe total este apropiată de valoarea de a) SV = 100 % indică maximul posibil, firesc, de I.E. specifice şi
pe SF, persoana respectivă este preocupată în special de necesare structurii respective; în cazul SV se pot obţine valori mai
activităţi fizice mari de 100 %, dar acest fenomen se petrece temporar şi
II) dacă valoarea de pe total este apropiată de valoarea reprezintă o supraenergizare a structurii respective – tot ceea ce
de pe SB, persoana respectivă este raţională prin este mai mare de 100 % se consumă sau este radiat repede, în
excelenţă câteva minute, deoarece aceasta nu este o stare normală şi firească
III) dacă valoarea de pe total este apropiată de valoarea b) SV = 30 % - corespunde momentului decesului clinic; I.E.
de pe SN, persoana respectivă este preocupată de existente în structură nu mai pot susţine procesele celulare
activităţi spirituale fundamentale ale structurii
IV) dacă valoarea de pe total este mai mare decât oricare c) SV = 0 % - corespunde decesului biologic, indică absenţa totală a
din valorile de pe structuri, persoana beneficiază de o I.E. vitale, specifice structurii respective
influenţă benefică din exterior 3) SV este mai mobilă decât SS, variind mai uşor decât aceasta
V) dacă valoarea de pe total este mai mică decât oricare 4) SV variază în funcţie de capacitatea persoanei, de nivelul de
dintre valorile de pe structuri, persoana suferă o influenţă elevare şi de condiţiile de mediu
negativă din exterior ( este afectată negativ din exterior ) 5) SV trebuie să fie mai mare cu 5 % decăt SS pentru a o putea
Exemple: susţine; dacă SV este mai mic, atunci SS, în perioada următoare
va decade ( pentru vindecare, SV trebuie să fie întotdeauna mai
mare de 90 % )
SS F B N T

Persoană cu sănătate fizică


satisfăcătoare, uşor surmenată, (
83 80 90 86 obosită ), cu preocupări spirituale
Persoană cu probleme de sănătate pe
78 65 80 62 toate structurile, alimentate de o
influenţă negativă exterioară
L
8
Cursuri de inforenergetică – gradul II

Reguli care exprimă normalitatea pentru SS şi Exemple:

SV Nr. Struc
Comentarii
crt tura
F B T
- SS pe structura noesică ( SSN ) trebuie să fie mai mare decât SS pe
O persoană care are probleme de sănătate pe
structura biosică (SSB ), iar aceasta mai mare decât SS pe structura fizică toate structurile; SS este în decădere,
1 73 77 75 76
(SSF ) ( cu 5 % este normal ): deoarece SV nu-i mai poate menţine nivelul
I.E. normal
SSN > SSB > SSF
78 77 74 77
SVN > SVB > SVF
- diferenţele între structuri, în mod normal, trebuie să fie mai mari de 5
procente
SS O persoană echilibrată, dar care a suferit un
- SV trebuie să aibă valori mai mari decât SS pe toate structurile şi pe total 83 87 79 84 şoc afectiv-sentimental destul de puternic;
- SV a unei structuri influenţează mai întăi SS a acelei structuri şi apoi SV a 2
este de puţin timp în această stare, deoarece

celorlalte structuri: SV SS şi SV pe celelalte structuri sunt încă bune


84 82 76 83
SVN SSN SVB
SVB SSB SVF SS Este o persoană cu probleme de sănătate
SVF SSF 74 85 86 86 destul de mari pe SF, în curs de redresare,
aflată la începutul procesului de însănătoşire
- SB este o interfaţă între SN şi SF 3
- dacă SV – SS = 5 % pentru fiecare dintre structuri, spunem că structura
78 84 85 84
respectivă este susţinută I.E.; dacă SV < SS, cu cât această diferenţă este SV
mai mare, cu atât decăderea va fi mai gravă şi se va realiza într-un timp mai 4 O persoană echilibrată, în curs de evoluţie,
ale cărei SV reuşesc să menţină şi să
scurt pentru structura respectivă 83 86 88 87
S
amelioreze SS pe toate structurile; este o
- SV fiind mai mobilă, este mai uşor influenţabilă, ea fiind prima care persoană cu preocupări spirituale
reacţionează la un factor benefic sau malefic; depărtarea SV de SS în sens
pozitiv sau negativ indică mărimea factorului respectiv 88 90 92 92
SV
- dacă SV = SS în cadrul structurii, starea este instabilă, cu posibilităţi de O pesoană cu probleme de sănătate , aflată în
degradare 74 80 81 79 tratament I.E.; are depozitele I.E. necesare
SS
- dacă SV < SS, sv. se află în involuţie I.E. 5 revenirii SS la valori normale

- dacă SV > SS, structura este în curs de ameliorare I.E. 89 94 97 86


SV
- dacă valoarea vectorului total a SS şi SV este apropiată, cel mult egală cu
valoarea de pe structura noesică, persoana este preocupată de activităţi
spirituale ( cazul egalităţii – avem de-a face cu o personalitate spirituală )
- dacă valoarea vectorului total este apropiată sau egală cu cea de pe SB,
avem de-a face cu o persoană cu raţiune foarte puternică
- dacă valoarea de pe total este apropiată sau egală cu cea de pe SF avem
de-a face cu o persoană de tip primitiv, condusă de instincte fizice
Cursuri de inforenergetică – gradul II

motivaţii specifice; algoritmul pentru măsurare este: „ În


L
9
numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, cât la sută din cât
conştientizează aplică acest sv. pe structura respectivă sau pe
Energii benefice fundamentale ( EBF ) total ? “. Întotdeauna, EBFAPL < EBFCON
D) EBF utilă ( EBFUT ) se calculează cu relaţia: EBF x EBF EBF
EBF constituie parametrul de bază în aprecierea calităţii unui sv.,
EBF
UT = POT CONx UT
100 100
structură, fenomen, categorie, procedură, metodă, acţiune etc.; EBF
constituie suportul energetic minim necesar pentru funcţionarea, EBFPOT > EBFCON > EBFAPL > EBFUT
eficientă a algoritmilor fundamentali ai vieţii. - primele trei EBF se măsoară, ultima se calculează
- EBF are semnificaţia I.E. fundamentale vieţii şi evoluţiei sv. - toate tipurile de EBF, pe fiecare structură şi pe total au o limită maximă şi
- EBFMAX universal este Lumină de la Dumnezeu, care există într-o structură, o limită minimă, între care variază într-o anumită perioadă de timp ( oră, zi,
fenomen, procedură, categorie etc lună, an etc ) Caracteristici
- fiecare sv. posedă I.E. specifice şi unice fiecărei structuri, în structurile 1) se măsoară pe scala valorică unică ( pe fiecare structură şi pe total sv. ),
inferioare ( SF şi SB ) reflectându-se I.E. structurilor superioare ( de tip având valori cuprinse între - 72 şi 100, cu semnificaţii adaptate
noesic ) 2) EBFPOT = + 100 % reprezintă maxim posibil uman de beneficitate
- cu cât sv. este mai elevat, cu atât I.E. structurilor superioare au un rol mai 3) EBFPOT = + 81 % reprezintă limita minimă normală de beneficitate
determinant şi invers, cu cât un sv. este mai puţin elevat, cu atât influenţa 4) EBFPOT = - 72 % indică maxim de posibil de specializare negativă, caracter
structurilor de tip noesic este mai mică în totalul sv., iar influenţe-le SF şi demonic
SB sunt mai mari 5) EBFPOT < 81 % şi sau mai mic de 0 % au efecte nefavorabile vieţii şi
- beneficitatea este calitate divină, care are la bază iubirea de tip cristic, evoluţiei sv.
datorită căreia un sv. nu poate face rău, având necesităţi de a face doar bine 6) EBFPOT < 0 % exprimă lipsa completă a I.E. benefice, dar şi prezenţa I.E.
EBF pot fi: anihilatoare ale acestora, ceea ce are ca efect final decesul întrun timp
A) EBF potenţiale ( EBFPOT ) – care se găsesc în orice sv. – mai mult mai lung sau mai scurt, iar până atunci suferinţe specifice structurii
sau mai puţin sau de loc, caz în care sv. are caracter demonic, 7) valorile cuprinse între 0 şi 81 % de EBFPOT indică existenţa EBF
când I.E. corespunzătoare ale structurilor sale sunt anihilatoare nesatisfăcătoare pentru necesităţile structurii sau per total sv.,
ale I.E. proceselor fundamentale ale sv. benefice; EBFPOT sunt specifice sv. rele
nemanifeste, latente, deşi există în structurile vii 8) EBFPOT < 81 % indică întotdeauna răutate, carenţe specifice structurii şi
B) EBF conştientizate ( EBFCON ) – fiecare sv. conştientizează riscuri crescute de suferinţe specifice acestor structuri sau pe total sv.
numai o parte din EBFPOT pe care o are pe fiecare structură şi 9) 81 % < EBFPOT < 90 % indică valori minime necesare unui sv. pentru
per total; algoritmul pentru măsurare este: „ În numele Tatălui, îndeplinirea funcţiilor specifice structurilor sale, a necesităţilor
al Fiului şi al Sfântului Duh, cât la sută din beneficitatea
potenţială pe care o are sv. o conştientizează ? “ Întotdeauna
EBFCON < EBFPOT

C) EBF aplicată ( EBF APL ) – din beneficitatea conştientizată pe


fiecare structură şi per total a sv. se aplică doar o parte, cu
Cursuri de inforenergetică – gradul II

acestora, a evoluţiei structurilor şi a întregului sv. şi pentru beneficitate - nu există în Legile Divine tehnici de beneficizare a celor răi, deoarece
minimă şi medie evoluţia sv. trebuie să aibă loc prin eforturi proprii şi nu în mod
10) EBFPOT ≥ 90 % corespunde sv. foarte bune, bine integrate în acest artificial, exterior – lucru valabil pentru sistemele umanoide
Univers, longevive, având I.E. specifice şi necesare, pentru îndeplinirea - efectele de beneficizare se pot obţine numai în Legile Divine, altfel
rolului acelui sv. în nişa sa I.E. sunt temporare, datorită faptului că nu corespund Legilor Divine ale
11) semnificaţia valorilor pe structuri: evoluţiei sv. Evoluţia nu este voliţională, este Lege Divină!
a) o persoană cu EBFPOT scăzut pe SF este dominată de impulsuri fizice, 16) la sv. la care EBF per structuri şi pe total diferă între ele cu mai mult de
brutală, capabilă de infracţiuni 5 %, apar disarmonii, conflicte în interiorul sistemului viu şi între
b) o persoană cu EBFPOT scăzut pe SB este o persoană severă, nervoasă, sistemele vii care au concepte şi manifestări diferite, atât în interior
agitată, irascibilă, bănuitoare, critică, arţăgoasă etc. cât şi în exterior ( nu pot fi preluate, însuşite de către celălalt sv.,
c) o persoană cu EBFPOT scăzut pe SN este o persoană rece, insensibilă, deoarece sunt depăşite limitele biologice fundamentale de intrare în
incapabilă de a comunica corect afectiv-sentimental, o persoană rezonanţă a structurilor şi a BCF )
impotentă în iubire 17) din motivul de mai sus, două sv., din care unul este pe valori maxime, iar
12) gradul de elevare a beneficităţii sv. se apreciază în funcţie de valoarea celălalt pe va lori minime a EBF, îşi determină disarmonii, conflicte
EBFMIN ( potenţial, conştientizat, aplicat sau util ) pe fiecare structură şi reciproce, în special dacă nu sunt evoluate, nu au autocontrol
per total sv. 18) structurile oricărui sv. manifestă mai mult sau mai puţin calitatea de a-şi
13) ΔEBFPOT = EBFPOT MAX - EBFPOT ΔEBFUT = EBFUT MAX – EBFUT MIN transfera E sau I fundamentale către structura solicitată de un efort
- au semnificaţia rezervelor de elevare în beneficitate; sv, în curs de elevare I.E.
au de obicei diferenţa dintre maxim şi minim mare sau foarte mare , pe 19) I.E. fundamentale ale fiecărei structuri, atunci când sunt transferate
când sv. foarte elevate au diferenţa între maxim şi minim foarte mică spre structura superioară – procentele câştigate de structura
sau chiar 0 şi limita minimă foarte ridicată. Pentru măsurarea EBF se ia superioară sunt întotdeauna mai puţine decât procentele livrate de
ca etalon Mântuitorul Isus Cristos ( cât a fost în trup pe pământ ), care structura inferioară şi invers ( există un coeficient de diminuare al I.E.
a avut ΔEBF = 0 şi EBFPOT = EBFCON = EBFAPL = EBFUT = + 100 % la trecerea dintr-o structură superioară într-una inferioară )
14) există unele sv. care pot avea unele structuri malefice ( cu EBF < 0 % ) 20) creşterea EBF pe structuri se poate realiza astfel:
şi unele structuri benefice ( EBF > 81 % ) – exemple: unele feline sau - a) EBFF creşte prin post, eliminarea cărnii din alimentaţie, autocontrolul şi
oameni cu SN cu EBF negativ, în timp ce SB şi SF pot avea EBF > 81 %. conducerea trupului cu SN, interzicerea intrării în rezonanţe negative (
Unele clase şi specii animale sau vegetale sunt influenţate negativ de crize de furie, violenţă, gelozie etc. )
decăderea spirituală a fiinţelor umane; atunci când omul va evolua - b) pe SB EBF creşte prin eliminarea gândurilor negative ( suspiciune,
spiritual, această caracteristică le va dispare, ceea ce în unele cazuri va bănuieli, invidie, răzbunare etc. ), utilizarea învăţăturilor cristice,
determina dispariţia unor specii, iar în alte cazuri schimbarea com- interzicerea, stăpânirea pornirilor de a-i judeca pe alţii ( stăpânirea
portamentului, a modului de alimentare a acestora ( precum ne arată tendinţelor critice la adresa celorlalţi )
Sfânta Scriptură, a existat această situaţie cel puţin în două momente: - c) EBF pe SN creşte prin iertare, rugăciuni zilnice, prin sacralizarea vieţii,
la Facere şi în Arca lui Noe ) fapte bune cât mai multe, acţiuni de îndreptare a propriilor greşeli, de
15) EBF, ca mărime şi semnificaţie, sunt acelea care despart lumile malefice alinare a suferinţelor provocate anterior, prin dezvoltarea
de acelea benefice; în societatea umană ponderea existenţei oamenilor
răi este de 1/5, iar 4/5 sunt oameni mai mult sau mai puţin buni, însă
lipsiţi de cunoaşterea necesară manifestării beneficităţii lor
Cursuri de inforenergetică – gradul II

şi manifestarea sentimentelor benefice, de iubire faţă de creaţia


Despre bine şi rău
Tatălui Ceresc
- exemple de EBFPOT momentan:
- binele şi răul sunt două categorii distincte, antagonice
- lupta împotriva răului se realizează prin fapte bune, prin acţiuni
Nr. F B N T Comentarii continue de iubire
crt - răul coexistă lângă bine numai atunci când nu este optimizată situaţia
respectivă ( când nu are EBF = 100 % ); asta se întâmplă în societăţile
O fiinţă primitivă, nervoasă, care are un suflet bun, îi
neelevate, dar chiar şi atunci răul nu apare concomitent cu binele, ci ca o
1 60 88 92 76 pare rău după ce face o prostie, dar atunci când este
nervoasă nu-şi poate asculta sufletul; este propria sa replică, după un timp
victimă, fiind în permanenţă măcinată de remuşcări - răgazul de timp se măreşte din ce în ce mai mult, până când răul nu va mai
Tipul de profesor cu suflet bun, dar foarte sever ( apărea; numai în societăţile umane mai elevate, dar de tip disarmonic, între
care dă greu note mari ). Este la limita de jos a EBF
2 84 78 94 82 momentul facerii binelui ( sau al răului ) şi momentul facerii răului ( sau al
per total din cauza propriei sale raţiuni, având un
spirit critic foarte dezvoltat binelui ), există un timp intermediar, cu atât mai lung cu cât societatea
Persoană care se străduieşte să fie din ce în ce mai respectivă este mai elevată spiritual
bună şi îşi impune aceasta cu propria raţiune ( - în societatea viitorului ( a celor 1.00 de ani de pace ), acest timp va fi
3 87 93 86 88 ambiţios spiritual )
foarte lung sau fără sfârşit, întru-cât lucrările răului nu se vor mai produce,
eficienţa lor fiind nulă
- cu cât răgazul de timp este mai scurt, societatea, colectivitatea, familia
4 89 87 100 98 Este o persoană foarte bună, elevată spiritual
este mai disarmonică, mai neevoluată etc.
- cunoaşterea, voinţa, cultura generală sunt necesare pentru formularea unor
algoritmi corecţi, complecţi, cu EBF = 100 %
- există trei tipuri de rugăciuni:
- numai în acest Univers există acest mozaic al binelui şi al răului succesive;
- în faţa Sfintei Treimi vă rugaţi să cereţi iertare din tot sufletul
sfinţii manifestă numai binele de la nivelul la care sunt
tuturor celora care v-au greşit acum sau altădată, cu voie sau fără
- în perioada de început a creştinismului, în special până la Consiliul de la
voi, cu gândul, vorba sau fapta
Niceea ( anul 325 după Cristos ), când creştinii erau în ilegalitate, sfinţii,
- în faţa Sfintei Treimi vă cereţi iertare din tot sufletul de la toţi
martirii sunt mai mulţi decât după aceea, când creştinismul a devenit legal
aceia faţă de care a-ţi greşit cu gândul, vorba sau fapta, cu voie
datorită sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena; suferinţele mari i-au călit pe
sau fără de voie, de când există sufletul vostru, până în ziua
creştinii în ilegalitate
respectivă
- creştinarea împăratului Constantin a determinat creştinarea în masă a unor
- vă cereţi iertare Sfintei Treimi, atât pentru propria persoană,
oameni care nu cunoşteau creştinismul, slabi în credinţă; de aceea, ulterior,
cât şi pentru cei implicaţi în propriile greşeli, pentru toate greşelile făcute
creştinismul a slăbit
cu gând, vorbă sau faptă sau aflate în suflet
- anterior anului 325 domneau Legile Vechiului Testament, răul era
L
10 preponderent ( 80 % ), funcţiona legea “ dinte pentru dinte “
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- după naşterea Mântuitorului Isus Cristos ponderea răului a scăzut până la constituie un criteriu de bază pentru formarea viitoarelor colective
60 %; în epoca modernă, ponderea binelui a crescut la 60 %
- raportul coexistenţei binelui cu răul se schimbă din Vechiul Testament în Andrei
Noul Testament; schimbarea raportului în favoarea faptelor bune este Mihai F B N T
manifestă, iar noi trebuie să contribuim la îmbunătăţirea sa ( până când SS 89 93 94 92
numărul de fapte bune va fi 100 % şi nu se vor mai produce fapte rele ) SV 90 95 95 95
- faptele bune ale oamenilor se intercalează cu acelea rele, în pondere direct EBF 85 90 93,5 92
proporţională cu elevarea lor spirituală; deci cele două noţiuni nu se C Septembrie = 65 Octombrie = 74
M
amestecă: “ într-o zi fac n fapte bune şi m fapte rele “ şi acest raport ne
caracterizează
- se defineşte coeficientul de manifestare al unei fiinţe: Luminiţa F B N T
FB
Cm = x 100 FB = fapte bune
SS 86 88 90 91
FB + FR FR = fapte rele SV 93 97 95 94
EBF 86 91 95 93
- există mai multe situaţii: C
M Septembrie = 69 Octombrie = 80
a) FB > FR - 50 % < Cm < 100 % L
11
b) FB = FR - Cm = 50 %
c) FB < FR - Cm < 50 %
d) FB = 0 - Cm = 0 N – versurile existente
e) FR = 0 - Cm = 100 %
- normal este ca 50 % < Cm < 100 %, ideal este să tindă către 100 %
- Dante Aligheri, în “ Divina Comedie “, în secolul al VI-lea, defineşte în
- în funcţie de ponderea facerii de FR şi FB, acestea fiind simultane un timp
termeni literari noţiunea de nivele existenţiale
în cadrul unei colectivităţi ( nu a individului ), o colectivitate este mai bună
- în anul 1978, academicianul Mihai Drăgănescu, preşedintele Academiei
atunci când ponderea FB este mai mare decât 60 %; acest coeficient de
Române (până în 1990 ) publică lucrarea “ Eseuri despre materialitate,
manifestare se referă la orice colectivitate, etnie, naţiune, până la nivel de
informaţie, spiritualitate ", reluând o teorie franceză la care îşi aduce
specie
aportul personal; el defineşte în scrierile sale conceptul de informaterie
- răul există, dar cu LA şi cu discernământ trebuie să ne străduim să nu-l
- publică şi alte lucrări în domeniu:“ Inelul lumii materiale “, “ Ortofizica “
manifestăm; în societatea umană, sfinţii, martirii, mucenicii, eroii, făcătorii
- teoria sa existenţialistă demonstrează că universul euclidian (
de bine au ales să facă doar fapte bune, în timp ce oamenii neelevaţi, răi,
tridimensional ) este o hipersferă fără limite; două hipersfere formează o
perturbatori, negativişti au ales cu liberul arbitru să facă fapte rele, ceea ce
altă hipersferă denumită Bivers ( dimensiunile din bivers sunt patru ), iar
micşorează randamentul, eficienţa activităţilor umane şi frânează evoluţia
două Biversuri formează un Trivers (cu cinci dimensiuni ) ş.a.m.d., până la
spirituală a societăţii în care trăiesc
Decavers
- îndepărtarea din colectivităţile benefice a celor care frânează eficienţa şi
evoluţia acestora şi formarea de colective de reeducare, în cadrul cărora C M
< 50 % şi ∆ C M < 5 % este soluţia pentru armonizarea societăţii
- formarea de colective de muncă, sociale, în cadrul cărora ∆ C M < 5 %
Cursuri de inforenergetică – gradul II

Octavers 8 10
Nonavers 9 11

Univers
Bivers
Trivers
Decavers 10 12
- cerul 8 se numeşte “ Oraşul de Argint “ Exerciţii:
- determinări de EBF:

Nume F B N T
Violeta 86 91 93 91
Călin 86 93 95 93
Maria 86 93 95 93
Antoniu 90 96 96 93
Versul Ordinul Daniela 87 93 95 93
Numărul de dimensiuni Mihai 91 95 98 96
Univers 1 3
Bivers 2 4 determinări de ABEP:
Nume inimă stomac ficat rinichids pancreas Col.cervic
Trivers 3 5
Andrei 27 37 29 25, 34 24 38
Tetravers 4 6
Mihai 29 34 33 30, 34 25 34
Pentavers 5 7
Rodica 30 39 36 29, 33 29 40
Hexavers 6 8
Lidia 33 47 34 29, 29 30 43
Heptavers 7 9

- dimensiunile din fiecare Vers sunt egale cu numărul Versului la care se adaugă doi
- nivelul 10 ( versul sau cerul 10 ) este nivelul Divinităţii, este “ Cetatea de Opal “, locuinţa entităţilor Dumnezeieşti, Divine.
- nivelul 9 se numeşte “ Oraşul de Aur “
Cursuri de inforenergetică – gradul II

GRADUL III
Cursuri de inforenergetică – gradul II
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Cuprins: deci, etaloane variabile pentru exprimarea stării I.E. dintr-un moment
dat comparativ cu aceeași stare I.E. din alt moment ( etalonul nostru
comportamental este Isus Cristos, 100 % pentru comportamentul uman
1) Optimizarea I.E. )
2) Compatibilitatea I.E. 5) diferența dintre măsurătoare și etalon este constituită din categoria
3) Stări specifice ale sv. opusă celei măsurate ( exemplu: diferența dintre beneficitatea de
4) Punerea în stare de vindecare ( PSV ) moment și etalon este constituită de maleficitate )
5) Feluri de redresare - în Univers există întotdeauna un fenomen și un antifenomen; dacă unui
6) Amprente I.E. antifenomen i se permite să se manifeste chiar și cu 1 – 2 %, riscăm ca în
7) Spații I.E. timp acest viciu să câștige teren în acțiunea, activitatea respectivă
8) Entități de tip noesic - etaloanele de lucru în I.E. trebuie să fie cunoscute, în așa fel încât
9) Entități noesice benefice false algoritmii respectivi să aibă EBF maxim și complexitate informațională
10) Tehnici de curățare I.E. maximă; imperfecțiunea unui algoritm format la repezeală are ca efect
11) Terapii compatibil I.E. organizarea antiinformațiilor în algoritmi – acestea sunt slăbiciunile
12) Telepatia cunoașterii incomplete, lipsa strădaniilor de acumulare a I și a organizării
13) Fișa PSI lor în Alg
14) Fazele de lucru în terapia I.E. - cu cât efortul de organizare a I este mai mare și cu cât efortul de a
15) Sacralizarea vieții terapeutului genera E benefice este mai mare, cu atât șansa de dezorganizare a Alg
noștri este mai mică
- în tehnicile I.E. nu se lucrează decât cu Alg 100 % beneficiu şi nivel
L1 de energizare 100 % pentru ceea ce este necesar

1.2. Optimizarea I.E.


1.1. Etaloane
Prin optimizare I.E. se înţelege găsirea sistemului, procedurii,
- etalonul este o categorie tip, un sistem, de acelaşi fel cu cea pe care alimentului, medicamentului, a terapiei, soluţiei, procedurii, drumului, pe
o avem de măsurat, categorie care ea însăţi a fost determinată scurt a alternativei cu EBF cel mai ridicat
anterior - este operația, tehnica, prin care se determină și se ierarhizează soluțiile
Caracteristicile etalonului: și căile posibil de urmat, având în vedere scopul urmărit, eliminându-se
1) în măsurătorile x – numerice procentuale, are valoarea de 100 % soluțiile inutile și cele dăunătoare
2) etalonul este de același fel cu categoria pe care o măsurăm - tehnica optimizării are la bază măsurarea EBF ale fiecărei soluții sau căi
3) etalonul trebuie cunoscut intim, profund de către OR ( informații posibile, fiecărei categorii, alternative, pentru un anumit beneficiar, având
biosice ) în vedere un anumit scop ( de vindecare, de odihnă, consulting, profil
4) se întrebuințează pentru definirea, clasificarea, ierarhizarea economic, alegerea profesiei sau a unui anumit loc de muncă etc. )
variabilității fenomenelor la ceea ce avem de măsurat sau a - pentru optimizare sunt necesare:
caracterizării temporale ( trecut, prezent, viitor ) ale acestora; avem - un beneficiar al măsurătorilor

49
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- o categorie de fenomene ce trebuie investigate

50
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- intervalul de timp pentru care se face optimizarea sau maxime ale emisiilor noastre, precum şi frecvenţa trece-rii prin
minime sau maxime
Tipuri de optimizări: 12) optimizarea profesiei – în cazul în care o persoană solicită informaţii,
îndrumarea pentru alegerea unei meserii, se poartă în primul rând o
1) optimizarea perioadelor de concediu şi a locurilor de petrecere a discuţie din care vor reieşi preferinţele persoanei respective; în
acestora – alegerea staţiunii, perioada, mijlocul de transport etc. paralel se notează meseriile asupra cărora persoana se opreşte în mod
benefice pentru toată familia deosebit, precum şi acelea care vin în minte inforenergeticianului în
2) optimizarea timpului de lucru – urmăreşte stabilirea activităţilor ce momentul discuţiei
trebuie făcute neapărat în cadrul programului de lucru din fiecare zi - în continuare se fac câte două măsurători pentru fiecare meserie:
sau pentru o perioadă de timp ( se măsoară EBF pentru DA – NU la a) se măsoară EBF a implicării persoanei respective în acea
fiecare activitate până găsim 100 % ) meserie
3) optimizarea somnului, a timpului de odihnă – se determină numărul de b) se măsoară EBF pentru influenţa acelei meserii asupra
ore de somn necesare pentru intrarea în stare de vindecare şi persoanei
intervalul de timp în care este cel mai bine să se doarmă; se determină Exemplul 1: - EBF om – meserie = 95 % - se face media aritmetică a celor
ce activităţi trebuie făcute în cadrul timpului de odihnă precum şi - EBF meserie – om = 75 %
durata lui două măsurători: 95 + 75 / 2 = 85 %, deci EBF mediu = 85 % - se calculează
4) optimizarea interiorului – a camerelor de locuit, a birourilor unde se astfel mediile aritmetice ale clor două măsurători pentru fiecare meserie în
lucrează, a sălilor de clasă etc. parte şi se recomandă alegerea meseriei cu EBFmediu cel mai ridicat
5) optimizarea anturajului şi a relaţiilor de prietenie Exemplul 2 - un caz special: atunci când persoana care solicită sfatul are în
6) optimizări specifice a diferitelor tipuri de activităţi prestate – grijă o persoană handicapată, se fac aceleaşi măsurători atât pentru
conform specializărilor personale solicitant cât şi pentru persoana handicapată, pe Alg:
7) optimizarea temperaturii de îmbăiere a bebeluşilor „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, care este EBF din
8) optimizarea alimentelor, a reţetelor culinare – nu măsurăm EBF ale punct de vedere al handicapatului ca această persoană să lucreze în
alimentului, ci EBF pentru consumul acestui aliment de către persoana meseria…….? “
în cauză, în starea sau la momentul respectiv; se măsoară EBF al
„ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, care este EBF din
consumului respectiv ca şi cum acesta se consumă în cantităţi normale,
punct de vedere al handicapatului pentru meseria respectivă, dacă
obişnuite pentru persoana respectivă
această persoană se implică în ea ? “
9) optimizarea medicaţiei – se face în condiţiile în care medicamentele au
- se fac media rezultatelor acestor măsurători şi se recomandă meseria cu
fost în prealabil “ curăţate I.E. “ şi energizate conform unei tehnici
media cea mai mare; o medie peste 81 % trebuie să fie alcătuită din EBF mai
specifice, care se va prezenta ulterior
mari ( ambele ) decât 81 %
- nu se umblă la doza de medicamente până nu avem situaţia sub
- se recomandă ca aceste măsurători să se execute de 2 – 4 operatori
control!
simultan, pentru a avea mai multe percepţii, eventual se pot face medii şi
10) optimizarea combinării terapiilor
pentru aceste măsurători
11) optimizarea emisiilor personale – se determină EBFmin şi EBFmax pentru
13) Optimizarea alimentaţiei – se face de obicei pentru o perioadă de cca.
gândurile, vorbele, faptele comportamentul propriu sau al altora şi
30 de zile, după care se reface; se execută la finalul şedinţelor
luarea măsurilor potrivite în urma analizei valorilor obţinute;
determinarea intervalului de timp în care ne menţinem pe valori minime

51
Cursuri de inforenergetică – gradul III

de terapie și este obligatorie pentru intrarea și ajungerea sv. în stare altul sau chiar la același individ, de la un moment la altul, în funcție de
de vindecare și apoi pentru ajungerea și menținerea lui în SS normală starea sănătății lui; proporțional cu ameliorarea parametrilor, la fiecare 10
Etape: % se face optimizarea alimentației
a) se alcătuiește o listă care să cuprindă alimentele pe care persoana - medicamentelor, ca și alimentelor, li se poate aplica următoarea tehnică:
obișnuiește să le consume, pe care le preferă, apoi alimentele pe 1) în starea ready se rotesc palmele în sens levogir deasupra
care le consumă mai rar și la sfârșit alte alimente alimentului ( medicamentului ), mișcând ușor degetele, la o distanță
b) se măsoară EBF ale consumului unei cantități obișnuite, normale, de cca. 10 cm, rostindu-se Alg:” În numele Tatălui, al Fiului și al
din alimentul respectiv ( din listă ) de către subiect, pentru starea Sfântului Duh, se anihilează cu Lumina Sfintei Treimi toate I, E,
din momentul respectiv Alg și programele malefice, toate toxinele din acest aliment (
c) se alcătuiește o listă cu alimentele așezate în ordinea medicament )
descrescătoare a EBF ale lor, făcându-se persoanei recomandările 2) în continuare, se trece la energizarea alimentului (
potrivite având în vedere că: medicamentului ), folosind Alg.:” În numele Tatălui, al Fiului și al
I) alimentele cu EBF peste 90 % sunt vindecătoare Sfântului Duh, se energizează acest aliment ( medicament ) cu
II) alimentele cu EBF între 81 % și 90 % nu fac rău, dar nici toate I, E, Alg benefici, specifici și necesari pentru ca cel ( cei )
nu vindecă care îl consumă să intre și să se mențină în stare de vindecare “
III) alimentele cu EBF sub 81 % sunt interzise în timpul 3) se măsoară dacă s-au realizat 100 % cele două faze ( 1 și 2 );
terapiei în cazul valorilor mai mici de 100 % se reia procedura
d) se măsoară distribuția acestor alimente pe mesele zilnice, iar apoi 4) se mulțumește Sfintei Treimi pentru ajutor și se face Semnul
se măsoară pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Crucii
ce cantitate din acest aliment ( se face pentru fiecare aliment )
poate consuma bolnavul zilnic, astfel încât să nu i se facă rău ? “
e) se fac măsurători referitoare la ora optimă din zi de administrare L2
a fiecărui aliment în parte și dacă se distribuie pe mai multe mese
f) măsurători referitoare la prepararea alimentelor , sortimentelor,
modul de combinare a lor, modul de servire etc. Compatibilităţi I.E. ( C )
g) după aceste măsurători se întocmește o listă cu alimentele cele mai
benefice pentru aceea persoană ( cele mai favorabile însănătoșirii
- compatibilitatea reprezintă capacitatea sau proprietatea unui sv. de
acelei persoane )
a influenţa pozitiv, prin punerea în rezonanţă, din punct de vedere
h) se mai face o listă cu alimentele strict interzise, cu EBF sub 0,
I.E., un alt sv., determinând un anumit tip de variabilitate ( creşterea
acestea din urmă fiind toxice, de-a dreptul malefice pentru
sau descreşterea BCF, centrilor I.E. )
persoana respectivă
- pentru alimentele cu EBF mic, dar pozitiv, se fac măsurători
suplimentare, pentru a se constata dacă anumite mici cantități, la
anumite intervale de timp, pot fi consumate de acea persoană, fără
a produce efecte negative
Observaţie:
- caracteristicile optimizării sunt personale, ele diferă de la un individ la

52
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- C este determinată de structurile nemuritoare, de sufletul sv., care - C poate fi greu schimbată, cu eforturi, dar niciodată nu poate fi forţată
creează, induc în structurile temporare caracteristici şi particularităţi sau violentată; orice tentativă în aceste direcţii, de violentare sau forţare a
plăcute, favorabile, benefice sau, dimpotrivă, neplăcute, nefavorabile, C determină refularea manifestărilor normale şi face ca ulterior
malefice – adică incompatibiltatea, caracteristică şi manifestă numai pentru incompatibilităţile împotriva cărora s-a luptat să se manifeste mult mai
cei care sunt în legea karmei pregnant după o anumită perioadă de timp
- fiinţele umane elevate spiritual, în urma eforturilor voliţionale, conştiente, - un sv. C altui sv., îi amplifică acestuia parametrii I.E. şi invers, un sv.
au înlocuit-o, o resimt şi o manifestă sub forma sentimentului de milă incompatibil altui sv. îi diminuează acestuia din urmă parametrii I.E.
- cauzele compatibilităţilor sunt întotdeauna în subconştientul celor - C reprezintă rezultanta acţiunii a numeroase caracteristici exprimate prin
implicaţi, în memoria lor astrală diferiţi parametrii I.E. proprii sv. implicate
- dacă motivaţiile cauzelor incompatibilităţii, în mod voliţional sau în mod Parametri I.E. implicaţi în C:
inconştient sunt anihilate prin manifestări cristice potrivite, şi raţiunea ( a) EBF
SB ) şi trupul celor implicaţi se schimbă, iar în final, doi oameni care sau b) credinţa în Dumnezeu
antipatizat pot ajunge, cu eforturi voliţionale reciproce, să transforme c) păcatele şi greşelile făcute faţă de cei implicaţi în C până în
relaţia, să o facă plăcută în mod firesc, aşa cum este normal să fie între doi momentul măsurătorii
buni creştini d) cât de mult şi-au iertat păcatele şi greşelile reciproce
- când acest tip de efort nu se face de către unul din cei doi parteneri sau e) fermitatea pe calităţi
de către amândoi, apar dorinţele de răzbunare, de a provoca celuilalt - C se clasifică după numărul de sv. implicate astfel:
suferinţe de tipul acelora produse de acesta altădată ( cel puţin ); aceste I) C univocă – când un singur sv. are influenţă benefică favorabilă,
situaţii nedorite, nefericite, dar frecvente, întăresc problemele de karmă, pozitivă, iar celălalt sv. sau celelalte sv. exercită influenţe de altă
le amplifică, adică se vor amplifica suferinţele şi problemele atât între natură
parteneri, dar şi cu persoanele care acceptă iubirea acestora II) C bivocă ( reciprocă ) – atunci când două sv. exercită unul
- perpetuarea acestor situaţii timp de mai multe vieţi produce asupra celuilalt influenţe de acelaşi tip
incompatibilităţi atât de ridicate, încât la reîntâlnirea partenerilor apare III) C plurivocă ( multivocă ) – atunci când mai multe sv. au
necesitatea răzbunării, de a face rău celuilalt, foarte puternică, încât acela influenţe de acelaşi tip unele asupra altora
care este mai puţin elevat poate face o infracţiune împotriva celuilalt, Caracteristici:
aparent fără justificare, fără motivaţie 1) se măsoară pe toate structurile şi pe total sv.
- în momentul în care două sv. intră în contact I.E., ele se influenţează 2) valorile C < 30 % înseamnă incompatibilitate accentuată şi chiar
reciproc prin intermediul BCF, producând variabilităţi I.E. unul altuia, însă repulsie
reciprocitatea nu este obligatorie; în raport cu sensibilitatea determinată 3) valorile C < 81 % indică incompatibilitate şi au semnificaţia
de acest tip de influenţă, C poate fi favorabilă ( benefică ) sau nefavorabilă influenţelor negative asupra sv.
( malefică ) 4) valoarea C = 81 % are semnificaţia indiferenţei biologice,
- incompatibilitatea reprezintă influenţa negativă din punct de vedere însemnând de obicei pierdere de timp
I.E. a unui sv. asupra altuia 5) valorile 81 % < C < 90 % sunt caracteristice unei C acceptabile
- când variabilităţile parametrilor sunt egale cu 0, nu se produc influenţe, 6) valorile C > 90 % sunt caracteristice C bune şi foarte bune (
apare indiferenţa biologică prietenii, iubiri etc. )
- C, incompatibilitatea şi indiferenţa sunt toate de natură biologică şi sunt
proprii fiecărui sv. în parte

53
Cursuri de inforenergetică – gradul III

7) valoarea C = 100 % reprezintă cuplurile perfecte, semnificând divergențe raționale )


influența pozitivă maxim posibil umană sau exercitată asupra unui - pe SN: comunicare spirituală, sufletească, realizarea împlinirii
sv. de către o existență externă lui, cu sau fără rațiune spirituale prin partener sau parteneră ( incompatibilitatea = lipsa
- în general, C se poate ameliora volițional cu maxim 5 % de comunicare sufletească și chiar repulsie )
- în substratul incompatibilităților se găsesc deosebiri esențiale, - pe total: are semnificația determinării structurii cu rol
fundamentale între sv. implicate, pe structura ( structurile ) pe care se preponderent în cadrul sv., corespunzător gradului de elevare al
constată această incompatibilitate: acestuia
a) pe SF – nepotriviri fizice mai mult sau mai puțin pronunțate - maximul de C biologică corespunde sentimentului de Iubire deplină,
b) pe SB – îngăduință sau severitate în analiză, criterii educaționale afinitate maxim posibilă între sv. implicate; cu cât C este mai ridicată între
sau raționale diferite două sv., cu atât parametrii lor I.E. sunt mai asemănători ( în aceste cazuri,
c) pe SN – capacitate de iubire diferită, deosebiri nete de credință, numărul de întâlniri succesive în viețile anterioare este mai mare )
afectivitate și sensibilitate - pentru ca un cuplu să funcționeze, să fie viabil, armonios, trebuie ca pe
d) per total – suferințe mai mici aduse din trecut ( la incompatibilități toate structurile C să fie mai mare de 95 %, iar diferențele de C între
mai mici ) sau suferințe mai mari aduse altădată ( la structuri și pe total să fie sub 4 % ( excepții pot apare la cazurile cu C pe
incompatibilități mai mari ) SN cu valori foarte mari )
Observaţie: C şi incompatibilitatea sunt determinate de probleme - incompatibilitatea micșorează BCF și semnalele acestora
karmice, astrale ( din altă viaţă ), benefice sau malefice, existente - la persoanele care prezintă incompatibilități frecvente se remarcă BCFR
între fiinţele implicate. În funcţie de ce a dăruit altădată fiecare din sărac, lipsă de sensibilitate și de aici anumite caracteristici:
cei implicaţi în C, va fi pus în situaţii plăcute sau neplăcute - agresivitate
- regula de bază în Legile Divine, care funcționează numai la cei care - nevoia de cineva pe care să-l paraziteze
evoluează inconștient este: tot ceea ce ai dăruit ( cu o structură sau pe
- nevoia de a fi mereu în centrul atenției,
total ) este tot ceea ce vei primi pe aceeași structură, de la foștii primitori
exhibiționism social
- doar la aceia care evoluează conştient, voliţional, regula este:
- C variază în timp în funcție de vârstă, sex, condițiile sociale, condițiile
„ Întotdeauna să dăruiești numai iubire prin faptele, vorbele și gândurile
astronomice etc.
proprii, cu toate structurile proprii, indiferent de beneficitatea celor ce ai
- pentru ca un cuplu să funcţioneze bine, sunt absolut necesare C mari
primit, în special însă când ai primit din acelea malefice, rele “
pe toate structurile; dacă o structură este în deficit, va atrage după
- sunt benefice acelea care au ajutat la îndumnezeirea ființei, la evoluția ei
ea şi celelalte şi structuri ( excepţiile sunt foarte rare )
pe toate planurile și sunt malefice care frânează, blochează sau inversează
îndumnezeirea
Exemple de C bivocă:
- C bivocă se măsoară pe fiecare structură și pe total sv., având
semnificațiile:
- exemplul 1
- pe SF: atracție fizică, sexuală, acceptarea comportamentului,
C F N B T
fizionomiei, a gesturilor, a timbrului vocii etc. a celui sau celor în
cauză ( incompatibilitatea = respingere, disconfort, repulsie ) ea 26 91 94 82 el pentru ea

- pe SB: acceptarea punctelor de vedere, a conceptelor, a el 92 67 92 90 ea pentru el

raționamentelor, logicii, analizelor și sintezelor celui sau celor în


cauză ( incompatibilitatea = păreri contrare, controverse, certuri,

54
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- după un timp: scăzute a C pe SN de la bun început; influenţele negative externe duc la


C F B N T sfârşit într-un timp mult mai scurt
ea 26 70 85 73 el pentru ea - atunci când valorile de pe total sunt mai mici decât valorile de pe oricare
el 92 67 85 76 ea pentru el din structuri, înseamnă că există influenţe negative din exterior

- 26 pe SF – din cauza incompatibilităţii fizice, el se va simţi frustrat, iar Tabel de compatibilitate plurivocă:
ea se va simţi agresată; după un timp constată că iubirea lor iniţială s-a
stins A B C D
- 67 pe SB – el este agresiv verbal, pricinos, mereu în contradicţie, critic;
ea îi tolerează totul la nivel raţional ( C = 91 % ), deşi se va simţi
nedreptăţită, refulând aceasta A - F, B, N, T F, B, N, T F, B, N, T
- între ei există un puternic sentiment de iubire sufletească ( valori mari
ale C pe SN )
- această relaţie se dovedeşte fragilă, deoarece, oricât de mare este C pe B F, B, N, T - F, B, N, T F, B, N, T
SN, nu este de-ajuns, întru-cât pe SF şi SB sunt incompatibili; este un cuplu
fără viitor, care poate sfârşi în mod violent - exemplul 2 – cuplu tânăr:
Faza 1 – de început, când abia se cunosc C F, B, N, T F, B, N, T - F, B, N, T

