Sunteți pe pagina 1din 3

Grup Şcolar Meserii si Şervicii Buzau

Prof. Cristina Olteanu

PLANIFICARE ANUALĂ
A ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE
AN ŞCOLAR 2011/2012

NR
COMPONENTA SEM I SEM II Anual
CRT
Autocunoaştere şi dezvoltare
1. personală
1 2 3
Comunicare şi abilităţi
2. sociale
3 4 7
Managementul informaţiilor
3. şi învăţării
2 2 4
Planificarea carierei 1 3
4. 4

5. Calitatea stilului de viaţă 3 4


7
6. Securitatea personală 4 4 8
7. Analiza situaţiei şcolare 1 1 2
8. Activitatea „scoala altfel” - 1 1
Total / An 15 ORE 21 ORE 36 ORE
Grup Şcolar Meserii si Şervicii Buzau
Prof. Cristina Olteanu

PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE - CLASA a IX- a


SEMESTRUL I - ANUL ŞCOLAR 2011/2012
COMPETENTE Nr. Data
MODUL SPECIFICE CONTINUTURI TEMA ore
A. Managementul  Regulamentul nostru. 1h S1
clasei ca grup. Organizarea clasei şi stabilirea
responsabilităţilor. S15
 Analiza situaţiei şcolare la 1h
sfârşitul sem.I
B. Dezvoltarea 1.1 Argumentarea importantei încrederii în
personalităţii şi sine, pentru evolutia personala I. Dezvoltarea personalităţii.  Cine sunt eu? ce ma reprezinta? 1h S2
dezvoltarea 1.2 Examinarea caracteristicilor specifice Cine este cel de langa mine
Adolescentei
carierei. II. Dezvoltarea carierei.  Viitorul meu a inceput ieri 1h S3
4.1 Analizarea conceptului de cariera si a
factorilor care influenteaza alegerea carierei
C. Educaţia 2.1 Exersarea comunicarii eficiente I. Educaţia pentru o societate  A fi sau a nu fi – drepturi
pentru valori. 2.2 Aplicarea tehnicilor de autocontrol democratică. universale. Ideea de dreptate 1h S4
Emotional II. Educaţia pentru munca de 1h S5
 Talent, munca si implinire
3.1Exersarea abilitatilor de utilizare a unor
calitate.
resurse de informare variate, referitoare
la propria activitate
III. Educaţia pentru receptarea  Sarbatorile la romani. Discoteca, 1h S6
3.2 Analizarea corespondentelor valorilor culturale. relaxare sau stres?
5.1 Identificarea caracteristicilor relatiilor
sociale, din perspectiva calitatii acestora IV. Educaţia pentru viaţa  Familii unite, familii dezbinate 1h S7
5.2 Analizarea unor fenomene cu consecinte privată.
negative asupra vietii tinerilor si a stilului de V. Educaţia pentru mediu.  Echilibrul dintre om şi natură:
viata sanatos 1h S8
Surse de poluare in apropierea
VI. Educaţia pentru sănătate. noastra
 Drogurile şi efectele lor. Tutunul, 1h S9
alcoolul, drogul-semne de
maturitate?
D.Educaţia pentru Identificarea unei atitudini responsabile I. Educaţia rutieră.  Atitudine responsabilă în traficul
securitatea privind educatia rutiera, protectia II. Educaţia pentru protecţia rutier. 1h S10
personală. consumatorului, protectia civila si de consumatorului. 1h S11
 Eticheta si produs/calitate-pret
prevenire a delincventei juvenile. III. Educaţia pentru protecţia  Efectele inundaţiilor
civilă. /cutremurelor 1h S12
IV. Educaţia privind apărarea  Surse de incendiu. Reguli de
împotriva incendiiilor. prevenire 1h S13
V. Educaţia juridică şi  Infracţiunea : rău social şi rău
prevenirea delincvenţei individual. Agresor si victima 1h S14
juvenile.
Grup Şcolar Meserii si Şervicii Buzau
Prof. Cristina Olteanu

PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE - CLASA a IX- a


SEMESTRUL II - ANUL ŞCOLAR 2011/2012
COMPETENTE Nr. Data
MODUL SPECIFICE CONTINUTURI TEMA ore
A. Managementul clasei 1.1 Argumentarea importantei  Ce ne aseamana, ce ne desparte?
ca grup. încrederii în sine, pentru evolutia Eu si grupul meu 1h S1
personala
 Analiza situaţiei la învăţătură la
1.2 Examinarea caracteristicilor
sfârşitul anului şcolar. 1h S20
specifice Adolescentei
B. Dezvoltarea 1.2 Examinarea caracteristicilor I. Dezvoltarea personalităţii.  Eu “în oglindă”. 1h S2
personalităţii şi specifice Adolescentei  Ai reusit?Continua. N-ai reusit?
dezvoltarea carierei. II. Dezvoltarea carierei. Continua 1h S3
4.1 Analizarea conceptului de cariera si 1h S4
a factorilor care influenteaza alegerea
 Prevenirea eşecului începe din
şcoală. 1h S5
carierei
 Cariera intre dorinta si realitate
C. Educaţia pentru 3.1Exersarea abilitatilor de utilizare a I. Educaţia pentru o societate  Libertate şi libertinism. 1h S6
valori. unor democratică.  Arta convieţuirii civilizate se 1h S7
resurse de informare variate, referitoare II. Educaţia pentru munca de 1h S8
învaţă.
la propria activitate
calitate.  Lucrul bine inceput e pe jumatate
3.2 Analizarea corespondentelor
5.1 Identificarea caracteristicilor
III. Educaţia pentru receptarea facut. 1h S9
relatiilor sociale, din perspectiva valorilor culturale.
calitatii acestora  Mass-media – o provocare?
5.2 Analizarea unor fenomene cu IV. Educaţia pentru viaţa
consecinte negative asupra vietii privată.  Eu şi familia mea. Obligatiile 1h S10
tinerilor si a stilului de viata sanatos V. Educaţia pentru mediu. 1h S11
mele in familie
 Bugetul familiei 1h S12
VI. Educaţia pentru sănătate.  Viitorul planetei incepe cu noi. 1h S13
 Ce ştiţi despre HIV – SIDA ?
D.Educaţia pentru I. Educaţia rutieră.  Strada, spatial nostrum social. 1h S14
securitatea personală. Identificarea unei atitudini II. Educaţia pentru protecţia  Reclama/publicitatea si efectele
responsabile privind educatia rutiera, consumatorului. deciziei consumatorilor 1h S15
protectia consumatorului, protectia III. Educaţia pentru protecţia 1h S16
civila si de prevenire a delincventei
 Comportamente si atitudini in
civilă. situatii limita
juvenile.
IV. Educaţia privind apărarea S17
împotriva incendiiilor.  Despre profesia de pompier 1h S18
V. Educaţia juridică şi  Ce este traficul de persoane? 1h
prevenirea delincvenţei  Diferenta dintre migratia externa S19
juvenile. si traficul de persoane 1h
Saptamana 2-6 aprilie nu este inclusa in planificare, urmand sa se stabileasca la nivel de liceu tipul de activitati extracurriculare.

S-ar putea să vă placă și