Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru a semnifica Justiţia sau Adevărul, gândirea nu se poate lăsa în voia arbitrariului, fiindcă aceste

concept sunt mai puţin evidet decât cele care se bazează pe percepţii obiective. p.15

Embleme-alegorie

Simbolul-orice semn concret care evocă, printr-un raport natural, ceva absent sau imposibil de
perceput…(A.Lalande)p.16.

P.Godet:,, Alegoria pleacă de la o idée ( abstract) pentru ajunge la o figură, în timp ce simbolul este mai
întâi şi de la sine figură şi ca atare, sursă de idei, între altele.,,

Henry Corbin, angeli,: ,, Ei sunt simboluri ale funcţiei simbolice înseşi care este-ca şi ei!- mediatoare între
transcendenţa semnificatului şi lumea manifestată a semnelor concrete, incarnate, care devin simboluri
datorită acestei funcţii p.31