C F B N T
ea 98 71 54 88 el pentru ea D F, B, N, T F, B, N, T F, B, N, T -
el 96 81 38 90 ea pentru el

Faza 2 – după un timp ( încă se mai suportă ) - rezultatele măsurătorilor de C se comunică personal şi individual
C F B N T - nemanifestarea unei compatibilităţi nu înseamnă inexistenţa ei, ci
ea 91 69 57 82 înseamnă că cel sau cea în cauză refulează după un timp mai lung sau
el pentru ea
mai scurt şi atunci aceasta se va manifesta mai puternic
el 89 76 41 84 ea pentru el
- C este rezultanta interacţiunii tuturor caracteristicilor sv., concretizată
prin diverşi parametrii I.E.
Faza 3 – după o altă perioadă de timp
- pe fiecare structură şi pe total, C mai este influenţată de antagonismul
C F B N T
sau similaritatea mărimii credinţei, de idealurile urmate, de hobby-urile
ea 84 67 59 77 el pentru ea
el 81 69 43 73 ea pentru el
- compatibilităţile pe SN ( în special a ei pentru el ) cresc uşor în timp, iar
incompatibilităţile de pe SB cresc; ajung să nu se mai suporte reciproc, se
ceartă continuu şi se despart urât când sunt neelevaţi sau rece când sunt
mai elevaţi spiritual
- în acest exemplu se observă evoluţia sub influenţa negativă a valorii

55
Cursuri de inforenergetică – gradul III

personale, vârstă, concepțiile de viață, de experiența personală, profesie, când acesta refuză sau respinge efortul de ridicare a parametrilor I.E.
de specializările fizice, biosice și noesice ( ca urmare a activităților proprii
preponderent prestate ), de fermitatea pe propriile calități etc. - partenerii care fac aceste eforturi trebuie sprijiniți, stimulați, ajutați,
- C pozitivă are întotdeauna ca urmare creșterea randamentului de muncă, pentru a nu mai recade pe limitele minime ale parametrilor lor
a potențelor creative, a SV și SS, reducerea pericolelor de accidente, - C se măsoară și se analizează numai personal, sfaturile se dau cu mare
desfășurarea activităților într-o stare de armonie, bucurie, pace, liniște atenție, înțelepciune, cu foarte multă iubire, discutându-se cu fiecare
sufletească și invers persoană în parte doar aspectele care o privesc pe ea și spunându-i-se doar
- multe sv. de același tip, datorită conștientizării și aplicării mai mici a ceea ce are ea de făcut
potențelor lor, nu ajung să fie C între ele, în special dacă unele sunt pe - este bine ca la măsurătorile de C să se măsoare și alți parametrii ai
limita maximă, iar altele pe limita minimă; acest lucru se întâmplă frecvent persoanei, recomandările făcându-se și în funcție de aceștia
la ființele cu credință mică sau foarte mică, la atei, și este o - C are și un caracter premonitor, în sensul că în funcție de valorile
incompatibilitate aparentă, temporară, care se poate remedia, dacă nu prezente, se pot trage concluzii privind viitorul legături
diferă cu mai mult de 5 %, prin eforturile voliționale corespunzătoare ale - recomandările de C se dau doar pentru salvarea unui cuplu deja format
sv. care se află pe limitele minime ale parametrilor săi, dar are cunoaștere sau pentru a împiedica formarea unui cuplu clar fără viitor, care într-un
cristică și se străduiește să se ridice la nivelul partenerului interval de timp mai mic sau mai mare se va dezintegra
- ateii sunt impotenți de a-și rezolva problemele de karmă, chiar dacă - o relație este bună dacă duce la elevarea tuturor celor implicați în ea și
cunosc învățăturile cristice ( ateii dogmatici ) invers, este rea, dacă duce la decăderea spirituală a celor implicați
- ateii și aceia care le acceptă iubirea trăiesc cele mai mari, cele mai grave - C mai poate fi: de colectiv, pentru o profesie, pentru o funcție etc.
probleme karmice, care de multe ori se transferă și în viața următoare, în - de fiecare dată când se măsoară o C, de exemplu: C unei persoane pentru
special dacă partenerii s-au despărțit mai înainte de a le rezolva; numai o profesie se măsoară și C profesiei pentru persoana respectivă
bunii trăitori creștini, cu viață personală sacralizată își pot rezolva - o relație, un colectiv de muncă este corect format dacă duce la variația
problemele de karmă în Legile Divine parametrilor I.E. în sens benefic pentru persoanele care fac parte din el
- mirosul neplăcut al trupului semnalizează existența unor carențe, - o profesie este bine aleasă dacă duce la ridicarea calității I.E. a
neelevări în personalitatea unei ființe; odată cu elevarea spirituală, persoanelor care o prestează, iar oamenii, prin activitatea lor, dacă sunt
mirosurile neplăcute dispar, fiind înlocuite cu acelea plăcute, frumoase ( de bine aleși, determină depășirea standardelor existente în acea profesie
exemplu: partenera lui Solomon mirosea în continuu a trandafiri, fiind o
entitate întrupată foarte elevată; moaștele sfinților sau chiar corpul unora
L
dintre ei încă din timpul vieții ) 3
- caracteristicile proceselor metabolice care indică neelevarea spirituală
pot fi și sunt iertate întotdeauna la ființele iubite ( sunt acceptate ca
firești, conducând la obișnuință și ulterior nu mai sunt remarcate ); atunci 3.1. Stările specifice ale sv.
când dragostea dispare, acestea explodează și constituie argumente că
iubirea s-a sfârșit și nu că ființa s-a schimbat
- se notează cu QI, E, Alg cantitățile de I, E, Alg fundamentale ale sv.
- C și incompatibilitatea se manifestă și la sv. cu aceeași calitate a EBF din
- valorile QI, E, Alg cuprinse între 30 – 60 % indică stări patogene foarte
motivele de mai sus
grave
- sv., care din dorința de a fi C cu altele mai puțin elevate, își coboară
- valorile QI, E, Alg cuprinse între 60 – 81 % indică stări patogene ușoare
parametrii în mod volițional, vor decade datorită partenerului, în special

56
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- valorile QI, E, Alg cuprinse între 81 - 100 % indică stări normale


- valorile QI, E, Alg peste 100 % reprezintă cantitatea de I, E şi Alg
suplimentară, necesară pentru repunerea în stare de vindecare a sv.
suferind

vindecare
Q
I, E, Alg
vindecare maxim pentru SS normală
∆ Q Q
I, E, Alg I, E, Alg

90 normală minim pentru SS normală

81 ∆ , E, Alg Q
I, E, Alg

80
70 tări patogene uşoare patogen

60 ∆ Q
I, E, Alg

50 Stări patogene foarte grave


40 minim pentru supravieţuire
30 Q
I, E, Alg
20 Deces
10 10 20 30 40 50 60 70 80 tb L4
Timp
10 20 30 40 50 60 70 80 tc
4.1. Ecuaţia punerii în stare de
3.2 Variabilitatea QI, E, Alg la terapiile I.E. vindecare
( PSV )
- Qp = cantitatea de I, E, Alg la preluarea pacientului - starea de vindecare este acea stare în care un sv. suferind trebuie
- se determină panta de cădere ( a ) să ajungă pentru ca, în urma acestui fapt, să poată reveni la o SS
- la început, după tratamente, panta se micşorează ( b ), după care urmează permanentă şi stabilă pentru el ( peste 81 % )
o perioadă staţionară ( c ); revenirea este accentuată ( d + e )
- dacă persoana este sau devine credincioasă, panta va fi şi mai abruptă
spre starea de vindecare
vindecare minim necesar supravieţuirii patogen normal necesar vindecării
Q = Q + Q + Q + Q
I, E, Alg I, E, Alg I, E, Alg I, E, Alg I, E, Alg

4.2. Punerea în stare de vindecare ( PSV )

57
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- PSV este caracterizată prin cantităţi de E şi I mult mai mari decât SS 4) anihilarea amprentelor I.E. malefice
obişnuită, pentru ca sv. afectat să poată consuma oricât pentru refacere, Tehnicile de redresare se aplică în următoarea ordine:
dar astfel încât nivelul I.E. al SV să nu ajungă sub cel al SS 1) reducere de ABEP
vindecare
- valoarea QI, E, Alg nu are o mărime fixă, ci este „ atât de mare cât 2) energizare locală
este necesar pentru ca sv. să se vindece “ 3) energizare generală
PSV implică: 4) amplificarea BCFV
1) asigurarea I.E. specifice şi necesare pentru intrarea tuturor - toate aceste tehnici de redresare se aplică numai după curăţare şi numai
organelor şi zonelor în starea de vindecare, pentru refacerea dacă fiinţa respectivă are ( după aplicarea procedurilor de curăţare ) EBF
integrităţii structurale şi funcţionale pe N şi T ≥ 90 % ( a terapeutului faţă de pacient )
2) ştergerea tuturor amprentelor şi capacităţilor de coordonare - excepţie de la regula de mai sus o constituie pacienţii aflaţi în stare de „
incorecte de la toate nivelele sistemului nervos urgenţă I.E. “, care pot beneficia de procedurile de redresare şi dacă au
3) stabilizarea I.E. pe SV şi SS proporţional cu menţinerea şi EBF pe N şi T şi C pe N şi T < 90 %, dar ≥ 81 %
ameliorarea calităţii pacientului, a credinţei lui ( „ Dacă vei greşi, - „ urgenţele I.E. “ stau la baza urgenţelor medicale, fiind rezultatul unor
îţi fi mai rău ! “ ) agresiuni I.E. deosebit de puternice Urgenţele medicale sunt următoarele:
- infarcturile de toate tipurile
L
5 - hemoragiile grave
- crizele de astm
- accidentele vasculare
Tehnici şi procedee I.E. - fracturile
- colicile de toate tipurile
- tehnicile I.E. se împart în două mari categorii: - intoxicaţiile acute
1) tehnicile de curăţare I.E.
- arsurile grave
2) tehnicile de redresare I.E.
- întotdeauna asupra unui sv. se vor aplica, iniţial, obligatoriu, tehnicile de - şocul anafilactic
curăţare I.E. şi numai după aceea, dacă anumite condiţii sunt îndeplinite, se - abdomenul acut
aplică tehnicile de redresare ! - stopurile respiratorii
- tehnicile de „ curăţare “ au drept scop înlăturarea formaţiunilor I.E. - sufocările, înecul
malefice şi se aplică obligatoriu de către inforenergetician ori de câte ori
- tulburările psihice evidente ( stările de şoc psihic )
se întâlneşte un sv. parazitat
- „ curăţarea “ I.E. este obligatorie, deoarece un sv. parazitat nu mai are - în toate aceste cazuri, succesiunea fazelor rămâne aceeaşi, dar limita
întreg LA ( are LA afectat malefic ) pentru EBF şi C scade la 81 %, adică acestor persoane li se pot aplica
Tehnicile de curăţare se aplică în următoarea ordine: procedurile de redresare dacă, după curăţare, EBF şi C pe N şi T sunt mai
1) anihilarea SPM sau a SP cu EBF variabil, cu sau fără program, mari de 81 %, însă doar pentru primul ajutor şi scoaterea din criză; după
activate sau neactivate aceea se aplică procedura ( regula ) normală
2) alungarea ENM şi CM care parazitează sv. - terapia I.E., cu toate formele ei, are drept scop final PSV a sv.
3) anihilarea programelor şi caracteristicilor I.E. malefice ale ENBF

58
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- procedurile de curățare se aplică pentru orice sv. agresat, indiferent de Observaţie: Alg se rosteşte pe tot timpul acţiunii, repetându-se
parametrii săi, acest fapt fiind o obligație deontologică a dacă este nevoie; procedura se încheie atunci când palmele
inforenergeticeanului, deoarece un sv. parazitat nu mai are întreg LA noastre au ajuns la 1 – 2 cm de sv. respectiv. Pe tot parcursul
acţiunii, inforenergeticianul va menţine o stare de concentrare
corespunzătoare, o viteză de lucru optimă, fără
L6 gânduri parazitare, având un sentiment de siguranţă şi de
realizare a obiectivului !
- dacă cumva apare un sentiment de nesiguranță, neliniște,
Tehnici de redresare nerealizare, acesta poate fi determinat de viteza prea mare sau prea
mică cu care lucrăm sau de o concentrare insuficientă, determinată de
intrarea necorespunzătoare în starea ready
- sunt tehnici ce urmăresc ameliorarea SV și a SS a organului sau a zonei
- viteza de lucru trebuie să fie potrivită ( este o stare „ cu sufletul la
afectate și a întregului sv., în cazul în care acesta se găsește într-o stare
gură “ )
patogenă
3) la terminarea procedurii se verifică spațial și valoric dacă valoarea
- aplicarea acestor tehnici se face după cele de curățare, inversarea
ABEP este 0; dacă mai există ABEP, se reia procedura
acestei ordini determinând în unele cazuri apariția unor dureri locale, stări
4) mulțumim Sfintei Treimi pentru ajutor și ne facem Semnul Crucii
generale de rău, tensiuni etc.
- vindecarea se va face încet, în timp, pentru că SF afectată necesită o
perioadă de timp mai îndelungată pentru a-și reveni
1) Tehnica reducerii de ABEP
- organul respectiv, pus să-și îndeplinească funcțiile în cadrul sv. este
- are drept scop refacerea matricei I.E., care, odată afectată, nu restabilit din punct de vedere I.E., dar SF a sa este încă afectată și atunci
mai este capabilă să dea ordine corecte ( să coordoneze ) sv. ABEP poate reveni
respectiv; reducerea unei ABEP este procedura prin care o perturbare - pentru programarea ședințelor de terapie I.E. - trebuie să avem în
I. E. patogenă este corectată ( dispare ), în vederea PSV a sv. vedere ca până la viitoarea ședință, ABEP, în cazul în care revin, să nu
Procedura: depășească valoarea de 30 %
1) în primul rând se determină spațial și valoric ABEP respectivă - orice ABEP se reduce și la nivelul craniului ( SNC ), pe Alg: „ În numele
2) în stare ready se pun ambele palme pe vârful ABEP, cu fața spre Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, unde este reprezentarea pe cortex a
sv., fără să atingem palmele între ele acestui ABEP “; avem în vedere ca până la viitoarea ședință de terapie,
- se rotesc palmele levogir, mișcând ușor degetele, se apropie încet ABEP respectivă, în cazul în care mai revine, să nu depășească 30 %
de sv., pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului - reducerea unei ABEP are ca urmare creșterea SV destul de repede, a SS
Duh, rog Sfânta Treime să pună în palmele mele acea informație și ceva mai încet, deoarece modificarea structurală rămâne acolo și după o
energie benefică, speci-fică și necesară, pentru reducerea în totalitate perioadă ABEP revine; obligația noastră este să reducem ABEP până se
a acestei ABEP, de jur împrejurul .......................................... ( denumirea reface SF !
organului sau a zonei ) ............ , pentru punerea acestuia în stare de Observaţii:
vindecare 100 % “ - sensul de rotaţie levogir este invers sensului de mişcare a acelor de
- fiecare zonă, organ, sistem funcționează pe un anumit fel de I.E. ceasornic şi se foloseşte când aplicăm tehnici de redresare pe
specifice lui

59
Cursuri de inforenergetică – gradul III

partea din faţă a pacientului; când aplicăm proceduri pe partea din puternic acest organ ( zonă ), cu I.E. benefice, specifice şi
spate a pacientului, mâinile se rotesc dextrogir necesare, atât de mult cât trebuie pentru punerea lui în stare de
- uneori, după o reducere de ABEP pe o mare concentrare, la verificarea vindecare rapidă, totală şi permanentă ! “
remanenţei ABEP, se poate constata că pot apărea valori mai mici decât 0, 3) se măsoară cu ansa şi raportorul procentul de energizare, din suta
ceea ce însemnă că odată cu reducerea ABEP s-a produs şi o energizare necesară, a organului ( zonei ) respectiv; la valori mai mici de sută
locală, a zonei sau organului respectiv la sută se reia procedura
- în timpul efectuării procedurii se vizualizează organul sau zona respectivă 4) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
puternic luminat / ă cu Lumina Sfintei Treimi şi se respiră profund şi rar, Semnul Crucii
menţinându-se respiraţia în apnee, atâta timp cât este posibil, cu ochii Observaţie: în cazul organelor sau zonelor cu infecţii, tumori nu se
semiînchişi, mâinile rotindu-se cu viteza potrivită, reglată de sentimentul de energizează decât celulele tipice, caracteristice organelor respective
linişte, siguranţă, realizare
- în cazul de ABEP propriu, unde vârful ABEP nu este accesibil sau când 3. Tehnica energizării generale
spaţiul nu permite, tehnica se realizează introducând mâinile în ABEP
- în cazul anumitor afecţiuni, pentru a avea o eficienţă mai mare, este - urmăreşte realizarea unui depozit I.E. la nivelul întregului organism,
recomandabil a se utiliza şi alţi Alg specifici după reducerea ABEP ( de pentru ca toate nivelele, organele ( zonele ) sale să fie puse în stare de
exemplu, dizolvarea şi eliminarea pe cale nedureroasă, naturală, a calculilor, vindecare şi apoi în SS normală
anihilarea viruşilor sau altor agenţi patogeni prin reducerea BCFV al lor şi Procedura:
eliminarea rapidă şi totală a acestora din organism etc. ) 1) în stare ready se pun ambele palme deasupra capului persoanei, la
20 – 30 cm şi se coboară într-o mişcare levogiră, parcurgând astfel
întregul corp, până la degetele picioarelor, vizualizând cum
2. Tehnica energizării locale energizăm întregul sv., cu tot ceea ce conţine în el
2) se lucrează numai în faţa suferindului, pe Alg: „ În numele Tatălui,
- este tehnica prin care se creează, la nivelul organului sau a zonei al Fiului şi al Sfântului Duh, rog Sfânta Treime să pună în palmele
respective, un depozit de E şi I peste nivelul 0, atins în urma reducerii mele toate energiile şi informaţile benefice, specifice şi necesare,
de ABEP pentru energizarea în totalitate a .......................................... ( numele
- acest depozit se va consuma ulterior, într-un timp mai lung sau mai scurt, de botez a persoanei ) ..., pentru ca acest sv. şi toate organele lui
după care ABEP va reapare cu o valoare mai mare sau mai mică, în funcţie de să fie puse în stare de vindecare şi apoi în SS normală, pentru a-şi
cum s-au respectat tehnicile aplicate şi cum a respectat persoana putea realiza faptele bune ce-l aşteaptă ! “
recomandările făcute 3) se măsoară cu ansa şi raportorul procentul de energizare, din suta
Procedura: necesară, a organului ( zonei ) respectiv; la valori mai mici de sută
- este inversă tehnicii de reducere a ABEP la sută se reia procedura
1) în starea ready se pun ambele palme în dreptul organului sau a 4) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
zonei unde este necesară energizarea Semnul Crucii
2) rotim palmele levogir, depărtându-le treptat de suprafaţa corpului
persoanei, astfel încât să descriem o suprafaţă semisferică, în al
cărui centru este zona bolnavă, concentrându-ne pe Alg: „ În
numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se energizează foarte

60
Cursuri de inforenergetică – gradul III

4. Tehnica de amplificare a biocâmpului vital vindecare; la valori mai mici de sută la sută se reia procedura
5) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
- prin această procedură se realizează o rezervă suplimentară Semnul Crucii
importantă de I.E., necesară aducerii sv. în starea de vindecare Observaţie:
- depozitul va fi utilizat în intervalul dintre două şedinţe, asigurând astfel o - atunci când poziţia pacientului sau spaţiului avut la dispoziţie nu permit
revenire rapidă a sv. la SS normală aplicarea procedurii în acest fel, amplificarea BCFV se poate realiza şi în
- BCFV al unui om sănătos variază între 1,5 – 1,7 m; sv. bolnave au un BCFV dreptul altor zone ale corpului ( de exemplu deasupra capului sau chiar la
redus şi de aceea, acesta trebuie amplificat, atât cât este necesar, pentru tălpi ), vizualizând însă şi concentrându-ne pe amplificarea BCFV proporţional
vindecare de jur împrejurul sv., pentru a nu-i schimba caracteristicile IE. Toate
- mărirea BCFV atrage după sine şi amplificarea celorlalte BCF, conform tehnicile de redresare ( reducerea de ABEP, energizările, amplificarea
rapoartelor R1 şi R2 ( vezi gradul II ), ceea ce de fapt înseamnă evoluţie BCFV ) se aplică întotdeauna doar după tehnicile de curăţare I.E. şi
Procedura: doar dacă suferindul are EBF şi C ( a terapeutului faţă de pacient ) pe
1) în stare ready se determină cu ansa conturul BCFV al pacientului N şi T ≥ 90 %. Procedurile de redresare I.E. se mai pot aplica şi dacă
2) în stare ready se pun ambele palme pe suprafaţa exterioară a BCFV 81 % ≤ EBF şi C pe N şi T ≤ 90 %, dar doar în situaţiile în care sv. se
( la nivelul locului posibil pentru amplificare ) află în stare de urgenţă I.E.
3) se rotesc levogir ambele palme, concomitent cu o îndepărtare a lor
de suprafaţa BCFV şi de pacient, pe concentrarea: „ În numele L
7
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se amplifică BCFV al acestui sv.
în mod proporţional, de jur împrejurul corpului lui, atât de mult cât
este necesar pentru punerea în stare de vindecare a zonelor şi Amprente I.E.
organelor afectate ale acestei fiinţe, şi pentru revenirea ei la o SS
normală ! “
- în mod normal, procedeul durează între 2 – 5 secunde - orice sv., atunci când se află într-o stare I.E. specială (
- în timpul rostirii algoritmului se are în vedere că dorim PSV a excedentară sau deficitară ), creează în structurile fizice pe care la
tuturor organelor şi zonelor, astfel încât sv. respectiv să ajungă la atinge ( obiecte, trupuri, case etc. ), prin implementare, amprente
SS normală şi firească I. E. corespunzătoare propriei stări şi personalităţi
- pe tot timpul aplicării acestei tehnici I.E. se vizualizează - aceste stări sunt determinate de emoţii şi sentimente şi sunt
configuraţia BCFV în jurul sv. respectiv ( în timpul vizualizării, BCFV prezente în special la sv. umane şi la cele superioare acestora
poate apare de culoare alb strălucitor – pentru cei care - mărimea diferenţei I.E. dintre starea normală şi starea de moment a sv.,
vizualizează alb – negru sau roşu intens pozitiv, benefic, luminos precum şi nivelul I.E. al mediului constituie cei doi factori principali care
strălucitor – pentru cei care vizualizează colorat ) determină caracteristicile amprentei create de sv. respectiv
- se urmăreşte ca în timpul procedurii, BCFV să fie amplificat - amprentele I.E. constituie cartea de vizită a creatorului lor, deoarece, cu
proporţional, de jur împrejurul sv. respectiv ajutorul codului I.E. personal al sv. respectiv, se poate accesa „ fişa
- mişcarea levogiră se continuă până la sfârşitul procedurii, când informaţională “ a acestuia din BDD
apare un sentiment de datorie împlinită, de linişte
4) se măsoară cu ansa şi raportorul procentul de amplificare, din suta
necesară, adică dacă corespunde cu intrarea pacientului în stare de

61
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- codul I.E. este unic, caracteristic şi propriu pentru fiecare sv. în parte, în - s-a observat că în timp, amprentele radiază conţinutul lor I.E.,
el fiind concentrate toate caracteristicile I.E. al fiecărei structuri influenţând, corespunzător algoritmilor lor, sv, ale căror BCF le
temporare ( muritoare ) şi nemuritoare pe care sv. respectiv le posedă şi, interferează; după un timp, amprentele slabe îşi disipează
după acest cod, sv., cu sau fără SF este recunoscut şi apărat către de alte conţinutul şi nu mai pot fi decelate corect, intensitatea lor slăbind
existenţe nemuritoare; de asemenea, codul I.E. este conţinut parţial în sub limita extrasensibilităţilor medii umane
prenumele aferent vieţii respective şi este conţinut în totalitate în numele 5) după durata existenţei: a) amprente temporare
veşnic care însoţeşte orice EN de tip noesic. b) amprente permanente
- cunoaşterea acestui cod în întregime face posibilă modificarea - amprentele malefice de pe obiecte vechi, bijuterii etc. au durată
variabilităţilor I.E. ale structurilor unui număr restrâns de EN, numai în lungă de viaţă, fiind obiecte de dispută, iar persoanele care le ating
virtutea unor merite deosebite şi atunci când au un rol deosebit în evoluţia le amprentează în consecinţă
altor sv. 6) după modul lor de realizare:
- dintr-o amprentă I.E. se pot obţine: a) spontane ( neconştientizate, realizate fără concentrare )
a) toate caracteristicile F, B şi spirituale ale creatorului lor, b) cu cunoaştere ( conştientizate, realizate pe concentrare, cu un
inclusiv portretul robot scop precis )
b) toate datele informaţionale legate de evenimentele la care 7) în funcţie de realizarea lor:
acesta a participat a) amprente realizate de oameni
- amprenta I.E. este infinit mai exactă decât orice amprentă dactiloscopică b) amprente realizate de sv. vegetale sau animale
Clasificări: c) amprente realizate de existenţe diferite de cele de mai sus
1) după beneficitate: - amprente benefice ( cu EBF ≥ 81 % ) 8) în funcţie de originea realizatorilor:
- amprente malefice ( cu EBF < 81 % ) a) amprente ale realizatorilor tereştrii
- sv. umane nu pot crea amprente cu EBF > 100 % b) amprente cu realizatori astrali, care pot fi:
2) după intensitate: a) amprente slabe - de tip solar ( care provin din sistemul nostru solar )
b) amprente medii - de tip extrasolar
c) amprente puternice Exemple de amprente:
d) amprente foarte puternice 1) obiecte din antichitate care, de obicei, conţin amprente cu
3) după mărimea suprafeţei ( arată ca o pată ): necazurile şi problemele celor cărora le-au aparţinut sau cu
a) amprente cu suprafeţe mici ( Æ < 10 cm ) evenimentele neplăcute la care au fost „ martore “
b) amprente cu suprafeţe medii (10 cm < Æ < 30 cm ) 2) obiecte de „ artă neagră “ ( statuete, diferite tapiţerii etc. ),
c) amprente cu suprafeţe mari ( 30 cm < Æ < 80 cm ) amprentate malefic
d) amprente cu suprafeţe foarte mari ( Æ > 80 cm, până 3) diferite publicaţii cu conţinut necorespunzător, „ dubios “
la câţiva zeci de metri ) 4) amprente benefice realizate pe diferite talismane Observaţie:
4) după vârstă ( corespunzător perioadelor istorice în care au trăit a) realizarea amprentelor malefice constituie un păcat, chiar dacă
creatorii acestor amprente ) este făcut fără cunoaştere
a) amprente recente ( realizate de o perioadă de timp b) decodificarea amprentelor malefice este interzisă !
sub 1 an )
b) amprente vechi ( realizate de o perioadă de timp ce
depăşeşte 1 an )

62
Cursuri de inforenergetică – gradul III

c) amprentele malefice se anihilează; anihilarea lor este obligatorie şi benefici, specifici şi necesari realizării scopului propus ); se
face parte din procedurile de curăţare determină EBF ale amprentei, iar la valori mai mici de 100 % se
Procedura de anihilare a amprentelor malefice: reia procedura
1) biodetectăm amprenta pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al 5) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai amprenta malefică “ Semnul Crucii
2) în starea ready se punem ambele palme deasupra amprentei Nu avem voie să intervenim în LA al cuiva cu nici una dintre tehnici !!!
biodetectate, la o distanţă de cca. 30 – 40 cm de aceasta sau de o
parte şi de alta a obiectului, în cazul obiectelor verticale L
8
3) rotindu-ne levogir ambele palme, ni le apropiem încet de suprafaţa
obiectului, pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al
Sfântului Duh, se anihilează în totalitate orice energii malefice Spaţii I.E. simple
conţinute în această amprentă, se dezagregă şi se disipă orice I, E,
Alg şi concepte malefice, acum şi pentru totdeauna ! “
4) verificăm cu ansa şi raportorul eventuala remanenţă a amprentei Spaţiile I.E. constituie existenţe spaţiale de sine stătătoare, cu
malefice; dacă a mai rămas ceva, reluăm procedura ( palmele se individualitate în spaţiu şi timp fizic ( ocupă un volum spaţial diferit, au
apropie până la cca. 2 cm de suprafaţa amprentată ) un timp determinat ), cu un anumit conţinut I.E., în care sunt
5) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi ne facem Semnul implementaţi Alg specifici,( corespunzători scopului urmărit
Crucii de creator ), putând avea variabilităţi în timpul manifestării efectelor
Procedura de realizare a amprentelor I.E. benefice lor, efecte care se resimt în nişa I.E. care le conţine
1) se alege şi se determină Alg benefic ce urmează a fi implementat, - intensitatea lui I.E. scade în timp, acesta îşi măreşte volumul şi apoi se
având în vedere scopul propus ( ameliorarea SS şi a SV a fiinţelor disipează, beneficitatea rămânându-i constantă pe toată perioada
din apropiere, ameliorarea parametrilor, obţinerea unui anumit existenţei
rezultat ca efect benefic asupra unui sv. pe un anumit timp etc. ); - spaţiile I.E. conţin I.E. organizate în Alg specifici, cu anumite influenţe
Alg ales trebuie să aibă EBF de 100 % şi Ef gradul de complexitate asupra SV ale sv. sau asupra structurilor lângă care sau în care se găsesc -
de 100 % faţă de scopul propus spaţiile se mişcă conform Alg implementat, au dinamică proprie
2) se pun ambele palme la o distanţă de 1 – 2 cm faţă de zona care - vorbele rele aruncate la întâmplare, blestemele, descântecele malefice
trebuie amprentată creează spaţi malefice; conţinutul lor I.E. va fi malefic ( cu atât mai
3) palmele se rotesc levogir şi se îndepărtează încet de locul în care malefic, cu cât puterea de concentrare în timpul realizării spaţiului este mai
se creează amprenta, până la o distanţă convenabilă, în funcţie de mare )
condiţiile în care lucrăm; mişcarea levogiră se continuă până la - conţinutul I.E. al spaţiului are aceeaşi acţiune asupra destinatarului, ca şi
dobândirea unui sentiment de satisfacţie, linişte, datorie împlinită. autorul vorbelor, faptelor, gândurilor ( malefică sau benefică )
- mişcarea se face pe următorul Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi - spaţiile I.E. pot fi făcute conştient ( cu intenţie ) sau inconştient ( fără
al Sfântului Duh, se amprentează E şi I ...( numele obiectului sau intenţie )
locului vizualizat ); amprenta astfel creată va ......................................
( se rosteşte algoritmul stabilit la început ! ) “
4) se verifică cu ansa şi raportorul cât la sută din necesarul E din
amprentă am realizat ( adică dacă s-au implementat toate I, E, Alg

63
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Scopul realizării spaţiului I.E. benefic: Caracteristicile spaţiilor I.E.:


1) înlocuieşte inforenergeticianul atunci când prezenţa acestuia este 1) au un volum, şi o formă sferică ( de obicei )
imposibilă ( inforenergeticianul nu poate fi lângă subiect, nu este 2) au cinematică proprie
agreat de persoana respectivă sau de cei din jur sau atunci când 3) au mod, timp şi viteză de acţiune proprie
avem de-a face cu persoane suferinde cu psihoze deosebit de 4) se algoritmează şi cu programe proprii de existenţă, stabilite de
grave, care pot deveni agresive, este la distanţe mari etc. ) creator
2) înlocuieşte inforenergeticianul în perioada dintre două şedinţe 5) sunt existenţe de sine stătătoare, în anumite locuri, în aer sau
3) pentru curăţarea unui sv. sau a unei SF la distanţă plasate pe anumite obiecte sau sv.
4) pentru redresarea unui sv. la distanţă 6) SP I.E. pot fi vizualizate de cei cu extrasensibilităţi optice
5) pentru antrenamente 7) culorile SP I.E. diferă în funcţie de EBF ale lor:
6) pentru obţinerea unor rezultate benefice asupra unor sv. vegetale, - cele benefice au culori de la roz deschis foarte luminos, până la
animale, umane, a unor zone cultivate, lăcaşe de odihnă, a unor nuanţe de alb – argintiu, auriu, opaliu, sunt calde, determină
produse alimentare etc. senzaţii plăcute, sentimente de bucurie
7) spaţii benefice de tip paznic ( de protecţie a unor sv. sau locuri - cele malefice sunt maronii sau pot fi gri – negru intens,
deosebit de importante din punct de vedere spiritual ) întunecate, iar la pipăit înţeapă, pişcă, produc furnicături, dureri
- se interzice realizarea de către inforenergeticieni de spaţii I.E. cu etc.
EBF sub 100 %; pentru realizarea lor se va folosi doar Lumina şi 8) SP pot fi determinate cu ansa, ca orice sursă de semnal I.E., li se
Iubirea Sfintei Treimi poate măsura EBF, precum şi alţi parametrii I.E. caracteristici
- spaţiul este un mijloc foarte puternic de acţiune directă, la orice distanţă, 9) SPM, ce conţin I şi Alg cu scopuri malefice, nu sunt suportate de
asupra beneficiarului sv. benefice, în special de plante şi de unele animale ( le perturbă
Este interzis ca prin spaţii I.E. să se acţioneze asupra LA al cuiva !!! - semnalele I.E. fundamentale şi structurile benefice );
în scopul PSV, iniţial se face un SP de „ curăţare I.E. “ cu Alg benefici - SPM se pot crea şi inconştient, spontan; ele se anihilează
specifici şi i se trimite beneficiarului ( sau se pune pe el ), obligatoriu, obligatoriu de către inforenergetician
înaintea SP de redresare I.E. 10) prin SP, pe lângă programul conţinut, se pot afla toate
- pentru fiecare scop în parte se realizează un SPB simplu, cu discernământ, caracteristicile I.E. şi fizice ale creatorului ( constituie astfel
în mod benefic maxim, corespunzător intereselor numai benefice ale cartea I.E. de vizită )
beneficiarului 11) persoanele cu EBF < 81 % pe F şi B şi EBF < 90 % pe N şi T nu li se
- un SPB de „ curăţare I.E. “ conţine: fac SP de redresare I.E., ci numai SP de „ curăţare I.E. “ Observaţii:
- Alg de anihilare a SPM, Alg de alungare a ENM, a CM, de anihilare I) este interzisă realizarea de SPM de către inforenergeticieni
a programelor şi caracteristicilor malefice ale ENBF şi de anihilare II) câinii sunt foarte sensibili la SPM - le ocolesc, îşi zbârlesc părul de-a
a amprentelor malefice lungul şirei spinării, latră şi sunt foarte iritaţi de efectul agresor al SPM;
- Alg de cinematică proprie, care asigură parcurgerea pacientului plantele sunt cele mai sensibile la prezenţa SPM - se vestejesc şi mor fără
de către SP de la cap la picioare şi înapoi, de mai multe ori, până la motiv fizic
realizarea anihilării; mişcarea SP se face levogir, în spirale care se
intersectează, astfel încât să nu rămână nici o parte neatinsă de
SP
- SPB „ curăţare I.E. “ va însoţi beneficiarul, oriunde se va duce acesta

64
Cursuri de inforenergetică – gradul III

III) dacă SP sunt puternice, induc prin rezonare variabilităţi ale BCF sv. şi dacă Ef < 90 %, SP se recheamă şi se reenergizează până la Ef =
din apropiere, iar acestea la rândul lor centrilor I.E. şi astfel sv. este 100 %
influenţat corespunzător de SP respectiv ( benefic sau malefic ) c) SP permanente
IV) gândurile de suspiciune, bănuială, gelozie, invidie etc. constituie SPM; 4) după complexitatea lor: a) SP simple (gradul III )
persoanele cu EBF < 81 %, datorită stărilor lor afective şi gândurilor lor, b) SP complexe - de la gradul IV în sus
pot produce pe o concentrare oarecare SPM la adresa persoanelor din jur ( 5) după cinematica lor: a) SP statice
deochi, blestem etc. ) b) SP cu cinematică proprie, conform
- forma SPM este diferită de forma SPB ( care în mod normal este sferică programului stabilit de realizator
), putând fi: conice, cilindrice, aciculare, stelate, sub formă de cârlige, 6) în funcţie de destinatar: a) SP cu un destinatar
baston, buzdugan, plăci etc. b) SP cu mai mulţi destinatari
- culoarea SPM este întotdeauna întunecată, maronie, vişinie sau neagră - 7) în funcţie de numărul de realizatori:
protecţia împotriva lor se realizează prin iluminarea tuturor structurilor a) SP individuale, realizate de o singură persoană
prin eforturi proprii de credinţă în Dumnezeu ( corespunzătoare fiecărei b) SP colective, realizate de două sau mai multe persoane
structuri ) Clasificarea spaţiilor: 8) în funcţie de poziţie: a) SP interioare
1) în funcţie de beneficitate: a) spaţii benefice ( EBF ³ 81 % ) b) SP exterioare
b) spaţii malefice ( EBF < 81 % ) Există 9) după mărimea lor:
SP cu EBF variabil ! Acestea sunt făcute cu cunoaştere şi conţin a) SP mici, cu diametrul până în 50 cm
anumite programe ce au înscrise informaţii cu o maleficitate foarte b) SP medii, cu diametrul între 50 cm – 1,5 m
ridicată, care acţionează ca un SPM în anumite ore, la anumite c) SP mari, cu diametrul între1,5 – 10 m
intervale de timp sau doar în anumite conjuncturi, d) SP foarte mari, cu diametrul peste 10 m
determinând victima să aibă un comportament de neînţeles pentru cei
din jur, instabil, agresor, iar alte perioade ale zilei sau în anumite I. Procedura de anihilare a spaţiilor I.E. malefice ( SPM ):
circumstanţe prezentându-se ca un SPB cu EBF acceptabil ( 81 % < EBF
< 88 % ) de obicei 1) în starea ready se biodetectează SPM, parcurgând sv. cu ansa
- acestea sunt farmecele; din punctul nostru de vedere, SP cu EBF variabil paralelă cu corpul, pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi
sunt malefice şi trebuie anihilate al Sfântului Duh, caut numai SPM; dacă este interior, ansa să facă
- nu pot fi realizate SP cu EBF variabil cu EBF > 87 % 90° spre corpul persoanei, iar dacă este interior, ansa să facă 90°
- SPM cu EBF variabil se biodetectează ca orice alt SPM, introducând în spre exteriorul persoanei “
Alg: „ ..... cu EBF variabil în timp .....” şi apoi se anihilează ca orice SPM 2) se aşează palmele de o parte şi de alta a SP, la limita exterioară
2) după modul de realizare: a) SP realizate cu intenţie, cu cunoaştere 3) rotind palmele levogir ( faţă de sv. respectiv ), le apropiem una de
b) SP spontane, realizate fără intenţie alta, fără a le atinge ( dacă SPM este interior, îl prindem între
3) după permanenţa lor în spaţiu şi timp: palme şi vizualizăm pe concentrare cum BCF palmelor noastre se
a) SP temporare, cu existenţă limitată în timp, putând acţiona de apropie, dezintegrând în totalitate SPM ), concentrându-ne pe Alg:
la o perioadă de câteva ore, până la ani de zile „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se anihilează în
b) SP programate periodic – deoarece după un timp oarecare, deşi totalitate acest SPM cu Lumina Sfintei Treimi, radiată prin
rămân benefice, îşi disipează energiile, scăzându-le eficenţa ( Ef ); palmele mele “
în acest caz, la intervale de timp determinate, se măsoară Ef a SP

65
Cursuri de inforenergetică – gradul III

4) se verifică, cu ansa, dacă a mai rămas ceva din acel SPM, caz în determinându-se EBF ale SP ( cât la sută din cele de mai sus, faţă de
care se reia procedura necesar, au fost implementate, având în vedere misiunea SP ); la valori mai
5) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul Crucii mici de 100 % se reia procedura de la punctul 3 până când se obţine această
valoare
II. Procedura de realizare a SPB: 7) se suflă Duhul Sfânt peste SP, în formă de Cruce, de trei ori, rostind în
gând numele Sfintei Treimi
1) se examinează destinatarul ( sau destinatarii ) şi, după efectuarea 8) se lansează SP pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al
analizei de caz, se stabileşte Alg optim al SP pentru persoana respectivă Sfântului Duh, acest spaţiu să se ducă la . .( destinatar )... şi să-şi
2) în starea ready se aşează ambele palme faţă în faţă, la o distanţă de îndeplinească misiunea ! Amin ! “ şi se face gestul aruncării SP în sus
cca. 30 cm una de alta 9) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul Crucii
3) rotind o palmă levogir ( palma stângă se menţine fixă şi se roteşte Observaţie: pentru a avea mai multă eficienţă la realizarea spaţiilor
palma dreaptă ) sau ambele palme într-o mişcare dublu levogiră, se I. E., inforenergeticienii trebuie să fie în stare de armonie,
delimitează conturul ( suprafaţa ) unei sfere cu raza de 15 – 20 cm, odihniţi, să aibă toate structurile în ordine
concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh,
rog Sfânta Treime să pună în palmele mele toate acele I.E. benefice, III. Realizarea spaţiilor benefice de curăţare:
specifice şi necesare pentru realizarea şi energizarea foarte puternică,
intens pozitivă, benefică a acestui spaţiu, cu Lumina şi Iubirea Sfintei - un SPB de curăţare va conţine toţi Alg de curăţare astfel:
Treimi, la care adaug toată iubirea mea, tot ceea ce este mai bun şi mai - anihilarea SPM, cu sau fără program sau cu EBF variabil, activate
frumos în mine. Acest SPB va ................ ( se introduc Alg determinaţi şi sau neactivate
formulaţi la punctul 1 ) ! “ - alungarea ENM sau CM
4) se stabileşte cinematica ( de exemplu, dacă este un SP pentru o - anihilarea tuturor programelor şi caracteristicilor malefice ale
persoană, rostim: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acest ENBF
spaţiu va parcurge...( persoana ) ...din creştet până la vârful degetelor de la - anihilarea amprentelor malefice, eronate sau cu EBF variabil, cu
picioare şi invers, în spirale levogire, care se intersectează continuu şi o va sau fără program, activate sau neactivate
însoţi oriunde aceasta va merge, realizând algoritmii implementaţi în el ! “ Procedura:
5) se stabileşte timpul de acţiune al SP şi ce se întâmplă cu el după 1) în starea ready se realizează suportul spaţiului de curăţare, rotind
îndeplinirea misiunii date ( de exemplu: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al palmele într-o mişcare dublu levogiră sau simplu levogiră, concentrândune pe
Sfântului Duh, acest spaţiu îşi va îndeplinii misiunea în mod continuu, până Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, rog Sfânta Treime să
când Ef şi EBF scad sub 90 %, după care se va autodisipa şi se va pune la pună în palmele mele toate acele I.E. benefice, specifice şi necesare pentru
dispoziţia Tatălui Ceresc ! “ realizarea şi energizarea foarte puternică, intens pozitivă, benefică a
- SP poate fi rechemat şi reenergizat acestui spaţiu, cu Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi, la care adaug toată
- se rămâne pe această concentrare de energizare puternică până la apariţia iubirea mea, tot ceea ce este mai bun şi mai frumos în mine. Acest SPB va
sentimentului de linişte, siguranţă, satisfacţie, realizare, relaxare; în palme, ....................................................( se introduce Alg de curăţare în ordinea:
în acest timp, se va simţi o tensiune puternică şi o senzaţie de căldură, - anihilarea SPM cu sau fără program, cu EBF variabil, activate sau
proporţională cu intensitatea concentrării neactivate
6) se determină cu ansa şi raportorul dacă SP conţine toate I.E., Alg şi
programele specifice şi necesare pentru realizarea obiectivului propus,

