Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Dupa felul subiectelor lor, raporturile civile pot fi grupate in:

raporturi numai intre persoane fizice

raporturi numai intre persoane juridice

raporturi mixte - intre persoane fizice si persoane juridice

2. Capacitatea de exercitiu restransa a unei persoane incepe la


varsta de :

14 ani

3. Nu au capacitatea de exercitiu:

minori

persoanele puse sub interdictie judecatoreasca

4. Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt:

principiul ocrotirii drepturilor civile al garantarii proprietatii


private, egalitatii in

fata legii

5. Minori cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani pot sa incheie acte


juridice:

cu incuviintarea prealabila a parintilor sau tutorelui

6. Capacitatea de folosinta are urmatoarele caractere juridice:

inalienabilitatea, legalitatea, generalitatea

7. Structura raportului juridic este alcatuita din urmatoarele


elemente:

subiectele raportului juridic, continutul, obiectul raportului


juridic

8. Actul juridic este:

este o actiune umana facuta cu scopul de a produce efecte juridice


9. In functie de ramura de drept careia ii apartin normele juridice,
raporturile juridice

pot fi de :

administrativ, penal, civil, s.a.m.d.

10. Capacitatea de folosinta incepe:

de la nastere

11. Regula prin care o persoana de sex feminin dobandeste


deplina capacitate de exercitiu o intalnim la implinirea varstei de :

18 ani

12. Persoana de sex feminin prin casatorie dobandeste in situatii


exceptionale deplina capacitate de exercitiu la implinirea varstei
de:

15 ani

13. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice ia sfarsit :

in momentul incetarii persoanei juridice insasi

14. Titlurile de valoare sunt :

biletul la ordin, cambia, CEC-ul, bonuri de tezaur

15. Tertii (penitus extranei) sunt persoane:

straine actului juridic ce nu au participat in nici un fel la


incheierea lui

17. Gradul de atragere a clientilor este determinat de factorii


urmatori :

a)      locul de amplasare, calitatea segmentului de clientela, calitatea


personalului

b)      ambient, publicitate, notorietate

c)      a si b
18. Drepturile de proprietate industriala sunt alcatuite din :

a)      drepturi de autor, brevete de inventii, know-how, desene si


modele industriale, marci de fabrica si de comert, denumiri de
origine si indicatii de provenienta

b)      know-how, desene si modele industriale, marci de fabrica


si de comert, brevetele de inventii

c)      a si b

19. In ce priveste marca aceasta poate fi:

a)      marca anterioara, marca colectiva

b)      marca notorie, marca de certificare

c)      a si b

20. Societatile comerciale in functie de numarul asociatilor se


clasifica in:

a)      societati de persoane, societati de capitaluri

b)      unipersonale, pluripersonale

c)      ambele variante

R: b

21. Elementele de identificare ale societatii comerciale sunt:

a)      sediul si nationalitatea, firma

b)      firma si capitalul social

c)      ambele variante

R: a

22. Organele societatii comerciale se impart in:

a)      organe de administrare, organe de conducere

b)      organe de control

c)      ambele variante
R: c

23. La societatea in nume colectiv - actul constitutiv trebuie sa


contina :

a)      datele de identificare ale asociatilor, forma, denumirea, sediul si


daca este cazul emblema

b)      obiectul de activitate, capitalul social si aportul fiecarui asociat,


in numerar si in natura

c)      ambele variante

24. Contractul de leasing - obiectul contractului consta in:

a)      bunuri imobile sau mobile

b)      inregistrarile pe banda audio si video a pieselor de teatru, a


manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor

c)      in ambele variante

26. Elementele de identificare ale societatii comerciale sunt:

a)      sediul si nationalitatea, firma

b)      firma si capitalul social

c)      ambele variante

R: a

27. Organele societatii comerciale se impart in:

a)      organe de administrare, organe de conducere

b)      organe de control

c)      ambele variante

R: c

28. La societatea in nume colectiv - actul constitutiv trebuie sa


contina :

a)      datele de identificare ale asociatilor, forma, denumirea, sediul si


daca este cazul emblema
b)      obiectul de activitate, capitalul social si aportul fiecarui asociat,
in numerar si in natura

c)      ambele variante

R(c)

29. Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii :

a)      discutarea, aprobarea, modificarea bilantului contabil, fixarea


dividentului, alegerea administratorilor si cenzorilor - stabilirea
bugetului de venituri si cheltuieli - fixarea remuneratiei
administratorilor si cenzorilor

b)      mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate,


prelungirea duratei, majorarea, reducerea sau reintregirea
capitalului social, fuziunea cu alte societati sau divizarea, etc.

c)      ambele variante

R: a

30. Capitalul social este divizat :

a)      parti de interes, parti sociale

b)      actiuni

c)      ambele variante

R: c

31. Organele de control ale societatii sunt:

a)      asociatii, cenzorii

b)      auditorii financiari, interni, persoanele cu atributii de control


financiar preventiv

c)      ambele variante

R: c

32. Dizolvarea societatii se produce prin:

a)      trecerea timpului, imposibilitatea realizarii obiectivului de


activitate, declararea nulitatii societatii
b)      falimentul societatii, alte cauze prevazute de lege sau actul
constitutiv

c)      ambele variante

R: c

33. Care dintre principiile de mai jos, este principiu al dreptului


comercial:

a)      raporturile juridice de drept comercial sunt raporturi de putere

b)      in contractele comerciale, in caz de dubiu se aplica regulile care


favorizeaza circulatia

c)      in comert actele juridice sunt cu titlu gratuit

R: b

34. Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutiv,


termenul mandatului neputand fi mai mare de:

a)      3 ani

b)      4 ani

c)      5 ani

R: b

35. La adunarea generala extraordinara, la prima convocare este


necesara prezenta detinatorilor

a)      din capitalul social

b)      din capitalul social

c)      din capitalul social

R: c

36. La convocarile adunarii generale extraordinare altele decat


prima trebuie sa participe detinatorii :

a)      din capitalul social

b)      din capitalul social

c)      din capitalul social


R: c

37. Părtile raportului juridic pot fi:

a. persoane fizice

b. persoane juridice

c. persoane fizice si juridice

ANS: C

38. Comerciantul persoană fizică trebuie să se bucure de capacitate de folosintă nestirbită

a. enuntul este corect

b. in anumite situatii, capacitatea de folosinta interzisa

c. enuntul este incorect

ANS: A

39. Comerciantul persoană fizică trebuie să protejeze:

a. interesul general al cetătenilor altor state

b. interesul altor profesiuni si functii publice

c. interesul clientilor

ANS: C

40. Comerciantul persoană fizică trebuie să desfăsoare acte de comert în nume propriu si pe

a. riscul său

b. fără nici un risc

c. cu un risc diminuat

ANS: A

71. O societate comercială dobândeste personalitate juridică

a. din momentul constituirii sale

b. din momentul înregistrării în Registrul de stat

c. din momentul în care asociatii hotărăsc

ANS: B

S-ar putea să vă placă și