66
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- alungarea ENM şi CM ordinea:


- anihilarea programelor şi caracteristicilor I.E malefice ale ENBF - reducerea APEB, anihilarea BCFV al agenţilor patogeni, anihilarea
- anihilarea amprentelor malefice, eronate sau cu EBF variabil, cu şi eliminarea pe cale naturală, nedureroasă, în timp optim, a tuturor
sau fără program, activate şi neactivate ) ! “ toxinelor din organismul respectiv
2) se stabileşte cinematica: : „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului - energizarea locală şi generală , pe Alg cunoscuţi
Duh, acest spaţiu va parcurge ..( persoana )...din creştet până la vârful - amplificarea BCFV
degetelor de la picioare şi invers, în spirale levogire, care se intersectează 3) se parcurg în continuare toate celelalte puncte ca şi la SP de curăţare
continuu şi o va însoţi oriunde aceasta va merge, iar în tot acest timp îi va Observaţie:
curăţa toate celulele, structurile, BCF şi centrii I.E. ! “ a) SP de redresare se fac numai pentru sv. cu EBFpot. mom. minim pe N şi T ≥
3) ) se stabileşte timpul de acţiune al SP şi ce se întâmplă cu el după 90 %, iar pentru cele cu 81 % ≤ EBFpot. mom. ≤ 90 % pe N şi T, doar când se
îndeplinirea misiunii date ( de exemplu: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al află în stare de urgenţă I.E.
Sfântului Duh, acest spaţiu îşi va îndeplinii misiunea în mod continuu, până b) se realizează şi se trimite întotdeauna numai după SPB de curăţare sau
când Ef şi EBF scad sub 90 %, după care se va autodisipa ! “ ( sau va fi după ce au fost introduşi Alg de curăţare în acelaşi SP
rechemat pentru energizare ) c) în cazul persoanelor care prezintă ABEP multe şi mari, pentru o
4) se determină cu ansa şi raportorul EBF ale SP ( cât la sută din necesar, eficienţă mai mare, dacă acestea au EBF de lucru pentru redresare, este
au fost implementate, având în vedere misiunea SP ); la valori mai mici de recomandabil să se trimită mai multe SP statice pentru fiecare organ
100 % se reia procedura de la punctul 3 până când se obţine această valoare puternic afectat şi un SP dinamic de redresare pentru întregul sv.
5) se suflă Duhul Sfânt peste SP, în formă de Cruce, de trei ori, rostind în c) se recomandă a se lucra cu SP cu Alg specifici pentru rezolvarea
gând numele Sfintei Treimi diferitelor afecţiuni
6) se lansează SP pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al
Sfântului Duh, acest spaţiu să se ducă să-şi îndeplinească misiunea ! Amin ! “ IV. Spaţii I.E. de tip paznic
şi se face gestul aruncării SP în sus
7) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul Crucii - se realizează la fel ca SP de curăţare pentru o persoană, însă la punctul 2
Observaţie: pentru persoanele care vor să se lase de fumat şi de se introduce Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acest SP
băutură, pe lângă Alg de curăţare obişnuiţi, mai introducem Alg de va conţine groaza de moartea cea mai cumplită cunoscută a ţânţarilor,
anihilare a tuturor I.E. care determină plăcerea, satisfacţia, dorinţa gândacilor, şoarecilor etc., va împiedica apropierea de..( se precizează şi se
de a fuma ( bea ), precum şi aceia de a le crea o stare I.E. foarte vizualizează zona ) a ţânţarilor, gândacilor, şoarecilor etc. Aceştia să
neplăcută, de repulsie, neplăcere, greaţă la semnalizarea mirosului meargă acolo unde vrea bunul Dumnezeu ! Amin ! “
acestora sau a gustului lor, ori a vederii lor, de anihilare a Alg malefici - la punctul 3 se stabileşte cinematica dorită
care alimentează şi susţin dependenţa de aceste vicii, din toate
structurile. V. Exerciţi şi antrenamente cu spaţii I.E.
Se pot face SPB pentru casă ( curăţă casa şi toate persoanele care
intră în casă ) - se pot face SP cu următoarele scopuri:
III. Spaţii de redresare pentru sv.
Procedură:
1) se realizează suportul SP, conform procedurii de mai sus
2) se introduc Alg de redresare corespunzător tehnicilor de redresare, în

67
Cursuri de inforenergetică – gradul III

1) biodetecţii: a) simple 1) după beneficitate:


b) complexe a) benefice ( ENB ), cu EBF ≥ 81 % în timpul vieţii cu trup, iar în
2) realizări cu diferite efecte I.E. benefice la distanţă pentru: timpul vieţii fără trup, cu EBF > 100 %
- terenuri agricole b) malefice ( ENM ), cu – 72 % < EBF < 81 % în timpul vieţii cu trup
- grajduri, staule, animale etc. şi până la – 18.000 în timpul vieţii fără trup
- oameni 2) după mărime: a) mici ( cu Ø < 20 cm )
3) cu ajutorul SPB simple se pot realiza: b) medii (cu 20 cm < Ø ≤ 80 cm )
- decodificări de mesaje ( cuvinte, imagini, stări c) mari ( cu 80 cm < Ø ≤ 2 m )
de spirit, sentimente, afecte etc. ) d) foarte mari ( cu Ø peste 2 m, până la 400 – 500 m )
- biodetecţii şi decodificări de mesaje - EN mari şi foarte mari au capacitatea de a-şi concentra conţinutul şi de a
se modela, ceea ce determină unele fenomene şi manifestări fizice, de
L multe ori de natură mecanică
9
- variabilitatea particulelor solide şi lichide în suspensie, din atmosferă, ca
urmare a variabilităţii electrostatice ( produse de variabilităţile EN ),
Entităţi de tip noesic ( EN ) determină modificarea coeficientului de refracţie a luminii, în special în EN
respective şi, de aici, modificarea luminozităţii EN.
- oamenii prezenţi în apropierea EN, furnizează acestora energii, care de
EN sunt existenţe de sine stătătoare, care provin din fostele SN ce au multe ori fac EN vizibile pe pelicula fotografică
aparţinut unui sv. vegetal, animal sau uman şi care au rămas după 3) în funcţie de fostele sv. cărora le-au aparţinut şi după gradul lor de
pierderea SF şi SB de către acesta, adică au purtat numele de SN inteligenţă:
atâta timp cât au fost implementate într-o SF, decesul unui sv. a) stihii sau duhuri ale naturii – provin din sv. vegetale, animale
determinând rămânerea numai a SN de tip nemuritor, formată din mai sau chiar de la sv. de tip uman, dar aflate într-un stadiu primar de
multe structuri, întocmai ca o „ ceapă nemuritoare “ care determină evoluţie; capacitatea lor de a forma Alg inteligenţi este foarte
apariţia unei EN; aceste EN au o existenţă veşnică scăzută
- unele EN, cu LA al lor, şi-au manifestat caracteristicile I.E. negative - aceste EN sunt caracterizate de instabilitatea comportamentală,
proprii, autocondamnându-se la o „ cădere din ceruri “ şi ca urmare, aceste irascibilitate; pot produce fenomene luminoase, sau chiar
EN coboară în plan terestru, căpătând trup şi raţiune în încarnări succesive, materializări parţiale ale ultimei structuri vii( fizice ) avute (
intrând sub legea karmei; dacă în viaţa cu trup îşi manifestă în continuare partea superioară a sv. ), pot produce efecte sonore sau chiar
aceste caracteristici I.E. negative, după deces, ele vor ajunge în ceruri mai mişcări de obiecte
joase decât cel din care au venit iniţial la întrupare - staţionează în diferite locuri din natură, iar EBF ale lor este
- în timpul vieţii cu SF şi SB a EN ( atunci SN ), fiinţa umană nu poate avea cuprins între – 300 şi + 300
EBF < - 72 % sau EBF > 100 % - pot fi vizualizate – de obicei de culoare cenuşie, dar prezintă şi
- în viaţa fără SF şi SB, EN pot avea EBF cu valori ce pornesc de la – 18.000 diferite nuanţe: între portocaliu şi negru, în funcţie de EBF
( cel mai coborât posibil ) şi ajung peste + 100 ( până la câteva milioane sau, - pot crea manifestări contradictorii, - de exemplu: spiriduşi,
în cazul Entităţilor Divine, chiar infinit ) gnomi, elfi ( EN ale Pământului ), ondine, sirene ( EN ale apelor ),
silfide, zâne, muze ( EN ale aerului ), salamandra ( EN de foc )
Clasificare:

68
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- evită oamenii, însă preferă copii (, care pot să le vadă ), anumite calităţi
deoarece aceste EN sunt jucăuşe, dar mai puţin înţelepte şi d) îngerii păzitori – încă de la naştere, fiecare om are cel puţin
inteligente; pot să apară pe unele fotografii o ENB, cu misiunea de la Dumnezeu să-l apere de rele şi să-i
b) duhuri ale locurilor – ale munţilor, peşterilor, pădurilor, conducă paşii în viaţă, astfel încât să poată realiza cât mai multe
lacurilor sau ale altor locuri de pe planetă – sunt EN cu EBF din Voia Domnului
diferite ( bune sau rele ), de regulă cu misiuni în curs de - sunt EN de tip paznic, pe care le avem fiecare, care ne ajută şi
executare ne sfătuiesc în privinţa faptelor bune pe care le avem de făcut;
c) EN de tip paznic ale unor locuri din natură, în care se găsesc numai cine îşi ascultă propriul suflet le aude şi le înţelege
diferite obiecte de interes material sau spiritual ( lăcaşuri de - îngerii păzitori stau în apropierea oamenilor de care au grijă,
cult, tezaure, rămăşiţe ale unor SF aparţinând unor personalităţi inducându-le I cu caracter benefic
spirituale, ruine de biserici, altare, şcoli şi biblioteci de - când omul respectiv respinge cu LA alternativele benefice ale
spiritualitate, temple sau locuri în care deocamdată nu se găseşte ENB, începe să comită fapte rele; dacă acestea sunt repetate,
nimic, dar care conform planurilor Sfintei Treimi vor fi de produc vibraţii atât de joase ( inforenergiile lui au EBF ce se
importanţă în viitor micşorează continuu ), încât persoana va intra din ce în ce mai
- EN de tip paznic ( ENP ) au o caracteristică: iniţial, în marea greu în rezonanţă I.E. cu propriul îngeraş păzitor, care este
majoritate a cazurilor, ele au fost ENB în timpul vieţii, şi au obligat în final să-l părăsească, se îndepărtează, locul lui fiind
îndeplinit această funcţie de paznic în ultima lor existenţă ocupat de un înger păzitor al karmei individului, care are caracter
terestră cu trup şi raţiune malefic – demon, ENM, duhuri rele etc. ( prin I.E. coborâte şi
- la măsurarea EBF ale acestor EN se constată că uneori acestea săvârşirea de fapte rele, persoana respectivă cheamă practic
pot fi foarte scăzute, acest lucru datorându-se misiunii primite „ ENM, devenind pradă şi gazdă pentru ele )
de pază “ e) EN ce se găsesc în perioada de tranziţie dintre decesul
- sunt ENB cu EBF originare pozitive ( putând ajunge la + 4.000 ca clinic şi cel biologic – în această perioadă are loc refacerea,
EN sau în viaţa cu trup până la + 90 % ), dar pe timpul executării reglarea unicităţii proprii, care la om durează un timp variabil,
misiunii EBF devin negative, putând scădea până la – 5.000; la între 1,5 ani, până la 7 ani
ieşirea din misiune EN revine la EBF iniţiale sau chiar mai mari ( în - cu cât sv. este mai evoluat, cu atât perioada de tranziţie este
această situaţie ca răsplată a îndeplinirii misiunii ) mai scurtă; în timpul ei nu este bine, nu este permis să se ia
- ENP pot declanşa catastrofe fizice, modificări ale vremii, legătura cu aceste EN prin spiritism, aceasta producând suferinţe
accidentarea intruşilor, desprinderi de pietre, avalanşe etc. EN, nelăsând-o să evolueze în linişte
- pătrunderea în zona „ păzită “ cu gânduri, intenţii bune, paşnice - în primele 9 zile de la decesul clinic se degajă între 40 - 60 %
poate determina ENP să ajute, susţină şi să apere persoanele, ca din SN, până la 40 de zile se degajă spre 80 %, iar mai apoi, într-
să-şi poată îndeplinii faptele bune pe care le au de făcut un ritm descrescător, până la 7 ani, se degajă restul până la 100 %
- aceste EN cu LA al lor, au renunţat la evoluţia normală prin - atitudinile fireşti faţă de cei decedaţi sunt acelea de iubire, de
intermediul întrupărilor succesive, pentru a-şi îndeplinii misiunea, împăcare cu situaţia respectivă şi nu acelea de deznădejde, care
din iubire şi credinţă provoacă multă suferinţă EN abia formate
- această stare de fapt poate dura uneori mii de ani
- de obicei, obiectivele păzite de ENP nu pot fi valorificate şi,
câteodată, nici măcar aflate, decât dacă „ intrusul “ îndeplineşte

69
Cursuri de inforenergetică – gradul III

f) EN de tip decăzut ( ENM ) – în timpul vieţii cu trup fiind 3) cu EBF cuprinse între + 500 şi + 1.800 sunt îngeri păzitori
oameni răi, aceste ENM sunt incapabilei de iubire şi iertare, nu 4) EN strategi tereştri, care coordonează activităţile benefice sau
pot face şi nu pot mobiliza alte EN pentru a face fapte bune în malefice ale planetei, în funcţie de EBF al lor ( au EBF cuprinse între ±
numele şi Slava Sfintei Treimi 600 şi ± 1.200 )
- la baza tuturor stărilor patogene grave sau foarte grave stau 5) arhistrategii tereştri, care coordonează toate planurile Sfintei Treimi
întotdeauna ENM; ele parazitează sv. şi determină formarea de pentru această planetă, toate acţiunile şi variabilităţile de pe planeta
ABEP, coordonează agenţii fizici malefici de tip microbi, viruşi noastră, pe grupuri de sv. şi de domenii pozitive sau negative ( au EBF
etc. cuprinse între ± 1.200 şi ± 4.500 )
- ENM sunt atrase de vibraţiile joase ale celor care săvârşesc - coordonatorul arhistrategilor de lumină tereştri este entitatea lui Moise
păcate, iar alungarea lor reprezintă o tehnică de curăţare I.E. - începând din acest secol, Mântuitorul Isus Cristos este cel care a
care se repetă de multe ori în timp, pentru a-i da persoanei preluat şi„ urmăreşte evidenţa “ oricărui sv. şi suflet uman, ţinută în
suferinde răgazul necesar vindecării ( în primul rând a SN ) fiecare cer sub supervizarea coordonatorului de cer
- gândind, vorbind, făcând ceea ce contravine Voii Sfintei Treimi 6) arhistrategii de tip curieri astrali – care sunt mesageri Voii Sfintei
ne punem în inferioritate faţă de aceste existenţe, care ne pot Treimi, pentru Universul nostru ( cu EBF cuprins între + 1.200 şi 4.500 )
afecta doar în acest mod, doar pe această cale 7) arhistrategii de tip Cosmic, astral, coordonatori de corpuri cereşti,
- însănătoşirea unui sv. nu poate avea loc atâta timp cât ENM care au în subordine toţi strategii şi arhistrategii de pe corpul ceresc
există în BCF şi structurile acestuia respectiv, cu activitate în Universul nostru ( cu EBF cuprins între + 4.500
- în funcţie de EBF ale lor, ENM pot determina apariţia de ABEP şi + 8.500 )
în perioade mai lungi sau mai scurte - sunt mesageri ai altor arhistrategi mai mari, care aduc Voia Lui
- un tip special de ENM este aşa-zisul comando de ENM ( CM ) Dumnezeu la nivel terestru
- cel din centru este cel mai puternic şi îşi ascunde, prin poziţia 8) arhistrategi care coordonează activitatea spirituală pe Pământ ( cu
sa, atât neputinţele de iubire, cât şi intenţiile de a acţiona în EBF cuprins între + 8.500 şi + 12.500 )
viitor 9) EN arhistrategi astrali benefici sau malefici, specializaţi pe diferite
domenii de activitate, ( cu EBF cuprins între ± 12.500 şi ± 18.000 )
Observaţie: toate EN de mai sus se găsesc în Cerurile ± 7,2, inclusiv
10 ) EN sfinte – se găsesc în Cerul 8 şi sunt specialişti coordonatori ai
tuturor variabilităţilor corespunzătoare tuturor Cerurilor inferioare
Cerului 8 ( au EBF cuprins între + 18.000 şi + 59.000 )
11) EN cu responsabilităţi în realizarea planurilor Sfintei Treimi – Sfinţii
Arhangheli (cu EBF cuprins între + 59.000 şi + 80.000 )
- aceştia intervin în momente grele, pentru a restabilii Ordinea
12) Sfinţii Serafimi şi Sfinţii Heruvimi – cei care îşi feresc ochii cu
aripile de Lumina Sfintei Treimi ( cu EBF cuprins între + 80.000 şi +
Clasificarea EN în funcţie de EBF: 200.000 ); EBF ale lor pot varia când au sarcini deosebite de la Dumnezeu,
ajungând la valori cuprinse între 1.000.000 şi 15.000.000
1) cu EBF cuprinse între + 81 şi + 300 sunt EBF în tranzit
2) cu EBF cuprinse între + 300 şi + 600 sunt sfinţi martiri

70
Cursuri de inforenergetică – gradul III

13) EN din preajma lui Dumnezeu, care se deplasează numai cu misiuni cu - ENB asigură rezistenţa sv. la agresiune
totul şi cu totul speciale (cu EBF peste + 200.000 ); în timpul îndeplinirii - atragerea a cât mai multor ENB de către o persoană se realizează prin
misiunii lor, EBF ale lor tinde spre infinit ( nu poate fi măsurat ) strădaniile proprii de a face Voia Sfintei Treimi şi constituie adevărata
14) EN Divine din Cetatea de Opal ( Cerul 10 ) – Sfânta Treime, Sfânta protecţie a persoanei respective
Fecioară Maria, ceilalţi 32 de fi de Dumnezeu; au EBF infinite, nu pot fi - orice alt tip de protecţie constituie un procedeu de importanţă secundară
măsurate şi este temporar
- sfinţii Arhangheli, sfinţii Heruvimi, sfinţii Serafimi şi alte EN superioare
se găsesc în Cerul 9, unde se află EN a lui Zamolxes, Decebal, Ştefan cel Procedura de chemare a ENB:
Mare, Budha , Ioan Botezătorul etc.
- din cerul 9 fac parte şi cele 9 ierarhii îngereşti: - se aplică la finalul şedinţei de terapie, înaintea optimizării alimentare şi
1) sfinţii Serafimi ( spirite ale iubirii ) numai pentru persoanele cu EBFpot minim pe N şi T ≥ 90 %
sfinţii Heruvimi ( spirite ale armoniei ) tronurile ( spirite 1) în stare ready, se ţin ambele palme în sus, la nivelul pieptului, rotindule
ale voinţei ) încet levogir în plan orizontal şi mişcând degetele, ne concentrăm pe Alg: „
2) Kyriotetes ( spirite ale înţelepciunii ) În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, Te rog fierbinte, Doamne
Dynamis ( spirite ale mişcării ) Dumnezeule Tată Ceresc, Isuse Cristoase, Sfinte Duh, trimite acum în
Exusiai ( spirite ale formei ) palmele mele toate ENB care trebuie, vor şi pot să vină să o ajute pe fiinţa
3) Arhai ( spirite ale personalităţii ) Arhanghelii ( spirite ale din faţa mea să se vindece rapid, total, permanent, pentru a-şi putea face
focului ) îngerii ( spirite ale crepusculului ) faptele bune hărăzite de Dumnezeu pentru ea ! Amin ! “
- în a doua ierarhie sunt: Domni, Puteri, Împăraţi 2) se întorc palmele spre fiinţa din faţă şi se parcurge din creştet până la
- între Cerul 9 şi Cerul 10 există un număr foarte mare de EN sfinte, aflate degetele picioarelor, rotind mâinile levogir şi configurând Semnul Sfintei
în ultima etapă de evoluţie a oricărei EN: aceia de reunificare cu Tatăl Cruci, concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului
Ceresc Duh, intraţi acum în fiinţa aceasta, pentru a o putea păzi, iubi, ajuta,
- EN din Cerul 10 au EBF cuprins între + 135.000 şi + ¥ pentru a-i da putere şi a o sfătui ca să se vindece şi să-şi poată face toate
Observaţii: faptele bune hărăzite ei de Sfânta Treime ! Amin ! “
I) în prezenţa EN din Cerul 9 sau 10, se simte miros de smirnă, tămâie, 3) se suflă Duhul Sfânt peste fiinţă, în formă de Cruce, rostindu-se în
mir, busuioc, pâine proaspătă, zăpadă proaspătă etc. gând numele Sfintei Treimi şi spunând în gând această rugăciune: „ Las
II) în prezenţa ENB din Cerurile superioare, de obicei, oamenii lăcrimează, grija acestei fiinţe, a vindecării şi sănătăţii ei în mâna Ta Tată Ceresc, aşa
sau plâng cum ne-a învăţat Fiul Tău. Amin ! “
- numărul EN de tip noesic este mult mai mare decât numărul straturilor 4) ne facem Semnul Sfintei Cruci, mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor,
noesice aparţinând sv. cunoscute; astfel, pentru un sv. se pot concentra şi mulţumim tuturor ENB care au venit, le dăruim tot ce avem mai bun şi mai
pot lucra un număr foarte mare de EN de tip noesic ( pozitive sau negative frumos în noi, toată iubirea noastră şi rugăm Sfânta Treime să le
) răsplătească
- la sfârşitul tuturor procedurilor I.E., înainte de optimizarea alimentară şi
medicamentoasă, se cheamă întotdeauna ENB care pot şi vor să vină, să
intre în BCF şi structurile pacienţilor cu EBF pe N şi T > 90 %, pentru a-i
ajuta să se vindece, să le mărească longevitatea, astfel încât să-şi poată
îndeplinii toate faptele bune hărăzite lor de Dumnezeu

71
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Observaţie: înveliş benefic fals, care este utilizat pentru a putea perturba BCF
I) în timpul aplicării procedurii, unele persoane lăcrimează, chiar plâng, îşi fără ca sv. respectiv să fie alertat de apropierea unui factor malefic
simt sufletul plin de iubire; copii, mai ales cei mici, văd entităţile benefice - ENM ( prin intermediul BCFP ), păcălind astfel viitoarele victime,
II) este recomandabil să solicităm mereu Sfintei Treimi să trimită toate pentru a culege informaţii referitoare la sv. în cauză ( păcate,
ENB care trebuie, pot şi vor să ne ajute în activităţile pe care le vulnerabilităţi ), astfel încât acesta să fie mai uşor agresat - ENBF se
desfăşurăm şi apoi să le mulţumim şi să mulţumim Sfintei Treimi, rugând-O adaptează slăbiciunilor omului şi atacă folosindu-se de I.E. malefice ale
să le răsplătească acestor slăbiciuni ( în special cele sexuale )
III) este recomandabil ca cele de la punctul II să le aplicăm şi pentru alte - o ENBF este rezultatul fuziunii dintre o ENB slabă (Cerul + 4 ) şi o EN
persoane benefice conceptuală malefică ( ENCM ) puternică din Cerurile – 6,8 până la –7,2
- legătura actuală se produce în anumite împrejurări şi are la bază o
Procedura de alungare a ENM legătură afectivă foarte veche, dintr-o altă viaţă anterioară cu trup şi
raţiune, când s-a confundat atracţia fizică cu iubirea şi astfel, ENB a fost
1) se biodetectează ENM, parcurgând fiinţa cu ansa paralelă cu corpul, pe aservită ENCM
concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai - învelişul benefic poate avea EBF destul de mari ( + 300 ) şi se manifestă
ENM ( sau CM, EN cu EBF variabil ); dacă este interior, ansa să facă 90° numai în timpul zilei, între orele 6 şi 24
spre corpul persoanei, iar dacă este exterior, să facă 90° spre exteriorul - EN inferioară principală poate avea EBF foarte coborâte ( - 2.500
persoanei ! “ sau chiar mai jos ), fiind întotdeauna o arhistrategă malefică, care se
2) în starea ready se aşează palmele de o parte şi de alta a ENM şi se manifestă în timpul nopţii între orele 0 şi 6, atunci când sv. diurne se
face gestul aruncării afară, pe drumul cel mai scurt, care evită corpul sau odihnesc şi sunt mai vulnerabile la agresiuni Simptomele agresiunii ENBF
organele vitale, rostind Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului a) coşmaruri în timpul nopţii, cu subiecte la care victima este sensibilă,
Duh, afară acum şi pentru totdeauna, din această fiinţă şi din această ţară care urmăresc dezorientarea ei
şi să te duci acolo unde Dumnezeu ţi-a hărăzit locul pentru totdeauna ! “ b) inducerea fricii şi a neîncrederii în potenţele proprii sau a fiinţelor pe
3) se verifică cu ansa dacă a mai rămas ceva din acel ENM, caz în care se care le iubeşte sau care o iubesc pe victimă
reia procedura până la dispariţia totală c) inducerea stării de nemulţumire, de nerealizare personală, teamă
4) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul Crucii difuză fără nici o cauză, irascibilitate crescută
Observaţie: d) sădeşte suspiciuni între victimă şi fiinţele iubite de aceasta
- pentru ENM de tip CM, procedura de alungare este identică e) incapacitate de decizie şi inconsecvenţă în deciziile luate
- ABEP au efect de antenă, vibraţia lor joasă atrăgând ENM
- ENM din exterior creează noi ABEP, apropiindu-se încet de victimă şi
intrând în organul vizat
L
10

ENB false ( ENBF )

ENBF sunt EN specializate inteligente de tip malefic, care prezintă un

72
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- la ENBF se anihilează programul şi caracteristica malefică, după aplicarea ştiinţe, care nu trebuie însă amestecate:
procedurii EN devenind o ENB slabă în curs de evoluţie - fitoterapia
- ENBF se plasează de obicei în interiorul victimei, constituind un blocaj - aromoterapia
pentru ENB, care nu mai pot ajuta sv. - acupunctura
- ENBF poate fi vizualizată de către cei cu extrasensibilităţi, arătând ca o - heliopunctura
zăpadă murdară şi poziţionându-se de obicei în zona pieptului victimei - iridologia ( diagnosticarea după iris )
- astrologia
Procedura de anihilare a programelor şi caracteristicilor I.E. malefice - argiloterapia şi alte ştiinţe benefice
ale ENBF - pot fi benefice, însă nu în toate cazurile, următoarele ştiinţe realizate
prin contactul dintre vindecător şi suferind: - Rhei-qi
1) în stare ready se biodetectează ENBF - masajele
2) se aşează ambele mâini în formă de Cruce ( palma dreaptă spre pacient, - presopunctura
palma stângă spre terapeut ) în dreptul frunţii victimei, concentrându-ne - reflexoterapia etc.
pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, palmele formează - inforenergeticianul, prin determinări, va stabili care sunt terapiile cele
Sfânta Cruce IE de Lumină şi Iubire, cu piramida biconică I.E. aurie în mai compatibile, pentru a se obţine afectele de vindecare totală, rapidă,
centru, din care ţâşneşte Sfântul Duh “ permanentă ( creştine ); aceasta, pentru că unele tehnici, ştiinţe, sunt cele
- se aşteaptă 10 – 15 secunde, până la apariţia sentimentului de realizare mai compatibile unor oameni cu alte specialităţi decât ale creştinilor,
3) se rotesc palmele în formă de Cruce în sens levogir, cu mişcări ample, aparţinând altor religii, cu alte caracteristic umane
din creştet până mai jos de bazin, se revine apoi cu palmele până în dreptul
pieptului, unde cu o mişcare bruscă din stânga spre dreapta se încheie L
12
semnul Sfintei Cruci spaţiale, concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui,
al Fiului şi al Sfântului Duh, se anihilează în totalitate toate programele şi
caracteristicile I.E. malefice ale acestei ENBF acum şi pentru totdeauna ! “
4) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor şi se face semnul crucii
Telepatia
- procedura de alungare a ENM şi cea de anihilare a programelor şi
caracterelor malefice din ENBF fac parte din „ tehnicile de curăţare I.E.“ Telepatia este fenomenul prin care se transmit I între două sv., altfel
- orice bolnav psihic are ENBF decât pe căi convenţionale; este fenomenul de comunicare la
- ENBF constituie agresiunea CM cea mai frecventă în societatea modernă,
fiind întâlnită în majoritatea stărilor patogene, pe lângă alţi factori
agresori

L
11

Terapii compatibile I.E.

- sunt compatibile în inforenergetică, însă de sine stătătoare următoarele

73
Cursuri de inforenergetică – gradul III

distanţă ( în afara mijloacelor de comunicare uzuală ) a unor imagini, - emisia durează în jur de 5 – 10 secunde pentru fiecare simbol
gânduri, sentimente etc. - ulterior se pot folosi exerciţii la distanţă, iniţial stabilindu-se o anumită
- în cadrul fenomenului telepatic sunt necesare cel puţin un emiţător ( E ) oră pentru emisie – recepţie, iar după aceea nu va mai fi nevoie Exemplul 2:
şi un receptor ( R ), care eventual se schimbă alternativ - se alege un set de 5 cifre, apoi de culori; se emite imaginea culorii sau a
- emisia – recepţia sunt fără contact, excluzându-se potenţele celor 5 cifrei sau cuvântul care o desemnează sau şi una şi alta ( se emit diferite
organe de simţ imagini statice, de exemplu, apoi imagini dinamice )
- rapoartele R1 şi R2 trebuie să fie maxime în timpul desfăşurării contactului - pentru încercările de început este bine ca primele imagini să fie
telepatic transmise din locuri cunoscute de R, ulterior acest lucru nemaifiind necesar
- în funcţie de distanţa la care are loc, telepatia poate fi: Exemplul 3:
1) telepatia la vedere – subiecţii se pot vedea între ei - se pot transmite sentimente, afecte specifice sau mesaje
2) telepatia la distanţe mici – până la 1 – 2 km - pentru telepatie este important nu numai măsurarea BCF, ci şi calitatea
3) telepatia la distanţe mari – până la 1.000 km lor; BCFE şi BCFR ale celor implicaţi trebuie să fie de aceeaşi calitate pentru
4) telepatia la distanţe foarte mari – peste 1.000 km a putea rezona
- telepatia se produce prin apariţia unui string I.E., care se formează de la - între persoanele implicate trebuie să existe C
E spre R, iar după caz, şi invers - în cazul transmisiei de mesaje, decodificarea conţinutului lor se poate
- pentru realizarea telepatiei, trebuie ca R să intre în rezonanţă cu E, iar realiza şi cu ansa şi raportorul
între ei trebuie să existe C pe N şi T peste 90 %, iar SV pe B şi N trebuie
să le fie peste 90 % în timpul stabilirii contactului telepatic
- trebuie evitaţi factorii perturbatori mecanici, acustici subtili L13
- fizicianul german Zenner a pus la punct un sistem de antrenament
telepatic, compus din mai multe exerciţii, care a fost utilizat în SUA:
Exemplul 1: Fişa Y ( PSI )
- se alege un set de 5 simboluri şi se emite de către E un anumit simbol,
folosind imaginea lui sau cuvântul care îl desemnează sau şi una şi alta
- pentru încercările de început este bine ca E şi R să fie în aceeaşi Este o fişă care se completează pentru fiecare pacient în parte;
încăpere; se vor face seturi de câte 10 încercări cuprinde câteva date personale legate de pacient, diagnosticul medical,
precum şi parametrii I.E. ai pacientului.
- fişa Y se completează imediat după aplicarea tehnicilor de curăţare,
măsurându-se parametrii pacientului la fiecare şedinţă; de asemenea, în
Nr.
fişa Y se notează optimizările alimentare şi medicamentoase recente,
încercare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
făcute de terapeut, şi dozele la care persoana a avut modificări
semnificative în structurile ei
E Δ Ο » Ο Δ »
- la fiecare şedinţă:
* *
a) se încercuiesc parametrii I.E. necorespunzători
R Δ Ο * » Ο * Δ »

- E notează ce a emis, iar R ce a recepţionat

74
Cursuri de inforenergetică – gradul III

b) se notează în fişa Y numai valorile parametrilor I.E. care 5) dacă persoana are EBF pe N şi T ³ 90 % ( valori potenţiale minime ) se
se referă la SS, SV, centrii I.E., la organele care sunt aplică şi procedurile de redresare astfel:
cele mai afectate, precum şi ce factori agresori I.E. s-au - reducerea ABEP
găsit prezenţi la începutul şedinţei, pentru a putea urmări - energizarea locală
variabilitatea SS, SV, particularităţile suferindului etc. - energizarea generală
c) se estimează rata de creştere a SS, pentru a se putea - amplificarea BCFV
aprecia timpul de vindecare, dacă suferindul respectă 6) se aplică procedura de chemare a ENB
recomandările terapeutului 7) rugăm persoana să-şi deschidă ochii, să-şi facă Semnul Crucii şi să
d) se notează în fişa Y prescurtat tehnicile I.E. folosite şi se mulţumească Sfintei Treimi pentru ajutorul primit
marchează cu o săgeată organele pe care s-a lucrat Observaţie: este recomandabil ca atunci când persoana deschide ochii, să
ne uităm în ochii ei cu foarte multă căldură şi să rostim pe concentrare: „
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, facă-se Voia Ta Doamne cu
L
14 finţa din faţa mea “
8) se realizează optimizarea alimentară şi medicamentoasă şi
recomandările potrivite
Fazele de lucru care trebuie parcurse în 9) se stabileşte data următoarei şedinţe
10) se realizează trei spaţii:
abordarea unei persoane prin terapie I.E. - un SP de curăţare pentru pacient
- un SP de redresare ( dacă are parametrii I.E. corespunzători )
1) rugăm persoana să ia loc, să se relaxeze, să stea comod, cu - un SP de curăţare pentru casa pacientului
picioarele apropiate, cu palmele pe genunchi, fără să le atingă; o
rugăm să respire profund şi rar în tot timpul procedurilor, să-şi facă L
15
Semnul Crucii, să închidă ochii şi să spună „ Tatăl Nostru “ şi alte
rugăciuni cunoscute
2) rugăm Sfânta Treime să ne dea Lumina Sa, pentru a putea face această Sacralizarea activităţilor personale ale
faptă bună, numai în numele şi pentru Slava Sfintei Treimi şi să ne trimită
toate ENB care trebuie, pot, vor să vină să ne ajute să rezolvăm cu bine
terapeutului I.E.
cazul şi care sunt specializate în rezolvarea tuturor problemelor legate de
el Sacralizarea activităţilor reprezintă implicarea Sfintei Treimi în toate
3) se aplică tehnicile I.E. de curăţare: activităţile noastre, aceasta însemnând:
- anihilarea SPM sau cu EBF variabil, cu sau fără program, activate - menţinerea contactului de tip bivoc cu Sfânta Treime, prin comunicare
sau neactivate permanentă cu Sfânta Treime, prin lansarea tuturor problemelor, dilemelor
- alungarea ENM şi CM către Sfânta Treime, prin rugăciuni şi aşteptarea răspunsurilor, în tot
- anihilarea programelor şi caracteristicilor malefice din ENBF acest timp făcându-se faptele bune hotărâte cu sufletul
- anihilarea amprentelor I.E. malefice

4) se completează fişa PSI

75
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- acordarea rolului conducător în sv. propriu a SN, prin stăpânirea Iubirea Tatălui Ceresc şi astfel, această iubire, devine mai bine integrată
trupurilor ( posturi ), iar pentru cei cu vulnerabilităţi mari pe SF – posturi în Iubirea Tatălui, îşi măreşte longevitatea şi se transformă în iubire
prelungite nemuritoare
- prin implicarea trupului numai în acţiuni benefice - în sacralizarea iubirii terestre, foarte importante sunt următoarele:
- prin înfrânarea pornirilor raţiunii de a-şi începe analizele înainte de a afla a) conştientizarea faptului că pe primul loc este întotdeauna
deciziile sufletului iubirea pentru Sfânta Treime, Sfânta Fecioară Maria, pe locul
- prin înlocuirea gândurilor şi vorbelor prezente cu altele de o calitate I.E. secund iubirea pentru partener(ă) şi apoi iubirea pentru toate
tot mai ridicată celelalte creaţii ale Tatălui Ceresc
- conştientizarea permanentă a convieţuirii în şi cu Sfânta Treime, b) neacceptarea iubirii persoanelor cu parametrii I.E.
realizată prin strădaniile depuse pentru menţinerea stării de armonie, pace necorespunzători, persoanelor depărtate de Sânta Treime ( pe
şi linişte în interiorul nostru ( stare necesară stabilirii contactului cu aceste persoane le iubim, ajutându-le să eleveze dacă vor, dacă ne
Sfânta Treime ) prin conştientizarea faptului că avem întotdeauna numai ce solicită ajutorul şi doar dacă ne ascultă sfaturile pe care le dăm,
merităm din ce ne dorim pentru reintrarea lor pe calea Mântuitorului Isus Cristos, cu La al
- autoînsuşirea calităţii de slujitor al Sfintei Treimi, care se realizează lor ); în caz contrar, evităm să ne pierdem vremea cu aceste
prin: persoane, făcând ceva mai bun
- dezvoltarea dorinţei sincere şi, apoi, a voinţei sincere de a face, - în Sfânta Scriptură suntem sfătuiţi „ să ne iubim între noi
cu toate structurile, în fiecare moment, numai Voia Sfintei Treimi precum ne-a iubit Mântuitorul Isus Cristos “, dar nicăieri nu există
- abandonarea structurile, cât mai conştienţi, numai Sfintei Treimi sfatul să acceptăm iubirea demonilor, demonizaţilor etc.
- la acestea ne hotărâm cu LA şi depunem toate eforturile potrivite, prin - a iubi înseamnă cu totul altceva decât a accepta iubirea
rugăciuni şi manifestări, pentru a se realiza c) dezvoltarea capacităţii de iertare prin facerea, cu
- conştientizarea faptului că tot ceea ce este Lumină, Iubire, bucurie vine regularitate, a rugăciunilor complete şi corecte de iertare ( atât
de la Dumnezeu de mult putem iubi cât de mult putem ierta )
- sacralizarea faptelor bune se realizează prin conştientizarea că orice d) slujirea oamenilor, prin dezvoltarea capacităţii de jertfă a
faptă bună se face numai în numele şi pentru Slava Sfintei Treimi şi numai propriilor structuri, pentru ajutorarea oamenilor în numele şi
cu ajutorul Ei Slava Sfintei Treimi ( îl slujim pe Dumnezeu slujindu-i pe oameni,
Sacralizarea iubirii terestre se realizează prin: fără să aşteptăm sau să acceptăm laude )
1) dăruirea iubirii terestre Sfintei Treimi şi EN Ei de Lumină, care au - faptele bune este bine să fie ştiute numai de cel care le-a făcut, de
ajutat, ajută şi susţin iubirea respectivă beneficiar şi de Sfânta Treime
2) facerea rugăciunilor de mulţumire către Sfânta Treime pentru iubirea - laudele sunt hrana orgolioşilor; lauda este cea mai modernă formă de
care ne-o dăruieşte prin partener sau parteneră agresiune, ea rupe contactul dintre lăudat şi Sfânta Treime, împiedicând
3) mulţumiri adresate partenerului sau partenerei pentru strădaniile, pe lăudatul să conştientizeze de unde a primit ajutorul pentru fapta bună
care le face, de a exprima Iubirea Sfintei Treimi, care se manifestă prin el făcută
( ea ), pentru noi
4) facerea rugăciunilor de iertare adresate partenerului sau partenerei
pentru modul nevrednic şi păcătos în care suntem în stare să primim
Iubirea Sfintei Treimi manifestate prin el ( ea )
- sacralizarea iubirii terestre realizează contactul dintre această iubire şi

76
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- când suntem lăudaţi, trebuie să ne smerim şi să dăruim rezultatele pe formarea extrasensibilităţilor celor implicaţi, îmbunătăţirea parametrilor
care le avem Sfintei Treimi şi armatei ei de Lumină, care ne-a ajutat şi I.E., organizarea şi reorganizarea structurilor superioare, duce la
susţinut, şi să mulţumim pentru aceasta micşorarea orgoliului şi constituie adevărata noastră protecţie
Exemple de activităţi sacralizate: - tuturor persoanelor, indiferent de parametrii lor, li se recomandă
1) alimentaţia noastră şi a altora: sacralizarea activităţilor proprii
- facem Semnul Crucii pe concentrare maximă, explozivă, asupra - pentru cei care nu o pot face - li se recomandă celor din familie, care îi
alimentelor, apei etc., după aplicarea tehnicilor de curăţare şi iubesc pe aceştia, să facă tot ce trebuie făcut
energizare, astfel încât să rămână pe parametrii I.E. maxim - sacralizarea activităţilor personale impune respectarea regulilor de viaţă
benefici creştine, aferente fiecărei structuri în viaţa intimă, zilnică şi socială
- facerea de rugăciuni potrivite înainte de masă ( de exemplu: „ Te - sacralizarea activităţilor personale determină sfinţirea lor
rog pe Tine Doamne Dumnezeule, pe Tine Isuse Cristoase, pe Tine Rugăciunea inimii:
Sfinte Duh, binecuvântează această mâncare, pe bunii şi drepţii „ Doamne Isuse Cristoase, miluieşte-mă pe mine păcătosul ! “sau „
care au pregătit-o şi pe păcătoşii care o mănâncă; Îţi mulţumesc Doamne, Isuse Cristoase, Lumina lumii, luminează-mă pe mine, cel care
Doamne că mă mai ajuţi odată, că mă mai asculţi odată, că mă mai mă aflu în întuneric ! “
saturi odată ! “ )
- facerea rugăciunilor potrivite de mulţumire pentru masă
2) somnul nostru şi al altora
3) facerea rugăciunilor potrivite de mulţumire către Sfânta Treime
pentru ziua care a trecut ( rugăciunile de seară din cărţile de rugăciuni ),
iar apoi este bine să rostim şi următoarea rugăciune: „ Te rog pe Tine
Doamne, primeşte şi în această noapte sufletul, raţiunea şi trupul la şcoala
Iubirii Tale, sub Mâna Ta, pentru ca mâine să fiu mai vrednic în slujba Ta
decât am fost în ziua care a trecut ! Amin ! “
4) la trezire mulţumim pentru noaptea care a trecut şi ne facem
rugăciunea de dimineaţă
5) pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor
5) realizarea igienei zilnice
6) spălatul rufelor
7) curăţenia în locuinţă
8) muncile agricole şi gospodăreşti
9) începând cu învăţatul, toate celelalte activităţi sociale în care suntem
implicaţi în viaţa zilnică
- executarea diferitelor activităţi în mod ateu, în lipsa Sfintei Treimi şi a
concentrării spirituale, determină scăderea randamentului personal, a
rezistenţei la agresiuni a sv. implicate, precum şi agresarea acestora de
către diferite existenţe întunecate
- aplicarea şi trăirea sacralizării şi a activităţilor sacralizate accelerează

77
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Exerciţii ajutătoare:
Autovindecare a) Cu palmele faţă în faţă, se inspiră profund pe nas, concentrând atenţia în
centrul palmei stângi. La expirare atenţia dumneavoastră se va focaliza în
Sub acest titlu vă prezentăm o metodă simplă de autoajutorare, uşor de
centrul palmei drepte. Exersând, după un timp, veţi percepe,în timpul
aplicat de către oricine, utilă în familie, putându-se aplica în cuplu.
expirării, cum energia se va accelera de la palma dreaptă spre palma
1. Sensibilizarea palmelor stângă, iar în timpul inspiraţiei cum energia se va grăbi să ajungă din palma
stângă spre cea dreaptă, trecând prin braţul stâng, stern, braţul drept,
În centrul palmelor există câte un centru energetic secundar, care are ieşind apoi prin palma dreaptă. Dobândind experienţă, acest flux vi se va
legătură cu centrul energetic aflat în creştetul capului numit Sahashrara, părea că se învârte continuu între palma dreaptă, palma stângă, braţul
centru prin care noi absorbim energie de cea mai înaltă calitate din cosmos, stâng, stern, braţul drept, palma dreaptă, astfel închizându-se un circuit.
de la Divinitate. Vom învăţa să utilizăm aceşti centri pentru a-i ajuta pe La stângaci, fluxul va circula invers.
alţii sau chiar pe noi înşine. La persoanele dreptace, centrul din palma b) Se ţine una din palme în plan vertical, iar cu degetul arătător al celeilalte
dreaptă emite un flux de energie legat direct de centrul din creştet, iar mâini (ţinut la o distanţă cuprinsă între 10-15 cm) îndreptat spre palma
centrul din palma stângă absoarbe un flux energetic aproximativ egal cu cel opusă, se vor trasa spirale, cercuri, linii etc. până veţi reuşi să creşteţi
emis de centrul din palma dreaptă. sensibilitatea palmelor. Încercaţi să faceţi acest exerciţiu descriind
aceleaşi trasee cu degetul şi pe dosul palmei opuse. Dacă senzaţiile sunt
Exerciţiu clare şi pe dosul palmei, înseamnă că aţi ajuns la o sensibilitate foarte bună.
Închideţi ochii, vă relaxaţi uşor respirând lent dar ritmic, până simţiţi că c) Ca un amuzament, puteţi încerca să direcţionaţi fluxul de energie din
sunteţi cuprinşi de o stare de bine. Apropiaţi-vă palmele deschise în faţa deget prin cap, picior, torace, palma sesizoare fiind întotdeauna în cealaltă
corpului, la nivelul ombilicului (cu ochii închişi), şi încercaţi să simţiţi parte a corpului.
energia care curge din centrul palmei drepte spre centrul palmei stângi. Atenţie, după ce aţi dobândit sensibilitate,va trebui să vă realizaţi singuri
Apropiaţi şi depărtaţi palmele, la început între 5 şi 20 cm, iar apoi pe codificarea şi decodificarea semnalelor recepţionate, reuşind foarte uşor
distanţe din ce în ce mai mari, pe măsură ce veţi avansa. După ce va trece o să diferenţiaţi diverse probleme de sănătate.Veţi putea astfel diferenţia
perioadă de timp de exersare, palmele dumneavoastră vor deveni mai diverse "goluri", "vârfuri", "benzi" de energie, senzaţii de cald sau rece în
sensibile. Din când în când este util să ne frecăm palmele până când vor dreptul unor organe, pulsaţii ale organelor sau zone cu energie densă sau
deveni calde (activând astfel centrii din palme şi centrul din creştetul rarefiată. Puteţi, de asemenea, palpa energetic diverse plante, animale,
capului), iar apoi trecând din nou la exersare. După ce aţi început să simţiţi minerale.
căldură, furnicături sau înţepături (senzaţiile diferă de la om la om)
continuaţi acest exerciţiu, dar cu ochii deschişi. Mai târziu veţi observa că 2. Utilizarea palmelor
începeţi să percepeţi aceste senzaţii foarte uşor şi cu ochii deschişi. Puteţi
trece acum la palparea energetică a antebraţului, a zonei din jurul capului, a
genunchilor, a întregului dumneavoastră corp. La început veţi plimba palma Înainte de a utiliza palmele în vederea ajutării cu energie, este util a face
la o distanţă de 10 – 20 cm de oricare zonă pe care o palpaţi energetic, următorul exerciţiu: stând în picioare cât mai relaxat, se inspiră
după mai mult antrenament reuşind să măriţi această distanţă până la un
metru sau chiar mai mult. Nu trebuie să insistaţi prea mult chiar de la
început, nu forţaţi percepţia, încercaţi mereu să rămâneţi relaxaţi, fiind
doar atenţi la ce se întâmpă sub palmele dumneavoastră.

78
Cursuri de inforenergetică – gradul III

profund pe nas iar pe expirare se "trimite" energia spre creştetul capului, va fi aşezată pe zona bolnavă. Cu cât cristalul va fi mai limpede, cu atât
se inspiră din nou, dar de data aceasta odată cu expiraţia energia se vibraţiile care vor fi amplificate vor fi mai înalte iar energia va circula mai
focalizează spre locul dintre anus şi organele genitale. Trimitem deci liber prin el. Pentru a putea fi utilizat, cristalul de cuarţ trebuie purificat
alternativ energie când spre creştet (centrul energetic Sahashrara), când şi trebuie "acordat" cu vibraţiile utilizatorului. Purificarea cristalului se
spre zona dintre anus şi organe genitale (centrul energetic Muladhara). face în felul următor: timp de 30 de zile acesta va fi ţinut într-un vas
Acest exerciţiu are ca scop activarea mai puternică a celor doi centri, transparent cu apă şi sare (de preferat sare marină), 3-4 linguriţe la 1/2
creând tot odată un echilibru Yin—Yang a sistemului energetic propriu. litru de apă, cu amplasarea vasului la lumină solară. Razele soarelui vor
Este bine ca acest exerciţiu să-l efectuăm zilnic, timp de 5-10 minute, pătrunde şi vor energiza cristalul, iar soluţia salină va extrage informaţia şi
având grijă să nu forţăm procesul respiraţiei. energia parazită din cristal. Pentru a ne acorda cu acest minunat prieten, îl
vom purta 2-3 săptămâni cu noi, întrun buzunar, din când în când neuitând
să-l scoatem la lumină. În unele cazuri putem utiliza chiar două cristale de
Reguli generale cuarţ, câte unul în fiecare palmă, cel din palma dreaptă fiind orientat cu
Acum suntem gata, după o frecare uşoară a palmelor, să aplicăm pe o zonă vârful către zona bolnavă. Este de preferat ca dimensiunea cristalelor să
bolnavă palma dreaptă (la stângaci, palma stângă), lăsând cealaltă palmă nu fie mai mare de 6-8 cm, fiind important ca vârfurile cristalelor să nu fie
deschisă şi orientată în sus. După o oarecare experienţă se vor putea pune ciobite sau şlefuite. Vârful natural este de preferat celui obţinut prin
ambele palme pe zonele bolnave. Nu ţineţi palmele lipite de zona bolnavă şlefuire.
mai mult de 5-10 minute. Dacă în această perioadă vă simţiţi obosiţi sau
Dan Levi
aveţi o stare de moleşeală accentuată, trebuie să vă opriţi şi să vă odihniţi.
La finalul şedinţei mâinile se vor scutura puternic de câteva ori, gândindu-
ne că aruncăm în pământ sau într-un foc imaginar toate "deşeurile" de
energie negativă. Este bine să se lucreze cu mâna dreaptă pe partea stângă
a bolnavului iar cu mâna stângă pe partea dreaptă a acestuia. Aceasta
deoarece se ţine cont, de cele mai multe ori, de polaritatea palmelor şi a
părţilor corpului. Astfel, putem considera că palma şi partea dreaptă a
corpului este plus, iar palma şi partea stângă a corpului este minus. Prin
diferenţă de polaritate, energia va circula mult mai bine. Dacă zona pe care
trebuie aplicată palma este mare (de exemplu, plămânii), aceasta va fi
aplicată cu degetele răsfirate, dacă zona este mică (de exemplu, ochii),
palma va fi aplicată cu degetele lipite. Nu este necesar întotdeauna ca
palmele să fie aşezate direct pe piele, dar este indicat în cazurile de
entorse, fracturi, diverse traumatisme fizice etc. Este bine ca pacientul să
fie îmbrăcat în haine lejere, dacă se poate din bumbac sau alte fire
naturale şi să înlăture obiectele din metal (cercei, brăţări, inele etc.).

Utilizarea ca element ajutător a cristalului de cuarţ


Pentru a amplifica fluxul de energie prin palme putem utiliza în mâna stângă
un cristal de cuarţ cu vârful orientat înspre centrul palmei. Palma dreaptă

79
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Gradul IV

80
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Cuprins A. 1. Credinţa în Dumnezeu ( CD )

A) Parametri I.E. influenţaţi direct de CD Caracteristici:


1. 1)Credinţa în Dumnezeu ( CD ) 1. Semnifică iubirea Entităţilor Divine ( ED ) ale Sfintei Treimi
2. Puterea I.E. ( PIE ) 2. Arată încrederea deplină în calităţile ED ale Sfintei Treimi:
3. Iubirea lui Dumnezeu ( pentru om ) – IO omniprezenţa, omniscienţa şi omnipotenţa Lor, inclusiv capacitatea
4. Rezistenţa la agresiuni ( RA ) de creaţie, pe care numai Tatăl Ceresc o are
5. Camelionismul spiritual ( CAM ) 3. Comunicarea firească, continuă cu ED ale Sfintei Treimi
6. Duhul Sfânt ( DH ) 4. Mărimea eforturilor specifice, cu fiecare structură, pentru
7. Orgoliul personal, mândria deşartă ( O ) aplicarea învăţăturilor Mântuitorului Isus Cristos în viaţa personală
B) Alţi parametri influenţaţi indirect de CD: 5. Cunoaşterea şi aplicarea textelor Sfintei Scripturi, a vieţilor
8. Acceptul Sfintei Treimi ( ACC ) sfinţilor
9. Misiunea personală ( MP ) - CD poate fi:
10. Integritatea structurală ( IS ) · a) Potenţială – CDPOT – reprezentând potenţele de credinţă ale unei
11. IS a structurii noesice originale ( SNO ) fiinţe ( se măsoară )
C) Alte subiecte: · b) Conştientizată – CDCON – reprezintă credinţa conştientizată, din cea
12. Structuri adăugate ( Str. Add ) potenţială ( se măsoară din CDPOT ); CDCON = aptitudini
13. Stringuri · c) Aplicată – CDAPL – reprezintă credinţa aplicată din aceea
14. Entităţi noesice benefice false ( ENBF ) conştientizată ( se măsoară din CDCON )
15. Procedura totală ( PT ) · d) Utilă, manifestă – CDUT – reprezintă cât la sută din credinţa
16. Centrii IE ( Chakre ) potenţială este utilă ( se utilizează ) – se calculează
17. Spaţii benefice speciale ( SPB spec. ) - diferenţele 100 % - CD pentru fiecare tip de credinţă reprezintă rezervele de
18. Cauzele IE ale suferinţelor credinţă astfel:
19. Piramidologie externă IE 1. Δ CDPOT = 100 - CDPOT ( vulnerabilităţi, ateu etc )
20. Cristalografia IE Are semnificaţia unor potenţiale de CD nedezvoltate, dar
21. Etaloane IE posibile !
22. Optimizarea IE 2. Δ CDCON = 100 - CDCON; reprezintă potenţe de credinţă
existente, dar încă neconştientizate într-un anumit moment.
O persoană elevată spiritual ar trebui să aibă această
diferenţă egală cu 0 !
3. Δ CDAPL = 100 - CDAPL Reprezintă ceea ce nu se aplică din
CDCON cu diferite pretexte: lipsa de bani, mijloace, alte
treburi mai importante etc.

81
Cursuri de inforenergetică – gradul III

4. Δ CDUT = 100 – CDPOT Arată potenţele de credinţă existentă, 1002


dar neutile, nemanifestate, neaplicată de sistemul viu într-o - se poate spune că manifestarea fiecărui parametru IE este influenţată de
anumită perioadă de timp dată. credinţa manifestă utilă a fiinţei, că ateismul blochează calităţile, virtuţile
- în total, rezervele de credinţă într-o anumită perioadă de timp dată sunt: fiinţei umane ( care sunt de la Dumnezeu ) şi favorizează manifestarea
Δ CDTOT = Δ CDPOT + Δ CDCON + Δ CDAPL = Δ CDPOT + Δ CDMAN carenţelor, defectelor ei
- parametrii IE pot fi influenţaţi de CD în mod direct: PIE, PIEC, IO, O, DH,
Manifestarea – pe care trebuie pus CAM, RA, EBF, C şi alţi parametrii ( care vor fi învăţaţi la gradele următoare
accentul cel mai mult ) sau indirect: MP, ACC, IS etc
- în fiecare viaţă şi în veşnicie este normal ca Δ CDTOT să scadă mereu,
CDPOT x CDCON x CDAPL corespunzător evoluţiei fiinţei respective
CDUT = Caracteristici ale CD:
1002 1. se măsoară pe scara valorică unică, pe fiecare structură şi per total
sv., având valori cuprinse între – 72 şi + 100; se măsoară şi pentru
- această diferenţă ( Δ CDTOT ) arată calea rămasă până la îndumnezeirea alte religii ( divinitatea este aceeaşi, numai denumirile ei diferă )
fiinţei, treptele din „ scara “ sfântului Ioan Scărariu, pe care acea fiinţă le 2. fiecare tip de CD, pe fiecare structură şi per total, variază întro
mai are de urcat ( până la treapta 30 – ultima ) anumită perioadă de timp, între o limită minimă şi una maximă
- cu cât o fiinţă umană este mai elevată spiritual, cu atât are Δ CDTOT mai mic 3. CD determină mărimea tuturor celorlalţi parametrii IE utili, pe
şi invers - la oamenii obişnuiţi, în stare obişnuită, se constată că CDUT este care-i influenţează direct sau indirect
foarte mică, între 6 – 25 %, iar la cei mai elevaţi până la 60 %, foarte puţini 4. valorile negative ale CD semnifică ateism activ, respingerea şi
oameni având valorile CDUT mai mari ( adică cei mai elevaţi oameni au contracararea Iubirii Divine, fiind proprii fiinţelor demonizate sau
rezervele de credinţă în mod obişnuit de cca. 89 %, iar pe concentrare cca. de tip demonic ( arată ura raportată la specificul structurii
40 % ). Aceste proporţii se găsesc deoarece societatea umană modernă nu şi- respective )
a sacralizat activităţile, iar oamenii nu-L manifestă şi nu-L implică pe 5. valorile cuprinse între 0 şi 81 % indică ateism pasiv propriu acelei
Dumnezeu suficient în activităţile şi viaţa lor persoane, care L-a pierdut sau L-a uitat pe Dumnezeu, indicând
- parametrii IE influenţaţi direct de CD pot fi: - puţină credinţă
potenţiali 6. valorile cuprinse între 0 şi 30 % reprezintă ateism foarte vechi şi
anunţă suferinţe foarte mari trăite deja sau care se află în curs de
- conştientizaţi desfăşurare
- aplicaţi 7. valorile CD cuprinse între 30 şi 60 % indică un ateism pasiv vechi,
- toţi parametrii IE influenţaţi direct de CD au care atrage şi determină necazuri şi suferinţe foarte mari pentru
- utili
valorile utile direct proporţionale cu valoarea CDUT cei care acceptă iubirea celui în cauză ca şi pentru acesta din urmă (
boli incurabile )
CD 8. persoanele cu CD < 60 %, dar sănătoase, se vor îmbolnăvii sau
PAR. IEUT = PAR. IEPOT x UT
accidenta într-un timp foarte scurt, dacă nu vor lua cu LA o
100

CDPOT x CDCON x CDAPL


CDUT =

82
Cursuri de inforenergetică – gradul III

hotărâre potrivită în Legile Divine; suferinţele lor vor avea un comoditate şi superficialitate şi implicării trupului în fapte bune şi
caracter exploziv, putând chiar deceda eforturi de elevare spirituală, redându-se astfel structurilor
9. valorile cuprinse între 60 şi 80 % au semnificaţia atragerii de nemuritoare rolul de coordonator al sv
necazuri, de suferinţe mici şi medii pentru cei care acceptă iubirea 2. pe SB aratã:
posesorului şi apoi pentru el însuşi, suferinţele fiind specifice, în - cât de mult posesorul şi-a însuşit din cunoaşterea Sfintei Scripturi şi a
special pe structurile pe care s-au constatat aceste valori vieţilor sfinţilor
10. valorile cuprinse între 81 şi 90 % indică o credinţă slabă, medie sau - cât de mult SF este subordonată faţă de SB şi aceasta din urmă faţă
potrivită, după cum sunt mai apropiate de 81 sau 90 % de SN
11. toate valorile CD UT < 81 % indică fiinţe umane care trăiesc în - cât de mult din cunoaşterea cristică este utilizată în raţionamentele
legea karmei cotidiene
12. valorile cuprinse între 90 şi 100 % indică o credinţă foarte puternică - credinţa raţională firească în prerogativele divine ale Sfintei Treimi –
în Sfânta Treime omniprezenţa, omnipotenţa, omniscienţa
- de regulă, cca. 70 % din bolnavi suferă de ateism pasiv sau activ, aceasta - arată frecvenţa şi tăria meditaţiilor pe diferite teme cristice, care să
fiind motivaţia principală a suferinţei lor; restul de 30 % ( bolnavii cu EBF şi ajute la conştientizarea subiectelor respective ( min. 30 de minute de
CD > 81 % pe SF, SB, SN şi per total ) „ plătesc “ prin suferinţă pentru ateii meditaţie pe zi )
a căror iubire o acceptă ( inclusiv cea fizică ) 3. valorile CDUT pe SN indică:
- în toate aceste cazuri, bolnavii nu se pot vindeca dacă nu se rupe legătura - cât de mult posesorul rosteşte rugăciunile cu sufletul, în mod regulat
de iubire sau de relaţie fizică dintre cel credincios şi cel necredincios sau - cât de mult Duhul Sfânt este manifest la nivelul structurilor
dacă ateul nu revine la credinţă superioare, cât de intense sunt trăirile, sentimentele şi afectele
- atunci când diferenţa de CD între structurile de acelaşi fel la două fiinţe corespunzătoare comunicării cu Sfânta Treime
umane este mai mare de 5 %, apare între acestea şi per total sv, - necesitatea comunicării cu Entităţile Divine ale Sfintei Treimi şi cât de
incompatibilitatea, care va genera conflicte, divergenţe, certuri etc mult este realizată aceasta, cât de mult sv. respectiv primeşte şi
- dacă CD al unui suferind sau al acelora a căror iubire o acceptă nu se rezonează cu Iubirea Entităţilor Divine
ameliorează, suferinţele se vor amplifica continuu, deşi natura lor este - simţirea şi trăirea iubirii faţă de semeni
posibil să se schimbe, iar în cele din urmă bolnavul poate deceda - valorile coborâte ale CDUT pe SN reprezintă una dintre cele mai grave
- suferinţa de natură afectivă generează probleme de conştiinţă grave, având carenţe spirituale, care marchează posesorii lor, în special în această
până la urmă drept scop orientarea subiectului spre amplificarea contactului viaţă; acest fapt constituie ţinta unor largi game de agresiuni
cu Dumnezeu - oamenii care vin în această viaţă cu CDUT ridicat pe SN au această „
încărcătură “ dintr-o altă existenţă ( vin „ pregătiţi spiritual “ ); alte
Semnificaţiile CD pe structuri: persoane au nevoie de suferinţe fizice şi raţionale foarte mari pentru a
1. pe SF, CD are semnificaţia: putea să crească CDUT pe SN ( sufletul şi le însuşeşte pentru a „ învăţa “
- respectării tuturor posturilor mici şi mari, fără excepţie, a credinţa )
parcurgerii sfintelor taine ale spovedaniei şi împărtăşaniei, precum
şi respectarea regulilor de viaţă creştină
- sacralizării vieţii personale ( implicarea Sfintei Treimi în toate
activităţile personale ), stăpânirii instinctualităţii, înlăturării
impulsurilor de mânie, enervare, furie, violenţă, renunţării la

83
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- CDUT pe SN influenţează karma, aceasta putându-se îmbunătăţii sau 2) Om


înrăutăţii în funcţie de variaţiile CDUT într-o existenţă sau alta obişnuit
4. valorile CDUT de pe total sv. indică, prin apropierea de valoarea uneia 83 87 89 85
sau alta dintre structuri, care este structura predominantă în cadrul
sv. În ceea ce priveşte credinţa fiinţei; de asemenea, indică 3) Om
71 82 76 78
fermitatea în credinţă a posesorului, lipsa îndoielilor, apropierea de necredincios
Dumnezeu
- CD fermă, desăvârşită, trebuie să fie rezultatul prezenţei ei în toate
structurile, aceasta însemnând starea de armonie; această armonie conduce 4) Om puţin
75 84 88 82
la un potenţial IE ridicat şi prin urmare, şi la realizări ieşite din comun, de credincios
tipul miracolelor
- starea de armonie este specifică sfinţiilor creştini sau din alte religii, care
sunt adevăraţii maeştrii spirituali, care pot realiza, mai mult sau mai puţin, 5) Incult
minunile cristice 84 78 87 84
puţin
- lipsa CD duce întotdeauna la suferinţe, iar credinţa neînsoţită de fapte credincios
bune „ nimic este “
Exemple:
6) Ateu bigot
60 81 70 70
Comentarii legate de valorile din tabel: în credinţă

- exemplul numărul 3 este un suflet de ateu, unde ateismul nu este activ, dar
există; în plan raţional poate fi agresat mai greu ( se teme de Dumnezeu ) Observaţii:
- exemplul numărul 4 este un ateu care crede cu mintea şi cu sufletul, dar nu
ţine posturi şi nu face eforturi fizice pentru fapte bune - întotdeauna CDPOT ³ CDCON ³ CDAPL ³ CDUT
- exemplul numărul 5 este o fiinţă care nu se ocupă raţional de aspectele - fiecare din aceste valori are un punct de max. şi min.; idealul este de a
legate de credinţă ( este incult în credinţă ) reduce diferenţele între max. şi min. în orice situaţie, pe cât posibil
- exemplul numărul 6 este un ateu bigot, demagog, pregătit raţional cu puţină - Mântuitorul Isus Cristos a avut CDPOT = CDCON = CDAPL = CDUT = 100
credinţă, care poate vorbi de valorile credinţei, dar nu va face nimic; cu - un alt deziderat important ( dificil ) este ca CDCON să tindă spre CDPOT, iar
raţiunea lui mai mult îşi ascunde ateismul, pentru a păcăli şi a-şi satisface
CDAPL să tindă spre CDCON – în acest fel CDUT ajunge să tindă spre CD
POT
interesele meschine printre cei credincioşi

CD
POT min SF SB SN T

1)
Mântuitorul
Isus Cristos 100 100 100 100

84
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- CDPOT, CDCON şi CDAPL se măsoară cu ansa şi raportorul, iar CDUT se calculează nemuritoare şi pe total; scopul obţinerii unui PIEmax îl constituie
cu formula cunoscută eficienţa în credinţă – un obiectiv propus prin concentrare ( de ex.:
pentru terapie )
CDPOT x CDCON x CDAPL - bilanţul IE al unui sv. este dat de suma valorilor absolute ale PIE sau PIEC
CDUT = pe SF, SB şi SN la un momentdat
1002 - în cazul PIEC se realizează transferul inforenergiilor dinspre SF şi SB spre
SN, în vederea realizării eficienţei maxime
Exemplu: - în cazul aceluiaş bilanţ, valorile PIE sau PIEC pot diferi pe fiecare
- EBFPOT = 97 % CDPOT = 83 % CDCON = 69 % CDAPL = 67 % structură în parte
- se calculează EBFUT: ΣPIE(F, B, N ) = Bilanţul IE al sv. = |PIEF| + |PIEB| + |PIEN|
EBFPOT x CDUT
- analog pentru PIEC
EBFUT = = 37 %, unde CDUT = 38,4 %
Caracteristici ale PIE:
100
· 1) se măsoară pe scala valorică unică, pe fiecare structură şi per total,
având valori cuprinse între – 100 şi + 100
· 2) valoarea de + 100 pe SN are semnificaţia valorii maxime posibile
A. 2. Puterea inforenergetică ( PIE ) pentru un sv. uman, cu o dotare nativă maximă posibilă umană
· 3) etalonul pentru PIEC îl constituie Mântuitorul Isus Cristos, care,
- PIE are semnificaţia influenţei inforenergetice ale unui sv. manifestată deşi a avut SF, SB, SN şi T, avea următoarele valori ale PIEC:
în nişa sa IE, adică reprezintă puterea manifestată a personalităţii sv. la
contactul cu alte existenţe din nişa sa IE
- în decurs de 25 de ore, PIE variază între o limită minimă şi una maximă, PIEC SF SB SN T ΣPIE
limita maximă fiind determinată de concentrarea tuturor energiilor şi
informaţiilor pe SN şi per total, astfel încât aceasta să aibă o valoare
maximă – această concentrare determină PIE pe concentrare ( PIEC ) - Mântuitorul
- 100 - 100 + 100 + 100 300
PIEmax, adică puterea IE pe concentrare a personalităţii spirituale a fiinţei Isus Cristos
PIE poate fi:
· a) în stare obişnuită ( PIE ) – când variază între o limită minimă şi una
maximă, determinate de solicitările şi eforturile IE în contactul cu Om obişnuit
alte sv. obişnuite; de obicei, în stare obişnuită, există o Δ PIE de 5 42 53 64 57 159
%
· b) pe concentrare ( PIEC ) – care se poate obţine prin concentrarea Cursant
- 12 -7 93 85 112
tuturor E, I, conceptelor şi supraconceptelor fundamentale din gradul IV
totalitatea bilanţului IE al unui sv., de pe SF şi SB pe SN şi pe total
sau în structurile supranoesice, astfel încât totalul are valori foarte
apropiate de acelea găsite pe SN - adică pe concentrare se
realizează transferul inforenergiilor de pe SF şi SB pe structurile

85
Cursuri de inforenergetică – gradul III

• 4) valorile negative pe SF și SB au semnificația transferului mai mare sau logoree etc


mai mic de IE pe SN și pe total, al capacității de jertfă a IE specifice • 14) PIE sau PIEC ≥ 30, iar ∑PIE și ∑PIEC indică boală psihică ( d. p. d. v.
SF și SB și a acestor structuri în întregime ( jertfa de sine ) ), iar d. p. d. v. IE o persoană a cărei structuri noesice originale ( SNO )
• 5) această caracteristică ( jertfa de sine ) se întâlnește numai la ființele este afectată mai mult sau mai puțin malefic
elevate și numai pe concentrare; acest tip de transfer are ca urmare • 15) PIE, respectiv PIEC pe SN și pe total, respectiv ∑PIE și ∑PIEC
creșterea PIEC pe SN și pe total și este posibil numai prin antrenament reprezintă gradul de elevare spirituală a unui sv., activitățile sale
spiritual. Pentru persoanele de tip primitiv, neelevate sau decăzute preponderente, mărimea influenței sv. respectiv în nișa sa IE, putându-se
spiritual, transferul și jertfa sunt imposibile. Acest subiect este trage concluzii privind vârsta astrală a SN.
cunoscut din timpuri străvechi; dacii se străduiau să obțină această Vârsta astrală ( VA ) este durata de când acest SN a apărut în creație
calitate prin duritatea antrenamentelor și probelor la care erau supuși cu unicitatea sa proprie, exprimată în unități calendaristice terestre (
elevii din școlile de spiritualitate. miliarde de ani )
• 6) valorile pozitive pe SF și SB ale PIEC indică faptul că aceste structuri • 16) un om evoluat trebuie să fie capabil să transfere, ușor și repede, pe
absorb într-o proporție mai mare sau mai mică IE din bilanțul IE și, de SN și pe total, PIE-urile necesare, de pe SF și SB, pentru realizarea unui
asemenea, au semnificația incapacității de jertfă a acestor structuri scop, în cazul unei necesități stringente, imediate
• 7) PIEC determină variabilitatea PIE pe structuri și per total, prin • 17) concentrările pe tehnici și procedee IE, meditațiile IE, rostirea
micșorarea valorilor pe SF și SB, cu semnificația pierderii importanței rugăciunilor pe concentrare, toate cu frecvență mare, conduc la
acestor structuri. După executarea succesivă a acestui tip de ameliorarea PIEC
concentrări, valoarea PIE începe să se apropie pe fiecare structură și pe • 18) cu cât tehnicile IE sunt mai ridicate și necesită potențe mai mari, cu
total de valoarea de pe SN, care este maximă în cadrul ființei pentru atât PIEC crește mai mult
orice sv. • 19) cu cât o ființă este mai elevată spiritual, cu atât SF și SB trebuie să
• 8) pentru eficiența benefică, nu este suficient numai un PIEC mare, dar absoarbă mai puține IE fundamentale, iar PIEC pe SN să crească mai
și EBF trebuie să tindă spre 100 % ( beneficitate și putere ) mult, după modelul Mântuitorului Isus Cristos
• 9) PIEC nu poate fi niciodată un obiectiv major pentru persoanele elevate
spiritual ( doar pentru cei cu EBF < 81 % )
• 10 ) PIEC are un caracter activ, marcat de mărimea BCFE, care
influențează BCFR ale altor sv. din nișa IE, pe principiul vaselor
comunicante. PIEC-urile dese urcă nivelul PIE ( vârfuri )
• 11) cu cât valoarea absolută a PIEC ( |PIEC| ) este mai mare per total
decât valoarea 87, cu atât ființa este mai ajutată de existențele
superioare ( benefice sau malefice ) din versurile, respectiv anticerurile
ridicate
• 12) scăderea valorii PIE sau PIEC, precum și a bilanțului PIE sub anumite
valori, reprezintă o stare critică pentru sv. respectiv
• 13) când PIE sau PIEC sunt ≤ 50 pe SN și per total și când ∑PIE și
∑PIEC ≤ 105, aceste valori indică o stare patogenă, manifestată în primul
rând prin scăderea rezistenței la agresiuni, care implică labilitate
psihică, emoțională, incoerență în exprimare, influențabilitate mare,

86
Cursuri de inforenergetică – gradul III

PIEC potenţial mediu la diferite tipuri de oameni TOTAL TOTAL


MEDIU CD

Grad PIECPOT MIN PIECUT


TOTAL UT MIN

PIEC SF SB SN ∑PIEC Admitere Terminare Admitere Terminare


POT

I) 14,5 15,2
Mântuitorul Isus -100 - 100 + 100 + 100 300 63 67 23
Cristos
II) 15,9 16,3
Om obişnuit 32 51 55 52 138 69 71 23

Culturist, fără III) 16,8 17,5


preocupări spirituale 62 28 40 34 130 73 76 23

Om de ştiinţă, fără IV) 19,3


preocupări spirituale 28 63 52 60 143 84 87 20 23

Artist 28 35 72 65 135 V) 21,3 22,1


93 96 23
Om de la ţară 37 31 60 55 128 22,2 22.5 23
VI) 96,5 97,8
Demonizat 25 20 25 23 70 23,1 23,5 24
22,5 22,6 23
Inforenergeticean VII) 98,3
98
gradul I 29 45 80 71 154 23,5 23,6 24
22,6 22,7 23
Inforenergeticean grd. -2 -8 VIII) 98,4 98,5
IV la admitere 90 84 100 24,5 24,6 25
22,7 22,7 23
Inforenergeticean, pe - 10 - 19 92 87 121 IX) 98,6 98,65
parcursul grd. IV 25,6 25,6 26
22,7 22,7 23
CDUT PIECUT = PIECPOT x X) 98,7 98,76
100 29,6 29,6 30
Valorile PIECPOT per total la gradele de inforenergeticieni

MIN

87
Cursuri de inforenergetică – gradul III

A. 3.Iubirea lui Dumnezeu ( pentru om ) - Existențele Divine își revarsă Iubirea asupra tuturor ființelor, populațiilor,
asupra tuturor oamenilor, însă aceștia pot și vor să primească numai atât cât
IO corespunde propriilor lor eforturi de integrare într-un cer sau altul, adică
Tatăl Ceresc nu iubește mai puțin o existență, ci aceasta nu primește Iubirea
Lui, datorită neelevării sale
IO are semnificaţia recepţionării iubirii Sfintei Treimi ( spre - Iubirea Sfintei Treimi este integrată de orice sv. în măsura în care
deosebire de CD, care reprezintă iubirea sv. faţă de Dumnezeu ), structurile acestuia o pot face în momentul respectiv, în funcție de gândurile,
exprimând cât din iubirea Sfintei Treimi poate recepţiona un sv. trăirile și vorbele sale
- IO este darul de Iubire al Tatălui Ceresc, al Entităților Sfintei Treimi;
- atunci când IO este mai mică, sv. este lipsit de aportul energiilor și
reprezintă acea Iubire a Tatălui Ceresc pe care o merităm, o primim și o
informațiilor fundamentale, necesare propriei existențe; aceasta determină
integrăm în propria noastră ființă, în propriile structuri, ca urmare a faptelor
în timp vulnerabilități, cu atât mai mari, cu cât valorile IO sunt mai mici
bune făcute, a eforturilor de elevare depuse și totodată reprezintă și
- IO este moștenirea cuvântului „ IO “ folosit de marile personalități
capacitatea de reflectare a acestei Iubiri față de semenii noștri
spirituale din trecut, însemnând un înalt grad de inițiere, cuvânt pe care
- sv. care încalcă Legile Divine – mai mult sau mai puțin, datorită păcatelor
aveau drept să-l folosească numai absolvenții Academiei de Spiritualitate din
lor, încep să-și piardă potențele de a primi IO, esențială pentru integritatea
Carpați ( care a început să funcționeze cu 22.000 de ani înainte de Cristos,
ființei în cerurile superioare
pe teritoriul protodaciei )
- pentru supraviețuire, IO constituie una din cele mai importante surse de
- în cadrul acestei academii, cuvântul „ IO “ era denumit altfel
inforenergii pentru bilanțul IE al sv. benefice, dar pentru acelea din
- Şcoala lui Zamolxes – cum a fost denumită această academie cu 1.500 de
anticeruri este insuportabilă, putând anihila energiile malefice ale acestora,
ani înainte de Cristos - a precizat și a dezvoltat caracterul IO, rolul său în
dacă vine în contact cu ele
integritatea și chiar existența ființei umane
- cu cât un sv. este mai elevat, având structurile superioare configurate mai
- titlul „ IO “ se obținea de către absolvenții Şcolii lui Zamolxes după mulți
mult, mai active, cu atât IO recepționată de scânteia divină este utilizată mai
ani de pregătire și inițiere și numai de către acei care deveneau conducători
mult de structurile inferioare și invers
sau mari preoți ( muntele Meru )
- IO este strâns legată de numărul de fapte bune realizate până în
- Zamolxes = Nobiscus
momentul măsurătorii, cu importanța divină a lor, dar și de potențele de a
- aceasta este explicația utilizării acestui titlu de către domnitori, voievozi,
săvârși fapte bune și în viitor ( adică de potențialul benefic al sv. )
cneji, de unii din membrii din familiile domnitoare de la noi din țară sau din
- gândurile, vorbele sau faptele care încalcă Legile Divine determină
alte țări
micșorarea recepției și integrării Iubirii Sfintei Treimi, deoarece păcatele
- această școală a pregătit populațiile predacice și dacice pentru venirea
coboară vibrațiile, frecvența de oscilație și determină acumularea de IE
Mântuitorului Isus Cristos și pentru creștinizare
negative pe fiecare structură, în special pe structurile superioare, care devin
- ultimul domnitor român care a purtat acest titlu a fost Constantin
un filtru opac pentru Iubirea Divină; datorită acestor carențe, un sv. capătă
Brâncoveanu
inițial caracteristici patogene la nivelul structurilor superioare și, după
răgazul acordat de Sfânta Treime pentru corectare, dacă nu se iau măsuri,
patogenia se manifestă și pe SF

- meritul sv. de a primi, recepționa Iubirea Divină, este determinat de


strădaniile voliționale ale acestuia în realizarea de fapte bune, determinate
de Iubirea Creatorului

88
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- IO nu reprezenta forma arhaică a prenumelui personal, persoana I singular, · 7) IO este corelat cu alţi parametrii IE: CD, DH, MP, EBF etc
aşa cum a fost interpretat de unii filologi; semnificaţia lui este aceea de · 8) valoarea IO per total indică, prin apropierea de una din structuri,
absolvent al Academiei de Spiritualitate din Carpaţi Caracteristicile IO: care este structura coordonatoare a sv. respectiv. Exemplu:
· 1) se măsoară pe scala valorică unică, pe fiecare structură şi per total
sv., având valori cuprinse între – 72 şi + 100
· 2) în momentul săvârşirii unui păcat, IO scade proporţional cu NR. crt. SF SB SN T
gravitatea acestuia
· 3) valorile negative indică nu numai nerecepţionarea IO, ci au şi
semnificaţia de IE antagonice, contracaratoare ale IO, prin fapte 1)
rele şi sunt specifice demonilor, cu sau fără SF şi SB, precum şi 72 83 86 85
unora din demonizaţi, valori care atrag suferinţe şi tragedii asupra
purtătorilor şi acelora care le acceptă iubirea în legea karmei; 2) 40 78 86 72
aceste valori negative semnifică respingerea de către individ a
Valorilor Divine, dar şi a gândurilor şi a faptelor acestora de către
Dumnezeu. Păcatele grave împiedică aşadar atât recepţionarea, cât Exemplul 1: om obişnuit care nu prea ţine posturi ( sau le ţine de puţină
şi manifestarea Iubirii Divine vreme ) şi mai face greşeli cu SF, pe care le regretă. Este o fiinţă în
· 4) IO are un caracter de dar, de răsplată şi necesitate pentru fiinţele curs de elevare spirituală, care a început să acorde mai multă importanţă
benefice ( la un anumit nivel este ca o hrană necesară, dar dacă te sufletului decât celorlalte structuri.
întorci, suferinţa este mai mare ), iar pentru existenţele din orice Exemplul 2: fiinţă neelevată, la început de evoluţie, cu manifestări
vers întunecat, această Lumină a lui Dumnezeu are efectul pe care îl aberante pe SF ( sexuale ), lăsându-se condusă de poftele şi plăcerile
are focul asupra unei structuri fizice ( de ardere ) acesteia. Pe SB nu poate judeca corect – va găsi tot felul de scuze,
· 5) valorile IO ≤ 60 arată că persoana, dacă nu a intrat încă în suferinţă, argumente pentru tot ceea ce face. Face rău fără să fie conştient de ce
va intra în curând, la fel şi cei care o iubesc şi pe care îi iubeşte ( face. Structurile superioare sunt supuse SF şi SB ( nu-şi ascultă sufletul
acestora li se recomandă facerea de urgenţă a unor fapte bune, ) este o viitoare victimă a demonizării permanente (deocamdată este
reintrarea pe calea Mântuitorului Isus Cristos ( prin facerea celor demonizat doar temporar ).
creştineşti ).
Observaţie: unele persoane autiste au IO = 100 – acesta este un caz A. 4.Rezistenţa la agresiuni ( RA )
special, în care, după ce persoana a săvârşit un compromis, vrea să
rupă cu LA din lanţul de fapte rele; în sinea ei au loc bătălii între
influenţele îngerilor de lumină şi a celor întunecaţi pentru RA are semnificaţia capacităţii de a anihila, contracara o parte
recuperarea ei, în timp ce trupul şi raţiunea persoanei aşteaptă din agresiunile specifice unei anumite structuri şi tuturor structurilor unui
rezultatul acestor lupte de influenţe, pentru a acţiona sv., astfel încât SS şi SV a acestora să nu scadă niciodată sub 81.
· 6) valoarea lui IO între 60 – 81 are semnificaţia multor suferinţe, atât
fizice cât şi afectiv – raţionale, multe dileme, suferinţe legate de
propria persoană sau de cei de care sunt legaţi afectiv; cât timp IO
< 81 pe una din structuri, , fiinţa nu poate fi adusă în stare de
vindecare pe acea structură

89
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- RA indică pe toate cele 10 structuri ale unui sv. uman, cu biocâmpurile și necesare îndreptării ei
centrii lor IE, potențele de a anihila, de a contracara orice factor agresor b) valorile 0 < RA < 81 indică valori necorespunzătoare ale RA, cu
specific fiecărei structuri și efectele acestuia urmările negative proprii structurii
Semnificaţii ale RA pe structuri: c) la valori ale RA între 81 și 90 ( RA satisfăcător ), există
1) pe SF: vulnerabilități la agresiuni mai puternice
- se referă la potențele date de sistemul imunitar al sv. – rezistența la d) valorile 90 < RA < 100 sunt normale, firești pentru un sv. sănătos,
microorganisme agresoare malefice de tipul: bacterii, virusuri, spori, mediu elevat spiritual
ciuperci, păianjeni etc e) la valori RA < 60, sv. prezintă vulnerabilități mari pe structura
- potența de a evita în mod direct, firesc, diferite accidente mecanice, respectivă, indicând prezența suferințelor în legea karmei
chimice, calorice, energetice, electromagnetice etc f) ființele care se găsesc în legea iubirii ( având SN dintr-un cer mai
2) pe SB: mare de 7,2 ), niciodată nu pot avea RA pe o structură sau alta mai
- se referă la potențele de decelare și separare a adevărurilor de mic de 90
minciuni, a subiectelor false de acelea reale, precum și conștientizarea g) valorile negative ale RA indică absența potențelor amintite, și chiar
adevărurilor din ele, totul însoțit de necesitatea, dorința și fermitatea mai mult, atragerea unui tip de agresiune sau altul, cu atât mai mult,
volițională de a nu se abate de la adevăruri, de a nu accepta falsurile, cu cât valoarea RA este mai mică ( „ victime predestinate “ )
deoarece acestea determină întotdeauna compromisuri mici, iar apoi din h) valorile RA < 90 arată de fapt eficiența îngerilor păzitori ai karmei
ce în ce în ce mai mari sv., prezența păcatelor neiertate, care continuă să acționeze asupra
3) pe SN: victimei
- se referă la potențele sufletului de a respinge neadevărurile, falsurile i) CD mărește proporțional RA, ceea ce permite posibilitatea
afectiv – sentimentale ( ex.: confuziile dintre necesitatea de sex și matematizării parametrilor IE în funcții specifice lor. Mărimea RA
iubire ) și de a-și impune asupra celorlalte structuri opțiunile corecte, constituie un parametru important pentru prognozarea tipurilor de
proprii, pentru a fi puse în practică agresiuni la care va fi supus sv., pentru determinarea cauzelor lor și
4) per total sv.: a recomandărilor corespunzătoare ce vor fi făcute, astfel încât sv.
- valoarea constatată per total va fi apropiată de structura cu RAMIN, să învețe lecția respectivă, înainte ca aceste agresiuni să se
astfel încât să putem cunoaște și lua măsurile cele mai potrivite, proprii manifeste
acelei structuri, pentru ameliorarea acelei valori minime - persoanelor cu RA coborâtă pe SF și SB le va fi contraindicat să lucreze în
Caracteristici ale RA: locuri de muncă periculoase, determinarea RA ducând la evitarea accidentelor
a) se măsoară pe scala valorică unică, pe fiecare structură și per total - creșterea RA se realizează prin respectarea regulilor de viață creștină,
sv., având valori cuprinse între – 72 și + 100, cu semnificațiile posturi, prin înțelegerea, conștientizarea și respectarea Legilor Divine
adaptate - și în cazul RA există manifestări ale unor limite minime și maxime în
- valoarea minimă indică structura cea mai vulnerabilă a sv. ( iar din decursul unei zile sau a unei anumite perioade de timp, fiind importantă
analiza celorlalți parametrii IE se pot determina și cauzele care conștientizarea faptului că mărimea credinței în Sfânta Treime va conduce în
determină această vulnerabilitate, putându-se face recomandările timp la creșterea RA
necesare eliminării ei
- răgazul de timp acordat de Sfânta Treime făcătorilor de greșeli
și păcate este întotdeauna suficient de lung pentru ca aceștia să
aibă timp să se conștientizeze greșeala și să se facă faptele bune

90
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- adevărata protecţie o constituie cea a Entităţilor Divine şi a entităţilor de pozitiv, altfel nu există şanse !
lumină superioare; orice alt tip de protecţie ( realizată chiar pe concentrare ) - antonimul camelionismului spiritual îl constituie fermitatea, exprimată prin
are caracter secundar şi este numai temporară valori negative ale CAM
- RA poate fi: 1) potenţial ( RAPOT ) - dacă se găsesc valori negative ale CAM la persoane puţin elevate sau la cele
2) util ( RAUT ) decăzute, ele au semnificaţia că aceste fiinţe nu au suferit încă destul în
CDUT legea karmei, pentru a putea prelua şi conştientiza CD, pentru a renunţa la
RAUT = RAPOT x propriul orgoliu, adică acestora le vor mai fi necesare în viitor alte suferinţe,
100 pentru a se vindeca de ateism şi de orgoliu; ei nu înţeleg iubirea, iertarea, CD,
- atât RAPOT cât şi RAUT variază în decursul unei perioade de timp între o limită iar dacă li se explică, se pierde timpul
minimă şi una maximă - CAM negativ la persoanele neelevate sau decăzute indică întotdeauna lipsa
- RA se măsoară ca limită minimă; valoarea minimă pe fiecare structură şi per de sensibilitate; acest tip de persoane mai au următoarele simptoame:
total indică gradul de elevare al persoanei ( în special RAUT MIN ) negativism, simţ critic foarte pronunţat, permanent
- pentru ca un sv. să-şi poată întrebuinţa voliţional, benefic CAM pentru
elevarea sa spirituală, trebuie să cunoască care anume calităţi trebuie să le
A.5.Camelionismul spiritual ( CAM ) dobândească, care defecte trebuie să şi le corecteze, întru-cât, dacă nu şi le
cunoaşte, foarte greu şi le poate îndrepta. De aceea se interzice
CAM indică potenţele unui sv. de a-şi modifica voliţional sau desincretizarea conţinutului, semnificaţiilor parametrilor IE, a tehnicilor de
firesc parametrii IE pozitivi sau negativi o anumită perioadă de timp, mai măsurare, precum şi a celor de corectare a carenţelor către persoane din
lungă sau mai scurtă ( de obicei minute sau ore ), în anumite scopuri. afara cursurilor IE, care nu prezintă garanţia unui portofoliu de parametrii
- CAM este un parametru antrenabil, antrenamentul fiind favorabil sau IE benefici, care să confirme utilizarea benefică a acestei cunoaşteri IE
nefavorabil, în funcţie de scopul urmărit, întotdeauna voluntar - sv. animale şi vegetale au CAM numai în mod firesc, acest parametru
- întotdeauna, valorile modificărilor voliţionale ale CAM sunt superioare favorizând procurarea hranei, împerecherea, apărarea de agresor etc ( ex.:
acelora realizate inconştient; la o persoană elevată spiritual, valorile pozitive mimetismul natural practicat de diferite vieţuitoare pentru a se apăra - ca
ridicate ale CAM reprezintă o gravă carenţă, manifestată prin lipsa urmarea a CAM, animalele şi plantele îşi schimbă culoarea, înfăţişarea, forma,
stabilităţii şi fermităţii pe proprii parametrii IE benefici, adică aceste fiinţe, comunicarea, comportamentul etc). CAM este practicat atât de agresor, cât
intrând într-un mediu mai puţin elevat, vor fi influenţate de acesta, deoarece şi de victimă, în scopuri opuse.
intră mai uşor în rezonanţe negative - prin CAM, o fiinţă face eforturi pentru a-şi însuşi temporar şi pentru a
- la persoanele decăzute, prezenţa valorilor CAM pozitive constituie o şansă, dovedi temporara calităţi care în realitate lipsesc şi de pe urma cărora
dar totodată o neşansă, în funcţie de mediul în care se găsesc ( de gradul de profită, are anumite avantaje, pe care în stare normală nu le are
elevare al sv. influenţatoare ). Atunci când influenţele din exterior au EBF ≥ - la Facere, CAM nu era necesar, întru-cât Domnul Dumnezeu nu a creat
90, CAM pozitiv al sv. respectiv constituie o şansă favorabilă acestuia; el va agresori; El a creat numai vieţuitoare cu o anumită alimentaţie vegetariană şi
evolua spiritual, datorită influenţelor exterioare benefice. Dacă sv. receptor nu a creat carnivorele de astăzi, care au apărut ca urmare a decăderii omului
are CAM < 0 ) ceea ce înseamnă fermitate pe proprii parametrii IE ),
influenţele pozitive din afară nu vor putea pune în rezonanţă biocâmpurile lui,
care vor rămâne pe vechii săi parametrii coborâţi.

- CAM negativ – încăpăţânare; persoana trebuie abordată când CAM este

91
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Caracteristici umane în funcţie de mărimea CAM Impostori, excroci,


9) șarlatani, lichele etc 43
Tip uman şi CAM 78 51 68
Nr. crt.
caracteristicile lui SF SB SN T
Prostituate, afemeiați,
10) 62 58 31 60
Copii cu vârsta sub un an homosexuali pofticioși,
1) și cu EBF per total proxeneți, pești etc
> 90 88 93 100 97 Mântuitorul Isus
Copii de cca. 5 ani cu 11) Cristos - 100 - 100 - 100 - 100
2) EBF per total > 81 42
18 37 35
Observaţii:
Adolescenți și tineri
- oamenii au de obicei caracteristici comune; ei se pot încadra în mai multe
3) atei activi, debili
29 51 78 50 categorii simultan ( de exemplu, pot fi și afemeiați și excroci și mincinoși )
sentimental ( persoană care
urmărește moda, barurile de - persoanele care au CAM per total > 15 și în special CAM > 25 nu prezintă
noapte ) încredere în asociații, prietenii, mariaje, nu li se pot acorda sarcini și misiuni
Adolescenți și tineri grele, întru-cât nu le vor executa decât parțial, având întotdeauna „ motivații
4) credincioși, educați 15 9 4 10 întemeiate “
normal - CAM ≥ 15 este o valoare normală în prezent la români, iar în alte perioade
Adolescenți și tineri din istorice sau pentru alte națiuni, CAM are alte valori
5) școlile și liceele - la valori ale CAM per total > 40, persoana începe să-i deranjeze frecvent
moderne ( studii în 22 28 38 32 pe cei din jur cu instabilitatea acțiunilor, opțiunilor și părerilor sale (
străinătate, suferă sentimental categoria 3 )
)
- la valori ale CAM > 60 aceasta înseamnă întotdeauna antrenament,
cunoaștere și voință în practicarea CAM ca tactică pentru obținerea de
6) Adulți cu EBF per total -7 - 18 - 28 - 20 profituri materiale sau avantaje sociale ( categoria 9 ); aceste situații sunt
> 81, obișnuiți, educați caracteristice secăturilor, lichelelor, impostorilor, plagiatorilor, excrocilor
Adulți cu EBF per total de diferite tipuri sau agenților și reprezentanților diferitelor organizații și
< 81 ( săraci, răi, nu pot fi secte satanice. Lichelele pot fi: 1) fizice
7) reeducați – salarii de mizerie, 32 - 10 -3 -8
comentarii negative, oameni cu
2) național sociale
„pofte“) 3) sentimentale
Adulți cu EBF per total 4) mixte
8) < 81 care au suferit - valorile CAM se ameliorează prin eforturi specifice, voliționale, pe fiecare
destul și pot fi 32 15 5 15 structură ( inclusiv prin posturi ), pentru a se mări fermitatea pe valorile
reeducați benefice ale parametrilor IE și pentru a se micșora intrarea în rezonanțe cu
influențele malefice exterioare

92
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Caracteristici ale CAM: 8) – carenţele de personalitate între 1 şi 6 ani se pot corecta ulterior
1) se măsoară pe scala valorică unică, între – 100 şi + 100 pe fiecare prin autoeducaţie, dar destul de greu şi de obicei prin legea karmei,
structură şi per total sv., cu semnificaţiile adaptate cu suferinţe
2) valorile pozitive indică prezenţa acestei caracteristici IE - în mod normal ∆ CAM = CAMNAŞTERE – CAMDECES trebuie să fie ≥ 5 % în fiecare
3) valorile negative indică antonimul, şi anume fermitatea, pe o viaţă, adică, fermitatea pe parametrii benefici trebuie să crească continuu
structură sau alta, stabilitatea parametrilor IE benefici sau - după căderea din Rai a îngerilor orgolioşi, nici o existenţă nu poate decade
malefici, adică poate fi o calitate ( la oamenii buni, elevaţi ) sau o mai mult de două ceruri şi de aceea, oamenii care au CAM mare, în creştere,
neşansă ( la oamenii răi, excroci etc ) nu trăiesc foarte mult; persoanele care au CAM pozitiv la moarte, care nu
4) structurile temporare ( SF şi SB ), uneori pot avea valori pozitive ale învaţă această lecţie spirituală au de obicei longevitate mică, deoarece
CAM, iar SN şi uneori per total să aibă valori negative; depinde de fiecare viaţă este dată pentru a eleva spiritual şi nu pentru a decade
structura ascultată, coordonatoare, ca acest CAM să aibă rol Valorile CAM la cursanţii inforenergeticieni ( valori orientative ):
benefic sau malefic
5) CAM este corelat cu toţi ceilalţi parametrii IE care determină
caracterul de calitate sau defect al acestui parametru IE CAM Gradul
poate fi: a) CAM potenţial - CAMPOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b) CAM util - CAMUT CDUT
CAMUT = CAMPOT x -7 - 19 - 32 - 48 - 62 - 82 - 94
100 Admitere 14 11 1

6) persoanele care au CAMPOT ≥ 30 pe una din structuri sau per total


14 5 -4 - 12 - 28 - 40 - 56 - 73 - 93 - 100
sunt contraindicate în funcţii de conducere, în mariaje şi prietenii,
Terminare
deoarece oferă surprize, de obicei neplăcute ( persoane vulnerabile
şi uşor influenţabile )
- dacă în viitorul unei persoane având CAM > 15 există o probabilitate mare
- valori mari ale CAM indică persoane făţarnice, instabile, care pot
de a face un păcat cu LA care i-ar atrage decăderea cu mai mult de două
ceda la agresiuni destul de mici, specifice în special structurilor pe
ceruri, acea persoană va deceda mai înaintea acelei fapte, datorită îngerilor
care s-a constatat CAM mare
păzitori ai karmei, aceasta fiind cauza multor accidente, catastrofe
7) valorile mari ale CAM ( peste 30 ) sunt fireşti în primii 6 ani de viaţă
- sfinţii de toate tipurile, care au dovedit prin viaţa şi jertfa lor fermitate
şi de aceea educaţia părinţilor este importantă şi eficientă, pentru
maxim posibilă a fiinţei umane în iubirea şi manifestarea lui Isus Cristos,
că ei implementează programe IE care rămân valabile toată viaţa
constituie adevărate modele umane de maeştrii spirituali pentru toţi oamenii,
- EN mai elevate, care îşi aleg părinţi corespunzători lor ( elevaţi ),
din toate religiile
vor putea beneficia de programe IE favorabile propriei MP, pe când
EN mai neelevate, alegându-şi părinţii corespunzători lor, mai
neelevaţi, au neşansa ca în primii 6 ani de viaţă să primească
programe IE necorespunzătoare de la aceşti părinţi, ulterior din
şcoli şi apoi din viaţă
- cu cât EN este mai elevată, cu atât îşi alege la concepţie părinţi
mai elevaţi pentru întrupare, care o vor ajuta în propria MP

93
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- după cât de mult îl slujim pe Dumnezeu, slujim Creația lui, cu atât mai mult parametrii MIN

ne vor asculta ECB, îngerii de Lumină, care au ca MP să ajute oamenii să se - unii dintre sfinții creștini sau ai celorlalte religii au avut DHPOT chiar peste
îndumnezeiască, respectându-ne însă LA 81 și ΔDH < 5 ( ex.: sfântul Francisc d'Assisi, sfântul Maxim Mărturisitorul,
sfânta Paraschiva și mulți alții )
A . 6.Duhul Sfânt ( DH ) - Mântuitorul Isus Cristos este singurul care a avut în viața cu trup și
rațiune DHPOT = DHUT = 100 și ΔDH = 0
- sv. sunt ca o lampă, la care flacăra este DH, iar sticla este SF; greșelile și
DH are semnificaţia remanenţei Sfântului Duh într-un sv., păcatele săvârșite reprezintă funinginea de pe sticlă, iar dacă această
limpede, curat, strălucitor, precum Sfântul Duh al Tatălui Ceresc, funingine este multă, flacăra nu mai luminează în exterior Caracteristici ale
- după Facere, oamenii, prin faptele lor, au afectat Duhul Sfânt original, DH:
diminuându-l, tulburându-l, întunecându-l, perturbându-l cu păcatele proprii 1) se măsoară pe scala valorică unică, numai per total sv., având valori
făcute în fiecare viață succesivă cu SF și SB în proporție de 91 %, iar în faza cuprinse între – 72 și + 100, cu semnificațiile adaptate
de EN în proporție de 9 % 2) valorile 0 < DHPOT MIN < 42 indică stări patogene ale sv. umane
- se poate spune că păcatele au strâmbat, au schimonosit Sfântul Duh pe 3) valorile negative sunt caracteristice demonilor cu trup și rațiune
care Tatăl Ceresc l-a dat fiecărei ființe umane; aceste păcate au determinat 4) valorile negative ale DHPOT MIN ≥ 42, dar < 45 sunt normale astăzi
implicarea mai puternică a EN în materie, ponderea SF în totalul ființei pentru oamenii obișnuiți, indicând o RAMEDIE pe toate structurile, CD
crescând, ceea ce a frânat îndumnezeirea – scopul final al elevării spirituale slabă sau medie, preocupări spirituale recente și fapte de iubire
- DH poate fi: 1) DH potențial ® DHPOT insuficiente
2) DH util ® DHUT CDUT 5) valorile DHPOT MIN < 35 indică un risc foarte ridicat de demonizare
DHUT = DHPOT x sau de afectare malefică a SNO
100
6) valorile DHPOT MIN > 69 indică o eficiență scăzută a agresorilor și a
ΔDHPOT = 100 - DHPOT agresiunilor asupra sv. umane posesoare
ΔDHUT = 100 - DHUT 7) valorile DHPOT MIN < 25 indică demonizare sau afectare malefică a
- variația DH în cursul unei zile, luni este dată de intrările în rezonanțe SNO de multă vreme ( de peste 1½ ani ); în acest caz, schizofrenia,
negative sau pozitive ale sv. ( intrările în rezonanțe pozitive amplifică DH POT și manifestările paranoice, iresponsabilitatea sunt foarte mari,
DHUT, iar intrările în rezonanțe negative diminuează aceste valori ) persoanele nu au autocontrol, se manifestă impotența în muncă, în
- o persoană foarte elevată spiritual trebuie să aibă: viața de familie și în viața socială și este necesară asistența
MIN MAX MIN åDHUT = DHUT + DHUT > 81 şi DH > 68; astfel de
specializată permanentă, curățarea IE sau exorcizarea
8) suma valorilor minime și maxime a DHPOT și DHUT, adică ∑DHPOT și
persoane prezintă întotdeauna o stabilitate bună a propriei personalități,
∑DHUT, poartă numele de bilanțul Sfântului Duh potențial, respectiv
manifestată în nișa sa IE util
- frica, mânia, nervozitatea, invidia, gelozia, repulsia, ura, răzbunarea etc Pe baza DHPOT MIN şi a ∑DHUT se poate caracteriza gradul de
sunt simptoamele intrărilor în rezonanțe negative, ceea ce atrage decăderea elevare al oricărei finţe umane
DHPOT MIN și a tuturor celorlalți parametrii IE - admiterea la cursurile IE se poate face numai când DHPOT MIN

DH constituie parametrul IE fundamental, principal, care


determină o valoare minimă şi o valoare maximă a tuturor celorlalţi

94
Cursuri de inforenergetică – gradul III

prezintă următoarele valori, conform tabelului: DHPOT


DHPOT ADMITERE DHPOT ΔDHPOT NOTA DHPOT MIN = 1,5254 + 11,8
TERMINARE - ∑DHUT determină ierarhiile cereşti ale tuturor existenţelor
Grad Cer
negative sau pozitive ( din ceruri sau din anticeruri )
MIN MAX MIN MAX MIN MAX 9) persoanele cu DHPOT MIN ≤ 45 nu pot fi puse în stare de vindecare (
nu se vindecă )
1) 10) persoanele cu DHPOT MIN ≥ 67, dar numai la aceia care îl slujesc în
6 43 57 43 57 0 0 continuu pe Dumnezeu, începe să se manifeste neputrezirea
trupului după moarte
2) - fiecare treaptă din „ scara “ sfântului Ioan Scărarul este
6 45 60 45 60 0 0 caracterizată de o limită minimă şi una maximă a ∑DHUT
- DH este determinant pentru toţi ceilalţi parametrii
3) 6/7 Exemple de caracterizare a oamenilor în funcţie de DHPOT MIN şi ∑DHUT
47 63 49 67 2 4
Număr criteriu DH
POT MIN ∑DHUT
4)
7 51 71 53 74 2 3
1) 0 - 38 0 - 45
5)
7 55 76 57 79 2 3
2) 38 - 50 45 - 71
6) 7 60 82 62 86 2 4

3) 50 - 60 71 - 81
7)
7 65 86 67 89 2 3
4) 50 - 60 81 - 100
8) 7/8 70 91 72 95 2 4

5) 60 - 75 100 - 130
9) 7/9
75 97 78 99 3 2
6) 75 - 90 130 - 150
10) 7/10 80 100 88 100 8 0

- nota pentru DHPOT se calculează astfel:


MĂS

95
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- primitivismul ființelor benefice este determinat și se manifestă prin lipsa


7) 90 - 100 150 - 200 cunoașterii cristice, care determină la rândul ei potențe de conștientizare
manifeste mici și o inteligență scăzută ( acestea sunt caracteristice astăzi la
VA sub 2,5 miliarde ani )
1) atei, trădători, demonizați, dezidenți ai unei societăți - decadența spirituală, spre deosebire de primitivismul spiritual, este
2) persoane puțin credincioase, având labilități aferente păcatelor caracterizată de o experiență și specializare mai mare, corespunzătoare unor
practicate și risc de dezidență; nu aplică în totalitate în viața VA peste 2,5 miliarde de ani
proprie regulile pe care le cunosc - interzicerea voliţională, continuă, de a intra în rezonanţe malefice,
3) persoane cu preocupări spirituale ( puțin credincioși ), dar numai de constituie o cale sigură de elevare spirituală continuă, accelerată şi nu
câțiva ani; nu au CD foarte mare, dar pot fi ajutați cu iubire să sincopată!!!
eleveze – fără ajutor vor decade ( li se recomandă asistența unor - pentru a fi foarte buni într-o anumită profesie ( în special de preot sau
persoane credincioase, locuri de muncă în colective benefice ) medic ), trebuie ca la alegerea ei DHPOT MIN să fie ≥ 55
4) persoane credincioase, cu MP și activități spirituale deosebite, de - ierarhii bisericii creștine ar trebui să aibă, pentru promovare, DHPOT MIN ≥
mai mulți ani ( 5 – 8 ani ); o astfel de persoană prezintă întotdeauna 65, la fel ca și conducătorii din „ echipa guvernamentală “ Recomandări:
extrasensibilități, intuiție și comunicare cu Sfântul Duh - să se măsoare membrii din familie, șefii, colegii de serviciu sau de școală,
5) sunt ființe ( sfinți ) cu MP și activități spirituale deosebite pentru prietenii etc
cei din jur, cu daruri de la Sfântul Duh manifeste ( pentru a-și - suspiciunea, gelozia, frica, furia, enervarea, indignarea, ura, negativismul,
putea îndeplini misiunea ) – sunt buni slujitori ai oamenilor, minciuna, orgoliul, invidia, bârfa, aversiunea, antipatia etc sunt rezonanțe
animalelor, plantelor etc cu extrasensibilități puternice negative care duc la decăderea parametrilor IE și involuția spirituală,
6) sfinți cu dotări și MP deosebit de importante; manifestă multe îndepărtarea de Isus Cristos și de Împărăția Cerurilor
haruri de la Sfântul Duh - în timpul rugăciunilor sau în timpul diferitelor slujbe, a aplicării diferitelor
7) ființe Dumnezeiești tehnici IE, ∑DHUT crește
- păcatele, încălcările Legilor Divine afectează negativ și ecranează Sfântul - dacă practicarea sacralizării este obișnuită, continuă și este însoțită
Duh, iar iertarea păcatelor acordată ca urmare a rugăciunilor și faptelor continuu de fapte bune, limitele minime și maxime ale DH se măresc,
bune, refac DH, proporțional cu eforturile făcute pentru iertare diferențele dintre ele scad, astfel încât valorile DH ajung și se mențin
- prin iertare se anihilează energiile malefice ale greșelilor și păcatelor, ridicate și în stare normală
curățându-se astfel „ lampa “ ( SF și SB ), astfel încât DH iradiază mai mult - concentrările IE aferente aplicării diferitelor tehnici sau procedee IE,
în afară, însă informațiile malefice despre păcate rămân implementate în prin numărul și intensitatea lor, asigură o creștere mai rapidă a limitelor DH
structurile nemuritoare ( 8 ), fiind însă inactive până în momentul repetării decât rugăciunea sau meditația
păcatului ( comiterii unui păcat similar )
- rugăciunile către Sfânta Treime, meditațiile, studiul asupra subiectelor din
Sfânta Scriptură și viețile sfinților, precum și faptele bune care necesită
eforturi mari, însoțite de sacralizarea tuturor activităților zilnice, ridică și
mențin DHPOT MIN și ∑DHUT la valori maxime; prin acestea, limita minimă a DHPOT
și ∑DHUT se ridică, ajungând și ele după un timp să se apropie de limitele
maxime a DHPOT și DHUT, adică făcând acestea continuu, valorile minime se
ridică și ele continuu, iar elevarea spirituală este accelerată

96
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- diferenţa ∆DH = DHMAX – DHMIN este minimă şi în cazul fiinţelor primitive 4) - O ≥ 35, persoana începe să-i deranjeze pe cei din jur, producând
şi în cazul fiinţelor foarte evoluate ( dar decăzute ) şi este mare în cazul efecte negative asupra acestora.
fiinţelor puţin elevate - persoanele cu O > 50 sunt insuportabile, fiind prea pline de ele însele şi
- persoanele cu DH ridicat sunt persoane iubite, plăcute de cei din jur, de importanţa lor.
deoarece mărimea DH arată capacitatea de comunicare prin iubire - pentru ca două sau mai multe fiinţe să fie compatibile, să nu existe
- între persoanele cu DH ridicat se realizează comunicarea corectă, firească, conflicte, certuri etc trebuie ca ∆ O dintre ele să fie ≤ 5
între toate structurile lor, prin algoritmi de iubire, corect formaţi 5) O este corelat cu toţi ceilalţi parametrii IE, fiind determinat de POT MIN
DH

- DH creşte atunci când iertăm din tot sufletul ( numai aşa putem fi iertaţi la şi de ∑DHUT
rândul nostru ), când se respectă regulile de viaţă creştină, Legile Divine,
6) O este incompatibil cu credinţa puternică, reală, manifestă
fără excepţie sau compromisuri
7) toate sv. vegetale, animale sau umane pot avea acest grav defect ( de
ex.: cocoşul, păunul, unele flori ® trandafirul ® „ Micul Prinţ “ de Atoine de
A .7 . Orgoliu l persona l ( mândria deşartă - Saint-Exupéry )
O ) 8) într-o anumită perioadă de timp, O variază între o limită minimă şi una
maximă; limita maximă, indică gradul de elevare spirituală
O este compus din:
O are semnificaţia supraestimării propriei persoane şi a I. O ancestral – OA – provenind din alte vieţi
rolului ei, a subestimării celor din jur, a rolului lor, considerându- II. O dobândit - OD- în fiecare viaţă, de la concepţie, până la deces
le secundare Þ orgoliul total: OTOT = OA + OD
- O este cel mai bătrân păcat, fiind la baza tuturor defectelor umane - la sosirea la concepţie, O TOT al embrionului A
=O

- cauza O este în principal influenţa SF şi SB cu poftele, plăcerile şi Nota pentru acest parametru:
interesele raţionale şi sociale specifice O
MĂS
MAX
- reprezintă ecoul influenţelor structurilor temporare asupra structurilor
Nota O = 5 -
nemuritoare, exercitate în special prin intermediul raţiunii ca interfaţă 100
- O este cea mai gravă stare patogenă a unui sv.; întotdeauna orgolioşii MĂS

manifestă următoarele: OMAX = - 100 Þ Nota = 10


I. dorinţa de a obţine putere, de a se lăuda şi de a primi laude 9) este un parametru IE consultativ ( nu este eliminator ), care stă la baza
II. egocentrism, egoism, ateism tuturor celorlalte defecte umane, dar şi ale altor sv.
III. pretind a fi slujiţi de alţii 10 ) valorile negative indică antonimul, adică smerenia ( abia după ce am
IV. consideră că a sluji pe altul este o umilinţă nemeritată renunţat la O începem să facem primii paşi pe calea smereniei )
Caracteristici ale orgoliului: 11) cu cât creşte O, cu atât scad potenţele, parametrii IE, cu atât acel sv.
1) se măsoară pe scala valorică unică, numai pe total sv., având valori este mai impotent în lucrările Sfântului Duh şi este mai vulnerabil la diferiţi
cuprinse între – 100 şi +72, cu semnificaţiile adaptate factori agresori, fiind victima îngerilor păzitori ai karmei; cei foarte orgolioşi
2) etalonul este Mântuitorul Isus Cristos, care a avut în viaţa cu trup pot fi în final demonizaţi
orgoliul = - 100
3) valorile pozitive cuprinse între 10 şi 20 dovedesc mândrie deşartă, însă
la nivele obişnuite pentru oamenii din prezent ( în România )

97
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Tabel cu OTOT MAX la cursurile IE 3) sunt persoane agitate, gălăgioase, vorbesc tare pentru a-i acoperi pe
alţii, manifestă iresponsabilitate, lipsă de înţelepciune, îşi asumă cu LA
Grad Admitere Terminare sarcini pe care nu le pot finaliza
4) impotenţă în conştientizarea propriilor defecte, potenţe ridicate de
conştientizare a defectelor altora, de critică a acestora
1) 19 13 5) integrarea incorectă, cu toate structurile şi per total în acest Univers şi
în toate versurile din care provine SN
6) refuzul de a accepta ajutorul celorlalţi şi de a acorda ajutor altora, cu
2) 13 7 motivaţii de obicei meschine, de tip material sau raţional
7) ignorarea, respingerea şi nerecunoaşterea lucrărilor Sfântului Duh prin
propriile activităţi şi în societate
3) 8) cei care suferă pentru propriile păcate au de obicei O mare sau foarte
4 0 mare, spre deosebire de aceia care suferă pentru păcatele altora, a căror
iubire o acceptă ( aceştia pot avea O mic sau foarte mic )
4) -6 - 11 - O reprezintă astăzi cea mai gravă stare patogenă manifestă la nivel de
individ, grupare socială, naţiune, determinând neiertarea altora, iar aceasta
răzbunarea
5) - 15 - 21 - datorită urmărilor deosebit de grave ale exacerbării orgoliului, lauda
constituie una dintre cele mai moderne forme actuale de agresiune
- întotdeauna orgolioşii sunt agresivi şi sociabili şi de obicei adoptă dictatura,
6) - 25 - 33 impunerea prin forţă, şantaj, simt nevoia să-şi exercite puterea , fiind cei
mai aprigi „ vânători de putere “; nu au discernământul corect al binelui şi
răului, au simţul etic personal distorsionat, lucru evidenţiat prin acţiunea lor
7) - 37 - 45 - inversul O este aproape similar cu smerenia ( care presupune mult mai mult
decât inversul O )
- Leonardo da Vinci spunea că: „ din marea smerenie se naşte marea
cunoaştere “
8) - 49 -59
- preoţii spun: „ smerenia este cheia care deschide porţile Împărăţiei lui
Dumnezeu “
- smerenia este cheia care deschide porţile cunoaşterii tuturor cerurilor;
9) - 63 - 74
fără smerenie nu există elevare spirituală

10) - 79 - 99

Simptoamele orgoliului:
1) folosirea cuvântului „ eu “ de foarte multe ori
2) manifestă ateism pasiv, iar în cazuri mai grave, activ

98
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- a cunoaşte pe altul este o ştiinţă; a te cunoaşte pe tine însuţi înseamnă - O şi ateismul sunt cele mai grave stări patogene moderne care determină
înţelegere lipsa de comunicare interumană, neiertarea, războaiele etc
- a te cunoaşte pe tine însuţi este necesar pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu - dacă toţi oamenii ar fi smeriţi, războaiele, neînţelegerile ar fi imposibile,
( de aceea oamenii nu se cunosc pe ei înşişi ) neavând cauze; de aceea, pentru distrugerea unei unităţi familiale, de grup
Pentru a diminua O şi a fi smerit sunt necesare următoarele: sau sociale, se utilizează mărirea orgoliului membrilor acelei comunităţi prin
a) conştientizarea existenţei O în structurile proprii mijloace de obicei materiale şi sociale ( care privesc poziţia, autoritatea etc
b) în rugăciunile cotidiene să conştientizăm că faţă de Sfânta Treime ), de către servicii moderne , cu personal calificat
suntem nevrednici, netrebnici, păcătoşi etc şi că o altă viziune - există şi astăzi instituţii care consideră că unitatea spirituală, bazată pe
asupra propriei persoane este strâmbă, incorectă, să ne adresăm iubire şi respect este cea mai periculoasă – aceasta constituie deosebirea
epitete, injurii, ofense comparativ cu Sfânta Treime dintre instituţiile satanice şi cele ale Sfintei Treimi
c) punerea intereselor spirituale mai presus de cele raţionale şi - în prezent conflictele au trecut de pe planul material pe planul pedagogic,
materiale şi a intereselor celorlalţi mai presus de acelea proprii, prin raţional şi spiritual, prin apariţia diferitelor secte, organizaţii şi instituţii
aplicarea învăţăturilor Mântuitorului Isus Cristos ( vezi lecţia care urmăresc debusolarea spirituală, dezorganizarea şi manifestarea
spălatului picioarelor ); să fim întotdeauna gata pentru a acorda ateismului activ
ajutorul celor care au nevoie de el, dar să nu-l impunem niciodată, - sfântul Sinod al Bisericii Creştine Ortodoxe Române din 1937 a condamnat
altfel devenim întotdeauna agresivi francmasoneria, ca fiind cea mai importantă organizaţie satanică mondială,
d) anihilarea tendinţelor laudei proprii, prin recunoaşterea calităţilor care se face vinovată de cea mai gravă erezie creştină: negarea Entităţilor
celorlalţi şi în primul al Sfintei Treimi Divine ale Sfintei Treimi
e) smerenia este cea mai importantă virtute umană, care derivă din - până în 1944, lojile francmasonice au funcţionat legal în România
iubirea de oameni, animale, plante, pământ, cer şi stele; este direct - generalul Ion Antonescu a scos francmasoneria în afara legii
proporţională cu potenţele de iubire a întregii Creaţii şi, implicit, a - al II-lea război mondial a fost provocat de scindarea lojilor masonice în
Creatorului şi a Entităţilor Divine două: marea lojă a occidentului şi marea lojă a orientului ( în 1939 )
- O indică gradul de integrare a sv. în ierarhiile cereşti şi în cele terestre şi - francmasoneria română execută ordinele primite de peste hotare, de la loja
de aceea orgolioşii nu respectă ierarhiile, nu pot concepe şi manifesta reunificată a orientului şi occidentului, ordine străine de naţiunea română şi
ascultarea firească, ci acceptă şi manifestă numai ascultarea de frică, poporul român
impusă; întotdeauna, aceştia protestează, sunt contra, critică şi niciodată nu - ştiinţa din care lipseşte iubirea de oameni, animale, plante, cer şi stele este
participă constructiv la acţiunile benefice, pe care întotdeauna le diminuează, o ştiinţă satanică
le murdăresc, le inversează - creşterea smereniei personale determină creşterea potenţelor de
- întotdeauna adulţii bolnavi au orgoliul mare atunci când plătesc pentru conştientizare şi a meritului accesului informaţional
propriile păcate; cu cât păcatele neiertate sunt mai multe, cu atât fiinţa este - laudele de orice tip stimulează orgoliul, amplificându-l, şi de aceea toate
mai orgolioasă spiritualităţile planetare consideră laudele ca o agresiune Smerenia este
- orgolioşii întotdeauna atrag îngerii păzitori ai karmei şi de aceea sunt caracterizată prin:
contraindicaţi în funcţii de conducere, misiuni importante, prietenii etc; a) lipsa O, a mândriei, ceea ce nu trebuie să ne împiedice să ne bucurăm de
încălcarea acestor recomandări atrage întotdeauna mari necazuri, dileme, realizările Sfintei Treimi, de ajutorul acesteia prin şi în propria fiinţă
probleme b) credinţa fermă şi puternică în Sfânta Treime şi armata sa de Lumină
- fiecare orgolios trebuie să facă eforturi pentru a se vindeca, debarasa de
acest defect şi nimeni altcineva nu poate prelua aceste eforturi

99
Cursuri de inforenergetică – gradul III

c) realizarea întotdeauna a faptului că actul de reuşită în orice plan conştientizarea unor aspecte de natură retro sau precognitive
constituie lucrarea şi ajutorul Sfintei Treimi, acordate în acel moment prin - se măsoară întotdeauna la sfârşitul unei serii de măsurători de parametrii
acele persoane sau acelor persoane IE, iar cel care va caracteriza situaţia finală este ACC Caracteristici ale
d) manifestarea iubirii şi a iertării permanente pentru aceia din jur şi în ACC:
special pentru agresorii noştri 1) se măsoară pe scala valorică unică, numai per total sv., având valori
e) ajutorarea celor sărmani prin fapte concrete cuprinse între – 72 şi + 100, cu semnificaţiile adaptate
f) interzicerea judecării celor din jur, ceea ce nu va împiedica constatarea 2) poate varia în timp, însă numai din prezent către viitor; pentru
vorbelor şi faptelor acestora ( parametrii IE ) şi aplicarea metodelor trecut, ACC va fi întotdeauna constant, fix, invariabil
corespunzătoare IE - variabilitatea ACC dinspre prezent spre viitor este în funcţie de
g) trăirea cristică – conştientizarea faptului că o părticică din fiinţa Arhistrategia de Lumină a Sfintei Treimi, proprie fiecărui moment
Dumnezeiască a lui Isus Cristos se află în fiecare din noi sau perioade viitoare, datorită variabilităţilor faptelor făcute cu LA
h) conştientizarea propriei nevrednicii de oameni
i) solicitarea Sfintei Treimi prin rugăciuni de ajutorare şi iertare a altora şi - măsurarea ACC la diferite intervale de timp permite
apoi pentru noi conştientizarea unor aspecte retro sau precognitive
j) ducerea unei vieţi creştine, corecte, cu respectarea celor 7 taine - se recomandă săvârşirea numai a faptelor cu ACC = 100
creştine, a decalogului şi a regulilor deduse din acestea 3) în cazul în care apar valori sub 100, dar mai mari de 81, se caută
- smerenia conduce la dezvoltarea bunului simţ, care la rândul său dezvoltă momentul optim pentru desfăşurarea activităţii respective sau a
spiritul de sacrificiu personal, de iubire a tuturor creaţiilor Tatălui Ceresc eventualele condiţii care trebuiesc modificate, pentru ca ACC să
- elevarea cu şi prin iubire constituie adevărata cale de elevare devină 100 ( se măsoară, de ex.: „ ce mai trebuie făcut pentru ca
ACC să crească de la 92 la 100 ? “ – momentul de timp etc )
B. 1. Acceptul Sfintei Treimi ( ACC ) 4) valorile cuprinse în intervalul – 72 şi + 81 indică fapte rele
5) acţiunile cu valori ale ACC cuprinse în intervalul 0 şi + 81 reprezintă
păcate împotriva Tatălui , a Fiului şi a Creaţiei în general, care pot fi
ACC este un parametru de sinteză, care reprezintă cât de mult iertate
acceptă Sfânta Treime participarea la o activitate, implicarea în - valorile negative indică încălcarea Legilor Divine şi mai mult,
aceasta, desfăşurarea unui fenomen, alegerea unei profesii, numirea contracararea acestora şi au semnificaţia păcatelor împotriva
într-o funcţie, începerea unei relaţii, a unui mariaj etc Sfântului Duh, care nu se iartă
Arhistrategia Divină a Entităţilor Sfintei Treimi este compusă din 6) acţiunile cu ACC = 100 indică fapte care fac parte din AL (
diferite evenimente, care au întotdeauna ACC = 100 şi care conţin şi exprimă Arhistrategia de Lumină ) şi a căror nerealizare reprezintă un păcat,
întotdeauna iubirea Entităţilor Sfintei Treimi - evenimentele ce nu conţin sau făcut având cunoaştere
exprimă această iubire sunt fapte rele - ACC constituie un parametru IE Faptele cu ACC = 100 au caracter obligatoriu pentru un
fundamental, eliminatoriu, deoarece Sfânta Treime are în vedere condiţii, inforenergeticean
factori, evenimente, unele cunoscute de noi, altele necunoscute nouă, care se 7) tehnicile de curăţare IE au întotdeauna ACC = 100, fără excepţie
vor manifesta în viaţă, pe parcursul desfăşurării activităţii respective

- ACC poate varia în timp, în funcţie de Arhistrategia de Lumină a Domnului


Dumnezeu, proprie fiecărui moment sau perioade
- măsurarea acestui parametru la diferite intervale de timp permite

100
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- se poate observa că executarea unor activităţi cu ACC < 100 şi în realizării legăturii de iubire, care va determina concepţia
special a celor cu ACC < 81 este însoţită întotdeauna de - EN care vine la întrupare ( dacă aparţine unui cer ridicat ), este cea care
sentimentele de nelinişte, nemulţumire etc din partea făptuitorului ( indică perechea aleasă pentru a-i fi părinţi, astfel încât, să i se creeze
la oamenii benefici ) Þ în fazele de nelinişte se măsoară ACC condiţiile optime pentru îndeplinirea MP Þ deci mu părinţii stabilesc misiunea
- în cazul în care se măsoară ACC şi se ignoră acest fapt, entităţii în viaţa respectivă
executându-se totuşi activitatea ( de obicei din considerente - dacă entitatea nu-şi alege corect părinţii, nu îşi va putea îndeplinii MP în
raţionale sau materiale ), aceasta afectează negativ SN a viaţa cu trup sau şi-o va îndeplinii foarte greu, cu eforturi mari
făptuitorului, al cărui parametrii IE şi potenţe scad - pentru realizarea MP 100 % sunt necesare:
- dacă în trecut s-a executat o anumită acţiune cu ACC < 81, trebuie - alegerea unei anumite perechi de părinţi
făcute cele cuvenite, creştineşti, pentru iertarea păcatelor, pentru a - alegerea anumitor locuri de muncă succesive
ne evita problemele de karmă, pe care ni leam determinat prin - alegerea anumitor parteneri
aceste fapte - alegerea anumitor locuri de viaţă
8) ACC este ultimul parametru care se utilizează pentru optimizarea - alegerea anumitor prieteni etc cu LA
unei activităţi - posesorul unei MP va fi ajutat întotdeauna în aceste alegeri de îngerii
potriviţi de lumină sau ai karmei, fiind întotdeauna încercat iniţial prin ispite
B. 2.Misiunea personală ( MP ) şi tentaţii malefice să facă faptele inverse faptelor bune din MP, să
întreprindă acţiuni care să-l îndepărteze de MP sau să facă MP imposibilă
- toţi aceia care se pripesc, care nu-L ascultă din suflet pe Dumnezeu, nu-şi
Semnifică numărul de fapte bune realizate până într-un anumit pot îndeplini 100 % MP; acestea sunt cauzele pentru care majoritatea
moment, din totalul de fapte bune planificat de divinitate pentru o oamenilor, în momentul decesului clinic şi apoi biologic au MP1 şi MP2 < 100
persoană ( sau grupare ), într-o anumită perioadă a vieţii acesteia - există EN care nu vor mai veni niciodată la concepţie şi trup pe Terra,
- orice sv. vine la concepţie, se naşte şi trăieşte pentru a realiza o parte din deoarece, până în ultima lor viaţă, s-au străduit să-şi îndeplinească MP cu
faptele bune prevăzute de AL a Sfintei Treimi, cu eforturi proprii mari eforturi, şi de aceea, aceste EN se vor întrupa numai voliţional, atunci
- cu cât EN este mai elevată atunci când vine la concepţie, va avea o MP de când existenţa lor în trup, pentru anumite evenimente care vor veni este
fapte bune mai multe şi mai importante decât o EN mai puţin elevată, adică necesară, alegându-şi momentul optim, pentru ca la data producerii
MP se dă întotdeauna EN care vine la concepţie încă din cerul aferent ei, evenimentului, când prezenţa lor este necesară, să aibă vârsta optimă
conform potenţelor sale proprii - neîndeplinirea MP de către o EN cu trup, poate avea mai multe cauze:
- în funcţie de gradul de elevare a EN, timpul de venire la concepţie îi va fi ^ nealegerea optimă a perechii de părinţi, a condiţiilor sociale, naţionale,
determinat de propria elevare spirituală materiale şi spirituale oferite de aceştia, pentru îndeplinirea misiunii
- mai înainte de venirea la trup, toate EN ( cu excepţia celor din anticeruri ) copilului
îşi cunosc MP şi numai când o acceptă, vin la vin la concepţie – capătă SF, în
caz contrar, rămânând în aşteptarea unei alte MP
- această cunoaştere a MP, o EN evoluată o are cu câteva luni înainte de
venirea la concepţie, după ce a fost instruită un anumit timp, pentru misiune

- câteodată, viitorii părinţi nici nu se cunosc în momentul stabilirii MP a


viitoarei fiinţe; în acest caz, alte entităţi primesc misiunea de realizare a
întâlnirii şi mediere a cunoaşterii viitorilor părinţi în plan terestru, în vederea

101
Cursuri de inforenergetică – gradul III

^ neelevarea EN sosite la trup, care va avea efect comoditatea spirituală măsurătorilor, raportat la numărul de fapte bune planificat pentru
în faza cu trup şi raţiune întreaga viaţă, înmulţit cu 100 ( MP totală dintr-o viaţă )
^ neascultarea SN proprii în viaţa cu trup, când fiinţa este condusă de
impulsurile şi senzaţiile SF sau de raţionamentele SB numărul de FB realizat până în momentul măsurătorii
^ alegerea prematură a momentului venirii la trup ( ex.: Mihai Viteazul ), MP2 = x 100
ceea ce atrage întotdeauna greutăţi, obstacole, suferinţe etc numărul FB planificat pentru toată viaţa

- neîndeplinirea MP în curgerea timpului terestru şi a timpului Tatălui Ceresc Observaţii:


determină hotărârea Sfintei Treimi de modificare a anumitor acţiuni şi - întotdeauna determinarea MP1 are aspect de retrocogniţie, iar
evenimente, deşi obiectivul şi planul său strategic rămân neschimbate determinarea MP2 aspect de precogniţie ( frecvenţa determinării lor
- faptele bune neexecutate sunt înlocuite prin altele, care vor fi executate determină dezvoltarea acestor extrasensibilităţi, accesul la un anumit nivel a
de alţi oameni, pe alte căi, cu alte mijloace, însă întotdeauna într-un timp mai unui anumit cer )
lung decât cel scurs atunci când faptele bune ar fi fost executate de cei
- în funcţie de mărimea MP1 şi a MP2 se pot face diverse aprecieri în ceea ce
prevăzuţi iniţial ( adică în cazul luării unor MP de la oameni leneşi şi a
priveşte longevitatea sv. respectiv
acordării unor MP suplimentare altor oameni, timpul de executare pentru
- MP2 trebuie să crească odată cu trecerea timpului cronologic,
îndeplinirea aceluiaşi obiectiv strategic este întotdeauna mai lung decât
corespunzător sv.
timpul iniţial )
- în mod normal, MP1 trebuie să fie mai mare decât MP2
- neîndeplinirea MP încetineşte întotdeauna viteza de evoluţie spirituală a
- atunci când MP1 = MP2, decesul este iminent ( în următoarele ore ); în acest
oamenilor
caz, singura şansă de mărire a longevităţii persoanei vizate se poate realiza
- variabilitatea timpului îndeplinirii MP a unui sv. este determinată de
numai dacă o rudă de gradul I al celei vizate, dependentă de aceasta, se va
manifestarea LA a acestuia
ruga la Sfânta Treime pentru a da MP suplimentare acesteia ( ex.: atunci
- variabilitatea îndeplinirii MP a unui sv. determină variabilităţi compensatorii
când mama, fiind unicul părinte şi fiind pe morte, este necesară pentru
ale MP a altor sv., astfel încât să se îndeplinească în totalitate voia Sfintei
întreţinerea şi educarea copilului şi copilul se roagă pentru prelungirea vieţii
Treimi
mamei; în cazul în care Mântuitorul Isus Cristos apreciază ca reală
numărul de fapte bune realizate rugăciunea, va aloca o MP suplimentară, compusă dintr-un număr de fapte
MP = x 100 bune care se va adăuga la MP totală, planificată pentru viaţa respectivă )
numărul de fapte bune planificate numărul FB până în momentul măsurătorii
MP2 final = x 100
- MP pate fi:
numărul FB planificat iniţial + numărul FB suplimentare
1. MP 1 = numărul de fapte bune realizate până în momentul
măsurătorilor, raportat la numărul de fapte bune planificat până în - numărul FB planificat iniţial < numărul FB planificat final
momentul măsurătorilor, înmulţit cu 100 ( MP momentană ) – se - diferenţa MP1 - MP2 scade proporţional cu vârsta, fiind maximă în copilărie
măsoară de la naştere până în prezent şi minimă aproape de decesul clinic
numărul de FB realizat până în momentul măsurătorii
MP1 = x 100

numărul FB planificat până în momentul măsurătorii

2. MP 2 = numărul de fapte bune realizate până în momentul

102
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- un sv. are întotdeauna o MP temporară într-o viaţă, care face parte dintr-o reaşează MP ale tuturor sv. umane de pe Pământ
MP astrală, egală cu suma tuturor MP ale sv. din toate vieţile cu trup, dar şi - în cazul acestei reaşezări a MP, unor oameni li se adaugă MP
din existenţele fără trup, până în faza de îndumnezeire suplimentare ( de obicei în timpul somnului, prin intermediul SN degajate
- Mp aferente EN în faza fără SF şi SB au o pondere mai mică din MP total ), în timp ce altora li se ia din MP planificată, ceea ce are ca efect
astral ( MPTA ) la EN mai puţin elevate spiritual şi o pondere din ce în ce mai modificarea longevităţii acestora
mare, cu cât EN este mai elevată, mai bătrână astral, astfel încât la ECB din - de obicei li se ia din MP celor comozi spiritual, însă şi celor mai elevaţi,
cerurile 9 şi 10, aceste MP astrale ( MPA ) din starea fără SF şi SB au o care sunt necesari într-un moment de timp din viitor, când vor reveni la
pondere foarte mare în MPTA a lor, cu atât mai mult cu cât întrupările trup cu MP spirituale importante
acestor ECB sunt mult mai rare decât ale altor EN - din 1966 s-a descoperit că Mântuitorul Isus Cristos analizează de două
- timpul astral, petrecut fără SF şi SB, este foarte lung la ECB şi mult mai ori pe an îndeplinirea MP, alocând misiuni suplimentare celor harnici şi
scurt la EN mai puţin elevate luând MP de la cei leneşi
Caracteristicile MP: - de la valori ale MP1 £ 30, nici un sv. nu mai este viabil
1) se măsoară pe scala valorică unică, numai per total sv., având valori - neîndeplinirea faptelor bune planificate are semnificaţia că acel sv.
cuprinse între 0 şi + 100, cu semnificaţiile adaptate trăieşte degeaba, nu va putea eleva spiritual, iar viaţa lui nu are rost în
2) valorile între 0 şi 80 sunt nesatisfăcătoare pentru MP1 Legile Domnului ® persoana va deceda prematur, cu atât mai tânără, cu
3) valorile MP1 £ 60 atrag îngerii păzitori ai karmei şi mari suferinţe pe cât MP1 este mai mic
toate structurile, iar de la valori < 50, persoana respectivă va avea 5) se poate întâmpla ca MP totală a unei persoane să conţină câteva fapte
în mod sigur un accident deosebit de importante; există persoane care se nasc numai pentru a
4) longevitatea sv. este direct proporţională cu MP1 şi invers face o anumită faptă bună deosebit de importantă, unică şi, dacă au
făcut-o, ele şi-au îndeplinit misiunea vieţii lor
proporţională cu MP2
- dacă persoana nu îndeplineşte acele\acea faptă, îşi pierde şansa de
- dacă MP1 < 60, persoana va deceda într-un timp foarte scurt şi elevare în acea viaţă, , iar dacă nu se iau măsuri de realizare, îşi poate
întotdeauna de moarte nenaturală, indiferent de vârsta ei; aceste pierde chiar şi viaţa
persoane nu mai au de ce să trăiască, deoarece nu-şi mai îndeplinesc Exemple de astfel de misiuni care conţin o faptă importantă:
faptele bune pentru care au venit ( întotdeauna MP au cunoscut-o şi a) naşterea unui copil ( la naştere, mama moare )
au acceptat-o înainte de concepţie ) b) ajutarea unei EN importante în planul strategic al Sfintei Treimi
- întotdeauna MP este determinantă pentru longevitatea sv., c) scrierea unei cărţi importante, compunerea unei piese muzicale
existând şi situaţii când decesul sv. încheie MP a acestuia prin unice, realizarea de alte creaţii artistice unice etc
suferinţele şi efectele produse - câteodată, această faptă bună unică, importantă ( „ rostul vieţii ² ),
- fiinţele comode spiritual îşi păstrează timp îndelungat trebuie făcută la o vârstă destul de tânără, iar dacă persoana a
caracteristicile proprii, în timp ce acelea sârguincioase în realizarea realizat-o, ulterior poate deceda, pentru a reveni altădată în scopuri
Voii Domnului şi le ameliorează continuu, elevând similare, în care este de obicei
- mărirea longevităţii fiinţelor sârguincioase se realizează numai
dacă acestea fac un salt impresionant de credinţă şi Mântuitorul
Isus Cristos le alocă MP suplimentare
- periodic, la diferite intervale de timp Mântuitorul Isus Cristos,
împreună cu alte EN de Lumină din cerurile ridicate, analizează şi

103
Cursuri de inforenergetică – gradul III

specializată ( subiect descoperit în 1993 la moartea la naştere a unei copilului care se va naşte
femei de 24 de ani, la care MP1 = MP2 = 100 ) Observaţie: este - astfel, în perioada de sarcină nu se recomandă executarea unor decizii
foarte important ca EN să plece din viaţa cu trup cu MP1 = MP2 importante ca mutarea domiciliului, a serviciului, etc ( care pot constitui
= 100 asemenea obstacole ) şi în această perioadă părinţii trebuie să ducă o viaţă
6) persoanele care la moartea lor au MP1 = MP2 < 100, înseamnă că nu şi- corectă, creştinească, puternic sacralizată
au îndeplinit misiunea de fapte bune pentru care s-au născut ( pe - câteodată, avortul spontan este determinat de facerea păcatelor împotriva
care au acceptat-o înainte de venirea la concepţie ) – este bine ca Sfântului Duh de către părinţi ( contracararea lucrărilor, tainelor Sfântului
pentru aceste persoane să ne rugăm la Sfânta Treime să le ierte şi Duh, negarea Sfintei Treimi sau a uneia din EN Sfintei Treimi )
să le ajute în întruparea viitoare Observaţie: este necesar ca MP - fiecare MP a unei EN sosite la trup are EBF propriu, care arată în ce lege a
zilnică să fie 100 venit la trup: a karmei, a iubirii sau pentru ambele
- eforturile voliţionale de realizare a MP determină creşterea potenţelor IE, - în prezent, toate EN care vin la concepţie, este normal să sosească de la
dar şi accelerarea evoluţiei spirituale şi invers cerul 6 în sus
- MP şi variabilitatea IE caracterizează orice sv. - EN care vin dintr-un cer inferior cerului 6 vor fi dominate de legea karmei;
- MP ale sv. trăitoare în aceiaşi nişă IE sunt interdependente, influenţându- cele care vin dintr-un cer superior – legea iubirii va începe să le fie dominantă
se reciproc – de aici derivă importanţa alegerii colectivităţii - pentru un sv. normal, MP1 trebuie să fie ³ 81, ajungând până la 100
- AL cuprinde suma tuturor MP astrale ale tuturor sv. aferente unui ciclu de - persoanele care au MP1 cuprins între 30 – 60 prezintă un risc foarte mare
viaţă de accidentare gravă sau deces, deoarece nu-şi îndeplinesc misiunea
- nici o EN nu vine la concepţie fără MP - dacă un numărul oamenilor cu MP1 < 60 este mai mare, atunci ei vor fi
- în funcţie de MP necesare în strategia viitorului grup social din care vor implicaţi într-o catastrofă hidro-meteorologică de tip inundaţie, tornadă etc,
face parte, vor veni la concepţie numai EN capabile, pregătite iar dacă numărul acestora este şi mai mare, oamenii găsindu-se în aceeaşi
- sosirea la concepţie a oricărei EN atrage după sine venirea la trup a tuturor zonă, atunci se produce o catastrofă seismică sau o erupţie vulcanică, care
EN necesare în legea karmei, pentru ca EN venită iniţial să îşi poată rezolva determină pierderea mai multor vieţi
într-o singură viaţă problemele karmice nefavorabile, constituite din încălcări - în această catastrofă îşi vor pierde viaţa toţi aceia care au MP1 < 60 şi vor
ale Legilor Divine neiertate, din viaţa anterioară De exemplu: pentru păcatul supravieţui ( cu răni sau infirmităţi ) numai aceia care au MP1 > 60
avortului, atât femeile, cât şi bărbaţii implicaţi, în mod separat, trebuie să
- amploarea urmărilor unei catastrofe este determinată de numărul oamenilor
facă faptele bune contrare pruncuciderii, care sunt:
I. năşitul unor copii care au MP1 < 60 dintr-o zonă
II. salvarea vieţii unor copii ( de la înec, incendiu, cădere, accidente de
circulaţie etc ) sau vindecarea prin procedee IE, care dacă nu s-ar fi
făcut, copii ar fi murit
III. sfătuirea cât mai multor persoane tinere şi bătrâne privind păcatul
avortului şi ce trebuie făcut pentru a fi iertat
Este bine ca persoanele inforenergeticene implicate în avort să se
specializeze în ajutorarea IE a copiilor, find cunoscut faptul că pentru
fiecare 5 – 9 copi salvaţi, se iartă un avort
- avorturile spontane sunt determinate întotdeauna de un păcat făcut după
concepţie de unul sau de ambii părinţi, care face imposibilă realizarea MP2 a

104
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- întotdeauna catastrofele de orice tip, cu pierderi de vieţi omeneşti, singură acţiune considerată ca atare; aceste acţiuni pot fi conştientizate
constituie mijloace în legea karmei pentru: numai de persoanele care se lasă conduse permanent de sufletul lor, persoane
a) reducerea decalajelor de elevare spirituală dintre oameni, la limitele care se află permanent în stare cristică
permise în Legile Divine - mai mic de 5 %, astfel restabilindu-se o - restanţele de MP trebuie realizate imediat; dacă totuşi au trecut câteva
armonie pierdută zile ( câtva timp ) şi fapta s-a executat fără noi, va trebui pe viitor să ne
b) creşterea beneficităţii, a înţelepciunii şi a credinţei în Dumnezeu străduim să îndeplinim compensator mai multe fapte bune Este interzis a se
- în aceste catastrofe îşi pierd viaţa şi acei buni sau foarte buni, care au comunica rezultatele măsurătorilor MP celor în cauză; acestora li se
acceptat iubirea ( mariaj, sex ) ateilor, orgolioşilor, acelora cu păcate mari şi recomandă numai faptele bune, concrete, pe care le pot face, nefăcute
grele până atunci sau faptele bune compensatoare faptelor rele săvârşite
- acestea sunt motivele pentru care nici o catastrofă nu poate fi prevenită cu
exactitate de către ştiinţele moderne atee, iar dacă totuşi reuşesc, se evită
B. 3.Integritatea structurală ( IS )
astfel doar temporar nişte urmări karmice şi alte catastrofe vor fi atrase
pentru a se realiza obiectivele îngerilor păzitori ai karmei; singura cale de
pentru evitarea lor este aceea a regăsirii şi aplicării învăţăturilor IS reprezintă cât de mult o structură materială, energetică,
Mântuitorului Isus Cristos, ignorate până la aceste catastrofe informaţională, conceptuală, este conform matricei IE a acesteia -
- frica înaintea şi în timpul unui cataclism facilitează realizarea obiectivelor arhetipului, adică cât de mult corespunde creaţia, corpul, structura,
karmice ale îngerilor păzitori ai acesteia, amplificându-se astfel efectele organul zona sau sistemul Conceptului Divin al Tatălui Ceresc, pentru o
distructive fiinţă vie
- MP care nu sunt făcute la timpul cuvenit vor fi foarte greu de făcut - matricele IE constituie proiectul care se manifestă în timp sub forma unei
altădată celule, organ, sistem, corp, structură etc; de aceea, conceptul este mai
- faptelor bune care nu au fost făcute, prevăzute de AL, tot se vor realiza, cuprinzător decât un proiect momentan, implicând variabilitate
însă pe alte căi, prin alte mijloace şi metode, de către alte persoane şi într-un caracteristicilor şi a proiectului în timp, fiindu-i superior din acest punct de
timp mai lung decât cel iniţial planificat; se poate spune că nefacerea vedere
faptelor bune planificate, constituie cauza întârzierii evoluţiei fiecărui om şi - matricea IE este rezultatul conceptului de realizare divină
a societăţii umane în general, aceasta, deoarece misiunile suplimentare se dau - etalonul 100 % pentru IS va fi considerat proiectul pentru structura ideală,
celor vrednici şi se iau de la cei leneşi spiritual perfectă, conform Conceptului Divin corespunzător Caracteristicile IS:
- prin determinarea MP1 şi MP2 şi prin analiza lor, împreună cu cea a altor, 1) se măsoară pe scala valorică unică, având valori cuprinse între 0 şi +
parametrii IE, se pot determina cauzele suferinţelor unui sv., iar pentru ca 100, cu semnificaţiile adaptate; se poate referi la o structură, la o
acest sv. sa poată intra în stare de vindecare, aceste cauze trebuie anihilate celulă vie, la o componentă intracelulară sau la un grup de celule
Observaţie: având aceeaşi funcţie ( misiune ) în cadrul sv. etc
- se poate măsura, la sfârşitul fiecărei zile, EBF minim şi maxim al gândurilor, 2) valorile IS < 100 apar de la ABEP ³ 60
vorbelor, faptelor noastre, observându-se:
· care au fost cele minime ?
· cât timp am stat pe nivelul minim?
· cât timp am stat pe nivelul maxim?
· Valoarea MP pentru ziua respectivă
- uneori MP dintr-o anumită zi poate consta dintr-o singură faptă bună, o

105
Cursuri de inforenergetică – gradul III

3) la prima şedinţă, cu orice suferind, se face examenul complet, matricei IE permite punerea în stare de vindecare a sv., deşi informaţia
măsurându-se şi valorile ABEP şi IS; se va lucra pe organele, zonele comiterii greşelii rămâne nemodificată, activă; din acest motiv, la repetarea
sau sistemele cu IS minim, apreciindu-se gravitatea stării patogenei unor greşeli, modificarea termenilor matricei IE vor fi mai mari şi vor atrage
în funcţie de aceste valori minime al IS şi de importanţa organelor la suferinţe mai grele ( „ şi de acum sa nu mai greşeşti, că îţi va fi mai rău ² )
care apar aceste valori - anihilarea energiilor malefice corespunzătoare greşelilor, are aspectul de „
4) începând de la şedinţa a doua, se măsoară numai IS, întru-cât ABEP- iertare a păcatelor ² , refacerea corectă a termenilor matricei IE constituind
urile sunt diminuate de tehnicile IE şi nu mai sunt concludente urmarea iertării
5) diferenţa ∆IS – 100 per sistem măsurat serveşte la determinarea Observaţii:
timpului probabil necesar pentru vindecarea suferindului, astfel: - între terapeuţii IE şi pacienţi se instaurează un raport de iubire şi
∆IS 60 respect
Timp de vindecare = + probabil ( TVP ) Rata de ameliorare rata de - este interzis să se atingă pacientul
ameliorare a IS într-o zi a ABEP în % la n zile ( R1 ) ( R2 ) - pe toată durata tratamentului sunt absolut contraindicate relaţiile
∆IS = 100 – ISmăsurat sexuale între terapeut şi pacienţi
- se consideră vindecată fiinţa care nu are modificări structurale, - se interzice dezbrăcarea pacientului
IS = 100, ABEP = 0 la toate organele şi zonele ( ex.: o fetiţă de la - organele sv. au ordine de importanţă diferită pentru viaţa acestuia şi de
Oradea cu leucemie, care avea IS sânge 79, a prezentat o rată de aceea, modificări mai mici de IS pot fi mai grave atunci când sunt pe organe
creştere a IS de 30 %/zi Þ TVP = 21/3 + 60/30 = 9 zile deosebit de importante, decât modificări mai mari de IS, dar pe organe mai
6) redresarea IS în cazul unui terapeut fără prea mare experienţă este puţin importante ( de ex.: IS = 97 la hipotalamus, cerebel, inimă indică o
lentă, ( 1 – 2 %/săptămână ), fiind determinată foarte mult de stare mai gravă decât IS = 97 la stomac, colecist etc )
eforturile şi dăruirea terapeutului, precum şi de credinţa - din această cauză, regula completă de alegere a organului pe care se
pacientului, de modul în care acesta reuşeşte să rezoneze cu iubirea lucrează este: „caut organul cu IS minim, însă de importanţă maximă²
Sfintei Treimi Ierarhizarea organelor şi sistemelor, în funcţie de importanţa lor este:
Observaţie: este foarte importantă discuţia cu pacientul, deoarece, 1. inima
dacă pacientul nu participă la eforturile terapeutului şi nu respectă 2. emisferele cerebrale şi cerebelul
indicaţiile acestuia ( fapte bune realizate etc ) sau dacă continuă cu 3. măduva spinării şi coloana vertebrală
încălcarea Legilor Divine, vindecarea se realizează într-un timp 4. cutia craniană
foarte lung sau devine imposibilă; se va măsura dacă tratamentul se 5. sângele ( observaţie: întâi anihilarea din sânge a E şi I, care au
face zilnic ( de câte ori pe zi ) sau după câte zile, dacă se face declanşat şi susţin afecţiunea şi apoi energizarea cu E, I, Alg
direct sau prin spaţii etc specifici şi necesari vindecării totale şi complete )
- uneori, intervenţiile de tip chirurgical sau alte intervenţii la nivelul SF, fără 6. glandele cu secreţie internă
îndepărtarea cauzelor IE care au produs afecţiunea, pot determina
modificarea matricei IE a aceluiaşi organ sau al altuia, aflat în legătură cu
acesta
- acelaşi tip de păcate determină acelaşi tip de modificări de termeni ai
matricei IE a structurilor afectate, ceea ce determină stări patogene
asemănătoare la nivelul SF
- anihilarea energiilor malefice ale păcatelor care au modificat termenii

106
Cursuri de inforenergetică – gradul III

7. rinichii, vezica urinară, prostată, ochi - SF la fiinţele umane îşi poate recăpăta IS iniţială, chiar dacă acesta a fost
8. plămâni, splină, pancreas, ureche medie şi internă afectată de o stare patogenă, accident etc
9. ficat - regenerarea SF a unui organ, zonă etc constituie o calitate pe care iniţial
10. stomac, intestin subţire şi gros, rect toate sv. au avut-o, însă în decursul timpului, datorită decăderii spirituale,
11. organele genitale, colecist omul şi-a pierdut-o
12. membrele superioare - înaintea Genezei, Tatăl Ceresc a avut prezente în Sinea Sa matricele IE
13. membrele inferioare corespunzătoare fiecărei creaţii, din fiecare zi
14. articulaţiile etc - înaintea existenţei arhetipurilor în Sinea Sa, au existat toate I, Alg
- cu cât IS este mai mică faţa de 100 pe o anumită structură, cu atât corespunzători realizării matricelor IE ale cerului, pământului. corpurilor
agresiunea pe structura respectivă a fost mai puternică şi mai bătrână, iar cereşti, apelor, tuturor sv. etc şi regulile de algoritmare pentru fiecare tip
cauzele producerii ei mai grave de creaţie, corespunzătoare necesităţilor, scopurilor şi propriilor legi,
- când se ajunge la IS < 100 pe SF, sv. respectiv se află în ultima etapă a derivate din Legea Iubirii
greşelilor; s-a ajuns la suferinţă pe SF deoarece sv. nu a reuşit să-şi înveţe - fără aceste preexistenţe, Geneza nu ar fi fost posibilă
lecţiile respective cu structurile superioare - corespunzător gradului de elevare a fiinţelor umane, conţinutul fiecăruia şi
- ajungerea la acest stadiu de suferinţă fizică indică nivel spiritual scăzut, a tuturor celor de mai sus ( I, Alg ) vor putea fi decodificate treptat,
lipsa sensibilităţii şi slaba comunicare cu Sfânta Treime conform Legilor Divine, inclusiv pentru refolosirea, acestei cunoaşteri
- în cazul IS < 100 la nivelul SF, etalonul IE avut în vedere îl constituie - cu cât această decodificare, cunoaştere va fi mai amplă, cu atât
matricea IE perfectă, de la geneza organului, zonei sau sistemului conştientizarea atributelor şi calităţilor Creatorului va fi mai mare,
Observaţie: deoarece, un om, cu cât este mai primitiv, într-un stadiu mai primar al
- fişa PSI trebuie semnată întotdeauna de pacient, iar la ea trebuie evoluţiei, cu atât potenţele sale de conştientizare sunt mai mici Capacitatea
anexate buletinele de analiză medicală de la începutul, din timpul şi de conştientizare este un atribut divin, reîntoarcerea la starea divină
de la sfârşitul tratamentului, astfel încât terapeutul să nefiind posibilă fără amplificarea conştientizării
conştientizeze corelaţiile dintre măsurătorile IE şi rezultatele
obţinute în urma analizelor; aceasta îl va ajuta să fie mai eficient în B. 4.Integritatea structurilor
terapie, să găsească metodele şi algoritmii optimi pentru punerea în
stare de vindecare într-un timp cât mai scurt noesice originale ( SNO )
- în timpul terapiilor IE, staţionarea IS sau decăderea ei indică întotdeauna
neaplicarea recomandărilor de către suferind sau de către aceia pentru care
Orice sv. normal, sănătos, este caracterizat prin existenţa unor
suferă
structuri, biocâmpuri şi centrii IE, având IS a matricelor IE de 100 %
- orice perturbare la nivelul structurilor superioare , realizată printr-un
- o parte din structuri, biocâmpuri şi centrii IE sunt temporare ( SF şi SB, cu
păcat, se resimte într-un timp mai lung sau mai scurt la nivelul SF ( pe
biocâmpurile şi centrii corespunzători ), iar structurile noesice şi
structurile inferioare ), dacă nu se iau măsuri de corectare a perturbării
supranoesice sunt veşnice ( opt structuri )
- pe SF modificările apar după un timp de răgaz dat de Sfânta Treime pentru
corectare, care în cazul păcatelor grave sau foarte grave poate fi chiar de
câteva zeci de minute până la maximum un an, iar în cazul păcatelor mai
uşoare mai lung
- răgazul este pentru repararea greşelilor şi depinde de gradul de elevare

107
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- orice sv., atunci când se naşte, trebuie să aibă o SN completă, cu programe demonizarea victimei
IE proprii EN sosite; acestea poartă numele de structuri noesice originale ( Simptoamele afectării malefice a SNO sunt:
SNO ) I. iniţial, sentimente de frică, nelinişte, nemulţumire, nerealizare
- ulterior, pe parcursul vieţii, pe lângă aceste SNO, un sv. poate dobândi alte personală, permanente, nejustificate
structuri de tip noesic, benefice sau malefice II. oboseală, somn neodihnitor, coşmar, insomnie, lipsă de poftă de viaţă,
- atunci când activităţile proprii conţin păcate, acestea favorizează nervozitate, iritabilitate permanentă
agresiunea cu structuri noesice adăugate malefic ( SNAdM ) III. nerăbdare, imposibilitatea concentrării atenţiei asupra unui singur
- întotdeauna, când un sv. are o SNAdd, la măsurarea SN totale ( SNT ) se subiect
constată că aceasta este mai mare de 100 % ( cât ar trebui să fie ) IV. fizic, persoanele sunt agitate, au logoree, pupilele sunt dilatate
- pot să apară următoarele situaţii de agresiune cu SNAdM: chiar la lumină ( reflexele oculare sunt afectate ), nu râd, nu pot
plânge, nu se pot ruga, nu-şi pot face semnul crucii etc
- în cazul agresiunilor ( prin procedee demonice ), EBF a SNAdM £ 30 Cazul 1: V. fotofobie, frică de înălţimi, frică de a fi singuri, de întuneric,
PIE al sv. respectiv < 50, SNO < 100, iar SNAdM = 1 – 15 % Cazul 2: PIE al aversiune faţă de apă etc
sv. respectiv ³ 50, SNO = 100, iar SNAdM = 1 – 15 % VI. în stadii mai avansate ( după 8 – 12 luni de afectare ), încep să se
- afectarea malefică a SNO, voliţională, conştientă, constituie un păcat agraveze foarte tare diferitele fobii, apare chiar repulsia faţă de
foarte grav; cel care execută acest procedeu satanic poate determina chiar persoanele benefice, simptoame de schizofrenie din ce în ce mai
moartea victimei ( procedeul „ mâinii tremurătoare ² ) accentuate, însoţite de creşterea agresivităţii, crize de depresie
- aplicarea acestui tip de agresiune necesită un contact fizic de scurtă puternice, tendinţe de suicid, acte de violenţă etc
durată între executor şi victimă
- executorul ( călăul ), întotdeauna, este o persoană cu mari potenţe malefice
de concentrare de tip exploziv, iar hotărârea de executare prin acest
procedeu este luată întotdeauna de un consiliu de conducere, SNAdd prin
acest procedeu având EBF negativ
- SNAdM se recoltează de la: cerşetori, prostituate, alcoolici, drogaţi, copii
ai străzii, persoane asasinate etc
- în SUA există bănci speciale de depozitare a SNAdM, care sunt accesate
de operatori instruiţi
- afectarea malefică a SNO este un procedeu modern de agresiune şi este
practicat în cadrul diferitelor organizaţii, secte, instituţii, având caracter
satanic ( de ex.: la francmasoni, adventişti, mormoni, scapeţi, „halatele albe² ,
satanişti etc )
- la cursurile paranormale organizate de fostul minister de interne român din
1986, instructorii care au fost aduşi din orient şi extremul orient, au
practicat această tehnică asupra cursanţilor şi ca urmare, nici unul din acei
cursanţi astăzi nu mai are familie, foarte mulţi au murit prematur, s-au
pensionat din motive medicale, iar o mică parte mai sunt încă în activitate
- afectarea SNO determină de obicei, într-un timp mai scurt sau mai lung,

108
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- de aceea, în această fază , se recomandă internarea şi asistenţă este şi autorul unor cursuri de tip satanic, iniţiate şi aprobate de guvernul
calificată permanentă SUA, ( prima şcoală de tip satanic ), ce conţin tehnici de afectare a SNO a „
- în aşezămintele de boli nervoase sunt foarte multe asemenea persoane armatei inamice ²
- dacă afectarea SNO are loc de la vârste fragede, aceasta va determina - aceste cursuri erau predate în cadrul pregătirii ofiţerilor din marina
instalarea retardului mental şi apariţia diferitelor handicapuri, în special militară, ulterior fiind extinse la toată armata, inclusiv la cei din NATO
dacă agresiunea a avut loc în apropierea momentului naşterii - în timpul revoluţiei din 1989, absolvenţii cursurilor satanice din 1986 din
- aceşti copii, în afara retardului mental, manifestă asincronizarea mişcărilor România au participat foarte activ cu aceste tehnici în cadrul evenimentelor
membrelor, lipsa de coordonare etc, care se vor accentua continuu Evoluţia victimelor acestor agresiuni poate fi:
- din aceste cauze, se recomandă tuturor mamelor, ca în perioada de 1) dacă SN rămas îşi însuşeşte Alg malefici de la SNAdM, victima
graviditate să meargă la controlul IE lunar sau cel puţin atunci când benefică, dar slabă ( cu PIE mic ), va avea schimbări de
conştientizează simptoame de agresiune, pentru a putea preveni situaţiile de personalitate foarte grave, fiinţa devenind malefică
mai sus, care vor afecta negativ noul născut 2) dacă victima este mai puternică ( PIE mai mare ), iar SNO, proprie
- femeile care nu doresc să aibă copii, pentru a evita păcatul avortului, este se împotriveşte Alg malefici din SNAdM, atunci victima va avea
bine să se prezinte la controlul IE în cel mult 9 zile după concepţie, pentru a manifestări paradoxale ( fiind când foarte bună, când foarte rea );
se preveni facerea unui păcat mai târziu PIE al ei se va micşora continuu, starea se va agrava rapid,
- pastorii diferitelor secte practică o serie de metode satanice, deoarece înmulţindu-se manifestările schizofrenice, iar în final persoana va
enoriaşii nu sunt foarte uniţi în credinţă puternică şi sunt foarte uşor de trebui internată la azil
manipulat - victimele acestor agresiuni sunt întotdeauna oameni buni, dar slabi,
- oamenii cu SN afectat malefic sunt foarte greu de suportat în familie şi în majoritatea atei, dar nedeclaraţi
societate; aceste persoane devin deosebit de suspicioase, negativiste, critice - afectarea malefică a SNO se poate face cu cunoaştere sau neintenţionat,
şi au pronunţate labilităţi psiho-emoţionale, nu pot râde sau plânge, simt asupra unor victime slabe, fără pregătire, datorită, în principal, intrării
nevoia de a ofta foarte des, prezintă o stare de oboseală permanentă şi acestora în rezonanţă cu agresorul
capacitate de efort scăzută pe toate structurile - după agresarea victimelor, Constatarea afectării SNO:
acestea prezintă schimbări de personalitate de 180º ( ce nu le plăcea înainte a) se măsoară SNO pentru a vedea dacă este sau nu 100 %
ajunge să le placă şi invers ) b) dacă SNO = 100 % ( nu lipseşte nici un procent ), se măsoară SNT,
- dacă agresiunea este foarte veche, revenirea este dificilă, putând dura ani care trebuie să fie tot 100 %; dacă SNT este mai mare de 100 %,
de zile ( ex.: o fetiţă de 4 ani, având SNO afectat de la naştere de un „ înseamnă că există SNAdM ( cazul II )
prieten de familie ² satanist, îşi va putea reveni de abia în jurul vârstei de 21 c) se poate întâmpla ca şi SNO < 100 % şi SNT > 100 % ( cazul I ); în
ani şi doar 80 %, rămânând cu carenţe motorii la mâini, picioare şi mişcările ambele cazuri se aplică procedura de refacere a SNO
capului, aceasta deoarece afectarea malefică a SNO, în special la copii,
determină modificări structurale, în urma creării unor ABEP-uri foarte mari )
- în România, după 1989, s-au înmulţit grupările şi sectele satanice,
- primul congres românesc al sataniştilor a avut loc la Cluj, în martie 1998, iar
peste 3 săptămâni a fost şi primul simpozion naţional al homosexualilor
- afectarea malefică a SNO este una din tehnicile satanice, care au fost
practicate şi demonstrate guvernului SUA de către Şandor Andrei La Vey la
începutul secolului XX, care este considerat părintele satanismului modern; el

109
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Procedura de refacere a SNO: Fiului şi al Sfântului Duh, se implementează SNO limpede,


Constituie o procedură de refacere obligatorie şi cuprinde 3 faze: curat şi strălucitor, precum Sfântul Concept al Tatălui
1) anihilarea SNAdM Ceresc, care aparţine acestei fiinţe care-I aparţine, în toate
2) refacerea SNO = 100 % structurile, biocâmpurile şi centri IE al ei. Amin ! ² Se
3) reactivarea centrilor IE afectaţi odată cu SNO configurează semnul crucii în timpul implementării, prin
Realizarea procedurii: parcurgerea fiinţei din creştet până mai jos de bazin şi,
1) anihilarea SNAdM : revenind în dreptul pieptului acesteia, se face o mişcare
I. se măsoară SNO şi SNT; dacă primul este £ 100 % şi ultimul > bruscă stângadreapta, care încheie semnul Sfintei Cruci
100 %, rezultă că persoana are SNAdM şi în consecinţa, spaţiale în faţa fostei victime
aplicăm procedura de refacere a SNO 3) reactivarea centrilor IE afectaţi odată cu SNO
II. în starea ready se pun ambele palme în formă de cruce VI. se trece la reactivarea centrilor IE, care întotdeauna, la acest tip
deasupra frunţii victimei, concentrându-ne pe Alg: : „ În de agresiune sunt dezactivaţi; activarea lor se face numai atât de mult
numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, palmele mele cât corespunde gradului de elevare firesc şi eforturilor depuse până în
formează Sfânta Cruce IE, cu piramida biconică IE aurie în prezent de această persoană ( vezi lecţia „ Centrii IE ² ) Observaţie:
centru, din care ţâşneşte Sfântul Duh. Amin ! ². Se aşteaptă - în cazurile mai grave, în urma afectării negative a SNO, unul sau
pe concentrare 10 – 15 secunde, până la apariţia sentimentului mai mulţi centrii IE superiori pot fi inversaţi ca sens de rotaţie
de linişte, de realizare a procedurii firesc
III. rotind palmele levogir, se coboară încet, paralel cu corpul, la o VII. se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
distanţă de 10 – 15 cm, din creştet până mai jos de bazin, semnul crucii
după care se revine cu ele în dreptul Anahatei, unde cu o VIII. se cere fostei victime să deschidă ochii ( după ce şi-a făcut şi ea
mişcare bruscă stânga-dreapta se încheie semnul Sfintei semnul crucii ) şi să se uite în ochii inforenergeticeanului
Cruci spaţiale, concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al radiestezist
Fiului şi al Sfântului Duh, se anihilează în totalitate, definitiv, IX. în timpul acestei priviri reciproce, inforenergeticeanul trebuie să
orice SNAdM, străin acestei fiinţe. Amin ! ² aibă o fizionomie zâmbitoare şi să facă, pe concentrare,
2) refacerea SNO = 100 %: următoarea rugăciune către Sfânta Treime: „ Ţie Tată Ceresc, Ţie
IV. se întind ambele palme orizontal, cu faţa în sus, braţele Isuse Cristoase, Ţie Sfinte Duh, Vă predau această fiinţă în grijă,
semiflexate, concentrându-ne pe Alg: : „ În numele Tatălui, al pentru a face cu ea numai Voia Ta ! ²
Fiului şi al Sfântului Duh, SNO limpede, curat şi strălucitor, Observaţii:
precum Sfântul Concept al Tatălui Ceresc, care aparţine - în această fază, fosta victimă poate avea manifestări
acestei finţe care-I aparţine, să vină acum în palmele mele. surprinzătoare:
Amin ! ² - poate plânge pe tăcute sau cu suspine
- se aşteaptă 10 – 15 secunde, până la apariţia sentimentului de
realizare, bucurie, însoţit de o senzaţie de căldură plăcută în
palme
V. se întorc palmele încet către pieptul fiinţei, până la 3 – 4 cm,
unde se rotesc levogir, configurând Sfânta Cruce spaţială în
faţa victimei, concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al

110
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- poate ţipa de bucurie, putând chiar să sară să îmbrăţişeze - victima se întâlneşte cu o anumită persoană
terapeutul ( de bucurie ) - victima face un anumit păcat
- poate ofta din adâncul sufletului - trece un anumit timp de la creare
- în timpul şi după refacerea SNO sunt interzise sexul şi atingerea fizică a - victima soseşte într-un anumit loc
fostei victime timp de o zi - se produce un anumit eveniment exterior etc
- inforenergeticeanul radiestezist trebuie să aibă şi să manifeste o înaltă - activarea StrAdM se programează de către creatorul malefic, realizându-
ţinută etică, morală şi spirituală se ulterior conform programului
- până la activarea StrAdM, aceasta are numai o structură informaţională (
C. 1. Structuri adăugate malefic ( StrAdM ) lipseşte conţinutul energetic ) cât timp viitoarea victimă nu îi creează
energiile malefice caracteristice; astfel, câteodată pot trece ani de zile până
la activarea ei ( ex.: într-un caz de demonizare, StrAdM care favorizau
StrAdM constituie rezultatul unei agresiuni demonice, această stare existau de la 5 ani )
coroborate cu intrarea în rezonanţe negative, exagerate sau cu facerea - până la activare, StrAdM nu pot fi vizionate, nu dau senzaţii fizice, victima
unui păcat grav sau cu acceptarea iubirii unei fiinţe malefice, de către este aparent curată
victimă. Are forma unui ou care îmbracă victima la o distanţă de cca 30 - StrAdM se anihilează ( în timpul anihilării, StrAdM par că fumegă ), aceasta
cm de exterior ( în interiorul BCFV ), producând blocarea, frânarea constituind o tehnică de curăţare IE, care cuprinde următoarele faze:
semnalelor biocâmpurilor superioare - se biodetectează cu ansa pe Procedura de anihilare a StrAdM:
orizontală, de la piept spre exterior - pot exista 1 – 2 StrAdM, de grosimi 1) în starea ready se pun ambele palme în formă de cruce deasupra
diferite, între 4 şi 10 cm - pot fi vizionate de cei cu extrasensibilitate optică frunţii victimei
ca având o culoare maronie-negricioasă 2) se realizează concentrarea puternică pe Alg: : „ În numele Tatălui, al
- pot fi simţite şi cu mâna, producând înţepături, furnicături sau dureri în Fiului şi al Sfântului Duh, palmele mele formează Sfânta Cruce IE,
degete cu piramida biconică IE aurie în centru, din care ţâşneşte Sfântul
- după cca 3 – 4 luni de la agresiune, atunci când aceste structuri sunt active, Duh. Amin ! ². Se aşteaptă pe concentrare 10 – 15 secunde, până la
încep să producă ABEP-uri importante, care se amplifică continuu, cu toate apariţia sentimentului de linişte, de realizare a procedurii
urmările, inclusiv atragerea de ENM, ECM etc 3) rotind palmele levogir, se coboară încet, paralel cu corpul, la o
- StrAdM frânează, blochează activităţile fundamentale celulare ale distanţă de 10 – 15 cm, din creştet până mai jos de bazin, după care
organelor, sistemelor, precum şi integrarea victimei în cerurile fireşti se revine cu ele în dreptul Anahatei, unde cu o mişcare bruscă
gradului ei de elevare spirituală stânga-dreapta se încheie semnul Sfintei Cruci spaţiale, în tot acest
Simptoame: - nelinişte, oboseală, frică permanente, nejustificate timp concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al
- somn neodihnitor Sfântului Duh, se anihilează în totalitate, definitiv, orice StrAdM,
- coşmaruri etc StrAdM pot fi: activată sau neactivată. Amin ! ²
a) active, de la creare 4) se verifică cu ansa şi raportorul dacă a mai rămas ceva, caz în care
b) inactive la creare, fără efecte malefice, care vor apare numai după se reia procedura
activarea lor ( cu program )
- activarea StrAdM poate avea loc atunci când:

- victima se implică într-o anumită activitate

111
Cursuri de inforenergetică – gradul III

5) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor şi se face semnul crucii asupra mai multor victime care au greşit în acelaşi fel, situate chiar la
- de obicei, la formarea StrAdM este implicat şi acceptul victimei, prin distanţe foarte mari
greşelile şi activităţile necorespunzătoare pe care aceasta le-a prestat - o ECM ( EBF < 2.500 ) se poate situa la mii sau chiar zeci de mii de km de
- psihismul necorespunzător, intrarea în rezonanţe cu fiinţele agresoare, victime, aceste entităţi fiind de fapt nişte arhistrategi întunecaţi, găsindu-se
precum şi gândurile negative persistente, creează în jurul victimei aceste imediat după demoni în ierarhiile întunecate ( ECM – demoni – ENM )
structuri IE străine de ea, dar autogenerate - pentru biodetecţia stringurilor malefice se foloseşte Alg: „În numele
- ca urmare a acestui tip de agresiune, ENB ajutătoare nu-şi mai pot îndeplini Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai stringuri IE malefice (
misiunea cu victima, aceasta nu mai poate beneficia de ajutorul lor legături IE malefice ) existente între această finţă şi orice entitate cu sau
- StrAdM nu au eficienţă asupra celor care respectă Legile Divine, asupra fără SF ²
bunilor credincioşi - curăţarea IE constă în tăierea şi anihilarea inforenergiilor malefice ale
stringului şi, dacă este cazul, a ECM agresor, astfel:
C. 2. Stringuri IE Procedura de anihilare a stringurilor malefice şi a ECM:
1) în starea ready, plasaţi în partea stângă a victimei, se ridică braţul
drept întins deasupra capului victimei, prin spatele ei, concentrându-
Termenul provine din fizica plasmei şi din astronomie, unde are ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, braţul
semnificaţia unui cordon material şi energetic, care leagă două corpuri meu drept este înconjurat de Para Focului Divin al Sfântului Duh, al
distincte; în inforenergetică are semnificaţia unui cordon energetic şi cărui sabie este. Amin ! ²
informaţional generat de BCFE al EN generatoare către un alt sv., care - se aşteaptă 10 – 15 secunde, vizionându-se întregul braţ drept
recepţionează stringul prin intermediul BCFR. Datori-tă acestui string şi înconjurat de un cilindru auriu-opalin, lung de cca 25 – 30 cm, care
a variabilităţilor BCFR, în structurile şi în centrii IE ai receptorului se se întinde mult dincolo de degete, până la apariţia sentimentului de
produc anumite variabilităţi induse de emiţător. realizare, satisfacţie ( pot apare şi anumite senzaţii de căldură în
- prin intermediul stringurilor se vehiculează inforenergii fundamentale de la braţ )
emiţător la receptor, care pot fi benefice sau malefice 2) se coboară încet braţul drept la cca 20 cm de corpul victimei, prin
- atunci când emiţătorul este malefic, niciodată nu poate genera stringuri spatele ei, până mai jos de bazin, după care se ridică înapoi, până în
benefice; când emiţătorul este benefic, acesta generează de obicei stringuri dreptul omoplaţilor, unde cu o mişcare bruscă stânga – dreapta se
benefice, dar poate genera şi stringuri malefice, atunci când intră în încheie semnul Sfintei Cruci spaţiale, concentrândune pe Alg: „ În
rezonanţe negative ( ex.: mame benefice, care intrând în rezonanţe malefice numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se taie şi se anihilează în
îşi afectează negativ copii sau alte fiinţe pe care le iubesc şi care le acceptă totalitate, definitiv şi pentru întotdeauna orice string malefic, de la
iubirea ) orice agresor al acestei fiinţe. Amin!
Dacă stringurile benefice sunt favorabile, cele malefice trebuie anihilate - s-
3) ne deplasăm în faţa victimei, punându-ne ambele palme în formă de
a observat că stringurile malefice se plasează de obicei în dreptul rinichilor
cruce deasupra frunţii ei, concentrându-ne pe Alg: „ În
victimei, sub forma unor cilindrii negricioşi, cu diametrul între 5 – 15 cm

- generatorii se pot găsi la distanţe foarte mari faţă de receptor, de zeci sau
sute de kilometrii
Pot genera stringuri malefice nu numai oamenii, ci şi ECM
- în cazul ECM, aceasta poate genera mai multe stringuri malefice simultan

112
Cursuri de inforenergetică – gradul III

numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, palmele mele formează se generează direct ENBF
Sfânta Cruce IE, cu piramida biconică IE aurie în centru, din care IV. acceptarea căsătoriilor cu o ENM întrupată, din interese materiale
ţâşneşte Sfântul Duh. Amin ! ². Se aşteaptă pe concentrare 15 – 20 sau sociale; după decesul lor, SN benefic, deoarece a acceptat
secunde, până la apariţia sentimentului de linişte, de realizare a mariajul şi relaţiile intime cu persoana cu EBF scăzute, va îngloba şi
procedurii va fi aservită de SN malefic, formându-se ENBF
4) rotind palmele levogir, se coboară încet, paralel cu corpul, la o - în cazurile I şi II, ENB care a decedat, aşteaptă, din iubire, ECM a
distanţă de 10 – 15 cm, din creştet până mai jos de bazin, după care partenerului rămas în viaţă, pentru a fuziona după moartea acestuia; în
se revine cu ele în dreptul Anahatei, unde cu o mişcare bruscă asemenea situaţii, ENB a partenerului decedat va rămâne în preajma
stânga-dreapta se încheie semnul Sfintei Cruci spaţiale, partenerului rămas în viaţă, până la decesul acestuia ( trăieşte, datorită
concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului aventurilor amoroase ale partenerului¤ partenerei în viaţă, o mică parte din
Duh, se anihilează în totalitate, definitiv, orice programe, informaţi chinurile iadului; chinurile sunt meritate, deoarece a acceptat iubirea unui
şi concepte malefice ale acestui ECM ! Amin ! ² demon sau a unei fiinţe demonizate sau cu SNO afectat malefic )
5) se verifică cu ansa şi raportorul remanenţa stringului sau a ECM, caz - într-o ENBF, ECM stăpână, într-o perioadă de cca 5 ani, poate ingera una
în care se reia procedura sau maxim două ENB slabe, puţin elevate, însuşindu-şi IE ale acestora, pentru
6) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor şi se face semnul crucii a-şi creşte potenţele malefice
- sv. legate prin stringuri se influenţează reciproc - cu fiecare ENB ingerată, potenţele malefice ale ENB cresc, aceasta
- stringurile IE benefice pot apare inconştient sau conştient, pe concentrare specializându-se pentru a ajunge într-o fază finală, de demon
IE voliţională, urmărind ajutorarea, influenţarea benefică a unui sv. aflat de - ENBF impresionează pelicula fotografică, pe care apar sub forma unui „
obicei în afara limitelor organelor de simţ salam ² cu exteriorul albicios, iar în interior se observă un tub roşiatic, iar în
interiorul acestuia, un alt tub mai mic, negru: acela este ECM
C. 3.Entităţi noesice benefice false ( ENBF - apare sub formă de „ salam ² deoarece este în mişcare ( în staţionare are
formă sferică )
) - viteza de deplasare a ENBF se poate calcula din lungimea „ salamului ² şi din
timpul de expunere fotografică
- o ENBF îndreaptă întotdeauna, către victimă, partea benefică ( ENB ),
ENBF este o ECM agresoare foarte bătrână, putând avea vârsta
exterioară, pentru ca BCFP al victimei să nu o semnalizeze şi să o identifice şi
astrală de până la 6 miliarde de ani, fiind formată dintr-o ECM
să nu-şi ia măsuri de protecţie, de respingere
centrală, neagră, şi o ENB neelevată, exterioară, care din acest motiv
- ENBF este entitatea agresoare cea mai frecventă şi modernă, datorită
nu a mai putut eleva şi a rămas în cerul 4; ECM este entitatea „ stăpân
decăderii spirituale a oamenilor
², iar ENB este entitatea „ sclavă²
- căsătoriile determinate de interese materiale sau sociale sunt cauza
- de obicei ECM aparţine unor anticeruri foarte coborâte ( cerul - 6,8, până
apariţiei a foarte multor ENBF existente azi, deşii autorii nu au avut
la – 7,2 )
responsabilitatea urmărilor atunci când şi-au adus aportul la facerea
ENBF sunt entităţi a căror apariţie este generată de:
I. canibalismul fizic, când un bărbat malefic mănâncă fizic o femeie
benefică
II. soţiile sau soţii benefici, omorâţi în somn de partenerii lor malefici,
fără ca victimele să conştientizeze agresorul, pe care îl iubeau
III. la moartea unei fiinţe demonizate sau cu SNO afectat malefic, când

113
Cursuri de inforenergetică – gradul III

acestor mariaje ( care afectează în mod malefic viitorul celor dragi şi al Sfintei Cruci spaţiale, concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului
societăţii ) şi al Sfântului Duh, se anihilează în totalitate toate programele şi
- zona roşie dintre cele două entităţi are rolul de interfaţă izolatoare între caracteristicile I.E. malefice ale oricărei ENBF care agresează această
ENB şi ECM, legate prin iubire unilaterală fiinţă, acum şi pentru totdeauna ! “
- canibalismul fizic se regăseşte şi în lumea entităţilor noesice 4) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor şi se face semnul crucii
- anihilarea oricărui program IE malefic de orice tip din ENBF, constituie o 5) se verifică cu ansa şi raportorul eventuala remanenţă a ENBF, caz în care
tehnică de curăţare IE obligatorie se va repeta procedura
- biodetectarea ENBF se face cu ansa, orizontal, de la nivelul pieptului spre - acţiunea ENBF determină iniţial apariţia de ABEP-uri, apoi modificări
exterior structurale, iar victima poate deceda prematur prin accident sau boală
Influenţele ENBF sunt: - toate victimele acuză simptoamele similare afectării malefice a SNO, cu
- hiperexcitaţie sexuală ( cca 70 % din totalul cazurilor ) deosebirea că victimele ENBF pot râde sau plânge, nu au fobii, nu au pupile
- dezorientare spirituală, pentru a se pierde discernământul dintre dilatate
bine şi rău, ceea ce favorizează acţiunea altor factori agresori ( 17 - există ENBF în care ECM, în decursul timpului, a ingerat 50 – 60 de ENB
% din totalul influenţelor ) sau chiar mai multe
- produce coşmaruri în timpul nopţii – orele 24 – 5 ( 3 % ) - în unele cazuri, când ENB este mai puternică, poate părăsi ENBF, care
- în timpul zilei ENBF culege informaţii din victimă, despre slăbiciuni, rămâne un ECM negru, care poate chiar să vină la concepţie, atunci când
plăceri, păcate aceasta este realizată necorespunzător ( sub influenţa alcoolului, drogurilor,
- produce oboseala tuturor structurilor inferioare, deoarece le mâniei, răzbunării etc ), în urma practicării sexului lipsit de iubire
absoarbe energiile ( 6 % ) - atunci când ENB dintr-o ENBF se întrupează, ECM rămânând neîntrupată,
- induce amplificarea problemelor şi dilemelor materiale şi sociale, dar legată de ENB printr-un sting puternic, copilul, de la naştere, va fi foarte
pentru a înstrăina victimele de influenţele spirituale benefice, astfel vulnerabil, va manifesta tulburări schizofrenice şi va fi demonizat, iar
încât să le împiedice să-şi conştientizeze problemele de suflet ( 4 % exorcizarea asupra acestuia va fi foarte grea ( explică eşecurile unor
) exorcizări )
- tineretul, dar şi copii, sunt victimele perfecte ale ENBF şi, de asemeni, - când se întrupează succesiv ECM din ENBF, fiinţa umană va avea un PIEC şi
persoanele benefice, dar atee PIE superioară, deoarece beneficiază de aportul IE al ENB sclav
Procedura de anihilare a programelor şi caracteristicilor IE malefice ale - principala cale de blocare a generării de ENBF o constituie elevarea
ENBF spirituală a societăţii umane, cu SF şi SB, pentru ca ENBF să nu mai aibă
1) în stare ready se biodetectează existenţa ENBF surse de generare
2) se aşează ambele mâini în formă de Cruce ( palma dreaptă spre pacient,
palma stângă spre terapeut ) în dreptul frunţii victimei, concentrându-ne pe
C. 4. Procedura totală ( PT )
Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, palmele formează
Sfânta Cruce de Lumină şi Iubire, cu piramida biconică
I. E. aurie în centru, din care ţâşneşte Sfântul Duh “ Prin această tehnică IE se execută simultan, cu excepţia primei
- se aşteaptă 10 – 15 secunde, până la apariţia sentimentului de realizare şedinţe, atât procedura de curăţare IE, cât şi procedura de redresare
3) se rotesc palmele în formă de cruce în sens levogir, cu mişcări ample, din IE
creştet până mai jos de bazin, se revine apoi cu palmele până în dreptul A. Toate procedeele de curăţare IE aplicate simultan implică:
pieptului, unde cu o mişcare bruscă din stânga spre dreapta se încheie semnul

114
Cursuri de inforenergetică – gradul III

a) Tăierea stringurilor şi anihilarea ECM !²


b) Anihilarea programelor şi caracteristicilor malefice din 3) se verifică cu ansa şi raportorul eventuala remanenţă a vre-unui
ENBF factor agresor, caz în care se va repeta numai procedura IE
c) Anihilarea structurilor adăugate malefice, activate sau caracteristică acestuia
neactivate 4) separat, de la şedinţa întâi, după curăţare, se fac toate măsurările
d) Anihilarea SPM parametrilor IE, precum şi analiza de caz, iar dacă se pot aplica şi
e) Anihilarea ENM şi CM tehnicile de redresare IE, aceasta se face astfel: „ În numele Tatălui,
f) Anihilarea amprentelor malefice al Fiului şi al Sfântului Duh, se reduc la 0 în totalitate, definitiv, toate
- de la şedinţa a doua se execută şi următoarele redresări IE ABEP-urile acestei fiinţe, din toate organele şi zonele ei, se
simultan ( la prima şedinţă se execută doar la cursanţi şi la persoane energizează foarte puternic local şi general întreagă această fiinţă,
la care EBFFPOT MIN şi C sunt ³ 90 pe N şi total ): se amplifică BCFV, atât de mult cât este necesar pentru punerea în
B. Aplicarea tehnicilor de redresare IE simultan: stare de vindecare ( PSV ) 100 % a acestei finţe. Amin! ² Mişcările
a) Reducerea ABEP palmelor şi poziţia este identică ca la curăţare
b) Energizarea locală şi generală 5) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor şi se face semnul crucii
c) Amplificarea BCFV etc Observaţii:
Observaţie: I. PT nu include refacerea SNO, reactivarea centrilor IE şi aplicarea SPB
- în condiţiile de mai sus, de la şedinţa a doua, procedeele A şi B se realizează speciale; acestea se execută separat
simultan, pe concentrare IE maximă, explozivă II. După PT, centrii IE se reactivează în funcţie de situaţia dată, dacă
Modul de realizare a PT: sunt îndeplinite condiţiile pentru aceasta
1) în starea ready se pun ambele palme în formă de cruce deasupra frunţii III. PT se consideră terminată atunci când fiecare din tehnicile aplicate s-
victimei şi se realizează concentrarea puternică pe Alg: : „ În numele a realizat 100 %
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, palmele mele formează Sfânta IV. PT reduce timpul dedicat unui suferind la cca 15 minute, începând cu
Cruce IE, cu piramida biconică IE aurie în centru, din care ţâşneşte şedinţa a doua, când victima şi suferinţele ei sunt cunoscute.
Sfântul Duh. Amin ! ². Se aşteaptă pe concentrare 10 – 15 secunde, Eficienţa PT este mai mare decât a procedurilor aplicate separat,
până la apariţia sentimentului de linişte, de realizare a procedurii succesiv
2) rotind palmele levogir, se coboară încet, paralel cu corpul, la o distanţă V. După aplicarea PT se recomandă o pauză de 15 minute pentru terapeut
de 10 – 15 cm de acesta, din creştet până mai jos de bazin, după care
se revine cu ele în dreptul Anahatei, unde cu o mişcare bruscă stânga- C.5. Centrii IE ( Chakre )
dreapta se încheie semnul Sfintei Cruci spaţiale, în tot acest timp
concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului
Duh, se taie şi se anihilează în totalitate, definitiv şi pentru Orice sv. este caracterizat prin existenţa unor structuri, a
întotdeauna orice stringuri malefice, care leagă această finţă de orice unor biocâmpuri caracteristice acestora, precum şi a centrilor IE
entitate agresoare, programele, informaţiile şi conceptele malefice ale coordonatori
oricărei ECM, programele, informaţiile şi caracteristicile malefice ale
oricărei ENBF agresoare, orice structură malefică adăugată, orice
SPM cu sau fără program, activate sau neactivate, orice ENM sau CM
agresor şi orice amprente malefice care agresează această fiinţă. Amin

115
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- centrii IE sau chakrele sunt nişte discuri energetice şi informaţionale, care totală ( rămân sechele mai mari sau mai mici, după caz )
se găsesc începând de la cap, de-a lungul coloanei vertebrale şi până la 2) Diametrul : normal este de 3 – 4 cm
capătul ei inferior - în cazurile în care diametrul este mai mare, aceasta indică întotdeauna un
- fiecare centru IE are în partea din faţă a corpului nişte proiecţii în formă efort cu structura coordonată sau o superdotare IE, extrasensibilităţi
de pâlnie, deschisă spre înainte prezente pe acea structură
- pentru structurile neconfigurate în totalitate sau în stadiul de germene, - un diametru mai mare de 5 cm indică întotdeauna extrasensibilităţi
biocâmpurile şi centrii lor IE se vor afla şi ele într-o stare similară de - un diametru mai mic de 3 cm indică întotdeauna stări patogene ale
dezvoltare; funcţiile acestor structuri, biocâmpuri şi centrii IE vor fi structurilor coordonate ( de aceea la SNO afectat, după refacerea acestuia
diminuate sau inexistente, în mod corespunzător şi nu îşi mai îndeplinesc rolul se reactivează centrii IE )
de interfaţă 3) Sensul de rotaţie: normal este levogir, dar numai pentru fiinţele
- cu cât un sv. are structurile, biocâmpurile şi centrii IE mai puţin benefice ( fiinţele malefice au sensul de rotaţie a chakrelor dextrogir )
structurate sau în stadiul de germene, cu atât acesta este mai primitiv - sensul de rotaţie se biodetectează cu vârful ansei, la partea superioară a
- apariţia ABEP-urilor determină întotdeauna dezactivarea unuia sau mai centrului
multor din primii patru centrii, ceea ce determină şi dezactivarea - există tehnici satanice, în urma cărora sistemelor vii benefice li se
corespunzătoare a următorilor trei centrii IE, cu urmările corespunzătoare inversează sensul de rotaţie la centrii IE superiori ( de la 5 la 7 ), ceea ce
- cu cât dezactivarea centrilor IE este mai puternică, cu atât starea are ca efect ( dar numai la sv. benefice ) o foarte puternică perturbare a
patogenă a sv este mai gravă întregului sv., cu toate organele şi funcţiile lui; centrii IE inferiori, la sv.
Caracteristicile centrilor IE: benefice nu pot fi inversaţi
1) Forma : în mod normal este circulară - această agresiune modernă este practicată întotdeauna de persoane care au
- în cazul constatării altor forme, cum ar fi: în gură deschisă cu dinţi, cunoaştere şi potenţe malefice şi are ca urmări:
formă ovoidală, patrulateră, strâmbe etc, aceasta indică întotdeauna, în - stare de confuzie
special la centrii IE superiori, stări patogene deosebit de grave, de tipul - pierderea discernământului binelui şi răului
bolilor nervoase, schizofreniei, retardului mental etc - frica
- dacă malformaţia centrilor IE este recentă, ca urmare a unor evenimente - stare de oboseală permanentă, nejustificată
malefice, demonice şi se corectează forma centrilor IE strâmbaţi, victima - capacitate de efort fizic, intelectual şi sentimental-afectiv
se poate vindeca într-o singură şedinţă ( în care se corectează acea formă diminuată
) - logoree
- forma centrilor IE se verifică cu vârful ansei ( se urmăreşte conturul - nervozitate excesivă, izbucniri de violenţă etc
centrului IE cu vârful ansei ) - după câteva luni de la agresiune, la victimă se instalează schizofrenia
- în aşezămintele de boli nervoase, strâmbarea centrilor IE superiori este progresivă, iar după mai mult de un an de zile, se instalează diferite
foarte des întâlnită, fiind forma de agresiune cea mai frecventă handicapuri locomotorii sau retard mental
- dacă anomalia de formă este de la naştere ( aşa zis congenitală ), aceasta - la toate aceste victime, somnul este neodihnitor, apar insomnii,
a condus la modificări funcţionale, dar şi structurale, de obicei la nivelul coşmaruri dese etc
sistemului nervos central; în toate cazurile de acest tip, această anomalie a
fost determinată de păcate ale părinţilor
- aplicarea tuturor tehnicilor posibile în acest caz va aduce numai o
ameliorare a disfuncţilor, handicapurilor, autismului, dar nu la vindecarea

116
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- inversarea centrilor IE superiori este practicată de diferite organizaţii, viteza lui de rotaţie se măreşte întotdeauna proporţional cu efortul depus,
instituţii, culte şi secte, care din această cauză pot fi considerate satanice, până la o limită maximă, după care, dacă efortul continuă, viteza de rotaţie
chiar dacă numele lor este altul ( ex.: martorii lui Iehova, halatele albe, scade brusc
sataniştii, mormonii, francmasonii etc ) - în stare de repaus sau de somn, viteza de rotaţie este minimă; din acest
- consumul de droguri, alcool, tutun favorizează efectele tehnicilor IE prin motiv, în dreptul centrilor IE, în exterior, spre partea din faţă a sv., există
care se obţine acest rezultat un adevărat vârtej IE
- acceptarea iubirii ( inclusiv fizică ) a persoanelor cu centrii IE inversaţi 7) Timpul de accelerare a vitezei de rotaţie: arată capacitatea de efort
poate determina uneori inversarea centrilor şi a celui/celei care acceptă şi antrenamentul la efort cu structura respectivă
iubirea - normal este de cca 10 minute, iar la maeştrii spirituali este de cca 0,1
- întotdeauna victimele cu această caracteristică îşi pierd simţul valorilor secunde ( acest timp este antrenabil )
etice şi autocontrolul Funcţiile chakrelor: prin caracteristicile lor IE, chakrele realizează
- inversarea centrilor IE atrage întotdeauna în timp demonizarea victimei şi următoarele funcţii:
de aceea, întotdeauna după exorcizare, trebuie redresaţi centrii IE ai 1) Coordonarea structurilor şi a biocâmpurilor
persoanei respective ( refacerea sensului de rotaţie levogir şi apoi 2) Emisia IE specifică fiecăreia
reactivarea, corespunzător gradului de elevare spirituală a persoanei ) 3) Recepţia IE specifică fiecăreia
- redresarea centrilor IE ca sens de rotaţie este o tehnică de curăţare 4) Interfaţă între sistemul endocrin al sv. şi influenţele existenţelor IE
obligatorie, care implică Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, din nişa IE a sv.; de aceea, centrii IE sunt ca nişte rădăcini, antene de
se pune în stare perfectă de funcţionare acest centru IE ( numele centrului emisie-recepţie ale sv. în nişa IE al acestuia
), numai până la activarea normală şi firească, corespunzătoare gradului de 5) Prin centrii IE se realizează de asemenea integrarea sv. în cerul
elevare spirituală a acestei persoane, eforturilor IE depuse, faptelor ei corespunzător fiecărei structuri; de aceea, pentru fiecare structură, a
realizate până în prezent. Amin ! ² Se lucrează rotind palmele levogir, în plan oricărui sv., există cerul ( versul ) corespunzător, care furnizează
paralel cu centrul respectiv inforenergii specifice şi necesare structurii, dar şi primeşte de la
- este interzisă depăşirea gradului de activare normal şi firesc corespunzător structura sv. inforenergii specifice, corespunzătoare acestuia, însă
nivelului de elevare spirituală a fiinţei numai atunci când sv. este cu SV > 90, adică există un echilibru dinamic
- depăşirea acestui grad de activare constituie un păcat foarte grav pentru IE între fiecare cer şi structurile sv. trăitoare pe Terra, dar şi pe alte
operator şi va avea efecte negative, malefice asupra pacientului corpuri cereşti, în special umanoide
4) Culoarea : corespunzătoare centrului IE respectiv din spectrului solar; Păcatele oamenilor, călcarea Legilor Divine de către ei, are ca urmare: A.
atunci când centrul IE are o altă culoare decât cea corespunzătoare Dezactivarea centrilor IE a oamenilor
succesiunii din spectrul solar, este o anomalie ce trebuie redresată B. Afectarea malefică a tuturor cerurilor şi a populaţiilor acestora (
corespunzător concomitent cu extinderea anticerurilor şi a potenţelor populaţiilor
5) Strălucirea culorii : când SS şi SV sunt > 81, centrii IE au întotdeauna acestora )
culori strălucitoare; dacă centrii sunt dezactivaţi ( SS şi SV sunt Reactivarea centrilor IE ( doar când EBF şi C pe N şi total ³ 90 )
afectate ), culorile sunt mai palide, lipsa strălucirii corespunzând I. În starea ready se pun ambele palme paralele cu suprafaţa proiecţiei
întotdeauna stărilor patogene şi unor SS şi SV < 81 centrului IE afectat, apoi rotindu-le levogir, fără să le atingem, ne
6) Viteza de rotaţie : este proprie fiecărui centru IE ( mai mică la centrii concentrăm pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh,
inferiori şi din ce în ce mai mare spre centrii superiori )
- când structura coordonată de centrul respectiv este supusă la efort,

117
Cursuri de inforenergetică – gradul III

se reactivează acest centru ( numele lui ), de culoare ( specifică câteva zile, în funcţie de specie, iar la plante este de ordinul orelor sau
centrului IE respectiv ), intens pozitiv benefică, de către Sfântul Duh, minutelor; la copaci însă poate dura şi perioade de câteva luni de zile ( ex.: la
atât de mult şi de puternic cât corespunde punerii sv. în stare de stejar poate fi de luni de zile, la mesteacăn este de cel mult câteva
vindecare 100 %. Amin ! ² săptămâni )
- se continuă rotaţia palmelor până la terminarea rostirii Alg şi apariţia - în vechime, protodacii şi dacii aveau reţete de a prelungi foarte mult
sentimentului de realizare, satisfacţie procesele vitale, de a menţine structurile, biocâmpurile şi centrii IE la copaci
II. Se trece la reactivarea centrului IE imediat superior, similar, până se ( ani de zile ), precum şi de a-i pietrifica; aceste tehnici erau aplicate la
ajunge la ultimul centru IE diferite construcţii destinate desfăşurării unor ritualuri benefice
III. Se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor şi se face semnul crucii - StrAdM şi ENBF blochează, frânează funcţia centrilor IE de rădăcină şi de
IV. Se verifică cu ansa şi raportorul dacă activarea fiecărui centru este antenă de emisie-recepţie IE
corespunzătoare 100 % punerii în stare de vindecare; în cazul unor valori mai Se interzice inforenergeticenilor cu centrii IE dezactivaţi să aplice vreo
mici de 100 %, centrul IE respectiv se corectează corespunzător tehnică de redresare IE asupra altor persoane
Reactivarea centrilor IE este una din procedeele de urgenţă pentru - dacă o structură este suprasolicitată, ea îşi amplifică toate caracteristicile
menţinerea unei persoane în viaţă centrilor IE coordonaţi până la o limită maximă posibilă fiecăreia
Observaţie: - dacă efortul se continuă voliţional peste această limită maximă, toate
i. Întreruperea vieţii unui suferind sub pretextul întreruperii caracteristicile se diminuează brusc până la valori sub 81, caracteristice
suferinţei şi a lipsei speranţelor este un procedeu satanic pentru supraeforturilor; dacă nici atunci efortul nu încetează, decăderea
care operatorul ( gâdele ) va fi răsplătit în legea karmei caracteristicilor şi a funcţiilor centrilor IE va continua, aceştia intrând într-
ii. Este interzis lucrul pe centrii IE în stare e oboseală, de stres, de o stare patogenă
tulburare raţională sau sentimentală ( indiferent de gradul de Concluzie: dacă se depăşeşte cu efortul depus voliţional o limită permisibilă,
pregătire a inforenergeticeanului ) care întotdeauna are o durată în timp mică sau foarte mică, inforenergiile
iii. Este interzis ca persoanele ( terapeuţii ) cu boli grave ( ex.: structurii şi centrului său IE coordonator nu-şi mai pot reveni la valori ale SS
neoplasm, SIDA etc ) să lucreze IE pe chakre sau pe pacienţii cu şi SV de peste 81 % în 24 de ore, adică structura a intrat într-o stare
aceeaşi maladie ( idem şi pentru terapeuţii care au avut aceleaşi patogenă
boli şi s-au vindecat de curând )
Semnificaţii ale determinărilor dezactivării centrilor IE:
C.6. Spaţii benefice speciale ( SPBspec )
I. Dezactivarea centrilor IE inferiori ( primii patru ) până la cca 60 %,
are semnificaţia unor stări patogene foarte grave
II. Sub valori de 30 %, structurile sv. îşi pierd viabilitatea, valorile fiind Spre deosebire de SPB simple, cele speciale au în plus:
proprii fiinţelor decedate clinic ^ Centrii IE de la 1 la 4 realizaţi de creatorul spaţiului
- la fiinţele decedate clinic centrii îşi mai păstrează un grad de ^ Durată de acţiune şi existenţă nelimitate în timp
activare, întotdeauna sub 30 % ( apropierea valorii activării unui
Caracteristici ale SPBspec:
centru IE şi a celorlalte de această mărime indică apropierea
1) Nu se consumă, absorbind inforenergii din nişa IE, prin intermediul
decesului clinic )
centrilor lor
III. Valoarea 0 se atinge în momentul decesului biologic al structurii, adică
în momentul degajării totale a SN din ea
- la animale, desprinderea SN după decesul clinic variază între câteva luni la

118
Cursuri de inforenergetică – gradul III

2) Centrii IE conţin algoritmii şi funcţiile necesare absorbirii şi iradierii În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, toţi aceşti centrii IE vor
inforenergiilor specifice îndeplinirii scopului pentru care au fost create lucra împreună în acest SPBspec, absorbind toate IE specifice şi
3) Animalele şi plantele reacţionează la aceste spaţii repede, puternic şi necesare îndepliniri 100 % al MP conţinut de centrii lui. Amin ! ²
semnificativ corespunzător EBF ale spaţiului IE F. Se măsoară cu ansa şi raportorul cât de mult corespunde SPBspec scopului
4) Produc amprente IE foarte puternice în locurile de acţiune pentru care a fost creat; în cazul găsirii unor valori sub 100%, se vor găsi
5) Conţin cartea de vizită a creatorului lor, aceasta fiind mult mai completă şi implementa în centrii lui IE Alg lipsă
şi mai puternică decât în cazul SPB simple G. La valori de 100 % se suflă Duhul Sfânt în formă de cruce pe exteriorul
Realizarea SPBspec: SPBspec de 3 ori, pentru ca acesta să-şi realizeze 100 % scopul conţinut în
A. Se realizează SPB simple de curăţare sau de redresare, conform gradului
centrii IE, rostindu-se apoi: „ Amin ! ²
III
H. Se pun ambele palme orizontal la baza SPBspec, pentru lansare,
B. Se creează primii 4 centrii IE ( de la Muladhara la Anahata ) astfel: se
concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh,
introduc ambele palme, paralele, orizontale, la baza SPB, unde:
C. Rotindu-se levogir palma dreaptă peste cea stângă fixă, se deplasează
pentru realizarea 100 % a scopului acestui SPBspec ( de exemplu curăţarea
cca 30 cm peste palma stângă, apoi de la mijlocul acestei deplasări se beneficiarului vizionat ), acest SPBspec să plece acum la ( se vizionează
realizează, tot prin rotaţie levogiră, celălalt braţ al unei Sfinte Cruci beneficiarul sau beneficiari ). Amin ! ² sau: „ În numele Tatălui, al Fiului şi
orizontale, concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al al Sfântului Duh, acest SPBspec îşi va îndeplinii în totalitate misiunea,
Sfântului Duh, se formează centrul IE ( numele centrului ), de culoare ( deplasându-se ( se stabileşte cinematica SPBspec, iar în paralel se
se specifică culoarea centrului respectiv, in spectrul solar ) intens vizionează beneficiarul sau beneficiari ) în mod continuu, iar la
pozitiv, benefică, strălucitoare, de la Sfântul Duh, necesară acestei ( terminare, acesta:
numele centrului IE vizionat ) şi acestei fiinţe; acest centru IE va - va reîncepe ciclul
absorbi toate IE benefice, specifice şi necesare din nişa sa IE, pentru - va trece pe o altă ţintă similară
activarea sa 100 %, necesară pentru realizarea continuă şi permanentă a - se va stabili un alt loc de acţiune. Amin !
misiunii sale: - se lansează SPBspec făcând gestul aruncării în sus
a) de curăţare ( sau redresare ) a tuturor matricelor, structurilor, I. Se măsoară cu ansa şi raportorul:
BCF-urilor şi centrilor IE ale destinatarului sau a) EBF la lansare ( când este creat de o singură persoană, EBF trebuie să fie
b) atât cât corespunde realizări permanente, 100 % a ( scopul pentru 100, iar dacă sunt mai mulţi creatori, EBF la lansare poate fi mai mare
care se realizează SPBspec: paznic etc ) a cestui centru IE. Amin !²
de 100; centrii sunt realizaţi de o singură persoană cu DH maxim )
D. Se realizează pe verticala SPB următorul centru IE, în mod similar
b) Timpul în care îşi realizează MP ( minute, ore, zile etc )
E. La terminarea tuturor celor 4 centri IE ( culoarea verde – Anahata) se
c) EBF maxim la care ajunge SPBspec în timpul îndeplinirii MP, deoarece
pun ambele palme coliniare, orizontal, cu faţa în sus, la baza SPBspec, sub
întotdeauna SPBspec trebuie să fie mult mai puternic decât orice factor
Muladhara, apoi se ridică, urmărind capetele braţelor crucilor centrilor
agresor, carenţă IE etc - persoanele malefice
IE până la partea superioară a SPBspec, unde se coboară palmele pe
capetele celuilalt braţ al crucilor centrilor IE, ajungând de unde am
plecat, în tot acest timp concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al
Fiului şi al Sfântului Duh, toţi aceşti centrii IE vor lucra împreună în
acest SPBspec, pentru ca ( se menţionează scopul creării SPBspec ) acesta
să se realizeze 100 % pentru ( se vizionează beneficiarul ). Amin ! ² sau „

119
Cursuri de inforenergetică – gradul III

nu pot crea SPBspec cu PIEC > 87 şi nu pot perturba SPBspec cu PIEC > 87, locuri de dormit etc, în scopul creării unor condiţii mai favorabile
făcute de persoane benefice) evoluţiei lor
- PIEC al spaţiului realizat poate fi cu 1,2 procente mai mare decât PIEC 6. pentru menţinerea centrilor IE ai unor suferinzi pe 100 % de activare
total al operatorului, atunci când operatorul este ajutat de ECB, adică o corespunzătoare PSV în perioada dintre şedinţele de terapie IE
persoană cu PIEC total de 86, poate crea SPBspec cu PIEC > 87 SPBspec colective, realizate de cel puţin 12 persoane cu DHpot min ³ 60 pot
- cu cât se vor realiza mai multe SPBspec, cu atât PIEC al operatorului va îndeplini orice misiune terestră sau pe alte corpuri cereşti, acestea
creşte neputând fi afectate malefic de nici o existenţă negativă malefică
- PIEC al operatorului nu poate creşte doar prin rugăciuni către Sfânta 7. diferite alte scopuri benefice, ca de exemplu:
Treime, ci el creşte prin tehnicile IE aplicate cu frecvenţă mare, în special la ^ majorarea conţinutului de grăsimi, zaharuri etc al produselor animale (
operatorii care îşi sacralizează viaţa lapte, ouă etc )
Observaţie: nu se lansează SPBspec cu EBF sub 100 şi cu PIEC < decât PIEC ^ la plante majorarea conţinutului de diferite vitamine, amidon, zaharuri,
total al operatorului; în cazul constatării unor valori inferioare se determină fibre, principii active cu rol protector a sănătăţii umane sau animale
cauzele:
^ Alg insuficienţi C.7. Cauzele IE ale suferinţelor
^ Eficienţă incompletă în centrii IE
^ Creatorul perturbat IE ( stresat, stare ready necorespunzătoare,
oboseală etc ) La orice sv., cauzele suferinţelor ( bolilor ) pe SF sunt
^ Operatorul este agresat – este necesară curăţarea IE determinate de perturbările IE create de păcatele făcute şi
Scopuri urmărite prin SPBspec: implementate în structurile nemuritoare ( 8 structuri ), care migrează din
1. PSV a oamenilor, animalelor, plantelor, chiar de la distanţe foarte mari structură în structură, până pe SB şi de aici pe SF, unde determină
2. pentru aplicarea separată a tehnicilor de curăţare IE şi a tehnicilor de apariţia de ABEP, atrage factorii agresori ( SPM, ENM, ECM, demoni ),
redresare IE, când beneficiarii sunt la depărtare ( separat curăţarea apoi determină modificări de IS şi în final decesul
faţă de redresare ) - animalele şi plantele sunt şi ele influenţate de aceste perturbări
3. pentru paza şi menţinerea curată IE a unor intrări, spaţii de locuit, de determinate de păcatele oamenilor, cu aceleaşi consecinţe, adică orice păcat
muncă, a unor lăcaşuri sfinte, instituţii publice, a unor culturi agricole, atrage factorii agresori şi determină perturbări IE patogene la toate sv
staule, grajduri, ruine importante, peşteri etc aflate în nişa IE a păcătosului
4. prin intermediul SPBspec se pot schimba caracteristici de formă, a - toate sv. umane, care trăiesc între cerurile – 7,2 şi + 7,2 se găsesc în legea
timpului de germinare, de creştere etc la sv. vegetale, cu rezultate karmei, cunosc suferinţa şi boala ca urmare a greşelilor şi păcatelor din
semnificative manifestările lor lipsite de iubire; ele pot învăţa şi evolua numai prin
5. pentru alungarea unor factori agresori dăunători a unor culturi, a unor suferinţă, fiind străine de iubire, pe care nu o cunosc, nu o conştientizează,
zone semănate sau pentru dăunătorii animalelor ( caz în care se nu o manifestă, de care nu se bucură, deşi o caută,
implementează în SPBspec, pe lângă Alg de curăţare şi: „ ..dăunătorii – se
specifică care sunt – să fie cuprinşi de spaima de cea mai cumplită
moarte cunoscută de ei şi să plece acolo unde vrea bunul Dumnezeu ² )
etc
Observaţie: îndepărtarea sau anihilarea agresorilor specifici unor sv.
este o faptă benefică; astfel se pot îndepărta paraziţii de pe animale,

120
Cursuri de inforenergetică – gradul III

având amintiri ancestrale despre ea ( de aceea, eradicarea tuturor bolilor va - acest tip de oameni care suferă, atribuie, din motivele de mai sus,
fi posibilă numai după ieşirea din legea karmei a unui om sau a unei comunităţi responsabilitatea propriilor suferinţe altora, pe care îi consideră vinovaţi de
umane ) ele
- starea patogenă de pe SN ( de pe una sau mai multe din cele 8 structuri - aceia care meditează la cauzele acestor suferinţe nu dau vina pe alţii, se
configurate ) migrează de pe acestea pe SB şi apoi pe SF, urmarea fiind îmbunează după suferinţe, ele îi ajută să se îndumnezeiască Legea karmei
formarea ABEP, micşorarea IS şi decesul clinic prematur, aceasta fiind cauza priveşte două tipuri de entităţi:
longevităţii mici a unor oameni 1) Aceia care păcătuiesc şi care pot fi de două tipuri:
- transferul perturbărilor IE se realizează în răgazul de timp dintre a) cei care ulterior îşi conştientizează păcatele şi se străduiesc voliţional
producerea greşelii şi apariţia de ABEP pe SF; în acest interval, dacă cel care să le repare, pentru a fi iertate parţial sau în totalitate, făcând cele
a păcătuit face fapte bune inverse păcatelor făcute, se vor anihila parţial sau creştineşti, conform învăţăturilor Mântuitorului Isus
total energiile acestora, iar transferul perturbării IE se va încetini sau b) cei care ulterior dau vin pe alţii şi nu fac nimic pentru iertarea
perturbarea chiar se va anihila, nu mai apar ABEP şi consecinţele pe SF ( sau păcatelor, ba dimpotrivă, caută să se răzbune pe cei găsiţi „ vinovaţi ²
apar mult diminuate ) 2) Entităţile care acceptă iubirea acelora care păcătuiesc, ignoră sau
- îngerii păzitori ai karmei veghează, având MP de a nu permite încălcarea contracarează Legile Divine care derivă din Legea Iubirii ( lege supremă
Legilor Divine fără a se primi răsplata pentru aceasta, corespunzător mărimii a tuturor cerurilor )
încălcării - o fiinţă trebuie să dovedească Sfintei Treimi că a învăţat Legea Iubirii, a
- materia acestui univers constituie categoria existenţială cea mai grosieră, karmei şi toate celelalte Legi Divine prin faptele, vorbele şi gândurile sale
neelevată, inferioară, care se găseşte ca un prag între Dumnezeu şi Lucifer, Cauzele suferinţelor, în societatea umană, determinate de legea karmei, sunt:
fiecare cu armatele specifice ( de aceea Universul constituie cerul de 1) Păcatele neiertate
întâlnire pentru toate tipurile de EN, de la cele divine, până la acelea 2) Acceptarea iubirii persoanelor cu păcate
întunecate, el fiind linia întâia a tuturor cerurilor ) Cauza iniţială care 3) Existenţa unor stări patogene pe SN proprie ( a unor grave carenţe
determină o stare patogenă pe SF o constituie păcatul, încălcarea unei Legi creştine: O, ateism, minciună, prefăcătorie etc )
Divine, derivată din Legea Iubiri, care este implementată în una sau mai multe - acceptarea iubirii celor care făptuiesc în mod continuu păcate, în special a
structuri ale sv., precum şi în băncile de date ale Sfintei Treimi ateilor şi a orgolioşilor, determină, prin rezonanţă, transferul perturbărilor
- se poate spune deci că eradicarea oricărei stări patogene va fi posibilă din biocâmpurile făptuitorilor în biocâmpurile celor care le acceptă iubirea;
numai prin stoparea facerii păcatelor, precum şi prin realizarea faptelor bune din biocâmpuri, perturbările IE sunt induse în celelalte structuri migrând apoi
contracaratoare a inforenergiilor păcatelor făcute până în prezent spre SF
- trebuie ca fiinţa umană să-şi rezerve voliţional timpul necesar - se transferă de pe o structură pe alta doar perturbările IE care au energii
conştientizării încălcării de Legi Divine, a modalităţilor de anihilare a ( adică păcatele neiertate )
inforenergiilor malefice emise de faptele sale rele şi să treacă voliţional la - când s-au făcut fapte bune inverse păcatului, energiile lui malefice se
executarea faptelor bune inverse faptelor rele făcute ( meditaţie asupra anihilează, perturbarea IE nu mai migrează pe structura inferioară, se
acestora )
- în lipsa meditaţiei asupra acestora, informaţiile şi conceptele organizate în
Alg nu pot fi transferate în SN a fiinţei, nu vor intra în tezaurul IE
nemuritor al ei ( astral ), adică, din aceste suferinţe, astfel de fiinţe, nu
învaţă nimic dacă nu au meditat la ele, dimpotrivă, în acest caz, aceste
suferinţe îi înrăiesc pe aceştia

121
Cursuri de inforenergetică – gradul III

opreşte sub formă de informaţie pe ultima structură ( unde era în momentul vor fi copii, care sunt marcaţi de faptul că acceptă firesc iubirea unor părinţi
când s-au anihilat energiile ei prin energiile antagonice ale faptelor bune ), neelevaţi, pentru a căror păcate vor plăti
unde rămâne în aşteptarea altor energii ale unor păcate similare - păcatele acelora a căror iubire este acceptată de copii se plătesc de către
- suferinţele fizice sunt determinate pe de-o parte de propriile păcate, iar aceştia şi după moartea făcătorilor de păcate
pe de altă parte, de păcatele acelora a căror iubire o acceptăm - principalul mijloc de stopare a activării legii karmei ( care marchează
- în curgerea timpului, păcatele pot fi făcute: societatea modernă, datorită motivaţiilor din trecut, dar şi datorită
a) În această viaţă perpetuării cauzelor în prezent ) îl constituie îmbunătăţirea învăţământului
b) În vieţile precedente ( toate ) spiritual, optimizarea activităţilor sociale şi a influenţei mijloacelor mass-
- pentru ca un suferind să se vindece, în recomandările ce i se fac, se vor media, a sistemului legislativ, precum şi a altor mijloace educaţionale
urmări: - unele rezultate deosebite se grefează pe zestrea spirituală IE realizată
· anihilarea energiilor malefice ale păcatului sau greşelii făcute de străbuni
· îndepărtarea ateilor, orgolioşilor din jurul său şi dacă aceasta nu se - determinarea cauzelor IE ale suferinţelor unei fiinţe umane se va face cu
poate, îndepărtarea sub diferite motive a suferindului de aceia pentru a următoarea schemă:
căror ateism sau orgoliu plăteşte ( are mai mult aer curat, linişte, este Cauzele suferinţelor ( CS ):
mai odihnitor etc ); nu se vorbeşte despre faptul că aceste persoane copii - 5 %
sunt dăunătoare sănătăţii suferindului, pentru că acestea pot fi prieteni apropiaţi - 8 % <
importante pentru suferind şi acesta poate să nu suporte acest lucru
· interzicerea vizitelor persoanelor incompatibile cu suferindul
· lucrul IE zilnic cu suferindul, între una şi trei şedinţe pe zi sau chiar
gardă continuă, formată din mai mulţi inforenergeticeni, în cazurile
foarte grave
· optimizarea activităţilor în care este implicat suferindul, a alimentaţiei şi
medicaţiei
- SS şi SV a oamenilor nefăcători de păcate şi cu păcate iertate nu vor
putea fi afectate de nici o maladie ( chiar şi eficienţa microorganismelor va
fi mică în aceste cazuri )
- pentru ca oamenii să nu se îmbolnăvească, în afara celor de mai sus, bunic mamă - 2 %
trebuie să nu accepte iubirea ateilor, orgolioşilor, a celor care au multe
bunica mamă - 10 %
păcate făcute şi neiertate
bunic tată -
- societatea modernă este foarte bolnavă, în primul rând spiritual, şi va mai
bunica tată - 5 %
fi aşa, atâta timp cât cele trei cazuri de mai sus vor mai exista
fraţi - 22 %
- existenţa educaţiei spirituale, care o include şi pe cea religioasă, are ca
rezultate neputinţa manipulării oamenilor pentru obţinerea de profituri soţ ( soţie ) - 10 %
materiale şi sociale de către vânătorii de putere, ateii activi, persoanele alţii - 15 % <<
decăzute spiritual
- cei mai defavorizaţi de gravele carenţe sociale moderne au fost, sunt şi

122
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Este interzisă, în actuala fază de elevare umană, ceea ce ajută la găsirea faptelor bune inverse tipului de păcat
comunicarea schemei cauzelor suferinţelor pacienţilor ( - după facerea faptelor bune şi anihilarea cauzelor suferinţelor, prin
aceasta fiind necesară a fi cunoscută doar de terapiile IE cunoscute se obţine PSV rapidă
inforenergeticean, pentru a se putea găsi faptele bune - este important de ştiut tipul păcatelor făcute, pentru ca suferindul sau cei
inverse păcatelor ); acestora li se spune numai ce trebuie să care îl iubesc să facă fapte bune contrare; aceasta duce la iertarea
facă pentru a-şi îndrepta greşelile păcatelor, dacă suplimentar se fac:
- determinarea cauzelor suferinţelor, constituie retrocogniţie, ce poate fi ^ rugăciuni de iertare către păgubiţi
realizată numai de persoane ce merită accesul informaţional în trecutul altor ^ dezdăunarea celor faţă de care am greşit
persoane
^ spovedirea păcatelor făcute
- înainte de a face investigaţiile, terapeutul IE se va ruga puternic, cerând
^ primirea sfintei împărtăşanii după facerea canonului dat de preotul
ajutorul Sfintei Treimi, pentru a i se permite aflarea cauzelor suferinţelor,
pentru a putea ajuta mai mult, pentru a fi mai eficient creştin după spovedanie
- rugăciunile, măsurătorile trebuie făcute cu smerenie, iubire pentru cel din - dezdăunarea păgubiţilor este foarte importantă, deoarece prin
faţă, animate de dorinţa sinceră de a fi de ajutor, de a-i servi pe ceilalţi biocâmpurile noastre emitem inforenergii de iubire, ca urmare a meditaţiilor
Este interzisă, judecarea pacienţilor şi comunicarea investigaţiilor la subiecte cristice, la ceea ce trebuie să facem pentru dezdăunare, când ne
pacientului altor persoane rugăm, când realizăm tehnici IE etc
- aflându-se cauzele suferinţelor ( păcate, greşeli ) de acum sau de altădată, - în aceste situaţii emitem IE specifice şi pentru a anihila păcatele făcute,
se vor căuta, prin meditaţie şi rugăciuni, faptele bune ce trebuie executate contribuind astfel la majorarea inforenergiilor benefice ale tuturor cerurilor
pentru anihilarea acestor cauze şi la diminuarea inforenergiilor anticerurilor
Se vor comunica pacienţilor numai faptele bune, procedurile şi rugăciunile ce - după facerea unui păcat, Sfânta Treime acordă un răgaz de timp până
trebuie făcute pentru îndreptarea greşelilor începe „ răsplata cuvenită ² păcătosului; după expirarea acestui răgaz, începe
Exemple - în cazul avortului: suferinţa şi numai anihilarea energiilor păcatului prin sacralizarea vieţii
- este necesară salvarea vieţii sau botezul a 3 – 9 copii pentru fiecare avort; personale, prin fapte bune, rugăciuni etc pot duce la ameliorarea sau
la botez trebuie să participe atât persoana care a avortat, cât şi soţul care a stoparea suferinţei şi apoi la vindecare
acceptat - dacă nu s-au făcut faptele bune anihilatoare ale păcatului, nici o fiinţă nu se
- vor trebui făcute rugăciuni de iertare către toate EN afectate malefic de poate vindeca definitiv, chiar şi prin tehnici IE
păcat ( EN ce venise la trup, EN implicate în MP a entităţii, EN ce ar fi fost - cele mai vechi urme de viaţă planetară şi cei mai importanţi centrii IE ai
ajutate dacă EN s-ar fi întrupat etc ) planetei se găsesc la noi în ţară
- dacă persoana ce a făcut păcatul avortului nu mai trăieşte, aceste lucruri
pot fi făcute de altcineva care o iubeşte, în numele decedatei Observaţie: - C.8. Piramidologie externă IE
schema cauzelor suferinţelor poate fi aplicată atât în cazul suferinţelor
fizice cât şi a celor raţionale sau a celor afectivsentimentale
Notă: se va ţine un post special pentru îndepărtarea greşelilor faţă de Inforenergetica se ocupă în capitolul „ Ştiinţa formelor ² de
proprii copii în timpul şi după sarcină; se va măsura durata postului ( o formele ce determină în Univers variabilităţile IE specifice,
săptămână cel puţin ) şi cum să-l ţină caracteristice unicităţii fiecărei forme
- determinarea cu frecvenţă mare a cauzelor suferinţelor formează
extrasensibilităţile necesare pentru a cunoaşte şi vedea tipul acestor cauze,

123
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- forma constituie o modalitate de existenţă şi manifestare a unei - în utilizarea formelor de om, animale, plante etc, acestea capătă anumite
existenţe materiale, energetice, informaţionale, conceptuale, funcţii, prin care efectele IE ale formei acţionează asupra altor existenţe,
supraconceptuale etc şi fiecăreia îi sunt proprii şi anumite variabilităţi IE conform scopului urmărit
- forma specifică sv. este optimă pentru îndeplinirea MP a acestuia Funcţiile piramidei pătratice drepte:
- fiecare creaţie a Tatălui Ceresc este corespunzătoare conceptului său 1) Far astral ( antenă de emisie astrală ) - deoarece piramidele, mai mult
anterior Creaţiei, concept din care fac parte şi forma aleasă de El, optimă decât alte forme, concentrează radiaţiile telurice provenite de la SST,
pentru MP a ei din viitor, cu eficienţă maximă pentru scopul urmărit prin de sub planul bazei până la centrul pământului, de-a lungul unui fascicul
fiecare creatură sau prin fiecare tip de creaţie coliniar înălţimii, emiţând IE în toate cerurile, ele informează toate
Formele pot fi: existenţele tuturor cerurilor despre toate variabilităţile petrecute pe
1) Fixe ( constante ) - caracterizate prin anumiţi parametrii spaţiali, pământ, cu toate sv terestre ( nu este bine să ne jucăm cu piramidele,
energetici, informaţionali etc datorită efectului de far astral )
2) Variabile - în funcţie de necesităţile de manifestare ale existenţei, de - de asemenea, la nivelul planului bazei, piramida realizează, din aceste
sine stătătoare radiaţii telurice, o cruce inforenergetică, până la o anumită distanţă
- de obicei, formele fizice foarte variabile ale unei existenţe IE sunt egală cu:
caracteristice fie acelora foarte primitive ( de exemplu: Amoeba, Proteus D[ m ] = 2,58 x L[ m ]
etc ), fie celor decăzute, rele Unde: L = latura piramidei ( lungimea bazei piramidei )
- existenţele cu formă constantă, de regulă, sunt existenţe în curs de D = distanţa până la care piramida radiază
elevare - fascicul e IE telurice emis în ceruri închide lanţul informaţional
- uneori, existenţele cu formă variabilă pot adopta temporar o formă deschis de către emisiile directe, prin intermediul BCF de emisie ale
constantă o anumită perioadă de timp, în anumite scopuri tuturor sv. terestre ( fir de iarbă, păsări, om etc ) şi determină
- în Univers, orice existenţă bidimensională sau tridimensională determină o înregistrarea în BDD a oricărei emisii directe făcute de sv.,
perturbare IE proprie, mai mare sau mai mică, în nişa IE confirmându-le sau infirmându-le ca adevăruri sau minciuni
- dintre formele geometrice regulate care produc perturbări IE maxime în - în BDD a fiecărui cer se înregistrează numai adevăruri
nişa IE se numără: sfera, semisfera, conul, prisma, piramida - tot prin acest fascicul IE concentrat se informează toate
- formele geometrice regulate, drepte, produc efecte IE mai puternice existenţele tuturor cerurilor despre toate variabilităţile petrecute pe
decât cele oblice pământ, cu toate sv terestre
- dintre piramide, cea cu baza pătratică dreaptă produce efectele IE cele 2) Far terestru - piramida pătratică dreaptă are şi funcţia de far terestru
mai puternice, având diferite utilizări cu bătaie ( range ) mult mai mare decât orice alt mijloc tehnic terestru
- forma de piramidă este mult mai bătrână decât sistemul nostru solar ( far optic, far radio etc )
Piramidele ( în general formele ), după originea lor, pot fi: - la piramida lui Keops, această funcţie se mai păstrează în prezent,
1) naturale ( existente în natură ), de exemplu: cristale, munţi, dealuri însă doar în proporţie de 30 %, datorită distrugerii intenţionate a
2) artificiale, făcute de om în diferite scopuri vârfului piramidei
- întotdeauna formele făcute de om într-un anumit loc terestru în scopuri - în trecut, înaintea introducerii acului magnetic, în Marea Mediterană
benefice, s-au realizat acolo din dragostea pentru acele locuri, pentru ( secolul al XVI-lea ) sau pe oceane, navigaţia se făcea
oamenii şi fiinţele trăitoare acolo ( s-a dorit mărirea importanţei locului în
ierarhiile terestre şi astrale, prin forma realizată, cu funcţiile ei specifice
manifeste )

124
Cursuri de inforenergetică – gradul III

radiestezic, prin biodetectarea diferitelor piramide terestre, de la bisectoarelor unghiurilor triedre ale bazei, concentrându-se asupra
mare distanţă mesajului de transmis şi asupra recepţie îndepărtate
- în 1978 s-a redeterminat, pentru prima dată în epoca modernă, de 6) Funcţia de mumificare –orice substanţă organică care este pusă în zona
către domnul Claudian Dimitriu, punctul navei în mod radiestezic, în critică a piramidei - la 1/3 de bază şi la intersecţia bisectoarelor
Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic, iar în 1986 în Marea Nordului şi unghiurilor triedre ale bazei nu se va altera, ci se va usca şi micşora ca
la Strâmtoarea Gibraltar, luându-se ca reper piramida lui Keops volum ( mumifica ), deoarece:
- eroarea de determinare a fost mai mică decât cea obţinută prin satelit a) în această zonă, concentraţia radiaţilor telurice ale SST blochează
navigator ( 30 m ) sau cea obţinută prin radare ( 18 – 25 m ) procesele fundamentale ale viţii, reproducerea şi viaţa nu mai sunt
3) Tezaur de cunoaştere – în fiecare piramidă se găseşte o bibliotecă IE posibile şi de aceea zona este letală
într-un limbaj încastrat în dimensiunile ei sau în amprentele IE proprii, b) concentrarea SST, în afară de distrugerea bacteriilor de
care pot fi descifrate numai de cei elevaţi spiritual, pe merit putrefacţie şi de fermentaţie, determină şi creşterea energiei
- dacă scrierea amprentelor IE este posibilă tuturor, citirea lor este cinetice a moleculelor de lichide conţinute de materia organică,
posibilă numai celor care au cunoaştere spirituală; de aceea, când ceea ce are ca efect uscarea acesteia prin evaporarea intensă a
omenirea a început să decadă spiritual, a apărut scrierea, care mai apei şi ca urmare se produce micşorarea volumului substanţei
înainte nu era necesară, cunoaşterea putând fi accesată direct din BDD, organice, odată cu uscarea ei ( mumificarea )
oamenii fiind armonioşi, curaţi, elevaţi 7) Cavou mortuar – pentru personalităţile importante, care la egipteni erau
- piramida lui Keops este denumită „ Biblia în piatră ² , deoarece cuprinde faraonii şi marii preoţi; aceştia erau îngropaţi împreună cu slujitorii
informaţii despre majoritatea evenimentelor biblice, dar şi astronomice apropiaţi, astfel încât la reîntruparea lor să fie slujiţi de aceleaşi
etc persoane
4) Loc sacru – pentru diferite ritualuri, iniţieri, antrenamente, proceduri - piramidele constituie o dovadă că teoria reîntrupării a fost considerată
- în piramidă se dădeau examene spirituale şi fizice, ale diferitelor şcoli ca firească în acele vremuri îndepărtate ( mii de ani înainte de Cristos ),
de spiritualitate inclusiv până în perioada creştină, fiind înlăturată din textele religioase
- sarcofagul gol din piramida lui Keops era folosit la iniţieri şi examene, în urma Conciliului de la Niceea din anul 325 după Cristos
nu a avut niciodată mumii în el aşa cum presupun unii egiptologi - neelevarea spirituală se manifestă prin: prostie, răutate,
- la unele tipuri de iniţieri, examinatul trebuia să petreacă un anumit insensibilitate, egoism, egocentrism, ateism, orgoliu etc Piramidele pot fi
timp în zona critică a piramidei, unde trebuia să execute anumite tehnici clasificate astfel:
– constituia şi o probă de supravieţuire, în tăcere şi întuneric a) După natura lor:
5) Antenă de emisie – recepţie – piramidele funcţionează ca antene pentru I. Piramide materiale, fizice
mesajele de tip telepatic, atât pentru emisia lor, cât şi pentru
recepţionarea lor
- misiunile plecate din Egipt se transmiteau din piramide ( mesaje ca: „
întoarceţi-vă în ţară ² , „ duceţi-vă la ² , „ a murit ............................. ² ,
„evitaţi .... ² etc )
- toate misiunile egiptene care plecau peste graniţă, pe mare sau pe
uscat, aveau operatori de emisie-recepţie, care intrau în contact cu ţara
într-o anumită perioadă a zilei sau la necesitate
- emiţătorul din piramidă se plasa la 1/3 de bază, la intersecţia

125
Cursuri de inforenergetică – gradul III

II. Piramide energetice


III. Piramide informaţionale
IV. Piramide conceptuale
V. Piramide
b) După vechimea lor: I.
II. Piramide antice
Piramide moderne

D[ m ] = 2,58 x L[ m

126
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- trunchiurile acestor piramide determină perturbări IE în spaţiu mai slabe - ulterior Egiptul a sărăcit, conform karmei pe care şi-o făcuse, iar
decât forma de piramidă personalul de deservire a fost eliberat; ca urmare, piramidele au fost
- s-a constat că şi formele din plan determină variabilităţi IE din nişa lor IE, jefuite, cât s-a putut, interior şi exterior, iar piatra albă a fost folosită de
adică în spaţiu localnici ca trepte de casă, piatră pentru construcţia caselor ( pereţii
- prezenţa unghiurilor triedre la formele geometrice ( ca la poliedre ), caselor dinspre soare ), cum se poate vedea şi azi în localităţile din jur
determină principalele efecte IE - arabii, când au spart piramida, au mers în zig-zag, deoarece au ştiut de la
- o formă are efecte IE la distanţă şi în interior fostul personal, că de-a lungul bisectoarei unghiului triedru este o foarte
- atunci când piramida este materială, la nivelul planului bazei există o cruce puternică linie de forţe telurice, care produce moartea
inforenergetică - blestemul faraonilor este format din ENM, ECM, SPM, care acţionează
- atunci când crucea este materială, la intersecţia braţelor ei se formează o atât în interior, cât şi în exterior
piramidă inforenergetică biconică - regula numărul unu a piramidologilor: „ nu vă jucaţi cu piramidele ²
- aceste efecte erau cunoscute de vechile spiritualităţi planetare - acum 4.000.000 de ani, piramida lui Keops era strălucitor de albă
- de aceea, simbolul creştinismului modern – Sfânta Cruce – are şi - decopertarea ei a dus la încălzirea ei, la pierderea funcţiilor IE iniţiale,
semnificaţia însuşirii de către creştinism a cunoaşterii spirituale a Vechiului parţial sau total ( acum doar 30 %, maximum 40 % din ele se mai păstrează )
Testament ( cunoaşterea Vechiului testament are ca simbol piramida, - a scăzut funcţia de mumificare a piramidei, iar mumiile au început să
semnificaţie nedescoperită de către dogmaticii creştini moderni ) putrezească
- piramidele lui Keops, una din cele 7 minuni ale lumii, are următoarele - ca far terestru, piramida trimitea numai o parte a IE telurice de sub
enigme: perimetrul bazei direct în sus, restul de 40 % era trimis pe orizontală
· de ce îi lipseşte vârful ? - energetica internă a piramidei este deosebit de complexă şi nu poate fi
· de ce în secolul al XVII-lea s-a încercat spargerea cu foc şi apă pe la o detectată cu aparate de măsură şi control decât în mod grosier; ea va putea
fi lămurită numai de către o fiinţă umană cu acces corespunzător în BDD şi
muchie şi nu la bază, aşa cum era normal şi de ce în loc să meargă
cu multă experienţă în cercetarea inforenergetică
direct, arabii au mers în zig-zag ?
- piramida lui Keops nu constituie cel mai bun model pentru efectul de
· de ce piramidele au fost construite din piatră gri în interior şi albă la
piramidă, dimensiunile e, precum şi alte caracteristici pot fi optimizate
exterior, ca o copertină ?
pentru a se obţine efecte mult mai puternice
· la ce a folosit sarcofagul gol din camera centrală ? - energetica piramidelor este în strânsă legătură cu fenomenul OZN, cu
- piramida este făcută în trepte în exterior, din blocuri de piatră albe, fenomenul Philadelphia, a lui Albert Einstein etc
deoarece acestea reflectă radiaţiile telurice, ca şi unele caolinuri de la noi - constructorii piramidelor terestre au cunoscut radiaţiile telurice ale SST,
din ţară ( Curtea de Argeş ) inclusiv radiaţiile Hartmann şi în dimensiunile piramidelor s-a ţinut cont de
- egiptenii au copertat piramida în trepte pentru a concentra emisia telurică ele
prin vârf ( piramida emite mult mai puternic decât un munte ); ei au vrut ca - azi pot fi construite piramide de 3,5 m înălţime, similare ca efecte şi
prin Egipt să se facă informarea Terrei către ceruri despre evenimentele funcţii piramidei lui Keops
terestre, iar marii preoţi şi faraonii să aibă control asupra acestora, din - mărimea braţelor crucii IE, de la baza piramidei este direct proporţională
mândria lor deşartă cu forma şi dimensiunile piramidei şi cu intensitatea radiaţiilor Hartmann din
- până în secolul al XVIII-lea, piramidele erau deservite de sute de oameni, momentul măsurării crucii IE
pentru întreţinere, pază, administraţie, aprovizionare, ritualuri, transmisii
etc

127
Cursuri de inforenergetică – gradul III

8) Comunicarea cu existenţele tuturor lumilor ( cerurilor ş i poartă denumirea de „ interdeterminismul existenţei lumilor ²
anticerurilor ) - lumile superioare, cu existenţele lor specifice, determină lumea materială,
- piramidele emit orice variabilitate IE al oricărui sv. de pe Terra, cu existenţele ei specifice corespunzătoare ( nu invers )
informând populaţiile tuturor cerurilor, în mod obiectiv despre acestea - volumele formelor din Univers au influenţă maximă atunci când sunt drepte
- biocâmpurile pământului intră în rezonanţă cu biocâmpurile oamenilor şi minimă atunci când sunt oblice Influenţa formelor este caracterizată
( datorită conurilor IE din tălpile picioarelor etc ), animalelor, plantelor prin:
etc, preluând astfel informaţii despre acestea ^ distanţa la care se manifestă
- cunoscând acestea, oamenii mai elevaţi spiritual, din iubire de semeni ^ intensitatea influenţei
şi locuri au ridicat piramide artificiale pe diferite latitudini şi
^ mărimea influenţei unitare asupra spaţiului, nişei, exprimată prin
longitudini ( ex.: Brâncuş cu complexul de la Gorj, piramidele din Peru
raportul dintre volumul perturbării şi volumul formei respective
etc )
- orice formă materială determină tulburări IE specifice în nişa sa IE, după
Volumul perturbării ( cm3 , m3 , km3 etc )
cum orice perturbare IE determină anumite variabilităţi materiale, fizice (
Mărimea influenţei = unitare a formei Volumul formei (cm3 , m3 , km3
adică „ totul lumii ² este format din:
etc )
^ parte fizică, materială
^ o parte energetică, mai complexă decât cea materială - se cunoaşte de mii de ani că piramidele manifestă influenţe maxime
^ o parte informaţională, mult mai complexă decât celelalte două exterioare şi interioare piramidei şi de aceea crucea a fost aleasă pentru
^ o lume conceptuală, mult mai complexă Mântuitorul Isus Cristos de Tatăl Ceresc şi nu de oameni, încă înainte de
crucificare ( oamenii au împlinit doar legea )
^ o lume supraconceptuală, şi mai complexă
- efectele IE ale formei crucii materiale sunt cunoscute în astral de
- fiecare tip de formă materială determină influenţe în celelalte lumi civilizaţiile cereşti, cu multă vreme înainte apariţiei sistemului solar, iar pe
paralele, cu care formează un tot unitar Terra, cu mult înainte de crucificarea Mântuitorului
- unele forme exercită influenţe mai mari în lumile paralele, alte forme au - ea se găseşte în simbolistica ezoterică, egipteană, indiană, greacă, utilizată
influenţe mai mici în ritualurile misterelor antice, cu mai mult de 1.000.000 de ani înainte de
- există o ştiinţă a formelor pierdută, care se ocupa de influenţele, efectele Mântuitorul Isus Cristos ( vezi sarcofagele de pe Acropole, de la Delphi,
formelor materiale în fiecare lume precum şi de influenţele din fiecare lume cele indiene sau egiptene )
asupra formelor materiale - piramida biconică IE determinată de cruce are efecte energizante asupra
- geometria modernă se ocupă numai de studiul formelor din punct de vedere celui care se găseşte la intersecţia braţelor, mărind starea de vitalitate a
material, ignorând însă influenţele, efectele formelor materiale asupra acestuia ( la cei crucificaţi, acest lucru le amplifica suferinţele şi le
celorlalte lumi prelungea ); totodată, crucea, după sfinţirea ei de către Mântuitorul Isus
- întotdeauna, formele materiale, pentru a avea existenţă longevivă, trebuie Cristos, determină o unitate între vechea cunoaştere a Vechiului Testament
să aibă corespondent în fiecare lume paralelă, în fiecare cer benefic sau în ( şi a vechilor cunoaşteri planetare ) şi noua cunoaştere cristică, a noii religii
fiecare anticer; dacă lipseşte acest corespondent formele materiale au
longevitate mică, chiar foarte mică, neavând suportul necesar viabilităţii lor,
întocmai cum un trup fizic nu poate fi viabil fără structurile subtile IE (
fără trupul energetic, informaţional etc )
- această stare de fapt a tuturor formelor, existenţelor din toate lumile,

128
Cursuri de inforenergetică – gradul III

C.9. Cristalografie IE d) foarte mari, cu L cuprins între 15 – 50 cm


e) gigantice, cu L > 50 cm
9) după vârstă: a) tinere, cu vârsta sub un an
Cristalografia modernă se ocupă de formele cristaline ale b) de vârstă medie ( între 1 – 10 ani )
substanţelor chimice şi studiază legile cristalizării, formarea reţelelor c) bătrâne ( între 10 – 100 de ani )
cristaline, condiţii de cristalizare, utilizări şi proprietăţi fizico-chimice d) foarte bătrâne ( între 100 – 1.000 de ani )
aferente cristalelor - cristalografia IE este un alt capitol din e) antice, cu vârste peste 1.000 de ani
inforenergetica formelor şi se ocupă cu proprietăţile IE, utilizarea şi 10) după tipul substanţei chimice cristalizate
prepararea IE a cristalelor etc Clasificarea cristalelor din punct de 11) după tipul provenienţei lor: a) terestre
vedere IE: b) astrale ( provenind de pe alte corpuri
1) după starea de agregare: a) solide \ cereşti )
b) lichide - cristale materiale 12) după tipul de remanenţă a IE acumulate:
c) gazoase / a) cu remanenţă mică – până la 5 minute
d) energetice b) cu remanenţă medie ( 5 – 15 minute )
e) informaţionale c) cu remanenţă mare ( 15 – 30 minute )
f) conceptuale d) cu remanenţă foarte mare ( peste 30 de minute )
g) supraconceptuale după forma lor, 13) după modul de apariţie: a) naturale
2) corespunzătoare formelor geometrice cunoscute după beneficitate: a) b) artificiale
3) benefice, cu EBF ³ 81, până la 100 Observaţie: pentru a caracteriza un cristal, acesta trebuie trecut prin
b) malefice, cu EBF < 81, până la - 72 toate criteriile de clasificare
Observaţie: la măsurarea EBF se are întotdeauna în vedere Proprietăţile IE ale cristalelor:
beneficiarul şi scopul utilizării a) constituie acumulatoare a inforenergiilor specifice a sv. în a căror nişă
4) după transparenţă: a) transparente se găsesc; o parte din BDD este formată şi din cristalele diferitelor
b) translucide substanţe, care se găsesc atât pe Terra, cât şi pe alte corpuri
c) opace cereşti
5) după perfecţiunea formelor: b) după în încărcarea IE a unui cristal, acesta iradiază în mod continuu
a) imperfecte, având vârfuri, feţe sau muchii ciobite, fisurate, energiile conţinute, descărcându-se energetic, dar nu informaţional,
zgâriate în lungi sau foarte lungi perioade de timp ( similar perioadei de
b) perfecte, fără defecte înjumătăţire a elementelor radioactive )
6) după gradul de puritate al substanţei cristalului: c) fenomenul cristalizării este coordonat pentru fiecare tip de
a) pure, fără încastrări de substanţe străine aceleia de bază substanţă de o ENB specializată ( cu cât o ENB are mai multe
b) impure, având încastrări de substanţe sau obiecte străine cristale în subordine, cu atât rolul ei este mai mare în nişa IE pentru
7) după culoare – corespunzătoare culorilor din spectrul solar vizibil sv. existente şi pentru cel care vor veni ); totalitatea acestor ENB
( ROGVAIV ) sunt coordonate de o ECB terestră, iar pentru toate corpurile
8) după mărime: a) mici, cu L < 2,5 cm cereşti, de o ECB astrală, care răspunde în faţa Sfintei Treimi şi a
b) medii, cu L cuprins între 2,5 – 5 cm Sfintei Entităţi coordonatoare a Înţelepţilor de modul cum îşi
c) mari, cu L cuprins între 5 – 15 cm îndeplinesc MP de cristalizare

129
Cursuri de inforenergetică – gradul III

d) cristalele pregătesc condiţiile IE specifice şi necesare proceselor acestei istorii este de cca. 8,75 miliarde de ani, înainte de
fundamentale ale vieţii pe un corp ceresc, ele fiind mai bătrâne decât existenţa Soarelui, a cărui vârstă materială este de 8,6
orice sv. de tip uman miliarde de ani, informaţională de 9,5 miliarde de ani şi
e) la orice cristal se găsesc numai 5 structuri, biocâmpuri şi centrii IE, conceptuală de 10,47 miliarde de ani
lipsind BCFCS şi BCFP şi de aceea ele pot fi considerate ca nişte părţi vii iv. „ istoria supraconceptuală ² ( I.S.S. ), cu o vechime de 14,5
ale unui sv. astral ( corp ceresc ) miliarde de ani, având semnificaţia creării de către Sfântul
f) au fost create de Tatăl Ceresc ca mijloace necesare sv., preexistând Duh asupra conceptelor particulare necesare pentru
sv., în scopul de a deservi oamenii pământul, care abia ulterior a apărut în Sfântul Concept al
g) fiecare substanţă cristalizează într-o formă optimă pentru Domnului Dumnezeu
manifestarea proprietăţilor IE ale acelei substanţe şi pentru - I.C. şi I.S.S. se găsesc în amprentele IE ale Domnului
îndeplinirea optimă a MP a substanţei în arhistrategia divină Dumnezeu de pe Terra şi în BDD ale tuturor cerurilor şi
h) reţeaua cristalină moleculară ce caracterizează tipul de cristal şi anticerurilor„ sub forma „ istoriei antice ancestrale a
substanţă este determinată de matricea IE optimă a substanţei, Pământului ² ( I.A.A. ), înscrisă în acestea şi în corpurile
avându-se în vedere anumite condiţii de existenţă ( aceasta priveşte cereşti mai bătrâne decât Soarele şi sistemul solar
forma cristalului, în care IE şi moleculele substanţei au poziţia de k) orice depozit cristalin de orice tip, de pe Terra sau de pe un alt
forţă în armonie maximă, în condiţiile inforenergetice existente în corp ceresc, este păzit ( din motivele enunţate ) de o entitate
zonă ) coordonatoare, care ascultă de entitatea coordonatoare a
i) orice modificare, variabilitate IE a matricei cristalului determină Pământului ( Moise ); de asemenea, ascultă şi de entitatea
acestuia variabilităţi energetice şi materiale, care se reflectă atât în coordonatoare a cristalului şi de Entităţile Divine; de aceea,
poziţionarea moleculelor reţelei cristaline, cât şi în proprietăţile accesarea şi exploatarea zăcămintelor cristaline trebuie să se
fizico-chimice, energetice, informaţionale ale cristalului facă după anumite reguli deduse tot din Legea Iubirii
j) amprentele IE ale oricărui sv., absorbite în matricea IE a unui cristal, - pentru utilizări IE sunt recomandate cristalele de stâncă ( din SiO2 ),
conţin „ cartea de vizită ² a sv. care a determinat variabilitatea IE; cristalele din pietre semipreţioase sau diamant, de formă sferică,
aceasta putând fi „ citită ² numai de persoane dotate extrasenzorial ( ovoidală, piramidală, mixte, transparente sau opace, de culori roz deschis
adică în cristalele pământului şi ale altor corpuri cereşti sunt strălucitor – alb, auriu, opalin ( nu se folosesc cristale roşii, negre, maro
implementate variabilităţile IE ale sv. implicate în evenimentele etc ), de mărime medie, pure, perfecte, terestre, antice Scopurile
petrecute într-o zonă sau alta, din momentul de când substanţa a utilizării cristalelor în inforenergetică:
cristalizat şi până în prezent ) În cristalele pământului se găsesc: I. pentru realizarea tehnicilor de curăţare IE
i. „ istoria energetică ² ( I.E. ) de după solidificarea scoarţei II. pentru realizarea tehnicilor de redresare IE
terestre, care a început acum 1,8 miliarde de ani III. pentru PSV ale sv. umane, animale, vegetale etc
ii. „ istoria informaţională ² ( I.I. ), care s-a implementat sub formă IV. pentru asigurarea pazei unor spaţii de locuit, clădiri, camere etc
de amprente IE în întreaga masă magmatică, independentă iniţial, împotriva unor factori agresori ( aşezarea cristalelor preparate IE
a pământului, solidificată ulterior; vechimea acestei I.I. a Terrei în tocul uşii împreună cu un SPB special de pază, asigură „ paza şi
este de cca. 4,6 miliarde de ani ( vârsta astrală a Terrei ) curăţenia IE ² a casei şi locuitorilor ei )
iii. „ istoria conceptuală ² ( I.C. ) a pământului, preexistând I.I.,
constituită din momentul apariţiei conceptului independent
Terra în Sinea Dumnezeiască a Tatălui Ceresc; vechimea

130
Cursuri de inforenergetică – gradul III

V. pentru concentrări IE de diferite tipuri, în diferite scopuri Prepararea mm, concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului
IE a cristalelor: ( într-un anumit scop – curăţare, redresare etc, pentru un Duh, se formează acest centrul IE ( numele centrului ), de culoare ( se
anumit beneficiar ) specifică culoarea centrului creat, din spectrul solar ) intens pozitiv,
1) se spală foarte bine cristalul cu ajutorul unei periuţe, după ce în benefică, strălucitoare, de la Sfântul Duh, atât de puternic cât este
prealabil a fost decalcifiat de depunerile calcaroase; după curăţare şi necesar pentru realizarea 100 % a ( scopul urmărit la utilizarea
spălare, cristalele se pun paralel pe o foaie de hârtie, notându-se cristalului ), pentru ( numele beneficiarului vizionat ). Amin ! ²
dedesubt următorii parametrii măsuraţi: - se continuă rotaţia acului până la terminarea rostirii clare a Alg de mai
a) EBF sus şi până la apariţia sentimentului de realizare şi inutilitate a
b) C continuării
c) eficienţa - de obicei, un centru IE se formează într-un cristal în 2 – 3 minute; de
d) ACC aceea, crearea tuturor centrilor IE într-un cristal se realizează într-
e) Suma acestor parametrii ( ∑ ) una sau mai multe zile, cu pauze, pentru revenirea operatorului la SV =
- măsurătorile se fac avându-se în vedere scopul şi beneficiarul 100 pe toate structurile, adică cristalul se prepară numai atunci când
- pentru prepararea IE se alege cristalul cu ∑ cea mai mare ( mai suntem foarte odihniţi, relaxaţi, armonioşi
aproape de 400 ) 8) după terminarea creării celor 22 de centri IE se suflă Sfântul Duh în
2) cristalele spălate şi uscate se vor manipula cu o pensetă sau cleştişor, formă de cruce peste cristal, concentrându-ne pe: „ În numele Tatălui,
fără a se atinge cu mâna al Fiului şi al Sfântului Duh, acest cristal, preparat IE, pentru ( numele
3) cristalul ales se ia cu penseta şi se pune pe o altă foaie de hârtie, beneficiarului vizionat ) îşi va îndeplini 100 % scopul ( se precizează
împreună cu un ac de oţel de 4 – 5 cm ( vor fi aşezate paralel ) şi se scopul ). Amin ! ²
curăţă IE acul şi cristalul ( procedura totală de curăţare la ambele ) 9) se face semnul crucii şi se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor
4) se energizează foarte puternic cristalul, conform gradului III, avându- 10) cristalul preparat IE, după marcarea vârfului, este pus într-un săculeţ
se în vedere scopul şi beneficiarul de pânză, pentru a nu fi atins
5) lungimea cristalului se împarte în 4 segmente, care se marchează prin 3 11) pentru cristalul preparat se face un carneţel, în care se notează data şi
puncte pe foaia de hârtie ora preparării IE, scopul, beneficiarul, precum şi mărimea în cm a
6) se alege vârful de lucru al cristalului ( acela perfect, notat cu V ), biocâmpurilor, de-a lungul vârfului de lucru şi lateral - cristalele
celălalt capăt constituind baza cristalului ( B ) preparate au centrii şi biocâmpurile 1, 4, 5, 6, 7
7) de-a lungul axului longitudinal, virtual al cristalului, şi apoi pe fiecare 12) se măsoară dacă prepararea cristalului corespunde 100 % scopului
faţetă laterală, se vor crea primii 4 centrii IE a oricărui sv. ( de la urmărit; la valori mai mici de 100 se caută şi se implementează Alg lipsă
Muladhara la Anahata ) astfel: în centrii IE
a) în punctul B se va crea Muladhara ( roşie ), care va fi comună tuturor 13) la cca. 2 săptămâni de la preparare şi începerea utilizării se verifică cu
faţetelor laterale şi axului central longitudinal al cristalului ansa şi raportorul dacă biocâmpurile nu au scăzut sub 90 % din mărimea
b) următorii 3 centrii IE ( 2, 3, 4 ) se vor crea atât de-a lungul axului iniţială, caz în care se reprepară, completându-se cu Alg lipsă, dacă
longitudinal ( virtual ), cât şi separat, pe fiecare faţetă laterală, aceştia nu s-au descoperit imediat după prepararea IE
astfel încât în final, în total, pe un cristal hexagonal, vor fi creaţi
22 centrii IE, din care unul singur va fi Muladhara, astfel:
- se ia acul de oţel, apropiindu-l cu vârful la cca. 2 mm de suprafaţa
zonei centrului IE, unde îl rotim levogir pe un cerc cu diametrul de 2 – 3

131
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- unui cristal corect preparat nu este normal ca după două săptămâni să- a animalelor la un maxim posibil, foarte iute şi în cazuri neobişnuite
i scadă eficienţa - utilizarea cristalelor preparate IE corespunzător face inutilă utilizarea
unor îngrăşăminte artificiale, a unor substanţe chimice utilizate în
agricultură şi în zootehnia modernă, substanţe care au efecte malefice
secundare asupra solurilor sau altor sv.
B - în aceste situaţii, după ce a fost preparat IE primul cristal, se măsoară
dacă mai sunt necesare şi alte cristale, precum şi poziţia optimă a lor în
teren, grajd etc, pentru acţiunea maximă într-un timp minim
- un cristal preparat are următoarele 5 biocâmpuri: BCFV, BCFCIT, BCFE, BCFR,
BCFCIU; în dreptul vârfului, aceste biocâmpuri pot atinge uneori zeci sau
chiar sute de metri, în funcţie de pregătirea operatorului
- se recomandă prepararea IE a cristalelor pentru spaţiile de locuit ale
oamenilor, animalelor, plantelor
Muladhara Svadisthana Manipura Anahata - este benefic a se pune cristalele sub robinetul de apă sau sub o cădere de
apă naturală pentru anihilarea oricărei energii malefice
Observaţie: - la cei cu maşini se recomandă plasarea cristalelor preparate IE pe
- cristalele preparate sunt individuale, putând fi utilizate numai în scopul conductele de alimentare de după pompa carburatorului pentru creşterea
prevăzut la preparare cifrei octanice ( se observă scăderea consumului sub 80 %, în funcţie de
- dacă cristalele preparate au fost atinse de alte persoane, ele se PIEC a operatorului ) sau plasarea cristalelor în perne ( pentru curăţarea
reprepară, după anihilarea tuturor IE malefice conţinute celor care stau în maşină )
- cristalele preparate pentru un suferind se poartă de acesta într-un săculeţ - la loturile de seminţe din saci, cristalele preparate IE se pot utiliza
de pânză fixat pe piele, deasupra zonei, organului afectat, până la vindecare pentru:
( nu se dă jos ! ), după care se returnează sau se păstrează de către pacient o energizarea foarte puternică, înainte de însemânţare
pentru folosire la nevoie în acelaşi scop o în perioada de depozitare în silozuri, pentru alungarea dăunătorilor (
În urma preparării IE a cristalelor, acestea:
se implementează în ele groaza de moartea cea mai cumplită pentru
a) îşi pot modifica poziţia moleculelor
ei )
b) îşi pot modifica culoarea şi nuanţa specifică
o pentru creşterea la maxim a numărului de boabe la spicul cerealelor
c) îşi pot modifica indicele de refracţie a luminii în interiorul cristalului
d) îşi pot modifica proprietăţile electromagnetice, piezoelectrice, etc
fenomenele de elctrostricţiune - prin acestea, pe toată perioada depozitării, seminţele sunt iradiate cu IE
Cristalele preparate IE pot fi utilizate: şi Alg specifici
^ de inforenergeticean - în aceste cazuri se recomandă rotirea cristalelor de două ori pe săptămână
^ de un suferind beneficiar în sens levogir, în jurul camerei de depozitare
^ pe o suprafaţă cultivată - cristalele preparate IE se plasează astfel încât biocâmpurile lor să se
^ într-un staul, grajd, într-o încăpere intersecteze pe întreaga zonă unde sunt amplasate ( zonă cultivată, siloz etc
- utilizarea mai multor cristale preparate identic pe o zonă cultivată sau )
într-un grajd, într-un anumit scop, poate mări productivitatea culturilor sau

132
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- împreună cu celelalte tehnici IE se pot obţine rezultate de tipul: triplarea - dacă etalonul este confuz, măsurătorile vor fi eronate, iar
producţiei, creşterea conţinutului de zaharuri, grăsimi etc interpretarea lor neclară
- beneficitatea cristalelor este determinată de natura substanţei proprii, de 5) etalonul trebuie să conţină întotdeauna aceleaşi calităţi şi
formă, culoare, perfecţiune, puritate, proprietăţi fizicochimice, precum şi caracteristici principale şi secundare, în aceeaşi proporţie, cu toate
de parametrii IE ai operatorului IE şi ai utilizatorului şi chiar de tipul şi celelalte existenţe din serie; este important ca etalonul să fie uşor de
intensitatea inforenergiilor existente în nişa IE pentru fiecare loc, epocă conştientizat, pentru a nu apare erori
etc - cu cât utilizatorul este mai elevat spiritual, cu atât etalonul poate fi
- cristalul preparat IE durează un timp nedefinit de lung mai complex şi invers
Observaţie: cristalele şlefuite industrial au tensiuni interne, astfel că 6) valorile negative ale calităţilor etalonului, cu semnificaţia existenţei
acestea trebuie anihilate înainte de prepararea IE antonimelor acestora, se determină tot pe scala valorică unică
- cristalele formate pe teritoriul României fac parte din patrimoniul naţional 7) în afara etaloanelor şi parametrilor cunoscuţi, dacă necesitatea o cere
şi prin urmare este interzisă scoaterea lor peste graniţă; România este una ( nu există parametrii IE şi etalon pentru calitatea, categoriile etc de
din cele mai bogate ţări din lume în cristale de toate tipurile, iar furtul, interes analizate ), se pot utiliza alte etaloane IE, pentru alţi
distrugerea cristalelor constituie un păcat parametrii, pentru evidenţierea altor variabilităţi, calităţi, fenomene
- sărăcirea munţilor de cristale afectează malefic nişa IE ecologică, cu mai subtile, încă nedescoperite în inforenergetică sau în ştiinţele
urmări malefice asupra florei şi faunei moderne
- folosirea cristalelor permite obţinerea unor rezultate bune sau foarte Observaţie: nu se aleg alte etaloane atâta timp cât acelea existente sunt
bune chiar în cazul în care terapeutul este obosit; ele prelungesc şi măresc corespunzătoare şi satisfac necesităţile de cercetare
influenţa terapeutului IE în afara şedinţelor, scurtând astfel timpul de
obţinere a rezultatului urmărit
C.11. Optimizarea IE ( completare )
C.10. Etaloane IE
- pentru optimizarea unor activităţi, categorii, scopuri, a unor hotărâri ce
trebuie luate etc se va măsura atât EBF, C, cât şi ACC pentru fiecare
Pentru fiecare parametru IE, vechi sau nou, se alege un etalon categorie în parte şi se va face suma lor
IE potrivit; în funcţie de acest etalon se va stabili variabilitatea unităţii - se aleg activităţile, categoriile etc cu suma cea mai mare, pentru utilizarea
de măsură, corespunzător scalei valorice unice Caracteristici: acestora în domeniul ales pentru cercetare
1) întotdeauna etalonul nu se deosebeşte de seria produselor din care face - cu cât cunoaşterea este mai mare, cu atât informaţiile disponibile sunt mai
parte, decât numai prin mărime multe şi mai complexe, suma acestora indicând întotdeauna o optimizare mai
2) întotdeauna are valoarea maximă posibilă, toate celelalte categorii din corectă, adică optimul este o funcţie dependentă de mărimea, amploarea
serie fiind mai mici cunoaşterii aceluia care o execută
3) etalonul întruneşte în mod maxim posibil toate calităţile IE ale tuturor - o fiinţă puţin cunoscătoare va face numai o optimizare parţială,
celorlalte existenţe din seria respectivă necunoscutele efectelor optimizării fiind mai numeroase, şi invers
4) orice parametru IE trebuie să aibă un etalon potrivit; acesta trebuie să - existenţa DHPOT MIN > 65 şi a ∑DHUT > 65 a inforenergeticeanului, asigură
fie limpede şi clar, uşor de conştientizat, să exprime simplu şi concis întotdeauna optimizări mai corecte, datorită calităţilor mai ridicate ale
toate calităţile categoriilor din seria respectivă. acestuia, şi invers

133
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- aceasta este explicaţia existenţei unor tineri şi uneori chiar a unor copii
înţelepţi, precum şi a unor persoane învârstă primitive, lipsite de
înţelepciune
- înţelepciunea este în funcţie de vârsta astrală a SN şi nu de vârsta
terestră momentană
- acest tip de optimizare IE este superioară oricărei alte metode
matematice, moderne, care în majoritatea cazurilor confirmă rezultatele
IE obţinute prin determinarea de parametrii IE însumaţi, iar când nu le
confirmă, sunt eronate, nereale

134